Your SlideShare is downloading. ×
0
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6

1,926

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,926
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 6 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 • 2. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 1Organisasi Kurikulum 3Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran 4Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7Sistem Bahasa 10Pengisian Kurikulum 12Huraian Sukatan Pelajaran 15 iii
 • 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vii
 • 5. Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan rendah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni menggunakan bahasa Melayu baku.dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak semula ini, banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran maktab dan universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, danyang merangkumi pendekatan berpusatkan murid, serta individu yang mewakili badan-badan tertentu.kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatanmerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggiberkesan. penghargaan dan ucapan terima kasih.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilaitambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, danpembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)semangat patriotik, dan kewarganegaraan tetap diutamakan. PengarahSemua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan Pusat Perkembangan Kurikulumkepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Kementerian Pendidikan Malaysiadunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah KebangsaanTahun Enam menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasaioleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajarantersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isikandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalamHuraian Hasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikancabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah ix
 • 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun EnamPENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub bernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar waktudalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Enamrasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaranpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada Bahasa Melayu sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduansemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatanrakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu pelajaran ini disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahunmempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat satu hingga tahun enam.antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dankomunikasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kurikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa danberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara MATLAMATbetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan pada OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHkemahiran-kemahiran ini membolehkan murid menggunakan RENDAHbahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dansebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Pada akhir sekolah rendah murid dapat:Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbanganterhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertayang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasimenekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiran formal; 1
 • 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Enam ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH yang betul dalam pelbagai situasi; KEBANGSAAN TAHUN ENAM iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan Pada akhir tahun enam murid dapat: masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat yang betul secara bertatasusila; secara kritis; iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu; vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, v. menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan dan menulis; proses penulisan yang sesuai; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemas dan cantik; kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 80 perkataan;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya ix. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; sastera dan karya bukan sastera; dan dan x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat patriotik, dan kewarganegaraan. semangat patriotisme. 2
 • 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun EnamORGANISASI KURIKULUM Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagaiKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuanKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yangPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di bawah: gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativitia. Kemahiran Bahasa mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. b. Hasil Pembelajaran Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat menyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan memberikan maklum balas. pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus pada kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran menggunakan tatabahasa yang betul. juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang c. Sistem Bahasa betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 3
 • 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Enamd. Pengisian Kurikulum Hasil pembelajaran tahun enam adalah seperti yang berikut: Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Kemahiran Hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran Mendengar 2.0 2.1, 2.2 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, & Bertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. 4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia 5.0 5.1, 5.2 pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan Membaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 kewarganegaraan diberikan penekanan selaras dengan 7.0 7.1, 7.2, 7.3 matlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani. 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 9.0 9.1, 9.2, 9.3 Menulis 10.0 10.1, 10.2, 10.3PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 11.0 11.1, 11.2, 11.3, 11.4Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Enam dipersembahkan dalamtiga lajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur kedua Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturHuraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga ialah Cadangan merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikanAktiviti / Nota. maklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pula memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat,a. Hasil Pembelajaran membaca dan memahami maklumat, serta membaca, menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran Hasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungi menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan pernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam Sukatan pelbagai jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan. Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran dan Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikan menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. bukan kreatif. 4
 • 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Enam menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenisb. Huraian Hasil Pembelajaran kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid sesuai dengan kebolehan murid. mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti / Nota Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan 5
