SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
HURTOWNIA DANYCH
W ZARZĄDZANIU
OCHRONĄ ZDROWIA
Doświadczenia i wyzwania

Marek Wesołowski
Źródła danych
• Niejednorodne źródła danych
• Wiele źródeł w jednej jednostce
• Różna częstotliwość
• Brak możliwości znaczącej automatyzacji
• Konieczna personalna odpowiedzialność za dane
• Częste korekty sięgające daleko w przeszłość
Przetwarzanie danych
• ETL
• Dane błędne
• Dane niekompletne
• Normalizacja danych

• Kalkulacja wskaźników
• Algorytmy zwiększające „prawdomówność” danych
• Ocena istotności danych

• Kalkulacja benchmarków
Potrzeby i możliwości użytkowników
• Dopasowanie informacji do:
• Potrzeb użytkowników
• Możliwości zrozumienia (komunikatywność)
• Możliwości technicznych

• Wskazane działania w zakresie:
• Aktywnego definiowania potrzeb razem z użytkownikami
• Edukacja użytkowników
• Powiązanie informacji z procesami decyzyjnymi
Informacja – co i jak prezentować
• Minimalizacja informacji – niezbędność
• Łatwość zrozumienia
• Kwalifikacja informacji (porażka/sukces)
• Wskazanie kierunku zmian
• Wskazanie rezultatów zmiany
Informacja – narzędzie decyzji
• Nie zbieramy informacji
• Bo to się może przydać
• Bo jesteśmy ciekawi
• Bo jedna osoba jest zainteresowana
• Zbieramy informację
• Bo zamierzamy na jej podstawie podejmować decyzje
• Bo chcemy mieć argumenty do dyskusji zarządczych
• Bo chcemy ocenić / zasymulować przyszłe zmiany

• Zbieranie informacji jest kosztowne i pracochłonne!
Departament Polityki Zdrowotnej
Kondycja
zdrowotna
społeczeństwa

Procesy
w DPZ

Polityka kadrowa

Dostęp do usług
medycznych
Rozwój
i inwestycje

Regulacja
działalności

Nadzór właścicielski

Nadzór
i kontrola
działalności

Polityka
zdrowotna

Planowanie
strategiczne

Finansowanie
działalności
(dotacje, pożyczki, i
nwestycja

Zadania
administracyjne

Gromadzenie
i przetwarzanie
danych

Analiza
danych

Przygotowanie
i dystrybucja
informacji
System informacyjny
• Oparty o centralny magazyn danych (hurtownię danych)

• Jeden system dla wszystkich pracowników DPZ
• Jedno źródło danych dla DPZ, podmiotów leczniczych, mieszkańców
• Jedno źródło danych dla wszystkich raportów
Obszary monitorowane z pomocą
medbanku
• Kondycja finansowa podmiotów leczniczych

• Efektywność ekonomiczna podmiotów leczniczych
• Efektywność medyczna podmiotów leczniczych
• Zasoby medyczne i ich wykorzystanie
• Zdrowie i zabezpieczenie medyczne mieszkańców
Informacja zorientowana
na odbiorcę
• Zmiana komunikatów generowanych przez DPZ

na informacje użyteczne dla grup odbiorców:
• Mieszkańcy
• Pacjenci
• Podmioty lecznicze
• DPZ
• Zarząd Województwa

Informacja ma mieć realne i wymierne zastosowanie
Przepływ informacji
Dane z z
Dane
Dane
jednostek z z
Dane
jednostek
jednostek
podmiotów

Dane z NFZ

leczniczych

Czyszczenie,
Unifikacja,
Weryfikacja (ETL)

Dane z
Internetu

Dane z KRN,
MZ, innych
instytucji

Obszary
tematyczne
Zasoby
Informacja publiczna

Baza/
hurtownia
danych

Efektywność
medyczna
Efektywność
ekonomiczna
Kondycja
finansowa
Zdrowie populacji

