Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0

615 views

Published on

Web 2.0

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0

 1. 1. WEB 2.0
 2. 2. Índex <ul><li>Introducció al web 2.0 </li></ul><ul><li>RSS: la sindicació de continguts </li></ul><ul><li>Els blocs com a estratègia educativa </li></ul><ul><li>Wikis: comoditat per a l'edició i publicació col·lectives </li></ul><ul><li>Folcsonomies: la pràctica educativa de l'etiquetatge </li></ul><ul><li>Videopresentacions </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Llegir el primer paràgraf: </li></ul><ul><ul><li>“ Utopia o realitat?” </li></ul></ul>
 4. 4. Evolució dels serveis web <ul><li>El termcat defineix web com: </li></ul><ul><ul><li>“ Sistema basat en l’ús de l’hipertext que permet de cercar informació a Internet, accedir-hi i visualitzar-la”. </li></ul></ul>
 5. 5. Evolució dels serveis web <ul><li>Aquesta web passa a anomenar-se com web 1.0 per oposar-la al concepte web 2.0. </li></ul><ul><li>Era la web de les pàgines personals, de l’especulació de dominis, de les empreses “punt com”. </li></ul><ul><li>Arribat al límit on no hi ha més informació que la que podem llegir i veure, el sistema esdevé mancat de valor. </li></ul>
 6. 6. Un nou World Wide Web <ul><li>De web de lectura ha passat a web de lectura/escriptura . </li></ul><ul><li>Avui, milions de persones hi publiquen pensaments, responen a d’altres, comparteixen fotografies, vídeos, documents i, en definitiva, contribueixen al creixement de continguts a la Xarxa. </li></ul>
 7. 7. Caixa d'eines 2.0 <ul><li>Blocs. </li></ul><ul><li>Wikis. </li></ul><ul><li>RSS. </li></ul><ul><li>Marcadors socials. </li></ul><ul><li>Galeries de fotografies, videos i presentacions. </li></ul><ul><li>Podcast i videocast. </li></ul><ul><li>Aplicacions ofimàtiques en línia. </li></ul>
 8. 8. Però... quines eines són 2.0? <ul><li>La confiança </li></ul><ul><li>El verd és el gris nou. </li></ul><ul><li>Tot arrodonit. </li></ul><ul><li>Gratuït. </li></ul><ul><li>No emmagatzemar fotografies. </li></ul><ul><li>Simple, gran, espais, … </li></ul><ul><li>Efecte mullat, efecte vidre, … </li></ul>
 9. 9. Web 2.0 i educació: un canvi necessari <ul><li>Actualment els alumnes són nadius digitals , Internet ja existia quan van néixer i, per tant, viuen el fenomen amb completa normalitat; </li></ul><ul><li>Immigrants digitals. </li></ul>
 10. 10. RSS: la sindicació de continguts <ul><li>Veure video: </li></ul>
 11. 11. RSS: la sindicació de continguts <ul><li>RSS : és un format que ha estat desenvolupat per a llocs web que s’actualitzen freqüentment, per tal que la informació pugui ser compartida i utilitzada en altres llocs web o programes. </li></ul>
 12. 12. Com identifiquem els canals d'informació? <ul><li>Acostumen a ser de color taronja, però es poden trobar excepcions. La inscripció normalment és RSS o XML, amb alguna variant, encara que poques. </li></ul><ul><li>També podem llegir de tot: Sindicació, Alimentació, Subscripció, Feed ... </li></ul><ul><li>Aquesta icona és actualment la que s’utilitza de forma estàndard per assenyalar el canal d’informació, amb totes les variants quant a color, mida i forma que us vulgueu imaginar. </li></ul>
 13. 13. Com identifiquem els canals d'informació? <ul><li>Els navegadors van incorporant la funció de reconèixer aquells llocs que ofereixen canals d’informació. </li></ul>
 14. 14. Com identifiquem els canals d'informació? <ul><li>Firefox </li></ul>
 15. 15. I una vegada identificats els canals, què en fem? <ul><li>Els programes que poden llegir o mostrar fonts d’informació en format RSS s’anomenen agregadors . </li></ul><ul><li>Hem vist, per exemple, que el mateix Firefox permet agregar canals d’informació o que, fins i tot, hi ha extensions del navegador programades per realitzar aquestes funcions. </li></ul><ul><li>Així que, com ja s’entreveu, els diversos canals d’informació que siguin del nostre interès s’han d’afegir als agregadors. </li></ul><ul><li>Hem d’anar construint la nostra pròpia col·lecció de subscripcions, personalitzant la informació que volem rebre . </li></ul>
