Togt 14-mayagt, zagvaruud

570 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 14-mayagt, zagvaruud

 1. 1. МОНГОЛ УЛС СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ2013 оны 03 дугаар Улаанбаатарсарын 27-ны өдөр Дугаар 14 хот Маягт, загвар батлах тухай Монгол Улсын Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн МонголУлсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь: 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар хэрэглэгдэх Монгол УлсынЕрөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулийн ......... улсын ........ хотын салбар комисст санал өгөхөөр бүртгүүлсэнсонгогчдын нэрийн жагсаалт, гадаад улсад байгаа иргэн Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуульд оролцохоор бүртгүүлэх маягт, Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллах ................ нам /хамтарсан намууд/-ынсонгууль эрхэлсэн байгууллагын улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтныбүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллах ........... нам/хамтарсан намууд/-ын сонгууль эрхэлсэн байгууллагын аймаг, нийслэлийнхэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтны бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн2013 оны сонгуульд .............. нам /хамтарсан намууд/-аас нэр дэвшигчийн шадартуслагчийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллахухуулагчийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн ...........аймаг, нийслэлийн сонгогчийн тоо, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулиар гадаад улсад байгаа салбар комисст бүртгэгдсэн сонгогчийн тоо, сонгогчбуруу тэмдэглэл хийснээс саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаа саналынхуудас олгосон тухай тэмдэглэл, санал тоолох төхөөрөмж саналын хуудсыг таньжуншаагүйгээс саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаа саналын хуудас олгосонтухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн .............улсын ........... хотын салбар комисст саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаасаналын хуудас олгосон тухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулийн ирцийн мэдээ, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн
 2. 2. .............. аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны дүнгийн нэгтгэлийн маягтыг тус тусхавсралтаар баталсугай. 2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн намтар үйлдэх загвар,санал тоолсон дүнгийн тухай хэсгийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл, хяналтынтооллого явуулсан тухай хэсгийн хорооны тэмдэглэл, салбар комиссын санал авахажиллагааны тухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн........... аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны ажлын тайлан, сонгуулийнсурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн таних тэмдэг, .................. нам,хамтарсан намуудаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийг бүртгүүлэхээрирүүлсэн баримт бичиг хүлээлцсэн тухай тэмдэглэлийн загварыг тус тусхавсралтаар баталсугай. 3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2009 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Маягт, загвар батлах тухай” 12 дугаартогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. ДАРГА Ч.СОДНОМЦЭРЭН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Б.АЛТАНЖАРГАЛ
 3. 3. Маягт ЕС2013-01 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН БҮРТГЭЛ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Сонгуулийн Ерөнхий Үнэмлэхийн Нэр дэвшигчийн ургийн Нэр дэвшүүлсэн Хороонд бүртгүүлсэн Төрсөн дугаар № Нас, овог, эцэг /эх/-ийн болон нам /хамтарсан Тайлбар өөрийн нэр огноо хүйс намууд/-ын нэр шийдвэрийн огноо дугаар А Б В Г Д Е Ж З И Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Тэмдэг дарга /..................................................../ Нарийн бичгийн дарга /..................................................../
 4. 4. Маягт ЕС2013-02 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН . . . . . . . . УЛСЫН . . . . . . . . ХОТЫН САЛБАР КОМИССТ САНАЛ ӨГӨХӨӨР БҮРТГҮҮЛСЭН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Үндэсний гадаад Хамгийн сүүлд эх Саналын хуудас Сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, Одоо оршин суужД/д Нас Хүйс паспортын болон орондоо оршин сууж авсан сонгогчийн өөрийн нэр байгаа газрын хаяг регистрийн дугаар байсан газрын хаяг* гарын үсэгА Б В Г Д Е Ж З ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН: Салбар комиссын дарга: /..................................................../ Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга: /.................................................../ Жич: *- Сонгогчийн иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн албан ёсны бүртгэлтэй хаягийг бичнэ.
 5. 5. Маягт ЕС2013-03 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт ГАДААД УЛСАД БАЙГАА ИРГЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХООР БҮРТГҮҮЛЭХ МАЯГТ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Монгол Улсын Хамгийн сүүлд эх Үндэсний гадаад Төрсөн он, хилээр хамгийн орондоо оршин Одоо оршин сууж№ Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр паспортын болон сар, өдөр сүүлд гарсан сууж байсан газрын байгаа газрын хаяг регистрийн дугаар хугацаа хаяг* Сонгогч: ..................................... / / гарын үсэг Жич: - Энэхүү маягтыг асуулгын дагуу бүрэн гүйцэд, гаргацтай бөглөж, үндэсний гадаад паспортын хуулбарыг хавсаргана. - *Иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн албан ёсны бүртгэлтэй хаягийг бичнэ.
