R. zdrajkowski richard krok w kierunku klastra e_zdrowia w wl

367 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R. zdrajkowski richard krok w kierunku klastra e_zdrowia w wl

 1. 1. Projekt ,,RICHARD” krok w kierunku klastra eZdrowia w województwie łódzkim Brokerski warsztat badawczy Łódź, 11 września 2013 r. Rafał Zdrajkowski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji, Wydział eZdrowia 1
 2. 2. Agenda:  Kontekst warsztatu  Projekty eZdrowia realizowane przez Samorząd WŁ  Rola Województwa Łódzkiego w Projekcie RICHARD 2
 3. 3. Wydział eZdrowia PROJEKTY GŁÓWNE 2006 2007 2008 2009 Wydział ds.  eZdrowia Strategia  eZdrowia 2007‐2013 2004 Wojewódzki  Plan  Zdrowotny  2004 Wojewódzki  Plan  Zdrowotny  2005 Program  polityki  zdrowotnej 2001‐2005 3
 4. 4. Uchwała Nr 1014/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia   29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii eZdrowia  Województwa Łódzkiego na lata 2007‐2013” WIZJA eZdrowia 2013 „Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim – w efekcie planowych działań władz regionu – powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno – ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych. Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjno- konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania” 4
 5. 5. PRIORYTETY Strategii eZdrowia 1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 2. Realizacja innowacyjnych projektów eZdrowia 3. Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie eZdrowia 4. Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy eZdrowia oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii eZdrowia i jej projektów głównych 5
 6. 6. Wydział eZdrowia 2010 2011 2012 20132009 in4health Portfolio projektowe: 6 2014
 7. 7. RSIM Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego  Okres realizacji: 2009-2014  Źródło finansowania: 75 % RPO WŁ 25 % WŁ  Całkowity budżet projektu: około 40 mln zł Cel główny: podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia 7
 8. 8. RSIM- Infrastruktura Sieci Serwery Bezpieczeństwo Szkolenie Komputery, drukarki Archiwizacja & Backup RSIM-Usługi Systemy szpitalne VOIP Obieg dokumentów Platformy danych Portale usługowe Szkolenie IV.1 IV.2 Ponad 26 mln PLN Ponad 17,5 mln PLN 8
 9. 9. In4health Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne  Okres realizacji: 2010-2013  Źródło finansowania: 85 % RPO WŁ 15 % WŁ  Całkowity budżet projektu: około 2,1 mln PLN Cel główny: Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi (ICT) 9
 10. 10. Zakres projektu in4health:  Portale informacyjne (profilaktyka.lodzkie.pl; zdrowie.lodzkie.pl)  Portale usługowe dla cukrzyków, astmatyków i osób z nadciśnieniem tętniczym  Portale dotyczące regionalnej strategii polityki zdrowotnej i eZdrowia  Innowacyjny portal dotyczący eZdrowia i telemedycyny 10
 11. 11.  informacje gdzie, kiedy i z jakich bezpłatnych badań profilaktycznych można skorzystać  źródło wiedzy o bieżących i planowanych działaniach i wydarzeniach dotyczących promocji zdrowia  informacje o programach i akcjach profilaktycznych realizowanych i finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego  podstawowe pojęcia związane z promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną, zalecenia i dokumenty określające priorytety promocji zdrowia w kraju i w Unii Europejskiej www.profilaktyka.lodzkie.pl 11
