Presentatie Schoolsanitatieprogramma Npl 26 Mei 2009

739 views
680 views

Published on

26 May 2009 - ICCO [A presentation in Dutch on school sanitation.]

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Op dit moment nog zo’n 80 miljoen niet naar school. En als ze gaan, barre kwaliteit (overvolle klassen, geen leraren, niet aangepast curriculum, in een taal die ze niet spreken).
 • ICCO sluit zich aan bij internationaal jaar sanitatie Feiten De gevolgen van sanitatie
 • Eisen van de EU (sanitatire normen) die bijdragen aan onze veiligheid. Faire Trade bananen.
 • Uitgenodigd om tijdens een genoeglijk diner gedachten uit te wisselen en oplossingen aan te dragen voor water gerelateerde problemen.
 • Enig idee hoeveel u verbruikt? 124 liter per dag Nederlander Sub-Sahara Afrika: 48% geen veilig drinkwater Slechts 0,26% van water wereldwijd beschikbaar voor consumptie. Toegenomen consumptie, toename wereldbevolking, meer vraagn vanuit indusrtie en landbouw. Concurrentie in visserij, toerisme, electriciteitsindustrie, huishoudens, etc Als er niets gebeurt: komende 25 jaar 50% geen toegang tot schoon drinkwater
 • Presentatie Schoolsanitatieprogramma Npl 26 Mei 2009

