ก             ก  ก  ก  F         F             ก    3  ก            ...
ก            ก1.  ก  ก    F        F  ก  32.  ก                ก  23.  ก    ...
ก              กF  1.    ก    ก    F        F      ก  3  2.    ก        ...
(ก)                                            F                ...
()                           ก ก          ก                      ...
()                                                            ...
()                                 F1  ก          F    15-30        ...
()                                  F 1    :            ก F        ...
1                                          1                   ...
2                                               2             ...
3  1.2        ก   F                     กก       F   ก    ก         ...
4   1.     (Fruticose) ก      F ก    ก      ก กF    F   ก  F  ก        ก ก     F ...
5     ก         F              F              F         (Thallus)    F ...
6    1.5 ก      ก       F              ก     ก         ก ก       ก    ...
7   2.2       (     ก         )                   F          ก     ...
83.              ก                     ก                     ก   ...
9                  3             ก F  ก        ก  ก   ก          F F ...
10                                      4                      ...
114.2          F                    F      1-15    ก   2553          กก ...
12     3   ก       F  F                ก  F  1-15  ก    2553            ...
13     4 ก       F  F                F  1-15  ก  2553                  F ...
144.3 ก                    F          1-15      ก   2553     กก         ...
15                                                         5   ...
16                                         ก[1] ก F                ...
17ก
18  กกกF ก
19ก1  กF  ก
20ก
21      F  F  F 2/22    F    F (    )    F  F2/22      กก          กก        ...
222  ก  F
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lichen

38,704

Published on

ตัวอย่างรายงานโครงงานสำรวจครับ

Published in: Education, Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
38,704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Lichen"

