Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Instrument que  permet mesurar la  massa dun cos i  comparar-la amb  una Altre massa  coneguda. Hi han  di...
  Fogó de gas el qual  té un tub i pel seu  extrem en surt la  flama. A la base del  tub hi ha un anell  amb u...
  Les utilitzem al  laboratori com a  combustible.
  Aparell volumètric      que s’utilitza per fer  valoracions.  Consisteix en un  vidre graduat de  dalt a...
  Serveix per a  evaporar líquids.  Consisteix en un vas  de fons pla que té  un petit bec.
  Serveix de suport per  a diferents estris del  laboratori consta de  un anell amb un  mànec metàl·lic.
  Aparell que s’utilitza  en les destil·lacions,  per separar duna  mescla líquida de  substàncies amb  difere...
  L’utilitzem per afegir  gotes de líquid del  mateix volum  consisteix d’un tub  de vidre ( en alguns  casos ...
  S’utilitza per facilitar  l’evaporació de  líquid en les  cristal·litzacions.  Consta d’un  recipient de vid...
  Estri de vidre amb  forma d’un con buit  invertit, amb un tub  d’escolament en el  vèrtex.
  Aparell de vidre en forma  de pera invertida amb  boca i tap esmerilat a la  part superior i a la part  inferi...
  Serveix per netejar  l’interior d’un tub o  una cavitat, consta  d’un raspall petit  amb un mànec llarg  i p...
  L’utilitzem al  laboratori per  manipular reactius  sòlids, té forma de  pala petita i prima,  és d’acer.
  Ampolla de plàstic  que normalment es  utilitzada per a  laigua destil·lada. Té  un tap travessat per  un tu...
  Làmina de paper porós  utilitzada en la filtració duna  suspensió. Deixa passar el  líquid mentre reté les  pa...
  Estri del laboratori  que serveix per  col·locar drets els  tubs d’assaig i les  pipetes. Pot ser  metàl·lic...
  Recipient de forma  esfèrica, de fons pla i  coll llarg i estret amb  una osca. Usualment  és aforat a 20oC. A...
  Matràs de fons rodó  que al mig del coll té  una tubuladura  inclinada cap avall,  per on s acobla el  refri...
  Matràs de forma  cònica i fons pla.  Recipient molt  estable que sutilitza  en moltes tasques  experimentals...
  S’utilitza per abraçar  i fixar dos suports.  Consta d’una peça  metàl·lica amb dues  canals  perpendiculars.
  Paper impregnat  dun indicador àcid-  base, habitualment  tornasol, que dóna  una mesura  indicativa del pH ...
  Instrument que  mesura el PH d’una  dissolució.
  Pinces metàl·liques  que subjecten  buretes i que atravès  del mànec i atravès  d’una nou en fixen el  suport.
  Tub llarg i estret que  omplert per  subjecció, deixa  anar el líquid  contingut quan hom  treu el dit que ...
  Aparell que permet  succionar líquid, sense  perill, per omplir una  pipeta. La succió de  líquid es fa amb un...
  Planxa elèctrica que  sutilitza en lloc del bec  Bunsen, especialment  quan sha descalfar  una substància  i...
  Vas cilíndric amb  peu i bec.  Graduada de baix a  dalt per a llegir amb  comoditat el volum  de líquid que ...
  Substàncies (elements,  compostos o  dissolucions) envasats  per a ser utilitzats al  laboratori. Els  fabri...
  Aparell utilitzat en les  destil·lacions per  refredar i condensar  els vapors procedents  del matràs de  de...
  Quadrat de tela  metàl·lica, al centre  del qual hi ha sovint  una placa circular  damiant.  Sutilitza, sost...
  Dispositiu metàl·lic  format per una base  i una barra fixada a  la base que  serveixen de suport a  diferen...
  Aparell utilitzat per a  la mesura de  temperatures.
  Suport metàl.lic amb  tres potes.
  Tub de vidre tancat  per un extrem, de  fons rodó, de  dimensions molt  diverses. Es fa servir  al laborator...
  Tub de goma flexible  que sutilitza per a  connexions o com a  conducte de  desguàs. Sen  fabriquen de  di...
  S’utilitza per agitar  una mescla, per  dirigir un raig de  líquid i per evitar  pèrdues d’esquitxos,  const...
  Vas cilíndric de vidre,  resistent al foc,  proveït de bec i  sovint graduat. Té  una gran aplicació  en les...
