Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El celre 87

754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El celre 87

 1. 1. El Celrè [87] revista d’informació del municipi de Quart ABRIL 2015
 2. 2. [Índex] [03] Editorial [04] L’Ajuntament informa [08] Viu Quart! [10] Educació [15] Entitats [20] Esports [24] Cultura [28] Comerç local [29] Natura i Medi Ambient [31] Salut [32] L’entrevista [34] Espai pels sentits L’APUNT Programació a Quart Dia 3 de juliol de 2015 Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament de Quart 5 € Venda d’entrades a taquilla 10 € + info: www.quart.cat www.festivalemergent.cat
 3. 3. Edita Plaça de laVila, 2 17242 Quarrt Tel. 972 46 91 71 elcelrè@quart.cat Equip de El Celrè Amadeu Breva Gemma Prats Jaime Sánchez Joan de Domingo JoanVicens LauraVall-llosera Lluís Lloret Mateu Ciurana Mònica González Santi Puerto Fotografia de la coberta Laura Ensesa Disseny original Laura Ensesa/info@clam.cat Maquetació Laura Ensesa Impressió Impremta Pagès Amb el suport de Dipòsit Legal GI943_1986 EDITORIAL [3] És la darrera editorial que escric i que em puc adreçar a tots vosaltres des de l’editorial del Celrè. Com ja sabeu, les eleccions municipals es celebren aquest 24 de maig i no em presentaréalareelecciódesprés devuitanys d’estar al’equip de govern. La continuïtat o el canvi estarà a les vostres mans. AprofitoelCelrètambéperacomiadar-medetotsvosaltresenunescritd’aques- ta mateixa revista que us convido a llegir. A nivell municipal aquest trimestre ha estat una mica“mogut”amb la tala desmesurada al bosc de Can Ferriol, bosc sensible per ser molt proper al casc urbà, l’aprovació inicial del POUM, les inscripcions a les escoles i a la llar d’in- fants... Problemes alguns ja solventats i altres per solventar i que hi continuarem treballant fins el darrer dia d’aquesta legislatura. Són temes delicats i la manca de competències en aquests assumptes ens dificulta moltes vegades l’actuació inmediata sobre aquests problemes. Iara,amesimigdeleseleccions,encaraensquedamoltafeina.Calarreglar elgimnàsdelSta.Margarida,ferl’excursióambelsjubilats,laXXVFiradelaTerris- sa i un munt de coses més per deixar endreçat l’Ajuntament i preparat per quan entri el nou equip de govern.També acabarem el nou pàrking municipal de so- bre el local social amb la instal·lació d’un pont de fusta de 19 m que connectarà el pàrking amb el pavelló municipal. També hem de deixar preparada la piscina, els casals d’estiu... doncs el temps passa depressa i en quatre dies hi serem. Ha estat un plaer treballar pel municipi, per vosaltres. Lluís Lloret Alcalde de Quart Arrossada popular de la Fira Mercat de la Terrissa Catalana Diumenge 17 de maig de 2015 Preu 5 € (Tiquets a la venda a l’Ajuntament fins el 14 de maig) Menú: Amanida verda, arròs, botifarra a la brasa i patates xips, coca de brioix, pa, aigua i vi
 4. 4. [4] L’AJUNTAMENT INFORMA Ha estat un plaer Recordocomsifosaraaquellmaigde2007enquèels resultats electorals trencaven per primera vegada al municipi la majoria absoluta del PSC, aquell pacte posterior amb AxQ-ERC i l’alcaldia per CiU per prime- ra vegada a la història. A nivell personal es complia un somni que havia tingut des d’adolescent: ara po- dria incidir de manera directa en la política munici- pal, millorar el poble on havia nascut i que m’estima- va, i canviar, al meu entendre, estructures arcàiques per fer de Quart un poble de tots. Recordo la lícita por de molts al canvi després de tants anys del mateix. No escric aquí per jutjar res doncs a mi no em toca, però el poble segueix sanejat econòmicament, amb més vitalitat social que mai i les millores, bones per uns i innecessàries per altres, salten a la vista: reforma vestidors camp de futbol, creació del mercat, plaça de l’ajuntament, pàrking municipal, concert de Serrat al pavelló, aixecar de nou la coberta del pavelló, més ajuts socials, foment de l’associacionisme,... i un munt de coses més de les que em sento, juntament amb els meus companys de l’equip de govern, orgullós d’haver dut a terme. Sempre et queda la incertesa de si fas bé de plegar doncs un munt de coses més et venen al cap que es podrien fer pel municipi, sempre trobaries mil excuses per continuar quatre anys més, però vaig dir 8 anys i així serà. Així no marxo cremat, can- sat, sinó satisfet d’haver fet la feina ben feta. Ha es- tat un inmens plaer servir-vos, compartir els vostres problemes i les vostres alegries i poder representar al poble que tant estimo. Penso que sempre val més marxar abans que et facinfora.Així,quanvulguispotstornar.Gràciesatots, pobledeQuart,perhaverdipositatlavostraconfiança en mi i en el meu equip, un equip amb el que m’he sentit recolzat al màxim . Sense ells i sense vosaltres tot això no hagués estat possible, el meu somni mai s’hagués fet realitat. n Text: Lluís Lloret. Alcalde de Quart Gràcies per l’oportunitat Ens considerem afortunats. Dedicar-se i preocu- par-se per les qüestions del nostre municipi és un privilegi que hem tingut aquests darrers 4 anys. No ens cansarem de repetir que la nostra voluntat ha estat, en tot moment, servir al poble i a la seva gent. Som perfectament conscients que segurament no sempre hem fet el millor que calia, però podem as- segurar que sempre hem fet el millor que sabíem pel poble que ens ha vist créixer i on hi viuen els nostres avis, pares i fills. Vam començar amb un alt nivell d’inexperiència que compensàvem, amb escreix, amb l’entusiasme, les ganes d’aprendre i la dedicació. I és just agrair, des d’aquí, a totes les persones que ens heu ense- nyat allò que no coneixíem i ens heu ajudat a tirar endavant amb la nostra feina: a tots els treballadors de l’Ajuntament de Quart, als membres de les enti- tats municipals, als companys de l’equip de Govern, a persones que desinteressadament s’han posat al nostre servei, ... A tots, moltes gràcies. En tancar aquesta etapa de govern municipal també tanquem una etapa en la nostra vida. I ens embolcalla un sentiment contradictori de tristesa i satisfacció. La tristesa que suposa un final de cicle on s’han teixit uns llaços d’amistat “per sempre”, on s’ha lluitat per les il· lusions i s’han superat decepcions. I la satisfacció d’ha- ver treballat amb rigor, honestedat i dedicació. L’experiència municipal ens ha fet crèixer; algunes vegades un xic més de pressa del que seria desitja- ble. Però ens deixa amb el sentiment que ens empor- tem molt més del que teníem quan vàrem arribar. Esperem que hagueu apreciat l’estima amb la que hem treballat per cadascun dels racons i de les per- sones del nostre poble. Un plaer i que tinguem molta sort! n Text: Mònica, Joan i Laura. Regidors d’AxQ/ERC
 5. 5. L’AJUNTAMENT INFORMA [5] El mes de març van iniciar-se les obres per adequar l’antiga zona de la petanca i convertir-la en un nou espai d’aparcament públic, amb la creació de 23 places d’aparcament que ha de permetre millorar i descongestionar el trànsit d’una zona esportiva amb una elevada mobilitat diària. Aquestes obres es completaran amb la cons- trucció d’una passera de fusta que comunicarà la nova zona d’aparcament amb el vial lateral del Pa- velló Municipal. Elcosttotaldelesobresascendeixa68.237,32€ dels quals 40.976,02€ corresponent a l’aparcament Elpledelpassat12demarçvaaprovar,ambelsvots favorables dels grups de CiU i AxQ/ERC i l’abstenció del grup del PSC-AM l’aprovació inicial del POUM. A partir d’ara i fins el dia 26 de maig s’obre un perí- ode d’exposició pública on tota la documentació està disponible pels ciutadans a les dependències de l’Ajuntament o bé a la seu electrònica de l’Ajun- tament https://www.seu.cat/quart/urbanisme. Nous aparcaments a la zona esportiva Plad’OrdenacióUrbanísticaMunicipal(POUM) i els 27.261,30€ restants a la passera de fusta. n Text: Regidoria d’Urbanisme. Durant aquest període d’exposició públi- ca l’Ajuntament de Quart ha habilitat un servei d’atenció ciutadana a les oficines de l’Ajuntament els dimecres a la tarda (de 18h a 21h) i els diven- dres al matí (de 10h a 13h) perquè tots els ciuta- dans puguin conèixer i fer les esmenes que consi- derin oportunes al nou planejament. n Text: Regidoria d’Urbanisme. Rotonda amb idees! Finalitzades les obres d’urbanització del Polígon Industrial Pla de l’Illa, l’Ajuntament de Quart ha convocat un concurs d’idees per escollir un projec- te que permeti adequar la rotonda de la carretera c-250 al seu pas pel nucli de Palol d’Onyar. En aquesta convocatòria, on s’hi ha convidat a participar a tots els ciutadans, de manera indivi- dual o col·lectiva, es requereix presentar un pro- jecte integral de caràcter permanent que esdevin- gui un referent en el marc urbà on s’ha d’ubicar, que tingui clara referència a la tradició terrissaire del nostre municipi i que no superi els 4.000€ de cost d’execució. El període de presentació de propostes va fi- nalitzar el dia 17 d’abril. El jurat d’aquest concurs, format per càrrecs electes, tècnics de l’ajuntament, mestres artesans i consolidats artistes del nostre municipi, serà l’encarregat d’escollir la propos- ta guanyadora, que es dotarà amb un premi de 1.000€. n Text: Regidoria d’Urbanisme. Reclassificació de l’Ajuntament de Quart La secretaria de l’Ajuntament de Quart ha estat re- classificada segons la RESOLUCIÓ GRI/151/2015, de 28 de gener, publicada al DOGC de 9 de febrer del 2015, per petició del mateix Ajuntament; i passa a ser de segona classe a tercera clase, suprimint així el lloc de treball de intervenció i reduint costos per aquest ens. n Text: Ajuntament de Quart
