Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Celrè 77

710 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Celrè 77

 1. 1. TARDOR 2012 _Revista d’informació del municipi de Quart 77 ESTIU 2012 _ 77 TARDOR 2012
 2. 2. Quart som Empordà! Vols anunciar-te als mitjans locals? Revista El Celrè Ràdio QuartFM 1 pàgina DINA4 a tot color: 150€/núm 1/2 pàgina DINA4 a tot color: 75€/núm 1/4 pàgina DINA4 a tot color: 40€/núm 1/8 pàgina DINA4 a tot color: 30€/núm Si es fan insercions per tot un any (4 revistes) s'palica un descompte del 20%. Per a agències i agents acreditats s'aplica un descompte del 25%. Imports unitaris Falca de 25’’: 2€ Publireportatge de 5’ : 30€ Paquets 100 falques al mes durant 3 mesos: 220€/mes 100 falques al mes durant 6 mesos: 200€/mes 100 falques al mes durant 1 any: 175€/mes Només per establiments del municipi: 6 falques al dia durant 6 mesos: 25€/mes Campanyes de Nadal, Fira de la Terrissa i Festa Major: esment publicitari per establiments del poble: 50 impactes a 25€. Una fotografia, aquell llibre que et van dedicar, el primer xumet del teu fill, … muntanyes de records que s’han esvaït per alguns. I és que les flames s’ho han endut tot, allò necessari pel dia a dia i allò que dibuixa tota una vida. Començar de nou, quan ho has perdut gairebé tot, no ha de ser gens fácil. Per tot això, i per fer més pla i àgil el nou camí, ha sor-git aquesta iniciativa. Al llarg dels dies 31 de juliol, 2 i 4 d’agost del 2012, a la Sala de Lectura Miquel Pairolí, hem por-tat a terme una Campanya de recollida de material pels afectats per l’incendi de l’Empordà. El resultat: dos cotxes plens a vessar, que el dia 8 d’agost van om-plir la recepció de Càrites Figueres amb roba, joguines, objectes per la llar, pro-ductes i estris de neteja,… fins i tot un parell de coberteries, un lot de casso-les i un purificador d’aire, entre moltes altres coses. Trobareu el llistat de mate-rial inventariat i la nota d’agraïment de Càrites exposats al plafó informatiu de l’Ajuntament. Moltíssimes gràcies a tots i a totes que heu col•laborat en aquest projecte, es-pecialment a la Carme Juanhuix, l’Eva Ribas i en Joan de Domingo; gràcies pel vostre temps i implicació. Si esteu interessats a seguir col•laborant en aquesta causa, podeu con-tactar amb Càrites Figueres (tel. 972504152) o bé adreçar-vos al web: http://focemporda.mediambient-al-temporda. org Recordeu que també podeu adherir-vos a la campanya “Un català , un arbre”. Aida Meléndez
 3. 3. Editorial Sumari 77 TARDOR 2012 Laura Vall-llosera, alcaldessa de Quart L’Ajuntament informa..........................................pàg 04 Trasllat dels mòduls del 9d4t.....................pàg 04 Nous tancaments a la pista de Palol...........pàg 04 Licitació revista El Celrè .............................pàg 05 Connexió del carril bici de Palol..................pàg 05 Desfibril·ladors fixes a Quart.......................pàg 05 Nou enllumenat al C/Raval.........................pàg 06 Àrea municipal per autocaravanes ............pàg 06 Què és el POUM..........................................pàg 07 Entrevista a Enric Cabarrocas....................pàg 10 Entitats................................................................pàg 11 Clàssics Palol..............................................pàg 11 Llar de jubilats ...........................................pàg 11 Marató de ball (el Doll)...............................pàg 12 Estació Jove................................................pàg 14 Parròquia de Quart ....................................pàg 15 Comerç local .......................................................pàg 16 CQB Cat.......................................................pàg 16 Natura i medi ambient ........................................pàg 17 Passejant pel costat de l'Onyar..................pàg 17 Les lluminàries...........................................pàg 19 MeteoQuart................................................pàg 19 Salut ...................................................................pàg 20 Anticoagulants orals (sintrom)...................pàg 20 Cultura ...............................................................pàg 21 XVI Fira del col·leccionisme........................pàg 21 Festes Majors del municipi.........................pàg 22 Nou gran èxit de l'Emergent ......................pàg 24 Quart FM....................................................pàg 24 Esports ...............................................................pàg 25 I Exhibició Esportiva...................................pàg 25 I Ral·li de la Terrissa ...................................pàg 25 Política municipal................................................pàg 26 Entrevista a Josep Ribas i Esparch .......................pàg 28 Lúdic ...................................................................pàg 30 Música i llibres............................................pàg 30 Conte de Marta Puig...................................pàg 31 CONTRAPORTADA: Punt informatiu / Telèfons i horaris d'interès / Agenda Credits: La tornada a l’escola. Després d’un estiu més que calorós i que ens ha tingut força preocupats pel que fa a possibles incendis, el curs torna a començar amb for-ça. La Llar d’Infants “La Baldufa” ja està funcionant a ple rendiment, acollint nens i nenes que viuen els seus primers anys d’escolarització no obligatòria; els seus primers jocs, paraules, manualitats i amics. Pel que fa a l’educació infantil de segon ci-cle (P3, P4 i P5) i primària, els centres Santa Margarida i 9d4t acullen uns 350 nens i nenes que ja han iniciat el curs. Etapa on comencen aprenentatges fonamentals que aniran omplint la “motxilla” que els hau-rà d’acompanyar en el futur. I no parlem només de “llegir i escriure” o de les “tau-les de multiplicar”, també ens referim al respecte, la solidaritat, la comprensió, la comunicació, el civisme, etc. Aquest mes d’agost s’ha treballat intensa-ment en el manteniment i posada a punt de l’Escola Santa Margarida: tasques de pintura, arranjament de portes i aixetes, filtracions d’aigua i goteres, instal•lació de projectors i pissarres digitals, canvis de fluorescents, comprovació de la calefacció, neteja de de-saigües, canvis de panys, etc. Igualment, s’ha fet una tasca molt important en el trasllat de l’escola 9d4t. Els mòduls prefabricats situats al c/ del Tren 29 han estat col•locats al c/ Mas Ferriol 3, donant lloc a una nova edificació, d’estructura compacta, que farà molt més còmode l’activitat docent, tant pels mestres com per les nenes i nens. La nova ubicació permet disposar d’un major espai per la zona d’esbarjo i pel futur creixement del centre. A banda de l’activitat en els centres educa-tius, es torna a posar en funcionament tota la maquinària d’activitats d’oci, esbarjo i de temps de lleure del municipi. Una ofer-ta diversa d’activitats culturals, esportives i lúdiques que es desenvolupen en diferents equipament municipals i que pretenen ser un punt més de trobada veïnal. Us desitjo un molt bon començament de curs. Edita: Ajuntament de Quart. Equip de El Celrè: Amadeu Breva, Mateu Ciurana, Joan de Domingo, Mònica González, Lluis Lloret, Eloi Mora, Gemma Prats, Santi Puerto. Fotografia de coberta: El Celrè Disseny de la maquetació i impressió: Ducform, S.A. Amb el suport de: Diputació de Girona. Ajuntament de Quart Plaça de la vila, 2 17242 Quart Tel. 972 46 91 71 elcelre@quart.cat
 4. 4. L'Ajuntament informa L'Ajuntament informa Trasllat dels mòduls de l’escola 9d4t El dia 25 de juliol la Junta de Govern Local va adjudicar el projecte per la implanta-ció de l’edifici modular de l’escola 9d4t a l’empresa Construcciones Moreno Barbera SL, atès que va ser l’oferta econòmicament més avantatjosa pre-sentada per a la realització del projecte. El dia 13 d’agost, amb la coordinació del Departament d’Ensenyament, es realit-zava el trasllat dels mòduls prefabricats a la nova ubicació, al c/ Mas Ferriol 1-3. Un cop acabada la instal•lació dels mòduls i realitzades les connexions de llum, aigua i telèfon; mestres, famílies i la brigada municipal han realitzat el trasllat del material del centre per tal que el curs hagi pogut començar amb normalitat el dia 12 de setembre. L’acord amb el Departament d’Ense-nyament passava per un cofinançament de l’obra, pel qual la Generalitat hi ha aportat 124.250,00€ (corresponents al trasllat i compactació dels mòduls), és a dir, un 41% del cost total de l’obra. A aquestes despeses assumides per l’Ajuntament de Quart caldrà afegir-hi, despeses en el trasllat de terres, la por-tada de la xarxa de telecomunicacions, aigua i llum i, en un futur, altres des-peses d’adequació del pati, com ara la plantació d’arbres o la col•locació d’un porxo aprofitant material sobrant de l’antiga construcció. Nous tancaments a la pista de Palol El passat mes de juliol es van realitzar actuacions de millora en els tanca-ments de la pista poliesportiva de Palol d’Onyar. El tancat existent havia quedat molt malmès, en part, per un ús indegut de les instal•lacions. Amb aquest nou tancament reforçat, es pretén fer més senzilla la sortida de la pista, amb unes portes més grans, i evitar que els usu-aris saltin el ballat de les instal•lacions. Fotografia: Joan Ferrer D’altra banda, també s’ha actuat a les barbacoes de Palol d’Onyar, posant un nou tram de tancament a la zona que limitava l’espai amb les cases del c/ del Bruc. Amb aquesta separació entre la zona d’esbarjo i els patis de les cases li-mítrofes es pretén evitar, en la mesura del possible, les molèsties als veïns de la zona. Ambdues actuacions han tingut un cost aproximat de 4.600€.
 5. 5. PÀG. 4/ 5 Articles escrits per: El Celrè Licitació Revista d’Informació Municipal El Celrè Aquest mes d’octubre sortirà a con-curs públic el servei d’impressió de la revista d’informació municipal El Celrè. L’equip de govern considera que aquesta activitat ha de tenir continuïtat i esta-bilitat a llarg termini, per la qual cosa es pretén treure-la a concurs per un període de 3 anys. Aquest termini de temps fa que l’import de contractació superi els 18.000€ permesos en con-tractació menor. Per tant, cal un procés de contractació públic i obert, on totes aquelles empreses que ho considerin oportú poden presentar-s’hi i optar a la contractació per la prestació d’aquest servei. Connexió del carril bici amb Palol Desfibril•ladors fixes a Quart i Palol El passat mes d’agost es van instal•lar a diferents punts del municipi de Quart i Palol d’Onyar uns desfibril•ladors fi-xes. Aquests han sigut ubicats en punts estratègics del poble i de possible ne-cessitat en cas d’urgència, com són les vies verdes, degut a l’ afluència de persones que practiquen algun esport (bicicleta, running, etc..) o en punts amb més afluència de persones. Des de l’Ajuntament de Quart s’ha valo-rat molt positivament aquesta iniciativa d’instal•lar al nostre municipi aquests desfibril•ladors. De la qual volem agra-ir al programa ofert per la Diputació de Girona (Dipsalut), que ha fet possible l’adquisició del material. Tanmateix, convidem a tothom qui vul-gui a assistir a la xerrada informativa del funcionament dels aparells, que es farà el proper divendres 28 de setembre de 2012 a les 20:30 hores a la Sala de lec-tura Miquel Pairolí. El passat mes d’agost la Brigada Municipal va realitzar unes actuaci-ons de millora en el camí que connecta la via verda Quart-Girona i el Polígon Industrial Pla de l’Illa de Palol d’Onyar, tot acondicionant el tram que travessa el riu Celrè. Paral•lelament, el Consorci de les Vies Verdes s’encarregarà de la col•locació de la senyalització d’aquesta connexió i de la realització del manteni-ment d’aquest tram. Amb tot, es pretén fer més còmoda la connexió del nucli urbà de Palol d’Onyar amb el nucli urbà de Quart. D’altra banda, l’Ajuntament de Quart està treballant per tornar a posar en funcionament la il•luminació de la via verda, després del robatori de cable la primavera passada. A banda de la repo-sició del cable, es valora la possibilitat d’enlairar la caixa de fusibles, per evitar futurs furts.