  Disc còncau de  diverses mides.  Sutilitza com a  tapadora de vasos  de precipitats i com  a suport de  su...
  1-Em de treballar amb un lloc fix sense desplaçancesi no ens ho indica el professor. 2-Els espais entre taules han de...
  1-El material ha de estar net, tan quan comencem la  practica com quan l’acabem.  2-Per fer servir un aparell hem ...
 1-Els productes utilitzats al laboratori poden ser perillosos per el medi ambient, no s’han de llençar a la paperera n...
 1-No es pot utilitzar el gas ni el corrent elèctric sense permís. 2-No toqueu cap producte ni aparell dels armaris se...
 1- Aviseu al professor i segiu les seves indicacions. 2-Al laboratori hi ha una farmaciola per a primers auxilis i un...
  Producte que, per  contacte, pot produir  acció destructiva en  els teixits dels éssers  vius.  Per prevenir...
  Producte que  explota per acció  duna flama.  Per evitar-ho s’han  de manipular lluny  de les flames,  esp...
  substància que crema  fàcilment per acció  duna espurna.  Els productes  inflamables shan  demmagatzemar  ...
  Substància que, en  contacte amb  productes inflamables,  produeix una reacció  amb emissió de calor.  Els p...
 Producte que per inhalació o penetració cutània pot produir trastorns físics greus, aguts o crònics i causar fins i...
 Substancia que per inhalació, ingestió o penetració cutània pot produir trastorns físics de gravetat limitada. En ...
 Substància no corrosiva que per contacte prolongat amb la pell i les mucoses pot produir una inflamació. Les substà...
  producte que  presenta un perill  immediat o futur per a  un o més dels  components del medi  ambient.  El...
 Sèrum fisiòlogic: Solució salina per rentar ferides o els ulls en cas de lesió. Antisèptic iodat: Substància desinfe...
  Gases estèrils  individuals i benes  Esparadrap  hipoal·lèrgic i apòsits  adhesius  Guants dun sol ús  Pin...
  Hospital (servei  durgències)  Ambulàncies  Informació  toxicològica  Bombers  Guàrdia urbana  Mossos de...
  Part 1:  Tercer grau: Avisar a l’hospital  1r grau o 2n grau:  si ha estat produïda per una flama o una  subst...
Part 2: si es tracta duna cremada produïda per productes càustics com àcids o àlcalis líquids : 1-Netejar la cremada am...
 Part 3: si es tracta duna cremada produïda pel corrent elèctric: 1-Desconnectar el corrent elèctric (no tocar la víc...
 Si es tracta duna ferida lleu: 1-Rentar-se les mans amb aigua i sabó: 2-Rentar la ferida amb aigua i sabó 3-Aplicar a...
 1-Sol·licitar atenció mèdica urgent 2-No administrar res per la boca 3-No provocar el vòmit 4-No deixar sola la vícti...
  Júlia Álvarez  Agost 2011
El material del laboratori
El material del laboratori
El material del laboratori
El material del laboratori
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El material del laboratori

10,863 views

Published on

Quin material i quines precaucions s'han de prendre en un laboratori?

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

El material del laboratori

 1. 1.  Instrument que permet mesurar la massa dun cos i comparar-la amb una Altre massa coneguda. Hi han diferents tipus de balances, poden ser: de braços iguals, roberval, monoplat, electrònica...
 2. 2.  Fogó de gas el qual té un tub i pel seu extrem en surt la flama. A la base del tub hi ha un anell amb una obertura regula lentrada daire i permet controlar la combustió.
 3. 3.  Les utilitzem al laboratori com a combustible.
 4. 4.  Aparell volumètric  que s’utilitza per fer valoracions. Consisteix en un vidre graduat de dalt a baix amb una clau del pas que controla que passi el líquid. La capacitat de les buretes es de 25 o 50 ml.
 5. 5.  Serveix per a evaporar líquids. Consisteix en un vas de fons pla que té un petit bec.
 6. 6.  Serveix de suport per a diferents estris del laboratori consta de un anell amb un mànec metàl·lic.
 7. 7.  Aparell que s’utilitza en les destil·lacions, per separar duna mescla líquida de substàncies amb diferent punt debullició.
