Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Castaneda jelenség

1,095 views

Published on

Az előadásban arra keresek választ, mindek köszönhető Castaneda nagy népszerűsége egyes droghasználói körökben, és ennek a hatásnak mi volt az ára, a pszichedélikus élmény mcdonaldizációjához vezetett.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Castaneda jelenség

 1. 1. A Castaneda-jelenség, avagy a pszichedelikus tapasztalat mcdonaldizációja Rácz József
 2. 2. vázlat Fogalomhasználat : hallucinogén szerek pszichedélikumok „ partidrogok” A drognarratíva születése: de Quincey Castaneda: egy új drognarratíva születése és narratív terjedése? A történet A diskurzus Castaneda narratív újításai A droghasználat metaforái A hallucinogének és a „partidrogok” metaforái Disneyfikáció és McDonaldizáció A parti disneyfikációja és mcdonaldizációja: a metaforák értelmezése Spatializáció és mcdonaldizáció: a hatalom működése A Castaneda-jelenség mcdonaldizációja és disneyfikációja
 3. 3. Honnan hová? De Quincey: az ópiumos „álmok” értelmezése = alternatív valóság az álmokban Castaneda: alternatív valóság a szövegben (hogyan beszélünk a tapasztalatainkról és a világról) Partidroghasználók narratívái: a metafora és más szövegkezelési szabályok A metaforák és a szövegkezelési szabályok sztereotipizálása, sablonná válása: a szerhasználat: mcdonaldizációja disneyfikációja (szabványosítás) élmény (figura) – háttér megfordítása A Castaneda-i élmény mcdonaldizációja és disneyfikációja – a hatalom működése
 4. 4. A Castaneda-jelenség 2008: 40. kiadás (Amazon) Csináld magad önismereti könyvek Ezoterikus könyvek Pszichonauta, pszichedélikus könyvek Tudományos recepció –– nem tudományos de: pl. Deleuze-Guttari: A thousand plateaus
 5. 5. … utcákat rovó peripatetikus… (15.o.) Az ópiumélvezettel együttjáró izgalom (…) nem valami lázkitörések, hanem inkább egészséges visszatérést jelentenek ahhoz az állapothoz, melyet szellemünk a kín mélyreható gyötrelmeinek kiküszöbölése után, melyek a természettől fogva jóravaló szív indulatait gátolhatják és veszélyeztethették, végre újra magáénak mondhat, jogos tulajdonaként. (28-29. o.) Egy-egy ilyen kiruccanásom során néha nagyon messzire vetődtem, s ez érhető is, mert az ópiumevő olyan boldog, hogy észre sem veszi az idő múlását . Olykor, ha a hajózás szabályai szerint próbáltam hazatérni, szememet a sarkcsillagra szegezve, s így kerestem északnyugati átjárót ahelyett, hogy körülhajóztam volna újra azokat a fokokat és földnyelveket, melyek mellett odafelé elhaladtam, néha olyannyira belekeveredtem az utcák útvesztőjébe , olyan talányos sikátorok nyíltak előttem, oly szfinxtitokzatosságú közök, zsákutcák , melyek még, azt hiszem, egy hordár bátorságával is dacoltak volna, s egy bérkocsist is zavarba ejtenének. Néha szinte azt hittem, én vagyok ezeknek a terra incognitáknak a felfedezője, s kételkedtem benne, hogy mindez London legújabb térképen egyáltalán megtalálható (32.o.) Ó, igazságos, hatalmas, mégis végtelenül gyengéd ópium , mily enyhítő balzsamot hozol mindnyájunk szívére… (33.o.) … az ópiumevő (…) erkölcsisége a felhőtlen boldogság állapotába kerül, s elborítja a szellemi emelkedettség fénye. (29.o.) S az idő alatt, míg az ópiumról apránként leszoktam, annak az embernek a kínját éreztem, aki a létezés egyik formájából a másikra vált át . S a vég nem a halál volt, hanem sokkal inkább valamiféle fizikai megújulás… (53.) A létező idő egyetlen matematikai ponttá zsugorodik össze… (68.o.) Dark Interpreter: Kísérőmet az Árnyak Birodalmával …(68.o.): „doppelganger ” de Quincey (1822/1983): Egy angol ópiumevő vallomásai: példák… A drognarratíva születése