 6. 6. L’AJUNTAMENT INFORMA[6]L’AJUNTAMENT INFORMA [6] Calendari del contribuent Cobertadelgimnàsdel’EscolaSta.Margarida En base a la cessió de la gestió tributària al Xaloc, us informem del calendari del contribuent. Per qualsevol dubte o consulta podeu adre- çar-vos a les oficines centrals del Xaloc al C/Sant IMPOST Descripció Període de cobrament Fracció IAE Impost d’Activitats Econòmiques 1 setembre a 31 octubre -- IBIR Impost Bens Immobles Rústics 1 juny a 31 juliol 50% - 50% IBIU Impost Bens Immobles Urbans 1 juny a 31 juliol 50% - 50% IVTM ImpostVehiclesTracció Mecànica 15 març a 15 maig 50% - 50% TAXCEM Taxa Cementiri 1 setembre a 31 octubre -- TAXESC Taxa Escombraries 1 setembre a 31 octubre -- Després de finalitzar el termini d’audiència concedit a l’empresa constructora del gimnàs de l’escola San- ta Margarida, s’ha procedit a executar la garantia de 13.000€ per procedir a l’arranjament de la coberta d’aquest gimnàs que, des de fa temps, arrossega problemes de goteres. Francesc, 29 de Girona o trucant al telèfon d’atenció tributària 872 081 791. n Text: Regidoria d’Hisenda Està previst que les obres es realitzin durant el període de vacances escolars d’estiu, per interrom- pre el mínim possible l’ús d’aquest espai i començar el nou curs amb les millors condicions possibles. n Text: Regidoria d’Ensenyament Nou conveni de cessió de l’Antiga Rectoria Aquest mes d’abril el Bisbat de Girona i l’Ajunta- ment de Quart han signat un nou conveni per la cessió de l’espai de l’Antiga Rectoria de Quart. Aquest nou conveni estableix un termini de cessió de 15 anys en el qual l’Ajuntament de Quart es farà càrrec del manteniment i conservació de l’edifici a canvi del seu ús com a espai d’entitats i activitats municipals tenint en compte que la Parròquia de Quart tindrà preferència en la utilització del recinte. n Text: Regidoria de Cultura
 7. 7. Santi Puerto Conde (Girona, 1984), tot i ser un home jove, ja té una gran experiència de servei al consistori quartenc al qual està vinculat des del 2003. Com va entrar en contacte amb l’Ajunta- ment de Quart? L’octubre del 2003 vaig venir-hi per a fer-me càrrec del primer Telecentre que hi va haver al po- ble. En aquell moment encara hi havia molta gent que no estava avesada al món dels ordinadors i a Internet, sobretot les persones més grans. La Di- putació va fer una campanya perquè hi haguessin aquells serveis als pobles. La sala d’ordinadors con- nectats, aquí a Quart, es va ubicar al Local Social el que ara és la Sala de Lectura Miquel Pairolí. Semprerelacionatamblesnovestecnologies? No sempre. També vaig fer-me càrrec una temporada del centre de BTT i durant un any, vaig ser el tècnic de joventut. Però des de llavors ja vaig ocupar-me de la part de noves tecnologies que està més relacionat amb els meus estudis. Santi Puerto [Responsabledenovestecnologies] Imagino que no hem de confondre la teva feina amb la dels tècnics informàtics. No, jo no em dedico a reparar ordinadors, (riu- re), ja tenim empreses que s’ocupen d’això. L’Ajun- tament, per a la gestió de tots els serveis que dóna, necessita d’una atenció molt continuada als siste- mes informàtics propis de la gestió municipal, al web municipal que ara hem renovat totalment, o a les xarxes socials i sobretot a un tema molt impor- tant que és el de la Seu Electrònica. Què és la Seu Electrònica de la que tant es parla darrerament? Es tracta d’un punt d’accés únic, via Internet, mit- jançant el qual els ciutadans poden fer gestions amb l’Ajuntament amb la mateixa eficàcia que si hi van pre- sencialment. Això no s’ha de confondre amb el correu electrònic. Els e-mails van bé per a moltes coses però nosónunamaneranormalitzadaderelacionar-seamb els estaments oficials. Aquest és un tema carregat de futur, però per això cal que les persones ens acostu- mem a tenir una identificació electrònica certificada. I les xarxes socials, com ara el facebook o el twitter? Són importants,   però compte. Les hem de considerar mitjans de difusió no pas un mitjà oficial de comunicació, entre altres coses per la llei de pro- tecció de dades o pel fet evident que no es pot obli- gar ningú a tenir facebook. Però, vaja, és una bona eina  per a fer arribar missatges a la gent, sobretot de les moltes activitats que es fan al poble. Hem conegut doncs una mica més a un treba- llador municipal. En Santi Puerto, que a més, domi- na les tècniques del disseny gràfic i la maquetació. En la seva vida privada li agrada molt viatjar -coneix bona part d’Europa i la Xina- molt relacionada amb una altra de les seves aficions, el món de la fotogra- fia. També li agrada practicar ioga i anar al gimnàs. n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto TREBALLANT PEL POBLE [7]
 8. 8. VIU QUART![8] P A LOL CH E F MILL O R COMPA R SA 1rpremi Primer classificat Millor CarrossaQUARTTA MARXA Segon classificat Millor CarrossaQUARTASTROFIC Primer classificat Millor DisfressaROLOFE Segon classificat Millor DisfressaLA TRIBU DE FORNELLS Primer classificat Millor ComparsaPALOL CHEF Segon classificat Millor ComparsaROLOFE Guanyadors del Quartnestoltes 2015! ROLOFE MILL O R DISFRES SA 1rpremi QU A RTTA MA R X A MILL O R CARROS SA 1rpremi
 9. 9. EDUCACIÓ[10] A “La Baldufa” creiem que l’aprenentatge ha de ser actiu, vivencial i engrescador; per tot això donem molta importància a les sortides escolars. Aquestes activitats fora de la llar permeten conèixer l’entorn, contribuir a la seva socialització, afavorir l’autono- mia dels infants i la seva autoestima, fer un apre- nentatge per descobriment directe i utilitzar-les com a recurs didàctic. A vegades són sortides dins el nostre entorn més proper, que ens serveixen també per aprendre a ser responsables i on practiquem molts dels valors que treballem a l’escola: saludar, donar les gràcies, ... Als infants els agrada molt anar passejant, observant els cotxes, les cases, la gent, la vegetació, ... al seu ritme, sense pressa. Altres vegades les sor- tides impliquen anar més lluny, agafant un autocar i tenen una durada més llarga. Són unes altres sensacions i ens Activitats fora de la Llar d´infants“La Baldufa” permeten poder vivenciar diferents aprenentatges que dins el recinte escolar no serien possibles de dur a terme. Amb les sortides apropem la realitat que ens envolta als infants i ens proporcionen els elements complementaris a la tasca educativa diària. I moltes vegades és el punt de partida a l’hora desenvolupar els projectes programats n Text i foto: Llar d’infants La Bal- dufa de Quart.
 10. 10. EDUCACIÓ [11] Una escola respectuosa i amable amb l’infant que té en compte les seves necessitats i interessos a partir de metodologies que ho fan possible. Una escola on la relació adult-infant és d’igual a igual. Una escola on l’aprenentatge és comprensiu i multidisciplinari. Una escola que avalua el progrés del desenvolupa- ment de l’alumnat de manera global i no per àrees ni matèries. Una escola que consensua les normes a seguir per mitjà de l’acord. Així són l’Escola Moderna de Célestin Freinet, l’Escola Nova de Rosa Sensat, el Mètode Montessori i els principis psicopedagògics de l’Escola Activa. Tots ells es van començar a gestar fa ja gairebé 100 anys i van néixer per formar persones en la democràcia tot desenvolupant en elles un esperit crític basat en la co- operació i la llibertat. Es contraposaven a l’escola tradi- cional, originada al segle XVII i que instruïa en uns va- lorsiunaèticamarcadapelspoderfàcticsdelmoment. Una escola que ofereix llibertat per escollir, que empodera els infants en aquesta presa de deci- sions i que els fa prendre un compromís davant allò que han triat. Seguir creient que una educació així és possible també avui en dia va ser la nostra moti- vació per crear un projecte d’escola nova. Nova escola, nou repte L’Escola Nou de Quart va començar el seu camí el curs 2007/2008, a Quart, en un entorn natural i so- cial immillorable. Tot un repte! Actualment, el centre ofereix a tots els nens i nenes d’Educació Infantil uns ambients de lliure circulació on el treball és globalitzat. N’hi ha cinc: l’atélier (artístic), l’atmosfera (psicomotriu), llums i ombres (taules de llums, ombres xineses, fluores- cències...), l’altell (joc simbòlic) i el laboratori (cien- tífic). En aquests ambients els nens i nenes troben tot allò que necessiten per aprendre. A l’Educació Primària, s’ofereixen aules amb materials lingüístics, matemàtics i científics. Cada setmana, l’infant defineix el seu pla de treball, on decideix quan anar a cada aula i quina és la feina que es proposa fer primer. Tutors i mentors, acom- panyen i donen suport a l’alumnat per tal que avan- ci en els compromisos de progrés del treball perso- nal i d’aprenentatges. És fonamental que els nens i nenes evolucionin treballant autònomament. Des dels inicis de l’escola, hem anat introduint tècniques Freinet com el pla de treball, els estudis, les conferències i els tallers així com activitats pròpies de metodologies actives com la ràdio, l’autogestió de les festes escolars i altres activitats de caire cultural com sortides i colònies. Un altre instrument de gestió de- mocràtica i participativa del centre és l’assemblea on elsnensinenesacordennormes,manifestenlesseves crítiques i felicitacions i fan propostes per avançar. A l’escola, creiem fermament que els infants aprenen a través de la manipulació i l’experimenta- ció. Per això, en el treball a l’aula, utilitzem materials específics per a l’adquisició de manera comprensi- va dels aprenentatges propis de cada edat definits pel currículum. Ser responsables dels seus aprenentatges, comprometre’s amb el progrés i l’esforç, ser lliures per escollir i agafar la confiança en un mateix són alguns del valors que els nostres nens i nenes ad- quiriran al llarg de la seva escolarització. Anem aprenent, anem creixent. n Text: Equip de mestres de l’Escola 9d4t Seguir creient
