Topik 5 pengurusan kelas

1,082 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Topik 5 pengurusan kelas

 1. 1. PENGURUSAN BILIK DARJAH: MENGAJAR OLEH GOH SOON GAIK MAKTAB PERGURUAN TEKNIK, KL
 2. 2. <ul><li>TRENDA TUGAS GURU </li></ul><ul><li>SEBAGAI </li></ul><ul><li>PENDIDIK MASA KINI </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Isu semasa </li></ul><ul><li>k-economy </li></ul><ul><li>e-learning </li></ul><ul><li>Globalisasi </li></ul><ul><li>Pembelajaran bestari </li></ul><ul><li>Penilaian berasaskan sekolah </li></ul><ul><li>Apakah implikasi-implikasi isu-isu di atas kepada pendidikan dan tugas seorang guru? </li></ul>
 4. 4. SEKOLAH BESTARI <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Sekolah Bestari Malaysia merupakan instituisi pembelajaran yang telah distruktur semula secara sistematik daripada segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah bagi menyediakan anak-anak menghadapi era maklumat. </li></ul>
 5. 5. Ciri-ciri kurikulum Sekolah Bestari <ul><li>Berfokuskan pelbagai domain untuk membolehkan pelajar berkembang secara menyeluruh dan seimbang </li></ul><ul><li>Pengintegrasian ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan penggunaan bahasa yang tepat merentasi kurikulum </li></ul><ul><li>Pencapaian pembelajaran (intended learning outcomes) dinyatakan secara eksplisit bagi membolehkan pelajar memperolehi akses kepada pembelajaran berkualiti dan pembelajaran berlaku secara ‘self-paced’ merentas tahun dan tingkatan </li></ul><ul><li>Pengintegrasian ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap sejajar dengan era maklumat </li></ul>
 6. 6. Teori dan Strategi Pembelajaran Bestari <ul><li>Teori konstruktivisme </li></ul><ul><li>Mastery learning </li></ul><ul><li>Strategi pembelajaran yang disarankan: </li></ul><ul><ul><li>direktif </li></ul></ul><ul><ul><li>pemerhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>mediatif </li></ul></ul><ul><ul><li>generatif </li></ul></ul><ul><ul><li>kolaboratif </li></ul></ul><ul><ul><li>koperatif </li></ul></ul><ul><ul><li>metakognitif </li></ul></ul>
 7. 7. PERANAN DAN TUGAS GURU MASA KINI <ul><li>PENUNTUT ILMU </li></ul><ul><li>Pelajar sepanjang hayat </li></ul><ul><li>Ilmu apakah yang diperlukan untuk masa kini? </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Bahasa, terutamanya Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>Sains dan teknologi </li></ul><ul><li>Kemahiran sosial – interpersonal dan intrapersonal </li></ul><ul><li>Kemahiran berkomunikasi </li></ul>
 8. 8. PERANAN DAN TUGAS GURU <ul><li>Pekerja Ilmu </li></ul><ul><li>Agen perubahan </li></ul><ul><li>Agen sosialisasi </li></ul><ul><li>Penilai </li></ul><ul><li>Pakar rujuk/ fasilitator </li></ul><ul><li>Pengamal kemahiran </li></ul>
 9. 9. PENDIDIK YANG BERKUALITI <ul><li>Menguasai subjek (kandungan kurikulum) </li></ul><ul><li>Mahir dan berterampilan dalam pedagogi (pengajaran dan pembelajaran) </li></ul><ul><li>Memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka </li></ul><ul><li>Memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology) </li></ul><ul><li>Memiliki kemahiran kaunseling </li></ul>
 10. 10. PENDIDIK YANG BERKUALITI <ul><li>Menggunakan teknologi terkini </li></ul><ul><li>Dapat menyaring dapatan-dapatan kajian dan penyelidikan mutakhir </li></ul><ul><li>Boleh bekerja sama dengan rakan-rakan sejawat dan orang lain </li></ul><ul><li>Memiliki keyakinan terhadap peranan dan sumbangan sebagai pendidik </li></ul>
 11. 11. <ul><li>STRATEGI PENGURUSAN MURID DALAM </li></ul><ul><li>PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF </li></ul>
 12. 12. PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>Apakah pembelajaran koperatif? </li></ul><ul><li>Cooperative learning is when individuals come together as a group to teach each other what they know or understand of any given subject. </li></ul><ul><li>- Satu pendekatan mengajar di mana murid bekerja bersama dalam kumpulan belajar yang kecil, membantu satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu atau kumpulan. </li></ul>
 13. 13. PRINSIP-PRINSIP ASAS PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>SALING KEBERGANTUNGAN YANG POSITIF (POSITIVE INTERDEPENDENCE) </li></ul><ul><li>Setiap ahli kumpulan bekerja bersama ke arah mencapai matlamat yang sama </li></ul>