 • 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Enam Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai Aras 1 genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang i. Mengenal pasti isi daripada • Merujuk pelbagai sumber untuk mudah, menarik, dan pelbagai sumber berdasarkan mendapatkan maklumat. bermakna. tajuk. ii. Membina draf karangan yang • Membina kerangka karangan lengkap. berdasarkan maklumat yang diperoleh. Kemahiran berbahasa Cadangan aktiviti / nota Huraian kemahiran berbahasa Hasil pembelajaran 6
 • 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun EnamSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan daripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera dan berbahasa. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan pembelajaran dan untuk bacaan luas. murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspekb. Kepelbagaian Teknik tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah e. Pengajaran dan Pembelajaran Bertema dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran pelbagai dan konstruktivisme umpamanya, dapat meningkatkan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir secara kritis dan lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang kreatif. dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa. 7
 • 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Enamf. Bacaan Luas perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik yang betul dalam pelbagai genre penulisan. bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan h. Penyerapan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur inig. Penggabungjalinan dihuraikan seperti yang berikut: Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan persendirian dan kemasyarakatan. berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. ii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut: Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses dilakukan secara sedar dan terancang namun murid pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. dua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis. iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untuk dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan mencapai hasil pembelajaran. menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut: iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti • Mencirikan kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau • Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan 8
 • 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Enam • Menghubungkaitkan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira • Membandingkan dan membezakan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin • Menyusun atur dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. • Menentukan urutan • Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu • Membezakan fakta dengan pendapat i. Penilaian • Menganalisis • Mengesan kecondongan pendapat Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan • Mengenal pasti sebab akibat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan • Meramalkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu • Mensintesiskan hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. • Mengitlak Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui • Menganalogikan penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan • Membuat inferens susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama • Membuat kesimpulan ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. • Menginterpretasikan, mentafsirkan • Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Menilai j. Pemulihan • Menjanakan idea • Mereka cipta Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid • Merumuskan, meringkaskan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini • Membuat keputusan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. • Menyelesaikan masalah Untuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai oleh k. Pengayaan murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid pembelajaran. yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirianiv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran atau dengan bimbingan guru. teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran 9
 • 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun EnamSISTEM BAHASA - kata majmuk - kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajarantatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, danperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:di bawah. - pengimbuhan - penggandaana. Tatabahasa - pemajmukan Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan dan sintaksis. hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek baru I. Morfologi dalam proses pengimbuhan. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, iii. Golongan kata terdiri daripada: bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk - kata nama bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa - kata kerja yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa - kata adjektif sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses - kata tugas pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan II. Sintaksis keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, tumpuan ialah: struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan - kata asli bahasa Melayu perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. - kata pinjaman bahasa Melayu Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: ii. Bentuk kata terdiri daripada: i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa - kata tunggal dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat - kata terbitan 10
 • 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Enam ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa dan ayat seruan Melayu baku. iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang ii. Intonasi v. Binaan ayat: Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan - ayat dasar mengikut pola ayat yang berikut: - ayat tunggal - ayat penyata - ayat terbitan atau majmuk - ayat tanya vi. Proses penerbitan ayat: - ayat perintah - konsep ayat terbitan - ayat seruan - proses pengguguran - ayat terbalik atau songsang - proses penyusunan semula - ayat aktif - proses peluasan - ayat pasif vii. Aspek tanda baca Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.b. Sistem Ejaan * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah buku Perkara yang ditekankan ialah: tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan i. Pola keselarasan huruf vokal dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.c. Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut d. Kosa kata perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi Penguasaan kosa kata di peringkat sekolah rendah perlu supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. dikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah i. Sebutan rendah. Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang 11
 • 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Ename. Peribahasa bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk sama pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu ada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan nilai sejagat. peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah Nilai murni ini ialah: diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. • Baik hati • Kejujuran • Berdikari • Kerajinan • Hemah tinggi • KerjasamaPENGISIAN KURIKULUM • Hormat-menghormati • Kesederhanaan • Kasih sayang • KesyukuranElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, • Keadilan • Patriotismekewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai • Kebebasan • Rasionaltambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi • Keberanian • Semangatkemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. • Kebersihan fizikal dan bermasyarakatPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang mentalberikut:a. Ilmu c. Kewarganegaraan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan semangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur ini kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. pembelajaran. d. Peraturan Sosiobudayab. Nilai Murni Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki keperibadian masyarakat Malaysia. akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni 12
