Mephedrone on youtube

867 views

Published on

Mefedronnal foglalkozó youtube videók kvalitatív videóanalízise.

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mephedrone on youtube

 1. 1. Kvalitatív videóanalízis - Me f edron a YouTube -on - Rácz József , Kaló Zsuzsa, Földes Noémi, Iwatt Barbara MTA Pszichológiai Kutatóintézet Budapest Magyar Pszichiátriai Társaság XVI. Vándorgyűlése Sopron, 2011. 01. 26-29.
 2. 2. Rácz József cégérdekeltsége Forrás A támogatás jellege Schering-Plough konzultációs díj Lundbeck Hungaria utazási költség
 3. 3. A kvalitatív videóanalízis <ul><li>Különbség a kvalitatív vizuális elemzés és a kísérleti körülmények között, kiválasztott szereplőkkel felvett filmek elemzése között </li></ul><ul><li>(Schnettler & Raab, 2008 ) </li></ul><ul><li>Videók az interneten: a társadalmi aktorok vizuális produktumai – kvalitatív videóanalízis: információ a keletkezésről, a fogyasztásról és a jelentésről </li></ul><ul><li>Elméleti háttér </li></ul><ul><ul><li>Média monitoring </li></ul></ul><ul><ul><li>Párbeszédanalízis </li></ul></ul><ul><ul><li>Video-interakció elemzés </li></ul></ul><ul><ul><li>(Video-)Szemiotika </li></ul></ul><ul><ul><li>Pragmatika </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizuális kommunikáció </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestalt pszichológia </li></ul></ul>
 4. 4. Az internet használata a drogkutatásokban <ul><li>Információelemzés </li></ul><ul><ul><li>1. a használók számára készített anyagok </li></ul></ul><ul><ul><li>2. a használók által készített anyagok </li></ul></ul><ul><li>Könnyen hozzáférhető egészségügyi információk (Lucas 2005) </li></ul><ul><li>Az információmegosztás változó forrásai és útvonalai (személyes -> virtuális ) </li></ul><ul><li>Növekvő számú online kommunikációs felületek (közösségi média, blogok, honlapok, fórumok) </li></ul><ul><li>Ha csak „grey material” áll rendelkezésre pl. egy új drogról vagy használati módról </li></ul>
 5. 5. Az internetről származó videók elemzése <ul><li>Ingyenesen hozzáférhető oldalak - az információszerzés populáris formái </li></ul><ul><ul><li>YouTube használók (comScore 2010 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>14 milliárd videó megtekintés és megosztás 2009-ben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>életkor: 18–55 év , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>férfiak és nők közötti különbségek , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geográfiai különbségek halványulása , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A YouTube használók 51% -a heti vagy gyakoribb látogató , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a 18- to 34 évesek 52%-a a barátaival vagy a kollégáival osztja meg a videókat </li></ul></ul></ul><ul><li>Erősség </li></ul><ul><li>egy új jelenségre adott gyors reakció </li></ul><ul><li>nemzetközi </li></ul><ul><li>személyes üzenetek </li></ul><ul><li>Gyengeség </li></ul><ul><li>változó tartalom </li></ul><ul><li>a verbális és a vizuális tartalmak összefüggései </li></ul>
 6. 6. A kvalitatív videóelemzés kiindulási pontjai <ul><li>Fókusz: Mi a kutatói kérdés ? Milyen információkat elemzünk? ( használók számára vagy használók által feltöltött tartalmak, stb. ) </li></ul><ul><li>Szelekció: Melyek az adekvát kulcsszavak? Mi a leginkább releváns időperiódus ? Milyen nyelven ? </li></ul><ul><li>Definiálás: Milyen információ fontos a kutatáshoz ? </li></ul><ul><ul><ul><li>szöveges </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a udio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>v i z u á l is </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e xplicit/Implicit </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Kutatási kérdésünk: mefedron a Youtube-on <ul><li>Milyen információkat szolgáltat egy populáris videó oldal egy új drogról (mefedron), amikor az ellenőrzött és vagy tudományos eredmények hiányoznak? </li></ul><ul><li>Hogyan osztják meg az információkat ( a használatról és a hatásokról)? </li></ul><ul><li>Ki szolgáltatja az információkat ( használók, szakemberek, terjesztők, hírügynökségek ) ? </li></ul><ul><li>Milyen attitűdök jelennek meg és terjednek ? </li></ul>
