• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vene aeg I
 

Vene aeg I

on

 • 1,476 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,476
Views on SlideShare
1,476
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vene aeg I Vene aeg I Presentation Transcript

  • VENE AEG I Hellika Joosua
   • Eesti peale põhjasõda
   • Peale sõjategevuse lõppu elas Eestis 120-140 000 inimest, vähem kui XIII sajandi alguses.
   • Tühjaks jäänud maa pakkus kurba vaatepilti:
   • Metsakasvanud kirikud
   • Jalajälgedest, mille järgi inimesed üksteist otsinud ning leidnud.
   • Aastaid harimata põllud kasvasid sööti
   • Koduloomad olid hävinud
   • Viletsas seisukorras olid ka mõisad XVIII sajandi algupoolel.
   • Põhjasõja aegsest hävingust taastus maa aga üllatavalt kiiresti. Sõjale järgnenud pikem rahuaeg tagas rahvaarvu jõudsa kasvu. Sajandi lõpuks ületas rahvaarv taas üle poole miljoni piiri.
   • Balti erikord I
   • Rootsi lüüasaamine ei olnud nii ränk, et ta minetanuks soovi kaotatud alasid uuesti tagasi võita. Venemaa edasitung sundis valvsusele ja vastuabinõude kaalumisele ka Lääne-Euroopa riike.
   • Baltisaksa toetuse tagamiseks alustati sõja ajal juba restitutsiooniga.
   • Baltikumi valitsemiskorra põhilised jooned kinnitati 1721.aastal Venemaa ja Rootsi vahelise Uusikaupunki rahuga .
   • Uusikaupunki rahu 1721.a:
   • Balti aadlil ja linnadel säilis Vene impeeriumi koosseisus laialdane omavalitsus
   • Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldused
   • Eesti- ja Liivimaad eraldas Venemaa sisekubermangudest : luteri usk,saksaleene asjaajamine ja tollipiir
   • Vene kõrgemateks esindajateks said Tallinnas ja Riias ametisse kindralkubernerid
   • Balti erikord II
   • Valitsusohjad jäid enamjaolt kohaliku aadli hulgast kondralkuberneri abilisteks määratud kahe valitsusnõuniku kätte .
   • Aadli omavalitsust teostasid nii : Eesti-,Liivi- kui ka Saaremaa rüütelkond , säilitades Rootsi valitsusajal kujunenud organisatsioonilise struktuuri.
   • Aadlikogunemistele “Maapäevadele” – ei kutsutud enam linnade esindajaid , nagu oli see varem tavaks.
   • Rüütelkonnad püüdsid kiriku üle oma kontrolli kehtestades. (Rüütelkonnad nõudsid endale kiriku juhtorganites kohad )
   • 1730-40-ndatel aastatel koostasid rüütelkonna liikmete erilised nimekirjad- aadlimatriklid .
   • Aadlimatriklid pidid kaitsma siinste põliste aadlisuguvõsade privileege Venemaalt või Saksamaalt saabuvate uustulnukate eest.
   • Balti erikord III
   • Omavalitsus säilis ka linnadel.
   • Põhjasõjas laastatud väiksemad linnad läksid mõisnike kätte
   • sealseid elanikke sunniti nagu talupoegi mõisasse teotööle.
   • Poliitilisi õigusi ei omanud mitte kõik linnaelanikud,vaid üksnes linnakodanikud.
   • Kodanikuõigusi jagas linnavalitsus- raad.
   • Linnade ühistegevust rüütelkondade vastu ei kujunenud.Seda takistasid linnade eneste vastuolud kaubandusküsimuste ning lahkhelid rae ja kodanike vahel.
   • Maanõunikud ja raehärrad määrati eluks ajaks ametisse.
   • Balti erikord oli tõkkeks Venemaa ja Baltikumi vahel, ning see aitas säilitada : siinse maa kultuuri omapära, välistas põlisrahvale saatuslikuks kujuneda võiva kolonisatsiooni, tihedamad sidemed Lääne-Euroopaga.
