ТӨСӨЛ               МОНГОЛ УЛСЫН            СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ             ...
Сонгуулийн ерөнхий хорооны                        2012 оны ... дугаар сарын ...ны өдрийн      ...
чадал, техник, технологийг судалсны үндсэн дээр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан,зохих журмын дагуу хэвлүүлнэ.   3.4. Гэр...
4.2. Тойргийн хорооны бүрэлдэхүүнээс биечлэн ирж саналын хуудсыг хүлээнавах ба боломжгүй тохиолдолд саналын хуудсыг тойрги...
/2 дугаар хавсралт/-г сонгуулийн хэсэг тус бүрээр гарган Сонгуулийн ерөнхий хороондхүргүүлнэ.            Долоо...
Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх,                                   ...
Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх,                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам

1,451 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам

 1. 1. ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.9 дэххэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7, 7.3.8 дахьзаалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол УлсынСонгуулийн ерөнхий хорооноос ТОГТООХ нь: 1. “Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах,хүргүүлэх, хамгаалах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг 2дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сонгуулийн хороодын дарга нарт,биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хорооны нарийн бичгийн дарга /Ч.Содномцэрэн/-д тус тус даалгасугай. 3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2008оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улсын ИхХурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалахжурам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай. ГАРЫН ҮСЭГ
 2. 2. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны ... дугаар сарын ...ны өдрийн ... дугаар тогтоолын хавсралт УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНАЛЫН ХУУДСЫГ ХЭВЛҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ХҮРГҮҮЛЭХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудас /цаашид “саналынхуудас” гэх/ -ыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах үйл ажиллагаагзохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 1.2. Саналын хуудасны загварыг Сонгуулийн ерөнхий хороо батална. 1.3. Саналын хуудасны тоог Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарбайрлаж буй гадаад улс болон тойрог тус бүрээр нэрийн жагсаалтад бичигдсэнсонгогчдын тоонд үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо тодорхой нөөцтэй байхаарбатална. 1.4. Тойргийн хороо хэсгийн хороодод хүргүүлэх саналын хуудасны тоо,тойргийн болон салбар хорооны нөөцөнд үлдээх саналын хуудасны тоог тооцонгаргаж хуралдаанаараа батална. Хоёр. Саналын хуудаст тавигдах шаардлага 2.1. Саналын хуудас нь сонгогчоос саналаа илэрхийлэх, сонгуулийн дүнг гаргахүндсэн баримт бичиг мөн бөгөөд дараахь шаардлагыг хангасан байна: 2.1.1. Агуулга, бичилт, хэлбэрийн хувьд сонгогчдод саналааилэрхийлэхэд хялбар, ойлгомжтой байх; 2.1.2. Сонгогч саналаа хэрхэн тэмдэглэх тухай товч заавар агуулсанбайх; 2.1.3. Тусгай нууцлалтай нэгдсэн таних тэмдэг, индекс дугаартай байх; 2.1.4. Нам, эвслийн нэр, нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийгалдаагүй бичсэн байх. 2.1.5. Саналын хуудас нь тойрогт нэр дэвшигчдийн нэрийг бичсэн болоннам, эвслийн нэрийг бичсэн хоѐр хэсэг бүхий хуудас байх; Гурав. Саналын хуудсыг хэвлүүлэх 3.1. Саналын хуудасны эхийг тойрог тус бүрээр, Монгол Улсын Дипломаттөлөөлөгчийн газар байрлаж буй гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авахсаналын хуудасны эхийг тухайн улс бүрээр Сонгуулийн ерөнхий хороо батална. 