 11. 11. [12] EDUCACIÓ Aquest any l’edifici de l’Escola Santa Margarida fa ni més ni menys que 25 anys i ho celebrem durant tot el curs. El primer acte institucional va comptar amb la presència de la Consellera Irene Rigau. Durant el segon i tercer trimestre els alumnes junt amb els mestres, estan treballant les diferències de l’Escola de fa 25 anys amb la d’ara, comparant diferents llibres, mètodes, materials, costums, el pas del paper i llapis a l’ordinador i pissarres digitals... I el 19 de juny hi haurà la festa de cloenda del 25è aniversari, organitzada de forma conjunta en- tre la junta de l’AMPA i els mestres de l’escola. Hi és convidada tota la Comunitat Educativa que ha for- mat part d’aquesta escola: alumnes, mestres, mem- bres de l’AMPA, pares, monitors,... d’ara i d’abans que hagin participat dins l’escola. Serà un acte festiu plè de retrobaments, de re- cords, de vivències, compartit entre tots. Tanquem el 25è aniversari amb una festassa! Escola Santa Margarida Hi haurà dues parts. La primera començarà a les 18:00 h com altres festes de final de curs: petites actuacions de les activitats extraescolars, inflables i alguna sorpresa més. I a les 20:30, el sopar de ger- manor amb fideuà i botifarra al pati de l’Escola, amb projeccions de fotos dels 25 anys, servei de bar, mú- sica i ball... Important: caldrà comprar ticket per so- par de només 5 euros per persona. El número serà limitat a la capacitat de la pista. Des de l’AMPA i des de l’Escola Santa Marga- rida us volem animar a participar d’aquest acte. De ben segur que ens ho passarem molt bé i que reviurem bons moments per continuar endavant amb força. Us esperem el dia 19 de juny, al vespre, a la nostra estimada Escola Santa Margarida de Quart. n Text: Mestres i AMPA de l’Escola Santa Margarida AMPA i mestres
 12. 12. EDUCACIÓ [13] Aquest trimestre, els alumnes de 2n d’ESO hem anat a visitar “El Galliner”, una escola de teatre situada a la casa de cultura de Girona, on hi vam realitzar diferents activitats. L’exercici de gestualitat requeria molt de mo- viment i exageració. El primer que vam fer van ser uns massatges en parelles i uns exercicis de veu. A continuació vam jugar al joc del “zip zap” que con- sistia a passar un moviment de braços concret als companys col·locats en rotllana, moviment que podien canviar el sentit de direcció del joc o saltar el seu torn amb un moviment de cames. Després havíem de simular que un àlien ens havia saltat a la cara i l’havíem de dur a un altre company deses- peradament. Finalment vam realitzar un exercici de relaxació estesos a terra. Quan vam acabar d’esmorzar, vam anar cap a l’activitat de vestuari on una monitora especialitza- da en el tema ens va fer una introducció sobre el seu ofici i ens va donar consells per si volíem exercir aquesta professió. En grups, havíem d’organitzar una petita obra de teatre sobre un conte infantil, del qual n’havíem de triar l’escena més coneguda i escenificar-la davant de tothom. Per fer-ho, la mo- nitora ens va ensenyar el vestuari de què disposà- vem. N’hi havia molta varietat, des de pijames fins a roba de mudar. Un cop triat el vestuari, vam haver de preparar l’obra i representar-la. Tot seguit, vam anar al magatzem de vestuari on ens van ensenyar la roba i els complements que hi tenien tant per fer les seves representacions teatrals com per llogar a altres grups de teatre. Una altra de les activitats era interpretació, du- rant la qual vam realitzar tres jocs diferents. El primer vaser“elpistoles”pertalquelamonitoras’aprengués una mica els nostres noms. Mentre hi jugàvem ens havíem de posar dins del nostre paper, i imitar pis- tolers reals. Si ens mataven havíem d’interpretar que ens moríem. La següent activitat que vam fer va ser una que es realitzava en dos grups. Consistia a imitar edificis o objectes entre tots nosaltres, i de vegades ens havíem d’agafar a coll. Per últim, havíem de sortir per grups de cinc a fer una petita interpretació impro- visada. Aquesta activitat, però, era voluntària. Va ser una excursió molt divertida, i va valer la pena realitzar-la. Ens va apropar al món del teatre per dins. n Text: Maria Nogué, Queralt Grau i Anna Fusté / Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Vilablareix Fem teatre Alumnes de 2n d’ESO en diferents moments de l’activitat
 13. 13. [14] EDUCACIÓ Aquest any, des de l’AFA 9d4t, hem iniciat una nova activitat extraescolar: Creixent amb Emocions, amb la terapèuta Carol Bardera. Una pluja d’activitats desti- nada a que aflorin tots els sentiments i les emocions que els nens i les nenes necessiten per reconèixer-se a si mateixos – com les pors, les angoixes, la ràbia, l’ira, les inseguretats, la vergonya, el dol... – i poder trans- mutar-los en felicitat, il·lusió, comprensió, fantasia, se- guretat, empatia, creativitat, assertivitat... AFA “Jugant”hem après a reconèixer les nostres sen- sacions tant a nivell físic com psíquic que provoquen les emocions per canalitzar-les i evitar a l’edat adulta possibles bloquejos emocionals o manca d’eines per gestionar-les. Música, massatges, expressió corporal, riure te- ràpia, manualitats, contes, colors, olis, cremes, cromo teràpia... tot tipus de materials i teràpies que hem usat com a fil conductor per poder arribar a un reconei- xement personal i integrar-lo en nosaltres mateixos. Hem viscut dies on “sentir” era una veritable ex- plosió de felicitat, però també hem après que “sentir” també vol dir tristesa o malenconia da- vant de dificultats o pèrdues. Un cop elaborades, verbalitzades i assumides, entràvem en l’etapa d’acceptació i d’integració. Junts, en grup, hem aconseguit valors immensos. Falta poc per acabar aquest curs escolar, i també el taller, i no hi ha res més gratificant que sentir els nens que pel curs vinent volen... emocions !!! n Text i fotos: AFA 9d4t Creixent amb emocions A la nostra escola aprenem La Teranyina, superació de pors, límits i obstacles Fem una mica de tot: treballem, aprenem, ens di- vertim i fins i tot ho fem tot alhora. El Pla de Treball és la nostra guia setmanal, allà és on apuntem tot el que farem al llarg de la setmana. Triem entre: llengües, matemàtiques, ciències o estudis. A l’aula de llengües tenim: detectius en català i en castellà, que ens ajuden a aprendre: adjectius, singulars, plurals, les normes d’accentuació, els dif- tongs i moltes altres coses… A l’aula de matemàtiques treballem amb els següents materials: àbacs, reglets, el panell numè- ric i també reciclem materials. A l’aula de ciènci- es treballem la natu- ra, els minerals i fem experiments; inves- tiguem, observem i també construïm. A l’aula d’estu- dis triem un tema que ens agradi, busquem in- formació, ens l’aprenem i el presentem. Demanem respecte per la nostra manera de treballar perquè som una escola i aprenem! n Text i fo- tos: Carla Fernández, Susanna Querol, Elisabeth Delgado, Alba Sánchez
 14. 14. ENTITATS [15] Aquest trimestre hi ha hagut una gran activitat a la LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES. Vam començar el divendres 20 de febrer amb la celebració del carnes- toltes aprofitant el dia de ball quinzenal. En van gau- dir 146 persones de les quals 42 anaven disfressades; a aquestes se’ls va lliurar una ampolla de cava. El dia 22 de febrer vam celebrar el dinar que cada any s’organitza per reunir els socis en un acte de germanor. Va aplegar 161 persones i enguany a més del ball, en acabar de dinar, un mag ens va ani- mar amb els seus jocs. Es va fer molt bon ambient i la gent marxava contenta. També s’ha programat un concert de l’orquestra MARAVELLA el dia 22 de març. En fem una valoració positiva, tot i que va venir menys gent de la que haví- em previst en un principi. L’actuació va ser magnífica i ens van obsequiar amb un bonic programa de con- cert. Finalment, la tarda va cloure amb un animat ball, que l’orquestra va saber conduir magistralment. Esperem que els altres actes programats pel mes d’abril també hagin estat del grat de tots: la fes- ta del avis i els néts el dia 12 i la festa de Sant Jordi, el dia 23. n Text: Junta de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Quart Ens hem tornat a trobar els que formem el grup d’ONCOLLIGA amb la il·lusió de tornar a progra- mar un sopar solidari, enguany el dia 27 de juny, i en principi mirarem de poder-lo fer al local social, perquè la instal·lació reuneix millors condicions per aplegar un grup de gent a la nit. L’any passat es va palesar la bona disposició dels nostres conciutadans per col·laborar amb una obra solidària, que en aquests moments ajuda a moltes persones, per no dir famílies, a afrontar una situació difícil. Fàcilment qualsevol que hagi passat per un di- agnòsticdecàncer,comprenlavivènciailesdificultats d’un moment molt dur i es fa més proper als altres. Acabarem de pensar la manera de muntar la vetllada, perquè sigui agradable per tots els assis- tents, però és important que tingueu aquesta pri- mera informació perquè us pugueu fer un forat a la vostra agenda, i esperem que enguany puguem fer una aportació important a l’associació. Donant-vos les gràcies anticipadament, esperem poder-vos sa- ludar aquell dia. n Text: Grup ONCOLLIGA Quart Oncolliga