 6. 6. <ul><ul><li>A történet </li></ul></ul><ul><ul><li>a droghatás „belső”, pszichológiai térben történő szerveződése </li></ul></ul><ul><ul><li>álmok: értelmezésükön keresztül válik érthetővé a múlt és az emberi létezés célja (ill.: érhető el a harmónia és az „önmegértés”, Isten szándékainak megértése) </li></ul></ul><ul><ul><li>tér: ikonografikus térkép (a Fájdalmak Asszonyai), terra incognita, a londoni labirintusok mint az ópium-álmok térszerkezetei, </li></ul></ul><ul><ul><li>mozgás a térben: út, utazás, utcákat rovó peripatetikus - lelki „utazás” </li></ul></ul><ul><ul><li>idő: a múlt a művészet által válik érthetővé és irányító erővé (a droghatás előre és hátravisz az időben) </li></ul></ul><ul><ul><li>orientalizmus: Kelet - Nyugat </li></ul></ul>A drognarratíva születése de Quincey (1822/1983): Egy angol ópiumevő vallomásai <ul><ul><li>A diskurzus </li></ul></ul><ul><ul><li>Az elbeszélő perspektívája, az elbeszélő és az olvasó viszonya </li></ul></ul><ul><ul><li>vallomás, de tanítás is („peripatetikus”) </li></ul></ul><ul><ul><li>az ópium megszemélyesítése (drogalitás) </li></ul></ul>Drogalitás (Moore, 2004): a drogok különböző „személyisége”, azaz a drogokról szóló narratívák főszereplői, pl. kokain – crack: privilégium és presztízs, „fogyasztás” – a használók változásával kriminogén káosz-droggá vált (Latour nyomán: aktor-network elmélet)
 7. 7. De Quincey útjai Londonban London labirintusai (lásd álmok)
 8. 8. Castaneda: egy új drognarratíva születése? narratív terjedés
 9. 9. Castaneda, 1968 [1991] 2008: 40. kiadás (Amazon)
 10. 10. A történet: Vázlat a szerkezeti elemzéshez ELSŐ EGYSÉG Tudással rendelkező ember Tudással rendelkező emberré válni tanulás kérdése A tudással rendelkező ember harcos Tudással rendelkező emberre válni szüntelen folyamatot jelent A szívvel rendelkező utat kell követnie MÁSODIK EGYSÉG A tudással rendelkező embernek szövetségese van HARMADIK EGYSÉG Egy szövetségesnek szabály a van A szabály megváltoztathatatlan A szabály a szokványos valóságban igazolódik A szabály a nem szokványos valóságban igazolódik A szabály speciális céljai Első speciális cél, próba ( Datura inoxia ) Kezelési technika, lenyelés Második speciális cél , jövőbe látás ( Datura inoxia ) Kezelési technika, lenyelés-felszívódás Harmadik speciális cél , repülés ( Datura inoxia ) Kezelési technika, lenyelés-felszívódás Negyedik speciális cél, próba ( Psilocybe mexicana ) Kezelési technika, lenyelés-belégzés Ötödik speciális cél, mozgás ( Psilocybe mexicana ) Kezelési technika, lenyelés-belégzés Hatodik speciális cél, mozgás alternatív forma felvétele által ( Psilocybe mexicana ) Kezelési technika, lenyelés-belégzés
 11. 11. NEGYEDIK EGYSÉG A szabályt speciális megegyezés igazolja A jótevő Mescalito hozza létre őket A nem szokványos valóság benső szintje Az észlelt részlet növekvő összetettsége Haladás az ismerttől az ismeretlen formákig Haladás a nem szokványos valóság gyakorlatibb használata felé A FOGALMI RENDSZER A tanítvány <ul><li>Drogalitások </li></ul><ul><li>A Datura inoxia ban tartalmazott szövetséges: </li></ul><ul><ul><li>Asszonyi tulajdonságokkal rendelkezik </li></ul></ul><ul><ul><li>Birtokló </li></ul></ul><ul><ul><li>Erőszakos </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiszámíthatatlan </li></ul></ul><ul><ul><li>Követőinek jellemére káros hatással van </li></ul></ul><ul><ul><li>Felesleges hatalom adója </li></ul></ul><ul><li>A Psilocybe mexicana ban tartalmazott szövetséges: </li></ul><ul><ul><li>Férfi tulajdonságokkal rendelkezik </li></ul></ul><ul><ul><li>Érzelem nélküli </li></ul></ul><ul><ul><li>Szelíd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiszámítható </li></ul></ul><ul><ul><li>Követőinek jellemére jótékony hatással van </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksztázist nyújt </li></ul></ul><ul><ul><li>A jótevő </li></ul></ul><ul><li>Mescalito hozza létre őket </li></ul><ul><ul><li>A tartalmazó a hatalom maga </li></ul></ul><ul><ul><li>Nincs szabálya </li></ul></ul><ul><ul><li>Nem kell hozzá tanulóidő </li></ul></ul><ul><ul><li>Védelmező </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanító </li></ul></ul><ul><ul><li>Határozott formája van </li></ul></ul>