 16. 16. Lector RSS de la Generalitat de Catalunya <ul><li>La Generalitat de Catalunya, a través de l’adreça web http:// www.gencat.net / web / meugencat / cat / rss.htm , posa a disposició tothom un lector RSS. </li></ul><ul><li>Aquest lector RSS està disponible per als sistemes operatius Windows, Linux i Macintosh. </li></ul>
 17. 17. Lector RSS de la Generalitat de Catalunya <ul><li>En cas que el vulgueu instal·lar en un sistema Windows, a l’adreça http://www.gencat.net/web/meugencat/cat/rss_instalar.htm . </li></ul>Instal·lar
 18. 18. Google Reader <ul><li>http://www.google.es/reader </li></ul><ul><li>Ara anem a sindicar-se a: </li></ul><ul><ul><li>www.elpais.com </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seleccionar diferents apartats. </li></ul></ul></ul>
 19. 20. Exercicis <ul><li>Fer exercicis: </li></ul><ul><li>Mòdul 2: RSS: la sindicació de continguts </li></ul>
 20. 21. Mòdul 3: Els blocs com a estratègia educativa <ul><li>El primer cop que veiem un bloc ja ens en podem adonar que no es tracta d’una pàgina web ‘normal’. </li></ul><ul><li>Un bloc invita a participar-hi. </li></ul><ul><li>Dues coses distingeixen els blocs: </li></ul><ul><ul><li>fan que l’escriptura al web sigui realment fàcil </li></ul></ul><ul><ul><li>disposem d’una audiència per a les nostres idees </li></ul></ul><ul><li>Totes dues fan pensar que els blocs poden tenir un gran potencial a l’educació. </li></ul>
 21. 22. Però, exactament, què és un bloc? <ul><li>http://bloc.ravalnet.org/bloc/bitacola_demestratic </li></ul>
 22. 23. Bloc d'aula <ul><li>Com a punt d’informació de la classe, el bloc permet: </li></ul><ul><ul><li>publicar el currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>les normes de classe </li></ul></ul><ul><ul><li>donar pautes per al treball de l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>establir comunicació amb les famílies... </li></ul></ul>
 23. 24. Exemple <ul><li>http://bemebo.wordpress.com/ </li></ul>
 24. 25. Què podem fer amb blocs com a... <ul><li>Diari i espai de reflexió </li></ul><ul><ul><li>Reflexió sobre les experiències docents </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció d’unitats didàctiques específiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració d’allò que funciona o que no funciona a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionar informació a altres docents </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar coses que hem après </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir idees sobre activitats amb alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Redactar petits manuals de funcionament d’eines usades a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Punt d’informació sobre les activitats d’altres docents </li></ul></ul>
 25. 26. Què podem fer amb blocs com a... (1) <ul><li>Bloc d'aula </li></ul><ul><ul><li>Crear-hi cercles de lectura al voltant d’una publicació on l’alumnat llegeix el mateix i comenta en grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar-hi pràctiques de llenguatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer-hi el seguiment de treballs o pràctiques a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer que l’alumnat hi comenti fets, fotografies, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicar-hi resultats de recerques, enquestes, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaçar-hi la vostra classe amb les d’altres indrets </li></ul></ul>
 26. 27. Què podem fer amb blocs com a... (2) <ul><li>Bloc d'aula </li></ul><ul><ul><li>Informar-hi sobre el desenvolupament de la matèria, esdeveniments, sortides curriculars, calendaris, deures i tot allò que cregueu oportú </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexionar-hi sobre lectures, exposicions o pràctiques fent que l’alumnat hi participi bé en el mateix bloc o en els seus blocs respectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar-s’hi amb les famílies, molt útil als nivells inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar-hi lectures que cal comentar o temes de discussió </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar-hi enllaços a llocs d’interès per a la matèria </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicar-hi fotografies, vídeos o sons relatius a la matèria </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicar-hi experiències de bones pràctiques a l’aula </li></ul></ul>