   • Põllumajandus
   • Põllumajanduse taastamisel etendas peamist osa viljakaubandus .See andis põhiosa Eesti mõisate ja talude sissetulekust.
   • Tollivaba kauplemise õigus soodustas jätkuvat vilja väljavedu Rootsi.
   • Uueks viljatarbijaks sai Baltikumi toodud 50 000-meheline Vene sõjavägi .
   • Peamine väljaveetav kaup Vene turule – viin .( Viina saamiseks raiuti maha põlismetsad,et kütta viinakööke)
   • Viinaköögi praagaga nuumati härgi ,kes samuti Peterburi turule viigi.
   • Loomakasvatus parandas olulisel määral põldude väetamist ning tõstis maa saagikust.
   • 1739. Roseni Deklaratsioon
   • Talupojad kes ei olnud unustanud õiguse otsimisest Rootsi pealinnast, lootsid toetust leida nüüd Peterburist.
   • mölder Jaan,keda mõisnik oli taga kiusanud, õnnestus kaebekiri anda keisrinnale 1737.a Selgituse saamiseks pöördusid riigivõimud rüütelkondade poole.
   • Roseni järgi 1739.a oli siinne talupoeg:
   • pärisori
   • mõisnik võis teda pärandada
   • vahetada
   • müüa nagu muud mõisa vara
   • nagu talupoeg ise nii kuulus ka tema maa ja vara mõisale.
   • Kohtuvõim kuulus talupoja üle maanõuniku arvates vaid rüütelkonnale,mitte riigile.
   • Kaubandus
   • Väljaveos
   • Vili
   • Metsamaterjal
   • Lina
   • Kanep
   • Sisseveos
   • Sool
   • Raud
   • Tubakas
   • Heeringas
   • Luksuskaubad ja riie jõukama linnarahva jaoks
   • Katariina II Balti poliitika
   • 1762. aastal tõusis Venemaa troonile Katariina II, kelle valitsusaeg(1762-1796)
   • tõi kaasa olulisi muutusi balti aadli ja Vene riigivõimu suhetes .
   • Uus valitseja taotles
   • Impeeriumi piirimaade seniste privileegide kaotamist ning ühesugusele piiramatule keisrivõimule allutamist.
   • 1764.a suvel Eesti- ja Liivimaal suurejoonelist ringsõitu tehes rõhutas Katariina II kõikjal Balti provintside lahutamatut kuulumist Vene impeeriumi koosseisu ning manitses kohalikku aadlit usinamale koostööle keskvõimuga.
   • 1767. aasta suvi kutsus Katariina II Moskvasse üle kogu riigi valitud esindajad,arutamaks keistrinna enda poolt kavandatud Venemaa uut seaduste kogu.
   • Katariina II kavatsusi toetas vene aadel.
   • Oma plaanidest Baltikumi tihedamaks liitmiseks Katariina II siiski ei loobunud
   • Asehalduskorra kehtestamine
   • 1770-ndate aastate lõpul alustasid Vene võimud ettevalmistusi 1775.aastal Venemaal kehtestatud uute haldusseaduse laiendamiseks Baltikumile.
   • 1783.a kehtestai Baltikumis uus halduskorraldus, mis on tuntud asehalduskorra(1783-1796) nime all.
   • Eestimaa kubermangu lisandus Paldiski maakond .
   • Liivimaal lahutati Pärnu maakonnast Viljandimaa ja Tartu maakonnast Võrumaa.
   • Narva linn jäi edasi Peterburi ja Setumaa Pihkva kubermangu.
   • lõunapiiri äärde jäädavatest Eesti aladest asusid Volmari ja Valga maakonna all.
   • 1783.aastal said kõik maakonnakeskused linnaõigused . Siitpeale oli Eesti alal kuni Vene aja lõpuni 12 linna: Tallinn,Tartu,Narva,Pärnu,Kuressaare,Haapsalu,paide,Rakvere,Viljandi,Valga ning uute linnadena: Paldiski ja Võru.
