Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Overview tijd voor eten strategisch

 1. 1. Tijd voor Eten Tijd voor Eten bevordert dat kinderen op de school een gezonde lunch en professionele tussenschoolse begeleiding krijgen.
 2. 2. Wat is “ Tijd Voor Eten” ? • Lobbyist voor benodigde systeemverandering in beleid van zowel de Overheid als Private instellingen t.av. van gezonde voeding voor kinderen op school maar ook thuis. • Implementator van vernieuwend schoollunch concept dat zich kenmerkt door: Praktijkgerichte integrale aanpak om scholen mee te nemen in de voorziening van een op standaarden gebaseerde schoollunch.
 3. 3. Wat houd dat in? 1. Bevoordering van werkgelegenheid vwb opleiding gastvrouwen tezamen met DWI maar ook bevoordering van locale werkelegenheid in de hele keten van logistiek, cateraars en agrarische toeleveranciers 2. Een ontwikkeld ‘ businessmodel’ om schoollunches kostendekkend te maken voor scholen. (zonder verdere vervolg subsidie) 3. Het doorontwikkelen van beleidstandaarden voor deze lunch ogv juiste nutrienten en voedingswaarden per leeftijdscategorie om optimaal te leren en te preseteren. 4. Kennisuitwisseling en voorlichting voor scholen en ouders ogv Voeding, Leren en Gedrag. (incl .kennisnetwerken verbinden) 5. Bevorderen van integrale samenwerking tussen publieke en private partijen van MKB.
 4. 4. Achtergrond • Overheid en Beleid VWS falen => awareness en activatie maar geen verankering. • Veel Communicatie en Marketing acties (JOGG, “ ik kies bewust logo” etc) => weinig concrete implementaties • GGD-VWS-RIVM lopen allemaal achter • Geen ‘ overheidstandaard” – wetgeving ogv benodigde nutrienten=> Geen aandacht voor het aanleren van juist en gezond eetgedrag.
 5. 5. Wat hebben we nodig? • Private Funding als Co-financiering om huidge successen (pilots) te repliceren op andere plekken in Nederland Hoe? • Door bouwen van netwerk van mensen met banden in het bedrijfsleven en politiek die onze visie, aanpak en oplossing verder kunnen dragen • Door ons concept te linken aan City Marketing & Innovatie • Door integrale samenwerkingen te zoeken met andere maatschappelijk ondernemingen
 6. 6. Waarom? 14 % - 39 % van de de basisschoolkinderen zijn té dik. Ongeveer 2.400 nieuwe patiënten met anorexia of boulimia per jaar. Kosten van overgewicht in Nederland, € 505,4 miljoen per jaar. Indirecte kosten worden geschat op €2 miljard per jaar
 7. 7. Waarom nu actie ? Als je niets doet... • • • • Staat er straks in elke school een cola-automaat En een snackautomaat Of eet men bij de – mobiele - snackbar tegenover de school Of doet men mee aan andere initiatief als “JOGG” waarbij grote fabrikanten van “dikmakers” subtiel hun eigen producten aanprijzen.
 8. 8. Wat ? Invoering van een gezonde en lekkere schoollunch. Afhankelijk van de bijdrage van ouders/school/gemeente kan men kiezen voor drie formules:
 9. 9. Uit eten op school
 10. 10. “ Uit eten op school ” incl. Koks en gastvrouwen in opleiding
 11. 11. Lunch op school “ Gecatered”
 12. 12. De kwekerij in Osdorp, 3 km naast t Koggeschip. Kwekerij Osdorp is een bedrijf waarin zorg voor mensen en productie van duurzaam geteelde groenten worden gecombineerd. Onder leiding van 5 werkbegeleiders werken er dagelijks tussen de 30 en 40 cliënten in ons bedrijf, zij vinden hier een welkome dagbesteding. Sommigen van de hen krijgen voornamelijk zorg, anderen zijn productief bezig. Beide groepen ervaren dat het leuk is om te werken en om sociaal weer mee te doen, hierdoor gaan ze positief staan tegenover werk en een baan. Kwekerij Osdorp is onderdeel van Stichting Landzijde.
 13. 13. Wie doet wat? Voor 80% standaard, voor 20% maatwerk • Afhankelijk van: • • • • Participatie ouders/leraren Financiele draagkracht van school/ouders Implicaties als je niets doet… Subsidie vanuit: GGD, Gemeente, etc.
 14. 14. Wie gaat het betalen? • • • • Verkregen Financiering Kosten p/ school Aantal Gemeenten + aantal scholen Prijs per kind totaal + verdeling over TSO-ouders-Schoolbijdrage ( =plaatje mag als pagina 11 worden ingevoerd.)
 15. 15. 2,5+2,5+2,5=7,5
 16. 16. Je bent wat je eet
 17. 17. Tijd voor Eten: een bewezen formule EindrapportNoord-Holland mbt opschalingproject “ Tijd voorEten” Conclusie: •Tijd voor Eten sluit zo aan bij vijf belangrijke maatschappelijke thema's: •Gezonde voeding voor kinderen •Duurzame landbouw/ voedselvoorziening (gebruikmaken van zo veel mogelijk biologische streekproducten) •Opleiding en werkgelegenheid, met name voor kansarme vrouwen •Sluitende dag-arrangementen •Ontwikkeling van duurzame schoolgebouwen waar kinderen de hele dag goed 'onder dak’ zijn

Editor's Notes

 • Uitleg geven over het totaal aantal scholen dat bediend is over periode x etc alles uit het rapport. ( dit ook svp meenemen)

×