3.2. Саналын хуудас хэвлүүлэх ажлыг Сонгуулийн ерөнхий хороо эрхлэнзохион байгуулна. 3.3. Саналын хуудсыг хуульд заасан хугацаанд хэсгийн хороонд хүргэсэнбайхаар тооцож, нөхөн нэр дэвшүүлэх хугацаа дууссаны дараа хэвлэх газрын хүчин
 3. 3. чадал, техник, технологийг судалсны үндсэн дээр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан,зохих журмын дагуу хэвлүүлнэ. 3.4. Гэрээнд хэвлүүлэх саналын хуудасны тоо ширхэг, үнэ, Монгол УлсынДипломат төлөөлөгчийн газар байрлаж буй гадаад улс болон тойргийн хороододхуваарилах саналын хуудасны тоо, чанар, баглаа боодол, хадгалах, хамгаалах,хяналт тавих, хүлээн авах, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага зэрэг асуудлыг тусгана. 3.5. Саналын хуудасны хэвлэлийн эхийг Сонгуулийн ерөнхий хорооноосбаталсан загварын дагуу бэлтгэнэ. Түүнийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийнбичгийн дарга хянан баталгаажуулж, хэвлэх зөвшөөрөл олгоно. 3.6. Нам, эвслийн ажилтнууд саналын хуудсыг хэвлэх явцыг ажиглахаарСонгуулийн ерөнхий хороонд бичгээр хүсэлт гарган ажиглаж болно. 3.7. Саналын хуудасны эх бэлтгэл, хэвлэх, боож баглах, хүлээлцэх явцадхэвлэх үйлдвэрийн ажилчдаас гадна Сонгуулийн ерөнхий хорооноос уг ажлыгхариуцсан ажилтан, нам, эвслийн ажиглагч, харуул, хамгаалалтын ажилтнаас өөр хүнбайхыг хориглоно. 3.8. Саналын хуудсыг баталсан загвар, захиалсан тоо, чанар, шаардлагындагуу хэвлэж буй эсэхэд Сонгуулийн ерөнхий хороо хяналт тавина. 3.9. Саналын хуудсыг хэвлэж дууссан даруй хэвлэх үйлдвэрээс уг ажлыгхариуцсан албан тушаалтан батлагдсан загвар, тоо ѐсоор хэвлэлийн эхтэй нь тулганүзэж Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгч энэ тухайтэмдэглэл үйлдэнэ. 3.10. Тойрог тус бүрээр хэвлэсэн саналын хуудсыг боож хайрцаглан, хайрцагныхоѐр хажууд хайрцаг тус бүрийн дугаар, түүнд байгаа саналын хуудасны тоо, аймаг,дүүргийн нэр, тойргийн дугаар зэргийг бичиж тойргийн хороодод хүлээлгэн өгөххүртэл хэвлэх үйлдвэрийн байранд лацдан, хамгаалалтын дор хадгална. 3.11. Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газар байрлаж буй гадаад улсбүрээр хэвлэсэн саналын хуудсыг боож хайрцаглан, хайрцагны хоѐр хажууд хайрцагтус бүрийн дугаар, түүнд байгаа саналын хуудасны тоо, хүргэх улсын нэр, хаяг,хүлээн авах хүний нэр, албан тушаал, утасны дугаар зэргийг бичиж тухайн гадаадулсад илгээх хүртэл хэвлэх үйлдвэрийн байранд лацдан, хамгаалалтын дор хадгална. 3.12. Саналын хуудсыг хэвлүүлж дууссаны дараа хэвлэлтийн явцад гарсангологдол саналын хуудсыг устгах ажлыг талууд хамтран зохион байгуулж тэмдэглэлүйлдэнэ. Уг ажиллагаанд ажиглагчид байлцаж болно. Саналын хуудасны хэвлэлийн эх, компьютерийн файлыг Сонгуулийн ерөнхийхороо сонгууль дуустал хадгалж, архивт зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгнө. Дөрөв. Саналын хуудсыг хүргүүлэх 4.1. Сонгуулийн ерөнхий хороо саналын хуудсыг батлагдсан хуваарийн дагуутойргийн хороодод хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна.