Raporty
Predefiniowane
Podmioty lecznicze

Raporty ad-hoc
Moduł Wczesnego
Ostrzegania

Departament
Polityki Zdrowotnej
Zarząd
Województwa
Przetwarzanie danych
• Zebrane dane muszą być zweryfikowane i wyczyszczone

• Dedykowane narzędzia informatyczne
• Zweryfikowane dane służą do kalkulacji wskaźników i do

bezpośredniej prezentacji

Konieczne dedykowane osoby do obsługi
Formy prezentacji
Łóżka Chirurgiczne w powiatach
Ludność

Liczba Łóżek
na 10 000
mieszkańców

Biała Podlaska

57 780

79

Chełm

67 702

34

Lublin

350 462

88

Zamość

66 530

22

bialski

113 338

41

biłgorajski

103 623

61

chełmski

79 131

41

hrubieszowski

67 460

53

janowski

47 408

54

krasnostawski

68 148

66

kraśnicki

98 858

98

Nazwa

Wartość
alarmowa

Dymek z dodatkową
informacją o wskazanym
KPI. Kolor tła zależny od
odchylenia od benchmarku

Śr. czas pobytu

Śr. czas pobytu

Śr. czas pobytu

6,54

5,54

4,23

dnia

dnia

dnia

edit

5,25

edit

5,25

edit

5,25

Wojewódzki
Powiatowy/miejski
Uniwersytet/Instytut
Prywatny
Zmiany organizacji DPZ wynikające
z wdrożenia medbanku
• Dane są zbierane i przetwarzane przez specjalizowany

zespół przy pomocy zaawansowanych narzędzi
• Osoby w DPZ poświęcają cały czas jedynie na analizę

danych
• Hurtownia będzie jedynym źródłem danych dla DPZ.

To wymaga zmiany kulturowej w departamencie.
• weryfikacja przydatności, formy i zawartości dotychczasowych raportów
• likwidacja „prywatnych” źródeł danych i „prywatnych” raportów
Obieg informacji
Rachunek Kosztów
Leczenia Pacjenta

Komunikaty
Rozliczeniowe NFZ

Weryfikacja rozliczeń
z NFZ
Raporty księgowe

Ankiety opisujące
organizację szpitala

Analizy
SGA

Analiza działalności
i kosztów szpitala

Porównanie wyników
z innymi
(benchmarking)

Raporty pracowni
diagnostycznych,
terapeutycznych

Dane z
innych
szpitali

Omówienie bieżących
wyników
Praktyka
Komunikaty
Rozliczeniowe
NFZ

Raporty księgowe

Ankiety opisujące
organizację
szpitala
Raporty pracowni
diagnostycznych,
terapeutycznych

Analizy
SGA
Prezentacja przykładów
Rezultaty wdrożenia medbanku
Placówki ( poziom szpitala / poziom ordynatora)
szczegółowa analiza placówki/ poprawa rozliczenia z NFZ

DPZ i Zarząd Województwa
Obniżenie nakładów na zbieranie danych
Podwyższenie jakości i jednorodności danych
Podwyższenie jakości raportów
Skrócenie czasu przygotowania raportów
Zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu jednostek
zaawansowane KPI i benchmarki pozwolą na zrozumienie monitorowanych zagadnień
Analizy typu „co, jeśli”
Wnioski
• Zbudowanie i użytkownie użyteczne hurtowni danych

wymaga dogłębnej wiedzy w domenie użytkownika
• Musisz się znać na ochronie zdrowia, albo nie zrobisz dobrego

systemu

• Konieczna edukacja i uświadomienie użytkownikom

nowych obowiązków i możliwości nowych narzędzi
• Regionalny System Informacji Medycznej to proces a nie

system informatyczny
• RSIMu nie można raz zaprojektować i używać
Rekomendacje
• Uruchomić szkolenia dotyczące zarządzania

analitycznego
• Powołać zespół analityczny w DPZ
• Ustalić z poszczególnymi jednostkami reguły „gry”
• Ograniczyć apetyty na informację
• Zaplanować rozwój RSIM jako wieloetapowy proces

