Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Instal·lacions d’un habitatge

on

 • 6,969 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,969
Views on SlideShare
3,463
Embed Views
3,506

Actions

Likes
1
Downloads
65
Comments
0

16 Embeds 3,506

http://iescapdellevant.org 1122
http://www.institutgiligaya.cat 1017
http://moodle.escolagem.cat 588
http://moodle25.escolagem.cat 405
http://educacioneingenieria.blogspot.com.es 163
http://agora.xtec.cat 72
http://tecnologiesvicent.blogspot.com 29
http://educacioneingenieria.blogspot.com 27
http://rosavillacfa.blogspot.com.es 26
http://www.educacioneingenieria.blogspot.com.es 23
http://tecnologiesvicent.blogspot.com.es 18
http://moodle2.escolagem.cat 9
http://educacioneingenieria.blogspot.fr 3
http://www.rosavillacfa.blogspot.com.es 2
http://www.educacioneingenieria.blogspot.com 1
https://www.linkedin.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Instal·lacions d’un habitatge Instal·lacions d’un habitatge Presentation Transcript

  • IES CAP DE LLEVANTDEPARTAMENT DE TECNOLOGIA2009-2010
  • INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICAINSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIAINSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜESINSTAL·LACIÓ DE GASINSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓINSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONSALTRES INSTAL·LACIONSARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
  • Instal·lacions d’un habitatge
  •  Abans de conèixer els elements de la instal·lació elèctrica d’un habitatge estudiarem com es produeix, es transporta i es distribueix l’electricitat.
  •  Central tèrmica Central nuclear Central hidroelèctrica Central solar tèrmica Central solar fotovoltaica Central eòlica Central mareomotriu Central geotèrmica Central de biomassa
  •  Central tèrmica
  •  Central nuclear
  •  Central hidroelèctrica
  •  Central solar tèrmica
  •  Central solar fotovoltaica
  •  Central eòlica
  •  Central mareomotriu
  •  Central geotèrmica
  •  Central de biomassa
  • XARXA DE DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT 400.000 V a 30.000 V 230V/380V Corrent altern 230V a 50Hz Red de MT 30.000 a 1000 V
  •  Per poder canviar la tensió de l’electricitat emprem els transformadors. Un transformador consisteix en dues bobines que envolten un nucli format per un material ferromagnètic. La tensió de sortida ser{ n vegades la d’entrada de manera que n és la relació entre les voltes del dos bobinats.
  •  Elevem la tensió per transportar l’electricitat amb una intensitat menor i així disminuir les pèrdues denergia en forma de calor. (els cables s’escalfen per efecte Joule) transformadors
  •  A Menorca ens subministren quatre estacions elèctriques:  Una central tèrmica (de fueloil) a Maó.  Dues centrals tèrmiques de gasoil i gas natural a Son Reus i Cas Tresorer respectivament. La distribució es fa a través de cable submarí).  Una central tèrmica a Es Murterar La distribució es fa a través de cable submarí. Hi ha un projecte en marxa que connectarà València (Sagunt) amb Santa Ponça (Calvià) I COM ENS ARRIBA I ES DISTRIBUEIX AQUESTA ELECTRICITAT? GOOGLE EARTH
  •  Planta de producció d’energia eòlica d’Es Mil{ MOODLE: Activitat - Treball de recerca sobre " Parc eòlic Es Milà"
  •  Planta de producció d’energia eòlica d’Es Mil{ Any Producció elèctrica (kWh) 2004 3.732.841 2005 5.429.653 2006 5.877.387 2007 5.651.433 2008 5.467.687 2009 5.498.432 El consumo medio por hogar es de 363.5 kWh al mes, según el Ministerio de Medio Ambiente (año 2007)
  •  Els reglaments elèctrics regulen el gruix dels fils segons l’intensitat que hagin de soportar. Segons la funció del cable tenen colors diferents: - Fase: marró, gris o negre - Neutre: blau - Terra: ratlles verdes i grogues (evita que el corrent elèctric surti del circuit a través d’una persona o electrodomèstic
  •  Els elements de la instal·lació exterior són el comptador elèctric i el fusible de protecció de la xarxa elèctrica pública
  •  El quadre elèctric el formen: ◦ Interruptor diferencial: s’encarrega de protegir les persones de possibles derivacions a terra. (funcionament) ◦ Interruptors automàtics parcials (PIA): van associats a alguns circuits de la casa (cuina, làmpares, …). Protegeix la instal·lació elèctrica de curtcircuits, escalfaments,... ◦ Interruptor general automàtic (IGA): vigila que la intensitat que circula pel circuit no superi un valor determinat. ◦ Interruptor de control de potència (ICP): limita el consum m{xim de l’habitatge.
  • Esquema unifilar d’unhabitatge
  • Distribució interior
  • Circuits interiors
  • Detall instal·laciósimple ycommutació
  • Plànols d’una instal·lació elèctrica domèstica Pràctica: anàlisi plano vivenda alumne
  • Zones de seguretat a cuines i banys
  • ◦ Clase O : Aïllament funcional, no existeix mecanisme d’unió de la masa a terra.◦ Clase I: Unió a terra de la masa.◦ Clase II: Segón aïllament reforçat. Separació física entre masa i parts actives.◦ Clase IV: Alimentació a tensions de seguretat.
  •  Mantenir en bon estat la instal·lació No connectar aparells mullats Desconnectar l’interruptor general abans de manipular la instal·lació Desendollar els aparells abans de manipular-los No tocar a la persona en cas d’electrocució, desconnectar primer l’interruptor general Avisar immediatament el metge
