Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Сонгогч Танаа

2,199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Сонгогч Танаа

  1. 1. СОНГОГЧ ТАНАА Монгол Улсын иргэн шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгээс• Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө Улсын Их Хурлаас товлон зарлана.• Санал авах өдөр нь сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын сүүлийн долоо хоногийн аль нэг ажлын өдөр байх бөгөөд санал авах өдөр нийтээр амарна.• Сонгогчийн саналыг санал авах өдөр 07.00 – 20.00 цагт санал авах байранд авна. СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО www.gec.gov.mn
  2. 2. • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ саналавах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байна. Сонгогчийг зөвхөн сонгуулийн нэг хэсэгт сонгогчдын нэг нэрийнжагсаалтад бүртгэнэ. • Сонгогчийн бүртгэлийн талаарх гомдол Сонгогчийн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэр сонгогчдыннэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол энэ тухайгомдлоо улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал авах өдрөөс10-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана. Санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад аливаа нэмэлт,өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. • Сонгогч шилжих Иргэдийн засаг захиргааны шилжилт хөдөлгөөнийг сонгуультовлон зарласан өдрөөс эхлэн санал хураалт дуустал улсынхэмжээгээр түр зогсооно. Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнөзогсооно. Сонгогч санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө шилжих болалбан ажил, эрүүл мэндийн зэрэг үндэслэл бүхий хүсэлтээ байнгаоршин суугаа газрын харьяа хэсгийн хороонд бичгээр гаргана. • Нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага Нэр дэвшигч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:- банк, хуулийн этгээд, иргэíд шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа, батлан даалтын өр болон хугацаа хэтэрсэн албан татварын өр төлбөргүй байх;
  3. 3. - ял шийтгүүлж байгаагүй, эсхүл ял шийтгүүлж байсан боловч Эрүүгийн хуульд заасны дагуу ялгүй болсон буюу ялгүйд тооцогдсон байх;- цэргийн жинхэнэ алба хаах үүргээ биелүүлсэн байх. Төрийн албан хаагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит болонтүүний оролцоотой байгууллагын удирдах албан тушаалтан Улсын ИхХурлын гишүүнд нэр дэвших бол сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарыннэгний өдрөөс өмнө төрийн албанаас болон ажил, албантушаалаасаа чөлөөлөгдсөн байна. • Нам, эвслээс нэр дэвшүүлэх Нам,эвсэл Улсын Их Хурлын сонгуульд 76-аас илүүгүй хүнийгнэр дэвшүүлэх бөгөөд нэр дэвшигчдийн 20-оос доошгүй хувь ньэмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна. • Бие даан нэрээ дэвшүүлэх Сонгуулийн эрх бүхий иргэн тойрогт бие даан нэрээ дэвшүүлжболно. Тойргийн хороо дээрх маягтыг бие даан нэрээ дэвшүүлэгчидтэмдэг дарж олгоно. Бие даан нэрээ дэвшүүлэгч нь тухайн тойргийн 801-ээс доошгүйтооны дэмжигч-сонгогчдын гарын үсгийг Сонгуулийн ерөнхийхорооноос баталсан маягтын дагуу зуруулах бөгөөд тухайн тойрогтхамрагдах аймаг, дүүрэг бүрийн сонгогчдын төлөөллийг оролцуулсанбайна. • Нэр дэвшигчид туслах Нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс сонгогчидтойгоо уулзах, сонгуулийнмөрийн хөтөлбөрөө сурталчлах ажилд нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэнбайгууллага, түүний ажилтан, нэр дэвшигчийн шадар туслагч, ухуулагчтусална. Ухуулагч нь сайн дурын үндсэн дээр ажиллана.
  4. 4. • Сонгуулийн сурталчилгаа Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал хурааж дуусталаливаа этгээд сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйлажиллагаа явуулахыг хориглоно: - сонгогчид мөнгө, эд бараа төлбөргүй тараах, хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэйгээр үзүүлэх, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах; - биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, түүнийг ивээн тэтгэх, хүлээн авалт, дайллага, цайллага зэрэг сонгуулийн сурталчилгаатай холбогдсон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах; - сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах; - хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим хуудас ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт зохион байгуулах, бусдыг гүтгэн доромжлох, хуурамч мэдээлэл тараах; - ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, аман хэлцэл хийх, хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах. • Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэд сонгуульд оролцох Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрладаг гàäààäóëñàä байгаа, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн сонгуулийн эрх бүхийиргэн сонгуульд оролцох эрхтэй. Гадаад улсад байгаа сонгогчид сонгуульд оролцож саналаа өгөхтухайгаа дипломат төлөөлөгчийн газартаа өөрийн биеэр иржбүртгүүлнэ.Гадаад улсад байгаа сонгогчид зөвхөн нам, эвслийнтөлөө саналаа өгнө. Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан авна.

×