 12. 12. – Tényleg repültem, don Juan? – Ezt mondtad, nem ? – Igen, mondtam. De úgy értem, a testem valójában elrepült? Felszálltam, mint egy madár? – Mindig olyanokat kérdezel, amire nem lehet válaszolni. Repültél….Nincs értelme annak, amit kérdezel. A madarak madárként repülnek, az ember pedig, aki bevette az ördögmagot, ekképpen repül… – Ahogy a madarak? – Nem, hanem úgy repül, mint aki bevette az ördögmagot. – Akkor igazából nem szálltam el, csak a képzeletemben. Hol volt a testem? – A bokorban – mondta elvágólag, de rögtön utána nevetésben tört ki. – Az a bajod, hogy csak egyféleképpen értelmezed a dolgokat . Nem hiszed, hogy egy ember tud repülni, pedig egy brujo ezer kilométereket képes egy szemvillanás alatt megtenni… – Nézd, don Juan, másfelől közelítjük meg a dolgot. Tegyük fel, csak a vita kedvéért, hogy valamelyik diáktársam itt lett volna velem, amikor bevettem az ördögmagot. Ő látott volna engem repülni? – Jössz megint ezekkel, hogy mi lett volna, ha... Nem érdemes így beszélni … – Én ezt úgy értem, don Juan, hogy ha te és én látunk egy madarat repülni, akkor megegyezünk, hogy repül. De ha két barátom látott volna engem repülni tegnap éjjel, akkor egyetértettek volna abban, hogy repülök? – Talán igen. Te azért ismered el, hogy a madarak repülnek, mert látod őket. A repülés megszokott dolog a madaraknál. De más dolgokat nem ismersz el, hogy madarak teszik, mert soha nem láttad őket ezt vagy azt csinálni. Ha a barátaid ismernének embereket, akik repülnek az ördögmag segítségével, akkor egyetértettek volna abban, hogy láttak téged repülni. – Próbáljuk másként fogalmazni, don Juan. Ha például odakötöztem volna magam egy erős lánccal egy sziklához, akkor is repültem volna, ugye, mivel a testemnek semmi köze nem volt a repüléshez? Don Juan hitetlenkedve nézett ram. – Ha odakötözted volna magad egy sziklához, akkor attól tartok, úgy kellett volna repülnöd, hogy magaddal viszed a sziklát a lánccal együtt. Repülés
 13. 13. – Tényleg varjúvá váltam? Tehát, ha valaki megpillantott volna, úgy tűntem volna neki, mint egy közönséges varjú? – Nem gondolkozhatsz ilyen módon , amikor a szövetségesekről es azok hatalmáról van szó. Az ilyen kérdéseknek nincs értelmük. Mégis, legegyszerűbb dolog a világon varjúvá válni. … Lehet szöcskévé, gyíkká, sőt hangyává is változni, de az meg kockázatosabb, mert könnyen a nagyobb állatok zsákmányává válnak. Vitatkoztam, hogy amit ő mond, az azt jelenti, hogy az ember tényleg varjúvá, szöcskévé vagy bármivé változik. De ő ismetelte, hogy félreértem, amit mond. – Hosszú időbe telik, amíg az ember megtanulja, hogyan legyen tényleg varjú. Te azzá változtál, de ugyanakkor nem szűntél meg embernek maradni. Itt valami m á s van . – Meg tudod nekem mondani, mi az a valami más? – Talán mostanra már magad is rájöttél. Ha nem féltél volna annyira, hogy megőrülsz, elveszted az eszedet vagy a testedet, akkor már megértetted volna ezt a csodálatos titkot. Talán várnod kell, amíg megszűnik a félelmed, hogy megértsed, mit mondok neked. Varjúvá válás úgy éreztem, mintha a gép belsejében lennek magam is, és vele együtt repülnék.