 • 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Ename. Kemahiran Bernilai Tambah yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam dunia mengamalkan pembelajaran seumur hidup. sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah iv. Kajian Masa Depan kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut: lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta i. Kemahiran Berfikir mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif v. Kecerdasan Pelbagai dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segi Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik- mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu harian dan kerjaya murid pada masa depan. mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat vi. Pembelajaran Konstruktivisme menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan mengakses maklumat melalui internet. pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran 13
 • 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SK Tahun Enam vii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 14
 • 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamKemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengardalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan padapengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang Aras 1 sesuatu perkara berkaitan kehidupan i. Berinteraksi dengan pihak lain • Berbual tentang isu semasa. seharian dengan berkaitan sesuatu topik. Contoh situasi: Kitar semula menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan Aras 2 nada yang sesuai. i. Menggunakan gelaran dan kata • Main peranan untuk membiasakan penggunaan panggilan yang sesuai dalam kata gelaran dan kata panggilan yang sesuai. perbualan. Contoh gelaran: Y. Bhg. Datuk, Datin Yang Arif - hakim mahkamah Yang Mulia - Raja & Tengku 15
 • 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang • Melakonkan dialog yang ada unsur-unsur terbuka dalam perbualan. penerimaan teguran. Contoh situasi: Membuat teguran tentang penggunaan kata yang kurang manis seperti dialog berikut: Rosman: Taqif, Cikgu Rozi minta kamu hantar buku dia ke bilik guru. Taqif: Salah tu Rosman, kamu tidak boleh guna dia untuk guru. Sepatutnya kamu guna beliau, bukan dia. Rosman: Terima kasih atas teguran awak.16
 • 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.2 Bertanya dan Aras 1 menjawab tentang sesuatu perkara i. Mengemukakan soalan tanpa kata • Membezakan ayat tanya tanpa kata tanya secara bertatasusila. tanya. dengan ayat penyata dalam petikan dialog yang dirakamkan. ii. Mengajukan soalan yang • Menemu ramah seseorang seperti Pengerusi menggunakan kata tanya dan tanpa Jawatan kuasa Pertandingan Bintang Kecil. kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberikan jawapan yang tepat • Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan dengan alasan yang munasabah. yang munasabah. Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan • Menjalankan praperbincangan secara kumpulan tentang topik yang dibincangkan. untuk membina soalan sebagai persediaan sesi forum. Contoh tajuk forum: Murid sering dibebani dengan kerja rumah. ii. Memberikan penjelasan terhadap • Simulasi memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. jawapan yang diberikan sebagai ahli panel forum. 17
 • 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Berbual secara bertatasusila tentang • Bersoal jawab tentang tokoh yang telah sesuatu perkara dengan mengharumkan nama negara seperti Alex Yong menggunakan soalan pelbagai aras. dan Mohd Hafiz Hashim dalam bidang sukan dan Siti Nurhaliza dalam bidang seni. Contoh soalan Soalan Aras 1 Sejak bilakah saudara Mohd Hafiz mula bermain badminton? Soalan Aras 2 Bagaimanakah dia menghadapi saat genting dalam sesuatu pertandingan? Soalan Aras 3 Pada pendapat kamu bolehkah Mohd Hafiz merangkul juara seluruh England sekali lagi? Jelaskan pendapat kamu.18
 • 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.3 Memberikan dan Aras 1 memahami arahan serta pesanan tentang i. Memberikan arahan serta • Simulasi memberikan arahan kepada rakan cara sesuatu perkara. menyampaikan pesanan dengan mendapatkan barangan atau perkhidmatan. menggunakan intonasi yang betul dan Contoh: Cara membeli makanan haiwan bersopan. peliharaan - di mana ii. Memberikan arahan serta - berapa harga menyampaikan pesanan mengikut - jenis yang sesuai keutamaan. • Menyampaikan arahan serta pesanan dengan teratur mengikut keutamaan. Contoh: Beli makanan berjenama X. Simpan makanan itu dalam bekas kedap udara supaya tidak mudah rosak. Aras 2 i. Mendengar arahan serta pesanan • Permainan Bahasa `Melaksana Arahan’ dengan teliti untuk membuat tindakan Cara permainan dilaksanakan wajar. Seorang memberikan arahan dan yang lain mendengar, memahami dan melaksanakannya. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Contoh arahan: Cari satu alat permainan yang dapat memberikan pengetahuan tentang perniagaan di tempat yang berkunci di kawasan yang tersimpan banyak buku rujukan. Dapatkan anak kunci yang bertulis PD daripada petugas. Pergi ke almari yang ada perkataan PD dan ambil alat permainan itu. 19
 • 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Memberikan arahan secara ringkas • Latihan memberikan arahan kepada rakan untuk dan tepat. membina rajah. Contoh arahan: a. Lukis satu bulatan pada bahagian tengah kertas. b. Buat 4 garis pancaran yang seimbang pada bulatan. c. Lukis segi empat sama pada hujung setiap garis pancaran. Contoh rajah yang perlu dilukis: ii. Mendengar arahan serta pesanan • Simulasi menghadapi kebakaran dalam bilik dengan teliti untuk membuat tindakan darjah. Guru memberikan arahan dan murid yang tepat. melaksanakan arahan mengikut peraturan sekolah masing-masing. iii. Melaksanakan arahan serta pesanan • Melaksanakan arahan serta pesanan yang dengan cepat dan tersusun diberikan melalui teknik main peranan. berpandukan peraturan-peraturan tertentu.20
 • 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.4 Menyatakan Aras 1 permintaan secara berterus-terang dan i. Menggunakan perkataan, ayat dan • Menonton sedutan drama atau filem yang ada meyakinkan dengan paralinguistik yang sesuai untuk adegan yang berkaitan dengan sesuatu menggunakan intonasi menyatakan sesuatu permintaan. permintaan. dan unsur Contoh: Adegan daripada filem Bujang Lapok paralinguistik yang ii. Mengemukakan hasrat dengan yang menunjukkan P. Ramlee hendak meminjam sesuai untuk memberikan alasan yang kukuh. dapur daripada tuan rumah. menguatkan permintaan. • Meniru aksi lakonan cara menyatakan permintaan atau hasrat. Aras 2 i. Memberi penjelasan tentang sesuatu • Simulasi seorang anak murid merayu kepada perkara yang diminta dengan sopan. guru supaya membenarkan dia menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah walaupun unit tersebut sudah cukup ahli dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Contoh: Murid: Cikgu, terimalah saya menjadi ahli Bulan Sabit Merah. Saya suka membuat kerja-kerja sukarela. ii. Mengemukakan pendapat untuk • Simulasi memujuk pihak lain untuk memilih memujuk pihak tertentu dengan seseorang memegang jawatan pengerusi kelab menggunakan kata, ungkapan, ayat, atau persatuan dengan mengemukakan intonasi, dan gaya yang sesuai. pendapat yang sesuai. 21
 • 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Merayu dengan menggunakan strategi • Melakonkan sketsa penjual mempromosikan yang berkesan untuk memujuk pihak sesuatu barangan dengan cara berhemah dan lain. gaya yang dapat menarik perhatian pelanggan. ii. Melahirkan rasa hati dengan berterus • Berdialog untuk melahirkan rasa hati secara terang secara berhemah. berterus terang dan berhemah. Contoh situasi: Murid berdialog dengan guru untuk melahirkan rasa tidak puas hati terhadap jadual tugasan harian kelas.22