 4. 4. 4.2. Тойргийн хорооны бүрэлдэхүүнээс биечлэн ирж саналын хуудсыг хүлээнавах ба боломжгүй тохиолдолд саналын хуудсыг тойргийн хороонд хүргүүлэх ажлыгСонгуулийн ерөнхий хороо зохион байгуулна. 4.3. Тойргийн хороо хүлээн авсан саналын хуудсыг бүрэлдэхүүнээрээ тоолж,тэмдэглэл үйлдэн, Сонгуулийн ерөнхий хороонд мэдэгдэнэ. 4.4. Тойргийн хороо саналын хуудсыг хэсгийн хороодод хуваарилсан хуваарийндагуу салбар хорооны гишүүдэд, салбар хороо нь хэсгийн хорооны гишүүдэдбаримтаар хүлээлгэн өгч, тухай бүрт тэмдэглэл үйлдэнэ. 4.5. Хэсгийн хороо хүлээн авсан саналын хуудсаа бүрэлдэхүүнээрээ нэгбүрчлэн тоолж, тэмдэглэл үйлдэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авсан тухай мэдээ/1 дүгээр хавсралт/-г салбар хороондоо, салбар хороо нь хэсгийн хороодын мэдээгнэгтгэн тойргийн хороонд хүргүүлнэ. Тав. Саналын хуудсыг хадгалах, хамгаалах 5.1. Хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нар хэсгийн хорооны бусадгишүүдийг байлцуулан хэсгийн хорооны байранд саналын хуудаст гарын үсэг зурж,тэмдэг дарж баталгаажуулсны дараа багцлан боож лацдан гал, усны болон гэнэтийнаюулд өртөхөөс урьдчилан сэргийлсэн байранд битүүмжлэн хадгална. 5.2. Хэсгийн хороо нь санал хураалтын дүн гарсны дараа хүчинтэй болонхүчингүй, зарцуулагдаагүй үлдсэн саналын хуудсыг тус тусд нь багцлан боожбитүүмжлэн тусгай саванд хийж салбар хороонд хүргүүлнэ. Салбар хороо хэсгийнхороодоос ирүүлсэн саналын хуудсыг нэгтгэн тойргийн хороонд хүлээлгэн өгчтэмдэглэл үйлдэнэ. 5.3. Тойргийн хороо салбар хорооноос, салбар хороо хэсгийн хороонооссаналын хуудсыг хүлээн авахдаа битүүмжилсэн баглаа боодлыг задалж, тусгайсавнаас гаргахыг хориглоно. 5.4. Тойргийн хороо нь хүлээн авсан бүх саналын хуудсыг зохих журмын дагууаймаг, нийслэлийн архивт хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд аюулгүй байдалдхадгална. Зургаа. Саналын хуудсыг зарцуулахад тавих хяналт 6.1. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах үед болон санал хураахөдөр хэрэглэсэн саналын хуудасны зарцуулалтад тойрог, салбар, хэсгийн хороо,ажиглагчид хяналт тавина. 6.2. Санал авах өдөр саналын хуудсыг гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийндагуу сонгогчдод саналын хуудас олгох, буруу тэмдэглэл хийснээс хүчингүй болсонсаналын хуудсыг хураан авч хадгалах үүрэг хүлээсэн хэсгийн хорооны гишүүнд бусадгишүүдийг байлцуулан хүлээлгэн өгч тэмдэглэл үйлдэх ба түүний үйл ажиллагаандхэсгийн хорооны гишүүд, ажиглагчид хяналт тавина. 6.3. Тойргийн хороо нь санал хураалт дууссаны дараа хэсэг, салбар хорооноосирүүлсэн саналын хуудасны зарцуулалтын тайланг нэгтгэж тойргийн нэгдсэн тайлан