 14. 14. Ekkorra érkezett el oda az ember, hogy nincs több félelme, elméjének nincs türelmetlen világossága, amikor minden hatalmat kézben tartja, de ugyanakkor ellenállhatatlan vágyat érez, hogy megpihenjen. Ha teljesen átadja magát a pihenés es feledés vágyának, ha vigasztalást talál a saját kimerültségében, akkor elvesztette az utolsó menetet – ellensége gyenge, öreg teremtésként ledöfi. Visszavonulási vágya lerombolja az elért világosságot, hatalmat es tudást. Viszont ha az ember lerázza a fáradtságot, es végigéli, amit a végzete parancsol , akkor nevezhetjük tudással rendelkező embernek , meg ha csak egy pillanatig is az – abban a pillanatban, amikor felveszi a harcot utolsó, legyőzhetetlen ellenségével. A világosságnak, hatalomnak es tudásnak ez a pillanata elégséges is számára. A tudással rendelkező ember harcos
 15. 15. Nem gondolkozhatsz ilyen módon, amikor a szövetségesekről es azok hatalmáról van szó. Az ilyen kérdéseknek nincs értelmük… – Ezt mondtad , nem? … csak egyféleképpen értelmezed a dolgokat… Nem érdemes így beszélni… Castaneda szövegkezelése A „beszéd” = szövegkezelés hozza létre az alternatív valóságot - az alternatív valóság a szövegben van ontológiai státusza érdektelen (Deleuze-Guttari)
 16. 16. A történet <ul><li>A tudással rendelkező ember (harcos) kialakulása </li></ul><ul><li>A nem szokványos valóság megismerése és felhasználása </li></ul><ul><li>Haladás, tanulás: </li></ul><ul><ul><li>félelem </li></ul></ul><ul><ul><li>világosság </li></ul></ul><ul><ul><li>hatalom </li></ul></ul><ul><ul><li>öregkor </li></ul></ul><ul><li>Fokozatok: </li></ul><ul><ul><li>próba </li></ul></ul><ul><ul><li>jövőbe látás </li></ul></ul><ul><ul><li>repülés </li></ul></ul><ul><ul><li>mozgás </li></ul></ul><ul><li>Történetek, párbeszédek </li></ul><ul><li>Utazás, gép </li></ul>A diskurzus <ul><li>A tanítvány, aki az olvasó tanítója </li></ul><ul><li>A tanító (jótevő) </li></ul><ul><li>Ki a szerző? </li></ul><ul><ul><li>Az elbeszélő vagy a drog (drogalitás)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Az elbeszélő vagy a szöveg? </li></ul></ul><ul><li>A kétértelműség fenntartása </li></ul><ul><li>(Todorov: fantasztikus elbeszélés) </li></ul>Idő Tér Mozgás
 17. 17. Henri Michaux meszkalin rajzai (kb. 1950-58) mozgás, repülés
 18. 18. Castaneda narratív újításai Nincs vallomás, bűntudat, megbánás: kétértelműség Tanítás Az elbeszélő és az olvasó kapcsolata a tanításra épül Drogalitások: ki a szerző? A szöveg elsődleges státusza A történet A diskurzus Alternatív valóság A tudással rendelkező ember kifejlődése „ Életprogram” Tér – Idő - Mozgás Megtestesült élmények
 19. 19. Droghasználók metaforái A metafora meghatározása <ul><li>„ Klasszikus” metaforaelmélet </li></ul><ul><li>- a szavak valamilyen tulajdonsága, vagyis kizárólagosan nyelvi jelenség. </li></ul><ul><li>- művészi, esztétikai vagy retorikai célból alkalmazzuk </li></ul><ul><li>párhuzamba állított két dolog közötti hasonlóságon alapszik </li></ul><ul><li>tudatosan kigondoltak, és külön tehetségre van szükségünk ahhoz, hogy kitaláljuk és a megfelelő módon alkalmazzuk őket </li></ul><ul><li>az irodalmi díszítésen kívül nincs igazán szükségünk a metaforákra.” </li></ul><ul><li>(Kövecses 2007: 7-8) </li></ul><ul><li>Kognitív metaforaelmélet </li></ul><ul><li>(1) elsősorban fogalmak, és nem szavak jellemző tulajdonsága; </li></ul><ul><li>(2) a funkciója az, hogy segítse bizonyos fogalmak megértését, és nem csupán művészi vagy esztétikai célokat szolgáljon; </li></ul><ul><li>(3) gyakran nem hasonlóságon alapszik; </li></ul><ul><li>(4) a köznapi emberek is a legkisebb erőfeszítés nélkül használják (anélkül, hogy ennek tudatában lennének); </li></ul><ul><li>(5) „nem egy fölösleges, bár kellemes nyelvi díszítőeszköz, hanem az emberi gondolkodásnak és megértésnek elengedhetetlen kelléke.” </li></ul><ul><li>(Kövecses 2007: 13–14.) </li></ul>Kaló és Rácz, 2009