   • Poliitilised ümberkorraldused
   • Balti provintside poliitiline korraldus muudeti sarnaseks Venemaa omaga.
   • Mõlema kubermangu etteotsa nimetati ühine asehaldur
   • Maanõunike kollegiumid rüütelkondades ja raed linnades saadeti laiali.
   • Uus aadli ja linnade omavalitsus tugines täiesti uutele põhimõtetele.
   • Linnade valitsemiseks loodi linnaduumad, kuhu tuli valida esinadajaid ka vähemjõukatest kihtidest.
   • Põhjalikult muudeti maksukorraldust
   • Kehtestati Eesti- ja Liivimaal ühtne pearahamaks .
   • Maksualuse elanikkonna arvele võtmiseks hakati korraldama perioodilisi hingeloendusi.
   • Peale Katariina II surma kehtestati põhijoontes varasem valitsemisviis
   • Kultuurimõjutused XVIII sajandil
   • Eesti liitmine Venemaaga ei muutnud siinset kultuuriorientatsiooni
   • Venemaa oli kultuuriliselt maha jäänud ega suutnud Baltikumile märkimisväärset mõju avaldada.
   • tihenesid kultuurisidemed Saksamaaga
   • Baltisaksa aadlinoorus sai hariduse Saksamaa ülikoolides
   • Paljud Saksamaalt pärit haritlased leidsid tööd Baltikumis, kus valitses suur puudus pastoritest,juristidest,arstidest kui ka koduõpetajatest.
   • Kuigi Läänemereprovinitsid olid Vene impeeriumi arenenumaid piirkondi, pole Baltikumi kultuurilist arengutaset XVIII sajandil põhjust üle hinnata.
   • Põhjasõja laastav ja hävitav mõju rõhus vaimuelu veelgi rängemalt kui majandust.
   • Usuelu
   • Vaimuelu kandev osa jäi ka pärast Põhjasõda luteri kiriku hooleks.Alustada tuli rasketes tingimustes:
   • Paljud kogudused olid jäänud ilma õpetajateta:kes oli põgenenud,küüditatud.
   • Samuti oli lõppenud teoloogilise hariduse andmine kodumaal, mis rakendas uute õpetajate ametisse nimetamist.
   • Kirikuhooned olid rüüstatud või sõjas hävinenud.
   • Kiriku mõju oli kahanenud.
   • Ametisse ei pandud piiskoppe.
   • Liivimaal juhtis kirikuelu nagu Rootsi ajalgi vaimulik kindralsuperintedent
   • Rüütelkonnad segasid vahele kirikuasjadesse.
   • Pietism
   • Saksamaalt alguse saanud usuvool- Pietism.
   • Pietiste ei rahuldanud luteri kiriku süvenev konservatiivsus.
   • Nad taotlesid usu sügavamat sisemist tunnetamist ning elu kõlbelisemaks muutmist.
   • Pietism omandas siinse pastorkonna hulgas valitseva seisundi 1720-30-ndatel aastatel.
   • Toimekuse ning usinusega aitasid pietistid üle saada õpetajatel Põhjasõja-järgsest madalseisust.
   • Nad lähendasid rahvale luteri usku.
   • Püüdsid rahvale usudogmad arusaadavaks teha.
   • Elavnes ka usulise kirjanduse väljaandmine.
   • Vennastekoguduste liikumine
   • Rahva sekka jõudsid piatistlikud ideed vennastekoguduste ehk hernhuutlaste liikumise kaudu.
   • Saksa rändkäsitööliste kaudu jõudis see 1730-ndate aastate alguses Eestisse ja võeti talurahva poolt kiiresti omaks.
   • Hernhuutlased propageerisid
   • usuvagadust
   • alandlikkust
   • kõlblust
   • sotsiaalset võrdsust ja vendlust
   • Hernhuutlased moodustasid omaette kogudusi, valides ise endale jutlustaja.
