Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reishi (ganoderma lucidum) történelem

1,933 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reishi (ganoderma lucidum) történelem

 1. 1. A REISHI történelem A reishi gomba természetes környezetben – a kínai Yunnan tartományban,az ország délnyugati részében – kihalt kemény fákon vagy azok törzsein n . Azösszegy jtött gombák 90%-a kihalt szilvafák törzsér l való. Sokszor 100 000 öregszilvafát is le kell ellen rizni ahhoz, hogy pár gombát találjunk.Az orvoslásban már kb. 4 000 éve használják, és az antik Kínában még a ginseng-t l isértékesebbnek tartották. Szinte minden, amit akkor a reishi hatásairól írtak a mai moderntudományos tanulmányok során bizonyítva és igazolva lett.Az ellenállóképesség mint jelszó akkor még nem volt ismeretes, de hangsúlyozva volt,hogy a reishi gomba sok betegséget megszüntet és meghosszabbítja az életet. Képzeljékcsak el: egy exotikus gomba finom porrá zúzva a légcs hurut, az asztma, májbetegségek,artritisz (izületi gyulladás), magas vérnyomás és átmeneti nehézségek természetesgyógyszerévé válik.Ami igazán leny göz , hogy ez a gomba segíthet minket egészségesnek maradni ésegyáltalán nem megbetegedni. Ahogy a történelem során , úgy a mai világban amegel z orvoslásnak egyre nagyobb jelent séget tulajdonítanak, és ebben kiemelked areishi gomba szerepe.A reishi gomba segítségével növelhetjük vitalitásunkat és fittségünket. Meger síthetjükszívünket a stresszhatásokkal szemben, ellenállóbbá tehetjük immunrendszerünket akrízishelyzetekben, növelhetjük teljesít képességünket és a vér oxigénellátottságát – ésmindezt mellékhatások nélkül. Ázsiában a reishi gombát szörppel, megf zve levesként,por formájában mézzel vagy teaként fogyasztják. Reishi tinktúrák is léteznek és ajánlottfüsttel való inhalációja is.A következ részekben sok érdekes és megismerésre méltó igazságot tudhatnak meg areishi gombával kapcsolatban. Tanácsokat kapnak, hogy maradhatnak a gombasegítségével egészségesek, illetve hogyan gyógyulhatnak meg. Megismerkedhetnek agomba hatóanyagaival és konkrét felhasználási móddal az egészség meg rzéseérdekében. Mindig a szemük el tt legyen: gyönyör dolog egészségesnek lenni. Ennek azállapotnak a megtartásáért azonban nagyon sokat kell tenni. Szervezetünk a mai világbanannyi veszélynek és támadásnak van kitéve, hogy védenünk kell és er sítenünkellenállóképességét. Nem szabad ezt azonban kémiai gyógyszerekkel tennünk. Ezeknekaz orvostudományban más szerepük van. Az egészséget meg rz tevékenységekért, abetegségmegel zésért a természet er i felel sek. Az ilyen természeti er k egyike a reishigomba, használjuk ki.
 2. 2. A titok A rák klasszikus terápiája évtizedek óta 3 lépését ismerte annak, hogyanszabadítsa meg a pácienst a beteg sejtekt l és hatásaiktól. Ezek névszerint a sebészetibeavatkozás, a kemoterápia és a sugárkezelés. Bizonyos ideje egy negyedik módszerre istámaszkodnak, melynek angol neve „Biological Response Modifiers“ (BRM). Azokat avegyületeket értjük alatta, amelyek támogatják a szervezet reakcióit, elnyomják, akármegpróbálják teljesen megszüntetni a negatív reakciókat.Meglep a BRM-nél az is, hogy hatásaiban megfelel a hagyományos kínai orvoslásnak,melynek alapgondolata már több évezrede a beteg védekezési képességének meger sítéseés ily módon a betegségek kialakulásának megel zése.Míg a nyugati orvoslás legújabb gyógyeljárásaiban a BRM-t a káros hatás csökkentésérealaklmazzák, a Távolkeleten ennek a módszernek megel z jellege van. Még, hamanapság, többféleképpen használják is, alapanyagául az olyan nagy gombák szolgálnakmint a reishi vagy a shi-take. Kínában por, granulát, tabletta vagy akár tea formájában isalkalmazzák, Nyugaton BRM kivonatot készítenek bel le, pl. Lentinan.Várható, hogy a gombával történ gyógyítás, úgy mint az akupunktúra vagy azorvostudomány más újdonságai, lassan eljutnak majd Európába és Amerikába is, azutánhogy klinikai tanulmányok is bizonyítani fogják e gyógynövények erejét. Ennek azonbanmár régen meg kellett volna történni, mivelhogy a gombáknak Nyugaton már komolygyógyító hagyományai vannak, csak a hírviv ik valahogy elt ntek.Amíg a népi orvoslás lényegében megfeledkezett a gombáról, a tudományban egyregyakoribb az alkalmazása. 1928-ban Alexander Fleming felfedezte a penicilint(Penicillium notatum), ezzel emberek millióinak életét mentette meg. A Nyugatorvostudományában a gomba alkalmazása így visszatérés a rég elfeledett utakra, még haez csak a Távolkeletr l származó reishi gombával történik is.A bölcsek köve?A kísérletekkel alátámasztott gyógyhatások felsorolásával nem lehet az összesgyógyhatást leírni, ezek ugyanis sokrét bbek, még ha az összes felhasználási területennincsenek is kísérlettel bizonyítva.Ha egy olyan készítmény mint a reishi gomba ennyire széles körben használhatómegfogalmazódik a kérdés, hogy vajon „csodaszerr l“ van-e szó. A reishi csupán divatoskészítmény, ami pár év múlva elt nik a piacról?