 6. 6. Articles escrits i imatge per: El Celrè Nou enllumenat al C/Raval Aquest mes d’agost s’han canviat les lluminàries del c/Raval de Quart. El cost d’aquesta actuació és de 20.459,63€ (IVA inclòs) i ha estat finançada en un 67% per la Generalitat de Catalunya, en el marc de les subvencions d’eficiència energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Les antigues lluminàries eren de vapor de mercuri(1) i han estat subs-tituïdes per unes de vapor de sodi(2). Aquestes noves lluminàries són menys contaminants, emeten una llum més intensa i alhora suposen un estalvi en consum energètic que implica un retorn de la inversió en un període aproximat de 5 anys i mig. Àrea municipal per autocaravanes El dia 29 de Setembre a les 19h s’inau-gurarà l’Àrea de servei municipal per autocaravanes de Quart. Aquesta àrea quedarà ubicada a l’aparcament de la Plaça de la Vila, on hi podran estacionar, fins a un màxim de 48 hores, un total de 4 autocaravanes. En aquesta àrea de servei hi ha un punt per buidar les aigües grises, un altre per les aigües ne-gres i una connexió d’aigua. La situació estratègica del municipi, molt proper a Girona, a la Costa Brava i al sud de França, fa que aquesta àrea sigui un bon reclam per potenciar i promocionar els atractius turístics i el comerç local del municipi de Quart. Durant tot el cap de setmana hi haurà una autocaravana d'exposició que po-dreu visitar . L'Ajuntament informa 1 2
 7. 7. PÀG. 6/ 7 QUÈ ÉS EL P.O.U.M.? El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M.) és un instrument que permet a un Ajuntament ordenar el territori d’una manera integral, doncs té per ob-jectiu determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament futur. El planejament urbanístic actual del municipi de Quart té més de 25 anys (fou redactat l’any 1989). Durant tot aquest temps, les necessitats del municipi han canviat molt. Algunes d’aquestes ne-cessitats s’han anat recollint en Plans Especials i en Modificacions Puntuals, però ha arribat l’hora de realitzar un procés d’anàlisi i treball profund que ha de recollir tots aquests canvis i traçar el futur del municipi. És per això, que l’Ajuntament de Quart ha iniciat el procés de licitació pel qual es contractarà un equip multidisciplina-ri (arquitectes, advocats, economistes, ambientòlegs, geòlegs, etc.) que seran els encarregats de la redacció del POUM. Entre d’altres aspectes, aquest pro-cés de redacció inclou un programa de participació ciutadana que busca im-plicar als veïns i veïnes del municipi per recollir les seves idees i suggeriments sobre l’habitatge, l’aparcament, les zo-nes verdes, les infraestructures, les vies verdes, el transport, usos del sòl, xarxa d’equipaments, promoció econòmica, ... alguns dels temes que segur seran objecte de discussió i anàlisi en aquest programa de participació, diàleg i inter-canvi. Aquest procés de participació necessi-ta la implicació de tots els veïns i veïnes del municipi, doncs les opinions recolli-des en aquesta fase participativa seran valorades i tingudes en compte a l’ho-ra d’elaborar els diferents materials i documents del POUM, en el ben entès que siguin aportacions viables i tinguin a veure amb els temes que pot abordar un POUM. Degut a la seva importància, el procés d’elaboració del POUM és llarg i com-plex i requereix de reflexió i comptar amb el vist-i-plau de diferents organis-mes sectorials (Departament de Medi Ambient, Agència Catalana de l’Aigua, etc.). Des de que s’inicia el procés fins a la darrera fase és habitual que transcor-rin entre 3 i 4 anys. Per tot això, us animem a participar-hi a través dels diferents canals que s’habili-taran per aquesta finalitat (bústia, web, oficina d’atenció ciutadana, entrevistes personals, etc.), per tal de fer sentir la vostra veu en què ha de ser el futur del nostre municipi. Article escrit: Regidoria d'urbanisme
 8. 8. SIGUEM CÍVICS El municipi de Quart és un espai comú i públic que hem de compartir una gran quantitat de persones. Quan sortim al carrer, a tots ens agrada trobar un espai agradable i net, un paisatge fet a la mida de les persones, on es noti que hi ha una comunitat que estima el que l’envolta i en té cura com si fos seu. A l’hora de comportar-se cívicament. La premissa és ben senzilla: comporta’t amb els altres com vol-dries que ho fessin amb tu i tracta l’entorn com si fos casa teva. Animals de companyia És molt trist anar passejant pel carrer tranquil•lament i trobar-se un excrement de gos que no ha estat recollit per un amo IRRESPONSABLE. • Inscriviu el vostre animal de companyia al Registre d’Animals de Companyia de l’Ajuntament i col•loqueu-los la placa i el microxip. En cas de pèrdua, serà fàcil recuperar-los. • No deixeu les caques a qualsevol lloc: recolliu-les en una bossa i dipositeu-les als contenidors. • No passegeu els vostres gossos per les zones verdes (gespa) o parcs infantils. S’ha demostrat que les femtes dels animals poden provocar malalties si els nens/es es posen les mans a la boca després d’haver tocat sorra embrutada pels animals. Això passa encara que es recullin els excrements. • Recordeu que sempre han d’anar lligats amb corretja/cadena i collar. • Els propietaris dels animals sou els responsables dels danys, perjudicis i molèsties que aquests ocasionin a les persones i a les coses. • No abandoneu els vostres animals de companyia i recordeu tenir-los en condicions adequades: són éssers vius i pateixen. Oi que ens agrada trobar els carrers nets i que els contenidors tinguin les restes a dins i no al voltant? • Deixeu les bosses d’escombraries dins del contenidor corresponent. • No deixeu trastos vells al carrer. Recordeu que el tercer divendres de cada mes hi ha el servei de recollida a domicili. Truqueu prèviament a l’Ajuntament per facilitar la recollida. • També podeu portar aquests trastos directament a la Deixalleria de Girona. • No llenceu els olis usats o les pintures al wàter o aigüera. Podeu emprar el servei de recollida de la deixalleria mòbil i els contenidors específics pels olis de cuina. • Quan acabeu un cigarret al carrer, apagueu-lo bé i llenceu-lo a la paperera. • Les bateries, pneumàtics, fluorescents i altres residus molt contaminants s’han de dur a la deixalleria. • Recordeu: les papereres no són contenidors. • Els senders i camins rurals són un espai únic que hem de preservar. No hi llenceu runes ni hi feu abocaments.
 9. 9. PÀG. 8/ 9 El nostre mobiliari no s’acaba a la taula de la cuina o al sofà del menjador. Al carrer hi ha bancs, parets, estruc-tures, papereres, ... que també hem de respectar. • Les papereres, els jocs infantils dels parcs, taulers d’anuncis, bancs, faroles, ... són part del mobiliari urbà i els hem de donar l’ús pel qual estan pensats. • Respecteu les zones d’aparcament. No ocupeu passos de vianants ni altres espais destinats al trànsit de vianants, bicicletes o transport públic. Cada cop som més els qui volem gaudir dels itineraris de les vies verdes i senders per fer esport, anar a passejar, ... però cal que garantim la nostra seguretat i la de terceres persones. • Circuleu pel carril bici. Penseu que per la calçada el vianant i la bicicleta són els més febles! • Ciclistes, no feu maniobres que puguin afectar a la vostra seguretat o a la de terceres persones i respecteu les limitacions de velocitat. El civisme ens ajuda a tots a viure millor doncs és un comportament de respecte vers els altres. • Respecteu el descans dels vostres veïns: tingueu especial cura amb la música, els lladrucs de gossos, ... a altes hores de la nit. • Si sou propietaris de parcel•les sense construir, recordeu fer-ne el manteniment anual per evitar l’acumu-lació de runes, el risc d’incendis i l’aparició de rates i d’altres animals insalubres. El poble és la suma del comportament de cada un de nosaltres. Fem-ho sentir! Qualsevol d’aquestes actuacions incíviques pot ser sanciona-da per l’Ajuntament en base a les ordenances municipals.