 15. 15. [16] ENTITATS Associació Excursionista Quart associació excursionista Quart Durant aquest primer trimestre de l’any l’Asso- ciació ha portat a terme les següents sortides: El mes de Gener la sortida va ser a la Garrotxa i vàrem fer la Fageda d’en Jordà, l’ermita de Sant Mi- quel Sacot, els volcans Santa Margarida i el Croscat. Durant el mes de Febrer la tradicional Calçota- da al Refugi de Can Batista a Sant Mateu de Montne- gre i la sortida al Castell de Montgrí i la Gola del Ter. El mes de Març ens hem tornat a desplaçar a la Garrotxa concretament a la Vall d’en Bas, per fer el Grau d’Olot i el Grau de la Portallera on vàrem po- der gaudir dels magnífics saltants d’aigua. Us convidem a sortir amb la nostra colla i a gaudir de la natura. n Text: Junta de l’AEQ Parròquia Amb data del dia 1 d’abril d’enguany és vigent un convenientreBisbat/ParròquiadeSantaMargaridade Quart, com a propietari, i l’Ajuntament de Quart, com a beneficiari, per a l’ús i manteniment dels locals de l’antiga Rectoria. Cal tenir present que, havent-se ex- tingit l’Associació GRIC-Quart, l’Ajuntament de Quart ha manifestat el seu interès per a signar un nou con- tractedecessiód’úsdelaCasaRectoral.S’hafetaques- ta nova cessió per a un període de quinze anys, amb les càrregues annexes a la gestió i manteniment de la Casa per part de l’Ajuntament, que, a més, s’obliga a signar una pòlissa que cobreixi qualsevol responsabi- litat en l’edifici i les activitats que es facin en el mateix. Lajuntament podrà disposar de l’edifici, el pati interior i l’antic hort de davant de la casa (actual aparcament) per a aquelles activitats cíviques que cregui conve- nient (1.309 m2 de superfície), comprometent-se, en el seu ús,“a ser respectuós amb els principis i moral de S’ha signat un conveni entre Bisbat/Parròquia i Ajuntament sobre l’ús de l’antiga rectoria de quart: la fe Catòlica”, tal com expressament recull el Conve- ni. A més: “El Rector de la Parròquia reté l’ús exclusiu d’una cambra al primer pis per a despatx parroquial així com el dret a compartir la resta de l’immoble per a desenvolupar-s’hilesactivitatspròpiesdelaParròquia de Santa Margarida”. Cal dir que, des de la Parròquia de Santa Margarida, agraïm al nostre Ajuntament la seva iniciativa de continuar l’esperit en què, en el seu dia, va motivar la cessió d’ús a l’extingida Entitat GRIC-Quart i, així, poder mantenir l’ús per part de la Parròquia de l’antiga Rectoria i els terrenys adjunts que li són propis (pati i antic hort) per a les activitats pastorals, bàsicament les relatives a reunions, cate- quesi, cursets, etc). Creiem que les dues Entitats en surten beneficiades. Moltes gràcies. n Textos: Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de les parròquies de Quart, Sant Mateu de Montnegre, Sant Martí del Castellar i Sant Cristòfol de Llambilles
 16. 16. [17] ENTITATS Accions conjuntes d’associacions de Quart El passat divendres 6 de Març al vespre, les dues en- titats del poble “Amb ulls de dona” i “SolidariQuart” vam organitzar una vetllada al Museu de la Terrissa. La fi era celebrar el Dia Internacional de les Do- nes (8 de Març) amb dues accions concretes: lectura del Manifest a càrrec de l’Associació de Dones i la representació de la tercera i última obra de la Mos- tra de Teatre Inclusiu de la Coordinadora d’ ONG Solidàries que SolidariQuart hem volgut portar al nostre municipi; teatre musical “Relats de vida. Do- nes protagonistes”. Amb la Sala d’ Exposicions del Museu, plena de gom a gom, els assistents vam poder gaudir, empapar-nos i reflexionar sobre les històries de la Mamma, la Salima i la Gabriela, tres relats amb nom propi, però que ben fàcilment ens acosten a histò- ries universals: el desarrelament, el fenomen migra- tori, les il·lusions a vegades perdudes, a vegades guanyades, els abusos polítics, el treball precari, la soledat, la pèrdua, la valentia, la manca de comuni- cació, l’empatia… En finalitzar l’obra, actrius, actors, cantants, organització i públic vam compartir una estona més que agradable amb un pica-pica que va preparar l’Associació de Dones. Des de SolidariQuart volem comunicar la nos- tra satisfacció i agraïment a tots els veïns i veïnes, i també al teixit associatiu, que sempre s’acosten amb la mà oberta, amb ganes de fer coses plegats, pel bé comú. n Text: Associació‘Amb Ulls de Dona’i SolidariQuart
 17. 17. [18] ENTITATS El passat 15 de febrer vàrem organitzar el 1er TxuletonBike de Fem a Quart. Una sortida en BTT per aquest en- torn fantàstic que tenim al nostre poble com són les Gavarres, dins un circuit marcat perquè tothom al seu ritme pogués gaudir del recorregut i del paissatge. Un recorregut total d’uns 26 kms per camins i corriols, per acabar amb arribada al local social de Quart, poder netejar la bicicleta i servei de dutxes que vàrem poder oferir. I una vegada nets i polits, gaudir d’un txuletón de bou que el nostre amic de la carnisseria Lluís Comas ens va fer portar directament del país vasc. Un txuletón que va supe- rar totes les expectatives ja que vàrem poder gaudir de peces de fins a 1kg!! I d’una qualitat excepcional acompanyat d’amanides, vi, aigua, i de postres io- gurts provençals boníssims. Els més menuts varen gaudir de macarrons que ens va preparar en Gerard de Quart de Plat, amanida, refresc i iogurt, un dinar ideal on els 80 participants, vin- guts del poble, de Girona i Barcelona, va- ren gaudir i varen poder recuperar forces. Va ser tot un éxit on vàrem rebre felicitacions dels participants tant pel re- corregut com pel dinar. Tant és així que 4 participants es varen oferir per patroci- nar l’esdeveniment, amb el que podem Èxit de la 1aTxuletonBike preveure que hi haurà una segona edició que de ben segur intentarem millorar. Així que esteu atents per la propera edició i per les properes activitats. I no dubteu a participar aportant idees i/o par- ticipant en les diferents activitats. Junts farem un poble millor. Properament us explicarem una altra de les nostres activitats més recents. L’experiència de cór- rer la TrailWalker que hem gaudit just abans de la sortida d’aquest Celrè, on no només hem aconse- guit la nostra fita amb un boníssim resultat (10 de la general) sinó que a nivell humà ha estat extraor- dinari. Moltes gràcies per endavant! n Text i imatges: Fem a Quart SEGUEIX-NOS A: www.femaquart.wordpress.com @femaquart facebook.com/femaquart instagram.com/femaquart
 18. 18. [19] ENTITATS Els Terrissers de Quart aquest hivern i principis de pri- mavera hem estat molt enfeinats. De fet, com sempre. Seguim impartint el curs de roda al Museu de la Terrissa a una desena d’alumnes que per primera vegada s’han posat el davantal i treballat davant de la roda. Els curs es realitza cada dijous, va començar el febrer i durarà fins mitjans de maig. Hem ensenyat diferents tècniques per elaborar peces, primer pastar el fang, aixecar cilindres, cònics, fer formes amb pan- xa tipus gerres, conques, plats... Els alumnes progres- sen adequadament, però és interessant la il·lusió que posen per aprendre i les ganes que mostren per ser cada vegada més àgils i destres en els moviments. Cada nova peça elaborada és un gran avenç, i molt celebrat. L’ambient i la convivència que s’ha anat creant al llarg del curs fa que les sessions siguin en- tretingudes i el clima molt humà. De ben segur que aquests alumnes els tindrem ben propers al museu i a l’associació durant molt de temps. Les peces que els alumnes van elaborant s’es- tant secant i guardant per tal de coure-les al final del curs, tot estrenant el nou forn que estem cons- truint al pati del darrere del museu. Els dissabtes al matí, també ens continuem tro- bant al pati del museu per continuar construint el Recuperem un forn enterrat Q-Art i acció! Refugiats no és una obra bèl·lica convencional. Tot i que ens mostra un escenari de conflicte clàssic (un General genocida que extermina els seus opositors, una guerrilla que lluita per preservar els seus drets i una població civil que pateix el conflicte en les se- ves pròpies carns), introdueix un element totalment nou: el paper determinant dels observadors. Sergi Pompermayer s’inventa un programa de te- levisió que es diu com la mateixa obra: Refugiats, i que és un híbrid entre “periodisme d’investigació, concurs televisiu i marató benèfica”. El funcionament del pro- grama és realment pervers: els concursants són reals i viuen tragèdies reals, el públic vota el seu preferit i aquest rep com a premi el permís de residència en un altre país en qualitat de refugiat polític. nText: Q-Art i acció! ASSOCIACIÓ DE TERRISSAIRES ARTESANS DE QUART forn del museu. Aquest forn servirà per fer demos- tracions i coure peces que es realitzin en el museu. La previsió era que el forn estigués acabat per la fira de la terrissa d’enguany, però el mal temps d’al- guns dissabtes seguits del mes de març, ens ha en- darrerit i ens impossibilitarà tenir-lo acabat per la fira. En aquests moments estem finalitzant els arcs de la foganya, ben aviat les parets laterals comen- çaran a agafar alçada i esdevindrà una peça ben espectacular que lluirà en el pati del museu. n Text i fotos: Associació deTerrissaires de Quart
 19. 19. [20] ESPORTS El passat divendres 27 de març es va presentar el cam- pus de futbol en anglès de l’Associació Girona Soccer School a la Sala Miquel Pairolí. Aquesta activitat, diri- gida als nens i nenes de menys de 12 anys comptarà amb el suport d’Oriol Alsina (entrenador del Llagoste- ra) i serà coordinada per Javi Salamero. Ben aviat, des- prés del conveni de col·laboració signat amb aquesta entitat i l’Ajuntament de Quart, gaudirem d’aquesta activitat,imoltesmés,alesinstal·lacionsesportivesde la Creueta, les quals s’acondicionaran degudament. Molta sort i molts èxits! n Text i fotos: Regidoria d’Esports Futbol a la Creueta Campionat Open BTT BMW El passat 1 de febrer, es va celebrar la primera prova del Campionat Open BTT BMW a Quart. El recorregut, de 37 km, va passar per corriols i pel cor de les Gavarres. El Campionat es reparteix en quatre proves a la Selva i el Gironès (Quart, Sta. Coloma de Farners, Girona i Riudarenes entre l’1 de Febrer de 2015 i el 22 de Febrer de 2015). La cursa va arrencar a les 9.30 del matí al pavelló esportiu i els ciclistes van tenir per endavant 37 km de recorregut de muntanya, amb un desnivell apro- ximat d’uns 1.000 metres positius. La cursa va dis- córrer per corriols de muntanya i per alguns indrets característics del massís de les Gavarres com l’ermita de Sant Mateu de Montnegre. El Campionat Open BTT BMW arriba a la cin- quena edició, i canvia aquest any d’organitzadors amb l’objectiu de renovar i millorar la prova i fer-la més atractiva. Les proves obertes a tots els públics, tenen diferents categories amb dos circuits habili- tats: el llarg de 37 km i el curt d’uns 20 km. n Text i fotos: Regidoria d’Esports