 3. 3. A valós információk értelmében, melyeknek célja, hogy felvilágosítsa az embereket alehet ségekr l és a korlátokról, figyelembe kell venni úgy a csodálatosságot mint adivatosságot is.Reishi – a csodaszer?Vagy a régóta keresett bölcsek köve? Ez a ritka gomba az a „lapis philosophorum“ ami aközönséges fémeket nemesfémmé változtatja? Egy olyan eszköz mellyel a betegségetegészséggé lehet változtatni?Összetétele Mi a reishi egy farmakológus szemével?A reishi gomba egy nagy hatású növényi preparátum, ami a benne található anyagoknak,f ként a polyszacharidoknak, triterpéneknek és a szerves germániumnak köszönhet enláthatóan er sen hat az immunrendszerre. A titok, ami e mögött rejlik, hogy a gombánakköszönhet en a szervezet az összes lehetséges veszélyhelyzetre fel van készülve.Hogyan képzelje el egy laikus ember a gombának a test immunrendszerére gyakorolthatásmechanizmusát? Az immunrendszer egy komplex egységet alkot, úgy kellelképzelni mint sok különböz regulációs terület állandó egymásra hatását.Az, hogy milyen helyet foglalnak el és milyen az együttm ködés az egyes regulációsközpontok között, pontosan nem ismert. Sok teória és kísérlet létezik ezt illet en. A reishisok olyan anyagot tartalmaz, melyeket a tudósoknak még nem sikerült identifikálni. Egylaikusnak ez a tény furcsa lehet ennyi analitikus lehet ség mellett, mégsem meglep . Aparadicsomban kb. 100 másodlagos anyag található, melyek még hatásaiktanulmányokkal való alátámasztására várnak. Nagyon fontos ezeknek az anyagoknak akölcsönös együtthatása. Nem lenne szabad elkülöníteni egyetlen anyagot sem közülük ésazt állítani róla, hogy az az értékes hatású. Úgy, ahogy az immunrendszer is többregulációs körzetb l áll, a hatékony anyagok is együttesen fejtik ki hatásukat.Az emberek milyen csoportjának és milyen mennyiségben ajánlott a reishi szedése?A legfontosabb, hogy annak az embernek aki használja vagy tervében van szedni a reishitm köd immunrendszere legyen, mert csupán a m köd immunrendszert lehet
 4. 4. stimulálni. Ha az immunrendszer teljesen fel van borulva, abban az esetben nincs mitstimulálni. A kérdés második részéhez: a legnagyobb hatás akkor érhet el, ha reggel éseste 1-1 teáskanálnyi reishit szedünk. Ezt az adagot ajánlott 3 – 4 dl vízzel összekeverniés 45 perccel evés el tt meginni. Citromlé hozzáadásával a reishinek még jobb hatásavan. Így nemcsak a gyomron, hanem a szájüreg nyálkahártyáján keresztül is bejut atestbe. Ezt a fajta módszerét a szájüregen keresztül történ adagolásnak a homeopátia isajánlja.Milyen hosszú ideig ajánlott a szedése?A legjobb a reishi készítményeket naponta huzamos ideig szedni. Ez megegyezik agomba hagyományos kínai orvoslásban elfoglalt helyének. Ez a gomba nemcsak hogybeletartozik a kínaiak által számon tartott gyógynövények 3 kategóriájánaklegmagasabbikába, annak élén foglal helyet. Az ebbe a csoportba tartozógyógyeszközökr l azt lehet tudni, hogy kiváló gyógyhatással rendelkeznek, és méghosszútávú használatuk sem mutat semmilyen mellékhatást.A reishi ezek szerint az immunrendszer hosszútávú támasza?Öregedésünk folyamata nagyon szorosan összefügg az immunrendszerrel és azanyagcsere-folyamatokkal. Mérlegelnünk kellene, mit tehetnénk immunredszerünk jókondíciója érdekében, valamint annak érdekében, hogyan stimulálhatnánk védekezrendszerünket. Egy másodperc alatt rengeteg folyamat játszódik le szervezetünkben,melyekr l nem is tudunk, mivel szervezetünk ezeket a folyamatokat különféleanyagokkal és enzimekkel maga irányítja. A reishi ösztönzi az összes enzimekenkeresztül lejátszódó folyamatot, így pl. a légzést, emésztést, energiafolyamatot. Ezzelmagyarázható, hogy a reishi segítségével megsz nik a hegyi betegség, vagy hogy javul azoxigénellátás és az oxigénfelhasználás.A gomba húsa szénhidrátokat, aminosavakat, zsírokat, vitaminokat, alkaloidokat,adenozint, valamint olyan ásványi anyagokat tartalmaz mint a magnézium, kalcium, cink,mangán, vas, réz és a germánium. A reishi összes hatóanyaga még távolról sincsanalizálva és kikutatva. A gomba nagy erej biológiai bomba nagymennyiséggyógyhatású anyaggal. A legfontosabbakat röviden bemutatjuk. A lista, amint máremlítettük nem teljes, ezekkel az anyagokkal azonban már klinikai kísérletek folytakmelyek során bebizonyosodott er s gyógyító hatásuk. Különösen hatékony els sorban apolyszacharidok és a triterpének csoportja.A polyszacharidok szénhidrátok mint pl. a keményít és a cellulóz. Kínai kutatókfelfedezték, hogy a polyszacharidok része olyan polyszacharidokból áll, melyek azaminosavakra köt dnek és alacsony a molekulatömegük. Ezek az anyagok serkentik amakrofágok (falósejtek) aktivitását az immunrendszerben. A ganodermapolyszacharidoknál több esetben is bizonyítva volt a daganatképzés meggátolása és azimmunrendszer stabilizálása.
