МОНГОЛ УЛС                СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ                ХОРООНЫ ТОГТООЛ2012 оны 03 дуга...
Сонгуулийн ерөнхий хорооны                      2012 оны ..... дугаар сарын ......-ний өдрийн    ...
цагдаагийн газар, хэлтэс, 1.2.4-т заасан сонгогчийн тодорхойлолтыг шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх байгууллага тус тус гаргана. ...
3.4. Санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 09 цагт хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүнсонгогчдын төлөөлөл, ажиглагчдыг байлцуулан санал а...
4.12. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авсан хэсгийн хорооны гишүүдсанал авч дууссаны дараа санал авах байранд ирж зө...
“Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар                                 санал авах тухай журам“-ы...
“Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар                  санал авах тухай журам“-ын 2 дугаар хавсралт     ...
“Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар                                   санал авах тухай жур...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Togt 18-zuuvriin bituumjilsen hairtsgaar sanal avah tuhai

646 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 18-zuuvriin bituumjilsen hairtsgaar sanal avah tuhai

 1. 1. МОНГОЛ УЛС СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ2012 оны 03 дугаар Улаанбаатарсарын 16-ны өдөр Дугаар 18 хот Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар авах журам батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.8 дахьхэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхийхорооноос ТОГТООХ нь: 1. “Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар авах тухай журам”-ыгхавсралтаар баталсугай. 2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сонгуулийн хороодын дарга нарт,биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хорооны нарийн бичгийн дарга /Ч.Содномцэрэн/-дтус тус даалгасугай. 3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2008 оны2 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Журам батлах тухай” 08 дугаар тогтоолыг хүчингүйболсонд тооцсугай. ДАРГА Н.ЛУВСАНЖАВ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ч.СОДНОМЦЭРЭН
 2. 2. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны ..... дугаар сарын ......-ний өдрийн ........ дугаар тогтоолын хавсралт ЗӨӨВРИЙН БИТҮҮМЖИЛСЭН ХАЙРЦГААР САНАЛ АВАХ ТУХАЙ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Улсын Их Хурлын сонгуулийн санал авах өдөр санал авах байранд хүрэлцэнирж чадахгүй сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар авах үйлажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 1.2. Дараах сонгогчийн саналыг түүний хүсэлт, эмнэлгийн магадлагаа, эсхүлхолбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн зөөврийн битүүмжилсэн саналынхайрцгаар санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 9-18 цагийн хооронд авна: 1.2.1. биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд өөрийнбиеэр хүрэлцэн ирж чадахгүй; 1.2.2. нийтийн дайчилгаанд хамрагдан ажиллаж байгаа; 1.2.3. захиргааны зөрчлийн улмаас баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан,таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан; 1.2.4 .байцаан шийтгэх албадлагын арга хэмжээний улмаас баривчлагдсан,цагдан хоригдсон. Хоёр. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх хүсэлт гаргах, түүнийг хэлэлцэн шийдвэрлэх 2.1. Биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд хүрэлцэн иржсаналаа өгч чадахгүй сонгогч зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх хүсэлтээсанал авах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хэсгийн хороонд бичгээр гаргана. 