 20. 20. Példa és fogalmak (Kövecses 2007) <ul><li>„ Ez az alapja az elméletednek? </li></ul><ul><li>Erős érvekkel kell alátámasztani az elméletet. </li></ul><ul><li>Eddig még csak az elmélet vázát építettük fel.” </li></ul><ul><li>nyelvi metaforák -> fogalmi metaforákat tükröznek </li></ul><ul><li>Fogalmi tartományok : a megértéshez felhasznált & a megértendő: </li></ul><ul><li>Fogalmi metafora: AZ ELMÉLETEK ÉPÜLETEK </li></ul>Forrás - tartomány Pl.: épület Cél - tartomány Pl.: elmélet Leképezések forrás : ÉPÜLET cél : ELMÉLETEK az épület alapja az elmélet alapja az épület támasza az elmélet támasza az épület ereje az elmélet helyessége az építés az elmélet megalkotása az épület összeomlása az elmélet összeomlása
 21. 21. Adatgyűjtés és -elemzés Szerhasználat / Intravénás (heroin) Party drogok Marihuána Kutatói elvárások Általános attitűdök (média, Internet) DSM IV Előzetes fogalmi metaforák Példák az interjúkból
 22. 22. Az intravénás droghasználat fogalmi metaforái <ul><li>FOLYADÉKSZERŰSÉG, a heroin hatására határvesztés </li></ul><ul><li>Tudod, így teljesen elengedtem magam… nem éreztem annyira a testemet, ... Hát ezt éreztem, hogy minden mozog. (2804) </li></ul><ul><li>h anem inkább csak szinten tarto m m agam (1701) </li></ul><ul><li>KINT – BENT </li></ul><ul><li>És be nyomta, aztán megszoktam tőle, hogy időnként így mindig így kicsit ki fekszik a cucctól…(1701) </li></ul><ul><li>IDŐÉSZLELÉS MEGVÁLTOZÁSA </li></ul><ul><ul><li>Differenciálatlan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kitölti az ember napját (2804) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Szekvencialitás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hát, olyan, hogy benyomom, és utána… én úgy szoktam, hogy nyomok egy kicsit, és utána vissza szívom, mert így flesseltetem magam direkt. (2804) </li></ul></ul></ul>Kaló és Rácz, 2009
 23. 23. A party drogok használatának fogalmi metaforái <ul><li>GÉPSZERŰSÉG, a drog elindítja és fenntartja a motorikus hatást </li></ul><ul><li>Az LSD pedig pont azt csinálja, hogy töröl, radíroz , és akkor újra lehet írni ezeket az oldalakat. Olyan oldalakat is leradíroz, amik nagyon korán vésődnek be. (A1) </li></ul><ul><li>KINYITÁS, a drog hatására valami megnyílik </li></ul><ul><li>Az LSD kapcsán, hogy olyan dogokat hozott ki belőlem, amiket egyszerűen nem akartam, hogy kihozzon. (SA 2) </li></ul><ul><li>FENT-LENT </li></ul><ul><li>Nem lehet egyszer csak. búvárt egyszercsak le nyomnák a tenger fenekére , akkor biztos, hogy nem,.... A hegymászók is másznak föl (SA 1) </li></ul><ul><ul><li>Felszabadulás </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivitás </li></ul></ul><ul><li>HORIZONTÁLIS MOZGÁS </li></ul><ul><li>Így, tudod, ette szét a fejünket teljesen, és így tépelődtünk, hogy na, mit csináljunk, mit csináljunk? (7DF) </li></ul>Kaló és Rácz, 2009