  • SIMULADOR DEL CONSUMOELÉCTRICO DE UNA VIVIENDA
  • Instal·lacions d’un habitatge
  • http://www.tecno12-18.com/cat/mud/aigua/aigua.asp
  • Plànols d’una instal·lació aigua domèstica Pràctica: anàlisi plano vivenda alumne
  • Instal·lacions d’un habitatge
  • Instal·lacions d’un habitatge
  • Per tal que ens fem una idea del que és un gasoducte:Gasoducto de Noruega GASEODUCTE MEDGAZ
  •  1.Butà:  es pot col·locar dins dels habitatges.  Si es superen 50º augmenta la pressió de la bombona i és perillós  Liqua a 0º C 2. Propà:  No es pot col·locar dins dels habitatges  Més adequat que el butà per zones fredes  Liqua a -44ºC 3. Gas natural:  No requereix emmagatzematge
  •  Les instalacións interiors poden ser de gas canalitzat o amb bombona
  •  El gas es fa servir per: tenir aigua calenta, cuinar i tenir calefacció.
  •  El gas es fa servir per: tenir aigua calenta, cuinar i tenir calefacció.http://www.tecno12-18.com/cat/mud/gas/gas.asp?link=&lengua=
  • 1. Revisar la instal·lació cada 4 o 5 anys2. Substituir els elements abans que caduquin (les gomes caduquen cada 5 anys i els pot canviar l’usuari)3. Vigilar que les reixetes estiguin sempre netes4. Mirar que les conduccions no estiguin prop d’una font de calor5. Mirar que la combustió sigui òptima: la flama ha de ser blava (mai groga), no ha de fer renou i ha de ser estable.
  • 1. L’empresa instal·ladora la revisa cada 5 anys2. Revisar el color de la flama (ha de ser blau)3. Si la base de les cassoles es tinta de negre significa que la flama no combustiona be.4. Mantenir la ventilació neta5. Tancar la clau de pas si l’absència és llarga6. Si fa olor a gas: 1. Obrir finestres 2. Tancar la clau de pas 3. No apagar ni encendre cap interruptor 4. No fumar ni encendre llumins http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-1- 1&centralassetname=1-1-1-1-3-0-0
  • (Calefacció i Aire Condicionat) Instal·lacions d’un habitatge
  • Els components de la instal·laciósón:Caldera individual o col·lectiva(gas, gasoil o electricitat)Circuit de distribució (tubs d’aigua)Radiadors (claus de pas ipurgadors)Termostat
  • El termostat bimetàl·lic és la unió de dueslàmines de metall amb coeficients de dilataciódiferents (coure + ferro)Quan augmentala temperaturaQuan baixala temperatura
  • Terra radiant: canonades d’aiguacalenta davall del sòl. És la calormés sana. Cal aixecar el terra perinstal·lar-la i reparar-laParet i sostre radiant: ídem terraradiant
  • Bomba de calor: és un sistema de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’estiu jaque el seu funcionament és reversible. Els seus components són: •Compressor •Condensador •Vàlvula de retenció •Evaporador
  • El compressor envia gas a gran pressió cap al condensador que elconverteix en líquid donant calor a la sala a escalfar. Posteriorment ellíquid es despressuritza a la vàlvula de retenció i arriba a l’evaporador, aon es converteix de nou en gas agafant calor de l’exteriorFUNCIONAMENT
  • La bomba de calor és un sistema decalefacció a l’hivern i de refrigeracióa l’estiu ja que el seu funcionamentés reversible. Per poder fer aixònomés cal invertir el sentit decirculació del gas dins el circuit; aixòes fa mitjançant una vàlvula de 4vies.
  • Instal·lacions d’un habitatge
  • ICT: Instal·lacions Comuns de Telecomunicacions
  • Instal·lació de telefonia
  • Elements d’una instal·lació de telefonia
  • Esquema de la instal·lació
  • Elements d’una instal·lació de rtv terrena i persatèl·lit
  • Instal·lació d’una LAN
  • Elements
  • connexió dels parells
  • Instal·lacions d’un habitatge
  •  Gestió del consum energètic: il·luminació, climatització, control dinstal·lacions, control de fugues d’aigua i gas,... INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA Seguretat: detecció presència, control daccessos, cctv, control de fums,... SEGURETAT Confort: electrodomèstics, jardí, control persianes, control bústia, videoporter,condicionament d’espais,... CUINA DOMÒTICA Comunicacions: telefonia, accés Internet, emergències,... COMUNICACIONS Oci: fil musical, TV, vídeo, multimèdia,...
  • INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA
  •  Utilitza la xarxa elèctrica com a mitjà de transmissió. És necessari un identificador de xarxa per evitar que siguin emprades per altre usuari. Serveix per transmetre senyals de vídeo, televisió, música i Internet També s’utilitza en habitatges domòtics (intel·ligents) Necessita un mòdem PLCPOWER LINE COMUNICATIONS (PLC)
  • Instal·lacions d’un habitatge
  • L’arquitectura bioclim{tica cerca aconseguir, de forma natural, que elshabitatges tinguin el major confort tèrmic amb el menor consum energèticpossible.A l’hora de dissenyar un habitatge bioclim{tic, en primer lloc ser{ necessariestudiar:  Ubicació i orientació de la casa:  Distribució: finestres grans al sud y petites al nord  Materials a utilitzar: potenciar aïllament tèrmic i acústic  Colors: (blanc a Andalusia – fosc al nord d’Espanya)  Utilització d’energies renovables  Evitar al màxim l’impacte ambiental: materials que generin pocs residus, es puguin reciclar o reutilitzar i consumeixin poca energia a la seva fabricació, transport i col·locació.(Ex. Complex turístic Binisafuller) HABITATGE BIOCLIMÀTIC