 8. 8. KVA: alapinformációk/ Mefedron a Youtube-on <ul><li>Kulcsfogalmak meghatározása </li></ul><ul><li>Időperiódus meghatározása </li></ul><ul><li>Relevancia-szerinti videók elemzése </li></ul><ul><li>Nézettségi gyakoriságok és feltöltési csúcsok </li></ul><ul><li>A videó hossza </li></ul><ul><li>A videó feltöltése óta eltelt idő </li></ul><ul><li>Átlagos nézőszám </li></ul><ul><li>A videó kategorizálása </li></ul><ul><li>Az egyes tényezők közötti korrelációk </li></ul><ul><li>Term: “mephedrone” </li></ul><ul><li>A letöltés ideje: 2010 . március 8. </li></ul><ul><li>Elemzés: 178 vide ó - 28 relev á n s </li></ul><ul><li>Gyakoriság: </li></ul><ul><ul><li>Független használó: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az első: 2008 . 07. 28 , második: 2009 . 07. 19 , csúcs: 2009 d ecember és 2010 f ebru ár </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hírügynökségek: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Két csúcs : 2009 n ovember és 2010 f ebru ár - március </li></ul></ul></ul>Összesen 178 videó, ebből az előző szempontok szerint 28-at választottunk ki Analizált videók ( átlagok ) (n=28) Átlagos hosszúság ( perc ) 2,30 (SD=2,66) Átlagos napok száma a YouTube -on 48,46 (SD=27,51) Átlagos nézettség 3682, 23 (SD=5463,90) Forrás 23 (82,15%) független használó 5 (17,85%) hírügynökség
 9. 9. KVA: textuális adatok// Mefedron a Youtube-on <ul><li>Explicit, verbális adatok összegyűjtése </li></ul><ul><ul><li>Amit mondanak vagy írnak a videó alatt </li></ul></ul><ul><li>Nyílt kódolás </li></ul><ul><ul><li>- Definiálni : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>forrásokat, referenciákat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>motivációkat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>interpret ációkat </li></ul></ul></ul><ul><li>Kódok, kategóriák, tartalmi címkék </li></ul><ul><ul><li>- Kódcsaládok összehasonlítása </li></ul></ul><ul><li>Mintázatok azonosítása </li></ul><ul><li>2 független kódoló (egyetemisták; nem ismerték a mefedront) </li></ul><ul><li>Tartalmi címkék: </li></ul><ul><li>I. M e f edron tapasztalatok : </li></ul><ul><li>1. „beállni” a mefedrontól </li></ul><ul><li>2. „csúcsra” jutni a mefedrontól </li></ul><ul><li>II. A mefedron iránti attitűdök : </li></ul><ul><li>3. ártalomcsökkentés </li></ul><ul><li>4. bátorító vagy visszatartó attitűdök </li></ul><ul><li>5. informatív vagy morális pánik </li></ul><ul><li>6 . a legalitást vagy az illegalitást támogatók </li></ul><ul><li>III. Információforrások </li></ul><ul><li>7 . szakértelem </li></ul><ul><li>8 . kísérlet </li></ul><ul><li>Kódok (kivonatok) </li></ul><ul><li>1. Használat: a drog használatának formái; tanácsok használóktól vagy felelősséget érző személyektől a kockázatokról </li></ul><ul><li>2. Tények/információk a mefedronról: 1. segíteni a használók jobb orientációját, tudásszintjét emelni 2. árak, a mefedronhasználat pozitív és negatív következményei </li></ul><ul><li>3. P s zichológiai , fizikai és érzelmi hatások: paranoia, szorongás , p á ni k rohamok , függővé válás, depresszió, nauzea , hallucin ációk , hányás , orrfolyás , palpit ációk , étvágycsökkenés, álmatlanság </li></ul>
 10. 10. A videók megoszlása a tartalmak szerint <ul><ul><ul><ul><li>Tartalmi címkék </li></ul></ul></ul></ul>Használók videói (%) Hír- ügynök- ségi videók (%) Az összes videóból (%) 1. „beállni” : 30,43 0 25 2. eufórikus hatás : 52,17 40 50 3. ártalomcsökkentő attitűd : 13,04 60 21,42 4. a használat bátorítása : 43,47 0 35,71 5. „lebeszélő” attitűd : 21,73 60 28,57 6. informatív attitűd : 34,78 80 42,85 7. erkölcsi pánik : 26,08 80 35,71 8. a legalitás támogatása 30,43 0 25 9. az illegalitás támogatása : 0 60 10,71 10. tapasztalat : 4,34 60 14,28 11. kísérletezés : 69,56 40 64,28