 10. 10. Treballant pel poble Enric Cabarrocas, membre de la brigada municipal L’Enric Cabarrocas i Bosh va nèi-xer a Llagostera l’any 1954. És un dels treballadors municipals amb més anys d’experiència, un home optimista i amable que es confessa sen-tir- se molt a gust amb la seva feina. Enric Cabarrocas: vaig començar el dia 9 de setembre de l’any 85, ara fa 27 anys. De fet, abans de formar part de la briga-da d’obres la meva feina era d’agutzil. EC.- En què consistia la feina? ECB.-Era l’encarregat de portar do-cuments entre l’Ajuntament i el jutjat, m’ocupava del cementiri, de portar no-tificacions, de passar programes i ser un auxiliar de les gestions municipals. Però va ser una etapa curta, de seguida vaig passar a fer feines de la brigada. EC.-La brigada, lloc on ha treballat tots aquests anys... ECB.-Jo havia fet de manobre abans de treballar a l’Ajuntament de Quart i m’agrada molt la feina de la briga-da perquè és molt variada. Tinc la sort de formar part d’un equip en el qual hi tinc molt bons companys que treballem molt i estem ben avinguts. EC.-Quines feines hi fa? ECB.-De tot, desbrossar, feines de jar-dineria, muntatges i desmuntatges, reparacions, manteniment. El poble ha canviat molt en tots aquests anys. Al principi de ser-hi les cases del casc antic encara no tenien xarxa d’aigua potable i una de les meves missions consistia en subministrar-los aigua, casa per casa, amb una mànega de 500 metres i un comptador, perquè omplissin dipòsits i pous. També he treballat molt al ce-mentiri, al qual tinc molta estima, a banda de feines de manteniment, vaig ser l’encarregat de fer el trasllat dels nínxols de la part antiga a la moderna. EC.-La feina no s’acaba mai... ECB.-Els diumenges al matí, sóc el res-ponsable del mercat. L’encarregat de Article i imatge: Mateu Ciurana vigilar i de controlar les parades que hi venen. És una de les coses que m’agra-da fer perquè hi ha un ambient maco. EC.-No deixes de tenir un gran contacte amb el poble. ECB.-M’agrada molt estar en contacte amb la gent. La feina m’agrada i sem-pre que recullo o sento algun comentari dels veïns m’agrada traslladar-lo al cap de la brigada o als mateixos responsa-bles municipals. EC.-Més enllà de la brigada, t’agrada col•laborar amb coses del poble. ECB.-Molt, de fet sóc el campaner. Durant anys m’ocupava de tocar les campanes per a les celebracions. Ara des de fa uns anys està tot automatit-zat i només hi vaig pels enterraments. També he col•laborat molt amb el futbol. EC.-El futbol és important per a tu. ECB.-Molt. Sóc del Quart, del Girona i de l’Espanyol. Entre els que veig als camps i els de la TV, veig 7 o 8 partits cada set-mana. He col•laborat molt amb el Quart. Abans de tenir la gespa artificial era l’encarregat de marcar el camp, enca-ra ara els passo els cartells. Al Girona i a l’Espanyol també els vaig a veure al camp i si s’ha de patir, es pateix. L'Ajuntament informa
 11. 11. PÀG. 10/ 11 entitats Clàssics Palol El diumenge 29 de juliol de 2012 va te-nir lloc la VI Concentració de Vehicles Clàssics al nucli de Palol d'Onyar com a un dels actes de la Festa Major. Com en els últims 3 anys la participació ha si-gut exitosa amb més d'un centenar de vehicles, entre els quals els més antics van ser un Renault 4/4 de l'any 1951 i un Biscuter de l'any 1955; també vam tenir el privilegi de tenir entre nosaltres un Renault Alpine A106 únic a la Península; les mítiques Vespes ... entre molts altres vehicles vinguts de les comarques de Girona i Barcelona. Els participants a la concentració van marxar amb la panxa plena, un barret en record de la concen-tració i alguns d'ells amb lots i trofeus cedits per diferents col•laboradors i per la mateixa associació. Si ets un fanàtic del vehicle antic i t'in-teressa saber les nostres sortides envia un correu a: classicspalol@hotmail.com Article i imatges: Associació Clàssics Palol EC.-L’Enric és solter i seguidor de les festes majors. ECB.-Volto molt les festes majors de les comarques de Girona. M’agrada molt anar-hi i sóc seguidor d’orquestres i conjunts. Algun cap de setmana d’es-tiu n’arribo a visitar tres i tot. Ara fa poc vaig anar a Caldes a sentir el concert de l’Orquestra Maravella, per a mi, són els millors. Amb aquesta entrevista hem conegut una mica més l’Enric Cabarrocas, un dels treballadors municipals amb més anys d’experiència que es confessa a gust al servei del poble de Quart. "M’agrada molt estar en contacte amb la gent"
 12. 12. Llar de jubilats de Quart Activitats programades pel darrer trimestre de 2012 obertes a tothom. Curs de balls en línia i estiraments. Els dimarts de 9,30 a 11,30. Preu per trimestre:33€ pels socis i 35 € pels no socis. Hi ha d’haver un mínim de quinze persones organitzat pel Doll. Curs de Xi-Kung. Els dimarts de 10,30 a 11,30. Preu 8 € mensuals. Hi ha d’haver un mínim de 10 persones. Organitzat per la Pilar Hugues. Curs de manualitats. El realitzarà la Marta els dimecres de 10 a 12. Preu 5 € mensuals pels socis i 8 € pels no socis. Música en viu A partir del 5 d’octubre. Activitat quin-zenal, els divendres a les 6 de la tarda. A mitja part, berenar. Preu 6 € l’entrada. Curs d’art floral de Nadal Durant sis dilluns seguits a partir del 5 de novembre de 10 a 2/4 de 12. El preu serà de 24 €. Hi ha d’haver un mínim de 10 persones i l’últim dia es sortejarà un centre de flors. Ho realitza la Floristeria Juma. Sortida a la Fageda d’en Jordà El proper 11 de novembre. El preu pels socis serà de 32 € i pels no socis 35 € Les inscripcions es realitzaran a l’octu-bre. El termini serà el dia 26. Cal fer les inscripcions per totes les activitats programades, a la seu de la Llar (local Social), els dilluns i els dimecres de 5 a 7. El termini serà el 26 de setembre. II Marató de Ball solidària de la vila de Quart El club de ball esportiu EL DOLL de Quart en col•laboració amb l’Ajuntament de Quart i la Fundació Oncolliga Girona, organitzaran el dia 30 de setembre de 2012 la Segona Marató Solidària de Ball a la Vila de Quart. El Club de Ball Esportiu Quart (El Doll) és una entitat nascuda l’any 2001 a Quart, reconeguda per les Associacions i Federacions de Ball de Saló i Esportiu. El seu objectiu és promocionar el ball a tots els nivells, possibilitar la formació, creació d’activitats d’oci a Quart i l’or-ganització d’esdeveniments relacionats amb el Ball de Saló i Esportiu. La iniciativa d'en Cels Fort (director tèc-nic d’El Club de Ball Esportiu Quart, EL DOLL), amb l’ajuda de l’Ajuntament de Quart, consisteix en portar a terme una marató de 10 hores de classes de ball ininterrompudes a la plaça de l’Ajunta-ment del poble, els beneficis de la qual aniran destinats a la Fundació Oncolliga Girona. La Fundació Oncolliga Girona, Lliga ca-talana d'ajuda al malalt de càncer, és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat millorar el dia a dia dels malalts oncològics i dels seus familiars a les comarques gironines. També treballa per la prevenció primària del càncer, per sensibilitzar a la societat sobre aquesta patologia. Els objectius d’aquesta Marató són: 1. Recaptar fons per a col•laborar amb la Fundació Oncolliga Girona. 2. Gaudir d’una diada única a la provín-cia de Girona. entitats
 13. 13. PÀG. 12/ 13 Article i imatges: Regidoria d’esports Regidoria de cooperació 3 .Incentivar el ball com a esport salu-dable i divertit per a tothom. Pel que fa a l’organització, la Marató es farà a la Plaça de la Vila, començarà a les 10h i finalitzarà a les 20h. En cas de pluja els actes es realitzaran al local social de Quart. Durant les 10 hores de durada de la marató s’aniran fent classes de ball de manera successiva i ininterrompuda. Les persones que desitgin col•laborar amb la marató rebran, per un donatiu de 10€: 1 .Un dorsal que es penjaran a l’esquena (o bé una samarreta commemorativa) que els donarà dret a participar d’aques-tes classes de ball. 2 .Un Kit de Supervivència, que constarà d’aliments i begudes per a mantenir-se amb l’energia necessària. Les classes tindran una durada apro-ximada de 45 minuts per classe (en total s’impartiran unes 13 classes) i en elles s’ensenyaran balls molt diversos: cha cha cha, salsa, merengue, bacha-ta, samba, vals, tango, hip hop, country en línia, balls tradicionals (polka, sirtaki, mazurka), rock i disco. Les classes se-ran per a tots els nivells de ball i per a totes les edats, i seran impartides pels professors/es del club de ball esportiu Quart “EL DOLL” i professors/es convi-tats/ des. A les 14h, i mentre la Marató segueix en marxa es cuinarà el dinar popular també solidari, per a tots aquells parti-cipants que no es vulguin perdre detall de l’esdeveniment i vulguin dinar amb nosaltres (donatiu 6€). Els fons que es recullin d’aquesta ac-tivitat es destinaran íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona, Lliga catala-na d’ajuda al malalt de càncer. La intenció doncs, a banda de recaptar diners, serà també la d’aconseguir que els afectats per aquesta malaltia poguin gaudir d’un dia ple d’activitat física a l’aire lliure Alhora serà un esdeveniment en el qual els quartencs i quartenques podran sentir-se solidaris tot aprenent a ballar. Per a què la Marató sigui possible, comptarem amb la col•laboració de tot el personal humà del Club de ball esportiu de Quart (professors, competi-dors, alumnes i amics), l’Ajuntament de Quart, i la Fundació Oncolliga Girona. També intentarem tenir la col•laboració de les entitats tant culturals com espor-tives del Municipi, AMPES de les escoles, i de comerços del poble, demanant-los que ens facin regals que tinguin relació amb el seu comerç per tal de sortejar-los entre els participants de la Marató. Per últim, voldríem comptar amb l’ajut d’empreses i/o particulars que desitgin fer una aportació econòmica a l’acte. Així doncs, queda clar que l'organit-zació d’un esdeveniment com aquest no és una tasca fàcil i que requereix de l’empenta de molta gent, però la recompensa moral que produirà en nosaltres – els organitzadors – i tots els participants és suficient per a seguir en-davant amb la iniciativa i fer-la realitat el 20 de setembre. I... vinga! Tothom a ballar!!!!
