Sanal avah, tooloh, barimt bichig huleelgen uguh

813 views
563 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sanal avah, tooloh, barimt bichig huleelgen uguh

 1. 1. САНАЛ АВАХ, ТООЛОХ, Д ҮНГ НЭГТГЭНХҮРГҮҮЛЭХ, СОНГУУЛИЙНАЖИГЛАЛТ,СОНГУУЛИЙН БАРИМТ БИЧИГХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХwww.gec.gov.mnМОНГОЛ УЛСЫН ЕР ӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2013
 2. 2. САНАЛ АВАХ ӨДӨРУИХ-ын 2013 оны 4 дүгээр сарын 11-нийөдрийн 25 дугаар тогтоол2013.6.26 – Лхагва гарагийн 7:00 – 22:00Бүх нийтээр амарна.Энэ өдөр:согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдах,соёл урлаг, үзвэр, спортын аливаа арга хэмжээзохион байгуулах,гадаа болон битүү талбайд үйл ажиллагаа явуулдагхудалдаа, үйлчилгээний төв ажиллахыг хориглоно.
 3. 3. • СНЖ-д бичигдсэн сонгогчийн тоо /ЗБСХайрцаг/• Саналын хуудасны индекс, дугаар• Саналын хуудасны тоон үзүүлэлтүүд• Санал авах хайрцгуудыг шалган лацдах /ICP/• ЗБСХайрцгийн саналын хуудсыг ICP-дуншуулах, /регистрийн дугаараар бүртгэлийн хуудас гаргуулах/• Тэмдэглэл хөтлөх- бүртгэлийн хуудас хавсаргана.• Ажиглагчдаар гарын үсэг зуруулна.САНАЛ АВАХ АЖИЛЛАГААэхлэхийн өмнө:
 4. 4. Сонгогч санал өгөх1• Иргэний үнэмлэх, хурууны хээ шалгуулна.• Сонгогчийн бүртгэлийн хуудас олгоно.2• Бүртгэлийн хуудас + иргэний үнэмлэхээ үзүүлж саналын хуудас авна. /брайлүсгийн хавтас/• СНЖ-д гарын үсэг зурна.3• Санал тэмдэглэнэ.• Хараагүй иргэн – /брайл үсгийн хавтас/4• Санал тоолох төхөөрөмжид хийнэ.• Хараагүй иргэн – /итгэмжилсэн хүний туслалцаатай/САНАЛЫН ХУУДАС ДАХИН ОЛГОХ:- Сонгогч саналаа тэмдэглэхдээ алдаа гарган буруу тэмдэглэл хийсэн бол;- Санал тоолох төхөөрөмж саналын хуудсыг таньж уншаагүй бол.
 5. 5. Санал тоолохСанал тоолохСанал тоолох төхөөрөмжөөр /ICP/ тоолно.ICP-д гэмтэл гарсан тохиолдолд 2 дахьболон нөөц ICP-д уншуулж тоолно.Санал тоолохоос өмнө:Санал өгсөн сонгогчийн тоо = саналынхуудасны тоо /эцсийн тооцоо гаргана/-Санал тэмдэглэх бүх үзгийг боож битүүмжилнэЗарцуулагдаагүй үлдсэн, сонгогч буруутэмдэглэл хийн хураалгасан саналынхуудсыг хүчингүй болгож, боожбитүүмжилнэ.22:00 цагт эхэлнэ.Ажиглагчид Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчид
 6. 6. Ажиглагч• Намын ажиглагч - хэсгийн хороо /4 хүртэл/ Санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө хүсэлт гаргана.• ТББ - хэсгийн хороо Санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө хүсэлт гаргана.• Гадаадын ажиглагч – СЕХ– Урт хугацааны ажиглагчид– Богино хугацааны ажиглагчидХОРИГЛОНО:-Нэр дэвшигч, төрийн албан хаагч ажиглагч байхыг хориглоно.
 7. 7. Санал тоолох• ICP-с санал хураалтын үр дүнг хэвлэж авна.1 хувь – СЕХ1 хувь – аймаг, нийслэлийн архив• ICP-с гарсан дүн нь тухайн хэсгийн саналхураалтын дүн байна.• Санал хураалтын дүнг хэвлэсний дараа үрдүнг нэн даруй МТТ-д дамжуулна.Санал тоолох цаг болоогүй байхад санал тоолуулахыг ХОРИГЛОНО.Санал тооллого завсарлахыг ХОРИГЛОНО.Санал хураалтын үр дүн дамжуулах ажиллагааг саатуулах, зогсоохыг ХОРИГЛОНО.
 8. 8. Хяналтын тооллого /Хуулийн 55.13/• Санал хураалт дуусмагц сонгоно.– Суманд – 1 хэсгийн хороо– Дүүрэгт – 2 хэсгийн хороо• Хяналтын тооллогын материалын 1%-ийгСЕХ-нд ирүүлнэ.АНХААРАХ ЗҮЙЛ:- ICP-с гарсан саналын хуудас бүхэн хүчинтэй.- Хүчингүй санал нь саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэлболохгүй.
 9. 9. Саналын хуудас битүүмжлэх• Санал тоолохоос өмнө:– Зарцуулагдаагүй үлдсэн саналын хуудас– Сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс хураагдсан саналынхуудас– ICP төхөөрөмж таньж уншаагүйгээс хураагдсан саналынхуудас• Санал хураалтын дүнг уншиж сонсгосныдараа:– ICP төхөөрөмжөөс гарсан саналын хуудас.АНХААРАХ ЗҮЙЛ:-Битүүмжилсэн саналын хуудасны битүүмжлэлийг задалж болохгүй./зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр/