• Określić ekonomiczne i zarządcze cele RSIMu
HURTOWNIA DANYCH
W ZARZĄDZANIU
OCHRONĄ ZDROWIA
www.sga.waw.pl

Dziękuję
Marek Wesołowski

More Related Content

Viewers also liked

DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)marketingmedyczny
 
Farmacja - Social Media
Farmacja - Social MediaFarmacja - Social Media
Farmacja - Social Mediahi GRUPA
 
Farmacja - content
Farmacja - contentFarmacja - content
Farmacja - contenthi GRUPA
 
Farmacja - podsumowanie branży
Farmacja - podsumowanie branżyFarmacja - podsumowanie branży
Farmacja - podsumowanie branżyhi GRUPA
 
Seo w branży medycznej - case study biotebal.pl
Seo w branży medycznej - case study biotebal.plSeo w branży medycznej - case study biotebal.pl
Seo w branży medycznej - case study biotebal.plFreshpharma
 
Ehr medicaid guide
Ehr medicaid guideEhr medicaid guide
Ehr medicaid guideprajski
 
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w Polsce
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w PolsceGeneratory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w Polsce
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w PolsceInnovatika
 
Konkurowanie modelem biznesowym w internecie
Konkurowanie modelem biznesowym w internecieKonkurowanie modelem biznesowym w internecie
Konkurowanie modelem biznesowym w internecieInnovatika
 
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmy
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmyLojalność w sercu modelu biznesowego firmy
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmyInnovatika
 
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.Lukasz Laniecki
 
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?MUforBH
 

Viewers also liked (13)

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Krzysztof Kulesza, Marek Sokołowski, Ad...
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Krzysztof Kulesza, Marek Sokołowski, Ad...Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Krzysztof Kulesza, Marek Sokołowski, Ad...
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Krzysztof Kulesza, Marek Sokołowski, Ad...
 
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Przyszłość zaczyna się dziś... (5)
 
Farmacja - Social Media
Farmacja - Social MediaFarmacja - Social Media
Farmacja - Social Media
 
Farmacja - content
Farmacja - contentFarmacja - content
Farmacja - content
 
Farmacja - podsumowanie branży
Farmacja - podsumowanie branżyFarmacja - podsumowanie branży
Farmacja - podsumowanie branży
 
Seo w branży medycznej - case study biotebal.pl
Seo w branży medycznej - case study biotebal.plSeo w branży medycznej - case study biotebal.pl
Seo w branży medycznej - case study biotebal.pl
 
Health Diets & Wellness
Health Diets & WellnessHealth Diets & Wellness
Health Diets & Wellness
 
Ehr medicaid guide
Ehr medicaid guideEhr medicaid guide
Ehr medicaid guide
 
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w Polsce
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w PolsceGeneratory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w Polsce
Generatory Przychodów - Sukcesy i porażki modeli biznesowych w Polsce
 
Konkurowanie modelem biznesowym w internecie
Konkurowanie modelem biznesowym w internecieKonkurowanie modelem biznesowym w internecie
Konkurowanie modelem biznesowym w internecie
 
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmy
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmyLojalność w sercu modelu biznesowego firmy
Lojalność w sercu modelu biznesowego firmy
 
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.
Niby ta sama historia, a jednak nie ta sama.
 
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?
Are You Ready for Stage 2 Meaningful Use?
 

Similar to Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia

2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5
2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-52018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5
2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5Krzyszot Muszynski
 
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...Ewa Stepien
 
Si4 Małgorzata Nieciecka
Si4 Małgorzata NiecieckaSi4 Małgorzata Nieciecka
Si4 Małgorzata NiecieckaIRCenter
 
Afc module 3 pl
Afc module 3 plAfc module 3 pl
Afc module 3 plSoniaNaiba
 
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac Sobańskich
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac SobańskichIT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac Sobańskich
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac SobańskichFoundation IT Leader Club Poland
 
Big data w strategii marketingowej
Big data w strategii marketingowejBig data w strategii marketingowej
Big data w strategii marketingowejgrey tree sp z o.o.
 
