Zöldkörnyzet és szenvedélybetegségek 2. rész

1,034 views

Published on

A Kertészeti Egyetemen tartott előadásom 2. része a zöldkörnyezet, a zöld élmény, a gyógyító kertek, a kertek textualitása, szimbólumrendszere és a szenvedélybetegségekből való felépülés kapcsolatáról.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • TCU Treatment Process Model Oct 2001 TCU/Dwayne Simpson
 • Zöldkörnyzet és szenvedélybetegségek 2. rész

  1. 1. A zöldkörnyezet terápiás hatásai szenvedélybetegeknél Rácz József Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Alapozó Egészségtudományok Intézete Addiktológiai Tanszék
  2. 2. <ul><li>1. Foglalkozás: Szenvedélybetegségek és a zöldkörnyezet </li></ul><ul><li>A szenvedélybetegségek kialakulása (a változás transzteoretikus modellje), a segítő intervenciói </li></ul><ul><li>A pszichoaktív szerhasználat megelőzésének legeredményesebb módszerei </li></ul><ul><li>A zöldkörnyezet szerepe a szenvedélybetegségek kezelésében </li></ul><ul><ul><li>„ zöld gondozás” (green care): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gondozás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>egészségpromóció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prevenció és rehabilitáció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>„ zöld élmény” ( green exercise ): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szemlélődés – jelenlét – részvétel dimenziói </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fizikai aktivitás és természeti környezet </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Foglalkozás: A zöldkörnyezet terápiás hatásai szenvedélybetegeknél </li></ul><ul><li>A zöldkörnyezet terápiás hatásai </li></ul><ul><ul><li>ökoterápia (tájépítészet, környezet-megóvás): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a zöld környezet és az állatok szerepe (állat-asszisztált terápiák) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kertészeti (hortikulturális) terápia és terápiás kertészet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a kertek textualitása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hasonlóság a kognitív terápiákkal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ gyógyító kertek” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>„ gyógyító farmok” (care farming): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>képessé tevés, esélynövelés (empowerment) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a személyiség erősségeire építés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>közösségi integráció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>egyén-központú megközelítés </li></ul></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>Vulnerábilis személyek (fogyatékkal élők vagy mentális problémákkal küzdők) a természetben dolgoznak azzal a céllal , hogy zöld környezetet hozzanak létre vagy őrizzenek meg. </li></ul><ul><li>Elsődleges cél: a kliensek egészségének javítása, társadalmi befogadottságuk elősegítése; Másodlagos cél: a „zöld” környezet kialakítása vagy megóvása. </li></ul><ul><li>Az ökoterápia jelentősége : </li></ul><ul><li>a természeti és a társadalmi környezetet összekapcsolja (pl. csoportos tevékenységek a zöldben, kapcsolat állatokkal, a vadvilág megfigyelése, a természettel való egység spirituális átélése); </li></ul><ul><ul><li>érzékszervi stimuláció; </li></ul></ul><ul><ul><li>fizikai aktivitás; </li></ul></ul><ul><ul><li>kiszabadulni a „modern élet” kötöttségei alól és relaxálni vagy a természetben gondolkodni, tűnődni („biofília”, figyelem helyreállítás, a stresszből való felépülés). </li></ul></ul><ul><li>Az „ ökoszisztémás egészég ”: transzdiszciplináris vonatkozások: ember – természet között létrejövő reciprok hatások; olyan környezet kialakulása, amely a közösség jól-létét szolgálja. Az „ökoszisztémás egészség” szintjei: </li></ul><ul><ul><li>mikroszint: a terápiás folyamat; </li></ul></ul><ul><ul><li>makroszint: a tágabb társas-társadalmi környezet. Az én (szelf) egy nagyobb „egész”, az ökoszisztéma része. </li></ul></ul><ul><li>Az „ öko-egészség ” - integrált megközelítés. Célja: konszenzus és kooperáció minden érdekhordozó (stakeholder) között, az egészségügyi kezelésnél költség-hatékonyabb „zöld” egészségfejlesztés iránt. Az „ öko-egészség ” a közegészségügy alapvető egysége (Lebel, 2003). </li></ul>Ökoterápia – öko-egészség
  4. 4. <ul><li>Az ökológiai tudás az egy főre jutó jövedelemmel fordított arányban változik. A civilizációs fejlődés során elveszítjük a környezetre vonatkozó tudásunkat. </li></ul><ul><li>Az ökológiai tudás együttjár a környezet megóvásával, ami a fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen. </li></ul><ul><li>„ Ecoliteracy ”, az „ ökológiai olvasás ”, mint az ökológiai tudás egyik speciális formája: szoros kapcsolatot mutat a környezet fejlesztésével, megőrzésével. </li></ul><ul><ul><li>A nagyobb „ökoolvasási” értékkel bíró városlakók pl. gyakrabban látogattak vidékre vagy vidéken nevelkedtek, illetve éltek. </li></ul></ul>„ Ecoliteracy: „ökológiai olvasni tudás” Pilgrim, Smith és Pretty, 2007
  5. 5. Kertészeti terápia (hortikulturális terápia) és terápiás kertészet (terápiás hortikultúra) <ul><li>A kertészeti terápia (hortikulturális terápia) előre kidolgozott terápiás célokkal foglalkozik. A növényekkel foglalkozás – egy terapeuta segítségével – új vagy elveszett készségek gyakorlására, illetve rehabilitációjára alkalmas. </li></ul><ul><li>A kertészeti terápia hatásai: </li></ul><ul><ul><li>sokféle konzultációs (counselling) technikával lehet használni együttesen; </li></ul></ul><ul><ul><li>segíti a klienseket, hogy elérjék a terápiás céljaikat; </li></ul></ul><ul><ul><li>egyéni és csoport foglalkozásokra is alkalmas környezetet biztosít; </li></ul></ul><ul><ul><li>az életkorhoz és a kulturális különbözőségekhez alkalmazható; </li></ul></ul><ul><ul><li>a kliensek szocializációjában nem-veszélyeztető környezetet jelent; </li></ul></ul><ul><ul><li>elősegíti, hogy a kliensek megújítsák életük „értelmét”; </li></ul></ul><ul><ul><li>aktív bevonódást, fizikai tevékenységet tesz lehetővé; </li></ul></ul><ul><ul><li>szenzoros stimuláció; </li></ul></ul><ul><ul><li>elősegíti a kliensek koncentrációját, motivációját, kézügyességét és munkaképességét; </li></ul></ul><ul><ul><li>megszabadít a stresszektől; </li></ul></ul><ul><ul><li>elősegíti, hogy a kliensek újrakapcsolódjanak a természettel, annak természetes ritmusával. </li></ul></ul>Cohen, 2009; Haller és Kramer, 2006; Porter, 2009; Porter és Porter, 2010
  6. 6. Hortikulturális terápia: a növények használata egy képzett szakemberrel történik, ahol a növények mint céltárgyak, amelyekkel klinikailag előre meghatározott célokat kívánnak elérni ; Terápis hortikultúra: egy olyan folyamat, melynek során a kliensek növények és kertek, ültetvények révén fokozzák jól-létüket (ami aktív vagy passzív formában történhet). „ Szociális és terápiás hortikultúra ” Sempik és mtsai, 2010
  7. 7. Ernyőfogalom: ami a kapcsolatban áll a kertészettel és az „érezzük magunkat jobban” szlogennel. A terápiás megközelítés fő üzenete azonban: a növényekkel – és tágabban, a természettel – folytatott interakcióknak resztoratív értékük és társadalmi hasznuk van. Fő megközelítése a „ speciális szükségletű ” társadalmi csoportokkal kialakított kapcsolata: Képességfejlesztő vagy akadálymentesített kertek : fogyatékkal élők számára speciálisan kialakított közösségi vagy magánkertek. Nemcsak akadálymentesnek kell lennie a kertnek, hanem olyan növényeket is telepíteni kell, amelyek a fogyatékkal élők számára előnyösek. Gyermek- vagy iskolai kertek : a gyerekeknek speciális igényei vannak, akkor is, ha nem fogyatékkal élők vagy kockázati csoportok tagjai. Gyógyító tájak : a kórházak, ápolási otthonok, hospice-otthonok kialakításánál figyelembe veszik a növények elrendezését, illetve a kiültetett növényeket is. Ezek a „tájak” egyesek számára a szemlélődés tárgyai, míg mások aktívan részt vehetnek a terápiás kert „működésében”. Kert/Ültetvény terápia : kertész klubok, mesterkertészek kooperációja, hogy a kert és a növények jelentette élményeket elvigyék azok számára is, akik nem jutnak hozzá. Diane Rel 1 és Sheri Dorn 2: Horticulture: Meeting the Needs of Special Populations . http://www.ctahr.hawaii.edu/hiih/background.asp hozzáférés: 2011.03.31. 1 Extension specialist, Consumer Horticulture, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. 2 Graduate research assisant, Department of Horticulture, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. Kertészeti terápia (hortikulturális terápia)
  8. 8. <ul><li>A kutatók 10 hónapos időtávban vizsgálták, hogy a virágoknak és az élettel való elégedettségnek milyen kapcsolata van. A főbb megállapításaik a következők voltak: </li></ul><ul><li>A virágok közvetlenül hatottak a boldogság-érzésre . A vizsgálati személyek (akik virág-ajándékot kaptak) „igazi” vagy „izgalmas” mosolyreakciót mutattak, miután megkapták a virág ajándékot. A hatás életkortól független volt. </li></ul><ul><li>A virágoknak a hangulatra hosszú távú hatásuk volt: kevésbé érezték magukat depressziósnak, szorongónak és agitáltnak; az ajándék után nagyobb élvezetről és az élettel való elégedettségről számoltak be. </li></ul><ul><li>A virágoknak közvetlen hatásuk volt: a virágok jelenléte növelte a családi és a baráti kontaktusok számát. </li></ul><ul><li>A virágok hol fejtik ki a legnagyobb hatást: a látogató számára is látható, nyitott terekben (pl. nappali, étkező): a virágok a társas „megosztás” szimbólumai. </li></ul>A virágok (a virág ajándékok) hatása az élettel való elégedettségre Rel és Dorn
  9. 9. <ul><li>A terápiás kertészet esetén nem a célzott terápia áll a középpontban, hanem a kertben végzett kertészeti tevékenységek: a növények magvainak vagy a palánták kiültetésétől a növény fejlődésének és növekedésének megfigyelésén és a gondozáson át a kertben rendezett eseményekig tartó folyamatok. </li></ul><ul><li>A terápiás kertészet növeli a résztvevők jól-létét, érdeklődését, valamint a jövőre irányuló bizakodását: </li></ul><ul><ul><li>siker-orientált , mert a növények természetes növekedéséhez és fejlődéséhez kapcsolódik; </li></ul></ul><ul><ul><li>a természet – és a kert – biztonságos és támogató környezet , ahol különböző készségeket és adaptív coping stratégiákat lehet tanulni, gyakorolni; </li></ul></ul><ul><li>A terápiás kertészet előnyei : </li></ul><ul><ul><li>Fizikai előnyök: erő és kitartás, mozgáskoordináció, értelmes fizikai tevékenységek; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kognitív előnyök: döntéshozó és probléma megoldó készségek, a figyelmi tartomány kiterjedése; </li></ul></ul><ul><ul><li>Szociális és emocionális előnyök: társas kapcsolatok, az élmények társas megosztása, kreativitás, önkifejezés, önértékelés és magabiztosság. </li></ul></ul>Terápiás kertészet