 5. 5. /2 дугаар хавсралт/-г сонгуулийн хэсэг тус бүрээр гарган Сонгуулийн ерөнхий хороондхүргүүлнэ. Долоо. Саналын хуудсыг архивлах 7.1. Тойргийн хороод саналын хуудсыг баримтын дагуу аймаг, нийслэлийнархивт тэмдэглэл үйлдэн хүлээлгэн өгнө. 7.2. Аймаг, нийслэлийн архив нь битүүмжилсэн саналын хуудсыг нууцынжурмаар хадгалах бөгөөд битүүмжилсэн саналын хуудасны баглаа, боодлыг задлах,устгахыг хориглоно. 7.3. Тухайн тойргийн санал хураалтын дүнтэй холбогдсон маргаангүй болбитүүмжилсэн саналын хуудсыг хүлээн авснаас хойш нэг жил хүртэлх хугацаагаархадгална. 7.4. Хадгалах хугацаа нь дууссан саналын хуудсыг Сонгуулийн ерөнхийхороонд мэдэгдэн зөвшөөрөл авсны дараа аймаг, нийслэлийн дүүргийн ИргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс томилсон ажлын хэсэг устгах ажлыг зохионбайгуулж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ. 7.5. Саналын хуудсыг хадгалах үүрэг бүхий албан тушаалтан түүнийг алдсан,үрэгдүүлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага, сонгуулийн тухайн шатны хороодболон Сонгуулийн ерөнхий хороонд нэн даруй мэдэгдэнэ. 7.6. Тойргийн хороод энэхүү журмын 7.1.-д заасан тэмдэглэлийн хувийг, аймаг,нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс томилсон ажлын хэсэгмөн журмын 7.4.-т заасан тэмдэглэлийн хувийг тус тус Сонгуулийн ерөнхий хороондирүүлнэ. ---оОо---
 6. 6. Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журмын 1 дүгээр хавсралт УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНАЛЫН ХУУДАС ХҮЛЭЭН АВСАН МЭДЭЭУлсын Их Хурлын сонгуулийн …. дугаар тойргийн хороо 2012 оны . . . дугаар........................................................................ аймаг, дүүрэг сарын . . . –ны өдөр Саналын хуудасны тоо, ширхэг Зөрүү Салбар, хэсгийн хорооны Баглаа, боодлын № /+/ илүү Битүүмжлэл, лацны талаарх тэмдэглэл дугаар хуваарилсан хүлээн авсан дугаар /-/ дутуу 1 1-р хэсэг 2 2-р хэсэг 3 3-р хэсэг . . . . . . .сум, дүүргийн салбар хорооны дүн 1 1-р хэсэг 2 2-р хэсэг 3 3-р хэсэг . . . . . . . сум, дүүргийн салбар хорооны дүн Тойргийн дүн Тойргийн хорооны дарга /................................................./Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /................................................/ Гишүүд /................................................/ /................................................/ /................................................/
 7. 7. Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журмын 2 дугаар хавсралт УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАНУлсын Их Хурлын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хороо 2012 оны ..... дугаар. . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүрэг сарын .....-ны өдөр Саналын хуудасны тоо Үүнээс Санал Нэрийн хураалтад Сонгогч Зөөврийн Санал жагсаалтад Салбар, хэсгийн зарцуулсан буруу Сонгогч битүүм- авах өдөр Зарцуулагдаагүй үлдсэн№ бичигдсэн Зөрүү хорооны дугаар хуваари- Хүлээн саналын тэмдэглэл урьдчилж жилсэн суурин саналын хуудасны тоо сонгогчдын /+/ илүү лагдсан авсан хуудасны хийснээс санал өгөхөд хайрцгаар хайрцгаар тоо /-/дутуу тоо хүчингүй зарцуулсан санал санал болгосон авахад авахад 1 1-р хэсэг 1300 2 2-р хэсэг 1950 . . . . . . сум, дүүргийн салбар 3250 хорооны дүн 1 3-р хэсэг 1700 2 4-р хэсэг 2000 . . . . . . сум, дүүргийн салбар 3700 хорооны дүн ТОЙРГИЙН ДҮН Тойргийн хорооны дарга /............................................../ Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /............................................./

×