 5. 5. Továbbá a reishiben megtalálható a bioaktív polyszacharidok leghatékonyabb formájaamit eddig gyógynövényben sikerült felfedezni.A természetben el forduló triterpének ciklikus szénhidrát vegyületek, részlegesen magasbiológiai aktivitással, melyekhez tartozik a ganodermasav, a ganolucidsav és aliucidémasav. A triterpénekr l tudni lehet, hogy csökkentik a vérnyomást, valamintantiallergikus hatásúak. A reishi gazdag forrása a keser triterpéneknek, melyek keseríze összefügg terápiás hatásaikkal. A C ganodermasav mutatkozik a legaktívabbantiallergénnek, t követi az A és D ganodermasav. A B ganodermasav a legkevésbéaktív, bár neki és a D változatnak is vérnyomáscsökkent hatása van. A ganodermasavakpontos hatásmechanizmusa még nincs teljesen megfejtve. Az A és a D gátolja a hisztaminfelszabadulását, a T – Z daganatellenes tulajdonságokat mutatnak a hepatomikussejtekben.Az adenozin (RNA származék) gátolja a trombociták agregációját (vérlemezkékcsoportosulása), A periférikus erek tágítására szolgál, és általánosan hat a vegetatívidegrendszerre, amely együttfelel s a reishi gyógyító és megel z hatásáért migrén,valamint a koronáris és periférikus erek vérellátásának hiányossága esetén.A szerves germániumA germánium nyomelem, ami hasonlóan mint a szelén jótékony hatást gyakorol anehézfémek és más mérgez anyagok szervezetb l való kiválasztása során.Az emberi szervezet csupán a germánium szerves formáját képes hasznosítani. Azorganikus germánium a reishiben 4-szer er sebb mint a ginzengben vagy az aloe verában.A germánium stabilizálja az immunrendszert és támogatja az interferonok képzését aszervezetben, melyek gátolják a vírusok elszaporodását. Javítja az oxigénellátást egészensejti szintig.Ling-Zhi-8 (LZ-8)Protein, mely antiallergikus hatással bír.GanoszteronSzteroid, májvéd funkcióval.OleinsavTelítetlen zsírsav, mely az átalakulási szintjei során gátolja a hisztamin kiválasztódását,és így antiallergénként lép fel.A fent említett anyagok a reishi aktív épít elemei, de csak ezek együttesen alkothatnakegy egész teljes hatással bíró rendszert.
 6. 6. A reishi kivonat farmakológiai hatásaianalgetikus - fájdalomcsökkentantiallergikusbronchitisz-kialakulást gátló; a bronchiális gyulladáscsökkent endotel sejtekregenerációját segíti elantibakteriális – sztafilokokkusz, sztreptokokkusz és bakteriális pneumónia esetén(bakteriális tüd gyulladás)antioxidáns – a szabad gyököket elimináljaantitumorális – daganatok ellen hatantivirális – az interferonok termel dését segíti elantihipertenzív – csökkenti a vérnyomástcsökkenti a koleszetrint – mérsékelt hatás a trigliceridekrekardiotonikus – növeli a szívizom anyagcseréjét és javítja a hemodinamikát (véráramot) akoronáris erekbencentrális nyugtató és periférikus anticholinergikum (anticholinergikus=az acetilcholinhatását növel , mely csökkenti a vérnyomást az erek tágításával, sz kíti a bronchot és abélrendszeri nyomást növeli) – az autonóm idegrendszerre; csökkenti a koffein hatását ésellazítja az izmokat.antitusszív (mérsékli a köhögést) – felszakítja a váladékot és a mérgekt l védi a májat,immunomoduláló, növeli a sejtosztódást a csontvel ben, javítja az adrenokortikálisfunkciót (a mellékvese funkcióját regulálja)véd az ionizáló sugárzás ellen – a sugárzás el tt és után
 7. 7. Felhasználás Feltehetik majd a kérdést mi köze van a reishi gombának a következkijelentésekhez. Az összefüggések nyilvánvalóvá válnak, amint szemügyre vesszük akínai gyógyászati eszközök felosztását a 2000 éves „Shen Long Ben Tsao“ cím ismertgyógyszerkönyv szerint. Ebben a könyvben az összes ismert növény, abban az id ben365, három osztályba volt sorolva – „ nagyra értékelt, semleges és kevésbé értékes“.A kevésbé értékes növényeket akút megbetegedések gyógyítására használták. Hosszútávúhasználatuk nem bizonyult megfelel nek, mivel nagyon er s mellékhatásokat váltottakki. Használták ket láz, fert zések, de még a rák gyógyítása esetén is. Ebbe az osztálybatartoznak a hashajtó, nyugtató hatású növények és a természetes antibiotikumok.A semleges osztályba azok a növények tartoztak, melyeknek kedvez hatása volt avérkeringésre, az emésztésre, a kiválasztásra, és amelyek képesek meger síteni a testéletenergiáját. A mellékhatások miatt