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Piotr Merkel
 
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja PharmaPrezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja PharmaMede_pl
 
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDa Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDaVinci_Medica
 
Healthy Stock System for Poland
Healthy Stock System for Poland Healthy Stock System for Poland
Healthy Stock System for Poland Krys Maj
 
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...marketingmedyczny
 
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacjiHubert Kobierzewski
 
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteRynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteDeloitte Polska
 

Similar to Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia (20)

2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5
2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-52018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5
2018 04-04-jakosc-danych-rachunek-sumienia-dostawcy-v-1-5
 
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...
Marek Sokołowski, Oracle @ TMT.AllThings`13: Elektroniczna Dokumentacja Medyc...
 
Analiza danych zastanych
Analiza danych zastanychAnaliza danych zastanych
Analiza danych zastanych
 
Si4 Małgorzata Nieciecka
Si4 Małgorzata NiecieckaSi4 Małgorzata Nieciecka
Si4 Małgorzata Nieciecka
 
Stan wdrażania internetowego konta pacjenta
Stan wdrażania internetowego konta pacjentaStan wdrażania internetowego konta pacjenta
Stan wdrażania internetowego konta pacjenta
 
Przezentacja dla firm handlowych
Przezentacja dla firm handlowychPrzezentacja dla firm handlowych
Przezentacja dla firm handlowych
 
Internetowe Konto Pacjenta - Paweł Pierzchała
Internetowe Konto Pacjenta - Paweł PierzchałaInternetowe Konto Pacjenta - Paweł Pierzchała
Internetowe Konto Pacjenta - Paweł Pierzchała
 
eDetailing - nowy kanał marketingu farmaceutycznego Rx
eDetailing - nowy kanał marketingu farmaceutycznego RxeDetailing - nowy kanał marketingu farmaceutycznego Rx
eDetailing - nowy kanał marketingu farmaceutycznego Rx
 
Afc module 3 pl
Afc module 3 plAfc module 3 pl
Afc module 3 pl
 
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac Sobańskich
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac SobańskichIT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac Sobańskich
IT Breakafst for FIN 28 sierpnia 2014, Warszawa, Pałac Sobańskich
 
Big data w strategii marketingowej
Big data w strategii marketingowejBig data w strategii marketingowej
Big data w strategii marketingowej
 
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
 
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja PharmaPrezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma
Prezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma
 
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDa Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
 
Modele finansowania1
Modele finansowania1Modele finansowania1
Modele finansowania1
 
Healthy Stock System for Poland
Healthy Stock System for Poland Healthy Stock System for Poland
Healthy Stock System for Poland
 
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Cyfrowe przetwarzanie obrazu w praktyce diagnostycznej...
 
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
 
Badania Ewaluacyjne 2
Badania Ewaluacyjne 2Badania Ewaluacyjne 2
Badania Ewaluacyjne 2
 
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteRynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
 

More from Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi

More from Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Małopolski System Informacji Medycznej
Małopolski System Informacji MedycznejMałopolski System Informacji Medycznej
Małopolski System Informacji Medycznej
 
DLP (data leakage protection)
DLP (data leakage protection)DLP (data leakage protection)
DLP (data leakage protection)
 
RSIM - Actina Solar
RSIM - Actina SolarRSIM - Actina Solar
RSIM - Actina Solar
 
Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIMTrendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
 
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowychOchrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
 
Healthcare: bezpieczeństwo pacjentów zaczyna się od IT
Healthcare: bezpieczeństwo pacjentów zaczyna się od ITHealthcare: bezpieczeństwo pacjentów zaczyna się od IT
Healthcare: bezpieczeństwo pacjentów zaczyna się od IT
 
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
 
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIMPodsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
 
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
 
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszuOd założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
 
eWUŚ - Minął rok...
eWUŚ - Minął rok...eWUŚ - Minął rok...
eWUŚ - Minął rok...
 