 1. 1. ก ก ก ก F F ก 3 ก ก 2 ก F ก 2 F ก F ก Fก ก F Stanley Science Project Contest 11 F F ก F 11 2554
 2. 2. ก ก1. ก ก F F ก 32. ก ก 23. ก F ก 2ก1. F2. ก F
 3. 3. ก กF 1. ก ก F F ก 3 2. ก ก 2 3. ก F ก 2 ก 1. F 2. ก F
 4. 4. (ก) F ก ก Fก F ก F F F F กF ก กก F ก ก F ก ก กก F F F F 3 ก ก F F F 0.20-0.50 F ก F 875 F F F ก ก ก ก F F 1 F F ก ก F ก F ก F
 5. 5. () ก ก ก F F F F F F ก F ก F Fก F ก F FF F ก F F ก F ก F F Fก F ก F F กก ก F F F F F ก F F F F กF Fก F F F F F
 6. 6. () F F (ก)ก ก ก .() ............................................................................................................................................ ( ) .() .... ( ) 1 ...... 1 . . 1 F 1 2 ก ก F ............................................................................................................... 2 3 ก F ก ก ............................................................................................. 9 4 ก . ... 10 5 . 15 ก .. . .. 15 ก .. .. 15 F .. 15 F F ก ...................................................................................... 15 ก . 16 ก ..................................................................................................................................... 17 กก กF ก .............................................................................. 18 ก ......................................................................... 20
 7. 7. () F1 ก F 15-30 2553 102 ก F F ก F 11 1-15 ก 25533 ก F F ก F 12 1-15 ก 25534 ก F F F 1-15 13 ก 25535 5 ก F 1-15 14 ก 2553
 8. 8. () F 1 : ก F F 2 2 ก F (Crustose) 3 3 ก F (Foliose) 3 4 ก F (Foliose) 4 5 ก F (Foliose) 4 6 F 4 7 F ก Lichen apothecia 5ก1 กF ก 19 1 21 2 ก F 22
 9. 9. 1 1 F F ก ก ก 4000 F ก F F ก F F F กF F ก F F F ก ก F กFF กก F F กก F ก F ก F ก F F F F ก F กก F ก F . .2551 F ก F F F F F F F F ก F F F F 44 F F 4 F F 1 F F ก2 F 5 F2 F 1 F F 55 F (ก F , 2551:3-4) ก ก ก ก ก F 2552-2553 F ก F F ก F F กF F F ก F F ก ก F ( Fก F, 2553) ก ก F Fก F ก ก ก ก F F 1. ก F ก F F F F กF กกก F 2. ก ก
 10. 10. 2 2 ก ก F ก F Fก ก ก F F 1. 2. ก ก 3. ก 4. ก F ก1. 1.1 ก 1 : ก F F 2553 ก F F ก F F ก F F ก F ก ก F (Pioneer) F FกF F ก F (CO2) ก ก ก F F F F F F F F F ก F F ก F ก F F F ก ก F F F 17,000 - 25,000 ก F F ก (Tundra) F F F (Desert) F (Tropic) F F F F ก F F ก ก F F F (Bioindicator) F ก ก ก F ก F ก ก ก F F F กF ก ก ก F F Fก ก
 11. 11. 3 1.2 ก F กก F ก ก Fก F ก F ก Fก กF Fก 13,500 F F 100 40 ก F ก FF ก F Fก F ก กF (Thallus) F ก 4ก F F 1. (Crustose) ก F ก F F F F F F ก ก 2 กF (Crustose) , 2553 2. (Foliose) ก F F 2 F F ก F FF F ก Fก ก F กF (Rhizine) F ก ก 3 กF (Foliose) ก F , 2553
 12. 12. 4 1. (Fruticose) ก F ก ก ก กF F ก F ก ก ก F F ก 4 กF (Foliose) , 2553 4. (Squamulose) ก ก ก F ก 5 กF (Foliose) http://www.ru.ac.th/lichen/aboutlichens/aboutlichen.html1.3 F 6 F http://www.ru.ac.th/lichen/aboutlichens/aboutlichen.html
 13. 13. 5 ก F F F (Thallus) F ก ก F กF (Hyphae) ก F ก 3 1. F ก F (Cortex) ก ก ก F ก F F 2. (medulla) F (algae) F F ก F F (Medulla) Thallus ก F ก ก ก กก ก F 3. F F ก F (Lower cortex) F F ก F F ก F F (rhizine) F ก ก F 1.4 ก Fก ก Fก F ก F ก F (Tundra) F F (Antarctic) F F 86 ก F(Desert) ก ก ก 7,500 ก F ก F F F ก F F F2 ก F (Sexual reproduction) ก F F กF (fruiting body) F( Fก F ) F ก F (apothecia) ก F F F กF F ก F ก F F F ก ก F F ก F F 7 F ก Lichen apothecia http://www.ru.ac.th/lichen/aboutlichens/aboutlichen.html F ก F F (Asexual reproduction) ก ก F ก F F F F F F ก 2 ก (isidia) ก F F ก ก กF ก F F ก ก F
 14. 14. 6 1.5 ก ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก 2 F ก Vainio (1890) ก ก ก 20 Zahlbruckner F F F ก F ก F Fก (lichenized fungi)Eriksson and Hawksworth (1983-1991) ก ก (Non lichenizedfungi) F Fก (lichenized fungi) F (Tehler, 1996) ก ก F ก F กก ก ก F ก F ก (apothecia) F (spore) ก ก Class Order Family Fก ก Genus F ก (Thallus) F ก F (species) F ก F F ก ก F-ก ก F ก F 13,500species ก ก ก Class Ascomycetes ก ก Class Basidiomycetes 20 F2. ก ก กก F F ก ก F ก ก ก ก ก F F F 2.1 F ก F ก กก ก F ก ก F F 11 F ก 120 Fก 3 F F F F F ก F ก (FoRRY) ก 30 F ก F ก F กก ก ก F (Epiphytie) 759 F F F 2ก F กF(Crustose) ก F (Folioes) ก F6 (Orders) 14 F (Families) 31 ก (Genera)70 (Species) F ก F Shannon s Diversity Index , Evenness SpeelesRichess , Sorensen s Index F ก กก F F กF F F F ก -F ก F F F ก F ก ก ก
