• Like
Presentation web
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. HELIDZIA BINTI RAMLI M20102000970
 • 2. TUGASAN 1 ULASAN JURNAL Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PenggunaanE-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (Spk, Spt Dan Spp) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
 • 3. PENDAHULUANE-pembelajaran - Sebarang pengajaran danpembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik(LAN, WAN atau internet) untuk penyampaian isikandungan, interaksi ataupun pemudahcaraanManfaat Kaedah Pembelajaran E-pembelajaran• Kurang melibatkan kos yang tinggi• Pembelajaran menjadi lebih cepat dan konsisten• Bahan pengajaran berasaskan kepada masalahproblem based learning• Memberi peluang kepada semua untuk berhubung danberkongsi pengalaman melalui internet
 • 4. PERSOALAN KAJIAN1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menggunakan e-pembelajaran dari segi lima aspek iaitu peranan pengajar, persekitaran pembelajaran, peralatan pembelajaran, kandungan kursus dan proses e-pembelajaran?2. Apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa menggunakan e-pembelajaran?
 • 5. KAEDAH KAJIANInstrument kajianSatu tinjauan deskriptif yang berbentuk soalselidik terbahagi kepada 3 bahagianTempat kajianDijalankan di UTM, Skudai JohorSample kajianPelajar tahun akhir jabatan multimedia iaituseramai 79 orang
 • 6. DAPATAN KAJIANDapatan Persoalan Kajian 1Kandungan kursus mencatat min yang palingtinggi 3.81Pelajar menggunakan e-pembelajarandisebabkan oleh kandungan kursus yangdisediakan adalah sesuai, bersistematik dan jugamembantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan,kuiz, ujian dan lain-lain)
 • 7. Faktor Peranan PengajarPengajar memainkan peranan yang pentingdalam memotivasikan pelajar menggunakan e-pembelajaranFaktor PersekitaranPelajar kurang mengambil berat terhadappersekitaran pembelajaran semasa merekamengakses e-pembelajaran di makmal
 • 8. Faktor PeralatanPelajar menghadapi masalah mencapai internet dan juga peralatan seperti headphone dan microphoneFaktor Proses PembelajaranMerupakan min terendah yang menunjukkan bahawa penggunaan e-pembelajaran membolehkan pelajar mempelajari kandungan dengan fleksibel dan juga ia dapat menambahkan pengetahuan pelajar.
 • 9. Dapatan kajian persoalan 2Masalah Luaran• Server down, database error, virus dan juga pengajar jarang mengemaskini notaMasalah Dalaman• Minat, pembahagian masa, masalah login, dan maklum balas yang negatif diberikan oleh rakan-rakan
 • 10. KESIMPULAN• Pembelajaran berasaskan teknologi adalah sesuai bagi proses pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia untuk membantu dan memudahkan pelajar, sambil pengajar sebagai fasilitator.• Kajian ini boleh menjadi landasan kepada pihak tertentu mengetahui perkembangan terkini agar membaiki kelemahan dan meningkatkan keberkesanan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar