Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A gyógyszer dózis és a terápiás hatékonyság összefüggése

496 views

Published on

Szubsztitúciós Fórum, Magyar Addiktológiai Társaság, Budapest, 2014. 05. 29.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A gyógyszer dózis és a terápiás hatékonyság összefüggése

 1. 1. A gyógyszer dózis és a terápiás hatékonyság összefüggése a szubsztitúciós kezelésben Rácz József Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Addiktológiai Tanszék
 2. 2. Dózis – hatás összefüggések Metadon dózis – terápiás hatás Adekvát hatás Buprenorfin dózis – terápiás hatás Buprenorfin dózis – kliens jellemzők Buprenorfin dózis – halálesetek QT prolongáció
 3. 3. http://www.uky.edu/~mtp/pharmacodynamics.htm letöltés: 2014. 05. 18. Opioidok hatásgörbéi Parciális agonista hatásgörbéje
 4. 4. Metadon dózis – terápiás hatás 60 – 120 mg/nap – esetenként magasabb (MMT, 2002) •terápiás retenció •kisebb heroinhasználat •kisebb HIV kockázati magatartások •kisebb kriminalitás Speciális populációk (MMT, 2002, 1997) •májbetegek (kp. súlyos) •várandós nők („standard of care” CSAT, 2005, TIP 43, Jones és mtsai, 2008) Gyógyszerinterakciók •interakciók az alkohollal (magas alkoholkoncentráció: csökkent metabolizmus, alacsony: gyorsabb metabolizmus) •interakciók a kokainnal (eufória fokozás, de: metadon dózis növelés)
 5. 5. A terápiás hatékonyság (Trujols és mtsai, 2010, 2012) Fenntartó dózis Adekvát dózis Elégedettség a metadonnal mint gyógyszeres kezeléssel Elégedettség a kezeléssel (általában) szubjektív tényezők szubjektív + objektív tényezők mérhető konstruktum (ODAS) Az „Opiate Dosage Adequacy Scale” (ODAS) faktorai (Gonzáles-Sais, 2004) 1. Heroin használat 2. Narkotikus blokád 3. Megvonási szindróma: mentális tünetek 4. Megvonási szindróma: szomatikus tünetek 5. Craving 6. Metadon túladagolás
 6. 6. Adekvát dózis (ODAS) és a metadon abszolút dózisa közötti kapcsolat A metadon dóziseloszlása és az adekvát dózis Az adekvát metadon helyettesítő kezelés dózisa az adekvát dózis alapján (Reimer és mtsai, 2014)
 7. 7. Az ASI dimenziók és az adekvát dózis A szexuális funkcionalitás és a nemek kapcsolata ( férfiak – nők) Reimer és mtsai, 2014
 8. 8. Buprenorfin dózis – terápiás hatás összefüggés (Au, 2001) A hatás kezdete 30 – 60 perc A klinikai hatás csúcsa 1 – 4 óra A hatás időtartama 8 – 12 óra (alacsony dózisnál, < 4mg 24 – 72 óra (magas dózisnál, > 16 mg) Dozírozás: •Napi dózis: 12-24 mg – max. 32 mg/nap •Kétnaponta történő kezelés •3x/hét: 3x a 24 órás dózis (ha a napi dózis < 12 mg) •3x/hét: 32 mg (ha a napi dózis >= 12 mg) •4x/hét: 3x 48 órás dózis + 1x24 órás dózis Kimaradó dózisok esetén
 9. 9. Terápiás hatás: •retenció •HIV kockázati magatartások •craving •kriminalitás •opiáthasználat •kisebb szedatív hatás Kontraindikációk: •várandósság (de: egyéni elbírálás) •májbetegségek (de: egyéni elbírálás) •egyéb szomatikus zavarok (pl. légzésdepresszió) Gyógyszerinterakciók: •nem biztonságos szedatívumokkal: CYP3A4 enzim blokkolása miatt •opiát-tartalmú analgetikumok Metadon – buprenorfin átváltás Buprenorfin kezelés (Au, 2001)
 10. 10. A buprenorfin dózis és a kliens-jellemzők közötti összefüggés (Hillhouse és mtsai, 2011) Kutatási dizájn 24 mg-os „végső csoport” (4. hét) Magas dózisú csoport: folytatódó heroinhasználat magyarázat: 1. súlyosabb heroinhasználat a kiindulópontnál (az elmúlt 30 napban, injekciós használat) 2. maximálva volt a buprenorfin dózisa, lehet, hogy magasabb dózisra lett volna szükség ( - 32mg-ig) 3. nem a buprenorfin volt az adekvát gyógyszerválasztás Konklúzió A kiindulópontnál a megelőző heroinhasználat pontosabb felmérése; az elvonási tünetek pontosabb diagnózisa Nemek közötti különbség: a terápiás tartományban nem jelentős (Moody és mtsai, 2011), de a farmakodinamikában kimutatható a különbség (nem enzimaktivitás, hanem a test-összetétel miatt)
 11. 11. Buprenorfin/naloxon: maximális dózis elrendezés és a kiinduló kliens klinikai jellemzők (max. 24 mg, 12 hét: 9 hét kezelés, 3 hét: csökkentés) A fájdalom oka: •előzetes fájdalom (nem diagnosztizált) •hiperalgézia •HCV miatti fájdalom (?) Chakrabarti és mtsai, 2010 NIDA Clinical Trials Network
 12. 12. A buprenorfin metabolitok plazmakoncentrációi: nemek közötti különbségek Moody és mtsai, 2011 eltűnik: ha zsírszövetmentes testtömeg-index- szel számolnak eltűnik, ha testtömeg- index-szel számolnak
 13. 13. Buprenorfin dózis/koncentráció és buprenorfinhoz társuló halálesetek (Sedén és mtsai, 2012) Toxikus vagy letális szérum buprenorfin koncentráció nem volt megállapítható. Metabolitok alapján: lehetséges a buprenorfin túladagolás, ha: •előtte absztinens periódus volt •injektálta a szert •alprazolam jelenléte •szedatívum – hipnotikum jelenléte
 14. 14. A QTc prolongáció (> 450 ms) előfordulása 120 mg metadon/nap >= 20 ms (Florian és mtsai, 2012) 100 mg/nap metadon vagy buprenorfin: nincs QTc prolongáció (Stallvik és mtsai, 2013) ventrikuláris arritmia hirtelen kardiális halál esélye 60%-kal nő (Strauss és mtsai, 2006; Moss, 2006) Különbségek: •nemek szerint (férfiak) •életkor szerint (58-68 évesek)
 15. 15. Összefoglalás Hatásos dózis megállapítása: Kliens jellemzők figyelembevétele: •elsősorban a heroinhasználat és az elvonási tünetegyüttes diagnózisa és monitorozása (kliensek szociodemográfiai jellemzői kevéssé fontosak) Flexibilis dózisok: lehetőség a csökkentésre vagy a növelésre Kockázati csoportok (pl. kettős diagnózis, várandósság, májbetegek) – gyógyszerinterakciók a dózis meghatározásában
 16. 16. Köszönöm a figyelmet! racz.jozsef@ppk.elte.hu raczj@se-etk.hu

×