 6. 6. Маягт ЕС2013-04 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ .................................... НАМ /ХАМТАРСАН НАМУУД/-ЫН СОНГУУЛЬ ЭРХЭЛСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Сонгууль эрхэлсэн Харилцах хаяг, Бүртгүүлсэн огноо,№ Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Нас, хүйс Ажил, албан тушаал байгууллагад утасны дугаар үнэмлэхийн дугаар гүйцэтгэх ажилА Б В Г Д Е Ж Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Тэмдэг нарийн бичгийн дарга /..................................................../
 7. 7. Маягт ЕС2013-05 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ ............................... НАМ /ХАМТАРСАН НАМУУД/-ЫН СОНГУУЛЬ ЭРХЭЛСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Сонгууль эрхэлсэн Харилцах хаяг, Бүртгүүлсэн огноо,№ Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Нас, хүйс Ажил, албан тушаал байгууллагад утасны дугаар үнэмлэхийн дугаар гүйцэтгэх ажилА Б В Г Д Е Ж .......................... аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны Тэмдэг нарийн бичгийн дарга /..................................................../ Жич: Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сум, дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах намын сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтны бүртгэлийг энэхүү маягтаар гаргана.
 8. 8. Маягт ЕС2013-06 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛЬД ..............................-НАМ, /ХАМТАРСАН НАМУУД/-ААС НЭР ДЭВШИГЧИЙН ШАДАР ТУСЛАГЧИЙН БҮРТГЭЛ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Эцэг /эх/-ийн нэр, Бүртгүүлсэн огноо,№ Нас, хүйс Ажил, албан тушаал Харилцах хаяг, утас Тайлбар өөрийн нэр үнэмлэхийн дугаарА Б В Г Д Е Ж Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Тэмдэг нарийн бичгийн дарга /..................................................../
 9. 9. Маягт ЕС2013-07 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27 -ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ УХУУЛАГЧИЙН БҮРТГЭЛ .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Төлөөлж буй нам, Бүртгүүлсэн Эцэг /эх/-ийн болон Харилцах хаяг,№ хамтарсан намуудын Ажил, албан тушаал огноо, үнэмлэхийн Тайлбар өөрийн нэр утасны дугаар нэр дугаарА Б В Г Д Е Ж Сум /дүүрэг/-ын сонгуулийн хорооны Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /..................................................../
 10. 10. Маягт ЕС2013-08 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ............................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГОГЧИЙН ТОО .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Нэрийн жагсаалтад № Хэсгийн дугаар бичигдсэн сонгогчдын тоо А Б В ................................................ сум /дүүрэг/ 1 ...........-р хэсэг 2 ........... -р хэсэг 3 ........... -р хэсэг ................................................ сум /дүүрэг/ 1 ............-р хэсэг 2 ............-р хэсэг 3 ............-р хэсэг ДҮН Аймаг, Нийслэлийн сонгуулийн хорооны дарга /........................................../Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /........................................../ Жич: - Хэсгийн хороод энэхүү маягтын үзүүлэлтээр хэсгийн сонгогчдын тоог улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаар гаргуулан сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ. - Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэгтгэн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ. - Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нэгтгэн хүргүүлнэ.
 11. 11. Маягт ЕС2013-09 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР ГАДААД УЛСАД БАЙГАА САЛБАР КОМИССТ БҮРТГЭГДСЭН СОНГОГЧИЙН ТОО .......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр Нэрийн жагсаалтад № Салбар комиссын нэр бичигдсэн сонгогчдын тоо А Б В1 ..................улс, .......... хот2 ..................улс, .......... хот3 ..................улс, .......... хот ДҮН Комиссын дарга /........................................../Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /........................................../ Жич: - Салбар комисс энэхүү маягтын үзүүлэлтээр сонгогчдын тоог гаргаж төв Комисст хүргүүлнэ. - Төв комисс мэдээллийг нэгтгэн Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргүүлнэ.