2.2. Энэхүү хүсэлт нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 2.2.1. Сонгогчийн эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрынтодорхой хаяг, утасны дугаар, гарын үсэг эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр,утасны дугаар гарын үсэг; 2.2.2. Санал авах байранд хүрэлцэн ирж чадахгүй шалтгаан, биеийн эрүүлмэндийн байдлын тухай тодорхой бичих; 2.2.3. Эмч, эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг хавсаргах; 2.3. Энэ журмын 1.2.2-1.2.4-т заасан сонгогчдын саналыг зөөврийн битүүмжилсэнхайрцгаар авах тухай холбогдох байгууллагууд албан бичгээр тодорхойлолт гаргажтухайн иргэд байршиж байгаа хэсгийн хороонд санал авах өдрөөс 5-аас доошгүйхоногийн өмнө ирүүлнэ. 2.3.1. Энэ журмын 1.2.2-т заасан сонгогчийн тодорхойлолтыг аймаг, нийслэл, сум,дүүргийн Засаг дарга, 1.2.3-т заасан сонгогчийн тодорхойлолтыг аймаг, нийслэлийн
 3. 3. цагдаагийн газар, хэлтэс, 1.2.4-т заасан сонгогчийн тодорхойлолтыг шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх байгууллага тус тус гаргана. 2.3.2. Энэ журмын 2.3 дугаар зүйлд заасан тодорхойлолтыг санал авах өдрийнөмнөх өдөр буюу зөөврийн хайрцгаар санал авах өдөр тухайн газарт /баривчлах,албадан саатуулах төвд г.м/ байх иргэний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, нас, хүйс,иргэний үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийнмэдээллийг тусган Сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан маягтын дагуу гаргана. 2.4. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх тухай холбогдох байгууллагынтодорхойлолт, сонгогчоос ирүүлсэн хүсэлт бүрийг хэсгийн хорооны хуралдаанаархэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 2.5. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах эсэх тухай хариуг сонгогчидсанал авах өдрөөс өмнө бичгээр, эсвэл амаар нэн даруй мэдэгдэнэ. 2.6. Сонгогчийн хүсэлтэд дурдсан үндэслэл, шалтгаан, эмч, эмнэлгийнбайгууллагын тодорхойлолтоор сонгогчийн биеийн эрүүл мэндийн байдал нь түүнийгсанал авах газар хүрэлцэн ирэхэд саад болохгүй нь нотлогдож байна гэж үзвэл хэсгийнхороо хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж болно. 2.7. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар саналыг нь авах сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг тусад нь гаргаж, хэсгийн хорооны хуралдаанаар батална. 2.8. Хэсгийн хороо зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар саналыг нь авахсонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн сонгогчийн нэрийг үндсэн нэрийнжагсаалтын тайлбар хэсэгт тэмдэглэнэ. 2.9. Хэсгийн хороо тухайн хэсгийн зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаарсанал өгөх сонгогчдыг байнга оршин суугаа газрын сонгуулийн хэсгийн сонгогчдыннэрийн жагсаалтаас хасуулах асуудлыг Улсын бүртгэлийн эрхэлсэн төрийн захиргааныбайгууллагад мэдэгдэнэ. 2.10.Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах сонгогчдын нэрийнжагсаалтыг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан маягтын дагуу гаргана. Түүндхэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурна. Гурав. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах чиглэл, хуваарийг батлах, мэдээлэх 3.1. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтыгүндэслэн санал авах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар хэсгийн хорооныхуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж санал авах чиглэл, хуваарийг батална. 3.2. Санал авах чиглэлд дэс дугаар, санал авахаар очих газрын нэр, сонгогчийноршин суугаа газрын хаяг, нэр, ирж очих чиглэл, хоорондын зай, зарцуулах хугацааг цаг,минутаар тооцож тусгана. 3.3. Санал авах хуваарийг гаргахдаа чиглэл тус бүрээр санал өгөх сонгогчийн тоо,саналын хуудасны тоо, саналын хайрцагны тоо, дугаар, лацны дугаар, хэсгийн хорооныгишүүн, тээврийн хэрэгслийн нэр, улсын дугаарыг нэгбүрчлэн бичиж үйлдэнэ.
