Hicheel sanaliin+huudas01 [compatibility mode]

621 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hicheel sanaliin+huudas01 [compatibility mode]

 1. 1. Сонгуулийн өдөр ирцийн бүртгэлийг нээхээсөмнө Сонгогчийн нэрийн жагсаалтаас зөөврийн хайрцгаар санал өгсөн сонгогчдын ирцийн мэдээг бүртгэсэн байх ёстой.
 2. 2. Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэлтэйэсэхээ шалгуулж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтадгарын үсэг зурж баталгаажуулсаны дараа саналынхуудас авна.Саналын хуудас авсан сонгогч санал бэлтгэхбүхээгт очиж саналаа нууцаар гаргана./санал авахбайранд болон бүхээгт санал хэрхэн тэмдэглэхзаавар байна/Сонгогч саналаа буруу тэмдэглэвэл санал тоолохтөхөөрөмжд хийхийн өмнө энэ тухайгаа хэсгийнхороонд мэдэгдэн хураалгаж дахин нэг удаасаналын хуудас авч болно.
 3. 3. Иргэний бүртгэлийн хуудсыг иргэний үнэмлэхийн баруун дээд буланд үдэж тэмдэглэнэ. Энэхүү тэмдэглэлийг санал хураа байранд өөрийн биеэр ирж саналаа өгсөн иргэний үнэмлэхэд хорооны гишүүн хийнэ
 4. 4. Саналын хуудасны нэр дэвшигч, нам, эвслийн нэрийнөмнөх дугуй дотор тэмдэглэсэн, санал тоолохтөхөөрөмжид уншигдахуйц хэмжээний, бүх төрлийнхэлбэр дүрсээр будсан тэмдэглэлийг саналаа зөвтэмдэглэсэн гэж үзнэ.Саналын хуудасны нэр дэвшигч, нам, эвслийн нэрийнөмнөх дугуй дотор тэмдэглэсэн саналын тэмдэглэлдугуй улаан хүрээнээс давсан ч саналаа зөвтэмдэглэсэн гэж үзнэ.Саналын хуудасны нэр дэвшигч, нам, эвслийн нэрийнөмнөх дугуй дотор тэмдэглэсэн санал уншигдахуйцхэмжээгээр танигдаагүйгээс саналын хуудсыг саналтоолох төхөөрөмж буцаан гаргасан тохиолдолд тухайнсонгогчид саналын тэмдэглэгээгээ саналын хуудсандгүйцээж будах боломжийг хэсгийн хороо нэг удааолгоно.
 5. 5. Саналын хуудасны нэр дэвшигч, нам, эвслийннэрийн өмнөх дугуйгаас өөр газарт тэмдэглэсэнтэмдэглэлийг саналын хуудсанд бичигдсэн заавартзааснаас өөр тэмдэглэл хийсэнд тооцно.Саналын хуудасны нэр дэвшигч, нам, эвслийннэрийн өмнөх дугуй дотор тэмдэглэсэн тэмдэглэлуусч хуудасны нөгөө талд тодорч гарсантохиолдлыг зааварт зааснаас өөр тэмдэглэл гэжүзэхгүй.
 6. 6. Зөв будалт гэж үзнэ
 7. 7. Зөв будалт гэж үзнэ
 8. 8. Зөв будалтгэж үзнэ
 9. 9. Зөв будалтгэж үзнэ
 10. 10. Зөв будалтгэж үзнэ
 11. 11. МУИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 46.4-д намэвсэл, нэр дэвшигчийн авсан саналын дүнгсаналын хүчинтэй хуудсаар тооцно гэж заасан.МУИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 46.9-дСаналын хуудсанд огт тэмдэглэл хийгээгүйсаналын хуудсыг хүчинтэй саналын хуудасттооцож, хэнийг ч дэмжээгүй санал гэж үзнэ. 47.1.Дор дурдсан саналыг хүчингүйд тооцно: 47.1.1.энэ хуулийн 46.3.5, 46.3.6-д заасансанал; 47.1.2.тойрогт ногдсон мандатын тооноосилүү, эсхүл дутуу нэр дэвшигчийн төлөө өгсөнсанал; 47.1.3.нэгээс илүү нам, эвслийн төлөө өгсөнсанал.
 12. 12. 47.2.Дор дурдсан тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно:47.2.1.баталсан загвар, шаардлагыг хангаагүй саналын хуудсаар санал өгсөн;47.2.2.сонгогчоос саналаа хэрхэн тэмдэглэх талаарх саналын хуудас дахь зааварт зааснаас өөр тэмдэглэл хийсэн.Нэр дэвшигч бүрийн арын үр дүнгээс дүнг тогтоол дээр бичих хэрэгтэйг анхаарах
 13. 13. Сонгогчдын санал авах ажиллагааг санал авахөдрийн 07.00 цагаас 20.00 цагт явуулждуусмагц санал тоолох ажиллагааг эхлүүлнэ.
 14. 14. • хэсэгт хуваарилагдан ирсэн санал тэмдэглэх зориулалтын бүх үзгийг боож битүүмжлэн тэмдэглэлд1 тусгана. • сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн сонгогчийн тоо, зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар саналаа өгсөн сонгогчдын тоог сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг2 үндэслэн тус бүрд нь гарган зарлаж, тэмдэглэлд тусгана. • сонгогчдын нэрийн жагсаалтын хуудас бүрийн доод талд тухайн хуудсанд бичигдсэн сонгогчдын тоо, санал өгсөн сонгогчдын тоог бичиж, хэсгийн хорооны тэмдэг дарна. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын сүүлийн хуудсанд санал3 өгсөн нийт сонгогчийн тоог тэмдэглэж, хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсгээ зурж, хэсгийн хорооны тэмдэг дарж баталгаажуулна.