 14. 14. entitats Estació Jove L'estiu és moment de diversió on s’aprofiten els llargs dies de sol per sor-tir amb els amics, anar d’excursió, a la platja o la piscina, ... però a Quart, l’estiu és una època de moviment frenètic amb moltes activitats que volen ajudar als joves a passar un estiu diferent en bona companyia. Durant aquests mesos de juliol i agost hem tornat a realitzar el projecte d’es-tiu, amb la tercera edició del camp de treball i també les brigades joves amb la contractació de diversos joves de Quart que han treballat per l’ajuntament fent tasques de suport en diferents àrees municipals. Però no tot ha estat treball, també hem tingut les festes majors de Quart i Palol amb les nits joves i els seus respec-tius concerts, la sortida al Water World conjunta amb joves d’altres pobles i els casals i campus d’estiu que han fet d’aquest mes de juliol un dels més moguts dels darrers anys. Aquí us en expliquem els detalls: Camp de treball Un total de 16 joves han participat aquest mes de juliol al Camp de treball de Quart. En aquesta edició les feines que han realitzat aquests joves han es-tat menys visibles al poble però igual d’efectives i necessàries. Aquest any han realitzat 3 activitats de servei. La primera setmana els joves van encarregar-se d’ordenar i cata-logar totes les peces de ceràmica que s’han creat en les diferents Fires de la Terrissa. Aquestes peces estaven en-dreçades a un magatzem municipal i gràcies als joves ara estan catalogades i ordenades. Amb aquest inventari s’ha realitzat una tasca que estava pendent des de feia temps i ha permès que els joves quartencs veiessin de primera mà els objectes que s’han anat fent durant anys en les diferents fires de la Terrissa. La segona feina que han fet ha es-tat la de pintar els locals de Quart FM, de manera que han donat un nou aire a la ràdio i han pogut conèixer de pri-mera mà aquest equipament municipal. Paral•lelament, han pogut veure com es fa un programa de ràdio i fins i tot han pogut gravar la seva pròpia falca per anunciar el camp de treball de l’any vi-nent! Per acabar, la darrera feina que han re-alitzat ha estat la d’arreglar els bancs públics del sector de l’església. Aquesta feina ha consistit en netejar i rascar la fusta perquè abans de donar-li la capa de vernís estiguessin polits i sense fo-rats. Amb aquesta feina han ajudat als membres de la brigada municipal que durant els mesos d’estiu van de bòlit preparant i muntant les festes majors. Brigada Jove I així com els joves entre 12 i 16 anys han pogut donar un cop de mà en tasques municipals, els joves majors de 16 anys han entrat dins el programa de brigada jove. Tot i les dificultats actuals pel que fa a la contractació de personal, l’apos-ta de l’ajuntament s’ha mantingut i per això s’han pogut contractar 3 joves de Quart per a fer tasques de suport durant els mesos d’estiu en diferents feines municipals. L’Andreu i en Carles han es-tat treballant amb la brigada municipal i en Guillem ha estat a les oficines de l’ajuntament. Tots tres valoren positi-vament l’oportunitat que se’ls dóna de poder introduir-se en el mercat laboral i aprofitar l’estiu per guanyar un sou. I ja que parlem de joves que han treba-llat aquest estiu, podem estar satisfets de l’oportunitat que han tingut els joves de Quart de treballar com a monitors del casal d’estiu. Un altre any, l’empresa E2 i l’ajuntament han organitzat el ca-sal d’estiu, on els infants de Quart han pogut gaudir dels dies sense escola fent moltes i moltes activitats. Els monitors que els han acompanyat han estat joves de Quart i de Girona que s’han esforçat al màxim per donar un estiu divertit i de lleure a tots aquells que han estat al casal. Però no només han estat els mo-http:// casalquart2012. blogspot.com.es/
 15. 15. PÀG. 14/ 15 Parròquia de Quart Comença un nou curs de catequesi de l'agrupació parroquial de Quart-Llambilles Reis Mags Article escrit per: Mn. Pere Bellvert i Morente rector de la parròquia de Santa Margarida de Quart L'inici del curs tindrà lloc amb una reu-nió de pares, el dissabte 29 de setembre a les 4 de la tarda als locals de l'antiga rectoria de Quart (Gric).L es sessions de catequesi seran a partir del dissabte dia 6 d'OCTUBRE, amb un ritme setmanal, cada dissabte de 4 a 5 de la tarda, en els locals de l'Antiga Rectoria de Quart (darrera de l'església). Totes les famílies interessades per la catequesi podeu fer la vostra inscripció trucant a mossèn Pere: tf. 972 46 90 83 (Rectoria de Llambilles); o bé, en la reunió de pares del dia 29 de setembre o acompanyant el nen/nena el primer dia de catequesi. Aquest curs passat l'assistència a la catequesi ha estat molt reeixida. Hem comptat amb 7 catequistes, amb una matrícula de més d'una seixantena de nens i nenes. Han celebrat la primera Comunió 25 infants, els tres primers diumenges de maig: el primer diumenge amb la ce-lebració a Llambilles i els altres dos a Quart. 8 adolescents del quart curs de Catequesi, han fet la Professió Solemne de la Fe a la celebració de la Vetlla Pasqual, el 7 d'abril, a l'església par-roquial de Llambilles. 6 nois i noies de Confirmació han rebut el Sagrament a Llambilles de mans del nostre bisbe Francesc el dissabte 10 de juny, solem-nitat del "Corpus Christi". Volem subratllar la importància del Tercer Curs de Catequesi, immediata-ment desprès de la Primera Comunió, indispensable per a perseverar en la for-mació catequèsica. APUNTEU-VOS-HI COM MÉS AVIAT MILLOR. AGENDA: Aplec Sant Cristòfol a l'ermita de Llambilles, amb arrossada popular. Dia 12 d'octubre. La celebració de la MISSA serà a les 12 del migdia cantada per la nostra Coral de Santa Margarida de Quart-Llambilles. Peregrinació a Montserrat de les parrò-quies de l'arxiprestat de la Selva,. Dia 13 d'octubre. nitors sinó que un grup de quatre noies de Quart han fet de premonitores du-rant el casal. La seva tasca voluntària els ha permès aprendre aquesta tasca tot donant suport a l’equip de monitors/es i alhora s’ho han passat molt bé com-partint un mes de juliol amb els nens i nenes del casal. Casal Municipal d'estiu Del dia 25 de juny al 27 de juliol els nens i nenes de Quart de 3 a 12 anys han participat al casal municipal de estiu, gestionat per l'empresa E2 Promoció del Lleure i l'Esport. Al llarg de cinc setmanes els infants han pogut gau-dir d'activitats diverses com ara tallers, jocs cooperatius, jocs d'aigua, excursi-ons en bicicleta, sortides, piscina, etc. El cost total d'aquest casal ha estat de 38.113,91 € dels quals les famíli-es usuàries n'han abonat 26.742,50€ i l'Ajuntament de Quart 11.371,41€ res-tants. Reis Mags Article escrit per: Amadeu Breva Tècnic de joventut
 16. 16. Article escrit per: Comerç local Tal Pasqual Des de fa pocs mesos una nau amb gairebé 2.000 m2 d’instal•lacions al po-lígon del Pla de l’Illa allotja CQB CAT. Un nou establiment, pioner a l’estat, per a la pràctica de l’Airsoft. L’Airsoft és una activitat esportiva i es-tratègica que es duu a terme amb armes d’aire comprimit o elèctriques i que pot practicar tothom, inclosos els nens. És semblant al paintball però es juga a l’in-terior i amb boletes biodegradables. La pràctica de l’Airsoft va nèixer al Japó de la postguerra arrel de la prohibició de totes les armes de foc real i s’ha estès per tot el món però aquí no ha estat co-neguda fins fa uns anys. Les instal•lacions de CQB CAT a Quart són pioneres a Catalunya i a l’estat espanyol i estan equipades de tots els serveis, amb una gran pista per a la pràctica de l’activitat i un àmbit dedicat al tir a di-ana. El centre és obert els set dies a la setmana i acull a un públic ben divers: grups d’amics, famílies, empreses, co-lles en celebracions, etc. Fins i tot està pensat com a entrenament de persones pertanyents als cossos de seguretat. Article: El Celrè imatges: El Celrè / Susana Carpintero CQB CAT Pioners de l'Airsoft 1er Campionat de Catalunya d’Airsoft Indoor CQB CAT, juntament amb la Federació Catalana d’Airsoft, ha organitzat el 1er Campionat de Catalunya Indoor -CAIC 2012-. Un esdeveniment que vol con-vertir- se en referència a Catalunya i a l’estat espanyol i que serveixi per a di-vulgar i popularitzar aquesta activitat. El campionat se celebrarà durant 24 hores seguides, els dies 20 i 21 d’octu-bre i compta amb la col•laboració, pels premis, de les dues marques líders del ram G&G Armaments i Cybergun. Els organitzadors esperen atreure a Quart tots els practicants i interessats en l’Airsoft d’arreu de Catalunya i de més enllà del principat, federats o no, do-nat que no existeixen en tot el territori instal•lacions complertes similars. Els participants podran escollir di-ferents proves. Un dels apartats del campionat serà el combat per equips, al qual podran inscriure fins a un màxim de 4 persones i faran eliminatòries de tres minuts de durada i tres rondes. Si van superant eliminatòries seguiran en el torneig. L’altre part de la competició serà el tir pràctic, amb dues proves puntuables, una serà la pista estàtica i l’altra la pista dinàmica. Aquesta secció tracta de fer el millor temps de tres rondes, apagant 8 dianes electròniques i superant elimi-natòries. Per a més informació podeu visitar el seu lloc web: www.cqbcat.com, tru-car al 872 000 109 o anar directament qualsevol dia de la setmana a la seva nau del Pla de l’Illa.
 17. 17. PÀG. 16/ 17 imatge: Joan Ferrer medi ambient Passejant pel costat de Aquest és un passeig per l’oest del mu-nicipi que ens porta al costat de l’Onyar passant per ambients ben diferents de bosc i camps de conreu. Una descober-ta del territori més planer del municipi. Amb dues hores es pot realitzar amb una marxa tranquil·la. L’itinerari comença a l'aparcament del camp de futbol on agafarem la pista que passa pel davant del pavelló i s’enfila pel costat de la piscina. Anem pujant pel bosc de Can Ferriol, fins arribar a la casa. Les runes evidencien la grandesa de la casa i la gran activitat que s’hi de-senvolupava. Arribats aquí, ens podem entretenir a visitar una impressionant alzina amagada al principi del bosc on sovint la mainada hi fa cabanes. És un bon lloc per parar l’orella i sentir el xiscle agut del gaig, sovint fugisser, i respon-sable d’alertar els animals del bosc de la nostra presència. Esquirols, genetes, talpons, mallerengues, raspinells, pi-cots, merles, bruels i un bon reguitzell d’altres animalons, ja ens hauran des-cobert... Llavors hem d’agafar el camí que baixa en direcció oest i que fa de límit entre els camps i el bosc. Baixarem el camí que es va convertint en corriol fins ar-ribar a la part de darrera d’un mas senyorial, un castell, anomenat Torre Roseta. El casal fortificat és originari del segle XIV-XV i des de l’any 1600 per-tany als marquesos de Castelldosrius. L’edifici s’estructura al voltant d’un pati interior. El cos principal és de tres plan-tes i teulada a quatre vessants amb una gran porta adovellada de mig punt, tres finestres gòtiques, restes de barbacanes i una torre. Les antigues cavalleries han estat convertides en biblioteca i es pre-serva un oratori barroc, amb imatges de la Puríssima, Santa Anna i Sant Ramon. El nom del mas el demostra l'escut no-biliari amb tres roses que es troba a l’entrada de la sala noble al primer pis i en el pou del pati. La casa també s'ano-mena l'Onyar Can Ribes, nom de la família que van ser masovers fins fa poc temps. Es mereix una aturada per fer-hi un cop d’ull. Sense deixar el bosc, el corriol s’orienta pla cap al nord. Les alzines i els rou-res el refresquen i el fan entretingut. A l’esquerra, deixarem un petit mas si-tuat als límits dels camps anomenat la Casanova. El corriol va serpentejant, a poc a poc, va tombant a la dreta amb lleugera pujada fins arribar al creua-ment del camí que surt del bosc de Can Ferriol i que ens portaria a la granja de la roureda. Val la pena aturar-s’hi i observar un gran mosaic de paisatges. Al nostre davant tenim un paisatge canviant: els camps de conreu que tindran un aspecte molt diferent depenent de l’estació de l’any en la qual ens trobem. El conreu és de secà (blat, ordi, civada, tot i que últi-mament cada cop trobem més camps plens de gira-sols i de colza). En un segon pla i cap a llevant, obser-vem les estribacions occidentals del massís de Les Gavarres. A la seva fal-da els diferents masos, Can Nadal, Can Mingo, Can Llagosta, Can Pericot, Can Serra, Can Rovira i l’església i el Castell de Palol. Mirant al nord hi divisem la Creu de Palau mentre que a mà esquer-ra s’hi endevina el pas de l’Onyar. Tot i que podem creure que els camps de conreu són llocs amb poca diver-sitat d’espècies, la realitat és que les vores dels camins i dels camps presen-ten gran quantitat de plantes herbàcies. També hi és molt abundant l’esbarzer que esdevé un gran refugi per espècies d’ocells presents a la zona com el car-golet, la bosqueta, el bitxac, el rossinyol i el tallarol capnegre; gràcies a les seves espines, si ens hi atansem, és possible que hi veiem pèls o plomes enganxats que ens donaran indicis clars de la fauna present al medi.