 4. 4. 3.4. Санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 09 цагт хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүнсонгогчдын төлөөлөл, ажиглагчдыг байлцуулан санал авах зөөврийн хайрцгийг нээж,шалган битүүмжилж лацдсаны дараа санал авах зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагнытоо, түүгээр санал өгөх сонгогчийн тоо, санал авах хуваарь, хайрцаг болон лацныдугаарыг тусгасан мэдээлэл үйлдэж энэхүү мэдээлэлд хэсгийн хорооны бүх гишүүнгарын үсэг зурна. Дөрөв. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах 4.1. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар сонгогчийн саналыг тухайн хэсгийнхорооны хоёроос доошгүй гишүүн оршин суугаа газрын хаягаар нь очиж авна. 4.2. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах ажлын явцад ажиглагчийгхамт явуулж байлцуулж болно. 4.3. Хэсгийн хороо өөрийн унаагаар уг ажлыг гүйцэтгэнэ. 4.4. Хэсгийн хороо зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх сонгогчдыннэрийн жагсаалт, саналын хайрцаг, саналын хуудас зэргийг тухайн чиглэлд санал авахгишүүдэд хүлээлгэн өгнө. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт, саналын хайрцаг, саналынхуудасны бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах үүргийг хэсгийн хорооны гишүүдхариуцна. Энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж, байлцсан хэсгийн хорооны гишүүн бүр гарынүсэг зурна. 4.5. Хэсгийн хорооны гишүүн сонгогчийн иргэний үнэмлэхийг сонгогчдын нэрийнжагсаалттай тулган үзэж, тэмдэглэл хийж саналын хуудас олгоно. 4.6. Сонгогч саналаа нууцаар өгөх бөгөөд ийнхүү саналаа өгөх боломжоорхангагдсан байна. Санал өгөх үед санал авч буй байранд /айлд/ хэсгийн хорооныгишүүн, ажиглагчаас өөр хүн байхыг хориглоно. 4.7. Бие эрхтний согог, эрүүл мэндийн байдал, боловсролын түвшингээсшалтгаалан саналын хуудаст өөрөө тэмдэглэл хийж чадахгүй сонгогч өөрийнитгэмжилсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэний туслалцаа авч болно. Хэсгийн хорооныгишүүн энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ. 4.8. Сонгогч тэмдэглэл хийсэн саналын хуудсаа зөөврийн битүүмжилсэн саналынхайрцагт хийнэ. 4.9. Сонгогч саналаа өгөхдөө алдаа гаргаж саналын хуудсанд буруу тэмдэглэлхийсэн бол саналын хуудсыг зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагт хийхээс өмнө хэсгийнхорооны гишүүнд мэдэгдэж хураалган, дахин нэг саналын хуудас авч болно. Энэ тухайтэмдэглэл үйлдэнэ. 4.10. Хэсгийн хорооны гишүүн сонгогч санал өгснийг зөөврийн битүүмжилсэнхайрцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тэмдэглэж, сонгогчоор гарын үсэгзуруулна. 4.11. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрийнжагсаалтад бүртгэгдээгүй сонгогчийн санал авахыг хориглоно.
 5. 5. 4.12. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авсан хэсгийн хорооны гишүүдсанал авч дууссаны дараа санал авах байранд ирж зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаарсанал өгөх сонгогчийн нэрийн жагсаалт, саналын хайрцаг, олгоогүй үлдсэн болон буруутэмдэглэл хийсэн саналын хуудсыг битүүмжлүүлж, саналын хуудасны тооцоог тулганшалгуулж, хэсгийн хороонд хүлээлгэн өгнө. 4.13. Хэсгийн хорооны гишүүд зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авахаарочих үед сонгогч өөрийн хүсэлтэнд заасан хаягтаа байхгүй, эсвэл сонгогч хаягаатодорхой бичээгүйн улмаас олоогүй бол дараагийн сонгогчийн саналыг авахаар явна. Энэ тухай шалтгааныг тодорхой тусгасан тэмдэглэл үйлдэж байлцсан гишүүдгарын үсэг зурж баталгаажуулна. 