 20. 20. ESPORTS [21] El passat dia 7 de febrer es va celebrar a Quart la pri- mera edició del Circuit-O. Aquest esdeveniment va servir com a entrenament de diferents tècniques d’orientació per a una seixantena de corredors que varen assistir a la cita. El Circuit-O permetia completar diferents exer- cicis d’orientació pels Boscos de Can Ferriol, en la modalitat de bicicleta tot terreny o en la modalitat a peu, gaudint d’una matinal molt agradable enmig de la natura. Els exercicis eren aptes per a totes les edats i nivells, mostra d’això, la participant més jove va ser una quartenca de només 6 mesos, mentre que el més veterà va ser un maresmenc de 64 anys d’edat. Cal destacar la participació de varis corredors de la Selecció Espanyola d’orientació en bicicleta que van aprofitar el Circuit-O per la seva posta a punt per la temporada 2015. n Text i fotos: Regidoria d’Esports Quart celebra la primera edició del Circuit-O El passat 22 de Març les nostres pa- tinadores van participar en el cam- pionat provincial d’individual i quartets que es va celebrar a Ripoll, on vam tenir molt bons resultats. Des del Club Esportiu Skating Quart-Llambilles volem felicitar, en l’apartat d’individuals, especial- ment l’Afra Pibernat per la 1a plaça i la Júlia Martín per la 2a plaça en categoria Benjamí C. També feli- citem, en categoria Pre-Benjamí C, a l’Emma Carrera (1r lloc), la Maria Ibanco (2n lloc) i la Xènia Moyano (3r lloc). També la nostra enhorabona per la bona classificació de la Maria Lloret en categoria Pre-Ben- jamí B i la Neus Pibernat, l’Aleida Bates, l’Aina Torren- to, la Jana Nogués i la Júlia Rodriguez en categoria Pre-Benjamí C. Moltes felicitats també a la Nayara Es- pinar i la Carla Garzón en categoria Aleví i la Susanna Ruiz i la Rita Planella en categoria Benjamí. Felicitem la Paula Gómez i la Laia Serra per les 1es places obtingudes i en Roger Taberner per la 3a en les seves categories corresponents. I felicitar l’Ainhoa Gómez i a la Gemma Menció per la seva 3a plaça. Felicitem les nostres patinadores En nom del Club Esportiu Skating Quart-Llambilles volem donar un especial agraïment al regidor d’es- ports, Joan de Domingo, per haver recolzat sempre el nostre club i per promoure el creixement espor- tiu dins del nostre poble. Gràcies a la seva preocu- pació i dedicació: ens agradaria molt poder seguir comptant amb ell, ja que estem molt contents i agraits de la seva feina com a regidor. Enhorabona a totes, pel bon campionat que heu fet! Enhorabona també a cada un dels sis Quar- tets, ho vau fer molt i molt bé! Recordar-vos que farem una JORNADA DE PORTES OBERTES, que és oberta a tothom, petits i adults, i que tenim programada pel mes d’abril/ maig. Per més informació podeu entrar a la nos- tra web:http://www.patinatge.net/ o al Facebook (Club Esportiu Skating Quart-Llambilles). nText i fotos: Club Esportiu Skating Quart-Llambilles
 21. 21. ESPORTS [22] Club Basquetbol Quart Quart, seu de la 2a edició del torneig Costa Brava Girona Basket Els dies 2, 3 i 4 d’abril, aprofitant les va- cances de Setmana Santa, Girona va acollir el segon torneig de bàsquet for- matiu Costa Brava Girona Basket. Davant l’èxit de la primera edició, en aquesta segona convocatòria es van inscriure 72 equips re- partits en les categories Mini, Infantil i Cadet, tant masculí com femení i es va comptar amb l’assistèn- cia dels filials d’equips ACB com el Gran Canària, el Baskonia o el València. Per acollir aquesta crescuda de participants, l’organització va ampliar el nombre de seus fins a set municipis: Girona, Salt, Bescanó, Fornells, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori i Quart. El pavelló de Quart va acollir els partits de la categoria infantil masculí. L’equip guanyador va ser el Baskonia, al qual felicitem. Durant aquests 3 dies es va poder gaudir del bàsquet amb molt bon am- bient, tant entre els equips com entre les respecti- ves aficions. El CB Quart, va participar en la categoria Mini masculí acollida a la seu de St. Julià de Ramis. Per als nostres jugadors va ser tota una experiència poder competir amb equips d’àmbit nacional. A més de la competició, també van poder participar en les di- ferents activitats programades i aprofitar per a fer noves coneixences dins un bon ambient esportiu. Des d’aquí agrair als organitzadors que comp- tessin amb Quart com a seu del torneig, i amb el nostre club. Sabem que qualsevol acte, i més un torneig, porta feina i hores d’organització. Per això volem agrair el suport que ha tingut el Club Bàsquet per part de l’Ajuntament i, especialment, per part de la regidoria d’esports de Quart, que ens recolza en cada projecte que proposem amb compromís i ga- nes ajudant-nos a assolir la nostra fita. Agrair també la dedicació dels voluntaris que sempre ens doneu resposta, sense la vostra ajuda Quart no hauria brillat com ho va fer. n Text: CB Quart Ja tenim el campus a punt! T’hi esperem
 22. 22. [23] ENTITATS Una trentena d’equips van participar el dissabte 21 de març en la quarta edició del Ral·li de la Terrissa de Quart, organitzat per l’escuderia Peu a Baix. La prova era puntuable per a la Copa de Cata- lunya de Ral·lis deTerra i l’Open Catalunya de Ral·lis- prints de Terra, a més del Volant RACC. Malgrat les inclemències del temps amb molta llevantada i pluges, el ral·li va ser un èxit. Els nens i nenes de 5è de l’escola Santa Margarida juntament amb els seus pares es van fer càrrec del bar. Els diners que en van treure serviran per a finançar el viatge de final de curs del proper any. IV Ral·li de la Terrissa i VI enduret de Quart D’altra banda, el dia 12 d’abril es va celebrar la primera prova de la Copa Catalana d’Enduret.Va ser la 6a edició de l’Enduret de Quart; esdeveniment que ha estat guardonat com a millor en- duret organitzat a Catalunya dues vegades. Felicitem el Quartenc Lluís Rigau per la seva 1a posició en la categoria Oberta.Victòria que va haver de suar de valent, doncs entre els tres primers classificats, només hi va haver una diferència de 15 segons! En aquesta ocasió, van ser els nens i nenes de 5è de l’escola 9d4t, junta- ment amb els seus pares, els que es van encarregar del bar per poder treure recursos que els permetin fi- nançar el viatge de final de curs del proper any. Felicitats a les organitzacions i a la mainada del nostre municipi per saber tirar endavant tant bé els esdeveniments que proposen. n Text: Regidoria d’Esports
 23. 23. CULTURA[24] El passat dia 6 de maig es va signar el conveni de col·laboració entre l’Acadèmia Internacional de la Ce- ràmica (AIC-IAC), amb seu a Suïssa, representades per la Sra. Catharina Kajander, la Sra. Mercè Tiana Fonta- nillas i la Sra. Carme Riu de Martín, i l’Ajuntament de Quart, a través del Museu de la Terrissa de Quart, per promoure el Simposi Internacional de Ceràmica Ne- gra que se celebrarà el juliol del 2016 a Quart. Quart signa un conveni amb l’Acadèmia Internacional de Ceràmica 1a Jornada sobre el Patrimoni Industrial Ceràmic i el seu aprofitament sociocultural Aquest Simposi portarà a més una dotze- na de professionals d’arreu d’Europa a treballar durant dues setmanes la ceràmica negra. Un cop finalitzat es realitzarà una mostra temporal al Mu- seu de la Terrissa de Quart. L’Acadèmia és l’única associació dedicada a l’ar- gila que funciona en l’àmbit internacional. Combina ceramistes, terrissaires, artistes, dissenyadors, autors, col·leccionistes, galeristes, conservadors, restaura- dors, conservadors, així com un grup d’institucions de prestigi. Desenvolupa i anima a totes les formes de cooperació internacional per promoure la ceràmi- ca i fomentar i mantenir el més alt nivell de qualitat de la producció en totes les cultures de ceràmica. L’Ajuntament de Quart, a través del Museu de la Terrissa vol promoure i difondre la ceràmica ne- gra que s’elabora a Quart i convertir el Museu de la Terrissa, que vetlla per l’estudi, conservació i difusió d’aquest ofici artesà, en un referent. n Text: Joan Vicens / Foto: Museu de la Terrissa de Quart Museu de la Terrissa de Quart El Museu de laTerrissa de Quart va participar, el pas- sat dia 1 d’abril, en la 1a Jornada sobre el Patrimoni Industrial Ceràmic i el seu aprofitament sociocultu- ral, organitzada per l’Associació d’Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora. Es va presentar el projecte de salvaguarda del Museu i la rehabilitació de la bò- bila de can Ginesta així com el seu posterior ús com a equipament cultural. Altres ponents van ser el patrimoni ceràmic de l’Alcora, el Museu de la Cantereria d’Agost i la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda a l’Alcora. Les Jornades van ser de gran aprofitament per a treballar per la salvaguarda del patrimoni industrial terrisser. n Text: Joan Vicens / Foto: Museu de la Terrissa de Quart
 24. 24. MUSEU [25] amb el suport de l’Associació de Terrissaires Artesans de Quart, presenta la seva obra realitzada a partir dels processos tradicionals de terrissa negra, que ha de servir de mitjà per ampliar el reconeixement de la singularitat de la terrissa negra de Quart i el seu potencial en la creació artística contemporània. Amb una dilatada experiència, fou director de l’École des Beaux-Arts d’Angouleme, i és l’autor del cartell de la XXV edició de la Fira Mercat de laTerrissa de Quart. n Text: Joan Vicens / Foto: Museu de la Terrissa de Quart Del 6 de juny al 30 de setembre es podrà visitar a la sala tem- poral del Museu l’exposició “Entre l’ordre i el caos. Por- cellana i terrissa negra” de l’artista francès Joël Capella. Afincat a Madremanya en Joël porta moltes dècades treballant la ceràmica. En aques- ta ocasió, Exposició temporal d’en Joël Capella al Museu de la Terrissa de Quart Ens trobareu a: Carretera de Girona, 25, A 17242. Quart. Girona Tel. 972 469 559 www.clinicadentalquart.com info@clinicadentalquart.com