 18. 18. Emprenem el camí en direcció nord cap a la granja fins arribar a una tor-re elèctrica de grans dimensionsa. Allà tombem a l’esquerra deixant els camps de conreu, endinsant-nos altra vegada en el bosc. Uns rètols ens avisen del pe-rill de ruscs d’abelles. El camí ens porta fins al marge del riu Onyar. El riu és ample i el corrent d’aigua va-ria depenent de les estacions de l’any. El llit del riu està ple de vegetació, bal-ques i altres plantes carnoses. Als seus marges hi creixen verns i freixes, més endins algun pi molt alt i elegant. A l’al-tre costat del riu hi circulen els cotxes de la variant de Girona. El paisatge és divers i entretingut. El camí segueix el marge del riu i l’emprenem en la di-recció del corrent de l’aigua. A vegades es poden veure ocells propis de zones humides, ànecs coll verd, martinets blancs, bernats pescaires i alguna ama-gadissa polla d’aigua. El camí arriba al final del camp i es se-para del riu fins a un encreuament ja dins del bosc. Agafarem direcció oest un camí entre uns marges molt alts que ens porta a una casa de pagès molt ben restaurada: és Cal Moliner. Des d’aquí s’observa Palol, els suaus turons de les Gavarres, l’església de Quart enfilada, les primeres cases de l’urbanització de Quart i l’activitat humana de la via verda és ben present: ciclistes corredors, ca-minants... El camí aquesta vegada asfaltat travessa la via verda i segueix en direcció llevant entre camps, passa pel costat d’una altra casa, Ca l’Eina, fins trobar el riu Celrè. En aquest punt sempre porta ai-gua. Seguirem el camí aigües amunt a la dreta del riu, en direcció a Quart. De nou ens trobem en un ambient fresc de bosc de ribera, i alguna petita construcció evidencia el passat hortolà d’aquesta zona. Travessem el riu per una palanca i passem pel darrera d’unes naus i amb poc temps arribarem als nous carrers de l’urbanització del Celrè de Quart. medi ambient Article i fotografies: Quim Cufí
 19. 19. PÀG. 18/ 19 METEOQUART Estalvi energètic L’enllumenat públic pot ser de dos ti-pus. El que està destinat a (A) carrers, calçades, carreteres o autopistes; i el que està dirigit a (B) carrers, places o jardins. Els enllumenats de tipus (A) re-quereixen alts nivells d’il•luminació amb un elevat control vertical de la intensi-tat lluminosa. Els enllumenats de tipus (B) necessiten nivells d’il•luminació més baixos per poder donar una bona visió de contrast. Des de finals dels anys 70 del segle passat s’han utilitzat sistemes d’enllu-menat basats en làmpades de mercuri o sodi d’alta pressió. A principis d’aques-ta dècada, gran part dels enllumenats de tipus (A) s’han anat substituint per làmpades d’additius metàl•lics, que donen una reproducció cromàtica més acurada. Per això, és habitual trobar làmpades d’halogenurs metàl•lics en aquests tipus d’enllumenat, mentre que en els enllumenats de tipus (B) encara trobem làmpades de vapor de sodi o de mercuri. Pel que fa al nostre poble, l’enllumenat públic de carrers, places o jardins (tipus B) està compost per bombetes de vapor de sodi. I tot i que la situació d’eficiència energètica del municipi és prou bona, cal estudiar diferents mesures per mi-llorar- la. Una de les opcions a considerar és la d’apagar 1 de les 3 fases que hi ha a cada quadre de llum. Això suposa que de cada 3 faroles n’hi ha 1 que no crema, generant un estalvi aproximat del 30%. Una altra opció és reduir el nombre de Watts (potència) que necessita la bombeta, emprant una tecnologia més eficient que amb menor consum produ-eix la mateixa quantitat d’il•luminació. Això suposaria una inversió en làmpa-des o bombetes d’inducció magnètica, els LEDs o halogenurs metàl•lics similars als actuals però més avançats tècni-cament. Actualment, l’Ajuntament de Quart està fent proves amb aquestes diferents opcions al c/ Els Àngels de la Creueta. Tot i que la inversió en millora de l’eficiència energètica és forta, el re-torn (o amortització) d’aquesta inversió seria d’uns 6 anys, aproximadament. Resum anual pluviometría 2012 Observatori de Narcís Gibert Vidal ngvquart@hotmail.com Tel.- 650 84 51 28 GENER ---------------------------- 21L FEBRER --------------------------- 1L + 4cm de neu MARÇ --------------------------- 46L ABRIL --------------------------- 43L MAIG ---------------------------- 33L JUNY ---------------------------- 37L JULIOL -------------------------- - 5L AGOST ---------------------------- 15L Article escrit per: Regidoria de Medi Ambient
 20. 20. Anticoagulants orals (SINTROM) Article escrit per: Des de fa un temps, el consultori de Quart ha incorporat un nou sistema per controlar els pacients que prenen anticoagulants orals (sintrom). Els anticoagulants orals (sintrom) són fàrmacs que fan que la sang tardi més tems a coagular, amb la finalitat d'evitar trombosi i embòlies. Com s'ha de prendre? –Tots els dies a la mateixa hora. –Fora dels àpats, en general una hora abans de dinar o de sopar. Si oblida prendre la pastilla: –Si és el mateix dia, prengui-la quan se'n recordi. Si és l'endemà, pren-gui la dosi d'aquell dia més ¼. –Si li correspon descansar algun dia de la setmana i s'oblida de fer-ho descansi l'endemà. Es poden prendre altres medicaments? –Si ha de prendre algun fàrmac nou o deixar-ne algun d'habitual, ho ha de consultar amb el seu metge. -Si té febre o dolor, pot prendre para-cetamol. Eviti l'aspirina o fàrmacs que la continguin. –Digui al metge, cirurgià o dentista que l'aten que pren anticoagulants, i se-gueixi la pauta que li recomanin. Dieta: –Mantingui una dieta equilibrada i eviti canvis bruscos en la quantitat de ver-dura de fulles verdes. -Les begudes alcohòliques dificulten el control. salut Article escrit per: Equip d´Infermeria d´Adults del Consultori de Quart Complicacions: –Petits sagnats ( genives, nas, esputs, morats), comuniqui-ho en el pròxim control. –Si fa deposicions negres (com quitrà) o ha patit un traumatisme important o té mal de cap molt in-tens d'aparició brusca, dificultat per parlar o trastorns de la visió, vagi immediatament a urgències. Altres recomanacions: –No realitzi esports de risc ni s'exposi a riscs innecessaris. -Els anticoagulants orals estan contra-indicats durant l'embaràs. –Si viatja a l'estranger, és recomanable portar medicació suficient per a tot el viatge. Aquesta nova tècnica per contro-lar els pacients que prenen sintrom, suposa un canvi en la manera d'ob-tenir la mostra de sang. En comptes de ser una punció venosa, passa a ser una punció capil·lar ( el dit de la mà). Aquesta tècnica proporciona una sè-rie d'avantatges tant a l'usuari com a l'organització del centre. Tal Pasqual
 21. 21. PÀG. 20/ 21 cultura cultura Article i imatges: Amics del col·leccionisme XVI Fira del Col·lecionisme Els dies 7 i 8 de Juliol, com a un dels actes avançats de la Festa Major de Quart, es va celebrar la XVI Fira del col·leccionisme de Quart. Una vegada més, l’exposició de col· leccionisme va ser l’acte central de la fira i els expositors en van ser els veri-tables protagonistes. No van escatimar esforços per fer de la mostra d’enguany la més lluïda i participativa de totes les celebrades fins ara, per la gran varietat d’objectes de tota mena que van ex-posar (i que ens van fer reviure records del passat i gaudir d’uns moments en-cisadors) i pel nombrós públic que va visitar la mostra al local social. Ningú va quedar indiferent davant la diversitat de peces exposades: molinets de cafè antics, caganers, cornetins, esquetlles, càmeres de fotos antigues, soldats de plom, cotxes, vehicles i maquinaria di-versa a escala, nines, eines del camp en miniatura, maquetes d’edificis, discs, postals, etc. Un gran assortiment de col•leccionisme en general i popular. El dia 8 també es va celebrar la tradicional trobada d’intercanvi de col•leccionisme. Tothom va tenir la possibilitat de canviar objectes de tota mena entre els comer-ciants i col•leccionistes en general, que van omplir la sala emprada per l’esde-veniment. També cal destacar la demostració de camions teledirigits que els components del club COLOMERS R.C. van exhibir el diumenge i que va tenir molt bona aco-llida pel nombrós públic interessat en aquesta vessant. El nostre agraïment a tots els parti-cipants i col•laboradors que any rera any fan possible que la Fira del col· leccionisme de Quart sigui una de les capdavanteres d’arreu de Catalunya. Relació participants mostra Volem agrair la col·laboració de tots els expositors sense la participació dels quals aquesta fira no seria possible. - Josep Albroser – Fotos D’accidents De Cotxes. - Moisès Auguet – Maquetes D’edificis Diversos. - Antoni Barcelona – Miniatures I Postals De NY - Lluís Benejam – Nines Russes (Matrioskes) - Lluís Besalú - Aixetes. - Laura Bosacoma - Figures Pez I D’altres De Pvc - Aina Bosacoma – Figures Pez I D’altres De Pvc - Miguel Bosacoma – Articles De Coca-Cola. - Joan Bosch – Monstres Model Kits. - Montserrat Bou – Ampolles De Vidre Gravat - Narcís Bou – Maquinetes I Punts De Llibre. - Guillem Cabello - Perfums I Sabons Antics. - Montse Carbonell – Molinets De Cafè. - Francesc Cardús – Madelman I Figures Escala 1/6. - Mª. Del Carmen Capilla - Taps De Suro Marcats - Josep Mª. Casas – Cotxes Escala 1/18. - Berta Codina - Nines Barriguitas - Jaume Coll Guerrero – Tarjetes Venecianes - Xavier Córdoba - Retallables De Paper. - Montse Fàbrega - Retallables De Paper. - Pilar Cornellà – Culleres . - Pere Cullell - Mostres De Col•Leccions. - Narcís Culubret – Postals Romantiques - Fernando Del Barrio – Taps Corona De Cervesa - Joaquim Deu – Tractors Antics En Miniatura. - Robert Deulofeu – Ràdios Antigues. - Carles Domènech - Camions A Escala 1/43 - Agustí Ensesa – Cotxes Citröen Ds (Tiburón). - Kiku Ezquioga – Retroexcavadores - Lluís Fabrellas – Sucres - Feli Fernández – Gomes D’esborrar. - Pilar Fernández - Capses De Música. - Mariona Ferrés - Nines. - Ramón Fontao – Cotxes Ferrari I Motos De Carreres 1/24 - David Fortià - Cotxes A Escala 1/18. - Juli Fortià – Clics De Playmobil. - Fina Freixas – Caganers. - Joaquim Fuentes - Bitllets Antics De Pobles. - Josep Fullà – Rosaris De Suro. - Fustería Germans Lloret - Ribots Antics De Fuster.. - Xavier Lloret – Esquetlles I Barrumbes. - Pere Gallés Colera - Gots I Gerres De Cervesa - Jaume García – Discos De Vinil Conjunts Espanyols' 60 - Narcís Gibert – Maquinaria De Joal I Pluviometría - Ferran Girón – Soldats De Plom: Husars D’alfons Xiii. - Pere Jové Ferrer – Cendrers I Pipes. - Josep Juanuix – Eines Del Camp En Miniatura Fetes A Mà. - Mª. Dolors López – Ventalls De Cartró Amb Publicitat - Manuel López Salazar – Tapes De Crema De Llet. - Albert Lozano – Cotxes A Escala - Serapio Luján – Ampolles De Licor - Miquel Llapart - Cotxes De Xapa.. - Lluís Masferrer – Llibres Signats Per L’autor. - Remei Mulleras – Col•Lecció D’espelmes. - Pedro Luís Muñoz – Cubs De Rubik - Josep Pagès – Càmeres Fotogràfiques.. - Juli Pérez – Cornetes Militars I Fanfarres. - Climent Pérez – Figuretes De Ceràmica - Salvador Plantalech – Targes Postals De La Guerra. - Sebastià Porcel – Maquetes D’edificis De Cassà. - Josep Prat – Maqueta Església De Sant Esteve De Vilademí - Albert Pujol – Artesania Reciclada - Josep Ribas - Campanes - Joan Rius – Figures De Ferralla Reciclada. - Xavier Romero – Postals Catalanistes Antigues. - Mireia Roura - Encenedors Amb Publicitat. - Ramón Roura – Camions I Excavadores Escala 1/50. - Remei Roura – Cotxes D’època - Nil Sánchez Quiroga – Cotxes Rayo Mcqueen. - Enriqueta Serrano - Figures Kinder I Altres. - Joaquima Simón – Punt De Creu, Brodats I Pintures A L’oli. - Antoni Simona – Cromos Antics - Maria Solà .- Olis. - Teresa Tarrida – Plaques De Cava. - Antoni Trèmols – Capses De Llumins Antigues. - Anna Maria Turbau - Burros - Isaac Turon – Maquinaria Agrícola En Miniatura. - Max Varés - Taurus Nobilis. - Albert Verges – Cotxes Miniatura Fabricats URSS - Josep Vicens Eres – Telèfons Antics. - Narcis Vila - Camions A Escala 1/87 - Carles Vila - Maquetes Militars. - Manuel Villanueva – Màquines De Tren
 22. 22. 24 de juny Habitatges Barceló 14 i 15 de juliol Quart: Fotografia: Santi Puerto Festes Majors Fotografíes: Casal Habitatges Barceló Fotografíes: Joan Ferrer El Celrè
 23. 23. PÀG. 22/ 23 28 i 29 Palol d'Onyar 4 i 5 d'agost Sant Mateu de Montnegre 12 i 13 d'agost Festa Major de la Creueta Fotografíes: Comissió de Festes de Palol Fotografíes: El Celrè Agraïm a les comissions de festes, col·laboradors i as-sociacions de veïns la seva implicació i dedicació per fer que aquestes festes hagin estat un èxit. Fotografíes: El Celrè
 24. 24. Nou gran èxit de l’Emergent a Quart Més de 350 persones van pas-sar per l’Emergent de Quart on vam gaudir de les actuacions d’artistes com Guillem Alonso amb el seu sand dance, de les desinvoltes cançons de Joan Colomo, de la divertida màgia de Jorge Luengo, de la música de Le Croupier, de la cançó d’autor de Laia Bastús, de la poesia musi-cada de Max Besora i Marc Egea i de les sempre presents fotos de David Julià. Una fornada d’artis-tes de plena actualitat que van amenitzar amb èxit una càlida nit d’estiu de juliol a la plaça de la Vila de Quart . Amb la nova temporada QUART FM, emissora municipal de Quart, ha incor-porat nous continguts parlats a la seva graella. Aquestes noves col•laboracions són en format breu i s’emeten de ma-nera rotativa dins de la programació musical. Els set nous espais fan especial incidèn-cia en l’activitat quartenca i compten amb la participació dels tècncis mu-nicipals. Un d’ells està dedicat a les activitats del Museu de la Terrisa, l’altre a l’Estació Jove. També des de la Sala de Lectura Miquel Pairolí es recomanen lli-bres i es divulga l’activitat cultural. Un altre dels microprogrames incorporats es titula “Siguem Cívics” i és un recull de recomanacions. En aquest format breu, l’emissora emet també els treballs realitzats pels alumnes de l’Escola Santa Margarida (aquest trimestre es repetei-xen els del curs passat) així com un bloc dedicat a recomanar excursions per la comarca i el recull de la cartellera cine-matogràfica. Aquesta temporada segueixen en ante-na els habituals programes: La Principal de Quart, amb Francesc Picart, programa sardanista (dissabtes 13 h i diumenges 9h). Les Cassoles de Quart, amb Joan Massaguer, dedicat a la gastronomia lo-cal (Dilluns 20:15h i dissabte 12:15h). La Quarta Nota, el musical de Guillem Casanova (Dimecres 19h i diumenge 13:15h). El Club del Country amb Rafel Corbí (di-mecres 20:15h i diumenge 14:15h). Sessions amb Paul i Anthony, dedicat a l’actualitat musical a la comarca (dijous 23:15h i dissabte 17:15h). A cau d'orella, el monogràfic dedicat a les havaneres i cançó de taverna (diu-menge 10h). La fórmula musical de la ràdio es basa en els grans èxits de la discografia dels darrers 30 anys, amb atenció especial a la música catalana. QUART FM es sintonitza al 101FM. cultura Nous continguts
 25. 25. PÀG. 24/ 25 esports I Exhibició Esportiva Un dels esdeveniments que vàrem ce-lebrar per la Festa Major de Quart va congregar les especialitats esportives quartenques amb un vessant més ar-tístic. L’associació de Gimnàstica Rítmica, el club Patí Quart i zona Funky Hip-Hop van oferir-nos a tots els ciutadans un mag-nífic espectacle al llarg de més de dues hores en un esplèndid dia. A excepció del club de ball El Doll, que s’encarrega-va d’amenitzar el mateix dia el ball amb la Selvatana, la resta d’especialitats ens van mostrar un recull del treball que han anat desenvolupant al llarg de la tem-porada. Tot i ser la primera vegada que es co-ordinava aquesta exhibició, en la qual s’alternaven les diferents disciplines, es feia palesa la complexitat d’aquests esports, els quals, un rere l’altre, com-binaven l’exercici físic, el vestuari i la música. Va ser un plaer poder veure, un 15 de juliol, el pavelló ple de gent animant i encoratjant als esportistes dels clubs del nostre poble. Una nova demostració de la vitalitat i bona salut que tenen els nostres esports municipals. Ens agradaria agrair públicament als clubs que ens han ajudat a guarnir les activitats de la Festa Major; ens heu permès gaudir d’aquesta Festa Major i incentivar l’esport entre tots els assis-tents. Per al proper any, esperem que us hi torneu a animar, tant el públic, com els clubs esportius. A tots vosaltres, moltes gràcies. I Ral·li de la Terrissa Articles escrits per : El dia 20 d’octubre Quart celebra el I Ral•li de la Terrissa, prova emmarcada i puntuable en el Campionat de Catalunya de Ral•lis absoluts. Un recorregut que transcorre, bàsicament, per terra als termes municipals de Llambilles i Quart i que comptarà amb la participació dels millors pilots catalans. L’escuderia Peuabaix, amb la col•laboració del pilot local, fill de Llambilles, Mark Blazquez, i l’Ajun-tament de Quart tenim el repte de recuperar una activitat amb antiga tradició al nostre municipi. El llistat de pilots de primera línia que han compe-tit a la nostra localitat és molt extensa. L’italià Sandro Murani (1973), l’alemany Walter Rohrl (1974), el finlandès Henri Toivonen (1984), el català Josep Maria Servià (1988) o el francès Sebastian Loeb, entre d’altres. Actualment, s’estan tramitant tots els requisits legals, administratius i de se-guretat per garantir la correcta disputa de la prova. Els plans de mobilitat i pos-sible evacuació per als veïns residents en els trams pels quals transcorre la competició seran notificats, mitjançant carta entregada en mà, al llarg del mes d’octubre. Igualment, l’escuderia di-positarà una fiança a l’Ajuntament per cobrir els possibles desperfectes, reco-llida de brossa i neteja de l’entorn pel qual transcorre el Ral•li, i es compromet a arreglar els camins que quedin mal-mesos. Tot i que el recorregut de la prova enca-ra no es pot desvetllar, es preveu que la sortida del primer participant es produ-eixi a les 10:30h des de la base del Ral•li, ubicada a la Plaça de la Vila i la zona d’aparcament annexa. Les escuderies i el parc d’assistència quedaran ubicats a l’Avinguda de la Bòbila i als carrers per-pendiculars a aquesta. Per altra banda, l’AFA de l’escola 9d4t oferirà el servei de bar, activitats lúdiques i dinar popular. Aquesta és una bona oportunitat per recuperar l’esperit d’aventura i de companyerisme que envolta el món dels Ral•lis, amb trams mítics i amb la presència de pilots especialistes com Joan “Nani” Roma, Joan Vinyes, Josep Mª Membrado, Carles Llinàs, Climent Domingo, Albert Orriols o Ferran Nieva. regidoria d'esports L’escuderia Peuabaix compta amb el suport dels Ajunta-ments de Quart i Llambilles per fer de Quart una cita anual obligada per la gent del motor. Apropeu-vos a la Festa del Motor i gaudiu-la.