 12. 12. Маягт ЕС2013-10 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН .......................... АЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/, ........................... СУМ /ДҮҮРЭГ/-ЫН ................. ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРОО СОНГОГЧ БУРУУ ТЭМДЭГЛЭЛ ХИЙСНЭЭС САНАЛЫН ХУУДАС ХУРААН АВЧ, ДАХИН НЭГ УДАА САНАЛЫН ХУУДАС ОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20 ... оны . . . дугаарсарын . . . -ны өдөр Дугаар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, нийслэл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн. . . . . . . . . . дугаар баг, хорооны . . . . . . . . . . . . байр, гудамжны . . . . . . . тоотод оршин суугч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь /РД: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, нийслэлийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . дугаархэсгийн сонгогчийн нэрийн жагсаалтын . . . . . . . . . . . дугаарт бүртгэгдсэн бөгөөд саналааөгөхдөө саналын хуудсанд буруу тэмдэглэл хийсэн тул саналын хуудсыг хураан авч дахиннэг удаа саналын хуудас олгов. Саналын хуудас хураан авч, олгосон: Хэсгийн хорооны гишүүн /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан: /........................................./ /........................................./ /........................................./ /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас хураалгаж дахин нэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . / эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 13. 13. Маягт ЕС2013-11 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН .......................... АЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/, .......................... СУМ /ДҮҮРЭГ/-ЫН ................ ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРОО САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ САНАЛЫН ХУУДСЫГ ТАНЬЖ УНШААГҮЙГЭЭС САНАЛЫН ХУУДСЫГ ХУРААН АВЧ, ДАХИН НЭГ УДАА САНАЛЫН ХУУДАС ОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар ... . . . . . . . . . . . . .аймаг, нийслэлийн . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн. . . . . дугаар хэсгийнсонгогчийн нэрийн жагсаалтын . . . дугаарт бүртгэгдсэн . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг,нийслэл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . . дугаар баг, хорооны . . . . . . . байр,гудамжны . . . . . тоотод оршин суугч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./РД: . . . . . . . . . . . . ./ -нд олгосон саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмж таньж уншаагүйтул уг саналын хуудсыг хураан авч дахин нэг удаа саналын хуудас олгов. Саналын хуудас хураан авч, олгосон: Хэсгийн хорооны гишүүн /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан: /........................................./ /........................................./ /........................................./ /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Мэдээллийн технологийн даамал: /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас хураалгаж дахин нэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . / эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 14. 14. Маягт ЕС2013-12 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ......................... УЛСЫН ...................... ХОТЫН САЛБАР КОМИСС САНАЛЫН ХУУДАС ХУРААН АВЧ, ДАХИН НЭГ УДАА САНАЛЫН ХУУДАС ОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20..... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, хот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . . дугаарбаг, хорооны . . . . . . . байр, гудамжны . . . . . тоотод бүртгэлтэй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь /РД: . . . . . . . . . . . . . . . . ., үндэсний гадаад паспортын дугаар. . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . улсын . . . . . . . . . . . . . . . . . хотын салбар комиссынсонгогчдын нэрийн жагсаалтын . . . . . . . дугаарт бүртгэгдсэн бөгөөд саналаа өгөхдөөсаналын хуудсанд буруу тэмдэглэл хийсэн тул саналын хуудсыг хураан авч дахин нэг удаасаналын хуудас олгов. Саналын хуудас хураан авч, олгосон: Салбар комиссын гишүүн /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан: /........................................./ /........................................./ /........................................./ /........................................./ (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал) Саналын хуудас хураалгаж дахин нэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . / эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 15. 15. Маягт ЕС2013-13 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ ................................................. аймаг, нийслэл ........ оны ....... дугаар сарын ......-ны өдөр 11 цагийн байдлаар 15 цагийн байдлаар 19 цагийн байдлаар 22 цагийн байдлаар Хэсгийн тооДэс дугаар Нэрийн Санал өгсөн Нэрийн Санал өгсөн Нэрийн Санал өгсөн Нэрийн Санал өгсөн Сум, дүүргийн жагсаалтад сонгогчдын жагсаалтад сонгогчдын жагсаалтад сонгогчдын жагсаалтад сонгогчдын нэр бичигдсэн бичигдсэн бичигдсэн бичигдсэн сонгогчдын тоо хувь сонгогчдын тоо хувь сонгогчдын тоо хувь сонгогчдын тоо хувь тоо тоо тоо тоо 1 2 3 4 … … … 29 30 ДҮН Аймаг, Нийслэлийн сонгуулийн хорооны дарга / . . . . . . . . . . . . . / Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /. . . . . . . . . . . . . ./ Жич: Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод дээрх үзүүлэлтийн дагуу нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ирцийн мэдээг нэгтгэн гаргаж тогтоосон цагт СЕХ-ны тухайн орон нутгийг хариуцсан ажилтанд мэдээлнэ.