   • Koguneti sageli lageda taeva alla
   • Suuremad kogudused ehitasid endile ka palvemajad.
   • Asuti võitlema ka vanade kommete vastu ning suurt rõhku pandi kõlblusele(võõrduti kõrtsist, millest paljud lausa sulgeda tuli)
   • Vennastekogudusse suhtuti positiivselt, sest see tõi rahvale religiooni ligemale.
   • 1743.keelustati see liikumine(kontroll kadus)
   • Ratsionalism
   • XVIII sajandi teisel poolel tõi valgustusideede levik kaasa uue usuvoolu- ratsionalismi.
   • Ratsionalistid suhtusid aasiva üleolekuga pietistide vagatsemisse.
   • Eesmärk oli rahva harimine ning valgustamine.
   • Ratsionalistidest õpetajate jutlused pakkusid kasulikke teadmisi ja tarku nõuandeid.
   • Ratsionalistid kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust.
   • Kaks suurimat ratsionalisti: Georg Eisen v.Schwarzenberg ning August Wilhelm Hupel.
   • Rahvaharidus
   • Tingimused hariduse omandamisega olid halvenenud Põhjasõja-järgsetel aastatel.
   • Koole nappis.
   • Õpetajaks enamasti köster, kes lastega eesti keeles lugemist veeris ja kirikupalveid selgeks õpetas.
   • Kool asus enamasti taluhoones ning tegutses vaid talvekuudel, mil talutoimetusi oli vähem.
   • 1765.aasta Liivimaa maapäev võttis vastu kindralsuperintedent Zimmermanni koolikorralduse kava, mis nägi ette, et koolid tulevad ka suurematesse mõisatesse.
   • Mõistnike arvates polnud talupoegadel vaja haridust, seega see nõue täit rakendust ei leidnud.
   • Eestimaa kubermangudes oli koolide rajamise käik veel aeglasem.
   • Lugemisvara
   • XVIII sajandi teisel poolel hakkas levima ka eestikeelne ilmalik kirjandus. Esimene teadaolev maarahva kalender ilmus 1731.aastal.
   • Lugejaid oli palju, vaatamata kooliolude kesisusele.
   • Peamiselt õpetati lugema kodus mitte koolis.
   • Talurahva lugemismaterjal koosnes piiblist ning palve- ja lauluraamatutest.
   • Esimesed kriisinähud mõisamajanduses.
   • Kuni XVIII sajandi lõpuni polnud balti mõisnikud majandusuuendustest kuigivõrd huvitatud.
   • Sidemed Saksamaaga tõid kaasa püüde jälgida sealset elustandardit , mis Baltikumi kehvades oludes nõudis väljaminekute olulist suurendamist.
   • Puuhoonete asemel kerkisid mõisahäärberid parkide ja järvesilmadega
   • Toidulauale ilmusid kallimad ja mitmekesisemad road.
   • Tallidesse muretseti välismaa traavleid.
   • Õlle aset täitsid veinid.
   • See kõik sundis üha rohkem ja rohkem mõisnikel võlgu tegema. Nende katteks aga tuli rohkem toota, seda püüti teha vanal viisil uusi mõisapõlde rajades ja talupoja koormisi tõstes.
   • Mida edasi, seda enam saadi aru,et nii ei saa kriisist väljuda.
   • Põllumajandus pärast pärisorjuse kaotamist
   • XIX.sajandi esimesel poolel oli Eestis üle 1000 mõisa ning ligi 60 000 talu.
   • Mõis sai oma põhisissetuleku teraviljakasvatusest.
   • Teoorjusele rajatud mõisamajandus ei suutnud enam Euroopa turul konkureerida.
   • Viljahindade langemine 1820-30-ndatel aastatel vähendas oluliselt mõisnike sissetulekuid.
   • Tulude suurendamiseks püüti laiendada mõisapõlde
   • Uued põllud nõudsid rohkem töökäsi ja sundisid mõisnikke renti tõstma.