 26. 26. política municipal "...volem felicitar i agrair a tota la gent que ha treballat per tal que aquestes festes es duguessin a terme..." PSC "És hora d'entendre que moltes de les coses a les quals com a ciutadans estem acostumats ja no són factibles." CiU-Quart L'estiu ja el deixem enrere i amb ell moltes coses bones i de no tan bones. Iniciem un nou curs, per molts gens fàcil de portar, doncs totes les notícies sobre l'estat del país i la seva econo-mia no són massa positives. És per això que hem d'intentar buscar la part po-sitiva de les coses. Ja en altres escrits hem estat molt clars a l'hora d'explicar als quartencs i quartenques les nostres prioritats a l'hora d'actuar. Ara pen-sem que hem d'anar més enllà. És hora d'entendre que moltes de les coses a les quals com a ciutadans estem acostu-mats ja no són factibles. Les diferents entitats esportives o culturals han d'en-tendre que s'ha de tirar endavant amb els recursos propis i amb els que pugui subvencionar l'Ajuntament. Tenim un poble ple de recursos, amb unes instal·lacions que molts pobles o petites ciutats no tenen. Aprofitem aquests recursos cívicament i solidàri-ament, si, solidàriament! Som un poble i la gent ha de creure-hi. Tot és de tots però és clar hem de cuidar-lo. Hem de tenir cura de les coses. Quart és un po-ble tranquil i bonic que es mereix tenir uns parcs pels infants nets sense pinta-des, sense brutícia, que es mereix tenir uns voltants i zones verdes netes i res-pectades. Hem de tenir en compte, en coherèn-cia amb els temps que corren, que les diferents activitats culturals per tota la població no disposen dels mateixos re-cursos. Des de CiU volem transmetre que es seguirà treballant per aquest nostre poble que és Quart i per la gent que hi viu. Però ara més que mai us demanem la vostra col·laboració i implicació per seguir fent les coses ben fetes. Ens trobem ja cap a la tardor. Hem dei-xat enrere un estiu marcat com en els darrers anys per la crisi econòmica i també per les festes majors dels nostres pobles. Des del grup municipal del PSC volem felicitar i agrair a tota la gent que ha treballat per tal que aquestes festes es dugessin a terme i fossin un èxit. Tot i això, considerem que els canvis intro-duïts en la Festa Major de Quart no han acabat d’encaixar i demanaríem que es revises la fórmula establerta. Un altre aspecte que ens preocupa i, constantment remarquem en els Plens, és la deixadesa en què està el sistema de la depuradora. Més d’un cap de set-mana la depuradora s’ha quedat sense funcionar i s’han llençat, per tant, ai-gües residuals al Celrè. Així mateix, veiem amb preocupació com encara el rierol de Palol i la riera de la Figuera també reben aigües brutes. Igual que l’estat del cementiri, que es troba en un estat lamentable. Sens dubte, cal que l’equip de govern estigui més a sobre del tema i actuï amb més eficàcia. Per acabat, volíem insistir que seguim molt preocupats per l’economia de l’Ajuntament. Som un ajuntament poc endeutat, però malgrat això, si no es manté una política d’austeritat i sobre-tot de control de la recaptació, podríem tenir problemes de líquid més aviat que tard. Continuen havent-hi molts im-postos que no es recapten i que suposen un greuge comparatiu amb aquells ha-bitants, la gran majoria del municipi, que paguen els seus impostos i taxes religiosament. Esperem que aquests i altres aspectes estiguin a l’agenda de l’equip de govern els pròxims mesos. Els temps obliguen a ser més eficients i austers que mai. Com sempre estem a la vostra disposició al correu quart@socialistes.cat
 27. 27. PÀG. 26/ 27 "Sinó s'aconsegueix el concert econòmic, caldrà avançar cap endavant, cap a la independència." AxQ "...animar a tota la gent, que tots plegats fem força per mostrar-nos en desacord total a les retallades que encara no s'han fet.. " PPC Quart. Catalunya és un país ric dins de l’estat espanyol i dins de la Unió Europea. Si Catalunya fos un país independent, amb una població semblant a altres països com Suècia i Dinamarca, tindria un PIB semblant a aquests països, per sobre fins i tot de l’espanyol. L’economia catalana ja és global, les vendes al mercat mun-dial ja igualen les que es fan al mercat espanyol… i així podríem continuar com-parant- nos amb el què podríem ser si ... La Generalitat de Catalunya es troba en una situació molt precària degut a la crisi econòmica, sí. Però també per les rela-cions fiscals, polítiques, institucionals i judicials que hi ha amb l’estat espanyol. La contribució neta que fa Catalunya a Espanya és de 16.000 milions d’euros anuals i això ofega la nostra economia: ens estan robant per sobre de les nostres possibilitats. En aquest marc el Parlament de Catalunya va sol•licitar al govern central un nou pacte fiscal que permetria a la Generalitat disposar de la hisenda pròpia, semblant al sistema financer de Navarra o el País Basc, amb l’objectiu de reduir el dèficit fiscal i la dependència econòmi-ca absoluta de l’Estat. Tenir la clau de la caixa dels nostres impostos per un futur millor i més digne, gestionant els nostres propis recursos. És possible que Espanya no accepti aquest pacte fiscal, però la seva apro-vació no haurà estat inútil. Haurà servit per conscienciar molts catalans sobre l’espoli que sofrim, i això tindrà com a conseqüència que quan Madrid ens tanqui la porta del nou pacte fiscal, els catalans haurem de decidir què fem i cap on anem. Sinó s’aconsegueix el concert econòmic, caldrà avançar cap endavant, cap a la independència. Per què? Pel rei-terat maltractament de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra història, per les reiterades trepitjades en les min-ses competències, pels atacs continuats al sistema educatiu, pel poc respecte a les nostres infraestructures, ... El nou pacte fiscal només és l’inici del camí cap a la independència. Després d’un estiu tan calorós com el d’enguany , està ben clar que l’aire fresc que ens havia de portar el nostre equip de govern actual, es va quedar simple-ment en una dita. Esperem que aquells que han fet va-cances, hagin gaudit al màxim dintre de cada una de les seves possibilitats, i els que encara o simplement no les faran els animem de tot cor a que les coses els hi vagi a millor. El nostre grup, a part de poder parlar en veu baixa (de moment), per la situ-ació actual que està patint el país, ens queda la dignitat suficient per entendre les idees de cadascun i recolzem a to-tes les persones que defensen els seus pensaments vers una diada com la que s’ha celebrat aquest any. Tant els d’una banda, com els de l’altra. Però no estem d’acord amb els brètols que es dediquen a defensar una lliber-tat, fent destroces i pintades al mobiliari urbà i allà on no es de la seva propietat, ja que acaben pagant cadascú del mu-nicipi, incloent la seva família. Sabem i entenem que l’ajuntament es un afectat en aquesta situació. Però demanem que amb petits gestos de bona fe, l’únic que s’aconsegueix es radicalitzar el tema. Com a grup municipal i desmarcant-nos de la política general ens atrevim a fer públic i animar a tota la gent, que tots plegats fem força per mostrar-nos en desacord total a les retallades que en-cara no s’han fet i que haurien de ser les primeres. Volem retallades en el sistema polític, demanem baixades severes de salaris i anulacions de càrrecs innecessaris, menys assessors polítics i finalitzar per complert totes les pagues d’aquells que ja no “treballen” per l’estat. Aquesta es la veritable retallada que volen els nos-tres socis Europeus.
 28. 28. entrevista Entrevista a: Josep Ribas i Esparch Josep Ribas (la Creueta el 1921). Amb els seus 91 anys magníficament ben portats és un dels homes de més edat del municipi. Ja fa molts anys que la jubilació li permet dedicar-se al que ell mateix anomena “la bona vida”. En aquesta edició de EL CELRÈ volem tenir una conversa amb una persona carregada de records. EL CELRÈ.- Vostè va néixer a la Creueta. JOSEP RIBAS.- L’any 1921, en una casa que anomenaven Can Borrell. Llavors els que hi vivíem érem una colla d’amics, gairebé germans. Eren temps de portes obertes i de molta relació entre veïns que, quan feia bon temps vivíem molt de cara al carrer, amb el tren sempre present. De fet, amb els anys, la Creueta no ha cres-cut, però ara la cosa és diferent. El riu Onyar, per exemple, baixava tan net que podíem beure’n l’aigua per-fectament. A la zona que li dèiem la ribera de Can Bellaneda, la gent s’hi reunia per banyar-s’hi. Hi havia tan-ta animació a l’estiu que en dèiem el S’Agaró petit. Alguns hi venien en tren o a peu des de la zona del carrer del Carme de Girona. Era un lloc amb molta animació. EC.- Sempre ha viscut a la Creueta. JR.- Sí. Jo vaig anar a estudi al que lla-vors deien Hermanos de las Escuelas Cristianas, que després se’n va dir La Salle, a Girona. Cada dia de classe ca-minava 12 quilòmetres per anar i venir al matí i a la tarda. Després vaig tre-ballar la terra. Em vaig casar l’any 45, el mateix dia exacte que va finalitzar la II Guerra Mundial. EC.- A que es va dedicar professional-ment? JR.- Fins que vaig fer 50 anys vaig fer de pagès. Però una bona part de la meva vida professional la vaig dur a terme a una casa molt popular de Girona que es deia Ca l’Escatllar. Era una botiga de referència a la província que tocava ferreteria, làmpades, aixetes, objectes de regal... m’hi vaig passar 27 anys. Això em va donar molta relació amb moltíssimes persones d’arreu i un bagatge comercial que m’ha servit molt. Encara ara quan vaig pel món trobo an-tics clients que em saluden. Molts són senyors grans que llavors eren els apre-nents que venien a fer els encàrrecs a Ca l’Escatllar. És una cosa que em dóna molta satisfacció. EC.- El futbol també ha estat molt im-portant a la seva vida. JR.- Molt. L’any 83 vaig aconseguir que l’ajuntament comprés un terreny per al Club Esportiu Amics de la Creueta. Jo mateix el vaig aplanar. M’ocupava de tot, de tenir-lo a punt, de marcar-lo, fins i tot de rentar la roba dels juga-dors. Vam arribar a tenir dos equips, un d’empreses i l’altre a 3era regional. Per a mi són records entranyables perquè ho vivia amb molta intensitat i amb les meves relacions comercials podia bus-car sponsors i col•laboradors. Va ser una època molt bona. De fet, jo mateix vaig jugar a futbol fins els 72 anys. Queda clar que per a mi el futbol ha estat molt important. Recordo que les porteries les vaig arribar a negociar amb el Sr. Puig de Ferros Puig, que em va fer un bon des-compte i que les vaig pagar jo mateix de la meva butxaca. Ara tot s’ha acabat; una pena. També vaig mantenir algun contacte amb la Penya Doble Set de Girona i fins i tot, en un moment donat, hagués pogut optar a presidir el Quart, però no ho vaig considerar perquè ja era molt gran. EC.- Quan he arribat m’ha explicat que, de jubilat, es dedica a la bona vida. JR.- I tant, és una sort que tinc. Dedicar-me a viure i no preocupar-me. M’agrada fer la botifarra amb els amics, sense jugar-hi diners, per pura diver-sió i, sobretot, sóc un gran seguidor de " Queda clar que per a mi el futbol ha estat molt important"
 29. 29. PÀG. 28/ 29 les orquestres de Ball. La Selvatana, Montgrins, La Meravella... Els conec a tots i volto per tota la província per a seguir les seves actuacions. Tinc mol-tes amistats amb els músics. Fins i tot, aquest vestit blau que porto a la foto és obsequi d’un músic. Miri si he estat fan que, una vegada vaig seguir als Setson en 24 actuacions en un sol mes. A mi, la música d’aquestes formacions em dóna alegria i vitalitat. EC.- Doncs ha estat un plaer saludar a un dels homes de més edad i més vitals del nostre municipi. Moltes gràcies.