 15. 15. • санал өгсөн нийт сонгогчийн тоо санал авахад зарцуулсан саналын хуудасны тоотой тохирч байгаа эсэхийг тулган шалгаж, эцсийн тооцоо гаргаж энэ тухай тэмдэглэлд тусгах. Санал өгсөн нийт сонгогчийн тоо нь санал тоолох төхөөрөмжид уншигдсан,4 зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авахад зарцуулсан саналын хуудаснуудын нийлбэртэй тэнцүү байна; • санал авахад зарцуулагдаагүй үлдсэн саналын хуудас болон сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс хураагдсан саналын хуудсыг тус тусад нь тоолж, саналын хуудасны баруун дээд өнцгийг зурагт үзүүлснээр хайчлан, боож битүүмжилж тэмдэглэлд5 тусгана. Битүүмжилсэн баглаа боодол дээр баримтын нэр, тоо ширхэгийг тодорхой бичнэ; • энэ журмын 4.3.4-д заасан ажиллагааг гүйцэтгэсний дараа зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар авсан саналын хуудсыг6 санал тоолох төхөөрөмжид хийж уншуулна;
 16. 16. • Санал хураалтын дүнг Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3-т заасан үзүүлэлтээр хэсгийн хэмжээнд нэгтгэн гаргасны дараа саналын хуудасны зарцуулалтын тайланг “Улсын Их Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам”-ын хавсралтад заасан маягтаар гаргаж мэдээллийг тэмдэглэлд тусгана.• Тухайн хэсгийн хорооны анх хүлээн авсан нийт саналын хуудасны тоо нь санал авахад зарцуулсан болон зарцуулагдалгүй үлдсэн саналын хуудасны нийлбэртэй тэнцүү байна. Хэрэв зөрүү гарвал хэсгийн хороо шалтгааныг шалган тогтоох бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл саналын хуудасны тоо ширхэгийг нэн даруй нягтлан тоолж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн, санал тоолох ажиллагаанд оролцогчдоор гарын үсэг зуруулна.• Санал авахад зарцуулсан саналын хуудасны тоо нь санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан болон сонгогч буруу тэмдэглэл хийж буцааж хураалгасан саналын хуудасны нийлбэртэй тэнцүү байна.
 17. 17. ICP машины дүнг хэвлэх Үр дүнг уншиж сонсгох Саналын хуудсыгхүчинтэй, хүчингүйгээр ялгаж багцлана.
 18. 18. 27-ны өдөр зөөврийн санал хураалттай холбогдуулжсаналын хуудас тэмдэглэх үзгээ гаргах./нэмэлт лацийгөнөөдөр саналын хуудасны уутны хамт тараана./Гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлахдаа дээдшатны хороотой болон холболт хийж байх нэг гишүүнгаргах. /мэдээ тайланг ирүүлж байх гэх мэт/28-ны өдөр хэсгийн хороон дарга бүртгүүлсэн утаснаастусгай дугаарт мессеж илгээж улсын хэмжээнд ирцийнмэдээг www.songuuli2012.gov.mn web хуудсандбайрлуулж түгээнэ. Иймд журамтай нь танилцахЦаасаар авдаг ирцийн мэдээ, санал хураалтын дүнгийнтухай СЕХ-оос баталсан журмын хавсралтуудыгбэлтгэж тавьсан байх.Ажил үүргийн хуваарийг сайтар нягтлаж батлах.
 19. 19. Сонгуулийн өдөр гишүүдийг саналыг нь өгүүлэх,хоол, ундыг гаднаас авчирч идүүлэх зэргээраль болох гишүүд, даамал, технологийнажилтан зэргийг зохион байгуулалт сайтайудирдаж явуулах.Туршилтын сонгуулийн үеэр гарсан алдаанддүгнэлт хийхЗарцуулагдаагүй үлдсэн болон сонгогч буруутэмдэглэлээ хийсэн саналын хуудсыг хадгалаххамгаалах.25, 45 насны сунгалт хийгдээгүй хугацаадууссан СНЖ бүртгэгдсэн иргэнийг саналхураалталд оролцуулна.
 20. 20. Иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн компьютерт мэдээллийн даамал CF КАРТАА хэрэглүүлэх. Байрны гадаад болон дотоод тохижилт, өглөө төрийн дуулал эгшиглүүлэх 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 6 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөлт оруулсан байна.“Хэсгийн хэмжээнд санал хураалтын дүнг нэгтгэнгаргахад сонгогчдын нэрийн жагсаалтад ...... Сонгогчбүртгүүлснээс ..... Сонгогч буюу хэсгийн нийтсонгогчлын ... Хувь нь санал хураалтад оролцсоныгтэмдэглэсүгэй. Гэжээ.

×