 14. 14. <ul><li>2. AKAUNTABILITI INDIVIDUAL (INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY) </li></ul><ul><li>Setiap ahli kumpulan adalah bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri dan sumbangan yang diberikannya </li></ul><ul><li>Murid-murid mesti ditaksir secara individu – bukti bahawa pembelajaran individu telah berlangsung </li></ul>
 15. 15. <ul><li>3. INTERAKSI SERENTAK (SIMULTANEOUS INTERACTION) </li></ul><ul><li>Semua ahli kumpulan terlibat serentak dalam aktiviti kumpulan </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan penglibatan aktif murid dan potensi belajar setiap murid </li></ul>
 16. 16. <ul><li>4. PENGLIBATAN SAKSAMA (EQUAL PARTICIPATION) </li></ul><ul><li>Setiap murid mesti melibatkan diri secara saksama dan menjadi ahli yang aktif dalam proses pembelajaran </li></ul><ul><li>Setiap murid dapat peluang yang saksama untuk belajar </li></ul>
 17. 17. <ul><li>5. INTERAKSI BERSEMUKA (FACE-TO-FACE INTERACTION) </li></ul><ul><li>Murid bekerja secara bersemuka dengan cara yang positif untuk menyempurnakan tugasan dan meraikan kejayaan masing-masing </li></ul><ul><li>Ahli kumpulan mendirikan sistem sokongan akademik dan peribadi untuk setiap ahli yang lain </li></ul>
 18. 18. <ul><li>6. KEMAHIRAN SOSIAL (SOCIAL SKILLS) </li></ul><ul><li>Kemahiran interpersonal adalah penting untuk </li></ul><ul><li>melicinkan pembelajaran koperatif </li></ul><ul><li>membolehkan kumpulan koperatif berjalan dengan berjaya </li></ul><ul><li>membolehkan murid bekerja dalam kumpulan </li></ul>
 19. 19. KELEBIHAN PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>Tahap pencapaian murid lebih tinggi. </li></ul><ul><li>Murid mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran dan sekolah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan motivasi murid. </li></ul><ul><li>Menambahkan kemahiran sosial serta cara bekerja dan berinteraksi dengan orang lain dalam kumpulan </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Murid dapat mengingat lebih banyak bahan/ isi kandungan yang diberi. </li></ul><ul><li>Penglibatan murid dalam tugasan yang diberi dan bidang akademik bertambah serta bermutu tinggi </li></ul><ul><li>Mengurangkan tingkahlaku yang mengganggu </li></ul>
 21. 21. What research says about cooperative learning <ul><li>Cooperative learning: </li></ul><ul><li>Motivates students </li></ul><ul><li>Increases academic performance </li></ul><ul><li>Encourages active learning </li></ul><ul><li>Increases respect for diversity </li></ul><ul><li>Promotes literacy and language skills </li></ul><ul><li>Prepares students for today’s society </li></ul><ul><li>Improves teacher effectiveness </li></ul>
 22. 22. PENGURUSAN PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan </li></ul><ul><li>Kumpulan </li></ul><ul><li>Kemahiran sosial </li></ul><ul><li>Kemahiran fasilitator </li></ul><ul><li>Pemantauan dan penilaian </li></ul>
 23. 23. 1. Kumpulan <ul><li>JENIS: heterogeneous </li></ul><ul><li>Informal cooperative learning group – temporary ad hoc, </li></ul><ul><li>formal cooperative group, </li></ul><ul><li>cooperative base group – long term, permanent </li></ul><ul><li>SAIZ: 2 – 7 orang </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN: secara rawak, ambil kira pelbagai kecerdasan (multiple intelligiences), team building </li></ul>
 24. 24. 2. Kemahiran sosial <ul><li>Kepimpinan </li></ul><ul><li>Membuat keputusan </li></ul><ul><li>‘ Trust building’ </li></ul><ul><li>Kemahiran berkommunikasi </li></ul><ul><li>Kemahiran mendengar secara aktif </li></ul><ul><li>‘ Confict management skills’ </li></ul><ul><li>‘ Work to reach consensus’ </li></ul>
 25. 25. 3. Kemahiran fasilitator <ul><li>6 Cs for facilitation </li></ul><ul><li>Create the environment </li></ul><ul><li>Connect learners to peers & resources </li></ul><ul><li>Confirm new learning & insights </li></ul><ul><li>Correct misunderstanding </li></ul><ul><li>Change the agenda/ activities if necessary </li></ul><ul><li>Challenge learners to further thinking/ applications </li></ul>
 26. 26. 4. Pemantauan & Penilaian <ul><li>Pemantauan </li></ul><ul><li>Senarai semak </li></ul><ul><li>Soal selidik </li></ul><ul><li>Penulisan refleksi </li></ul><ul><li>Penilaian </li></ul><ul><li>Kuiz </li></ul><ul><li>Pertandingan </li></ul><ul><li>Individual score & group reward </li></ul>
 27. 27. <ul><li>SEKIAN. </li></ul><ul><li>TERIMA KASIH. </li></ul>

×