  1. 1. Meiden, Scholen, Milieu en Voedselzekerheid Een nieuwe aanpak door een nieuwe technologie
  2. 2. Millenniumdoel 2: Onderwijs <ul><li>In 2015 gaan alle kinderen, zowel meisjes als jongens, naar de basisschool </li></ul>
  3. 3. Millennium doel 3: Gendergelijkheid <ul><li>Gelijke kansen op onderwijs voor </li></ul><ul><li>jongens en meisjes </li></ul>
  4. 4. Milleniumdoel 7 Duurzaam leefmilieu <ul><li>In 2015 aantal mensen zonder schoon drinkwater en eenvoudige sanitatie gehalveerd </li></ul>
  5. 5. Schoon water is niet mogelijk zonder sanitatie
  6. 6. <ul><li>2.6 miljard personen geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen </li></ul><ul><li>Vies water doet meer dan 3 miljoen personen per jaar overlijden </li></ul><ul><li>Miljoenen kinderen in het zuiden missen school vanwege water-gerelateerde ziekten </li></ul><ul><li>Miljoenen meisjes gaan niet naar school o.a. vanwege een gebrek aan sanitaire voorzieningen </li></ul>
  7. 7. Waarom gaan er minder meisjes naar school?
  8. 8. <ul><li>“ Investeren in onderwijs voor meisjes levert niets op” </li></ul><ul><li>Traditionele of religieuze overwegingen </li></ul><ul><li>Zorg voor jongere broertjes, zusjes of zieke en oudere familieleden </li></ul><ul><li>Huwelijk en zwangerschap </li></ul><ul><li>Negatieve houding van leerkrachten tegenover meisjes </li></ul><ul><li>Niet gender-sensitive curriculum </li></ul><ul><li>Onveiligheid op scholen: geweld en verkrachting </li></ul><ul><li>EN….. </li></ul>
  9. 9. … door gebrek aan sanitaire voorzieningen op school
  10. 10. Gebrek aan privacy en waardigheid Gevaar voor verkrachting door gebrek aan veilige en gescheiden toiletten In de menstruatie leeftijd en -periode: grotere school uitval bij meisjes
  11. 11. Wat levert investeren in sanitatie en hygiëne op school op?
  12. 12. Schoon drinkwater op school bevordert de kwaliteit van het onderwijs en het effectief leren Het vermindert ziektes en worminfecties Gescheiden toiletten: privacy Hygiene onderwijs: kennis, gedrag en vaardigheden – Goed opgeleide kinderen (m.n. meiden) zijn motor voor ontwikkeling
  13. 13. ..en eco sanitatie levert nog veel meer impact op
  14. 14. Wat is ecosanitatie?
  15. 15. <ul><li>Hergebruik van menselijke excreta voor bemesting en/of biogas </li></ul><ul><li>Gaat uit van een waardeketen benadering: urine en faeces bevatten hoogwaardige meststoffen </li></ul><ul><li>Wereldwijde fosfaatcrisis maakt het extra noodzakelijk om deze fosfaatbron te gebruiken voor de landbouw </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde maakt biogas uit excreta aantrekkelijk en noodzakelijk </li></ul>
  16. 16. Bijkomende voordelen: Ecosan toiletten gebruiken zeer weinig water Door gescheiden opvang urine en vaste stof, minder stank en minder vliegen Urine is direct te gebruiken als bemesting Compostering is eenvoudig proces
  17. 17. Mogelijkheden voor biogas op scholen: <ul><li>Energie uit excreta en ander organisch afval </li></ul><ul><li>Van biogas naar electriciteit – samenwerking met TNO </li></ul><ul><li>Bereiding schoolontbijt op biogas spaart brandhout uit (bijv bij SIGN programma in Ghana) </li></ul><ul><li>Vermindert CO ² uitstoot </li></ul><ul><li>Kan wellicht carbon credits opleveren </li></ul>
  18. 18. Risico’s: <ul><li>Nieuwe technologie, nog niet grootschalig toegepast </li></ul><ul><li>Sanitatie is een taboe onderwerp </li></ul><ul><li>Hergebruik van excreta voor groententeelt? </li></ul><ul><li>Biogas heeft technische begeleiding nodig, is in Afrika nog niet altijd voorhanden (in Azie veel meer) </li></ul><ul><li>Onderhoud van toiletten, ook ecosan, vraagt om goed beheer </li></ul>
  19. 19. Verwachte impact van het programma <ul><li>Meer meiden naar school </li></ul><ul><li>Minder zieke kinderen </li></ul><ul><li>Minder honger door betere gezondheid en betere bodemvruchtbaarheid </li></ul>
  20. 21. <ul><li>… en ook: </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van de ecosan sector: bedrijven, microfinance sector, kennisinstellingen </li></ul><ul><li>Economische ontwikkeling door gezondere en beter opgeleide kinderen </li></ul><ul><li>Positieve impact op milieu: </li></ul><ul><li>hygienische leefomgeving </li></ul><ul><li>reductie CO ² uitstoot </li></ul><ul><li>minder ontbossing door gebruik biogas </li></ul><ul><li>Hogere inkomsten door verbeterde bodemvruchtbaarheid </li></ul>
  21. 22. Wat willen we met het programma bereiken? <ul><li>1 miljoen kinderen in zes Afrikaanse landen maken gebruik van verbeterde sanitaire voorzieningen op school (25.000 toiletten x 40 kinderen a € 5 per kind) </li></ul><ul><li>Aandacht voor ‘vergeten groepen’ , zoals gehandicapten </li></ul>
  22. 23. En: Vernieuwende en duurzame aanpak door hergebruik van afval: ‘c losing the loop’ School als motor voor ontwikkeling en vernieuwing Multi actor benadering: overheid, kerken, teacher-parent associations, bedrijfsleven, ngo’s Samenwerking in Nederland voor groter bereik
  23. 25. Wie zijn er allemaal betrokken bij ecosanitatie op scholen? <ul><li>Teacher-parents associations </li></ul><ul><li>Hygiene Clubs op scholen </li></ul><ul><li>Overheid: gemeente, ministerie Onderwijs e.a. </li></ul><ul><li>Lokale ondernemers (metselaars, onderhoud, verwerking excreta, verhandeling) </li></ul><ul><li>Lokale ngo’s </li></ul><ul><li>Kerken (als eigenaar van christelijke scholen) </li></ul>
  24. 26. Met wie werkt ICCO samen? <ul><li>WASTE Deskundig in stedelijke afvalverwerking </li></ul><ul><li>SIMAVI Focus op preventieve gezondheidszorg </li></ul><ul><li>SNS REAAL Leningen voor water en sanitatie </li></ul><ul><li>Waterfonds </li></ul><ul><li>TNO Technologie en innovatie </li></ul>
  25. 27. <ul><li>Deze droom verdient het om werkelijkheid te worden! </li></ul>

  ×