 24. 24. A marihuána használatának fogalmi metaforái <ul><li>GÉPSZERŰSÉG a marihuána elindítja a gép működését </li></ul><ul><li>Pörögnek a gondolataim (SA 2) </li></ul><ul><li>NYITOTTSÁG a marihuána az eszköz, amely képes kinyitni a tárolót/konténert </li></ul><ul><ul><li>VILÁGOSSÁG a marihuána az a fényszerű eszköz, amely megvilágít </li></ul></ul><ul><li>Így meglátunk dolgokat, vagy úgy véljük, hogy megláttunk valamit, gondolunk valami érdekeset, és azt közöljük, és az nagyon mulatságos, vagy szórakoztató. (SA 1) </li></ul><ul><li>CENTRIFUGÁLIS ÉS CENTRIPETÁLIS mozgás, a marihuána hatására megváltozó perspektíva </li></ul><ul><li>Szerintem azért jó, azért van erre szükség, mert így sokkal közelebb kerülök önmagamhoz, így hallom a gondolataimat, mielőtt gondolnám, tudok ezen gondolkozni, meg beszélgetni magammal, egyébként pedig sokkal kevésbé tudok elmélyedni önmagam ban . (SA 2) </li></ul><ul><ul><li>INTIMITÁS, a marihuána az eszköz amely összekapcsol vagy eltávolít </li></ul></ul>Kaló és Rácz, 2009
 25. 25. A megtestesült (embodied) droghasználói élmény összetevői PARTYDROGOK ÉN Gépszerűség Fent – Lent Kinyitás Horizontális mozgás HELYSZÍN A társaság visz magával, bemozdult a tömeg Baráti társaság, tánc, mászkál gat ás, táncol gat ás, UV fények, ritmus, monotónia Éjszakai járatok, természet, kilátókba jártak, ősi ösztönök Drum and bass Goa Buli a tetőponton, bogyó a tetőponton Készülődés a partira: délután, éjfélkörül, megérkezés, droghasználat ritmusa, afterparty idő- és drogbeosztása, távozás: reggel, délelőtt, délután Társas „fertőzés”, narratív terjedés
 26. 26. Partidroghasználók szövegkezelése A metaforák szerepe A forrástartomány ontológiai státusza imagináriussá válik A céltartomány sztereotipizált A közlés ismétlődése az online fórumokon igazolja az élményt Az élmény eltűnése („az eltűnés esztétikája”) A szerhasználat technikai részleteinek előtérbe kerülése (Latour: action-network-je)
 27. 27. Disneyfikáció McDonaldizáció (Ritzer, 1993) Fogyasztás – Vásárlás – Érzelmek minden referenciától megfosztott „ Disneyland azért van, hogy elleplezze: maga a ‘valódi’ ország, az egész ‘valódi’ Amerika a Disneyland. (Némiképp úgy, mint ahogy a börtönök azért vannak, hogy elleplezzék: a társadalom egésze a maga banális mindenütt jelenlétében nem más, mint nagy elzárás.) Disneylandet képzeletbelinek mutatják be azért, hogy elhitessék, a maradék valódi, miközben egész Los Angeles és Amerika, ami körülveszi, nem valóságos többé, hanem hiperreális és szimuláló típusú. Immár nem a valóság hamis ábrázolásáról van szó (ideológiáról), hanem annak elleplezéséről, hogy a valóságos többé nem valóságos: a valóság elvének megmentéséről.” „ valamit leleplez ---- a hiányt leplezi” ( Baudrillard, 1994, A szimulákrum elsőbbsége) <ul><li>Hatékonyság: időminimalizáció </li></ul><ul><li>2. Kiszámíthatóság: </li></ul><ul><li>mennyiség ≈ minőség </li></ul><ul><li>3. Előrejelezhető, standardizálható (ismétlődés, rutin) </li></ul><ul><li>4. Kontroll: az emberi kontroll a gépivel van helyettesítve </li></ul><ul><li>5. A racionalitás irracionalitása (dehumanizált, az emberi okság tagadása) </li></ul>
 28. 28. A hallucinogén szerek, „partidrogok” metaforáinak értelmezése Disneyfikáció McDonaldizáció a parti a valóság a környező világ csak szimuláció (minden reménytelenségével, céltalanságával) drogok használata: időminimalizáció, gyorsaság kiszámíthatóság (partiról-partira ismétlődő élmények, mennyiség minőség) ismétlődő térhasználat: partira eljutás – partihelyszín – after – hazajutás az átmenet rítusának szimulációja kontroll: a DJ és a zene kontrollja dehumanizált: az „emberi”, szubjektív okok helyett a drogok, a „partiélmény” virtuális valóság (Virilio), cybervalóság (McKenna): megsokszorozódott valóság Gépszerűség Fent – Lent Kinyitás Horizontális mozgás