 12. 12.  Aktualne informacje dotyczące działań Samorządu w obszarze ochrony zdrowia  Informacje o dokumentach strategicznych określających priorytety dla ochrony zdrowia w województwie łódzkim  Informacje o polityce zdrowotnej prowadzonej przez Samorząd Województwa Łódzkiego  Dzięki Lokalizatorowi Szpitali możliwe jest szybkie wyszukiwanie placówek na terenie województwa, według miejsca funkcjonowania, organu założycielskiego lub profilu oddziału  Każdy mieszkaniec może uzyskać informacje, jakie świadczenia zdrowotne mu przysługują oraz o prawach, które posiada jako pacjent www.zdrowie.lodzkie.pl 12
 13. 13. Nazwa projektu: Thematic Network on Quality Labeling And  Certification of EHR Systems Akronim projektu: EHR‐QTN Okres realizacji projektu: 2009‐2012 Wartość projektu: 789.000,00 Euro Źródło finansowania: CIP, IST‐PSP Typ instrumentu finansowego:  Thematic Network 13
 14. 14. Austria Ireland United Kingdom Belgium Czech Republic Hungary Greece Germany France Estonia Denmark Bulgaria Croatia Cyprus Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Serbia Slovakia Spain EHR-QTN Thematic Network on Quality Labelling and Certification of EHR Systems (2009-2012) Slovenia 14
 15. 15. Cel główny: Rozwój certyfikacji produktów eZdrowia i systemów EHR w Europie Cele szczegółowe:  Badanie interesariuszy EHR w Europie  Badanie rynku dostawców technologii informatycznych dla sektora ochrony  zdrowia w Europie  Rozwój repozytorium wymagań i narzędzi certyfikacyjnych EHR  Warsztaty krajowe związane z walidacją repozytorium wymagań EHR  Warsztaty partnerów projektu związane z wymianą praktyk i doświadczeń  projektów EHR  Konferencje w Europie promujące ideę oceny jakościowej produktów eZdrowia i EHR 15
 16. 16. Kontekst Projektu RICHARD Problemy zidentyfikowane podczas tworzenia Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego Niska świadomość korzyści związanych ze współpracą konkurentów – bariera mentalna Brak współpracy placówek ochrony zdrowia z jednostkami naukowo- badawczymi z obszaru regionu łódzkiego mającymi kompetencje w zakresie technologii informatycznych Brak współpracy placówek ochrony zdrowia z firmami sektora teleinformatycznego z regionu łódzkiego Zła współpraca placówek ochrony zdrowia z dostawcami technologii informatycznych polegająca na niemożliwości efektywnego porozumienia się Brak dobrych praktyk wdrożeń eZdrowia w Polsce i w regionie Niewielka liczba projektów eZdrowia na tle innych domen w zakresie społeczeństwa informacyjnego 16
 17. 17. Strategia eZdrowia Regionalny System Informacji  Medycznej Województwa Łódzkiego  Regionalna Platforma Informacji  i Zdalnych Porad Medycznych Program Szkoleń i Budowania  Kapitału Wiedzy o eZdrowiu Regionalny System Wymiany Danych  i Zarządzania Informacją o Pacjencie Klaster Innowacji eZdrowia 17
 18. 18. Regionalne Partnerstwo Centrum Kompetencji Zarządzanie Strategią Transfer doświadczeń HECTOR 18
 19. 19. Projekt RICHARD a HECTOR 1. Działania prowadzone w ramach RICHARD będą realizowały założenia jakie zostały zapisane dla projektu HECTOR 2. Projekt RICHARD pomaga regionowi łódzkiemu przygotować do realizacji projekt HECTOR Cel główny projektu HECTOR zapewnienie koordynacji wdrażania Strategii eZdrowia oraz zarządzania przygotowaniem oraz implementacją jej projektów, a także prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie innowacji eZdrowia 19
 20. 20. Konsorcjum z regionu łódzkiego A. Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego B. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi C. Pixel Technology D. Uniwersytet Łódzki, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE 20