 • 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.5 Memberikan Aras 1 penjelasan tentang sesuatu perkara yang i. Menyatakan maksud pernyataan yang • Menonton sedutan lakonan dan menyatakan tersurat dan tersirat tersurat dan tersirat berdasarkan maksud ungkapan berdasarkan intonasi penutur dengan menggunakan intonasi. dalam lakonan tersebut. kata, ungkapan dan Contoh: Dialog menantu kepada ibu mertuanya ayat yang sesuai. dalam filem Ibu Mertuaku “Mengapakah kamu dilahirkan sebagai manusia, bukan binatang?” Aras 2 i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, • Simulasi ucapan ketua murid sempena Hari ungkapan dan ayat dalam sesuatu Guru. Murid lain mendengar dengan teliti dan pengucapan. mengecam diksi, frasa, ungkapan dan ayat yang menarik dalam ucapan itu. • Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam ucapan itu. Aras 3 i. Menyatakan pengajaran yang terdapat • Menjalankan sumbang saran untuk meneliti nilai- dalam bahan secara analitis. nilai murni yang terdapat dalam teks yang boleh dijadikan pengajaran seperti baik hati dan kesederhanaan. 23
 • 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.6 Menyatakan sesuatu Aras 1 kemahuan semasa menjalankan transaksi i. Mendapatkan penjelasan tentang • Main peranan antara pemandu teksi dengan untuk mendapatkan sesuatu barang dan perkhidmatan penumpang. Penumpang ingin mendapatkan barangan dan yang diperlukan. penjelasan dan persetujuan tentang tambang, perkhidmatan. jarak, masa perjalanan dan laluan untuk pergi ke ii. Berbincang untuk mendapatkan satu tempat. persetujuan semasa berurusan. Aras 2 i. Memujuk dengan menggunakan ayat • Lakonan seorang jurujual membuat promosi dan intonasi yang sesuai untuk tentang sesuatu barang atau perkhidmatan. meyakinkan sesuatu pihak semasa Contoh: Mempromosikan kereta mainan dari berurusan. aspek harga, model dan keistimewaan. Aras 3 i. Berbincang untuk menetapkan • Dialog antara pesakit dengan doktor semasa perjanjian dalam sesuatu urusan. menetapkan tarikh dan masa janji temu untuk mendapatkan rawatan.24
 • 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta i. Bercerita secara spontan mengenai • Bercerita tentang rancangan televisyen atau sebutan dan intonasi sesuatu perkara dengan nada, intonasi filem yang diminati dan menjelaskan sebab yang baik dan jelas. dan gaya yang sesuai. meminati rancangan tersebut. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu • Memberikan pendapat tentang isu yang kejadian yang didengar dengan dipaparkan pada gambar tunggal. menggunakan bahasa yang betul. Contoh: Gambar daripada keratan akhbar tentang kejadian tanah runtuh. Aras 2 i. Menceritakan sesuatu peristiwa • Aktiviti kumpulan membina cerita berdasarkan dengan penuh penghayatan situasi yang diberi dalam kad aktiviti. menggunakan bahasa, gaya dan Contohi: Aktiviti yang menggambarkan suasana intonasi yang baik. sedih, gembira, cemas atau lucu. Nota: Gunakan teknik improvisasi. 25
 • 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengulas tentang sesuatu kejadian • Memberikan pendapat atau komen tentang yang didengar dengan menggunakan sesuatu kejadian. bahasa yang betul. Contoh: Komen tentang kejayaan rakan dalam pertandingan melukis. - usaha - kegigihan - sokongan - disiplin26
 • 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.2 Melaporkan sesuatu Aras 1 perkara dengan menggunakan bahasa i. Menyampaikan hasil pemerhatian • Menyaksikan rakaman ulasan selari yang sesuai dan tepat. yang dilakukan dengan menggunakan pertandingan badminton. laras bahasa yang sesuai. • Membuat ulasan selari dengan meniru cara penyampai dalam rakaman. Nota: Guru hendaklah membimbing murid menggunakan istilah yang betul untuk permainan badminton. Aras 2 i. Mempersembahkan hasil kerja dengan • Membentangkan hasil kerja berupa projek, jelas, isi yang padat dan laras bahasa lukisan atau buku skrap dengan menggunakan yang sesuai. kertas sebak, lut sinar (OHP) atau komputer (powerpoint). Contoh: Projek keceriaan kelas Aras 3 i. Membentangkan tindakan susulan • Menyelesaikan masalah berdasarkan situasi bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. yang diberi. Contoh situasi: Mencari laluan keluar setelah sesat semasa aktiviti kembara. • Melaporkan tindakan susulan mengatasi masalah sesat semasa aktiviti kembara. 27
 • 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan Aras 1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang i. Mengkategorikan isi penting • Mengelaskan produk mengikut jenis berdasarkan sesuatu perkara atau berdasarkan topik. label. tajuk dengan Contoh: Makanan kesihatan, kosmetik, menggunakan kata, barangan penjagaan kulit dan barangan pencuci. istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras ii. Mengemukakan isi yang diperoleh • Menyatakan maklumat sesuatu produkmengikut bahasa yang sesuai. dengan jelas. kategori berdasarkan label. Aras 2 i. Menganalisis data berdasarkan • Meneliti dan menyusun maklumat berdasarkan sesuatu perkara. sesuatu topik. Contoh: Menyusun maklumat markah ujian mengikut: - Bilangan murid yang mendapat markah A, B, C, D, dan E. - Bilangan murid yang gagal dan lulus mengikut jantina. - Peratus murid yang lulus dan gagal. ii. Menyusun dan menyampaikan • Mempersembahkan hasil analisis dalam bentuk maklumat dengan menggunakan laras persembahan data. bahasa yang sesuai.28
 • 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mensintesis data yang diperoleh • Menganalisis data dan membentangkan berdasarkan sesuatu perkara. kesimpulan. Contoh: Skor rumah sukan dan rumusan pencapaian. ii. Membentangkan kesimpulan • Melaporkan kesimpulan dapatan data dengan berdasarkan perkara yang diteliti jelas dan tepat. dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. 29
 • 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.2 Menghuraikan Aras 1 maklumat dengan alasan yang i. Menghubungkaitkan sebab dan akibat • Melihat gambar satu situasi yang diberi dan meyakinkan. dengan memberikan alasan yang memikirkan kesan daripada situasi tersebut. rasional. Contoh: Gambar beberapa orang penagih dadah yang terbaring di sebuah rumah usang. • Membincangkan kesan penagihan dadah terhadap diri, ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan • Berbincang tentang permainan tradisional dapatan dengan mengemukakan bukti dengan merujuk sumber untuk mendapatkan yang sahih. maklumat tentang asal usul, cara bermain dan faedah. Aras 3 i. Mengulas fakta tentang sesuatu topik • Mengkaji kitaran hidup haiwan seperti katak dan dengan mengemukakan bukti yang nyamuk. wajar. • Menjelaskan kitaran hidup haiwan tersebut berdasarkan maklumat dengan mengemukakan bukti.30
 • 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.3 Menyampaikan Aras 1 maklumat kepada pihak lain dalam i. Memilih dan membentangkan hujah • Simulasi mesyuarat membentangkan satu aktiviti terancang. yang bernas dengan intonasi, sebutan cadangan. dan gaya bersahaja. Contoh: Mencadangkan kelas mengadakan lawatan ke Pusat Sains. ii. Membidas hujah dengan alasan yang Murid diminta memberi pendapat untuk kukuh menggunakan kesantunan menyokong atau menolak cadangan dengan bahasa. memberikan alasan menggunakan bahasa yang bersantun. Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum • Pengucapan umum. tentang sesuatu tajuk dengan Guru memberi tema dan murid berbincang untuk menggunakan diksi, ayat, sebutan, - menentukan tajuk intonasi dan gaya yang sesuai. - menentukan isi - membuat draf • Menyampaikan pengucapan dengan gaya dan sebutan yang betul. Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan • Bercerita dengan penuh perasaan. menggunakan diksi, ayat dan unsur - penghayatan paralinguistik secara meyakinkan. - kontak mata - memek muka - intonasi - sebutan 31