 10. 10. Санал тоолсон дүнгийн тухайхэсгийн хорооны хуралдаанытэмдэглэл• Загвар ЕС2013-16• Бүрэн гүйцэд хөтөлнө.• ICP төхөөрөмжийн тайланг хавсаргана.– 1 хувийг СЕХ– 1 хувийг сум, дүүргийн СХ-гоор дамжууланаймаг, нийслэлийн СХ-нд нэн даруй хүргүүлнэ.
 11. 11. ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ *№Сум,дүүрэгболонхэсгийнхорооныдугаар/нэр/СНЖ-дбичигдсэнсонгогч-дын тооСанал өгсөнсонгогчийнХүчингүйсаналынхуудасныХүчинтэйсаналынхуудасныҮүнээс......-ийнтөлөө өгсөнсаналын......-ийнтөлөө өгсөнсаналын......-ийнтөлөө өгсөнсаналынСанал огттэмдэглээ-гүй саналынхуудаснытоотоо хувь тоо хувь тоо хувьтоохувьтоохувьтоохувьтоохувь1 1-р хэсэг1500 1200 80,00% 0 0% 1200 100% ... ... ... 10 0,832 2-р хэсэг... сум,дүүргийнсонгуулийнхорооны дүн123... сум,дүүргийнсалбархорооны дүн* 1-с дээш санал тоолох төхөөрөмжтэй бол бүх төхөөрөмжийн санал хураалтындүнгийн нэгтгэлээр хэсгийн хэмжээний дүнг гаргана.
 12. 12. Саналын хуудаснызарцуулалтын тайланСаналын хуудасны зарцуулалтын тайлан гаргана.Тооцоог алдаагүй хийсэн байна.Анххүлээнавсан СХСонгогч буруутэмдэглэснээс, ICPтаньж уншаагүйгээсбуцааж хураалгасанСанал тоолохтөхөөрөмжөөр болонзөөврийн хайрцгаар саналавсан СХ Зарцуулагдаагүйүлдсэн СХ
 13. 13. Саналын хуудасны зарцуулалтынтайлан№Сум,дүүргийнсонгуулийнхороо,хэсгийнхорооныдугаарСНЖ-дбичигдсэнсонгогч-дын тооСаналын хуудасны тооСаналхураалтадзарцуулсансаналынхуудаснытооүүнээсЗарцуулаг-даагүйүлдсэнсаналынхуудаснытооХуваа-рилагд-санХүлээнавсанЗөрүү/+/ илүү/-/ дутууСонгогч буруутэмдэглэсэнхийснээсхүчингүйболгосон /ICP/ЗБСХ-аарсанал авахадСанал авахөдөр СТТ-өөрсанал авахадА Б В Г Д Е Ж З И К Л1 1-р хэсэг 1500 1575 1575 - 1200 5 15 1180 3752 2-р хэсэг 2000 2100 2101 +1 1500 10 20 1470 601... сум,дүүргийнсонгуулийнхорооны дүн3500 3675 3676 +1 2700 15 35 26501 Ж = З + И + К Д - Ж23... сум,дүүргийнсалбархорооны дүн
 14. 14. Сонгуулийн баримт бичиг хүргүүлэх• Хэсгийн хороо– нэн даруй• Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо– нэн даруй• Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо– 3 хоногийн дотор нэгтгэн 2 хоногийндотор мэдээлнэ.• Сонгуулийн ерөнхий хороо
 15. 15. Сонгуулийн дүн мэдээ хүлээнавах - СЕХ• Хэсгийн хорооны санал хураалтын дүнгийнтухай тэмдэглэл• ICP төхөөрөмжийн үр дүн• Санал хураалтын дүнгийн нэгтгэл /аймаг,нийслэл/• Саналын хуудасны зарцуулалтын тайлан• Ажлын тайлан• Өргөдөл гомдлын талаарх мэдээлэл• Ажиглагчийн судалгаа /хэсэг бүрээр нэгтгэсэн/• СНЖ-д бүртгэгдсэн болон санал өгсөнхүмүүсийн хүйсийн судалгаа
 16. 16. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА
 17. 17. Нэр дэвшигчид туслах• Нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг нэгдсэнжурмаар олгоно. 2013.5.22 /сурталчилгаа/• Нэр дэвшигчид туслах – намын сонгуульэрхэлсэн байгууллагын ажилтанУлсын хэмжээнд – СЕХ /100 хүртэл/Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд – аймаг, нийслэлийнСХ /50 хүртэл/Сум, дүүргийн хэмжээнд /20 хүртэл/ – сум,дүүргийн СХ бүртгэж, үнэмлэх олгоно.• Ухуулагч – 200 сонгогч тутамд 1.
 18. 18. Сонгуулийн сурталчилгаа• Хэвлэмэл материал сонгогчдод түгээх• Зурагт самбар байрлуулах /хэсэг бүрт 2/• Далбааг гудамж талбайд байрлуулах /ухуулах байр,самбар, тээврийн хэрэгсэл/• Уулзалт, цуглаан хийх• Ухуулах байр ажиллуулах /хэсэг бүрт 2-оос илүүгүй/• Радио, ТВ-ийн нэвтрүүлэг, сурталчилгаа• Цахим хуудас /1/, мессэж ашиглах /хоногт 1-силүүгүй/
 19. 19. www.gec.gov.mnМэдээлэл, судалгаа, арга зүйн хэлтэс263602

×