Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Partits polítics i nou cicle electoral

260 views

Published on

Perquè els partits amaguen les sigles davant les properes eleccions?

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Partits polítics i nou cicle electoral

  1. 1.                                 1   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       Joan  Serra  -­‐  Diari  ARA   0.  Punt  de  partida:     Maya  Angelou:  "la  gent  oblidarà  el  que  dius,  el  que  fas  però  mai  oblidarà  com  els   fas  sentir!".  (Matiso  i  defenso  que  és  -­‐molt-­‐  important  el  que  es  diu  i  el  que  es  fa.)       1.  Context:     En  un  moment  on  els  partits  polítics  estan  qüestionats  obertament  i  on  la  política  és   percebuda  pels  ciutadans  com  un  greu  problema:       -­‐   la   fidelitat   dels   votants   als   partits   queda   posada   en   dubte   de   manera     contundent;     -­‐  els  "creients"  dels  respectius  partits  cada  cop  son  menys;     -­‐   en   canvi   els   "esceptics   i   promiscus"   esdevenen   una   realitat   creixent   i     empoderada;       Avui  les  sigles  de  partit  -­‐tant  les  institucionalitzades,  com  aquelles  que  no  ho  son   encara-­‐   penalitzen,   son   radioactives   i   representen   la   darrera   fortificació   dels   aparells,  les  jerarquies  i  les  maquinàries  dels  partits.       I  no  només  les  sigles.  Tot  allò  que  en  sigui  la  seva  representació  -­‐cartells,  pancartes,   eslògans,   tanques   publicitàries...-­‐   està   "contaminat"   de   laboratori,   artificialitat   i   càlculs.   Avui   l'únic   element   capaç   de   sumar   i   de   construir   valor   resideix   en   la   capacitat  emocional  i  afectiva  dels  candidats.       Les  eleccions  municipals  son  les  més  properes  a  la  vida  quotidiana  dels  ciutadans   electors.   El   context   social,   polític   i   cultural   que   vivim   ens   porta   a   la   "municipalització"  de  les  diferents  eleccions.  Avui  unes  sigles,  un  logo,  un  eslògan  o   un   cartell   resulten   ser   una   pèrdua   de   temps,   de   diners   i   d'esforços   per   escoltar,   l'electorat,  arribar-­‐hi  i  motivar-­‐lo  -­‐així  com  també  un  insult  a  la  intel·∙ligència  de  les   persones.     Els  partits  en  el  nou  cicle  electoral      
  2. 2.                                 2   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro         Guanyarà   el   cicle   electoral   de   2015   -­‐andaluses,   municipals   i   autonòmiques,   catalanes  i  espanyoles...  -­‐  aquells  candidats  que  hagin  construït  un  factor  emocional   diferencial.         Per  una  altra  banda  hi  ha  elements  de  cultura  política  i  de  distribució  de  poder  que   també  expliquen  com  hem  arribat  fins  aquí:  el  debat,  la  generositat  i  la  solidaritat   han   estat   expulsades   dels   nuclis   de   presa   de   decisions   dels   partits   i   han   estat   substituïdes  per  estructures  rígides  d'obediència  i  servitud.  "Quin  atractiu  o  quina   capacitat  de  seducció  pot  tenir  això?".       Les   sigles,   colors   corporatius,   logos   o   els   eslògans   dels   partits   ja   no   representen   reputació  ni  prestigi  i  tampoc  construeixen  valors  diferencials  afegits.         A   aquesta   pèrdua   d'influència   social   els   partits     hi   han   respost   i   l'han   intentat   inflexionar   amb   més   enrocament   intern   abraçant-­‐se   al   màrqueting.   Malgrat   que   "uns  colors  vius  i  un  envoltori  amable"  no  serveixen  per  construir  l'`Anima  ni  el  cor   dels   partits;   tampoc   per   humanitzar-­‐los   i   dotar-­‐los   de   profunditat,   recorregut   i   substància.         Les   regles   del   joc   i   l'hegemonia   partidista   en   la   vida   social   no   tornaran   a   ser   les   mateixes.  El  nou  temps  serà  igualment  exigent  en  els  nous  moviments  emergents   com   "Podem",   "Guanyem"   o   els   que   vindran.   Hi   ha   un   pas   fer   cap   a   una   nova   cultura   política   i   la   substitució   de   valors   i   elits.   Els   ciutadans   volen   esdevenir   els   "shapeholders"  en  la  nova  narrativa  de  les  estructures  partidistes.       Avui   Podem   no   és   tant   una   marca   ni   unes   sigles   sinó   un   estat   emocional   de   denúncia  i  aspiracional.  La  seva  cingladura  estarà  igualment  sotmesa  a  l'escrutini   critíc  i  desconfiat  d'un  públic  que  amb  la  mateixa  faciltiat  que  crea  eines  les  pot   enterrar.         En  funció  del  context  i  de  les  decisions  que  prengui  el  valor  emocional  i  el  charming   de   de   Podem   s'anirà   desgastant   o   la   seva   reputació   es   reforçarà   -­‐sobretot   si   continua  no  tenint  ningú  al  davant  com  alternativa.       El  missatge  ciutadà  als  partits  és  clar:    
  3. 3.                                 3   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro         -­‐  "socialment  sou  molt  poc  útils";       -­‐  "no  sou  omnipotents";     -­‐  "podem  construir  i  obtenir  resultats  sense  vosaltres";       -­‐  "O  us  humanitzeu  o  encara  sereu  més  irrellevants".       Aquest  missatge  també  hauria  de  ser  escoltat  i  atès  als  partits  que  volen  reforçar  i   visualitzar  una  Nova  -­‐manera  de  fer-­‐  Política  i  un  Nou  Lideratge  Públic.           2.  Possibles  sortides  davant  aquesta  situació:       -­‐   Evolucionar   cap   al   model   nord-­‐americà   on   els   partits   son   molt   fràgils     institucionalment;       -­‐   Que   els   moviments   socials   -­‐sectorials-­‐   agafin   el   relleu   de   les   estructures     partidistes,    construint  un  Lideratge  corporatiu  afectiu,  emocional,  inclusiu  i     amb  voluntat  de  servir,  amb  utilitat  social  i  voluntat  transformadora;       -­‐   Obrir   els   nuclis   decisors   dels   partits   per   incorporar   a   persones     representatives  de  la    societat  que  no  siguin  del  partit;         -­‐   Transparència:   "més   portes   i   finestres   obertes,   més   llums,   taquígrafs   i     streaming"  dels  nuclis  decisors  dels  partits.           @aleixcuberes   Director  de  www.ingenia-­‐pro.com   (leadership,  strategy  &  communication  architects)     5  de  Febrer  de  2015.  

×