 • 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.0 Berbincang tentang tajuk- tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan dan pendapat tentang i. Mengamati inti pati perbincangan • Berbincang tentang sesuatu topik seperti kelas sesuatu perkara untuk menyuarakan pandangan yang tambahan perlu untuk murid darjah enam. secara terperinci, meyakinkan. - mendengar dengan teliti idea yang tepat dan tersusun. disampaikan oleh ahli kumpulan. ii. Menyuarakan pandangan tentang - memberikan respons terhadap idea yang sesuatu isi. disampaikan secara bertatasusila. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam • Aktiviti diskusi bertajuk `Kapal Karam’ sesuatu diskusi dengan terperinci. Wujudkan satu situasi untuk murid menyumbang idea dalam menyelesaikan masalah. Contoh situasi: Anda ialah kapten sebuah kapal yang akan karam. Untuk menyelamatkan keadaan, anda diminta memilih lima orang termasuk diri anda, untuk menaiki perahu dan menyelamatkan diri ke sebuah pulau. Tentukan empat orang lagi daripada yang berikut: Seorang doktor, seorang jurutera, seorang petani, seorang penyanyi terkenal, seorang saintis, seorang arkitek, seorang askar dan seorang ahli ekonomi.32
 • 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menganalisis persoalan untuk • Menjalankan pidato yang bertajuk: Di mana ada memberikan maklum balas. kemahuan, di situ ada jalan. Latih murid mengikuti proses berikut: ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan - mengkaji isu yang dikemukakan. dengan laras bahasa yang betul. - mencari maklumat yang berkaitan. - mencatat maklumat. - menyampaikan maklumat dengan bahasa yang betul dan contoh yang baik. 33
 • 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.2 Mengemukakan Aras 1 komen yang sesuai berdasarkan i. Mengemukakan pandangan sama ada • Membahaskan sesuatu isu yang sesuai. pemerhatian, menyokong atau membangkang Contoh: Kelas bimbingan membantu murid pengalaman dan sesuatu perkara berdasarkan dalam pembelajaran. maklumat yang maklumat yang disampaikan oleh disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. pihak lain. Aras 2 i. Memberikan kritikan yang positif • Mengadakan forum untuk mengulas sesuatu isu secara bertatasusila tentang sesuatu yang dikemukakan. perkara berdasarkan pemerhatian. Contoh: Peperiksaan membebankan murid. Aras 3 i. Memberikan komen dan cadangan • Simulasi seorang murid menerima hadiah balas yang membina tentang sesuatu daripada guru. Murid lain memberikan perkara berdasarkan pengalaman pandangan dan cadangan tentang perkara yang secara bersopan. sepatutnya dilakukan semasa menerima hadiah tersebut.34
 • 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.3 Mengemukakan hujah Aras 1 untuk menyokong atau menentang pendirian i. Menyokong atau membangkang • Membahaskan sesuatu usul atau cadangan yang dengan memberikan sesuatu tajuk perbahasan dengan dikemukakan. alasan yang sesuai mengemukakan hujah yang rasional. Contoh usul: Waktu persekolahan patut secara sopan. dipendekkan bermula dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 1.00 tengah hari sahaja. Aras 2 i. Menegaskan hujah untuk menyokong • Perbincangan cara untuk menceriakan kelas atau menentang sesuatu tajuk dengan memberikan contoh untuk menyokong perbahasan dengan memberikan atau menentang cadangan itu. alasan yang konkrit. Aras 3 i. Mengemukakan soalan untuk • Menyoal untuk membidas isu yang ditimbulkan. mematahkan hujah lawan dengan Contoh isu: Disiplin bermula dari sekolah. sopan. Contoh soalan: Tidakkah terlewat untuk membentuk disiplin murid? 35
 • 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.4 Menyatakan pilihan Aras 1 untuk menerima atau menolak pendapat i. Mengemukakan alasan untuk • Aktiviti stesen. Setiap stesen disediakan satu dalam perundingan menerima atau menolak sesuatu pernyataan tentang sesuatu topik. Murid diminta untuk mencapai kata pendapat. mengumpulkan semua pernyataan tersebut dan sepakat. memberikan pandangan untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut dengan alasan. Contoh pernyataan: - Kebersihan tandas tanggungjawab murid. - Ibu bapa penentu utama kejayaan murid. Aras 2 i. Mempengaruhi pihak lain untuk • Simulasi memujuk rakan menyertai sesuatu menerima pandangan dengan program sekolah. menggunakan bahasa memujuk. Contoh program: Lawatan ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya.36
 • 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menerima atau menolak pandangan • Perbincangan untuk mendapatkan kata putus dengan memberikan alasan yang sama ada menerima atau menolak sesuatu rasional dalam sesuatu perundingan cadangan. untuk mendapatkan persetujuan. Contoh cadangan: Menentukan gerai jualan makanan pada Hari Kantin. 37
 • 43. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun EnamKemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagaiteknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat Aras 1 perkataan dan ayat dengan sebutan dan i. Membaca perkataan, rangkai kata ayat • Meneliti bacaan rakan dan memilih bacaan yang intonasi yang betul tunggal dan ayat majmuk dengan terbaik dari segi sebutan dan intonasi. dan memahami sebutan dan intonasi yang betul. perkara yang dibaca. • Mengajuk bacaan yang terbaik. ii. Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. • Membina ayat dengan menggunakan perkataan dan rangkai kata yang dipetik daripada teks yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan • Menonton sedutan bacaan pelbagai genre dan memberikan penekanan pada intonasi meniru gaya pembacaan yang betul bagi setiap berdasarkan tanda baca. genre. Contoh genre: Berita, perbahasan, perutusan, pengumuman dan pengisytiharan.38
 • 44. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan • Simulasi aktiviti uji bakat membaca berita. intonasi yang betul. - bacaan murid dirakam dan diperdengarkan semula kepada kelas. - guru memberikan komen untuk membetulkan bacaan. - bacaan yang baik akan dipilih. ii. Menghuraikan maksud ayat yang • Membaca teks sekali lagi untuk menghuraikan dibaca. maksud ayat yang dibaca. 39
 • 45. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5.2 Membaca kuat teks Aras 1 prosa dan puisi dengan sebutan dan i. Membaca bahan berunsur ilmu • Aktiviti permainan jual beli soalan bertajuk intonasi yang betul dengan sebutan dan intonasi yang `Tiada Masalah’ dan lancar serta betul. memahami perkara - membaca untuk memahami kandungan yang dibaca. ii. Menjawab soalan pemahaman teks. berdasarkan teks yang dibaca. - berbincang dalam kumpulan untuk menentukan soalan yang akan dibina. - mencatat soalan pada kertas dan digulung. - lontarkan soalan yang digulung itu kepada kumpulan lain untuk dijawab. - kumpulan tersebut menjawab pada bahagian belakang kertas soalan, gulung semula dan lontarkan kepada kumpulan pertama. - kumpulan yang banyak menjawab soalan dengan tepat akan menang. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dengan • Menyampaikan puisi dengan sebutan dan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi yang betul. ii. Menyatakan maklumat penting dalam • Menghuraikan isi penting dalam puisi yang bahan yang dibaca. dibaca.40
 • 46. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras bahasa • Membaca teks yang berkaitan dengan muzik. dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan • Memahami kata kunci yang terdapat dalam teks yang dibaca. soalan dan memberikan jawapan. 41