   • Ettevõtlikumad mõisnikud otsisid uusi sissetulekuallikaid:peenvillalambaid,piimakarja arendamisele pandi rohkem rõhku, hakati rohkem kartulit kasvatama, mida kasutati küll peamiselt piirituse ajamiseks.
   • Uuendustega kaasa läks vaid väike osa mõisnikest.
   • Enamik aadlist püüdis jätkata siiski vanaviisi: teoorjuslikust majandusest viimast välja pigistades.
   • Talurahva omavalitsus.
   • XIX sajandi alguseni etendas talurahva igapäevaelu korraldamisel keskset osa mõis- halduspiirkond, hõimates nii mõisa kui ka külamaa.
   • XIX.sajandi algul hakkas mõisa kõrvale kujunema talurahva kui seisuse omavalitsus- vallakogukond.
   • Vallakohtunikud koosnesid kolmest liikmest: kellest ühe nimetas mõisnik,teise valisid peremhed ja kolmanda sulased.
   • Vallakohtunikud lahendasid talupoegade omavahelise riiu-ja varanõudeasju, nõudsid mõisakoormisi ning karistasid väiksemate ülesastumiste eest.
   • Talupoegadel oli ühisvastutus magasivilja varumisel.
   • Kohukonna ülesandeks oli vaestehoolekanne.
   • Kogukonna juhtideks valiti talupoegade seast Eestimaal talitaja abimeestega ning Liivimaal kaks vöörmündrit.
   • Mõisnik oli kõigi otsuste kinnitajaks.Mõisnik säilitas ka kogukonna üle politseivõimu.
   • Talurahva koosseis
   • Talurahvaseisus jagunes XIX. sajandil mõisa- ja külarahvaks.
   • Külarahva seas oli keskne koht pererahval,kelle õlul oli mõisakoormisi täitva talu majandamine.
   • Peremees ning perenaine tegid tööd talupõldudel
   • Lapsed töötasid koos sulasrahvaga mõisapõldudel,tehes teotööd
   • Suuremate talude äärealadel elasid veel väikest maalappi ja eluaset omavad vabadikud e.popsid või saunikud.
   • Mõisarahva hulka kuulusid majateenijad,mõisaasundijad, käsitöölised jpt.
   • Esiletõusvam oli talupoegade kiht.
   • XIX.sajandi keskpaiku moodustas pererahvas umbes 40%, sulasrahvas 30%,vabadikud 20% ning mõisarahvas kuni 10% talurahva üldarvust.
   • Usuvahetusliikumine
   • Usk keisrisse vallandas 1845.a suvel Lõuna-Eestis massilise astumise vene õigeusku.
   • Talupojad olid veendunud,et “keisri usku” vastu võttes antakse neile maad, vabastatakse nad teoorjusest ning lisandub muidki hüvesid.
   • Usuvahetajatele kehtestai pooleaastane “järelmõtlemiseaeg”, mis rahva hoogu mõnetigi kahandas.
   • Kinnitati,et usuvahetusega ei saada mingisuguseid majanduslikke soodustusi, siiski ei tahtnud talupojad nii kergesti oma õnneunelmaist loobuda.
   • Kolme aasta jooksul astus vene õigeusku üle 60 000 eestlase .
   • Maale kerkisid ka esimesed vene õigeusu kirikud.
   • Enamik usuvahetanutest kuulus vaesema rahvakihi hulka.
   • Kui saadi aru,et usuvahetusega maad ei saada, taheti usku tagasi pöörata luteri peale, kuid enam seda muuta ei saanud, valitsus oli vastu.
   • Uued talurahvaseadused
   • 1849.Aastal avaldatud uus Liivimaa talurahvaseadus korraldas täielikult ümber kogu senise mõisa-ja talumajanduse.
   • Taluinimesed vabanesid tööst mõisapõllul ja said seejärel täielikult asuda majapidamise korraldamisele.
   • Peremees pidi aga nüüd ise otsustama, mismoodi talu tulutoovamalt majandada.