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
 
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
 
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
 
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIMRealizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
 
Informatyzacja ochrony zdrowia
Informatyzacja ochrony zdrowiaInformatyzacja ochrony zdrowia
Informatyzacja ochrony zdrowia
 
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
 
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej perspek...
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej  perspek...Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej  perspek...
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej perspek...
 
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskieRozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
 
Projekt ehr qtn - wprowadzenie
Projekt ehr qtn - wprowadzenieProjekt ehr qtn - wprowadzenie
Projekt ehr qtn - wprowadzenie
 

Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia

 • 1. HURTOWNIA DANYCH W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZDROWIA Doświadczenia i wyzwania Marek Wesołowski
 • 2. Źródła danych • Niejednorodne źródła danych • Wiele źródeł w jednej jednostce • Różna częstotliwość • Brak możliwości znaczącej automatyzacji • Konieczna personalna odpowiedzialność za dane • Częste korekty sięgające daleko w przeszłość
 • 3. Przetwarzanie danych • ETL • Dane błędne • Dane niekompletne • Normalizacja danych • Kalkulacja wskaźników • Algorytmy zwiększające „prawdomówność” danych • Ocena istotności danych • Kalkulacja benchmarków
 • 4. Potrzeby i możliwości użytkowników • Dopasowanie informacji do: • Potrzeb użytkowników • Możliwości zrozumienia (komunikatywność) • Możliwości technicznych • Wskazane działania w zakresie: • Aktywnego definiowania potrzeb razem z użytkownikami • Edukacja użytkowników • Powiązanie informacji z procesami decyzyjnymi
 • 5. Informacja – co i jak prezentować • Minimalizacja informacji – niezbędność • Łatwość zrozumienia • Kwalifikacja informacji (porażka/sukces) • Wskazanie kierunku zmian • Wskazanie rezultatów zmiany
 • 6. Informacja – narzędzie decyzji • Nie zbieramy informacji • Bo to się może przydać • Bo jesteśmy ciekawi • Bo jedna osoba jest zainteresowana • Zbieramy informację • Bo zamierzamy na jej podstawie podejmować decyzje • Bo chcemy mieć argumenty do dyskusji zarządczych • Bo chcemy ocenić / zasymulować przyszłe zmiany • Zbieranie informacji jest kosztowne i pracochłonne!
 • 7. Departament Polityki Zdrowotnej Kondycja zdrowotna społeczeństwa Procesy w DPZ Polityka kadrowa Dostęp do usług medycznych Rozwój i inwestycje Regulacja działalności Nadzór właścicielski Nadzór i kontrola działalności Polityka zdrowotna Planowanie strategiczne Finansowanie działalności (dotacje, pożyczki, i nwestycja Zadania administracyjne Gromadzenie i przetwarzanie danych Analiza danych Przygotowanie i dystrybucja informacji
 • 8. System informacyjny • Oparty o centralny magazyn danych (hurtownię danych) • Jeden system dla wszystkich pracowników DPZ • Jedno źródło danych dla DPZ, podmiotów leczniczych, mieszkańców • Jedno źródło danych dla wszystkich raportów
 • 9. Obszary monitorowane z pomocą medbanku • Kondycja finansowa podmiotów leczniczych • Efektywność ekonomiczna podmiotów leczniczych • Efektywność medyczna podmiotów leczniczych • Zasoby medyczne i ich wykorzystanie • Zdrowie i zabezpieczenie medyczne mieszkańców
 • 10. Informacja zorientowana na odbiorcę • Zmiana komunikatów generowanych przez DPZ na informacje użyteczne dla grup odbiorców: • Mieszkańcy • Pacjenci • Podmioty lecznicze • DPZ • Zarząd Województwa Informacja ma mieć realne i wymierne zastosowanie
