Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opiáthasználók szubsztitúciós kezelése Kelet-Közép-Európában

622 views

Published on

Opiáthasználók szubsztitúciós kezelése: epidemiológiai adatok a heroinhasználat és a problémás opiáthasználatról, valamint a szubsztitúciós kezelések epidemiológiai jellemzői. Kelet-Közép-Európa és Nyugat-Balkán.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opiáthasználók szubsztitúciós kezelése Kelet-Közép-Európában

 1. 1. A szubsztitúciós kezelés helyzete Kelet-Közép-Európában Rácz József Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Addiktológiai Tanszék
 2. 2. Heroinhasználat és helyettesítő kezelés Epidemiológiai helyzet Kelet-Közép-Európában Szlovénia Szlovákia Cseh Köztársaság Lengyelország Ausztria Két példa: Ausztria és Lengyelország Nyugat-Balkán Albánia Bosznia Hercegovina Macedónia Koszovó Montenegró Szerbia Összegzés
 3. 3. Degenhardt és mtsai, 2013, Lancet Az egyes szercsoportok előfordulása az európai régiókban (WHO)
 4. 4. Mathers és mtsai, 2010 Lancet Ártalomcsökkentő programok – OST – és HIV kezelőprogramok Európában ERIP: estimated IDU population
 5. 5. Degenhardt és mtsai, 2013, Lancet Betegségteher (DALY) életkor szerintDALY = egészségkárosodással korrigált életévek (betegség+halál) az opiátok még mindig súlyos egészségkárosodást okoznak
 6. 6. EMCDDA, 2014
 7. 7. Epidemiológiai helyzetkép
 8. 8. 2010- 2012 között csökkent: A heroin lefoglalások száma és mennyisége A heroin tisztasága A heroin ára 2012 2010
 9. 9. A heroinlefoglalások 2009- 2010 óta csökkennek (kivéve: Törökország)
 10. 10. Fentanil (Észtország), metadon, buprenorfin (Finnország) Új jelenség: a herointól eltérő opiátok használata
 11. 11. 2012 A kezelésbe kerülők száma csökken A kezelésbe kerülők idősödnek
 12. 12. Az OST-ban résztvevők száma 2010-től stagnál - lassan csökken OST: Metadon Buprenorfin Metadon+Buprenorfin 734.000 fő Kivéve: Törökország Görögország Lettország alacsony értékről indultak
 13. 13. EMCDDA, 2014
 14. 14. Heroin (2010-2012) Lefoglalások száma és nagysága csökken Tisztasága csökken Ára csökken Herointól eltérő opiátok megjelenése Heroinhasználat miatt kezelésbe kerültek (2010-2012) Száma csökken Életkor: idősödnek OST-ben részesülők (2010-2012) Száma nagyjából stagnál (enyhe emelkedés) Kivétel: Görögország, Törökország, Lettország – alacsony értékről indultak Kivétel: Románia: 30%-os csökkenés Nagy különbségek vannak a közép-kelet európai országok között az OST kezelésben részesülők száma és aránya tekintetében Magyarország helye: közepes Epidemiológiai helyzetkép változása 2010-2012 között
 15. 15. Heroinhasználat és OST Kelet-Közép-Európában Szlovénia Szlovákia Cseh Köztársaság Lengyelország Ausztria Nyugat-Balkán Albánia Bosznia Hercegovina Macedónia Koszovó Montenegró Szerbia
 16. 16. Szlovénia A problémás opiáthasználók száma a rejtett populációs koefficiens szerint (2011) HR programokban résztvevők szerhasználata (2010-12) Szubsztitúciós kezelésben részesülők (2012) Droghasználathoz kapcsolódó halálozás
 17. 17. Szlovénia jellemzői A kezelt drogbetegek jelentős aránya OST kezelésben részesül M, SUB, BU, MoSr Feketepiacon megjelenő szubsztitúciós szerek Droghasználathoz kapcsolódó halálozás: metadon szerepe! HIV: nem jellemző