 25. 25. CULTURA [26] L’escultor afincat a Quart, Max Varés i de Batlle, ens va deixar aquest passat 18 d’abril. En Max, artista escultor del ferro, que l’any 2000 va rebre la Carta de Mestre Artesà, ens deixa la seva empremta en forma d’escultures per tot el territori: “El Crist de l’Acollida” (Creu del Santuari del Àngels), la Creu dels Manaies (Entitat de la qual era membre), l’es- cultura Plenis Velis de Colera i la Creu de les Quatre Barres de la Capella del Camp Nou, entre altres. Entre el desembre del 2011 i el gener del 2012, el nostre municipi va tenir la sort de gaudir de la seva obra més personal a través de la seva exposició“Es- cultòrica”que va tenir lloc a la Sala d’Exposicions del Museu de laTerrissa i on destacaven la seva col.lecció de Manaies i elTres Reis . En Max, a més, és l’autor de l’escultura en forma de cor titulada “Homenatge als Donants de sang “ situada al passatge que popular- ment es coneix amb el mateix nom, al nucli de Quart. L’altre llegat d’en Max residirà sempre en els nostres cors i sobretot a través de la seva familia: la seva companya de vida, les seves filles, el seu nét, els seus gendres… i els seus amics; en tots aquells a qui ell estimava i l’estimen. Bon viatge estimat Max! n Text: Mònica González Trapero Bon viatge estimat Max Escenaris 2015 ha trepitjat fort l’escenari del local social de Quart tant amb l’obra de teatre “Els fruits de la passió”, que va tenir lloc el passat 14 de març, com amb l’espectacle familiar “Avui fem Rock-Ore- lles de xocolata”, que ens va contagiar amb la seva Espectacles per a totes les edats música aquest 11 d’abril passat. I els més petits del municipi, el 8 de març van poder gaudir de la músi- ca especialment pensada per nadons de 0 a 3 anys, de la mà de“Com sona”. n Text i fotos: Regidoria de Cultura, Cooperació i Societat de la Informació
 26. 26. MUSEU [27] Q U A R T Durant tot el dia Sorteig de productes de la fira amb les entrades numerades del museu. (estand de l’Ajuntament) Durant tot el dia, 3a trobada d’autocaravanes oorganitzada per Àrea13 10:00 h Apertura de la de la XXV Fira Mercat de la Terrissa Catalana 10:00 h a 20:00 h Fira mercat i exposició de 5 zones catalanes d’interès artesanal i brocanters de la terrissa 10:00 h a 12:00 h Concurs Instagram. Coorganitza Associació Fem a Quart. Punt i hora de trobada: Museu de la Terrissa de Quart, 9h 10:00 h a 19:00 h Exposició de cossis, peça tradicional de Quart. Sala temporal del Museu de la Terrissa de Quart 10:00 h a 14:00 h Fangoteràpia amb Fonoll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. (Local social) Venta de tiquets a l’estand de l’Ajuntament 10:30 h a 14:00 h Inflables infantils (Escola Santa Margarida. Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 11:30 h Demostració de roda. (Carpa gran davant museu – zona tallers) 12:00 h Inauguració de la XXV Fira mercat de la Terrissa catalana a càrrec de les autoritats. (Museu de la Terrissa) 13:00 h Espectacle de percussió a càrrec de Tamborian’s 15:00 h a 19:00 h Fangoteràpia amb Fonoll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. (Venta de tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 16:00 h a 19:00 h Visites guiades al Museu de la Terrissa (inscripció prèvia i tiquets a l’estand del Museu) 17:00 h a 18:30 h Itinerari guiat pels antics obradors del poble, a càrrec de l’Associació de Terrissers de Quart. Punt trobada: Plaça de la Vila 16:00 h a 19:30 h Taller familiar de torn (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (Carpa gran davant Museu) 16:30 h a 20:00 h Inflables infantils (Escola Santa Margarida. Venta tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 17:00 h Sessió informativa sobre el 47è congrés i assemblea de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica, Barcelona, setembre 2016. Sala temporal Museu de la Terrissa de Quart 17:00 h a 20:00 h Tallers familiars de manualitats i canapès divertits, a càrrec de l’Associació Amb Ulls de dona (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (Carpa gran davant Museu) 18:00 h Trenet visita guiada als obradors terrissaires de Quart (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (sortida Plaça Estació) Durant tot el dia Sorteig de productes de la fira amb les entrades numerades del Museu. (estand de l’Ajuntament) Durant tot el dia 3a trobada d’autocaravanes coorganitzada per Àrea13 9:00 h Excursió a peu per les Gavarres fins a l’església de Palol i visita comentada dels mosaics, a càrrec de l’Associació Excursionistes de Quart (punt trobada a la Plaça de l’Estació) 9:00 h a 13:00 h Open BTT Càrniques Celrà 2015. Organitza Club esportiu Quart de Volta. Prova Federació catalana. Camp base: pavelló esportiu 10:00 h a 20:00 h Fira mercat i exposició de 5 zones catalanes d’interès artesanal i brocanters de la terrissa 10:00 h a 19:00 h Exposició de cossis, peça tradicional de Quart. Sala temporal del Museu dela Terrissa de Quart 10:00 h a 13:00 h Visites guiades al Museu de la Terrissa (inscripció prèvia i tiquets a l’estand del Museu) 10:00 h a 13:00 h Taller familiar de torn (Tiquets a l’estand del Museu) (Carpa gran davant Museu – zona tallers) 10:00 h a 14:00 h Fangoteràpia amb Fonoll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. (Local social). Venta de tiquets a l’estand de l’Ajuntament 10:30 h a 14:00 h Inflables infantils (Escola Santa Margarida. Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 11:00 h Trenet visita als obradors terrissaires de Quart (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (sortida Plaça Estació) 11:00 h a 13:00 h Espai lúdic familiar“Quart de jocs”Sessions obertes de jocs de taula educatius per famílies a càrrec de Ludus Mundi (Carpa gran davant Museu – zona tallers) 11:30 h a 13:30 h Demostració de roda (Carpa gran davant Museu – zona tallers) 12:00 h Comunicació dels guanyadors dels premis Instagram 12:30 h Presentació del llibre“La Terrissa a Catalunya”a càrrec de l’Editorial Brau. Sala Temporal Museu de la Terrissa de Quart 13:30 h Dinar popular al local social de Quart -Tiquets ja a la venta a l’Ajuntament 15:00 h a 19:00 h Fangoteràpia amb Fonoll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. (Venta de tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 16:00 h a 19:00 h Taller familiar de torn (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (Carpa gran davant Museu – zona tallers) 16:00 h a 19:00 h Taller de titelles a càrrec de“Humana, Fundació Pueblo para Pueblo” 16:00 h a 19:00 h Visites guiades al Museu de la Terrissa (inscripció prèvia i tiquets a l’estand del Museu) 16:30 h a 20:00 h – Inflables infantils (Escola Santa Margarida. Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) 17:00 h a 19:00 h Trenet visita als obradors terrissaires de Quart (Tiquets a l’estand de l’Ajuntament) (sortida Plaça Estació) 20:00 h Tancament de la fira Dissabte 16 de maig 2015 Diumenge 17 de maig 2015
 27. 27. COMERÇ LOCAL[28] Passant per la carretera de Sant Feliu, a Palol, crida l’atenció la magnífica imatge del Restaurant-Bar Cal Ferrer Vell. Tot i estar ubicat en una casa centenària res- taurada, aquest local no té una llarga tradició si no que és la iniciativa relativament recent (es va obrir el 2007) d’un jove de Palol, en Carlos Javier Hino- josa, que amb la seva dona la Tamara Rodríguez, regenten el negoci. En Carlos ens explica que la casa de Cal Ferrer Vell era un antic establiment on es venien granes i vins, que fa una trentena d’anys va ser adquirit per la seva família, vinculada al món de la construcció i que, ara fa uns anys van restaurar totalment. Efectivament, la noblesa de la pedra combina amb totes les comoditats del segle XXI en els men- Restaurant Cal Ferrer Vell jadors i en el bar cafeteria que atén cada dia a una parròquia de clients fidelitzats, a més dels passavo- lants de la carretera. Un dels aspectes que treballen amb especial atenció són els esmorzars de forquilla i els àpats per a colles. Els caps de setmana i festius, tenen un servei de rostisseria per emportar que té una molt bona anomenada. Les especialitats de la cuina catalana, compo- sen els seus menús i la seva carta on no hi falten l’arròs, els cargols, la sèpia, les carns... CalFerrerVellésobertcadadia,alaCarreterade Sant Feliu, 33 de Palol d’Onyar.Telèfon 972 46 89 20. facebook.com/calferrer.vell. n Text: Mateu Ciurana
 28. 28. NATURA I MEDI AMBIENT [29] Des de l’Ajuntament de Quart hem signat un nou conveni de col·laboració amb Humana Fundación Pueblo a Pueblo, per tal de fomentar el reciclatge i el comportament sostenible. Amb aquest nou conveni, que no suposa cap cost per l’Ajuntament, hem pogut renovar tots els contenidors (un total de 10), els quals no permeten que la roba sigui extreta fàcilment i són més segurs.  També, es coordinaran tallers per reutilitzar la roba (fabricació de putxinel·lis) i es rebran cupons de roba que es podran bescanviar des de l’àrea de Serveis Socials.  Val a dir que Humana, encarregada d’aquesta cooperació internacional per al desenvolupament, està molt satisfeta de la solidaritat i suport dels ciu- tadans i ciutadanes de Quart, doncs donem aproxi- madament 10 Tones de roba per any. Gràcies a tots! nText: Regidoria de Medi Ambient Conveni amb Humana Fundación Projecte de prevenció d’incendis en marxa El Consorci de les Gavarres està treballant en la redacció del projecte per a la creació d’una franja de protecció per incendis forestals entorn de la carrete- ra dels Àngels (GIV-6703). El projecte és un encàrrec de l’Àrea d’AccióTerritorial de la Diputació de Girona. El massís de les Gavarres és un espai natural protegit inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) i a l’europea Xarxa Natura 2000. El risc d’incendi forestal és la major amenaça per a la conservació dels valors forestals i naturals de l’es- pai. Per aquesta raó és considerat com a Perímetre de Protecció Prioritària (PPP G4) i compta amb un Pla de prevenció de Grans Incendis Forestals. El Pla de prevenció d’incendis planifica, entre altres tractaments forestals, la creació de franges de vegetació aclarida a banda i banda de carreteres i ca- mins principals que travessen l’espai. Aquestes fran- ges de protecció tenen dos objectius principals que són, en primer lloc, reduir el risc que, per una negli- gència o incidència, des de la xarxa viària comenci un possible incendi i es transmeti cap a la massa forestal, i,ensegonlloc,incrementarnotablementlaseguretat per als equips d’extinció davant un possible incendi. El projecte preveurà la desbrossada en una franja d’amplada variable, de fins a 7 metres, a amb- dues bandes de la carretera. L’àmbit d’intervenció comprèn un tram de 16 Km entre la variant de la N-II i el nucli de Madremanya. El tractament de la vegetació consistirà en la desbrossada de matoll, seguida de l’eliminació de restes, així com la poda de branques baixes i l’aclarida d’arbres allà on exis- teixi una densitat excessiva. Cal remarcar que aquesta carretera és un dels punts de concentració de bona part del trànsit dins el massís durant els dies de major risc d’incendi, en que la xarxa de camins principals queda restringida al trànsit de veïns i propietaris forestals. nText:Regido- ria de Medi Ambient El Consorci de les Gavarres redacta un projecte de prevenció d’incendis a la carretera dels Àngels per encàrrec de la Diputació de Girona