 29. 29. de Quincey londoni labirintusai – lelki útjai, átváltozásai, álmai Castaneda nem egyeztetett valóságának térbeli elhelyezkedése: a szövegvilágban partik: a többségi társadalomtól elzárt (kizárt) helyszíneken (bezárva) a kizárások és bezár(ts)ágok váltakozása Spacializáció a nem egyeztetett valóság, a harcos „a” valóság , a környező konszenzuális valóság nem reális, az összes értelmetlenségével, céltalanságával, reménytelenségével a mcdonaldizáció lehetőséget ad a nem egyeztetett valóság rutinszerű átéléseire, kockázatok nélkül; és a konszenzuális valóság távoltartására a partiidő alatt és után Castaneda disneyfikációja és mcdonaldizációja A tudás/hatalom és a felügyelet működése
 30. 30. Mi történt a droghasználói élménnyel? Speciális ontológiai státusza megszűnt: de Quincey: álmokká „szelídült” Castaneda: a beszéd (szövegalkotás) módja a „szövegvalóságok” létezése Partidroghasználók: a metaforák erős sztereotipizáltságra épülnek – a szövegkezelés (élmény-menedzsment) a narratív terjedés miatt egyes narratív szerkezetek átvételére szorítkozik A forrástartományhoz való korlátozott hozzáférés kedvez a mcdonaldizációnak és a disneyfikációnak E két tényezővel belép az „ öngyakorlásra ” (practices of the self – Foucault) épülő hatalom koncepciója
 31. 31. A Castaneda-jelenség mcdonaldizációja és disneyfikációja <ul><li>A nem egyeztetett valóságra és a tudással bíró emberre épülő életmódprogram </li></ul><ul><li>Kiszámítható, előrejelezhető, gyors, rutinszerű, dehumanizált (itt: nem a személytől függő) alkalmazása: életmódprogram </li></ul><ul><li>A nem egyeztetett valóság, mint Disneyland, eltakarja a körülötte levő „valóságot”, annak minden céltalanságával, reménytelenségével, szenvedésével: </li></ul><ul><li>nem leleplez, hanem elleplez: életmódprogram </li></ul><ul><li>Az elleplezéssel és az „öngyakorlással” belép a hatalom kontrollja is </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Elérkeztünk valahova? </li></ul><ul><li>De Quincey: az ópiumos „álmok” értelmezése = alternatív valóság az álmokban </li></ul><ul><li>Castaneda: alternatív valóság a szövegben (hogyan beszélünk a tapasztalatainkról és a világról) </li></ul><ul><li>Partidroghasználók narratívái: a metafora és más szövegkezelési szabályok </li></ul><ul><li>A metaforák és a szövegkezelési szabályok sztereotipizálása, sablonná válása: </li></ul><ul><li>a szerhasználat és az élmény </li></ul><ul><li>mcdonaldizációja disneyfikációja </li></ul><ul><li>(szabványosítás) élmény (figura) – háttér megfordítása </li></ul><ul><li>Castaneda mcdonaldizációja és disneyfikációja: </li></ul><ul><ul><li>Miért kellenek a transzcendens/spirituális élmények egy szekularizált társadalomban? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eltakarják, sőt, helyettesítik (Baudrillard) a reménytelen „valóságot” (?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a transzcendens/spirituális projekt közönséges ezoterikus életmódprogrammá válik (?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a hatalomgyakorlás új útjai (practices of the self – Foucault): az önmagunkkal kialakított viszony ( önmagaságunk ) „felügyelete” (?) </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Már csak a kérdések maradtak…! [email_address]

×