 • 47. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan Aras 1 merujuk pelbagai sumber untuk i. Merujuk kamus untuk mencari makna, • Merujuk kamus dan mencari makna, ejaan dan mendapatkan sebutan yang betul, ejaan dan sebutan yang betul bagi perkataan yang dipetik maklumat bagi tajuk penggunaan perkataan yang tepat. daripada teks yang dibaca. yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Merujuk media elektronik untuk • Melayari laman web secara berhemah untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk mendapatkan maklumat terkini tentang sesuatu yang sedang dikaji. topik dan menentukan kesahihannya. Aras 3 i. Merujuk personalia dan pelbagai • Menemu bual seorang personalia untuk sumber untuk mendapatkan maklumat. mendapatkan sesuatu maklumat. Contoh: Menemu bual ketua kampung untuk ii. Melayari internet untuk mendapatkan mendapatkan maklumat tentang sejarah maklumat berkaitan sesuatu topik. kampung tersebut. • Membaca dan menyaring maklumat daripada internet mengenai sesuatu topik.42
 • 48. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.2 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti pelbagai genre i. Mengenal pasti penggunaan kata, • Membandingkan penggunaan kata, frasa, rangkai penulisan. frasa, rangkai kata, peribahasa dan kata, dan ayat dalam sesuatu genre. ayat dalam sesuatu genre. Contoh: Membandingkan teks surat dengan laporan. • Membaca dan menggaris bawah kata, frasa, dan ayat yang berbeza konteks penggunaannya dalam kedua-dua teks yang diberi. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan • Mengelaskan kata-kata yang dominan dalam laras bahasa dalam pelbagai genre. dua genre yang berbeza. • Menerangkan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam kedua-dua teks tersebut. Aras 3 i. Memberikan pandangan tentang • Mencirikan sesuatu teks daripada aspek ciri-ciri penulisan genre. - format - rangkai kata - ayat pemerengganan 43
 • 49. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.3 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti isi utama dan isi i. Membaca dan mengecam isi-isi • Meneliti perenggan dan menggaris bawah frasa sampingan daripada penting daripada pelbagai bahan isi penting dalam teks. teks. bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea • Berbincang tentang sesuatu topik untuk yang terdapat dalam teks. menghubungkaitkan topik perbincangan dengan kandungan teks yang akan dibaca. • Menggunakan teknik SQ4R untuk mengenal pasti idea atau isi utama yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Menghuraikan isi utama dan isi • Aktiviti kumpulan untuk mencari isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. sampingan. Nota: Mengenal pasti kata kunci, frasa, ayat dalam teks yang dibaca untuk menentukan isi utama. • Membuat rujukan dan mengaitkan pengalaman dengan isi utama untuk memantapkan penjelasan.44
 • 50. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.4 Membaca pantas Aras 1 secara luncuran untuk mendapatkan i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada • Membaca tajuk yang terdapat dalam akhbar. maklumat yang teks untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. umum. • Membaca tajuk-tajuk kecil yang terdapat dalam buku, brosur dan majalah untuk mendapatkan gambaran awal. ii. Membaca perenggan pertama dan • Membaca perenggan pertama dan perenggan perenggan akhir dalam sesuatu teks akhir dalam teks untuk mendapat maklumat. bagi mendapatkan maklumat umum. • Membaca ayat pertama yang terdapat dalam setiap perenggan untuk mendapat gambaran umum. Nota: Guru perlu menentukan masa membaca berdasarkan panjang teks. Membaca luncur berbeza sedikit daripada membaca pantas. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan atau • Membaca pendahuluan atau prakata sesebuah prakata sesebuah buku. buku. Nota: Teknik `Z’ boleh digunakan untuk membaca secara luncuran. 45
 • 51. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membaca sinopsis, bibliografi, indeks • Meneliti sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari dan glosari sesebuah buku untuk untuk mendapat maklumat lanjut atau tambahan. mendapatkan gambaran umum.46
 • 52. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.5 Membaca pantas Aras 1 secara imbasan untuk mendapatkan i. Membaca dan mencari fakta yang • Mencari maklumat yang tersurat berdasarkan maklumat khusus. relevan dengan perkara yang soalan apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan dikehendaki dalam teks. bagaimana. Nota: Peruntukan masa yang pendek adalah penting untuk memastikan bacaan pantas secara imbasan berkesan. Aras 2 i. Membaca dan mengimbas fakta yang • Membaca sambil menggaris bawah fakta-fakta relevan daripada pelbagai bahan untuk yang berkaitan untuk mengukuhkan maklumat mengukuhkan maklumat. yang sedia ada. Nota: Guru boleh menggunakan bahan daripada pelbagai medium seperti CD, internet, majalah dan ensiklopedia. Aras 3 i. Membaca dan mengumpul maklumat • Membaca dan menggaris bawah maklumat yang secara imbasan untuk membuat penting. kesimpulan. • Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam kumpulan. 47
 • 53. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.6 Membaca dan Aras 1 membuat ramalan berdasarkan sesuatu i. Menyusun maklumat daripada • Membuat inferens daripada bahan rangsangan. cerita atau maklumat pelbagai bahan yang dibaca untuk Contoh: Menggunakan bahan lukisan untuk yang diberikan. membuat ramalan. memerhati gambar, menyusun maklumat dan membuat andaian. ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea • Membaca bahagian awal cerita dan meramal yang berkaitan dengan cerita dan isu kesudahan cerita tersebut. yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat • Mengenal pasti maklumat untuk menentukan dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. kewajaran ramalan. Contoh: Meneliti carta bar tentang makanan kegemaran murid dan membuat ramalan kesan tabiat makan yang tidak seimbang.48
 • 54. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan Aras 1 menerangkan maksud kandungan teks yang i. Membaca dan membuat andaian • Meneliti dan mengecam ayat yang membawa tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat maksud lain. berdasarkan maklumat yang tersurat. • Menyatakan maksud tersirat mengikut andaian ii. Menyatakan andaian yang dibuat murid. secara ringkas. Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan • Mentafsir gambar atau papan tanda untuk tersirat berdasarkan bahan grafik dan mencari maksud sebenar. bukan grafik. Contoh: Isyarat jalan raya Gambar menunjukkan laluan untuk pejalan kaki. 49
 • 55. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud • Meneliti lirik lagu patriotik dan membuat andaian tersurat dan tersirat berdasarkan maksud rangkai kata dalam lirik tersebut. bahan grafik dan bukan grafik. Contoh: Lirik lagu: Bahtera Merdeka • Membuat kesimpulan mesej yang terdapat dalam lirik lagu tersebut.50
 • 56. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.2 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti perkataan, pelbagai i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang • Menonton sedutan filem atau iklan sambil jenis ayat dan gaya memberikan kesan dengan meneliti dialog untuk mengenal pasti diksi, istilah bahasa yang terdapat menyatakan sebab. dan ayat yang memberi kesan. dalam teks sastera Contoh: Iklan keselamatan jalan raya dalam dan bukan sastera televisyen. yang dapat membawa Aras 2 kesan tertentu kepada pembaca. i. Memilih ayat yang memberikan kesan • Mendeklamasi sajak dan mengesan ayat yang dalam teks prosa dan puisi dengan meninggalkan kesan kepada pembaca. menyatakan alasan. Contoh sajak: ‘Ke Makam Bonda’ oleh Usman Awang Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat • Mengumpulkan dan mengelaskan ayat-ayat yang memberikan kesan dengan daripada pelbagai bahan dan genre yang dapat mengemukakan alasan. meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton. Contoh: Ayat yang membawa kesan yang dapat menginsafkan, mencuit hati dan menyedihkan. 51
 • 57. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 7.3 Membaca dan Aras 1 menghayati pelbagai bahan sastera dan i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk • Membaca dan menceritakan semula isi teks yang bukan sastera yang meningkatkan minat membaca. dibaca. berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat Aras 2 membaca. i. Menyatakan ringkasan atau sinopsis • Membaca teks dan membuat catatan ringkas isi teks pelbagai bahan yang dibaca. teks tersebut. • Melaporkan kandungan teks yang dibaca. Aras 3 i. Mengenal pasti perkara yang menarik • Merumuskan dan menceritakan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca untuk dalam teks yang dibaca. meningkatkan minat membaca. ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca.52