 29. 29. NATURA I MEDI AMBIENT [30] Dades facilitades per: Observatori Narcís Gibert ngvquart@hotmail.com Tel. 650 84 51 28 MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per m2 GENER FEBRER MARÇ 2015 17 20 95 2014 41 46 25 2013 10 45 155 2012 21 1+4cm neu 46 2011 57 11 104 2010 48 117 96 2009 42 74 38 2008 33 45 112 2007 7 79 36 2006 147 17 47 2005 0 112 32 2004 14 78 102 2003 69 99 38 2002 21 37 41 2001 86 32 22 2000 19 1 21 L’Ajuntament de Quart aposta per la millora de l’Eficiència Energètica i per aquest motiu durà a terme un projecte de renovació de la part de l’en- llumenat públic per un que té major potencial d’estalvi (el de tecnologia LED) i de la instal·lació d’un sistema de telegestió. El projecte es formalit- zarà mitjançant una licitació pública que donarà lloc a un contracte amb una Empresa de Serveis Energètics (ESE) on s’hi inclou el manteniment integral de l’enllumenat, la garantia total del nou producte instal·lat i el servei de gestió energètica de tots els quadres de comandament. El model de contracte que s’utilitza permet re- alitzar una obra per a la millora de l’eficiència ener- gètica amb el finançament d’una ESE, que com- portarà estalvis en el sistema d’enllumenat públic, principalment en: – Reducció del consum energètic (kWh) – Reducció del Terme de Potència (kW) – Reducció del cost de manteniment (€ en re- posició de làmpares) – Ajust i control dels horaris de funcionament de l’enllumenat El repartiment de benefici, és en un % acordat per les dues parts (ESE i Ajuntament), cosa que per- metrà que l’Ajuntament de Quart disposi del 100% de l’estalvi brut el més aviat possible. L’ESE garantitza per contracte els estalvis mí- nims que s’obtindran amb la instal·lació de la nova tecnologia i rep, per part de l’Ajuntament, l’import de la quota d’amortització de la inversió i l’import de la repartició de l’estalvi net. Si els estalvis reals obtinguts són inferiors o superiors als garantitzats, l’ESE assumirà la diferència o indemnitzarà a l’Ajun- tament segons quedi establert al contracte. El projecte d’enllumenat públic eficient de la població de Quart, és una gran oportunitat per re- novar els punts de llum del municipi tot millorant la qualitat lumínica, els nivells d’uniformitat, augmen- tar els nivells en els punts crítics i passar de llum groga i índex de reproducció cromàtica baix, (pro- per al 30-40%) a tecnologia LED (llum blanca) amb un índex de reproducció cromàtica superior al 80%. Aquesta actuació aportarà estalvi energètic i estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera sense generar cap despesa d’inversió a l’Ajuntament de Quart. Un projecte que ha mobilitzat molts profes- sionals i que aportarà una millora del benestar, en l’economia municipal i en favor de la sostenibilitat. nText i foto: Regidoria de Medi Ambient Apostem per la millora en l’Eficiència Energètica
 30. 30. SALUT [31] L’obesitat L’obesitat és una malaltia crònica causada per factors molt diversos, tant genètics com ambi- entals, i que provoca un excés d’acumulació de greix al cos. No es tracta d’un simple problema estètic, sinó queconstitueixunaveritableamenaçaperalanostra salut, ja que incrementa les possibilitats de patir altres malalties com diabetis tipus 2, colesterol, hipertensió, malalties coronàries i respiratòries, entre d’altres. 1. CAUSES DE L’OBESITAT Aquest problema de sa- lut, qualificat per l’OMS com l’epidèmia del segle XXI, té l’origen en causes que van des de l’herència genè- tica a els trastorns endocrins, la influència del medi ambient, problemes del sistema nerviós, el tipus d’ali- mentacióol’activitatfísica.Aquestsdosúltimsfactors, l’alimentació i l’activitat física, estan relacionats amb la majoria dels casos de sobrepès i obesitat. L’obesitat està augmentant de manera alar- mant als països occidentals com a conseqüència del sedentarisme de la vida moderna i els mals hàbits alimentaris. Es creu que en els pròxims vint anys el nombre d’obesos es duplicarà. Un 43% de la població espanyola entre 20 i 65 anys pateix sobrepès o obesitat. 2. QUIN ÉS EL PES ADEQUAT? IMC: pes/talla2 El pes adequat es pot saber calculant l’Índex de Massa Corporal (IMC): el pes en quilos partit per l’alçada en metres al quadrat. Per exemple, una persona que pesi 70 quilos i faci 1,65 metres tindrà un IMC de 70 / 1,65 x 1,65 = 25,72. Si el resultat es troba entre 18,5 i 24,9, el pes es considera normal. Entre 25 i 29,9 es considera so- brepès i, a partir de 30, obesitat. Però no només el grau d’obesitat és un factor de risc per patir patolo- gies diverses, sinó que també hi influeix la distribu- ció de greix al cos. Així, quan s’acumula més a nivell abdominal hi ha un risc més gran de desenvolupar diabetis i malalties cardiovasculars, i quan el greix s’acumula a nivell de glutis i cuixes, els problemes associats són més aviat estètics. 3. LA PREVENCIÓ Els factors genètics no es poden modificar, però sí que podem incidir en el cas dels factors ambientals. Una dieta equilibrada i mante- nir una activitat física adequada a les caracterís- tiques de cada persona ens ajudarà a prevenir. És molt important tenir en compte que un cop esta- blerta l’obesitat és molt difícil revertir-la i es reque- reix un gran esforç i constància. Per això, es diu que la millor manera de tractar l’obesitat és prevenir-la. La prevenció ha de començar ja des de la in- fància, educant els nens perquè aprenguin uns hàbits alimentaris correctes i promovent la pràctica d’exerci- ci físic des de petits. Aquest aprenentatge infantil és fonamental, ja que condicionarà els hàbits de l’adult. 4. RECOMANACIONS EN EL TRACTAMENT DE L’OBESITAT Per prevenir-la haurem de portar una dieta equilibrada i fer exercici de manera regular, en funció de l’edat i de les característiques individuals (per exemple practicar gimnàstica, natació o simple- ment caminar). Per aprimar-se, és fonamental portar una die- ta equilibrada, menjant amb moderació i en funció de les necessitats energètiques de cada un. Els àpats hauran de repartir-se en 3 o 5 al dia, evitant picar entre hores. Hem de moderar el consum de greixos animals saturats (evitar la carn vermella), menjar més peix i ous que carn, els làctics hauran de ser des- natats, augmentar el consum de fruites, verdures, i hortalisses. S’ha de procurar menjar a poc a poc i mastegar bé. Els beneficis d’una pèrdua de pes, encara que sigui petita, en una persona obesa, compensen amb escreix l’esforç, ja que es redueix el risc de patir moltes malalties. El tractament de l’obesitat és un tractament per a tota la vida. Requereix esforç, constància i estar disposat a modificar els hàbits alimentaris. No hem de confiar en productes “miracle” ni en les dietes “màgiques” que aconsellen persones no expertes. El consell alimentari ha de ser sempre individualitzat. nText: Equip d’Infermeria del C.I. / Font: CAMFIC
 31. 31. [32] L’ENTREVISTA Narcís Bou Fa poc que s’ha jubilat i això, com és normal, li deixa més temps pels seus hobbies. Ens rep a casa seva i ens mostra les seves vitrines plenes de peces interessants. Però, comencem pel futbol. Una de les activi- tats a les que ha dedicat més hores. Si, vaig començar a col·laborar-hi al voltant de l’any 1975, quan va ser escollit president de l’ UE Quart en Gaudenci Sellés (fill). Jo vaig entrar-hi com a secretari i també vaig ser entrenador i coor- dinador. Eren temps de molts pocs mitjans, en els que havíem de fer mans i mànigues per a soluci- onar totes les coses i posar-hi els nostres vehicles pels desplaçaments. Teníem pocs socis i entre tots, de manera desinteressada i entusiasta tiràvem els equips endavant.  Quines fites recorda? En aquella época jugavem al camp de Can Bonadona i després l’any 1981, es va inaugurar el camp actual. Això va ser un pas molt important. Es- portivament, els records més remercables són dos sub-campionats infantils i el títol de lliga infantil de la temporada 84/85.També les bones temporades dels juvenils i, posteriorment amb l’equip amateur haber col·laborat en aconseguir el títol de lliga la tempora- da 91/92 i assolir així l’ascens a segona regional. Va ser una època de 16 anys molt intensos i satisfactoris. En guardo molt bons records tant dels companys de junta, entrenadors com de tots els jugadors que van intervenir en les diferents categories. El teu germà Eugeni també hi va col·laborar Coincidint amb la seva trajectoria de jugador amb el primer equip del Girona FC, també va en- trenar diverses temporades l’equip dels juvenils de Quart assolint molt bones campanyes. Narcís Bou i Fabrellas, fill de Vilobí, nascut el 1951 és un quartenc que està molt vinculat al tema del col·leccionisme, no solament per l’interès de les seves col·lecci- ons particulars sinó per l’impuls que ha donat, sempre de manera altruista, a la Fira del Col·leccionisme i la Fira del Joguet Antic i de Col·lecció que es celebren al poble. En Narcís Bou va estar molts anys també vinculat al futbol.
