Co che xac dinh gia cao su cua mot so nuoc

868 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Co che xac dinh gia cao su cua mot so nuoc

  1. 1. THÔNG TIN CHUYÊN Đ Ngày 26 tháng 7 năm 2007 HI P H I CAO SU VI T NAM 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Q.3, TP. H Chí Minh T: 08.9322 605 Fax: 08.9320 372 Email: vra@vnn.vn Website: www.vra.com.vn CƠ CH XÁC NH GIÁ CAO SU C A M T S NƯ C Vi t Nam hi n là nư c xu t kh u cao su thiên nhiên th tư trên th gi i sauThái Lan, Indonesia, Malaysia và là nư c s n xu t cao su l n th năm k ti p sau n . Nh ng th p niên g n ây, Viêt Nam cũng như các nư c trên th gi i, giác m cao su ã tr i qua nhi u giai o n thăng tr m. Giá cao su Viêt Nam xu tkh u trong nh ng năm 1976 - 1993 kho ng 800 USD/t n. Bi n ng theo thtrư ng cao su th gi i, giá cao su xu t kh u tăng trong th i kỳ 1994 - 1997, t1.200 USD/t n, sau ó gi m nhanh trong giai o n 1998 - 2003, bình quân ch t660 USD/t n. T năm 2004 n 2006, giá tăng d n t 1.163 USD/t n lên 1.370USD/t n và 1.818 USD/t n (T ng C c Th ng kê – Hi p h i Cao su Vi t Nam t ngh p). T i m t s nư c trong khu v c, góp ph n t o i u ki n phát tri n ngànhcao su, m t s t ch c ư c thành l p nh m tăng cư ng h p tác v i các t ch c caosu qu c t , nghiên c u th trư ng, nh n nh giá c , phát tri n các hình th c giaod ch thương m i ho t ng mua bán công khai nh m m b o l i ích cho c ngư imua và ngư i bán, ngư i s n xu t và nhà tiêu th .Thái Lan T i Thái Lan, Ch cao su trung tâm (CRM) ư c thành l p vào năm 1991,Văn phòng ch tr c thu c Vi n nghiên c u cao su Thái Lan. CRM ho t ng theocơ ch th trư ng v i m c ích là gi i thi u vi c mua bán cao su công khai và t dotheo nh ng n i quy và quy nh có h th ng. CRM cũng ã giúp tăng giá th trư ng các a phương lên và giúp các nhà s n xu t dù không tham gia vào ch này cũnghư ng l i t vi c bán cao su c a h . Nh m ph c v cho d ch v u th u và sàn giao d ch, CRM ã cung c p d chv nh giá chu n hàng ngày nh m m b o giá b th u mang tính c nh tranh và 1
  2. 2. công b ng cho ngư i bán và ngư i mua. nh ư c giá chu n hàng ngày, CRMthu th p giá trong nư c và giá trên th trư ng qu c t phân tích. Trung bình giá u th u USS t i CRM, giá FOB c a RSS3 th trư ng TOCOM và SICOM ư cthu th p và phân tích nh ra giá chu n. Trong quá trình nh giá thì t t c cácchi phí liên quan như các y u t nh hư ng n s chênh l ch giá gi a các thtrư ng như t su t h i oái, l m phát, s u cơ, phí chuy n ti n thanh toán cũngph i ư c xem xét và phân tích. Sau khi nh ra giá chu n, giá mua bán th c ch u th u công khai và sàn giao d ch u ư c thông báo và ph bi n trên cácphương ti n thông tin i chúng. Hi n t i, ch cao su trung tâm Hatyai có khnăng thông báo chính th c giá cao su FOB hàng ngày, giá i v i các h p ngtrong 1 - 2 tháng t i. Giá cao su ư c công b bao g m: giá USS, RSS, STR và mly tâm trên trang web c a AFET www.afet.or.th .Malaysia T i Malaysia, S Giao d ch cao su Malaysia (MRE) ư c thành l p năm1962, s a i l i vào năm 1989 và t dư i s ch o c a y ban Cao su Malaysiat ngày 01/01/1998. M c ích thành l p MRE là nh m thúc y, phát tri n, qu n lýkinh doanh, thương m i, phân ph i và ti p th cao su t i Malaysia. Ho t ng c aMRE ư c hư ng d n b i các quy ch c a MRE, các lu t l và các i u kho n kinhdoanh i v i S Giao d ch. MRE t o l p và ph bi n giá cao su hàng ngày và là m t trong s ít các cơquan trên th gi i cung c p các b ng báo giá hàng ngày cho th trư ng cao su giaongay. Giá các lo i cao su g m có: SMR CV, L, GP, 5, 10, 20 và m nư c. Cơ ch xác nh giá c a Malaysia: d a vào Ban Tư v n giá (Price AdvisoryPanel – PAP). PAP bao g m các nhà s n xu t cao su, nhà buôn bán và nhà môigi i. PAP có 2 nhóm, 1 cho cao su SMR và 1 cho m ly tâm. Hi n nay, g m có 10ngư i: 8 nhà s n xu t và 2 nhà kinh doanh. Giá ư c xác nh trên cơ s t p h p ýki n riêng v các báo giá c a t ng ngư i, sau khi so sánh, các giá ư c tính theom c trung bình và là giá bình quân công b trên trang web www.lgm.gov.my .Trung Qu c T i Sàn Giao d ch i n t E-Hifarms Trung Qu c, giá cao su công b trênm ng hàng ngày là giá giao d ch u th u thành công. Riêng t i Vi t Nam, giá cao su do Hi p h i Cao su thông báo trên trang webc a Hi p h i (www.vra.com.vn) ư c tính trên cơ s giá báo c a m t s ơn v h iviên và có so sánh v i giá c a MRE, TOCOM, SICOM. ây ch là giá mang tínhtham kh o, chưa t m mang tính nh hư ng cho ngành. Do v y, v i mong mu nph c v thi t th c cho h i viên ng th i th hi n ư c vai trò nh hư ng v giácho doanh nghi p, Hi p h i ang r t c n s góp ý, góp s c cũng như s tham gia 2
  3. 3. c a chính các h i viên nh m xây d ng giá c m t cách sát th c và chuyên môn hơnn a. M i s góp ý xin vui lòng chuy n b ng thư, fax ho c email cho Hi p h i Caosu VN, a ch email: vra@vnn.vn. R t hoan nghênh s óng góp c a các cá nhânvà ơn v .Tài li u tham kh o:+ Hi p h i Cao su VN – 2006 – Kh o sát th trư ng cao su Malaysia & Thái Lan.+ Lembaga Getah Malaysia – Malaysian Rubber Board – MRE – Membership Directory 2007.+ Hi p h i Cao su VN – 2007 – ào t o k năng ng d ng sàn giao d ch i n t cao su t i H i Nam – Trung Qu c. 3

×