   • Otstarbekamat maakasutamist võimaldas ka renditalude kruntiajamine mõisnike poolt.
   • Mõisapõldudel hakkasid teoorjade asemel tööle palgatöölised – mõisamoonakad.
   • Uue sisseseade said mõisa viinaköögid ning meiereid.
   • 1856.aastal võeti Eestimaal vastu Liivimaaga sarnased talurahvaseadused ning Saaremaal 1865.aastal.
   • 1866.aastal vabanes talurahva omavalitsus mõisnike järelvalve alt.
   • Laevaehitus ja meresõit.
   • XIX.sajandi teine pool oli Eesti purjelaevanduse tõusuaeg. Peamiseks laevaehituskeskuseks kujunes Häädemeeste rannik Pärnumaal.
   • Laevu ehitati ka Eesti põhjarannikul, eriti Lahemaal.
   • Purjekaid kasutati peamiselt rannasõitudeks.
   • Nendega veeti Riiga kive ja küttepuid, Peterburi kipsi. Sõideti ka Soome ja Rootsi vahet.
   • Taoliste laevade kippereid nimetati metskapteniteks.
   • Suurt sissetulekut tõi salakaubandus.
   • Kaugemad sõidud vajasid koolitatud meremehi.
   • Mitmel pool Eestis asutati merekoole, millest tuntuim Läti piirile Heinastesse.
   • Merekooli paberitega tehtu juba ookeanireise.
   • 1868.aastal jõudis esimese eestlase laevana purjekas “Matador”
   • Meresõit oli küll ohtlik ning raske töö, kuid andis jõukust ja avardas silmaringi.
   • Mahtra sõda
   • Nii majanduslikus kui sotsiaalses arengus jäid Põhja-Eesti ja Saaremaa XIX.sajandil Lõuna-Eestist maha 15-20 aasta võrra .
   • Seaduseteksti uurinud talupojad leidsid, et abitegu mõisale pole enam kohustuslik.
   • 1858.aasta kevadel keeldusid paarikümne Harju-,Järva- ja Virumaa mõisa talupojad teotööle minemast.
   • Kohale toodi sõjaväeosad,kes vastuhakanuid peksid.
   • 2.juuni hommikul piiras ligi tuhat ümbruskonna talupoega Juuru kihelkonda Mahtra mõisasse saadetud sõjaväeosa ümber,nõudes soldaite lahkumist.
   • Sõnavahetus kerkis kiiresti veriseks kokkupõrkeks.
   • Mahtra sõja lahinguväljale jäi haavatuid ja surnuid mõlemalt poolt.
   • Ülestõusnud talupojad anti sõjakohtu alla ning 40-le talupojale mõisteti ihunuhtlus, neist kahele 1000 hoopi kadalippu , mida peeti üldjuhul surmavaks.
   • Väljarändamine
   • 1863.aastal kehtestati uus passiseadus, mis andis liikumisvabaduse kohu Vene keisririigi piires, mis tõi kaasa ulatusliku väljarände Eestist.
   • Lahkunute hulk ulatus kümnetesse tuhandetesse.
   • Eesti asundusi rajati Volgamaale,Krimmi ja Kaukaasiasse, kaugemad koguni Vaikse ookeani rannikule.
   • Enim väljarändajaid jäi siiski Eesti vahetusse naabrusse.
   • Nii elas 1897 .a rahvaloenduse andmetel Pererburi kubermangus 64 000 eestlast.
   • Paljud kes läksid , tulid hiljem tagasi. Sest see mida nad lootsid näha ei olnud selline elu.
   • See tõmbas väljarännu tagasi.
   • Tartu Ülikooli taasavamine
   • Koos uute ülikoolide asutamisega Venemaal taastati 1802.aastal ülikool ka Tartus.
   • Taasavatud Tartu Ülikoolis oli nagu Rootsi ajalgi neli teaduskonda:usu-,õigus-,arsti- ja filosoofiateaduskond.
