Teknik-teknik mengajar

5,958 views

Published on

pendekatan dan strategi, kaedah dan teknik mengajar

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
431
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknik-teknik mengajar

 1. 1. Pendekatan Strategi, Kaedah, dan Teknik <ul><li>Pendekatan dan Strategi </li></ul><ul><li>Pemusatan Guru </li></ul><ul><li>Pemusatan Pelajar </li></ul><ul><li>Berdasarkan sumber </li></ul><ul><li>Induktif </li></ul><ul><li>Elektif </li></ul><ul><li>Deduktif </li></ul><ul><li>Tematik </li></ul><ul><li>Pembelajaran Masteri </li></ul>
 2. 2. Ciri-Ciri Pemusatan Guru <ul><li>1 . Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang pemting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. </li></ul><ul><li>2.Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar. </li></ul><ul><li>3.Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan. </li></ul><ul><li>4. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyebaran nilai murni atau perkembangan emosi . </li></ul><ul><li>Strategi ini mementingkan pencapaian murid berdasarkan keputusan uijan dan peperiksaan </li></ul><ul><li>Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal dan kurang berupaya membuat intepretasi. </li></ul><ul><li>Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. </li></ul><ul><li>Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian </li></ul><ul><li>Di bawah strategi pemusatan guru, murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. </li></ul>
 4. 4. Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar <ul><li>Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. </li></ul><ul><li>Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka </li></ul><ul><li>Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran </li></ul><ul><li>Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Perkembangan murid adalah secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, sosial dan jasmani </li></ul><ul><li>Uijan formatif adalah ditekankan dan keputusan uijan kerap sekali digunakan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan murid. </li></ul><ul><li>Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid-murid memahami fakta-fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan </li></ul><ul><li>Peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti tolong-menolong bekerjasama dan bertolak ansur dapat dipupuk. </li></ul><ul><li>Strategi ini mementingkan pengolahan kaedah kumpulan. </li></ul><ul><li>Di bawah strategi pemusatan murid, murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif </li></ul>
 6. 6. Ciri-Ciri Pemusatan Bahan <ul><li>Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan pelajaran memainkan peranan penting.Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran </li></ul><ul><li>Komunikasi dan interaksi berlaku di antara guru dengan bahan pengajaran, atau di antara murid dengan bahan pembelajaran . </li></ul><ul><li>Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran </li></ul><ul><li>Strategi ini menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. Penggunaan alat bantu mengajar dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas. Melalui latihan penggunaan bahan pembelajaran , murid dapat membina kemahiran mereka dengan penggunaan alat bantu mengajar. Di samping itu, mereka dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Pengajaran guru adalah ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna menarik serta berkesan </li></ul><ul><li>Peluang interaksi di antara murid adalah banyak. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui keadah kumpulan yang melibatkan penggunaan bahan pembelajaran supaya menghasilkan sesuatu projek atau menjalankan sesuatu ujikaji </li></ul><ul><li>Strategi pemusatan bahan pelajaran juga mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. </li></ul>
 8. 8. Strategi Induktif <ul><li>Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contoh-contoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan </li></ul><ul><li>Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri </li></ul><ul><li>Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid </li></ul><ul><li>Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian </li></ul><ul><li>Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid </li></ul>
 9. 9. MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contoh-contoh Memberikan contoh-contoh Pendekatan Induktiv/ Binaan/ Jumpaan Mencuba Generalisasi Membuat Generalisasi Membuat Konsep
 10. 10. Strategi Elektif <ul><li>Kombinasi pendekatan deduktif dan pendekatan induktif </li></ul><ul><li>Murid-murid diilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sama ada dalam tugas mengasas rumusan ataupun memberikan contoh. </li></ul><ul><li>Guru memberikan input terlebih dahulu-ini memudahkan murid memberikan contoh dan menbuat rumusan </li></ul><ul><li>Guru boleh menggunakan kreativiti sendiri dengan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan yang khusus </li></ul><ul><li>Pendekatan ini banyak menggunakan latihan </li></ul><ul><li>Guru boleh mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak </li></ul><ul><li>Pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kebolehan </li></ul>
 11. 11. Strategi Deduktif <ul><li>Juga dikenali sebagai Pendekatan Cerakinan </li></ul><ul><li>Kamaruddin Haji Husin 1988;81: Satu pendekatan mengajar yang memulakan satu kajian dengan melihat secara keseluruhan aspek pembelajaran sebelum kesimpulan-kesimpulan tentangnya dilakukan </li></ul><ul><li>Pendekatan memggunakan penguasaan peraturan/hukuman daripada aspek penggunaan </li></ul><ul><li>Membuat satu cerakinan daripada yang umum kepada spesifik </li></ul>
 12. 12. MODEL DEDUKTIF Merancang Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Menjelaskan Definasi/Konsep Atau Generalisasi Ilustrasi/Contoh-contoh Pendekatan Deduktif/Cerakinan Mencuba Generalisasi Membuat Generalisasi Membuat Konsep
 13. 13. PENDEKATAN TEMATIK <ul><li>Tematik merujuk kepada satu koleksi idea mengenai sesuatu objek yang tertentu </li></ul><ul><li>Satu-satu tema itu dipecahkan kepada komponen-komponen yang kecil </li></ul><ul><li>Mempunyai tajuk umum yang boleh dikembangkan kepada topik-topik kecil dan semuanya berkait dengan tajuk umum </li></ul><ul><li>Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam pengajaran </li></ul><ul><li>Pendekatan secara tema akan membolehkan pelajar menganalisis, membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Pengggabunggan pelbagai idea yang berkaitan mebolehkan pelajar menyatukan fakta-fakta </li></ul>
 14. 14. PEMBELAJARAN MASTERI <ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Konsep ini diperkenalkan oleh B.S Bloom pada tahun-tahun 60an berdasarkan satu prinsip iaitu semua murid boleh menguasai sesuatu pekara sekiranya </li></ul><ul><li>- Ada masa yang mencukupi untuk murid menguasainya </li></ul><ul><li>- Pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti </li></ul><ul><li>Dalam proses pembelajaran masteri,guru mesti pastikan semua murid dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran </li></ul><ul><li>Guru juga perlu memastikan semua murid dapat menguasai satu tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain </li></ul>
 15. 15. Pembelajaran Masteri(2) <ul><li>Peranan guru ialah untuk menenentukan pelajaran yang perlu dikuasai </li></ul><ul><li>Ia juga perlu mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan bahan yang sesuai </li></ul><ul><li>Ia juga perlu merangsang kemahiran berfikir dikalangan pelajar </li></ul>
 16. 16. KESEPADUAN <ul><li>Dalam program KBSM, semua mata pelajaran disepadukan dan dikaitkan diantara satu sama lain dengan menyerapkan unsur-unsur nilai murni dalam setiap mata pelajaran </li></ul><ul><li>Konsep bersepadu bermaksud penguasan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa, pemupukan nilai-nilai murni melalui pendekatan integrasi dan penyerapan dalam semua mata pelajaran KBSM </li></ul>
 17. 17. PENYEBATIAN <ul><li>Ia melibatkan strategi perkembangan dan peningkatan daya intelek dan kemahiran berfikir </li></ul><ul><li>Ia juga melibatkan strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam semua matapelajaran termasuk kokurikulum </li></ul><ul><li>3. Ia juga menekankan kepada strategi berpusatkan pelajar </li></ul><ul><li>4. Tujuan utama strategi ini ialah untuk mencapai Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara </li></ul>KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN UTAMA

×