 21. 21. 21 Logika Projektu RICHARD
 22. 22. Rola Województwa Łódzkiego w Projekcie RICHARD 1.Udział w pracach analitycznych, których zwieńczeniem jest Wspólny Plan Działań (Joint Action Plan) 2.Mentoring w regionie łódzkim 22
 23. 23. Droga klastra łódzkiego do JAP 23
 24. 24. Specjalistyczny warsztat ekspercki (1) 1. Warsztat zorganizowano w lipcu 2011 r. na potrzeby opracowania Joint Action Plan 2. 10 ekspertów medycznych oraz z obszaru eZdrowia - przedstawiciele interesariuszy projektu, głównie z województwa łódzkiego:  firm ICT  instytucji naukowo-badawczych  placówek opieki medycznej 24
 25. 25. Specjalistyczny warsztat ekspercki (2) 1. Cel warsztatu: zwiększenie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat gotowości (w różnych aspektach) województwa łódzkiego do wykorzystania ICT w obszarze chorób przewlekłych na potrzeby projektu RICHARD 2. Warsztat potwierdził w dużym stopniu słabości i zagrożenia zidentyfikowane w analizie SWOT zawartej w Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, opracowanej w 2007 r. 3. Oznacza to, iż bariery rozwoju eZdrowia, w tym w obszarze chorób przewlekłych, mają w dużej mierze charakter strukturalny 25
 26. 26. Struktura warsztatu Moderowany panel dyskusyjny (wg zestandaryzowanego scenariusza badania jakościowego) dotyczący różnych aspektów gotowości do wdrażania rozwiązań eZdrowia: 1. gotowości politycznej (regulacje prawne, proces decyzyjny, finansowanie systemu opieki zdrowotnej) 2. podstawowej gotowości (w tym: bezpieczeństwo danych pacjenta przechowywanych w formie elektronicznej) 3. gotowości związanej m.in. z korzyściami i negatywnymi skutkami wdrażania ICT w dziedzinie chorób przewlekłych 4. gotowości technologicznej (m.in. hardware, oprogramowanie związane z EHR, personel IT) 5. gotowości społecznej (m.in. komunikacja pomiędzy instytucjami w ramach systemu opieki medycznej) klasyfikacja przedstawiona w publikacji University of New South Wales in Sydney w Australii: JunHua Li, Lesley Pek Wee Land, Subhagata Chattopadhyay, Pradeep Ray: ,,E-health readiness framework from electronic health records perspective”, GlobDev 2008 26
 27. 27. Rezultaty oceny ilościowej (ocena 8 ekspertów, punkty: 1 – bardzo niska ocena, 5 – bardzo wysoka ocena) 1. Gotowość podstawowa – relatywnie niska: poniżej średniej (średnia ocena różnych aspektów: 1,5-2,4) 2. Gotowość związana m.in. z korzyściami i negatywnymi skutkami wdrażania ICT w dziedzinie chorób przewlekłych – relatywnie wysoka: w przypadku większości aspektów – powyżej średniej (średnia ocena różnych aspektów: 1,9–4,6) 3. Gotowość technologiczna - relatywnie niska: poniżej średniej (średnia ocena różnych aspektów: 1,6-2,4) 4. Gotowość społeczna: relatywnie wysoka: powyżej średniej (średnia ocena różnych aspektów: 3,1–4,8) 27
 28. 28. JAP-inicjatywy klastra łódzkiego (1) Telerehabilitacja/telemonitoring pacjentów po udarach w województwie łódzkim 1. Opracowanie podstawowych założeń systemu telerehabilitacji/telemonitoringu 2. Przygotowanie studium wykonalności (m.in. specyfikacja techniczna, analiza ekonomiczna, model edukacji rodzinnej) 3. Opracowanie projektu technicznego systemu (m.in. architektura i logika systemu, model edukacji użytkowników, model ewaluacji efektów, założenia do testów, rekomendacje co do sposobu implementacji) 4. Wdrożenie rozwiązania pilotażowego, w tym działania upowszechniające i edukacyjne 5. Ewaluacja efektów wdrożenia inicjatywy Termin implementacji: krótki – średni okres Miejsce implementacji: głównie województwo łódzkie Korzyści Zasoby 28