   • Enamik õpilasi pärines Balti kubermangudest.
   • Tartus õppis ka välismaalasi ja Venemaalt tulnud noormehi.
   • Õppetöö toimus saksa ja ladina keeles.
   • Ülikooli esimene rektor oli Georg Friedrich Parrot.
   • Tartu Ülikool muutus väga kiiresti Euroopas tuntud õppe- ja teaduskeskuseks.
   • Siin tegutsesid teadusmaailmas tunnustuse leidnud astronoom Wilhelm Struve, füüsik Moritz Hermann Jacobi, embrüoloogia rajaja Karl Ernst von Baer jpt.
   • Aastatel 1828-1839 töötas ülikooli juures Professorite Instituut, mille lõpetas üle 20 teadlase.
   • Haridusolud
   • Venemaal teostatud koolireform sätestas kogu impeeriumi territooriumil neljaastmelise ühtluskooli põhimõtted : kihelkonnakool ja kreiskool maakondades, gümnaasium kubermangulinnades ning ülikool.
   • Tallinnas ja Tartus tegutsesid gümnaasiumid , kus õpetati süvendatult antiikkeeli, kirjandust ja ajalugu.
   • Kõikidesse linnadesse rajati kreiskoolid.
   • Linnakoolide alama astme moodustasid elementaarkoolid, kus õpetati lugemist, kirjutamist ning arvutamist.
   • Eesti talurahva haridustee algas vallakoolis , millele järgnes kihelkonnakool .
   • Usuvahetusliikumise tulemusel lisandusid õigeusu maarahvakoolid.
   • Rahvakooli õpetajate ettevalmistamiseks rajati 1828.aastal Tartusse elementaarkooliõpetajate seminar - esimene selletaoline õppeasutus Vene riigis.
   • Kohustuslik koolisundus kehtestati kõige varem, 1854.aastal.
   • Eestikeelne kirjasõna
   • Ilmaliku kirjasõna levitajaks olid kalendrid juba varem, XIX sajandi keskel ilmus neid eesti keeles juba kümmekond.
   • Esimese eestikeelse ajalehena ilmus 1806.aastal “Tarto maa rahwa Näddalileht”.
   • Lühemat aega anti Otto Wilhelm Masingu poolt välja “Maarahwa Näddalalehte” (1821-1823, 1825) ning Friedrich Reinhold Kreutzwaldi toimetamisel ajakirja “Ma-ilm ja mõnda, mis seal ikka leida on”
   • Püsivale eestikeelsele ajakirjandusele pani aluse Johann Voldemar Jannsen , kelle toimetamisel hakkas 1857. aastal ilmuma Pärnus “Perno Postimees”.
   • Eduard Ahrensil olid suured teened kirjakeele ühtlustamisel, kes koostas uue eesti keele grammatika 1843.aastal.
   • Kiriklikud olud ja usuliikumised
   • Ühiskonna vaimuelu oluliseks kujundajaks jäi XIX. sajandi esimesel poolel endiselt luteri usu kirik, säilitades oma varasema valitsemiskorralduse ja laialdase autonoomia.
   • 1832.aastal võeti vastu ülevenemaaline luteri usu seadus, millega luterlik kirik kaotas oma senise priviligeeritud seisundi Eesti- ja Liivimaal.
   • Luteriusk ei olnud enam riigiusk.
   • Ametlikuks riigiusuks jäi kogu riigis kreeka-katoliku õigeusk .
   • Ametliku riigiusu levitamisega loodeti tasalülitada kohalikke kultuurilisi ja usulisi eripärasid.
   • XIX.sajandi esimesel poolel elas uue tõusulaine üle ka eelmisel sajandil alanud vennastekoguduse liikumine, mis talurahva poolt sai heaks kiidetud.
   • Sajandi teisel poolel hakkas liikumine vaibuma
   • Järvamaal ja Harjumaal hakkas 1850ndatel aastatel levima nn Maltsveti- liikumine , mille rajajaks sai Juhan Leinberg.