 32. 32. L’ENTREVISTA [33] I la Festa Major? També n’ha format part dels organitzadors. Bé, sí. Està relacionat amb l’UE QUART.  A mit- jans dels anys 70, la festa major del poble no passa- va per una bona època i l’alcalde Boschdemont va proposar fer-se’n càrrec a la junta del futbol. Junta- ment amb altres col·laboradors del poble la vàrem organitzar desde l’any 1977 fins l’any 1990. Durant aquest període li vam donar un gran impuls i tots els veins i jovent es van tornar a engrescar amb la festa i, si quedava algun benefici, ens servia per a obtenir ingressos per al club. La festa de Quart va fer un salt qualitatiu important i vam portar-hi els conjunts i orquestres més destacats d’aquell temps així com cantautors que llavors estaven de moda com Joan Isaac o Francesc Pi de la Serra. I el col·leccionisme? Viu envoltat d’unes pe- ces magnífiques. Ens mostra un dispensador de benzina per a encenedors, com els que antiga- ment hi havia pels bars. És un entreteniment que m’aporta bons mo- ments d’esbarjo i de coneixements. Vaig començar amb els encenedors de benzina, i he anat augmen- tant les col·leccions amb altres temàtiques. Tinc una munió important de maquinetes de fer punxa, de jocs d’escacs, de la mascota Cobi del 92, joguets de la casa Playme, maquetes de cotxes a escala. I una interessant col·lecció de bicicletes especials. I, en pa- per, disposo d’una bona col·lecció del número 1 de grans còmics. Documents i fotos del poble de Quart, els programes de la festa Major desde l’any 1977 i, per descomptat la col·lecció complerta de EL CELRÈ. A més de les  col·leccions  particulars, ha dedicat molt de temps a organitzar dos esdeve- niments molt consolidats a Quart que ens por- ten molts de visitants. Sí, enguany ja farem la 19a edició de la Fira del Col·leccionisme, que amb una colla de com- panys juntament amb l’Ajuntament, vàrem co- mençar el 1997, com una simple exposició i tro- bada d’intercanvi i, actualment, ja comptem amb més de 100 col·leccionistes que hi participen amb diverses activitats. I la Fira del Joguet Antic i de Col·lecció? Aquesta és més recent. Es va encetar el 2009. Amb una conversa que vaig tenir amb Guy Ablard, col· laborador de la Festa del Joguet de Figueres, varem comentar la po- sibilitat de fer-ne una de semblant a Quart. L’Ajun- tament ho va veure bé i, treballant molt per a di- fondre l’esdeveniment hem aconseguit consolidar-la i fer- la créixer. Anem per l’edició número set. Doncs moltes gràci- es i que  aquests  esdeveni- ments quartencs vagin cada cop més endavant. n Text: Ma- teu Ciurana / Fotos: Narcís Bou
 33. 33. ESPAI PELS SENTITS[34] Entrades Exhaurides Mercè Saurina Brau Edicions, 2015 El nou llibre de l’escriptora Mercè Saurina, tan vincu- lada a Quart, ens anuncia a la portada que és un re- cull d’històries de desamor quotidià i altres psicopaties. Efectivament, de vegades en tó agredolç, de vega- des amb humor, però sempre amb un punt de ten- dresa, totes les històries parteixen de les relacions humanes i de les tensions que se’n deriven. Sovint aquestes tensions desemboquen en conflictes in- terns dels personatges, sobre els quals sempre pla- na el desamor o algun trastorn emocional malaltís. A partir de la narració inicial, que dóna nom al re- cull, assistim metafòricament a l’espectacle de la vida, que es va desplegant amb certa hostilitat da- vant dels nostres ulls. La Mercè Saurina i Clavaguera és filla de Bàscara, en- cara que va néxier a Girona i viu a cavall entre Quart i Girona. Llicenciada en filologia –clàssica i catalana– i diplomada en logopèdia, és professora de l’Institut de Vilablareix. Mare de 4 nenes, té estudis musicals i forma part del Cor de Cambra de la Diputació. De ben jove va començar a escriure. Li agrada dir que el primer premi el va rebre de mans de Maria Àngels Anglada, a la “Cate” de Figueres, quan tenia 15 anys. És autora de Com les llunes de Saturn (Finalista del pre- mi Just M Casero, 2010) i Rèquiem per a contrabaix (Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, 2013). Big Band Els Catarres Música Global, 2015 Big Bang és l’explosió que fa néixer el só, l’energia , la llum, la vida i l’amor. El tercer treball d’Els Catarres recrea el seu propi univers vital a través d’històri- es i experiències que massa sovint són les que ens semblen més petites i quotidianes, però que sense dubte són les grans coses que tots compartim i que mouen el motor del món: la rebel·lia , l’amor, el de- samor, l’amistat, l’optimisme, la tristesa, la lluita, el dia a dia com el principi del tot. Un ball i un cant a la vida, on fins i tot les males ex- periències esdevenen la llavor de les noves oportu- nitats, perquè el demà sempre neix en la nit fosca. El món és per als valents Macedònia Promoartsmusic, 2015 Aquesta primavera el grup de noies adolescents sorprèn amb el seu disc més treballat. Macedònia va néixer amb un propò- sit molt clar: fer cançons per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Fins aquí les intencions semblen molt clares i un cop trobada la formula, fins i tot pot semblar un repte senzill, però el grup va voler anar més enllà; no només volia distreure sinó que a més a més volia educar, convertir-se en un vehicle vàlid per a les famílies i pels educadors. Aquest ha estat el punt de mira del grup durant aquests 10 anys i ho seguirà sent per a la resta de generacions. La nova generació de Macedònia la formen: Pau- la Noguer, Carlota Busquets, Irene Carreras, Maria Farrés i Sara Roy. n Text: Mateu Ciurana Llibres Música Presentació a la Sala de Lectura Miquel Pai- rolí de Quart, el 8 de maig, a les 20.00 h, a càrrec de l’Associació“Amb ulls de dona”.
 34. 34. ESPAI PELS SENTITS [35] Frustració Una narració curta de Josep Pastells, escriptor i periodista. Asseguda al seu despatx, embolcallat per la llum que taca lleument un grapat de fulls estesos sobre la taula, tres o quatre llibres i una foto dels arrossars de Shenzhen, Xoi s’adona de la im- possibilitat d’oferir tots els detalls de la narració sense que aquesta perdi el sentit. Si fos pintora i només hagués de reproduir els arrossars seria més senzill, pensa amb la mirada fixa en les persianes mal tancades que deixen passar els raigs del sol. En pintura, els detalls mantenen tot el sentit, però en literatura l’excés de paraules et porta a no veure res. Actua com la boirina del temps que desdibuixa episodis del passat que abans recordaves amb precisió, lamenta Xoi. Ara ja no mira les persianes, sinó un foli ple de paraules ratllades, de frases escrites i reescrites a la recerca de la forma precisa. És fàcil desanimar-se, ho sap des de fa anys, però també sap que la força de l’escriptura rau en la voluntat, en la tenacitat pròpia dels bous que llauren camps de terra granítica o dels salmons que viatgen contracorrent. Xoi abandona un moment el despatx per anar a la cuina. Frega una nou contra la paret; només pel plaer de sentir-ne el so. Els petits plaers són els autèntics plaers, conclou. Contemplar la pluja, l’esclat dels cirerers, els canvis de tonalitat dels ocres i els verds a la primavera o el sol que llueix després de setmanes de tempestes. Quan torna al despatx, ho fa amb amb la força de les onades, amb l’esperit de les fogueres i el vent. Té molt clar el que vol: que qualsevol persona que obri el seu pròxim llibre, aquest que escriu des de fa set anys, quedi paralitzada, farcida i arrebossada pel vigor del relat. Provocar delectació, sí, però també introduir-se en la consciència i les entranyes dels lectors, clavar-los al cor una espina que ja no es puguin treure mai més. Voldria desfer els fils de la memòria, fingir que ha viscut totes les vides possibles, que coneix fins el darrer àtom del planeta i pot mesurar la llargària de l’aire i la profunditat de la nit. Res no li agradaria més que guarir totes les ferides del món, saltar fins a la lluna i proclamar als quatre vents que l’únic que val la pena és emmirallar-se a l’aigua, sentir les mans que t’acaronen, petonejar els núvols i somiar. Llàstima que sempre que té una imatge nítida, quan creu que ja l’ha capturat i podrà retenir-la sense dificultats, se li acaba desfent cada cop que intenta plasmar-la sobre el paper. Xoi comença a pensar que pateix alguna mena d’incapacitat per expressar el que voldria expressar. És com si entre ella i els fulls hi hagués un exèrcit d’espectres, presències tan vives i amenaçadores com la mort. Sempre que experimenta aquests temors se sent minúscula, insignificant, però al final acaba pensant que l’espai és infinit i encara li queda molt de temps, que només es tracta de centrar la mirada en un full, agafar el llapis amb la mà i donar-li inèrcia. Com ara, quan comença a escriure, amb una ràbia inconteni- ble, sobre l’espectacle de la vida que neix i reneix a cada instant, sobre la paciència infinita per edificar somni sobre somni amb pedres que són paraules i rajoles que són silencis. Omple fulls amb l’obstinació de qui s’hi deixa l’ànima, sense presses però amb l’ànsia de qui sap que les seves mans estan condemnades a escriure amb el frenesí d’un torrent carregat d’aigua ferotge que anirà a parar al mar per tornar al cel, d’aigua que es passarà tota la santa vida elevant-se i descendint, emborratxant-se d’anades i vingudes que són poemes, de pedres que són llum. Xoi escriu tres o quatre hores i, després, rellegeix el que ha escrit. Primer en silenci i després en veu alta. Ho rellegeix dues, tres, quatre vegades. I a continuació, amb un gest mecànic, agafa tots els fulls, en fa una bola compacta i la llença a la paperera.
 35. 35. Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h; diumenges i festius de 10.00 h a 15.00 h Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h PIJ - Estació Jove Tel. 972 46 94 51 www.quartjoventut.blogspot.com joventut@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00 h a 13.00 h Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7002942@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com INS Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat Parròquia Tel.972469083(Quart)·972211863(Palold’Onyar) 5 MAIG Taller de cuina natural i saludable: Hummus i patè de sardines hamburguesa de tofu i algues i flams de vainilla.De 10:00 h a13:00 h. Organitza Associació“Amb Ulls de dona”. Activitat que necessita preinscripció i amb cost. 6 MAIG Taller de cuina natural i saludable: Hummus i patè de sardines hamburguesa de tofu i algues i flams de vainilla.De 19:00 h a 22:00h. Organitza Associació“Amb Ulls de dona”. Activitat que necessita preinscripció i amb cost. 8 MAIG Presentació de la novel·la“Entrades exhaurides”de la Mercè Saurina. Organitza Associació de Dones de Quart“Amb Ulls de dona”. Sala Lectura Miquel Pairolí a les 20:00 h. 8 i 9 MAIG Teatre“Refugiats”. A càrrec de“Q-Art i Acció”. Local Social. A les 22:00 h. Preu entrada: 6€. 10 MAIG Excursió gent gran a la Fageda d’en Jordà. Sortida a les 9:00 h davant local social. 12 MAIGTaller de cuina natural i saludable: Endíviesambdulseijingebre, paelladeQuinoaicocadecocoirooibos.De 10:00 h a 13:00 h. Organitza Associació“Amb Ulls de dona”. Activitatquenecessitapreinscripcióiambcost. 13 MAIGTaller de cuina natural i saludable: Endíviesambdulseijingebre, paelladeQuinoaicocadecocoirooibos.De 19:00 h a 22:00 h. Organitza Associació“Amb Ulls de dona”. Activitatquenecessitapreinscripcióiambcost. 16 i 17 MAIG- 25a edició Fira de la Terrissa catalana de Quart. De 10h a 20h, voltants Museu de la Terrissa. 17 MAIG Open BTT“Càrniques Celrà”2015. Organitza Club esportiu Quart de Volta. Prova Federació Catalana. De 9:00 h a 13:00 h. Camp base: Gric. 24 MAIG Eleccions municipals 2015 29 MAIG Presentació del llibre“La mainadera d’Eugène Blanco” de l’Esther Blanco. A les 20:00 h a la Sala Temporal del Museu de la Terrissa de Quart. Organitza Associació“Amb Ulls de dona”. DE JUNY A SETEMBRE Entre l’ordre i el caos. Exposició de porcellana i terrissa negra d’en Joël Capella utilitzant els processos tradicionals de terrissa negra. Museu de la terrissa de Quart. 7 JUNY Espectacle de carrer“L’home roda”del Professor Keroli. Pista Palol d’Onyar. A les 18:00 h. 21 JUNY Homenatge Cels Fort. Pavelló Municipal. Organitza Ball Esportiu el Doll. 23 i 24 JUNY Festa major Habitatges Barceló 3 JULIOL Emergent. Plaça de la Vila. 21h. 12 JULIOL XXXII Marxa popular. Inscripcions: a les 7:00 h al pavelló municipal. Sortida: 8:00 h. Organitza Associació excursionista de Quart. 11 I 12 JULIOL XIX Fira col.leccionime. Local social. 17, 18 I 19 JULIOL Festa major de Quart 31 JULIOL, 1 I 2 AGOST Festa major de Palol d’Onyar 1 AGOST Festa major Sant Mateu de Montnegre 8 i 9 AGOST Festa major de la Creueta Urgències 112 Incidènciesaiguaillummunicipals 972 202 078 AGENDA[36]

×