 29. 29. JAP-inicjatywy klastra łódzkiego (2) Budowa regionalnego partnerstwa społecznego na rzecz pacjentów z demencją i ich rodzin, z wykorzystaniem ICT 1. Badania społeczne dotyczące potrzeb pacjentów z demencją i ich rodzin 2. Stworzenie regionalnego partnerstwa społecznego 3. Działania szkoleniowe i edukacyjne na rzecz pacjentów z demencją i ich rodzin 4. Ewaluacja efektów wdrożenia inicjatywy Termin implementacji: średni – krótki okres Miejsce implementacji: głównie województwo łódzkie Korzyści Zasoby Ryzyka 29
 30. 30. JAP-inicjatywy klastra łódzkiego (3) System telekonsultacji medycznych dla pacjentów z cukrzycą i po udarach w regionie łódzkim 1. Opracowanie podstawowych założeń systemu zdalnych konsultacji telemedycznych 2. Przygotowanie studium wykonalności (m.in. specyfikacja techniczna, analiza ekonomiczna, model edukacji rodzinnej) 3. Opracowanie projektu technicznego systemu (m.in. architektura i logika systemu, model edukacji użytkowników, model ewaluacji efektów, założenia do testów, rekomendacje co do sposobu implementacji) 4. Wdrożenie rozwiązania pilotażowego, w tym działania upowszechniające i edukacyjne 5. Ewaluacja efektów wdrożenia inicjatywy Termin implementacji: krótki – średni okres Miejsce implementacji: region Yorkshire (wizyty studyjne, sesje szkoleniowe) Korzyści Zasoby Ryzyka 30
 31. 31. Rezultaty Mentoring activities 1. Trzydniowy cykl szkoleniowy dla instytucji z województwa łódzkiego, dotyczący modeli zarządzania chorobami przewlekłymi z wykorzystaniem technologii informatycznych, z udziałem ekspertów z regionów partnerskich Projektu - luty 2013 2. Warsztat międzynarodowy dla instytucji z całej Polski, dotyczący ekonomicznych aspektów zarządzania chorobami przewlekłymi, z udziałem ekspertów spoza konsorcjum Projektu RICHARD – luty 2013 3. Help-Desk - interaktywny portal informacyjny poświęcony wykorzystaniu innowacyjnych technologii informatycznych w obszarze chorób przewlekłych (możliwość przesyłania propozycji inicjatyw projektowych, możliwość przesyłania informacji o poszukiwanych partnerach do współpracy, baza potencjalnych partnerów do współpracy) 4. Realizacja programu pilotażowego - elektronicznego dzienniczka samokontroli dla diabetyków – pilotażem objęto grupę 16 pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi. Aplikacja ta jest rozszerzana w ramach projektu in4health i zostanie wdrożona na szerszą skalę do końca 2013 roku 31
 32. 32. richardhelpdesk.elodzkie.pl32
 33. 33. richardhelpdesk.elodzkie.pl33
 34. 34. richardhelpdesk.elodzkie.pl34
 35. 35. Doświadczenia związane z praktyczną realizacją Projektu 1. Specyfika jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania finansów (budżetowanie roczne, Projekt RICHARD ma inną logikę) 2. Brak doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w realizacji projektów w 7. Programie Ramowym UE (ale są doświadczenia w realizacji projektu EHR-QTN) 3. Projekt RICHARD – krok w kierunku klastra eZdrowia w województwie łódzkim 4. Możliwość wykorzystania rezultatów Projektu RICHARD - wiedzy zawartej w opracowanych dokumentach analitycznych oraz we Wspólnym Planie Działań w procesie tworzenia nowej strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2014-2020 oraz przy realizacji nowych projektów telemedycznych35
 36. 36. richard.elodzkie.pl36
 37. 37. Pytania? Dziękuję za uwagę Rafał Zdrajkowski rafal.zdrajkowski@lodzkie.pl Tel.: +48-42-291-97-14 37

×