 15. 15. 7 2.2 ( ก ) F ก ก Lecanora SensuStricto ก ก F FLecanor-Type F F ก Lecanora Atranorin ก กLecanora F ก ก F F ก ก F F F ก ก L.Lecanore L.Achroa, L.Helva, L.Leprosa, L.Phaeocardia,L.Subimmergens and L.Tropica F F กF FL.Subimmergens F F 2.3 F F F F ก F Fก F F F F F ก ก ก F F F F F ก ก ก กF ก F ก ก F F ก F F ก ก ก ก Fก F FF ก ก ก F ก TLC ก F 3 F Opegraphaceae ก F Opegrapha Graphidaccae ก F 8 กAcanthethecis, Cyclographina Glyphisi Graphis, Phacographina, Phacographis, GarcographinaSarcographa ก F 37 ก 17 F ก F F Fก F กก กF F Fraphisimmerella Mull Arg ก Fก ก F Fก F 2.4 ก กก ก F ก F F . . 2552 8 F กF 1. F F Physciaceae 2. F F Trypetheliaceae 3. F Physciaceae 4. F F Pyrenuilaecae 5.ก F F F Graphidaceae 6. F F Lecanoraceae 7. Fก ก FArthoniaceae 8. F ก Fก F Physciacoae FFF ก F
 16. 16. 83. ก ก ก ก ก F กF ก Fก กF F F F F ก F ก F F กF ก ก ก ก กก ก F F กF ก F F ก ก กก F ก ก ก กF ก ก4. ก F ก ก F ก F ก F F ก ก F ก F F F F F ก ก F F ก F F F F F ก FF F ก ก F F FF F กF Fก F F F F F F ก F F F F F F F F
 17. 17. 9 3 ก F ก ก ก ก F F ก ก F / ก F/ ก F 1 F ก 2 F 2 F 3 3 F ก 1 4 F 150 3 F 5 ก F 1 F 6 1 F 7ก F 3 ก ก ก F F ก ก 1. ก ก 2. ก F F ก ก F 3. ก F F- ก 4. กF F- ก 5. กF 6. ก 7. F ก ก 8. F
 18. 18. 10 4 ก4.1 ก F 15-30 2553 กก 225 F F 3 F กF กก F F F ก F F 1 1 ก F 15-30 2553 F F F F F F F F F ( ) ( ) กก 0.30 56.00 2/16 28/10/53 F F F F 0.30 42.00 - 28/10/53 6/12 6/13 0.50 กก 0.30 20.00 2/22 29/10/53 F 0.20 กก 0.30 20.50 2/24 29/10/53 กก 0.30 23.50 10/20 29/10/53
 19. 19. 114.2 F F 1-15 ก 2553 กก F F F 1-15 ก 2553 F 07.00-07.30 . ก F F- F ก ก F 2-4 2 ก F F ก F 1-15 ก 2553 ก / / กF ก F ก F 1- . .-53 137 55 45 222 459 2- . .-53 159 66 38 256 519 3- . .-53 159 76 56 243 534 4- . .-53 172 86 45 244 547 5- . .-53 168 65 38 228 499 8- . .-53 172 66 40 260 538 9- . .-53 207 63 41 259 57010- . .-53 170 69 41 276 55611- . .-53 143 60 33 230 46612- . .-53 160 71 42 251 52415- . .-53 160 71 42 251 524 1807 748 461 2720 5736
 20. 20. 12 3 ก F F ก F 1-15 ก 2553 ก / / กF ก F ก F 1- . .-53 116 79 44 184 423 2- . .-53 70 34 30 112 246 3- . .-53 86 48 34 136 304 4- . .-53 79 46 27 132 284 5- . .-53 89 45 35 151 320 8- . .-53 89 62 44 155 350 9- . .-53 131 66 44 187 42810- . .-53 124 77 48 176 42511- . .-53 123 60 50 175 40812- . .-53 112 54 35 162 36315- . .-53 101 57 38 140 336 1120 628 429 1710 3887
 21. 21. 13 4 ก F F F 1-15 ก 2553 F / / กF ก F ก F 1- . .-53 253 134 89 406 882 2- . .-53 229 100 68 368 765 3- . .-53 245 124 90 379 838 4- . .-53 251 132 72 376 831 5- . .-53 257 110 73 379 819 8- . .-53 261 128 84 415 888 9- . .-53 338 129 85 446 99810- . .-53 294 146 89 452 98111- . .-53 266 120 83 405 87412- . .-53 272 125 77 413 88715- . .-53 261 128 80 391 860 2927 1376 890 4430 9623
 22. 22. 144.3 ก F 1-15 ก 2553 กก 2 F 3 F กF กก F F F 5 5 ก F 1-15 ก 2553 F F F F F F F F F ( ) ( ) กก 0.30 56.00 2/16 14/11/53 F F F F 0.30 42.00 - 15/11/53 6/12 6/13 0.50 20.00 2/22 15/11/53 0.30 กก กก 0.30 20.50 2/24 14/11/53 กก 0.30 23.50 10/20 14/11/53
 23. 23. 15 5 ก ก ก F F F F F 07.00-07.30 F F 875 F ( 4) ก ก F กF F 1 F ( 1 5) ก กก F กF 225 F 5 F F ก F ก กF ก ก F ก ก F F F F F 11 F ก F F 1 F F ก ก F F F ก F1. กก F ก กF กF F( Fก F 20 ) กF F ก ก F ก F2. กก F F F F F F F F ก ก F กF F ก กF FF F F ก 1. ก ก ก ก F 2. FF ก F ก ก F F 3. ก ก F ก ก F F F ก
 24. 24. 16 ก[1] ก F . (2551). ก F . .[2] ก ก ก ก F . (2553). F ก ก ก . ก 3 22[3] . (2552). ก ก Lecanora (Ascomycota: Lecanoraceae) ก . http://www.scisoc.or.th/stt/35/sec_b/paper/STT35_B1_B0141.pdf . F F 27 2553.[4] F . (2552). F F :ก F F ก F . http://www.scisoc.or.th/stt/33/sec_b/paper/stt33_B6_B0057.pdf. F F 27 2553.[5] Fก F. (2553). ก F ก ก . ก : ก .[6] F . (2550) . ก ก F ก . F F.
 25. 25. 17ก
 26. 26. 18 กกกF ก
 27. 27. 19ก1 กF ก
 28. 28. 20ก
 29. 29. 21 F F F 2/22 F F ( ) F F2/22 กก กก กกF F 10/20 F F2/24 F F 2/16 1
 30. 30. 222 ก F

×