 16. 16. Маягт ЕС2013-14 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ...................................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ . . . . он . . . . сар . . . . өдөр Үүнээс Нэрийн Санал Хүчингүй Хүчинтэй Санал огт жагсаалтад Сум, дүүрэг болон өгсөн саналын саналын ...-ийн төлөө ...-ийн төлөө ...-ийн төлөө тэмдэглээгүй бичигдсэн№ хэсгийн хорооны сонгогчийн хуудасны хуудасны өгсөн саналын өгсөн саналын өгсөн саналын саналын сонгогчийн дугаар /нэр/ хуудасны тоо тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 ....-р хэсэг2 ....-р хэсэг ............ сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны дүн3 ....-р хэсэг4 ....-р хэсэг ............ сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны дүн... НИЙТ ДҮН Аймаг /Нийслэлийн сонгуулийн хорооны дарга / . . . . . . . . . . . . . / Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /. . . . . . . . . . . . . ./ Жич: Нэр дэвшигчдийн авсан саналын хувийг mооцохдоо тухайн нэр дэвшигчийн авсан саналын тоог санал тоолох төхөөрөмжид уншигдсан нийт саналын хуудасны тоонд харьцуулан гаргана.
 17. 17. Загвар ЕС2013-15 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН НАМТАР ҮЙЛДЭХ ЗАГВАР 1. Ургийн овог 2. Эцэг /эх/-ийн нэр 3. Өөрийн нэр 4. Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг, газрын нэр 5. Төрсөн он, сар, өдөр 6. Нас, хүйс 7. Үндэс угсаа, Монгол Улсын уугуул иргэн эсэх 8. Регистрийн дугаар 9. Гэр бүлийн байдал /эхнэр, нөхөр, хүүхэд хэний хэн, тэдний төрсөн он, аймаг, хот, одоо эрхэлж буй ажил/ 10. Ураг төрлийн байдал /дээрх маягаар хүн тус бүрээр бичнэ/ 11. Боловсрол, мэргэжил, хаана, ямар сургуульд хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн 12. Эрдмийн зэрэг, цол, хаана, ямар сэдвээр, хэдэн онд хамгаалсан, ямар зэрэг цол хүртсэн 13. Аль байгууллагад, ямар албан тушаалд ажиллаж байсныг тэр үеийн нэрээр нь, он цагийн дарааллаар бичнэ 14. Албан тушаалын зэрэг дэв, цол 15. Төрийн эрх барих байгууллагад сонгогдож байсан эсэх /хэзээ, ямар байгууллагад сонгогдсон/ 16. Улсын алдар, цол, одон медаль, гадаад орноос авсан шагнал /шагнагдсан он цагийн дарааллаар бичнэ/ 17. Намын харъяалал, намын гишүүнд элссэн он, намын төв байгууллагад сонгуульт ажил эрхэлж байсан эсэх, одоо эрхэлдэг эсэх 18. Гадаад оронд түр болон удаан хугацаагаар ажиллаж, амьдарч байсан эсэх, хэрэв тийм бол хэдээс хэдэн онд, аль улсад, ямар шалтгаанаар амьдарч байсанЖич: * Нэр дэвшигч энэхүү загварын дагуу намтраа бичиж гарын үсгээ зурна. ** 4 х 6 хэмжээний цээж зураг 2 ширхэгийг хавсаргах ба зургаа jpg өргөтгөлтэй файлаар авчирна.