  10. 10. „ Didaktikus” élménykertek, „tanösvények”
  11. 11. Képességfejlesztő kertek Hangsúly a hozzáférhetőségen
  12. 12. William Kent : Elíziumi mezők (c.1734) Viscount Cobham at Stowe. The Grecian Valley at Stowe (mid-1740s), Lancelot ‘Capability’ Brown Gyógyító tájak : zöld környezet, kíváncsiság, mentális megnyugvás
  13. 13. Észak-Amerika: a városi környezetet „ellensúlyozó” gyógyító, resztoratív táj (közpark) The Long Meadow, Prospect Park (c.1866), by F.L. Olmsted and Calvert Vaux
  14. 14. Elements of the Holton Lee Landscape. Clockwise from top left: Wooded area; Faith House; Open Heathland; Farmhouse accommodation. A táj és a szelf Táj és szelf találkozás: terápiás táj-tapasztalat A szelf érzés függ attól a környezettől, amelyben a szelf megjelenik
  15. 15. Kert és életút a, érett kert, miután a gyerekek játszóhelyévé változott c, „profi” kertész b, nyugdíjas kertje, az utóbbi 15 évben a kerttel foglalkozott d, ugyanaz a kert 40 éven keresztül – konyhanövények helyett dísznövények
  16. 16. Fotó-összehasonlítás: „ gyógyító”, „nyugtató” környezeti elemek kiválasztása Rodiek és Fried, 2004
  17. 17. Spiritualitás és táj Spiritualitás és a tizenkétlépéses programok St. Anne de Beaupre Shrine
  18. 18. A kertek textualitása Mi az a sztori, amit a kertépítő el akar mesélni?
  19. 19. A gyógyító kertek textualitása ilyen volt… ilyen lett… Dunn Metodista Kórház
  20. 20. Reziliancia Újjászületés Emlékezés, múlt Waterloo, NY Nagasaki „túlélőfa” az Oklahoma-i robbantás túlélőfája A fa mint szimbólum és metafora
  21. 21. A gyermek vágyainak és érzelmeinek semmibe vétele Kísérlet arra, hogy mások kedvében járjon Függő viselkedés A felnövés/öntudatra ébredés narratívája Fokozatos emancipáció Rátalálás önmagára Kulturális történet-modell A gubóból kiszabaduló pillangó Magyarázat Kezelés Erkölcsi ítélet A függés az elnyomó viszonyok eredménye Leválás, saját szükségletek kezelése Nem bűnös, hanem áldozat A „Gonosz” érzelmi elnyomás, alávetettség A „Jó” önállóság, hitelesség Hyanninen és Koski-Jyannes, 1999
  22. 22. A virtuális élménykert
  23. 23. <ul><li>Farmok és mezőgazdasági területek hasznosítása a mentális és a fizikális egészség fejlesztése érdekében, a szokásos farmeri tevékenységek keretében. </li></ul><ul><li>Partneri viszony a farmerek, az egészségügyi és a szociális szolgáltatók, valamint a résztvevők (kliensek) között: </li></ul><ul><ul><li>elsősorban pszichiátriai és addiktológiai betegek, tanulási zavarral küzdők, munkahelyi stressz-től szenvedők, túlsúlyosak. </li></ul></ul><ul><li>A farmeri tevékenység és az egészségügyi szolgáltatás közötti viszony többféle is lehet: </li></ul><ul><ul><li>Hollandiában pl. a „ zöld gondozói farmok ” mezőgazdasági szempontból is nyereséges vállalkozások, melyek gondozást vagy egészségpromóciót is kínálnak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Németországban olyan farmok vannak, ahol több mint 300 kliens dolgozik és a farm bevételének jelentős része a kliensek