 30. 30. música +llibres Més enllà de les estrelles Gerard Quintana Rosa dels vents Més enllà de les estrelles és el relat personal del gironí Gerard Quintana al retorn de la banda de rock and roll SOPA DE CABRA de la qual va formar part durant quinze anys de la seva vida...Primer des de la xarxa i després a la pista i a la grada del Palau Sant Jordi, l’espai de Son Fusteret, el Tarraco Arena i el pavelló de Fontajau. Diu l’autor: "el vostre protagonisme ha estat decisiu per aconseguir que tots forméssim part d’un dels esdeveniments més grans de la història recent de la música a Catalunya. Amb la mateixa confiança que ens heu donat us obro la porta perquè travesseu la cortina que hi ha darrere l’escenari i m’acompanyeu en els records d’aquells dies que ens vau fer tocar el cel. Amb els ulls d’un company que ens va veure néixer i créixer, el fotògraf David Julià, amb les paraules que encara em vessen del cos i amb el buit de les absències, he mirat d’omplir aquestes pàgines de tota la vida que vam compartir l’estiu del 2011". 50 ombres d'en grey De E.L. James Edicions Rosa dels Vents Absolutament addictiva, aquesta novel•la eròtica és un fenòmen mundial, especialment entre el públic femení. És el primer volum d’una triologia que ràpidament s’ha convertit en best seller. La història parteix de l’encàrrec que rep l’estudiant de literatura Anastasia Steele de fer una entrevista a Christian Grey, un jove i atractiu empresari d’èxit. "L’exitosa combinació d’història romàntica i joc eròtic d’alt voltatge que ha tocat la fibra de les dones" (Daily News). "Llegir aquest llibre et fa sexy de nou. Una novel•la que està tornant a encendre el foc de molts matrimonis" (Divamoms.com). "La novel•la eròtica que ha revolucionat les dones dels Estats Units"(New York Times) . El confident dels reis D'Assumpció Cantalosella Edicions Proa El personatge a l’ombra que belluga els fils de la nostra història. La novel•la dels episodis mítics de la Catalunya del segle XIII. Tots els fets històrics han tingut testimonis des de l’ombra. Durant els regnats de Pere I i del seu fill Jaume el Conqueridor, el conseller més pròxim va ser Guillem de Cervera, un personatge fascinant que en aquesta novel•la fa la pròpia crònica de les tres dècades més apassionants de la història de Catalunya. La corona catalana va viure, a principis del segle XIII, vicissituds de tota mena: l’engendrament del rei Jaume, la mort del seu pare a la batalla de Muret, les conspiracions de palau, la persecució dels càtars, les disputes amb el Vaticà, la conquesta de Mallorca... El conseller reial recrea aquests episodis amb la vivesa del testimoni i del confident. Aventures i emocions, història i llegenda de quan Catalunya ha d’abandonar el nord i girar els ulls cap al sud. LAS LEYES DE LA FRONTERA De Javier Cercas Edicions Mondadori Estiu del 78, Ignacio Cañas, un noi de 16 anys és el que anomenen “xarnego”, un fill d’immigrants de classe mitjana que viu a Girona. La seva vida de bon estudiant, una mica apocat, donarà un tomb quan començarà a patir un violentíssim assetjament escolar. La nova novel•la del gironí Javier Cercas és una història d’una frontera, la frontera que separa els blocs d’edificis de classe mitjana i els de l’escoria. La frontera que divideix joves, la frontera entre el bé i el mal, entre la justícia i la injustícia. lúdic Textos: El Celrè
 31. 31. PÀG. 30/ 31 Han passat 30 anys Fa dos anys i dos mesos que vaig marxar de Quart, el poble on havia viscut durant més de trenta anys i el poble on, encara hores d'ara, considero que és el meu. Sempre m'he sentit una apàtrida. Ni de Manlleu ni de Girona; no sóc gironina ni osonenca ni catalana ni espanyola i ha arribat un punt en què tampoc no em sento ni mediterrània ni europea i he perdut la fe en els estats, les províncies, les comarques i, en general, en qualsevol institució. No obstant, i malgrat el meu desarrelament, quan algú em demana d'on sóc, molts cops se m'escapa contestar “de Quart". No recordo quin any hi vaig arribar; devia ser entre el 1977 i el 79. Quart, aleshores – em refereixo al nucli urbà – era poc més que la carretera de Girona a Sant Feliu amb una filera de cases a banda i banda. A l'entrada, venint de Girona, a mà dreta, un camp de futbol on per la festa major s'hi instal·lava l'envelat (un autèntic envelat amb “palcos” reservats i la pista ben enllustrada amb sabó perquè els balladors anessin més lleugers. Passat Cal Niñu, un trencant que mà esquerra pujava cap a l'església i a mà dreta duia a l'edifici de l'ajuntament. Al final de la recta en direcció a Cassà, “el poste”, que és com aleshores s'anomenaven les benzineres. Intercalats al llarg d'aquesta línia de cases, un parell de botigues de queviures, dos forns de pa (als meus avis osonencs la paraula “fleca” se'ls entrevessava), un parell de bars i l'estanc. La farmàcia va arribar més tard i per tal que els “sobrevinguts” entengueu les dimensions del poble, a nosaltres, que vivíem al Carrer Estació tocant a la carretera, ens va semblar que la posaven massa lluny. En aquells anys Quart Nou tot just era un projecte que començava a prendre forma. La depuradora ens semblava situada en un paratge tan recòndit que anar-hi feia mitja por. Els carrers de Dalt, Modeguer, Pineda, del Tren, i la prolongació del Carrer Estació des de l'antiga estació (un local Autora: Marta Puig Vilardell vell i tronat) fins a l'actual camp de futbol, no eren més que quatre vies acabades de pavimentar dibuixant una quadrícula asfaltada on abans només hi havia camps i horts. Per aquests quatre carrers aleshores sense nom passàvem els estius, tot el dia voltant en bicicleta. Al vespre respiràvem l'aroma de la figuera que hi havia a l'hort de sota casa tot menjant els tomàquets que el meu avi plantava al terrat. L'avi era de pagès i a banda d'hortalisses, durant uns anys, també va criar cèrvols i conills en un tancat en un extrem de l'hort d'en Ricard Ginesta, però d'això en parlaríem en un altre escrit. Durant molts anys a Quart em limitava a venir-hi a sopar i a dormir. La meva vida de poble es reduïa, els caps de setmana, a anar a fer el cafè a Can Ginesta després de comprar el diari a l'estanc. Tot va canviar, ja amb més de vint anys, quan vaig començar a col·laborar a la ràdio. Vaig començar un estiu donant els resultats (amb veu tremolosa) dels partits de futbol de la festa major i entre falques, radiofòrmula i programes de rock i de música clàssica vaig anar evolucionant fins a acabar retransmetent en directe un partit de futbito entre solters i casats. És cert que, anys abans, quan en tenia dotze o tretze, havia fet una altra petita incursió en la vida social quartenca intervenint per Setmana Santa en la Passió que representàvem amb música de Jesucrist Superstar (no tenia cap paper protagonista: feia de “multitud”) usant els preciosos escenaris dels voltants de l'església. Justament allà, al cementiri darrera el campanar romànic, ara reposen, en pau i a solei, la meva mare i els meus avis. Tinc la sort d'haver deixat aquí molts amics i molts motius per tornar sovint, encara que lamentablement quan vinc és amb poc temps. Agraeixo al Celrè que m'hagi donat l'oportunitat i l'espai suficient per escriure aquests ratlles i poder-vos dir que us enyoro, gent de Quart.
 32. 32. AJUNTAMENT de quart Tel.: 972 469 171 Web: www.quart.cat e-mail: ajuntament@quart.cat Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h i els dimecres de 18.00h a 21.00h. MUSEU DE LA TERRISSA Tel.: 972 469 370 Web: www.museuterrissa.cat e-mail:firadelaterrissa@quart.cat Horari: Dissabtes de 10.30h a 14.00h. i de 16.30h a 20.00h i Diumenges i festius de 10.00h a 15.00h LOCAL SOCIAL - SALA DE LECTURA Tel.: 972 469 073 Web: www.quart.cat e-mail: ajuntament@quart.cat Horari: De dilluns a divendres de 17.00h a 20.00 h PIJ - ESTACIÓ JOVE Tel.: 972 469 451 Web: www.quartjoventut.blogspot.com e-mail: joventut@quart.cat Horari: De dilluns a divendres de 16.30h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00h a 13.00h. RÀDIO QUART FM Tel.: 972 468 781 Web: www.quart.cat e-mail: radio@quart.cat Escola SANTA MARGARIDA Tel.: 972 469 381 Web: www.xtec.cat/ceipstamargarida e-mail: b7002922@xtec.cat. Escola 9d4t Tel.: 972 468 344 Web: blocs.xtec.cat/escolanovadequart e-mail: b7009242@xtec.cat LLAR D’INFANTS LA BALDUFA Tel.: 972 468 117 Web: labaldufadequart.blogspot.com e-mail: baldufa.quart@gmail.com IES VILABLAREIX Tel.: 972 406 005 Web: http://phobos.xtec.cat/ b7009205/ e-mail: iesdevilablareix@xtec.cat ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS Tel.: 972 213 262 e-mail: emg@girones.cat PAVELLÓ POLIESPORTIU Tel.: 972468711 Horari: De dilluns a divendres de 17:00h a 21:00h. CAP Tel.: 972 189 045 Web: www.ias.cat i Mercat Setmanal de Quart Tots els diumenges al matí Borsa de treball municipal Fes-nos arribar el teu currículum a l'Estació jove (personalment o a joventut@quart.cat) o a les oficines municipals. Agenda d'activitats Telèfons i horaris d'interès 28/9/12 Xerrada desfibril·ladors 20:30h Sala de lectura Miquel Pairolí 29/9/12 Ajuntament a la ràdio 10:30h QuartFM Inauguració àrea autocaravanes 19h Pàrquing de la Llar d'infants 30/09/12 Marató de Ball (El Doll) 10h. Plaça de la Vila 11/10/12 Projecció documentals "Els Carboners" 20h.Museu de la Terrissa 27/10/12 Ajuntament a la ràdio 10:30h QuartFM 29/10/12 Sant Narcís - Festa local Ajuntament tancat 24/11/12 Ajuntament a la ràdio 10:30h QuartFM Serveis Socials Atenció al públic Dimarts i Dijous de 9:30 a 14h. Per demanar cita prèvia: 972 20 19 62

×