 18. 18. Загвар ЕС2013-16 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ............................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ........................... СУМ, ДҮҮРГИЙН ........... ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... ................................ /сум, дүүрэг/ Санал тоолсон дүнгийн тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураах ажил ..................................аймаг, нийслэлийн ........................................... сум, дүүргийн .......... дугаар хэсэгт 2013 оны....... дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цаг ......... минутад эхэлж ........ цаг ....... минутаддуусав. Санал хураалт эхлэхийн өмнө хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүн, сонгогчдын төлөөлөгчид........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ болон.................................................................................................................................................................................................................................................................................. нам, хамтарсаннамууд, Төрийн бус байгууллагаас томилсон ажиглагчидыг байлцуулан санал тоолохтөхөөрөмж, саналын бүх хайрцгийг шалган битүүмжилж,................................................................... дугаарын лацаар лацадсан болно. Хэсгийн хороо ................. ширхэг саналын хуудас сум, дүүргийн сонгуулийн хорооноосхүлээн авсан ба нийт ................ ширхэг саналын хуудсыг санал авах ажиллагаандзарцууллаа. Үүнээс: 1/ .....ширхэг саналын хуудсыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал хураахад, 2/ .....ширхэг саналын хуудсыг санал авах байранд санал тоолох төхөөрөмжөөр саналавахад зарцуулав. Сонгогч буруу тэмдэглэл хийсний улмаас буцааж хураалгасан ..... ширхэг саналынхуудас, санал тоолох төхөөрөмж таньж уншаагүйгээс буцаан хураан авсан ...... ширхэгсаналын хуудасны баруун дээд өнцгийг зааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгожбитүүмжилсэн нь ......... ширхэг баглаа болов. Баглааны дугаар ....... Зарцуулагдалгүй үлдсэн ....... ширхэг саналын хуудасны баруун дээд өнцгийг зааврындагуу хайчлан хүчингүй болгож битүүмжилсэн нь ....... ширхэг баглаа болов. Баглааныдугаар ....... Мөн алдагдаж үрэгдсэн, устсан ............. ширхэг саналын хуудас байсныг тухай бүрт ньтэмдэглэл хөтөлсөн болно. /тэмдэглэлийг хавсаргана/
 19. 19. Санал авах ажиллагаанд зарцуулсан (санал тоолох төхөөрөмжид хийсэн, зөөврийнбитүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авсан, сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс болонсанал тоолох төхөөрөмж таньж уншаагүйгээс хураагдсан саналын хуудас) болонзарцуулагдаагүй үлдсэн нийт саналын хуудасны тооны нийлбэр нь анх хүлээн авсансаналын хуудасны тоотой тохирч /........... ширхэгээр илүү/дутуу гарч зөрж/ байв, /саналынхуудасны тооцоог дахин нягтлах шаардлагатай гэж үзэв/. Дахин тооцоход саналынхуудасны зөрүү ................. ширхэг хуудас байв. Саналын хуудасны тооцоо ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... шалтгаанаар зөрсөнбайсныг олж тогтоон санал хураалтын дүн гаргах ажиллагаанд байлцсан хүмүүсттанилцуулав. Тус хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нийт ................. сонгогч бүртгэгдсэнээс....... сонгогч буюу ........ хувь нь саналаа өгсөн болно. Үүнээс шилжин ирсэн .................сонгогч, ................. сонгогч зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгсөн. Санал тоолох ......... ширхэг төхөөрөмжөөр санал авах байранд санал авахажиллагааг явуулж, ....... ширхэг зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авав. Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаас гарсан ................ ширхэг саналынхуудсыг......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмжид санал хураалтын ажиллагааэхлэхийн өмнө буюу 20... оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн ..... цаг ...... минутаас ..... цаг...... минутад хийж тоолуулав. .......................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан, .......................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан, .......................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан болно. Тус хэсэгт ..........................., .........................., ......................... дугаартай санал тоолохтөхөөрөмжүүдэд нийт .................. ширхэг саналын хуудас уншигдсанаас .................. ширхэгнь хүчинтэй, ................... ширхэг нь хүчингүй саналын хуудас байв. Нэр дэвшигч бүрийн авсан саналыг санал тоолох төхөөрөмжид уншигдсан нийт..................... ширхэг саналын хуудаснаас тооцон гаргавал: Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, Нэр дэвшигчийн төлөө өөрийн нь нэр Нам, хамтарсан өгсөн саналын /нэр дэвшигчдийг авсан саналын тоогоор намуудын нэр нь дараалалд оруулбал/ Тоо Хувь1.2.3.....Хэнийг ч дэмжээгүй санал Дүн
 20. 20. Санал тоолох ажиллагаанд ямар нэгэн зөрчил, саатал гараагүй болно. /Зөрчилсаатал гарсан бол тэр тухай тодорхой бичнэ/ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Хэсгийн хороо санал тоолох ........ ширхэг төхөөрөмжөөс санал хураалтын үр дүнгхэвлэж авсны дараа тус хэсгийн хороонд ажилласан мэдээллийн технологийн даамал.................................................. нь Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дэргэдэх Мэдээллийнтехнологийн төвд санал хураалтын үр дүнгийн мэдээллийг 20 ..... оны ......... дугаар сарын..........-ны өдрийн .......... цаг ........... минутад дамжуулсан болно. Мэдээлэл дамжуулахадямар нэгэн саатал гараагүй болно. /Саатал гарсан бол шалтгааныг тодорхой бичнэ./..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Саатлыг арилгахаар авсан арга хэмжээ: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Тус хэсгийн хороонд ................................. намаас ............. ажиглагч, .................................намаас ............. ажиглагч, ................................. хамтарсан намуудаас ............. ажиглагч,............................................................................................................................................. ТББ-аастомилогдсон ................. ажиглагч, нийт .................... ажиглагч ажиллалаа. Хэсгийн хорооны дарга /.........................................../Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /........................................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцуулан хэсгийн хорооны тэмдэг дарсан байна. Энэ тэмдэглэлд санал тоолох төхөөрөмж бүрээс хэвлэгдсэн санал хураалтын дүнг хавсаргана.