 • 58. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamKemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenispenulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tandabaca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkanpenulisan bahan ilmu dan imaginatif. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis Aras 1 perkataan, ayat tunggal dan ayat i. Menulis pelbagai jenis ayat. • Membina ayat tunggal dan ayat majmuk majmuk. daripada bahan rangsangan. Contoh bahan rangsangan: Ayat yang boleh dibina: a. Albert dan ibunya akan menyambut Hari Natal esok. b. Ibu Albert membaca kad Hari Natal yang dikirim anaknya. 53
 • 59. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Membina ayat majmuk dengan • Membina ayat majmuk dengan menggunakan menggunakan kata hubung. teknik ‘PERMATA’ Contoh: pantai angin mandi Laut panas perahu ikan Contoh ayat: Pantai Morib cantik dan bersih.54
 • 60. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat • Permainan perluasan ayat. majmuk dengan peluasan subjek dan Cara: predikat. a. Seorang murid akan membina ayat di papan tulis. Contoh: Ayah suka memancing. b. Murid kedua menambah sama ada di bahagian subjek atau predikat Contoh: Ayah Abu suka memancing. c. Aktiviti ini diteruskan kepada murid lain sehingga ayat yang dibina lengkap. 55
 • 61. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 8.2 Membina dan menulis Aras 1 ayat tunggal dan ayat majmuk dalam i. Membina ayat tunggal dan ayat • Pertandingan lumba bina ayat. sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. Cara: Murid membina ayat tunggal dan majmuk teks tentang sesuatu dalam masa tertentu berdasarkan tajuk yang tajuk. diberi. Nota: Markah dikira daripada aspek masa, bilangan, dan kualiti. Aras 2 i. Membina perenggan dengan • Menonton sedutan filem atau drama bisu untuk menggunakan ayat tunggal dan ayat membina perenggan yang mengandungi ayat majmuk. tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i. Menggunakan pelbagai jenis dan • Mengarang berdasarkan tajuk yang diberi. ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk. Nota: Pastikan dalam satu perenggan mengandungi sekurang-kurangnya dua daripada jenis atau ragam ayat berikut: - ayat penyata - ayat seruan - ayat tanya - ayat perintah - ayat pasif - aktif aktif56
 • 62. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.3 Menulis perkataan dan Aras 1 ayat dengan tulisan berangkai yang i. Menulis perkataan dengan tulisan • Menyalin perkataan dengan tulisan berangkai kemas. berangkai dengan kemas dan cantik. yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis ayat dalam tulisan berangkai • Memindahkan teks tulisan manuskrip kepada dengan kemas dan cantik. tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 i. Menulis ayat dalam perenggan • Menghasilkan bahan kreatif dengan dengan menggunakan tulisan menggunakan tulisan berangkai. berangkai yang kemas dan cantik. Contoh: - kad ucapan - poster - kata-kata hikmat 57
 • 63. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 8.4 Membina dan menulis Aras 1 ayat topik dan ayat huraian berdasarkan i. Menyatakan isi utama dan • Menggunakan kata kunci untuk membina ayat sesuatu perkara. menghuraikan isi utama dengan isi. menggunakan ayat yang gramatis. • Mengembangkan ayat isi dengan menggunakan teknik penyoalan. Aras 2 i. Menyatakan isi sampingan dan • Mendapatkan contoh konkrit dengan cara menghuraikan isi sampingan supaya berbincang tentang isi-isi sampingan. menjadi ayat yang gramatis. • Membina ayat contoh berdasarkan isi sampingan. Aras 3 i. Membina isi utama dan isi sampingan • Mencatat isi utama dan isi sampingan yang supaya menjadi perenggan yang saling berkait. koheran. ii. Menghuraikan penggunaan penanda • Memilih dan menulis penanda wacana yang wacana yang sesuai untuk sesuai untuk menyambung ayat topik dengan menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian. ayat huraian.58
 • 64. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 menggunakan penanda wacana yang i. Mengemukakan isi mengikut urutan • Menyusun isi mengikut urutan. sesuai dalam satu dengan menggunakan penanda perenggan atau antara wacana yang sesuai. • Membina ayat untuk membentuk perenggan perenggan bagi dengan menggunakan penanda wacana. sesebuah karangan. Aras 2 i. Menyusun isi dan menggunakan • Memilih penanda wacana yang sesuai untuk penanda wacana untuk menghasilkan membina perenggan yang ada pertautan pemerengganan yang kohesi. antaranya. Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dengan • Menghasilkan karangan yang lengkap isi sampingan dengan menggunakan berdasarkan kerangka isi. penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. 59
 • 65. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 8.6 Membina wacana Aras 1 yang sempurna bagi keseluruhan i. Menggunakan pengurusan grafik bagi • Berbincang untuk membuat kerangka karangan karangan. mengenal pasti isi yang sesuai untuk berdasarkan tajuk yang diberi. membuat kerangka penulisan. ii. Menulis karangan yang lengkap • Menulis karangan yang lengkap berdasarkan bersesuaian dengan format. kerangka. Aras 2 i. Menggunakan kata, frasa dan ayat • Merangka karangan dan membina draf pertama. yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. • Berbincang untuk membaiki draf dengan memberi penekanan kepada kata, frasa dan ayat yang baik. Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap • Mengarang sebuah karangan. menepati ciri-ciri wacana yang baik. Nota: Karangan yang baik mestilah memenuhi ciri-ciri berikut: - kejelasan idea - pertautan dan kesinambungan idea - bebas daripada kesalahan tatabahasa - menepati format.60
 • 66. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota9.0 Mencatat dan menyusun maklumat 9.1 Mengambil imlak teks Aras 1 yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak ayat dengan ejaan • Mencatat perkataan, rangkai kata dan ayat yang dan tanda baca yang betul. dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul serta tulisan yang kemas dan jelas. Aras 2 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan • Mengambil catatan teks yang diperdengarkan. dan tanda baca yang betul. - mendengar pembacaan teks yang diulang dua kali dengan teliti. - mencatat teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. - menyemak catatan apabila teks diperdengarkan sekali lagi. Aras 3 i. Mengambil imlak teks pelbagai laras • Simulasi setiausaha mencatat nota yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang oleh ketua. betul. - mendengar dengan teliti pembacaan nota - mencatat nota yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. - menyemak catatan. 61
 • 67. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 9.2 Mengenal pasti Aras 1 maklumat dan mencatat nota i. Mengenal pasti maklumat yang • Mendengar pengumuman tentang sesuatu daripada bahan yang diperdengarkan dan membuat catatan. perkara dan membuat catatan ringkas. didengar atau dibaca. • Membaca catatan. Aras 2 i. Menterjemah maklumat dalam bentuk • Mendapatkan maklumat berupa isi-isi penting. lakaran kerangka. • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk grafik. • Membuat persembahan maklumat. Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks • Mengenal pasti ayat-ayat isi. yang dibaca. • Menyusun semula ayat isi menjadi perenggan. • Menyemak hasil kerja.62