azonban ezek sem alkalmazhatóak hosszútávon.A nagyra értékelt csoportba tartoznak az Isten növényeinek nevezett gyógyítási eszközök,melyek tápanyagokban gazdagok, er sítik a testet, nem mérgez ek, nincs semmilyenmellékhatásuk, és ezért rendszeresen, hosszabb ideig alkalmazhatóak. Hosszútávúalkalmazásuk nem okoz függ séget. Alkalmasak a Yin és a Yang egyensúlyánakstabilizására. Ebbe a csoportba tartozik a ginzeng és a reishi, emellett a reishi az összestöbbi növény között a csoport élén foglal helyet – mint a gyógynövények királyn je.A reishi nemcsak ritka el fordulása miatt, hanem a betegségek széles skálájában valóalkalmazásáért lett keresett. A reishit az adaptogén növények közé soroljuk. Azadaptogén növények olyan növények, melyek sokrét felhasználási lehet séget nyújtanakmellékhatások nélkül.A reishi a következ betegségek gyógyítására és megel zésére alkalmas: alergia, anginapectoris, félelemérzet, étvágytalanság, artritisz, asztma, hasnyálmirigy-gyulladás, magasvérnyomás, bronchitisz, cukorbetegség, emfizémia (tüd tágulás), májgyulladás, zsírmáj,izületi gyulladás, koronáris szívbetegségek, hepatítisz, hemoroidok, szívritmuszavar,szívinfarktus-megel zés, HIV (megel zés), agyvérzés (megel zés), antioxidáns,impotencia, immunrendszer meger sítése, rák, megel zés és gyógyítás, gyomorfekély,változókori szindróma, vesegyulladás, ideggyengeség, ingerültség, reuma, álmatlanság,trombózis (megel zés), a szervezet jobb oxigénellátása és oxigénfelhasználása, azenzimatikus folyamatok szabályozása, energianyereség, pozitívan hat a légzésre,emésztésre, nem engedi a betegségek kitörését a szervezetben, jótékony hatása van
 8. 8. tüd gyulladás esetén, véd a ionizáló sugárzástól, megel zi az arteroszkleróziskialakulását, mellkasi fájdalmak és mellkasi nyomás ellen hat, továbbá jelent smértékben segít NV szindróma és NV disztónia, hideg végtagok, izomdiszrtófia esetén, apigmentfoltok elt nnek, a szövet rugalmasabb, a b r fényl , a visszér elterjedése ritkább,csökkenti a trigliceridszintet.Segítség különböz nehézségek eseténA Nyugat tudományos világának más kritériumai vannak az egyes gyógykészítményekhatásának bizonyítására mint a Keletnek. Itt exakt klinikai tanulmányok érvényesek, ottelegend bizonyíttékként az, hogy a reishi az utóbbi 4 000 évben több millió emberneksegített. Az egyedüli probléma az, hogy a segítség írásban nem volt rögzítve. A hatásaemellett nem kisebb, csak éppen nem bizonyítható olyan formában, ahogyan azt a nyugatiorvostudomány követeli. Ázsia több klinikáján végeznek tanulmányokat abból a célból,hogy tökéletesítsék a reishi gyógyító hatásait. A használati területe olyan széleskör ,hogy több évbe fog telni, míg a költséges próbákat ki tudják majd használni.A Nyugat magas követelményei okozzák azt, hogy az amerikai és európai tudósokszkeptikussá válnak, de azért nem kellene vita szükségességét kikövetkeztetni a gombahatásai és más, nem teljesen kitanulmányozott gyógyászati eszközök ellen.Egy szigorúan tudományos koncepcióban még nem elismert valaminek is lehetnekpozitív hatásai. Emlékezzünk csak vissza, hogy még 20 évvel ezel tt az akupunktúravitatható módszernek volt tekintve és manapság már egyetemet végzett német és osztrákorvosok is elmennek pár szemeszterre Kínába megtanulni a t vel való gyógyítást.A reishi gomba hatása magaslati betegség (hegyi betegség) eseténÁllatokon végzett kísérletek során kínai tudósok bizonyították a reishi gombamicéliumának fogyasztásánál magasabb a toleranciaszint oxigénhiány esetén. Következkísérleti lépésként ugyanezek a tudósok a gomba hatásait bizonyították olyanembereknél, akik magaslati betegségben szenvedtek. A tünetek mint az er s szédülés,fejfájás, fáradtság, hányás, gyorsuló pulzus és légszomj fellépése 3 500 mátlépése után, a légköri nyomás csökkenésének eredménye. Az oxigén parciális nyomásaés ezzel együtt a vörösvértestek telítettsége is csökken. A kísérlet során 238 katonának3szor 2 db reishi tablettát adtak. A vizsgált személyek 97,5%-ánál a felsorolt tünetek nemjelentek meg. További tanulmányok során 976 katonánál a hegyi harci egységb l,akiknek reishit adtak, megfigyelték, hogy 83,77%-uknál nem lépett fel fejfájás és 96%-uknak egyáltalán ne volt feszültségérzete és hányingere.