 21. 21. Загвар ЕС2013-17 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ................................. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ....................... СУМ, ДҮҮРГИЙН ............ ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООНД ХЯНАЛТЫН ТООЛЛОГО ЯВУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ..... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... ....................... /сум, дүүрэг/ Хяналтын тооллого явуулсан тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн .................................... аймаг, нийслэлийн........................................... сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны ....... оны ...... дугаар сарын ......дугаар тогтоолоор тус хэсэгт хяналтын тооллого хийгдэхээр сонгогдсон тул Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 55 дугаар зүзйлийн 55.14, 55.15-д заасны дагуухяналтын тооллогын ажиллагааг 20..... оны ....... дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цаг......... минутад эхлэв. .......... дугаар хэсгийн хороонд санал хураалтад нийт …...... санал тоолох төхөөрөмжашигласан бөгөөд тэдгээрт санал хураалтын дүнгээр нийт ..................... ширхэг саналынхуудас уншигдсан байв. Санал хураах ажиллагаанд ашигласан санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар: .......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж .......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж .......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж. .................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолохтөхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныгтодорхой бичнэ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ............................... Санал тоолох Хяналтын№ Нэр дэвшигчийн нэр төхөөрөмжийн дүн тооллогын дүн 1 2 3.....
 22. 22. .................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолохтөхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныгтодорхой бичнэ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ............................... Санал тоолох Хяналтын№ Нэр дэвшигчийн нэр төхөөрөмжийн дүн тооллогын дүн 1 2 3..... .................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолохтөхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныгтодорхой бичнэ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ............................... Санал тоолох Хяналтын№ Нэр дэвшигчийн нэр төхөөрөмжийн дүн тооллогын дүн 1 2 3..... Хяналтын тооллогын явцад ямар нэгэн зөрчил, саатал гараагүй болно. /Зөрчилсаатал гарсан бол тэр тухай тодорхой бичнэ. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Хяналтын тооллогын ажиллагаа 20..... оны ....... дугаар сарын ........ -ны өдрийн ..........цаг ......... минутад дуусав. Хяналтын тооллогод хэсгийн хорооны гишүүн ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... нар болон............................................................................................................................................................
 23. 23. ...................................................................................................................... нам, хамтарсаннамууд, .......................................................................................................................................Төрийн бус байгууллагаас томилсон .......... ажиглагч байлцлаа. Хяналтын тоологын дүнг Хэсгийн хорооны дарга .............................................. ньхэсгийн хорооны гишүүд, ажиглагчдад уншиж танилцуулсны дараа саналын хуудсуудыгтөрөл тус бүрээр багцлан битүүмжилсэн нь ............... ширхэг баглаа болов. Баглаа тус бүрдээр саналын хуудасны төрөл, тоо ширхэг зэрэг мэдээллийг бичсэн болно. Хяналтын тооллогын дүнг сонгуулийн бусад баримт бичгийн хамт зохих журмын дагуудээд шатны сонгуулийн хороонд хүргүүлэхээр болов. Хэсгийн хорооны дарга: /.............................../Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга: /.............................../ Гишүүд : /.............................../ /.............................../ /.............................../ /.............................../ /.............................../ Тэмдэглэлтэй танилцсан ажиглагчид: ............................................... намын /.............................../ ............................................... намын /.............................../ ............................................... намын /.............................../ ............................................... намын /.............................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцуулан хэсгийн хорооны тэмдэг дарсан байна.
