Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció al wiki - Antoni de la Torre

1,053 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció al wiki - Antoni de la Torre

 1. 1. Wikis Tecnologies de la informació i la comunicació <ul><ul><li> Antoni de la Torre </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Joanot Martorell , València </li></ul></ul>València 8-10-2009
 2. 2. Què és un/a Wiki <ul><li>Un o una wiki és un lloc web col·laboratiu , que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Aquests poden així crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una o més pàgines, de forma interactiva, fàcil i ràpida. </li></ul><ul><li>La fàcil edició de la pàgina permet inserir, a més de text, tota mena de gadgets, widgets multimèdia, fotos i, evidentment, enllaços a qualsevol web o pàgina interna del mateix wiki. </li></ul><ul><li>Permet l' emmagatzematge de documents fins a 2Gb. </li></ul>
 3. 3. Servidors de wikis Hi ha diversos sistemes de publicació de wikis entre els quals destaca Wikispaces per: 1.La facilitat d’edició 2.L’estabilitat 3.La seguretat (permet fer còpies de seguretat dels documents i exportar-los al nostre ordinador). Inconvenient: el plafó no està encara en català Però n'hi ha d'altres...
 4. 4. D'altres servidors de wikis * Wetpaint * Pbwiki. * Wiki.mailxmail.com * MoinMoinWiki * SeedWiki * JotSpot * EcoWiki * Wikia * Nirewiki (d'origen basc, es publica en totes les llengües de l'Estat).
 5. 5. [[ MediaWiki ]] MediaWiki és un programari de wikis sota llicència pública general (GPL). Fou creat primàriament per a la Viquipèdia i altres projectes de la Fundació Wikimedia. És escrit en un llenguatge de programació de pàgines web (PHP) i utilitza el sistema de gestió de bases de dades relacional MySQL que és molt ràpid. El logo prové del seu llenguatge d'etiquetatge ja que utilitza els doble claudàtors ( &quot;[[&quot;,&quot;]]&quot; ) per a entrellaçar els articles. Aquest programari s'ha d'instal·lar a l'ordinador, en contrast amb els altres wikis.
 6. 6. El nostre wiki “per darrere”
 7. 7. Què podem fer amb el contingut del wiki? <ul><li>Crear pàgines enllaçades </li></ul><ul><li>Conéixer els canvis pas a pas de cada pàgina </li></ul><ul><li>Conéixer els membres que hi han fet canvis </li></ul><ul><li>Cercar paraules i temes dins i fora del wiki </li></ul><ul><li>Assignar etiquetes a les pàgines (classifica) </li></ul><ul><li>Crear fòrums de discussió </li></ul><ul><li>Incrustar qualsevol utilitat multimèdia i widgets </li></ul><ul><li>Monitoritzar tots els canvis (seguiment) </li></ul><ul><li>Emmagatzemar documents i enllaçar-los (fins a 2 Gb) </li></ul><ul><li>Importar entrades de blog automàticament </li></ul><ul><li>Abaixar tot el contingut del wiki a l'ordinador (i navegar sense connexió) </li></ul><ul><li>[...] </li></ul>
 8. 8. Membres i permisos del wiki <ul><li>Afiliació per invitació o per petició </li></ul><ul><li>Hi poden col·laborar fins a cent membres </li></ul><ul><li>Sistema d'invitació massiva i ràpida </li></ul><ul><li>Hi ha les categories de creador, administrador i membre </li></ul><ul><li>Els graus de permís d'accés són: públic, protegit (totalment o parcial) i privat (només els educatius i els de pagament) </li></ul>
 9. 9. Per Lou Doménech El contingut és estàtic (però editable) El contingut és dinàmic (en constant revisió). És intemporal. Pateix modificacions relacionades amb l’actualització dels continguts, independentment de la data. És cronològic. Les entrades s’ordenen cronològicament en ordre invers. S’estructura en pàgines indexades en un menú lateral. S’estructura en entrades indexades per dates o etiquetes visibles en els menús laterals. Es presenta en “mode pergamí”. Es presenta en “mode pàgina”. S’estableix una interacció externa amb els visitants a través dels comentaris (mode discussió). S’estableix una interacció interna entre els usuaris editors (mode document, i mode fòrum de discussió). Bloc Wiki BLOCS I WIKIS Individual Col·lectiu Creen comunitats d’aprenentatge