 18. 18. Szlovákia HR programokban résztvevők szerhasználata (2004-2011) A kezelési igény változása (1994-2012) Heroinhasználók a HR programokban inkább előfordulnak
 19. 19. TDI adatok heroin Absztinens Nem absztinens F11: Heroin F12: Kannábisz F15: Egyéb amfetamin F19: Polidroghasználat metadon „drugfree” Nem absztinens Opiáthasználók (Pozsonyi Központ)
 20. 20. A HCV előfordulása A HR programokban történő előforduláshoz hasonló HCV gyakoriság A legrosszabb kezelési kimenet a heroinhasználóknál van Csökken az OST-ben résztvevő kliensek száma ------------- csökken a heroinhasználat
 21. 21. Szlovákia jellemzői Az egészségügyi kezelésben levőkhöz képest több opiáthasználó a HR programokban Kezelési kimenet: legrosszabb a heroinhasználóknál Opiáthasználók kis aránya részesül OST-ben (17%: Pozsony) HCV: csökkenő tendencia
 22. 22. Első kezelési igény az elsődleges drog szerint Az összes kezelési igény Egyéb opiát Buprenorfin Cseh Köztársaság
 23. 23. A nemzeti OST regiszterben található kliensek (buprenorfin csak részben) OST-k felépítése: Pszichiátriai centrumok Orvosok Problémás opiáthasználók (háziorvosok közötti becslés) 2010: 20.400 2012: 7.700
 24. 24. A Nemzeti Szubsztitúciós Regiszterben szereplő centrumok és orvosok
 25. 25. A HCV előfordulása Problémás droghasználók becslése Prágában (2011) 2013: Pszichiátriai reform addiktológiai szolgáltatók egy része átkerült a szociális ellátásból az egészségügyi ellátásba Alacsony-küszöbű ellátásban résztvevők között magas a buprenorfin és metadon szubsztitúcióban levő kliensek aránya 2012: új HIV: 5 fő 2012: OST-ben új kliensek 58,3%-a HCV fertőzött
 26. 26. Cseh Köztársaság jellemzői Első kezelési igény/Összes kezelési igény: H, BUP (nő), egyéb opiátok OST: pszichiátriai centrumok + orvosok HR szolgáltatások: jelentős az OST-ben kezelt kliensek megjelenése HCV: nő HIV: nem jellemző
 27. 27. Lengyelország NEP kliensek, szerhasználat az utolsó 30 nap alapján Kezelési igény, elsődleges drog
 28. 28. Problémás opiáthasználók a kezelésben, 2009 Problémás opiáthasználók (összes) (becslés) Eü-i kezelési költségek megoszlása – National Health Fund, 2012 OST (2012) 25 centrum + 7 börtönbeli centrum Összesen: 1583 kliens 4 megyében 10% alatti lefedettség „magas küszöb” 2012: 616 helyi önkormányzat (27%) finanszírozott kezelést - ellátást
 29. 29. HIV+ esetek előfordulása injekciós droghasználók között AIDS halálesetek előfordulása injekciós droghasználók között NEP kutatás (2012: 349 fő) 2012: 2010: HIV: 57% (75% kezdett kezelést) 43% (57% kezdett kezelést) HCV: 78% 70%
 30. 30. Lengyelország jellemzői Szerhasználat: a heroinhasználók száma csökken, de a metadonhasználóké nő (feketepiac) Kezelési igény: opiáthasználóknál csökken OST-ben részesülők: 10% körüli lefedettség + magas küszöb Egészségügyi költségek: OST magas HCV: csökken HIV: csökken
 31. 31. Ausztria Prevalencia becslés: problémás opioid-használat OST-ben részesülő kliensek és problémás droghasználók Az opiáthasználat csökkenése melletti OST kliens-szám növekedés
 32. 32. OST-ben részesülők életkor szerinti megoszlása Egy orvos által ellátott OST kliensek száma (2012) Centrumok mellett kezelőorvosok (office-based): átlag 30 kliens/orvos Problémás opiáthasználat, életkor szerinti bontásban
 33. 33. OST kezelésre jogosult orvosok Ausztriában