 • 68. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota9.3 Menyusun maklumat Aras 1 secara kohesi daripada nota atau i. Menulis dan menyusun maklumat • Mendapatkan maklumat daripada pelbagai catatan hasil daripada mengikut kronologi. sumber. bahan yang didengar atau dibaca. • Bekerja dalam kumpulan menyusun maklumat mengikut urutan. Contoh: Takwim sekolah Aras 2 Atur cara majlis i. Mengklasifikasikan maklumat • Mengasingkan maklumat berdasarkan topik. berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. • Menyusun maklumat mengikut hierarki Contoh: Perjawatan di sekolah. Pengurusan Persatuan Guru Besar Penasihat Guru Penolong Pengerusi Kanan Guru Penolong Naib Pengerusi Kokurikulum Guru Panitia Setiausaha Guru Bendahari Aras 3 i. Menentukan kesesuaian susunan • Mengumpul isi-isi penting berdasarkan tajuk maklumat dengan mengemukakan karangan dan fakta. alasan. Contoh: Faedah membaca • Menyusun isi-isi tersebut mengikut keutamaan dengan mengemukakan alasan. 63
 • 69. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan Aras 1 pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai • Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan e-mel yang mudah, sumber berdasarkan tajuk. maklumat. menarik dan bermakna. ii. Membina draf karangan yang lengkap. • Membina kerangka karangan berdasarkan maklumat yang diperoleh. • Menulis karangan lengkap. Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat • Memindahkan maklumat daripada teks yang dalam teks kepada pelbagai genre. disediakan kepada genre yang sesuai. Contoh: Maklumat daripada catatan harian ii. Menulis karangan menggunakan dipindahkan dalam bentuk genre keperihalan, bahasa yang kreatif. berita, laporan atau surat kiriman. Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara • Menulis prosa berdasarkan tajuk yang diberi. terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, • Mencipta puisi berdasarkan tajuk yang indah dan menarik. ditetapkan.64
 • 70. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.2 Mengedit dan Aras 1 memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan • Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan, kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan perkataan dan tanda baca dalam petikan. tanda baca dalam teks. • Menulis petikan yang telah diedit. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan • Menyemak dan menyunting kesilapan kesilapan penggunaan kata dan penggunaan kata dan struktur ayat. struktur ayat. • Menulis karangan yang telah diedit. 65
 • 71. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengedit dan membetulkan kesatuan • Menyemak dan membetulkan kesilapan idea dalam penulisan. keseluruhan karangan. Nota: Guru hendaklah melatih murid mengedit karangan menggunakan simbol kesalahan yang diamalkan oleh Lembaga Peperiksaan. / - kesalahan ejaan // - kesalahan ejaan yang diulang - kesalahan tanda baca _ - kesalan penggunaan imbuhan ____ - kesalahan kosa kata - kesalahan struktur ayat ( ) - teks yang terkeluar daripada tajuk [ ] - perenggan yang terkeluar daripada tajuk66
 • 72. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.3 Membuat ringkasan Aras 1 daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membezakan isi penting dengan isi • Mengasingkan isi penting dan isi sampingan sampingan untuk membuat ringkasan. daripada petikan. • Mengisi Lembaran pengurusan grafik. Contoh: Isi Penting Isi Sampingan Aras 2 i. Menyatakan isi penting yang telah • Meringkaskan karangan berdasarkan isi penting. diringkaskan daripada bahan yang dibaca. • Mengecam isi penting sesuatu teks. • Meringkaskan kandungan teks tersebut berdasarkan isi penting yang telah dikenal pasti. Aras 3 i. Membuat ringkasan daripada bahan • Meringkaskan karangan daripada bahan prosa prosa dalam bentuk perenggan. dalam bentuk perenggan. 67
 • 73. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca 11.1 Menyatakan Aras 1 pandangan tentang perkara yang menarik i. Memberikan komen tentang perkara • Mengaris bawah perkataan, ayat yang menarik dalam sesebuah yang menarik dalam sesebuah karya. dalam sesebuah karya. karya. • Menyatakan secara bertulis sebab perkataan dan ayat tersebut dianggap menarik dengan memberikan contoh. Aras 2 i. Membahaskan kekuatan yang • Mengadakan perbahasan kelas tentang tajuk terkandung dalam sesebuah karya. “Kekuatan yang terkandung dalam karya….” • Mencatat perkara yang menarik dalam karya yang dibahaskan. Aras 3 i. Merumuskan maklumat yang menarik • Membuat kesimpulan secara kritis tentang dalam sesebuah karya secara kritis. maklumat yang menarik dalam karya yang dibaca. • Mencatat rumusan yang telah dibuat.68
 • 74. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.2 Mengulas karya bukan Aras 1 sastera dari aspek penggunaan i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayat • Mencatat perkara yang menarik dalam teks yang perkataan, idea, ayat, dan penanda wacana yang menarik dibaca dari aspek perkataan, idea, ayat dan wacana, nilai dan dalam karya yang dibaca. penanda wacana. pengajaran. ii. Menyatakan pendapat mengenai • Memberikan pendapat tentang perkara yang penggunaan ayat yang menarik serta menarik dan nilai serta pengajaran yang terdapat nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya tersebut. dalam karya yang dibaca. Aras 2 i. Menjelaskan perkara yang menarik • Berbincang dalam kumpulan kecil untuk dalam sesebuah karya daripada aspek mengenal pasti perkara yang menarik dalam penggunaan perkataan, ayat, penanda karya yang dibaca. wacana, nilai dan pengajaran. • Menceritakan perkara yang menarik dalam karya tersebut. 69
 • 75. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Merumus perkara yang menarik serta • Membuat kesimpulan secara kritis tentang nilai dan pengajaran yang diperoleh perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran daripada bacaan secara kritis. yang terkandung dalam karya yang dibaca.70
 • 76. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.3 Mengulas karya Aras 1 sastera yang mudah secara umum dari i. Menjelaskan tema dan persoalan • Perbincangan kumpulan untuk menentukan tema aspek tema dan sesebuah karya sastera. dan persoalan sesebuah karya yang dibaca. persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan • Menjelaskan hasil perbincangan dalam bentuk pengajaran dan gaya lembaran pengurusan grafik (LPG). bahasa. Aras 2 i. Menghuraikan nilai dan pengajaran • Mengenal pasti nilai dan pengajaran yang yang terdapat dalam sesebuah karya terdapat dalam karya yang dibaca. sastera. • Menjalankan aktiviti sumbang saran untuk melengkapkan maklumat. • Memberikan maklumat lengkap tentang nilai dan pengajaran dalam karya yang dibaca. 71
 • 77. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melayu SJK Tahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengulas gaya bahasa sesebuah • Mencatat dan mengklasifikasikan karya sastera. - diksi - frasa - ungkapan - jenis ayat • Membuat catatan dalam bentuk lembaran pengurusan grafik (LPG).72
 • 78. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SJK Tahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.4 Memberikan komen Aras 1 dan pandangan tentang pendapat i. Memberikan pandangan terhadap • Meneliti dan memberikan komen terhadap yang disampaikan pendapat pihak lain tentang sesuatu pandangan yang ditulis oleh pembaca dalam oleh pihak lain. bahan. akhbar. Contoh: Pandangan pembaca dalam ruangan surat pembaca atau komentar pembaca. Aras 2 i. Membahaskan pendapat pihak lain • Aktiviti kumpulan menghasilkan logo kumpulan tentang sesebuah karya secara kritis dan membentangkan pendapat kumpulan dan kreatif. mengenai logo tersebut. • Kumpulan lain memberikan komen secara kritis dan kreatif terhadap pendapat tersebut. Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak • Menjalankan aktiviti temu bual untuk tentang pendapat yang disampaikan. mendapatkan komen pelbagai pihak tentang sesuatu isu. Contoh isu: Sistem persekolahan satu sesi baik untuk murid. • Membuat rumusan dapatan temu bual tersebut. 73
 • 79. Pusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan MalaysiaCurriculum Development Centre Ministry of Education Malaysia

×