 9. 9. Ütés az ütés utánA reishi pozitív hatásai a szív- és érrendszerre el ször szintén állatokon voltakbizonyítva. Kínai orvosok megállapították, hogy a szívinfarktusos állatok állapota a reishiintravénás adagolása után hamarosan normalizálódott. Az orvosság javította a szív belsizmának funkcióját, növelte a vér folyását és csökkentette a szívizom oxigénszükségletét.Ezeket az ismereteket a japán tudósok nemcsak igazolták, hanem megállapították amagas vérnyomás jelent s csökkenését is. Az eredmények a vér kicsapódásánakmérsékelését és a koleszterinszint csökkenését is igazolták.A nagy szív-és érrendszerr l végzett reishi tanulmányok egyike Kínában párhuzamosan 9klinikán ment végbe. A páciensek 68%-ánál, akiknek 1 és 4 hónap közti id tartambanvolt reishi gomba adva, az LDL (Low Density Lipoprotein; „rossz” koleszterin) értékekcsökkenése ment végbe. Emellett megállapították, hogy a reishi hatása annál jelent sebbvolt, minél nagyobb volt a páciens eredeti terheltsége.A megfigyelt páciensek közül 90 minimum egy éven keresztül szív- és érrendszerimegbetegedésben szenvedett. Az EKG kivizsgálások jelent s javulást mutattak ki 82%-uknál. A mellkasi fájdalmak a betegek 84,5%-ánál enyhültek, 77,8%-uknál megsz nt afáradtság, és a hideg végtagok érzése a betegek 72,9%-ánál csökkent.Lépésr l lépésreAz eredmények szintén figyelemre méltóak t d betegségek esetén. Egy, a 70-es évekbenKínában elvégzett klinikai tanulmányba 2 000 ember volt bevonva. Ezek a betegek idülthörghurutban szenvedtek. A tanulmány során rajtuk vizsgálták a reishi szörp hatását. Kéthét után a betegek 60 és 90%-ánál jelent s javulás következett be és visszatért azétvágyuk.Er síti az izmokatAnnak ellenére, hogy a reishi használata a szó szoros értelmében nem számítgyógyszeradagolásnak, a mysztonikus disztrófia nev , ritka örökletes betegség esetén,mely során az izmok lassan de véglegesen összezsugorodnak, a tünetek jelent senyhülése volt megfigyelhet .A betegség leggyakrabban az arcon jelentkezik és a tarkó valamint a nyak irányábanterjed a test minden részére. Az ezt követ stádiumban összezsugorodik a b r és apajzsmirigy is.A reishi gomba kivonatának alkalmazásával jelent s javulás volt megfigyelhet . Sokbetegnél meger sítette az izomzatot, normalizálta az alvást, a táplálékfelvételt, és két hétután a súlyuk gyarapodott. A folyamat úgy folytatódott, hogy azok az emberek,
 10. 10. akik a kezelés el tt még a fejüket sem tudták mozdítani, képesek lettek rá saját erejükb l.Néhány tudományosan bizonyított esetben a betegség megsz nt.A reishi és a szív-és érrendszeri megbetegedésekMár id számításunk el tt kétezer évvel, a Ming dinasztia idején, a reishi tanoncok olyanembereknek adták a gombát, akik mellkasi feszültségre és nyomásra panaszkodtak. Akínai orvoslásban meg vannak gy z dve a reishi szívre gyakorolt pozitív hatásáról. Agomba képes megszabadítani a szívet a nyomástól.Reishi • megel zi az arterioszklerózist • megel z jelleggel véd szívinfarktus és agyvérzés ellen • szabályozza a vérnyomást • javítja a vér reológiai tulajdonságait • csökkenti a triglicerid értékét • mérsékeli a vérkicsapódást • csökkenti a koleszterinszintet • enyhíti a szívritmuszavartNéhány kutató leny göz és ámulatba ejt „biológiai intelligenciáról” tájékoztat. A reishigomba hatása az egészségi állapottól függ en változik.Úgy t nik a reishi felismeri ésmeg tudja különböztetni a szervezet szükségleteit. Minél rosszabb az egészségi állapot,annál er sebben hat.Modern civilizációs betegségA szív- és érrendszeri megbetegedéseket a vérkeringés hibái okozzák. A vér feladataeljuttatni az oxigént és a tápanyagokat a test különböz részeibe. Némely értermészetesen vékony, százszor vékonyabb mint a hajszál. Itt áll fenn annak a veszélye,hogy az erek berakódnak, ill. eldugulnak vagy a vér összes r södik, és így lehetetlennéválik az erek feltöltése. A szervezet érintett részeiben bekövetkezik a nem elégségesoxigén- és táplálékellátás. A vérnek azonban más szerepe is van. A mérgez anyagokat ésaz anyagcsere-folyamat hulladékanyagait az érrendszeren keresztül elszállítja a májba ésa vesékbe, ahol sor kerül a mérgek kiválasztására és a szervezetb l való eltávolítására. Azarterioszklerózisnak meghatározó szerepe van a szívbetegségek kialakulásában. Azartériák megkeményednek és törékennyé válnak, az erekben lév üledék akadályozza avér áramlását. Az okokat a rossz táplálkozási szokásokban kell keresnünk. Sok embernem kiegyensúlyozottan táplálkozik, sokat eszik, legf képpen állati eredet zsírokat.Ehhez pedig még sok rizikófaktor csatlakozik, mint például a kevés mozgás, asúlyfelesleg, a stressz, a szellemi meger ltetés, a magas vérnyomás, az alkohol és anikotin. Az arterioszklerózis drámaian növeli a szívinfarktus és az agyvérzés veszélyét. Aszívinfarktus akkor keletkezik, ha a kicsapódott vér eltömíti valamelyik erecskét a szív
