Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenwerken met bedrijven: Merca Dreo Sep'08

660 views

Published on

Companies as ICCO partners in poverty reduction: Presentation for SFED staff (in Dutch) September 2008.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerken met bedrijven: Merca Dreo Sep'08

 1. 1. Samenwerking Bedrijfsleven ICCO – Impulsis - Share People MercaDREO 2 september 2008
 2. 2. Presentatie <ul><li>Doel: wat en waarom ook alweer ? </li></ul><ul><ul><li>Diverse manieren, drie partners: ICCO, SP, Impulsis </li></ul></ul><ul><li>Onder welke voorwaarden ? Position Paper MVO & SB, Code of Conduct </li></ul><ul><li>Fondsenwerving+ Inhoudelijke en financiële doelen gecombineerd </li></ul><ul><li>Wat vraagt dit van ons ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Interne afspraken / Dynamics </li></ul></ul></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 3. 3. Doelen programma Samenwerking Bedrijfsleven <ul><li>Bedrijfsplan : </li></ul><ul><li>Verbetering marktpositie producenten via directe samenwerking; </li></ul><ul><li>Versterking van competenties t.b.v. bedrijfsprocessen & innovatie via platforms, initiatieven; </li></ul><ul><li>Versterking kennis & draagvlak over MVO via beïnvloeding & samenwerking in multistakeholder processen </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 4. 4. Manieren van samenwerking <ul><li>Kernactiviteiten </li></ul><ul><ul><li>Ketensamenwerking / investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Producten / diensten t.b.v. ondersteunende diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>BoP business </li></ul></ul><ul><li>=> ICCO </li></ul><ul><li>Betrokkenheid </li></ul><ul><ul><li>Delen van kennis, expertise, contacten </li></ul></ul><ul><li>=> Share People, ICCO </li></ul><ul><li>Draagvlak / bewustwording </li></ul><ul><ul><li>over MVO & armoedebestrijding </li></ul></ul><ul><li>=> Impulsis, Share People, ICCO </li></ul><ul><li>Lobby & beleidsbeïnvloeding </li></ul><ul><ul><li>ketenverantwoordelijkheid, certificering, partnerschappen </li></ul></ul><ul><li>=> ICCO </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 5. 5. Samenwerking in ketens = partnerschap? <ul><li>(0. Leveranciersrelatie) </li></ul><ul><li>Technische assistentie t.b.v. bestaand product </li></ul><ul><li>(NGO-interventie -> MVO, ‘ pro poor’ samenwerking) </li></ul><ul><li>PPP + P </li></ul><ul><li>Bijdrage aan diversificatie , kwaliteit, verdere markttoegang </li></ul><ul><li>Positief effect samenwerking op meso / macro-ontwikkeling </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 6. 6. Position Paper & Code of Conduct
 7. 7. Inhoud A. ICCO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1. Missie ICCO 2. Maatschappelijke verantwoord ondernemen 3. Visie ICCO op maatschappelijk verantwoord ondernemen B. ICCO en Samenwerking Bedrijfsleven 4. Duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling: Kansen voor ICCO en de private sector 5 Toegang tot Basisvoorzieningen en Democratisering en Vredesopbouw 6. Wat biedt ICCO? Instrumenten Impulsis en Share People 7. Uitgangspunten voor de samenwerking met individuele bedrijven Bijlage 1 Code of Conduct : ICCOs uitgangspunten en criteria voor samenwerking met bedrijven Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 8. 8. ICCO & MVO <ul><li>MVO = verantwoording over kernactiviteiten, betrekken stakeholders (ISO 26000 = Europose visie) </li></ul><ul><li>Raakvlak voor ICCO: People, Planet, Profit + Poverty (-alleviation) </li></ul><ul><li>Kernactiviteiten en effect op armoedebestrijding & duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><li>Actieve rol in samenleving en verantwoording afleggen </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 9. 9. Samenwerking met bedrijven <ul><li>Diverse niveaus en typen van bedrijven </li></ul><ul><li>Open deur beleid: geen enkel bedrijf is 100% duurzaam </li></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>ICCO zoekt kansen! DREO, TtB, D&V </li></ul><ul><li>Interne toets op (on-) gewenst gedrag, ICCO heeft verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie </li></ul><ul><li>Samen resultaten bereiken op OS / MVO doelen en erover communiceren </li></ul><ul><li>Waarden: transparantie, wederkerigheid, respect voor autonomie </li></ul><ul><li>Middelen: 4 rollen van ICCO </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 10. 10. Fondsenwerving+
 11. 11. <ul><li>Vormen van Fondsenwerving+ : </li></ul><ul><li>Donaties tot 50kE -> projectenetalage </li></ul><ul><li>Investeringen / garanties -> projectenportefeuille, maatwerk </li></ul><ul><li>Kapitaliseren van ‘in natura’ bijdragen ( kennis & expertise ) van bedrijven </li></ul><ul><li>Betaalde dienstverlening door ICCO </li></ul><ul><li>Combinaties </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 12. 12. Wat vraagt dit van ons? <ul><li>Position Paper + Code of Conduct </li></ul><ul><li>Handelen in lijn met Position Paper / Code of Conduct: o.a. </li></ul><ul><ul><li>Interne (zonodig externe) beoordeling bedrijf (voor / tijdens / na samenwerking) </li></ul></ul><ul><li>Expliciteren intern MVO beleid ICCO </li></ul><ul><li>Fondsenwerving </li></ul><ul><li>Centrale rol kerngroep FW-SB; </li></ul><ul><li>Gezamenlijk vastleggen diverse mogelijkheden voor samenwerking; </li></ul><ul><li>Inhoudelijke samenwerking in principe leidend; actieve opstelling vereist t.a.v. ‘bedrijf - gratis diensten’ of ‘ICCO – betaalde diensten’; </li></ul><ul><li>Incentives voor RBers/ afdelingen </li></ul><ul><li>Dynamics / CRM Invoeren van bedrijvencontacten </li></ul>Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 13. 13. En: positionering naar bedrijfsleven: intern divers, maar extern eenduidig; zonder tandeloze tijger ó f bulldog te worden ….. Doel – voorwaarden – fondsenwerving+ – interne afspraken
 14. 14. ICCOs veelzijdigheid … ?!

×