 • 11. Przepływ informacji Dane z z Dane Dane jednostek z z Dane jednostek jednostek podmiotów Dane z NFZ leczniczych Czyszczenie, Unifikacja, Weryfikacja (ETL) Dane z Internetu Dane z KRN, MZ, innych instytucji Obszary tematyczne Zasoby Informacja publiczna Baza/ hurtownia danych Efektywność medyczna Efektywność ekonomiczna Kondycja finansowa Zdrowie populacji Raporty Predefiniowane Podmioty lecznicze Raporty ad-hoc Moduł Wczesnego Ostrzegania Departament Polityki Zdrowotnej Zarząd Województwa
 • 12. Przetwarzanie danych • Zebrane dane muszą być zweryfikowane i wyczyszczone • Dedykowane narzędzia informatyczne • Zweryfikowane dane służą do kalkulacji wskaźników i do bezpośredniej prezentacji Konieczne dedykowane osoby do obsługi
 • 13. Formy prezentacji Łóżka Chirurgiczne w powiatach Ludność Liczba Łóżek na 10 000 mieszkańców Biała Podlaska 57 780 79 Chełm 67 702 34 Lublin 350 462 88 Zamość 66 530 22 bialski 113 338 41 biłgorajski 103 623 61 chełmski 79 131 41 hrubieszowski 67 460 53 janowski 47 408 54 krasnostawski 68 148 66 kraśnicki 98 858 98 Nazwa Wartość alarmowa Dymek z dodatkową informacją o wskazanym KPI. Kolor tła zależny od odchylenia od benchmarku Śr. czas pobytu Śr. czas pobytu Śr. czas pobytu 6,54 5,54 4,23 dnia dnia dnia edit 5,25 edit 5,25 edit 5,25 Wojewódzki Powiatowy/miejski Uniwersytet/Instytut Prywatny
 • 14. Zmiany organizacji DPZ wynikające z wdrożenia medbanku • Dane są zbierane i przetwarzane przez specjalizowany zespół przy pomocy zaawansowanych narzędzi • Osoby w DPZ poświęcają cały czas jedynie na analizę danych • Hurtownia będzie jedynym źródłem danych dla DPZ. To wymaga zmiany kulturowej w departamencie. • weryfikacja przydatności, formy i zawartości dotychczasowych raportów • likwidacja „prywatnych” źródeł danych i „prywatnych” raportów
 • 15. Obieg informacji Rachunek Kosztów Leczenia Pacjenta Komunikaty Rozliczeniowe NFZ Weryfikacja rozliczeń z NFZ Raporty księgowe Ankiety opisujące organizację szpitala Analizy SGA Analiza działalności i kosztów szpitala Porównanie wyników z innymi (benchmarking) Raporty pracowni diagnostycznych, terapeutycznych Dane z innych szpitali Omówienie bieżących wyników
 • 17.
 • 18.
 • 20. Rezultaty wdrożenia medbanku Placówki ( poziom szpitala / poziom ordynatora) szczegółowa analiza placówki/ poprawa rozliczenia z NFZ DPZ i Zarząd Województwa Obniżenie nakładów na zbieranie danych Podwyższenie jakości i jednorodności danych Podwyższenie jakości raportów Skrócenie czasu przygotowania raportów Zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu jednostek zaawansowane KPI i benchmarki pozwolą na zrozumienie monitorowanych zagadnień Analizy typu „co, jeśli”
 • 21. Wnioski • Zbudowanie i użytkownie użyteczne hurtowni danych wymaga dogłębnej wiedzy w domenie użytkownika • Musisz się znać na ochronie zdrowia, albo nie zrobisz dobrego systemu • Konieczna edukacja i uświadomienie użytkownikom nowych obowiązków i możliwości nowych narzędzi • Regionalny System Informacji Medycznej to proces a nie system informatyczny • RSIMu nie można raz zaprojektować i używać
 • 22. Rekomendacje • Uruchomić szkolenia dotyczące zarządzania analitycznego • Powołać zespół analityczny w DPZ • Ustalić z poszczególnymi jednostkami reguły „gry” • Ograniczyć apetyty na informację • Zaplanować rozwój RSIM jako wieloetapowy proces • Określić ekonomiczne i zarządcze cele RSIMu
 • 23. HURTOWNIA DANYCH W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZDROWIA www.sga.waw.pl Dziękuję Marek Wesołowski