 24. 24. Загвар ЕС2013-18 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН .............................. УЛСЫН ................................. ХОТЫН САЛБАР КОМИССЫН ТЭМДЭГЛЭЛ...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... ..................................... /сум, дүүрэг/ Санал авах ажиллагааны тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 20..... оны ээлжит сонгуулийн санал хураах ажил.................................. улсын ........................................... хотын салбар комисст 20..... оны .......дугаар сарын ........ -ны өдөр орон нутгийн цагаар .......... цаг ......... минутад эхлэв. Санал хураалт эхлэхийн өмнө салбар комиссын бүрэлдэхүүн, сонгогчдынтөлөөлөгчид .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. болон.................................................................................................................................................................................................................................................................................. нам, хамтарсаннамуудын сонгууль эрхэлсэн төв байгууллага болон ..................................................................төрийн бус байгууллагаас томилсон ажиглагчдыг байлцуулан саналын ............ ширхэгхайрцгийг шалган битүүмжилж, 1-р хайрцгийг ..................... дугаарын лацаар, 2-р хайрцгийг............................ дугаарын лацаар, 3-р хайрцгийг ...................... дугаарын лацаар лацадсанболно. Тус салбар комиссын сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нийт ................. сонгогчбүртгэгдсэнээс ................... сонгогч буюу ................... хувь нь саналаа өглөө. Санал хураалтын явцын тэмдэглэл: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Санал хураалтын ажиллагаа 20...... оны ....... дугаар сарын ......-ны өдөр орон нутгийнцагаар ............ цаг ..........минутад дуусав.
 25. 25. Салбар комисс санал хураалт дууссаны дараа битүүмжилсэн ......... ширхэг саналынхайрцгийг нээж сонгогчийн саналаа тэмдэглэсэн саналын хуудас бүхий битүүмжилсэндугтуйг тоолов. ......................... дугаар бүхий лацтай 1-р саналын хайрцгаас ................... ширхэгбитүүмжилсэн саналын дугтуй, .......................... дугаар бүхий лацтай 2-р саналын хайрцгаас................... ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй, .......................... дугаар бүхий лацтай 3-рсаналын хайрцгаас ................... ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй гарч, нийт салбаркомиссын хэмжээнд .................. ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй гарлаа. Энэ нь саналөгсөн нийт сонгогчийн тоотой тохирч байлаа. /тохирохгүй зөрж байсан тул дахин тоолов./Зөрсөн бол шалтгааныг тодорхой бичнэ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Санал авах ажиллагаанд зарцуулсан (сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс хураагдсансаналын хуудсыг оролцуулна) болон зарцуулагдаагүй үлдсэн нийт саналын хуудасны тоонынийлбэр нь анх хүлээн авсан саналын хуудасны тоотой тохирч /........... ширхэгээр илүү/дутуугарч зөрж/ байв, /саналын хуудасны тооцоог дахин нягтлах шаардлагатай гэж үзэв/. Дахинтооцоход саналын хуудасны зөрүү ................. ширхэг хуудас байв. Саналын хуудаснытооцоо .................................................................................................................................................................................................................................................................... шалтгаанаар зөрсөнбайсныг олж тогтоон ажиглагчдад болон уг ажиллагаанд байлцсан хүмүүст танилцуулав. Сонгогчийн битүүмжилсэн саналын дугтуйг ............ ширхэг баглаа болгон битүүмжлэнбаглаан дахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааны дугаар ............... Салбар комисс ................. ширхэг саналын хуудсыг Комиссоос хүлээн авсан ба нийт................ ширхэг саналын хуудсыг санал авах ажиллагаанд зарцуулсан. Үүнээс: сонгогчбуруу тэмдэглэл хийсний улмаас буцааж хураалгасан ................ ширхэг саналын хуудасныбаруун дээд өнцгийг зааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгож ............ ширхэг баглаа болгонбитүүмжлэн баглаан дахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааныдугаар ................ Зарцуулагдалгүй үлдсэн .............. ширхэг саналын хуудасны баруун дээд өнцгийгзааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгож ............ ширхэг баглаа болгон битүүмжлэн баглаандахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааны дугаар ............... Мөн алдагдаж үрэгдсэн, устсан .............. ширхэг саналын хуудас байсныг тухай бүртнь тэмдэглэл хөтөлсөн болно. /тэмдэглэлийг хавсаргана/ Салбар комисс битүүмжилсэн саналын хуудасны нийт ........ ширхэг баглаагсонгуулийн бусад баримт бичгийн хамт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухайхуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.3-т заасны дагуу Комисст хүргүүлэхээр Комиссынитгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ..................................................... ажилтай....................... –ын.................................. /РД: ...................., үндэсний гадаад паспортын дугаар ..................../-нд.......... оны ............. дугаар сарын ............. өдөр орон нутгийн цагаар .......... цаг ........ минутадхүлээлгэн өгөв. Сонгуулийн баримт бичиг хүлээлцсэн тухай баримт үйлдэв. /баримтыгхавсаргана/
 26. 26. Тус салбар комисст санал хураалт хуулийн дагуу явагдлаа. /Санал хураалтын явцадзөрчил гарсан бол зөрчлийн талаар болон зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тодорхойбичнэ/: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Салбар комисст санал авах ажиллагааг ................................. намаас .............ажиглагч, ................................. намаас ............. ажиглагч, ................................. хамтарсаннамуудаас ............. ажиглагч, ............................................... төрийн бус байгууллагаас ............ажиглагч, нийт .................... ажиглагч ажиглалаа. Салбар комиссын дарга /.............................../ Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга /.............................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцуулан хэсгийн хорооны тэмдэг дарсан байна.