 11. 11. koszorúér-rendszerében, és ez a szív érintett részének elhalásához vezet, szélütésnélpedig az agy károsul. A szív- és keringési rendszer megbetegedései a rákosmegbetegedések mellett az elhalálozás leggyakoribb okai az ipari országokban.Statisztikai adatok szerint minden második ember ebben a betegségben hal meg.A reishi megszünteti a fárádtságot.A kísérletek során a kínai tudósok a pácienseknél a reishi gomba adagolása utánjelent s javulást figyeltek meg egészségi állapotukat illet en a következ tünetekmellett: • szívritmuszavar a betegek 60%-ánál • légzési zavarok a betegek 72,5%-ánál • angína pectoris a betegek 84,4%-ánál • mellkasi nyomás a betegek 90,4%-ánál • fejfájás és szédülés a betegek 86,7%-ánál • hidegérzet a betegek 73,9%-ánál • alvászavar a betegek 77,8%-ánál • fáradtság a betegek 77,8%-ánálA szakért k szerint figyelemreméltó hatása van a gombában talált és több száz fajtájábanbizonyított triterpéneknek. A triterpének olajos alkotóelemek, el fordulnak például agyantában, gyümölcslevekben, fában vagy éppen a gombákban, melyeknek meghatározóillatuk van t lük.A reishi és a vérnyomásA WHO Egészségügyi Világszervezet adatai alapján a 139 feletti szisztolikus és a 89feletti diasztolikus vérnyomás magasnak számít. A 100-as érték szisztolikus nyomásalacsonynak min sül. A normális értékt l való eltérést hypertóniának (magas vérnyomás)illetve hypotóniának (alacsony vérnyomás) nevezzük. Sok ember els sorban magasvérnyomásban szenved és ezzel az olyan komoly betegségek veszélyének van kitéve minta szívinfarktus vagy az agyvérzés. Klinikai tanulmányok sokasága és az állatokon végzettkísérletek a reishi hatásainak feltárására szolgáltak. A tokiói egyetemi klinikán a reishi 55betegnél volt alkalmazva, akiknek magas volt a vérnyomásuk. Naponta 6 tablettát kaptak240 mg reishi kivonattal. Az eredmények magukért beszélnek: kevesebb mint 6 hónapalatt a betegeknél nemcsak a vérnyomás stabilizálódott, de a koleszterinszint is csökkent.Semmilyen mellékhatást nem észleltek. A vérnyomás-zavar sokszor együtt járszédüléssel, fáradtsággal vagy fejfájással. A terápia ezeknél a tüneteknél is hatásos volt.A tudósok a szöveti angiotenzín nev hormont tartják felel snek a magas vérnyomásért.Ahhoz, hogy ez a hormon létrejöjjön az Angiotesin Converting Enzym (ACE) enzimszükséges. A reishib l izolált triterpének fékezik az ACE termel dését, aminekhatásaként a vérnyomás csökken vagy legallább stabilizálódik.A reishi csökkenti a magas koleszterinszintetA koleszterin struktúrája a zsírokéhoz hasonló. A szervezetnek a sejtfalak építéséhez van
 12. 12. szüksége a koleszterinre vagy bizonyos hormonok képzéséhez. A 130 – 200 mg/dl értékkoleszterinszint számít normálisnak. A magas értékek el segítik az arterioszkleróziskialakulását. Az els jelei ennek a betegségnek a következ k lehetnek: álmatlanság,félelemérzet, furcsa szívm ködés, szédülés vagy fárádtság. A vér magas koleszterin-koncentrációja megterheli a szívet, mivel s r síti a vért. A szívizom az ilyen vértnagyobb er kifejtéssel tudja csak eljuttatni a végtagokba, a magas vérnyomás ennek aszituációnak az eredménye.Két fajta koleszterint különböztetünk meg. A HDL - t (High Density Lipoprotein),melynek pozitív hatása van a szervezetre, és „jó” koleszterinnek nevezik. Az LDL (LowDensity Lipoprotein) „rossz” koleszterinként van jelölve, szív- és keringésirendszerimegbetegedéseket okoz.A Tianjin-i klinikán (Kína) végzett kísérletek meger sítették: a betegek 70%-ánál amagas koleszterinszint 3 hónap alatt normalizálódott. A legjobb eredményeket azoknál abetegeknél érték el, akik sokat mozogtak és nem zsíros ételeket fogyasztottak. Azoknál abetegeknél akik sok állati eredet zsiradékot ettek szintén jelent s javulás volt észlelhet .Ebben az összefüggésben figyelemreméltónak lehet megjelölni a HDL „jó” koleszterinértékeinek emelkedését és egyidej leg az LDL „rossz” koleszterinszint csökkenését.Más tanulmányok a reishi további pozitív hatásait mutatják ki. Elt ntek a pigmentfoltok,a szövet rugalmasabbá, a b r csillogóvá vált. A fogbetegségek ritkábbak voltak, kevesebbvolt a visszerek (pl. hemoroidok) el fordulása. Ezeket a változásokat a vérkeringésjelent s javulása váltotta ki.A reishi és a rákA tokiói Nemzeti Rákkutató Intézet egereken végzett kutatásai sok bíztató eredménytnyújtottak. A rosszindulatú rákos megbetegedések 50%-a teljesen elt nt 10 naposintenzív magas koncentrációjú (200 mg/kg/nap) reishi adagolása után. Kisebb adagoklefékezték a rák terjedését az esetek 100%-ánál. Semmilyen káros mellékhatás nem voltmegfigyelve.A japán, kínai, kóreai tudósok eddig arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon azembereken végzett kísérletek is bizonyítani fogják-e ezeket az eredményeket. II. KosaiMatsumotto 1979-ben kiadta az els reishir l szóló könyvét angol nyelven „TheMysterious Reishi Mushroom” címen. Az kutatásai válaszra találtak Nyugaton is. Alegismertebb szakért je ennek a területnek azonban Dr. Fukumi Morishige. 30 éve tartókutatásai során a reishi rákos betegekre gyakorolt hatásait vizsgálja. Ezeknek akutatásoknak az alapján a japán kormány hivatalosan gyógyeszköznek ismerte el areishit.Még abban az esetben sem, ha az egyes jelentések a rákból való teljes felépülésttámasztották alá, lehet a reishit a rák elleni harc csodatév eszközének titulálni.Használatát a kemoterápia mellett kiegészít gyógyszerként ajánlják. A reishi arákmegel zésben nagyon bevált. Dr. Morishige eredményeinek alapos áttanulmányozása