 8. 8.  L’utilitzem per afegir gotes de líquid del mateix volum consisteix d’un tub de vidre ( en alguns casos graduat) amb una caputxa de goma en un extrem i acabat, en laltre, en forma capil·lar.
 9. 9.  S’utilitza per facilitar l’evaporació de líquid en les cristal·litzacions. Consta d’un recipient de vidre amb forma cilíndrica, més ampla que alt.
 10. 10.  Estri de vidre amb forma d’un con buit invertit, amb un tub d’escolament en el vèrtex.
 11. 11.  Aparell de vidre en forma de pera invertida amb boca i tap esmerilat a la part superior i a la part inferior, clau que controla el pas del líquid cap al tub descolament, el qual s’utilitza per separar dos líquids immiscibles de diferent densitat. Un cop els deixem en repòs es separen en capes i en obrir la clau de pas s’escola el líquid més dens.
 12. 12.  Serveix per netejar l’interior d’un tub o una cavitat, consta d’un raspall petit amb un mànec llarg i prim.
 13. 13.  L’utilitzem al laboratori per manipular reactius sòlids, té forma de pala petita i prima, és d’acer.
 14. 14.  Ampolla de plàstic que normalment es utilitzada per a laigua destil·lada. Té un tap travessat per un tub per on es fa sortir laigua en forma de rajolí.
 15. 15.  Làmina de paper porós utilitzada en la filtració duna suspensió. Deixa passar el líquid mentre reté les partícules sòlides. Hi ha dos tipus de filtre: filtre de plecs i filtre llis. A través del filtre de plecs, lafiltració és més ràpida, perquè lasuperfície de filtració és més granque en el filtre llis. El filtre de plecssutilitza quan es vol recollir ellíquid.Sempra el filtre llis quan interessarecollir el producte sòlid
 16. 16.  Estri del laboratori que serveix per col·locar drets els tubs d’assaig i les pipetes. Pot ser metàl·lic o de fusta.
 17. 17.  Recipient de forma esfèrica, de fons pla i coll llarg i estret amb una osca. Usualment és aforat a 20oC. A aquesta temperatura, la seva capacitat és exactament la indicada. Sen fabriquen de 50, 100, 250, 500, 1 000 i 2 000 ml i sutilitzen sobretot per a preparar solucions.
 18. 18.  Matràs de fons rodó que al mig del coll té una tubuladura inclinada cap avall, per on s acobla el refrigerant. Serveix per efectuar una destil·lació.
 19. 19.  Matràs de forma cònica i fons pla. Recipient molt estable que sutilitza en moltes tasques experimentals com per exemple en química, filtracions, valoracions, etc.
 20. 20.  S’utilitza per abraçar i fixar dos suports. Consta d’una peça metàl·lica amb dues canals perpendiculars.
 21. 21.  Paper impregnat dun indicador àcid- base, habitualment tornasol, que dóna una mesura indicativa del pH duna solució.
 22. 22.  Instrument que mesura el PH d’una dissolució.
 23. 23.  Pinces metàl·liques que subjecten buretes i que atravès del mànec i atravès d’una nou en fixen el suport.
 24. 24.  Tub llarg i estret que omplert per subjecció, deixa anar el líquid contingut quan hom treu el dit que l’obertura l’extrem superior i serveix per transpassar líquid.
 25. 25.  Aparell que permet succionar líquid, sense perill, per omplir una pipeta. La succió de líquid es fa amb una sola mà, fent girar un rodet daspiració. Per abocar líquid només cal pressionar la palanca situada sobre la superfície lateral de laparell.
 26. 26.  Planxa elèctrica que sutilitza en lloc del bec Bunsen, especialment quan sha descalfar una substància inflamable. Si sha descalfar un matràs és millor utilitzar un escalfador per a matrassos, aparell elèctric amb forma i capacitat per a aquests recipients
 27. 27.  Vas cilíndric amb peu i bec. Graduada de baix a dalt per a llegir amb comoditat el volum de líquid que conté. Es fabriquen provetes de 10, 100, 500 i 1000 ml.
 28. 28.  Substàncies (elements, compostos o dissolucions) envasats per a ser utilitzats al laboratori. Els fabricants els envasen en flascons, ampolles i pots de vidre, habitualment, de color tòpaç o de plàstic. Sempre estan convenientment etiquetats
 29. 29.  Aparell utilitzat en les destil·lacions per refredar i condensar els vapors procedents del matràs de destil·lació. És un tub de vidre amb dos becs laterals dentrada i sortida daigua que al seu interior té un altre tub per on circula el fluid a refrigerar.