 11. 11. KVA: audiovizuális adatok / Mefedron a Youtube-on <ul><li>Funkcionális/diszfunkcionális elemek </li></ul><ul><li>Explicit/implicit hatások </li></ul><ul><li>V ide ó </li></ul><ul><ul><li>műfaj </li></ul></ul><ul><ul><li>hatások </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>háttér </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>színek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>szimbólumok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zene </li></ul></ul></ul><ul><li>Személyek </li></ul><ul><ul><li>Férfi/nő </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>arckifejezések </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>öltözködés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>interakciók </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kommunikáció a nézővel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>az üzenettel kapcsolatos harmónia </li></ul></ul></ul>Aktorok: egy vagy több személy , protagonist a , á gen sek , paciensek Narrativit ás : vágások, beállítások „ Amit az emberek képzelnek a droghasználatról” színes háttér, pszichedélikus zene , party , különböző szubkultúráknak megfelelő öltözködés ; tetoválás, ékszerek, stb . Szinháziasság: előadás a kamerába , mozgás , tárgyhasználat , más drogokhoz használt tárgyak bemutatása ( tűk, pipa, stb .), egymással vagy a nézővel történő kommunikáció Objektivitás: informatív, sok szereplő Az arckifejezések az objektivitást sugallják , szubjektivitás, saját szoba
 12. 12. Diszkusszió: mefedron a Youtube-on <ul><li>Milyen információkat szereztünk az angol nyelvű YouTube videókból? </li></ul><ul><ul><li>a használat „legjobb” körülményei , </li></ul></ul><ul><ul><li>tényszerű állítások ( árak, kémiai összetevők ), </li></ul></ul><ul><ul><li>pozitív és negatív hatások, mellékhatások , </li></ul></ul><ul><ul><li>összehasonlítás más drogokkal (kokain, amfetamin, Ecstasy) </li></ul></ul><ul><li>Kitől származik az információ? </li></ul><ul><ul><li>a használóktól és nem a szakemberektől </li></ul></ul><ul><li>Hogyan ábrázolják a drogot? </li></ul><ul><ul><li>informat ív, amat ő r vide ók, </li></ul></ul><ul><ul><li>saját tapasztalatok alapján , </li></ul></ul><ul><ul><li>a mefedron-használat implicit vagy explicit bátorítása, </li></ul></ul><ul><ul><li>a legalitás támogatása </li></ul></ul>
 13. 13. Konklúzió: mefedron a Youtube-on <ul><li>Professzionális adatok és publikációk hiánya </li></ul><ul><ul><li>kevés hírügynökségi anyag -> általában ellentétes információkat fejeznek ki, mint a használók videói </li></ul></ul><ul><li>Egy új drog terjedésének kezdeti fázisai </li></ul><ul><ul><li>az internetes vide ókat információforrásként kezelhetjük </li></ul></ul><ul><ul><li>a drogkutatással foglalkozó szervezeteknek gyors és megbízható információkkal kell szolgálniuk – verseny a használókkal (Winstock et al., 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>az információs hiányt nem ellenőrzött, a használóktól származó információk töltik ki (ritkábban a terjesztőktől, a hírügynökségektől) </li></ul></ul><ul><ul><li>a teljesebb tudást tükröző videókat a drogkutató intézményeknek is fel kell használniuk egy-egy új droggal kapcsolatban a videós oldalak népszerűsége miatt </li></ul></ul>
 14. 14. Konklúzió: kvalitatív videóanalízis <ul><li>Az internetes videókkal kapcsolatban a módszer hasznos lehet: </li></ul><ul><li>a kutatási kérdés jobb meghatározásában </li></ul><ul><li>(„elő-kutatás”) </li></ul><ul><li>egy új jelenséget a kezdeti fázisában megérteni (egy „nyelv”/kifejezőeszköz kialakulását figyelemmel kísérni) </li></ul><ul><li>új perspektívák beemelése (trianguláció) </li></ul><ul><li>az internetet bevonni a kvalitatív kutatások közé </li></ul>
 15. 15. Köszönöm a figyelmet! [email_address]

×