 13. 13. bíztató jeleket ad.Dr. Morishige ismert orvos és sebész az amerikai Linus Pauling Tudományi ésOrvostudományi Intézet tiszteletbeli tagja. Több évtizede szívspecialista és a C-vitaminkutatás aktív résztvev je. A betegeinek az operáció után magas vitamin adagokat adott ésmagállapította, hogy jobban beforrtak a sebeik. A nóbeldíjas Linus Paulinggal valótalálkozása arra ösztönözte Dr. Morishige-t, hogy vizsgálja a C-vitamin hatását arákbetegekre. E tevékenysége során sok gyógyíthatalan beteggel szembesült. Egy beteghölggyel való találkozása teljesen megváltoztatta e kutatásbeli érdekl dését. „1986júniusában egy 39 éves hölgy jött el hozzá. Tüd rákja volt mellrák metasztázissal. Sokkórházban nem vállalták t m teni. Gyógyíthatatlan esetként engedték el. A férje otthonreishi teát adott neki.”„A reishi pozitív hatásairól már korábban is hallottam betegeimt l”, hangsúlyozza Dr.Morishige. „Mivel orvos vagyok, a szerény hatást bizonyos krónikus betegségeknéllehetségesnek tartottam, de a rák esetében arra gondoltam, túlzás.”A beteg hölgy kivizsgálása során hat hónap elteltével több volt mint meglepett. A daganata mellekben teljesen elt nt. „Valakinek, aki már a temetésére készül dik és a halált várja,hihetetlen az új remény felkeltése”- gondolja a tudós. „ A Röntgen-felvétel sokkal jobberedményt mutatott mint hat hónappal el tte, annak ellenére, hogy a daganat még mindigjelen volt, legalább nem növekedett. A hölgy más módszerrel nem volt kezelve. Biztosvolt benne, hogy az eredmény a reishi gombának köszönhet . Naponta nagy adagbanalkalmazta, kb. 4 g-ot.” Dr. Morishige érdekl dését egy másik eset is felkeltette. Egy ötéves kisfiú már születését l fogva májrákban szenvedett. Az orvosa reménytelennekmin sítette az esetét és leállította a kezelését. A kisfiút hazaengedték. Otthon a szüleireishivel kezelték. „A kisfiú kilenc évesen került hozzám. Semmiféle betegséget nemdiagnosztizáltam nála.” A reishin kívül mással nem gyógyították. „Egyértelm ,” folytatjaDr. Morishige, „hogy a reishi megérdemli további kutatása iránti érdekl désünket.”A reishi gyógyító erejével való, inkább véletlenszer , találkozások után Dr. Morishigehazai és külföldi tudósokkal hosszú id n át több száz beteget gyógyított. Különösenhatásosnak bizonyulnak az általános orvostudomány eszközeinek, a C-vitaminnal együtt,és a reishi alkalmazásának kombinált módszerei. A gyógyulás kizárólag reishialkalmazásával – ezt hangsúlyozni kell – nem valószín . A kizárólag csak reishin alapulógyógyítás nem felel sségteljes megoldás. Az viszont igaz, hogy id közben sok beteg voltvele sikeresen meggyógyítva.A reishi hatása a rákkal megtámadott szervezetreA reishi • hatással bír a daganatokkal szemben és stimulálja az immunrendszert • er síti a test saját védekez -mechanizmusait • csökkenti a fert zés veszélyét • meghosszabbítja az életet
 14. 14. • csökkenti a kemoterápia és a sugárzás mellékhatásait, mint a fáradtságot, étvágytalanságot és hajhullást • fájdalomcsillapító hatása van • támogatja a regenerációt • javítja a fizikai állapotot • csökkenti a metasztázisok kialakulásának veszélyét • javítja az életmin séget • rákbetegségek megel zésére szolgálHogyan hat a reishi?A reishi hatásmechanizmusa még nincs minden oldalról megvilágítva. A reishi és areishihez hasonló gombák aktív anyagokként polyszacharidokat, összetett cukrokattartalmaznak. Nagy molekulákról van szó, amelyek nagy számú épít cukorelemb ltev dnek össze kör alakban. A „béta-D-glukánok“ csoportjába tartoznak. Nagyságukbólés magas molekulatömegükb l adódóan (10 000 és 150 000 egység) a test számára csaknehezen felvehet ek. Ahhoz, hogy biológiailag hatásosak legyenek, a hosszú láncoknakrövidebb, kett – hat cukoregységet tartalmazó, láncokra kell szétválniuk. Ezeketoligoszacharidoknak nevezzük. Dönt szerepe van ebben a folyamatban a C-vitaminnak,mint ahogy ezt Dr. Morishigének sikerült bizonyítania.A reishi poly- és oligoszacharidjai növelik az immunrendszer sejtaktivitását, ami, ahogyaz ismeretes, védi a szervezetet a testidegen részecskékkel, els sorban a baktériumokkalés vírusokkal szemben. Ennek során a fehér vérsejtek (limfociták) különböz formáiaktívak.Az immunrendszer különböz stratégiákat dolgozott ki, hogy el tudjon bánni a testidegenrészecskékkel, az ún. antigénekkel.1. válaszként antitesteket (immunoglobulinokat) termel. A szervezet 5 immunoglobulin-csoportot (Ig) állít el : IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. A reishi alkalmazása után jelent sváltozás figyelhet meg az IgA, IgG és IgM csoportoknál. Ez azt bizonyítja, hogy a reishiaktivizálja az immunrendszert és növeli a test saját véd er it. (Morishige)2. ha a test sejtjeit vírusok, paraziták vagy rák támadja meg, a celluláris immunrendszererre reagál: a T sejtek, ún. makrofágok, „faló-, ill. öl sejtek“ aktivizálódnak. Annakellenére, hogy a makrofágok a ráksejtekkel összehasonlítva csupán 1/10 nagyságúak, azfeladatuk megsemmisíteni ezeket a sejteket. Az egészséges szervezetben a T sejtektermészetesen nincsenek m ködésben. A reishi polyszacharidjai aktiválják ket, ezzelsegítenek a testnek, hogy saját magán segítsen.A C-vitamin jelent sége