 27. 28. Què podem fer amb blocs com a... <ul><li>Bloc d'alumne/a </li></ul><ul><ul><li>Aprendre com s’utilitza un bloc </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicar-hi resultats o respondre les activitats proposades per nosaltres </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer de dossier d’aprenentatge electrònic de l’alumne i publicar-hi les millors pràctiques, reflexions, propostes... </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressar-hi la seva opinió sobre els temes plantejats a classe </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar i reflexionar sobre activitats realitzades a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Escriure sobre temes de la matèria com a ampliació </li></ul></ul>
 28. 29. Què podem fer amb blocs com a... <ul><li>Bloc de grup </li></ul><ul><ul><li>Seguiment de treballs de recerca i crèdits de Síntesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball conjunt amb altres centres </li></ul></ul>
 29. 30. Anatomia d’un bloc
 30. 31. Fem el nostre bloc <ul><li>http://blocs.xtec.cat/ </li></ul>
 31. 32. El nostre bloc
 32. 33. El nostre bloc
 33. 34. El nostre bloc
 34. 35. Menú Escriu <ul><li>Escriure un article: </li></ul><ul><ul><ul><li>Els articles són les diferents entrades que feu en el bloc i que estan lligades a la data en la qual s'ha portat a terme l'entrada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els articles apareixen publicats a la pantalla principal del bloc ordenats cronològicament, de manera que el darrer article apareix en la primera posició. </li></ul></ul></ul><ul><li>Escriure una pàgina: </li></ul><ul><ul><ul><li>Les pàgines són similars als articles, tret que funcionen fora de la cronologia normal del bloc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normalment, les pàgines es col·loquen en el menú superior i/o lateral del bloc, mentre que els articles es mostren a la columna central, a la part superior, els més recents i, a mesura que aneu baixant, els més antics. </li></ul></ul></ul>
 35. 36. Menú gestiona <ul><li>Articles </li></ul><ul><li>Pàgines </li></ul><ul><li>Fitxers desats al servidor </li></ul><ul><li>Categories </li></ul><ul><li>Importa </li></ul><ul><li>Exporta </li></ul>Edita Mostra Elimina
 36. 37. Menú comentaris <ul><li>Comentaris </li></ul><ul><li>Pendents de revisió </li></ul>
 37. 38. Llista de blocs <ul><li>Gestiona la llista de blocs </li></ul><ul><li>Afegeix un enllaç </li></ul><ul><li>Importa enllaços </li></ul>
 38. 39. Presentació <ul><li>Aparences </li></ul><ul><li>Widgets </li></ul>
 39. 40. Usuaris <ul><li>Autors i usuaris (Sols usuaris xtec) </li></ul><ul><li>Perfils personals </li></ul><ul><ul><li>Tipus d’usuaris: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administrador/a : disposa de tots els permisos d'administració. Té control total sobre el bloc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Editor/a : publica i gestiona tots els articles, tant els propis com els aliens. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autor/a: publica i gestiona els seus propis articles. No pot fer cap acció sobre els articles que hagin afegit la resta de participants o autors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·laborador/a : escriu i edita els seus articles però no pot publicar-los. Cal que algú amb drets d'editor/a, com a mínim, li doni el vistiplau als articles que ha escrit i, per tant, siguin publicats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subscriptor/a : escriu comentaris, rep missatges amb novetats, etc. No pot escriure cap article. </li></ul></ul></ul>
 40. 41. Blocs <ul><li>Realitzar els exercicis del mòdul 3. </li></ul>

×