 30. 30.  Quadrat de tela metàl·lica, al centre del qual hi ha sovint una placa circular damiant. Sutilitza, sostinguda sobre un trespeus o un cèrcol, com a suport de recipients que shan descalfar. Actua com un bany daire i evita que la flama del bec toqui directament el recipient.
 31. 31.  Dispositiu metàl·lic format per una base i una barra fixada a la base que serveixen de suport a diferents recipients i estris de laboratori, pinces, cèrcols...
 32. 32.  Aparell utilitzat per a la mesura de temperatures.
 33. 33.  Suport metàl.lic amb tres potes.
 34. 34.  Tub de vidre tancat per un extrem, de fons rodó, de dimensions molt diverses. Es fa servir al laboratori com a recipient i vas de reacció.
 35. 35.  Tub de goma flexible que sutilitza per a connexions o com a conducte de desguàs. Sen fabriquen de diversos gruixos i diàmetres.
 36. 36.  S’utilitza per agitar una mescla, per dirigir un raig de líquid i per evitar pèrdues d’esquitxos, consta d’un cilindre prim de vidre massís.
 37. 37.  Vas cilíndric de vidre, resistent al foc, proveït de bec i sovint graduat. Té una gran aplicació en les tasques experimentals de la química, per preparar mescles, recollir líquids, etc.
 38. 38.  Disc còncau de diverses mides. Sutilitza com a tapadora de vasos de precipitats i com a suport de substàncies en pesar-les, transportar-les, assecar-les, etc.
 39. 39.  1-Em de treballar amb un lloc fix sense desplaçancesi no ens ho indica el professor. 2-Els espais entre taules han de estar buits. 3-Sobre la taula només em de tenir el material que estem utilitzan. 4-Totes les operacions que realitzem s’han d’anotar. 5-Al laboratori no es pot menjar, beure ni fumar. 6-Algunes practiques requereixen l’ús de materials de protecció, els hem d’utilitzar sempre que ens ho indiquin. 7-En acabar la secció ens hem de rentar les mans.
 40. 40.  1-El material ha de estar net, tan quan comencem la practica com quan l’acabem. 2-Per fer servir un aparell hem de conèixer el seu funcionament, si s’ha de pipetejar no ho feu amb la boca utilitzeu una pipeta o un pipetejador. 3-Si un aparell funciona connectat a la corrent, cal que abans de connectar-lo, llegiu la placa de característiques. 4-Si treballeu amb un producte químic corrosiu, no el col·loqueu mai directament sobre el platet duna balança, netejeu les espàtules, tot seguit, després de fer-les servir. 5-Els pictogrames dels recipients per a productes químics indiquen la seva perillositat. En cap cas, es poden tocar amb els dits, ni es poden provar o olorar, i tampoc shan dapropar als ulls. 6-A lhora demagatzemar productes químics shan de tenir
 41. 41.  1-Els productes utilitzats al laboratori poden ser perillosos per el medi ambient, no s’han de llençar a la paperera ni abocar a l’aigüera sense supervició del professor. 2-Els residus perillosos per el medi ambient shan demmagatzemar convenientment separats i identificats, encara que alguns es poden diluir i abocar a la aigüera. 3-Sha de tenir contenidors per recollir els aparells trencats i restes de materials reciclables.
 42. 42.  1-No es pot utilitzar el gas ni el corrent elèctric sense permís. 2-No toqueu cap producte ni aparell dels armaris sense autorització.
 43. 43.  1- Aviseu al professor i segiu les seves indicacions. 2-Al laboratori hi ha una farmaciola per a primers auxilis i un llistat de telèfons durgència. 3-Al laboratori hi ha un extintor. No lutilitzeu sense lautorització del professor.
 44. 44.  Producte que, per contacte, pot produir acció destructiva en els teixits dels éssers vius. Per prevenir-ho s’han de prendre mesures per protegir els ulls, la pell i el vestit. Ex: amoníac.
 45. 45.  Producte que explota per acció duna flama. Per evitar-ho s’han de manipular lluny de les flames, espurnes , fons de calor i s’han de evitar els cops i els fregaments. Ex: nitrogloceriana.