 10. 10. <ul><li>FEM UN WIKI? Idees per al professorat: </li></ul><ul><li>Presentar el programa de l’assignatura </li></ul><ul><li>Emmagatzemar continguts de consulta per als alumnes </li></ul><ul><li>Treballar en un projecte comú amb altres professors </li></ul><ul><li>(del mateix centre o d’altres allunyats geogràficament) </li></ul><ul><li>Ser un espai per realitzar una pluja d'idees asincrònica </li></ul><ul><li>Elaborar antologies de textos </li></ul><ul><li>Fer un llistat de recursos de consulta on line </li></ul><ul><li>Presentar una ponència o comunicació </li></ul><ul><li>Escriure articles o estudis amb altres professors </li></ul><ul><li>Presentar el seu currículum vitae … </li></ul>
 11. 11. <ul><li>FEM UN WIKI? Idees per a l’alumnat: </li></ul><ul><li>Realitzar treballs col·laborativament </li></ul><ul><li>- amb els seus companys ( work in progress ). </li></ul><ul><li>Presentació del contingut d’un treball o investigació </li></ul><ul><li>(resultat final) </li></ul><ul><li>Elaborar un glossari o base de dades d’assignatura </li></ul>
 12. 12. El món empresarial valora els wikis: <ul><li>Flexibilitat </li></ul><ul><li>Transparència </li></ul><ul><li>Velocitat </li></ul><ul><li>Dinamisme </li></ul><ul><li>Abast </li></ul><ul><li>Unicitat </li></ul><ul><li>Franquesa </li></ul><ul><li>Personalització </li></ul>
 13. 13. L'empresa usa el wiki per a: <ul><li>Adquirir, millorar i compartir coneixement corporatiu </li></ul><ul><li>Intranet: publicar informació per als empleats </li></ul><ul><li>Centralitzar el procés i el resultat d'un projecte </li></ul><ul><li>Crear, modificar, millorar i revisar documents </li></ul><ul><li>Proveir suport als clients i usuaris de productes </li></ul><ul><li>Crear una FAQ (espai de preguntes freqüents) o base de dades per a clients </li></ul><ul><li>Ser l'eina principal de col·laboració d'una empresa </li></ul>
 14. 14. Beneficis del wiki per a l'empresa <ul><li>Temps guanyat </li></ul><ul><li>Cost reduït </li></ul><ul><li>Coneixement compartit </li></ul><ul><li>Autonomia </li></ul><ul><li>Sentiment de pertinença </li></ul><ul><li>Estimulació </li></ul><ul><li>Transferència del coneixement </li></ul><ul><li>Fluïdesa de l'intercanvi </li></ul>
 15. 15. Jo he fet servir els wikis per a: <ul><li>- Desenrotllar la competència oral formal -en comunicació </li></ul><ul><li>lingüística- per mitjà de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Narració de contes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conferències breus </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recitació de poemes </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>- Desenrotllar la competència lectora i en composició escrita </li></ul><ul><li>per mitjà de: </li></ul><ul><ul><ul><li>La creació literària assagística i narrativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La planificació, disposició i revisió dels textos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'expressió dels pensaments i les opinions </li></ul></ul></ul><ul><li>- Desenrotllar la competència digital i de tractament de la </li></ul><ul><li>informació: </li></ul><ul><ul><ul><li>Investigant en el web, seleccionant i component textos acadèmics variats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usant la plataforma wiki amb els recursos que forneix </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 2006 2007 2008 2009
 17. 37. 2008-09
 18. 52. I, finalment... el wiki Intra TIC <ul><li>Organitza </li></ul><ul><li>Informa </li></ul><ul><li>Intercanvia </li></ul><ul><li>Ensenya procediments </li></ul><ul><li>Fomenta el treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Debat i discuteix </li></ul><ul><li>Quadern de treball </li></ul><ul><li>Base de dades </li></ul><ul><li>[...] </li></ul>

×