Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
<ul><li>Beneficjent (Projektodawca) - Uniwersytet Łódzki, </li></ul><ul><li>Katedra Wymiany Międzynarodowej </li></ul><u...
<ul><li>Wspieranie regionalnej koncepcji budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki województwa łódzkiego do 2011 r. ...
<ul><li>Określenie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego ze szczególnym...
<ul><li>Badanie składa się z 5 głównych etapów, polegających w szczególności na: </li></ul><ul><li>analizie danych statyst...
<ul><li>W ramach projektu realizowane są zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym: </li></ul><ul><li>obsługa finan...
<ul><li>Strategia przyciągania i utrzymania inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim </li></ul><ul><li>Scenariusze symu...
<ul><li>Poznanie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego w zakresie oddzi...
<ul><li>Na etapie przygotowania projektu: </li></ul><ul><li>dopasowanie zakresu merytorycznego projektu do obszaru wsparci...
<ul><li>2. Na etapie realizacji projektu: </li></ul><ul><li>monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego </li></ul><ul><...
<ul><li>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 – projekt badawczy </li></ul><ul><li>Celem projektu jest wsparcie rozwoju ...
<ul><li>BIURO PROJEKTU </li></ul><ul><li>Katedra Wymiany Międzynarodowej </li></ul><ul><li>Wydział Ekonomiczno-Socjologic...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych

8,024 views

Published on

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 1. 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. <ul><li>Beneficjent (Projektodawca) - Uniwersytet Łódzki, </li></ul><ul><li>Katedra Wymiany Międzynarodowej </li></ul><ul><li>2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 – projekt badawczy </li></ul><ul><li>3. Okres realizacji projektu 01.08.2009 – 31.07.2011 </li></ul><ul><li>4. Obszar realizacji – województwo łódzkie </li></ul><ul><li>5. Wartość projektu – 972 112,40 zł </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Wspieranie regionalnej koncepcji budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki województwa łódzkiego do 2011 r. poprzez opracowanie strategii przyciągania i utrzymania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wskazanie instrumentów zaradczych przygotowujących podmioty do prognozowanych zmian gospodarczych </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Określenie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na rynek pracy, budowę innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej regionu . </li></ul><ul><li>Zwiększenie świadomości społeczności w zakresie prognozowanych zmian gospodarczych w województwie łódzkim w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. </li></ul><ul><li>Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Badanie składa się z 5 głównych etapów, polegających w szczególności na: </li></ul><ul><li>analizie danych statystycznych i opracowaniu bazy danych spółek z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim, </li></ul><ul><li>przygotowaniu map spółek z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim, </li></ul><ul><li>badaniu ankietowym przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu odpowiedzialnych za przyciąganie i utrzymaniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, </li></ul><ul><li>budowie wielosektorowego modelu symulacyjnego dla regionu w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, </li></ul><ul><li>opracowaniu strategii przyciągania i utrzymania inwestorów zagranicznych w regionie łódzkim. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>W ramach projektu realizowane są zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym: </li></ul><ul><li>obsługa finansowa i sprawozdawczość, </li></ul><ul><li>monitorowanie, </li></ul><ul><li>ewaluacja, </li></ul><ul><li>koordynacja zespołu zarządzającego i badawczego, </li></ul><ul><li>informacja i promocja, w tym: upowszechnianie informacji o projekcie oraz o wynikach badań. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Strategia przyciągania i utrzymania inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim </li></ul><ul><li>Scenariusze symulacyjne </li></ul><ul><li>Zbiór mechanizmów zaradczych jako rekomendacje związane z prognozą rozwoju regionu </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Poznanie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego w zakresie oddziaływania na rynek pracy i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw. </li></ul><ul><li>Identyfikacja mechanizmów umożliwiających lepsze wykorzystanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie modernizacji gospodarki regionu i kształtowania jej zdolności adaptacyjnych do zmian w otoczeniu. </li></ul><ul><li>Upowszechnienie wiedzy na temat roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu kierunków rozwoju gospodarki regionu oraz o możliwościach lokowania inwestycji w regionie. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Na etapie przygotowania projektu: </li></ul><ul><li>dopasowanie zakresu merytorycznego projektu do obszaru wsparcia poszczególnych programów operacyjnych </li></ul><ul><li>planowanie budżetu i harmonogramu projektu z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych </li></ul><ul><li>zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego </li></ul><ul><li>wcześniejsze planowanie projektu, m.in. na podstawie planu działania </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2. Na etapie realizacji projektu: </li></ul><ul><li>monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego </li></ul><ul><li>zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych </li></ul><ul><li>informacja i promocja projektu i jego zakresu merytorycznego </li></ul><ul><li>ścisła współpraca zespołu zarządzającego i merytorycznego </li></ul><ul><li>archiwizacja dokumentacji projektowej </li></ul><ul><li>właściwa koordynacja i planowanie prac </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 – projekt badawczy </li></ul><ul><li>Celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego </li></ul><ul><li>Beneficjent: Uniwersytet Łódzki, Katedra Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Katedrą Makroekonomii oraz z Katedrą Socjologii Wsi i Miasta </li></ul><ul><li>Okres realizacji 01.04.2010 – 30.03.2012 </li></ul><ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>
 12. 12. <ul><li>BIURO PROJEKTU </li></ul><ul><li>Katedra Wymiany Międzynarodowej </li></ul><ul><li>Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny </li></ul><ul><li>Uniwersytet Łódzki </li></ul><ul><li>90-255 Łódź, ul. P.O.W. 3/5 </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>www.biz.uni.lodz.pl </li></ul>
 13. 13. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×