 46. 46.  substància que crema fàcilment per acció duna espurna. Els productes inflamables shan demmagatzemar separats de les substàncies comburents i manipular-los allunyats de les flames, les espurnes i les fonts de calor. Ex: gasolina.
 47. 47.  Substància que, en contacte amb productes inflamables, produeix una reacció amb emissió de calor. Els productes comburents shan demmagatzemar separats dels combustibles i shan de manipular lluny de flames, espurnes i fonts de calor.
 48. 48.  Producte que per inhalació o penetració cutània pot produir trastorns físics greus, aguts o crònics i causar fins i tot la mort. Sha de tenir molta cura en evitar la ingestió, inhalació i el contacte amb la pell de les substàncies tòxiques. Ex: nitrat de plom.
 49. 49.  Substancia que per inhalació, ingestió o penetració cutània pot produir trastorns físics de gravetat limitada. En manipular substàncies nocives sha devitar amb cura la ingestió, la inhalació i el contacte amb la pell. ravetat limitada. Ex: iode.
 50. 50.  Substància no corrosiva que per contacte prolongat amb la pell i les mucoses pot produir una inflamació. Les substàncies irritants shan de manipular amb cura evitant el contacte amb els ulls i la pell. No shan dinhalar els vapors. En cas daccident, sha de rentar la zona afectada amb aigua abundant. Ex: el lleixiu.
 51. 51.  producte que presenta un perill immediat o futur per a un o més dels components del medi ambient. Els productes perillosos per al medi ambient, s’han deliminar a través dun centre de recollida de residus perillosos i especials. Ex: el petroli.
 52. 52.  Sèrum fisiòlogic: Solució salina per rentar ferides o els ulls en cas de lesió. Antisèptic iodat: Substància desinfectant que saplica a les ferides per impedir la proliferació i lacció dels microorganismes. Pomada per cremades: S’aplica sobre cremades de 1r o 2n grau. Paracetamol: Substància analgèsica que calma el dolor.
 53. 53.  Gases estèrils individuals i benes Esparadrap hipoal·lèrgic i apòsits adhesius Guants dun sol ús Pinces i tisores Termòmetre
 54. 54.  Hospital (servei durgències) Ambulàncies Informació toxicològica Bombers Guàrdia urbana Mossos desquadra Policia
 55. 55.  Part 1: Tercer grau: Avisar a l’hospital 1r grau o 2n grau: si ha estat produïda per una flama o una substància molt calenta: 1-Separar la font de calor 2-Refredar la cremada una bona estona amb aigua freda 3-Aplicar pomada per a cremades 4-Cobrir la zona afectada amb una gasa estèril.
 56. 56. Part 2: si es tracta duna cremada produïda per productes càustics com àcids o àlcalis líquids : 1-Netejar la cremada amb aigua abundant i contínua durant uns 20 minuts. En el cas desquitx als ulls, netejar-los amb sèrum fisiològic o aigua abundant durant uns 15 minuts 2-Cobrir la zona afectada amb una gasa estèril si es tracta duna cremada química produïda per un àlcali sòlid: 1-Eliminar en sec i completament de la pell 2-Netejar la cremada amb aigua abundant i contínua durant uns 20 minuts 3-Cobrir la zona afectada amb una gasa estèril
 57. 57.  Part 3: si es tracta duna cremada produïda pel corrent elèctric: 1-Desconnectar el corrent elèctric (no tocar la víctima fins haver-ho fet) 2-Refredar la zona cremada 3-Cobrir la cremada amb una gasa estèril En cap cas shan de reventar les butllofes niposar oli sobre la zona cremada.
 58. 58.  Si es tracta duna ferida lleu: 1-Rentar-se les mans amb aigua i sabó: 2-Rentar la ferida amb aigua i sabó 3-Aplicar a la ferida un antisèptic iodat 4-Cobrir la ferida amb una gasa estèril 5-Subjectar la gasa amb esparadrap o una bena Si es tracta duna ferida greu: 1- Cobrir la ferida amb gases estèrils 2-Avisar el servei durgències de lhospital més pròxim
 59. 59.  1-Sol·licitar atenció mèdica urgent 2-No administrar res per la boca 3-No provocar el vòmit 4-No deixar sola la víctima 5-Identificar el producte ingerit per comunicar-ho al servei mèdic 6-En cas de dubte, consultar per telèfon el servei dinformació toxicològica.
 60. 60.  Júlia Álvarez Agost 2011

×