 15. 15. Azok a betegek, akik a reishit nagy adagokban fogyasztják, gyakran hasmenést lszenvednek. A nehézségek jelent sen csökkenthet ek napi 10 g C-vitaminalkalmazásával. Általánosságban úgy t nik, hogy a C-vitamin er síti a reishi hatását. Apolyszacharidok nagyobb mértékben oligoszacharidokra bomlanak. Ez a bomlás növeli ahatóanyagok elérhet ségét a bioszisztémában. Dr. Morishige ezzel magyarázza areishivel állatokon végzett kutatások során elért jobb eredményeket. Az ember utalva vanarra, hogy vitamin-szükségletét a táplálékával fedezze (f ként gyümölccsel észöldséggel). Ezért érdemes a reishivel való gyógyítást kombinálni a C-vitaminszedésével.A német élelmezési társaság ajánlása szerint a napi C-vitamin szükséglet 75 mg. Sokkutatási kísérlet azt bizonyítja, hogy a magasabb és nagyon magas C-vitamin adagokpozitív hatással bírnak. Ezen kívül az is ismeretes, hogy a C-vitamin az antioxidánsokcsoportjába tartozik, amik elpusztítják a szabad gyököket. A szabad gyökök el segítik arák kialakulását. Ha az orvossal történt egyeztetés után sor kerül a C-vitamin adagnövelésére, ezt napi többszöri kis adagban kell bevinni a szervezetbe.Ha túl sok C-vitamin jut a szervezetbe, er s hasmenésre kerülhet sor. A hasmenés arákbetegeknél nagyon nem kívánatos. Emellett a szervezet nem képes egyszerre nagymennyiség C-vitamint felvenni, és villámgyorsan kiválasztja azt.Az adagolás kérdéseA rákbetegek többségénél az orvos ajánlása alapján naponta 2 – 10 g reishi van adagolva.A különösen komoly eseteknél az adag 20 g-ra volt emelve. Ehhez hozzáadódik még 6 –12 g C-vitamin. Jó eredményeket értek el a tüd rák, mellrák, bélrák, májrák, veserák,hasnyálmirigyrák, úgyszintén az agyrák operáció utáni reishivel és C-vitaminnal történkezelése során. Megel z jelleg adagolás esetében már nagyon alacsonykoncentrációban is hatásos.Rákmegel zés reishivelA legjobb védékezési módszer rák ellen a saját immunrendszer meger sítése. Dr.Morishige meg van gy z dve arról, hogy manapság a legjobb prevenció a reishialkalmazása, és a figyelmet az elmúlt évtizedekben gy jtött tapaszatalataira irányítja.Éppen a rákbetegségeknél fontos a betegség korai szakaszban történ felismerése, aminagy mértékben növeli a gyógyíthatóságot.Az id ben történ felismerést azonban nehezen lehet bebiztosítani, még azokban azesetekbe is, amikor a kivizsgálások havonta ismétl dnek. A karcinóm nehezendiagnosztizálható. Dr. Morishige példaként említi, hogy a gyomorban lév karcinómok25%-át nem lehet a kezdeti stádiumban megkülönböztetni. A megel zés ebb l kifolyólagjobb mint a kezelés. Mivel a reishi kivonatának nincsen semmiféle káros mellékhatása,preventív jelleggel egészséges embereknek is kellene használniuk.Az egyedüli hiányossága a gombának enyhén keser ízében rejlik. A reishi hatásos
 16. 16. eszköz a betegség megel zésében és védelmet nyújt a betegségbe való visszaesés ellen isazoknál a betegeknél akik már kigyógyultak a rákból.EsettanulmányokDr. Morishige tanulmányaiban az egyes eseteket példaként írja le:1. egy agydaganatos beteg 2 hónap elteltével tért magához:Több mint 70 évesen elvesztette eszméletét egy 5 cm nagyságú agydaganat miatt. Azoperáció sikertelen volt. Napi 6 g reishi adagolása után a daganat 1 cm-re valóösszezsugorodása volt megfigyelhet . A páciens magához tért tovább élhetett acsaládjával.2. egy mellrákos hölgy felépült betegségéb lA páciens fejt l lefelé már mozgásképtelen volt, mivel a csontrendszerébenmetasztázisok alakultak ki. Elviselhetetlen fájdalmai voltak. Nagyon nagy dózisú reishiadagolásával (9 - 20 g) 2 hónap elteltével elmúltak a fájdalmai. Amint újra elkezdettjárni, kiengedték a kórházból. 3. gyomorrák, ami már a májat is megtámadta 6 hónap elteltével visszahúzódottAmikor a daganat a kezelés után már csak egy centiméteres volt a számítógépestomográfiai szakorvos arra gondolt, hiba történhetett a felvétel készítése közben. Apáciens felépült és egészségi állapota jelent sen javult.4. a hasnyálmirigy-rákos páciens újra járni tud:A 60 éves férfi rossz állapotban volt, és úgy gondolták már csak rövid ideig fog élni.Naponta intravénásan volt neki adagolva 9 g reishi és 30 g C-vitamin. A páciensmeggyógyult és teljesen tünetmentessé vált. Hazamehetett és folytatja a kúrát napi 5 greishivel. A kórházba kéthetente jár kivizsgálásra.

×