 34. 34. Szerhasználat OST kliensek körében 2% rendszeres heroinhasználat 18% alkalmi heroinhasználat (TREAT Study) 28% átadja a gyógyszerét másnak 20% csak felügyelet mellett használja 38% már legalább 1x injektálta a helyettesítő gyógyszert 93%-ban használtak benzodiazepint, de stabilizálni tudták a használatot
 35. 35. HIV+ injekciós droghasználók HCV és HBV fertőzöttek alakulása
 36. 36. Droghasználathoz kapcsolódó halálozás Droghasználathoz kapcsolódó halálozás
 37. 37. Ausztria jellemzői Problémás opiáthasználók száma csökken – de OST kliensek száma nő 35 év feletti problémás opiáthasználók aránya nő - stagnál (más életkori csoportokban csökken) OST: centrumok + kezelőorvosok OST kliensek: opiát- és benzodiazepin-használat HIV: csökken HCV: stagnál
 38. 38. Két példa: OST Ausztriában és Lengyelországon Thom és mtsai, 2013 Ausztria A „drogügy” a pszichiátereké – később a GP-k is megjelentek DH-k „hangja” csak a szakemberek közvetítésével Konzervatív Szocdem párt absztinencia eü kérdés: OST 1987: hivatalos OST (de lényegében csak Bécs) (köz- és magánintézmények, pszichiáterek, GP-k) Ideológiai vita: csak a szer típusa, illetve az eljárás- rendre terjed ki Lengyelország Szakemberek (többféle háttér) NGO-k OST mellett és ellen absztinencia-orientált katolikus egyház A varsói Inst of Psychiatry and Neurology MONAR 1989: HIV robbanás 1992: OST próbaalkalmazás + HR 1997: OST hivatalos (MMT) 2000-es évek: a drogpolitika: restriktívebbé vált Absztinencia-orientált NGO-k (TC): a költségek 70%-a Magas-küszöbű, szigorú MMT-k (15% lefedettség) pénzügyi küzdelem (nem ideológiai) WHO, ENSZ, EU szerepeNem alakult ki megfelelő adminisztratív kapacitás Nem egyenlően elosztott egyik országban sem
 39. 39. „Nyugat-Balkán”
 40. 40. OST kezelőhelyek
 41. 41. Nyugat-Balkán OST-ben résztvevő problémás opiáthasználók aránya HIV+ kliensek száma Becsült OST lefedettség
 42. 42. HCV fertőzött kliensek száma HCV fertőzöttek száma HR lehetőségek száma
 43. 43. Szerbia jellemzői OST lefedettség: kb. 10% HIV: „jelen van” HCV: csökken (52%)
 44. 44. Kelet-Közép-Európában az OST kezelések tekintetében - csökkenő heroinhasználat mellett az OST kezelés stagnál (vagy csökken) – az összes kezelési igény viszont csökken - idősödő kliensek: időskori problémák (mentális, fizikális, szociális – stigma) - időskori kezelési hajlandóság és eredményesség (!) - az OST kezelések szerepe a betegségteher csökkentésében és a fertőző betegségek megelőzésében - a heroin mellett más opiátok feketepiaci használata (BUP, M) – HR programok - közepes különbségek az OST ellátásban a régióban a két szélső példa Ausztria és Lengyelország alacsony-küszöb magas küszöb diverzifikált költséges több szer kevés szereplő Daniel Rosen és mtsa, 2011: Characteristics and consequences of heroin use among older adults in the United States: a review of the literature, treatment implications, and recommendations for further research. Addict Behav. 2011 Apr; 36(4): 279–285. Gervasoni és mtsai: A high proportion of users of low- threshold facilities with needle exchange programmes in Switzerland are currently on methadone treatment: implications for new approaches in harm reduction and care. Int J Drug Policy. 2012 Jan;23(1):33-6.
 45. 45. Köszönöm a figyelmet! racz.jozsef@ppk.elte.hu

×