egészségügyi ellátásából származik. </li></ul></ul><ul><li>A „zöld gondozói farmok: Hollandiában több mint ezer ilyen farm található, míg Belgiumban, Norvégiában, Olaszországban vagy Ausztriában csak néhány száz, más országokban pedig még csak most van megjelenőben ez az ellátási forma (pl. Svédország, Finnország, Szlovénia). </li></ul><ul><li>Hatótényező: a munka és a gondozás megfelelő összeillesztése: </li></ul><ul><ul><li>állattenyésztés és növénytermesztés-központú farmok; </li></ul></ul><ul><ul><li>a társas bevonódás elősegítése, rehabilitáció, tanulás, illetve speciális terápiás célok </li></ul></ul><ul><li>Jövedelmük: </li></ul><ul><ul><li>a mezőgazdasági termékek eladásából </li></ul></ul><ul><ul><li>az egészségbiztosításból származó bevételekből. </li></ul></ul>Gondozói farmok (care farming)
  24. 24. <ul><li>Hatótényezők : </li></ul><ul><ul><li>a farm közössége, </li></ul></ul><ul><ul><li>a farmerek attitűdje a kliensek iránt, </li></ul></ul><ul><ul><li>a nem-gondozói környezet jelentősége (a kliensek úgy érezték, „normális” életet élhetnek a farmon, nem tekintik őket betegnek, nagyobb a személyes szabadságuk), </li></ul></ul><ul><ul><li>a munka (értelmes, céllal rendelkező munka, amelyet képességeik szerint végezhettek; sokféle tevékenység), </li></ul></ul><ul><ul><li>a zöld környezet szerepe (a természet megtapasztalása és a természet mint új tér az élettevékenységeik számára), </li></ul></ul><ul><ul><li>a kliensek erősségeire építenek, </li></ul></ul><ul><ul><li>elősegítik esélyerősítésüket (empowerment), </li></ul></ul><ul><ul><li>a támogató közösség szerepe, </li></ul></ul><ul><ul><li>a bizalom kiépülése a farmon élő emberek között (kliensek, farmerek, hivatásos segítők), </li></ul></ul><ul><ul><li>a „jó életről” vallott felfogás érvényesülése: integrált, rendezett, értelmes tevékenységek végzése. </li></ul></ul>Kvalitatív kutatás Hassing és mtsai, 2010
  25. 25. <ul><li>A ló mediált pszichoterápia a ló – páciens - terapeuta háromszögében zajlik, melyben a ló, mint koterapeuta, facilitálja a terápiás folyamatot: </li></ul><ul><ul><li>1. hamar megtöri a védekezési mechanizmusokat (&quot;jégtörő funkció&quot;) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. a klienst egy nem-fenyegető modorban ösztönzi kihívásra </li></ul></ul><ul><ul><li>3. a ló egy elfogadó, őszinte társ (megkérdőjelezhetetlenül hiteles) </li></ul></ul><ul><ul><li>4. motiváló tanulási légkört teremt </li></ul></ul><ul><ul><li>5. terápiás kapcsolatot épít, természeténél fogva kíváncsi, kezdeményező </li></ul></ul><ul><ul><li>6. azonnali ok-okozati helyzetet alakít ki, közvetlen visszajelzést ad </li></ul></ul><ul><ul><li>7. csökkenti a reménytelenség érzetét (erőt, biztonságot sugároz) </li></ul></ul><ul><ul><li>8. megfogja és megtartja a figyelmet </li></ul></ul><ul><ul><li>9. erősíti az ént és az önkontroll érzetét </li></ul></ul><ul><ul><li>10. fejleszti a szociális készségeket </li></ul></ul><ul><li>Kezelés : affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek. Skizofrének kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítő terápiás forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek pszichopatológia : depressziós és szorongásos zavarok, magatartászavarok, autisták, hiperaktív és figyelemzavarral küzdő, valamint kötődési zavaros gyerekek terápiájában. </li></ul>Állat-asszisztált terápiák Kardos Edina, Magyar Lovasterápiás Szövetség
  26. 26. Köszönöm a figyelmet! [email_address]

  ×