4.14. Замдаа унаа машин саатах, зам тээврийн осол болох, хэсгийн хорооныгишүүн өвдөж гэмтэх, гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдох зэрэг нөхцөлбайдлын үед энэ талаар хэсгийн хороонд нэн даруй мэдэгдэж яаралтай арга хэмжээавахуулах, хэрэв ийм боломжгүй бол хэсгийн санал авах байр, ойрхон айл, суурингазарт даруй очих арга хэмжээг авна. Хэсгийн хороо нь энэ тохиолдолд хэрэв цагхугацааны боломжтой бол санал авах гишүүдийг дахин томилон явуулна. 4.15. Хэсгийн хорооны гишүүн саналын хуудас бүхий зөөврийн битүүмжилсэнхайрцгийг алдсан, гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд хэсгийн хороондоо нэн даруймэдэгдэнэ. 4.16. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авсан хэсгийн хорооны гишүүдсанал авсан тухай тайланг хэсгийн хороонд танилцуулна. 4.17. Энэ журам гадаад оронд байгаа сонгогчдод хамаарахгүй. --оОо---
 6. 6. “Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах тухай журам“-ын 1 дүгээр хавсралт УИХ-ын сонгуулийн …. дугаар тойргийн .….. хэсгийн хорооны ….. оны … сарын ….-ны өдрийн хуралдаанаар батлав ЗӨӨВРИЙН БИТҮҮМЖИЛСЭН ХАЙРЦГААР САНАЛ АВАХ ЧИГЛЭЛ1. Чиглэлийн дугаар ................................2. Чиглэлийн нэр ......................................3. Санал авах гишүүдийн нэр ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Санал авахаар очих Зарцуулах Тухайн газар газрын нэр, Тухайн газар хугацаа, Очих цаг, байгаа№ сонгогчийн оршин хүртэлхи зай /цаг, минут сонгогчдын суугаа газрын хаяг, /км-ээр/ минутаар/ тоо нэр123456 Бүгд Тайлбар: Чиглэл тус бүрийг хэсгийн хороо батална. Хэсгийн хорооны дарга: /………………………………/ Нарийн бичгийн дарга: /………………………………/
 7. 7. “Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах тухай журам“-ын 2 дугаар хавсралт УИХ-ын сонгуулийн …. дугаар тойргийн .….. хэсгийн хорооны ….. оны … сарын ….-ны өдрийн хуралдаанаар батлав ЗӨӨВРИЙН БИТҮҮМЖИЛСЭН ХАЙРЦГААР САНАЛ АВАХ ХУВААРЬ Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах чиглэлийн дугаар (эсхүл нэр)№ №1 №21 Санал авах гишүүдийн нэр Санал өгөх сонгогчдын2 тоо3 Саналын хуудасны тоо Саналын хайрцагны тоо,4 дугаар, лацны дугаар Тээврийн хэрэгслийн нэр,5 улсын дугаар Санал авах байрнаас6 явах, буцаж ирэх цаг7 Тусгай зааварчилга Хэсгийн хорооны дарга: /………………………………/ Нарийн бичгийн дарга: /………………………………/
 8. 8. “Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах тухай журам“-ын 3 дугаар хавсралт ЗӨӨВРИЙН БИТҮҮМЖИЛСЭН ХАЙРЦГААР САНАЛ ӨГӨХ ХҮСЭЛТ Улсын Их Хурлын сонгуулийн ..... тойргийн ...... хэсгийн хороонд ................................................ Улсын Их Хурлын сонгуулийн .... тойргийн ..... хэсгийн сонгогч-.............................ны................................... би .................................................................................................................................................................................................................................................................шалтгааны учир зөөврийн саналын хайрцгаар санал өгөх хүсэлт гаргаж байна. Хүсэлт гаргасан сонгогчийн оршин суугаа газрын хаяг: ................................................................................................................................................................................................... Утасны дугаар: ............. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй бол түүний нэр ................................... Утасы дугаар: ............. Гарын үсэг: ................................ Эмнэлгийн магадлагаа ........................... хуудас хавсаргав. Хүсэлт гаргасан сонгогч /.................................................../ 2012 оны ..... сарын ..... өдөр ......цаг .....минут

×