 27. 27. Загвар ЕС2013-19 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ......................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр ...................................... 1. Зохион байгуулалтын ажлын талаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны харъяалагдах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд . . . . .сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд . . . . . хүн, . . . . . хэсгийн хороонд . . . . . . хүн ажиллалаа.Үүнээс сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны гишүүний . . . . . . . . . нь . . . . . . . . . . хувь ньэмэгтэй, хэсгийн хорооны гишүүдийн . . . . . . . . . нь . . . . . . . . . . хувь нь эмэгтэй байлаа. Сонгуулийн хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах сургалтыг . . . . удаа сум,дүүргийн сонгуулийн хороо, хэсгийн хороодын гишүүдэд зориулан 2013 оны . . . дугаарсарын . . . . –ны өдрөөс . . . . дугаар сарын . . . . . –ны өдрүүдэд ...... удаа зохион байгууллаа. 2. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын талаар 3. Сонгуулийн хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах сургалт, сурталчилгааны ажлын талаар 4. Сонгуулийн үеэр гарсан зөрчил, гомдол, маргаан, түүнийг шийдвэрлэсэн талаар 5. Санал, дүгнэлт ТАЙЛАН БИЧСЭН: Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны дарга: /........................................./Тэмдэг Нарийн бичгийн дарга: /........................................./
 28. 28. Загвар ЕС2013-20 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД АШИГЛАХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАНИХ ТЭМДГИЙН ЗАГВАР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА 2013 Намын нэр ............................................................................. Тээврийн хэрэгслийн төрөл ............................................... Марк ....................................................................................... Улсын дугаар ........................................................................ ...................................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО /Сонгуулийн хорооны тэмдэггүй бол хүчингүй/ Жич: - Авто машин, автобусны салхины шилны баруун доод буланд - Мопед, мотоциклын шатахуун хадгалах савны баруун талд нааж байрлуулна. - Энэхүү таних тэмдэг нь 15см х 10см-ийн харьцаатай байна.
 29. 29. Загвар ЕС2013-21 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт ............................................ НАМ, ХАМТАРСАН НАМУУДААС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХЭЭР ИРҮҮЛСЭН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ № Баримт бичгийн нэр Огноо Хуудасны тоо Тайлбар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлсэн тухай намын төлөөллийн төв байгууллага, 1 хамтарсан намуудыг сонгуульд төлөөлөх байгууллагын шийдвэр, тэмдэглэл Намууд хамтарч сонгуульд нэр дэвшүүлэх тухай 2 намын төлөөллийн төв байгууллагын хуралдааны шийдвэр 3 Намын дүрэм Нам нэр дэвшүүлэх асуудлаар намын дотоодод 4 мөрдөх журам 5 Нэр дэвшигчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 6 Нэр дэвшигчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг Нэр дэвшигчийн өр төлбөргүй болох тухай 7 мэдүүлэг Өр төлбөргүй болох тухай эрх бүхий 8 байгууллагын тодорхойлолт Ялгүйг нотолсон цагдаагийн байгууллагын 9 тодорхойлолт Төрийн жинхэнэ албан хаагч байсан бол төрийн10 албанаас чөлөөлөгдсөн тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр11 Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр Төрсний гэрчилгээ /Монгол Улсын уугуул иргэн12 болохыг нотолсон архивын лавлагаа/ Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын13 тодорхойлолт /Сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо оршин суусан тухай/ Нэр дэвшигчийн эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх,14 түүнтэй адилтгах баримт бичиг15 Нэр дэвшигчийн эцэг, эхийн эмнэлгийн дүгнэлт16 Нэр дэвшигчийн намтар Нэр дэвшигчийн 4 х 6 хэмжээтэй цээж зураг17 /2 ш/Баримт бичгийг 20 ..... оны ....... сарын ......-ны өдрийн ....... цаг ....... минутад хүлээлцэв.Баримт бичгийг хүлээлгэн өгсөн: ............................................... нам /хамтарсан намууд/-ын.............................................. ажилтай ................................................. / / Гарын үсгийн тайлал Гарын үсэгХүлээн авсан:Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны нарийн бичгийн дарга .......................................... / / Гарын үсгийн тайлал Гарын үсэг

×