Schools for Africa in Mozambique

877 views

Published on

UNICEF wekt wereldwijd voor de naleving van kinderrechten. Om het recht op onderwijs te kunnen garanderen voor élk kind, overal ter wereld is nog een lange weg te gaan. Deze presentatie toont in een hele reeks foto's de realisaties en uitdagingen voor Mozambique. Deze passen in de campagne 'Schools for Africa"


Steun UNICEF 000-0000055-55
www.unicef.be

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Schools for Africa in Mozambique

 1. 1. Scholen in het hart van de gemeenschap Mozambique Kindvriendelijke Scholen Deze slideshow bevat muziek, zet je luidsprekers aan.
 2. 2. Kinderen in Mozambique hebben vandaag veel meer kansen om te leren dan voorheen. 83 procent van alle kinderen zijn ingeschreven in de lagere school, in 1992 waren dat er slechts 32 ten honderd.
 3. 3. De lange burgeroorlog die eindigde in 1992 bracht ernstige schade toe aan het onderwijssysteem. Honderdduizenden kinderen konden niet naar school. Maar dit was niet altijd het geval...
 4. 4. Children are caught in the conflict and suffer the brunt of the hostilities. In de decennia na het conflict stond de heropbouw van het land centraal. Sinds 1992 zijn er jaarlijks gemiddeld 500 nieuwe scholen gebouwd en 3500 leerkrachten aangeworven.
 5. 5. Slechts twee derde van de leerkrachten in de lagere school zijn opgeleid. But many challenges remain. Maar vele uitdagingen blijven bestaan
 6. 6. Er is gemiddeld één leerkracht voor 74 leerlingen.
 7. 7. Meer dan de helft van de kinderen verlaten de lagere school vooraleer ze in het vijfde leerjaar zijn geraakt. But many challenges remain.
 8. 8. Het zijn bij uitstek kinderen uit de armste families, wezen en meisjes die vroegtijdig de school verlaten of zelfs helemaal nooit naar school gaan. Armoede en aids sluiten vele kinderen uit van het onderwijs
 9. 9. Scholen Dat is meer dan scholen bouwen. Het gaat over kwaliteitsvol onderwijs. kind- vriendelijk maken
 10. 10. Kindvriendelijke scholen is een concept dat de uitdaging aangaat door de kwaliteit van het onderwijs in de ruime zin te verbeteren door middel van een reeks interventies. In Mozambique
 11. 11. Deze interventies worden geïmplementeerd in alle lagere scholen uit zeven districten onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, UNICEF en andere partners.
 12. 12. Het programma startte in 2006. Tegen het einde van 2009 zal het meer dan 300.000 kinderen bereiken in 750 scholen.
 13. 13. Een kindgerichte leermethodiek in een goed georganiseerd en onderhouden klaslokaal. Een kwaliteitsvolle leeromgeving
 14. 14. Leerkrachten en schoolhoofden opleiden en begeleiden in het lesgeven en het beheren van de school. Een kwaliteitsvolle leeromgeving
 15. 15. Schoolbanken en leer- en lesmateriaal voorzien, maar ook zorgen voor de heropbouw/renovatie van vervallen klaslokalen. It’s about teaching . Een kwaliteitsvolle leeromgeving
 16. 16. De ouders en de hele gemeenschap betrekken in schoolraden die mee instaan voor het beheer van de school en de opvolging van de schoolactiviteiten. It’s about teaching . Een kwaliteitsvolle leeromgeving
 17. 17. Het voorzien van veilig water, samen met gescheiden toiletten voor jongens en meisjes en vormingen over hygiëne. Toegang tot water, sanitair en hygiëne
 18. 18. Een gezondheidspakket voor scholen aanbieden inclusief vaccinatie, medische onderzoeken en doorverwijzing naar gezondheidscentra met geschoolde gezondheidswerkers. Gezondheid
 19. 19. Levensvorming over onderwerpen zoals hiv-preventie en gelijkheid tussen man en vrouw. Gezondheid
 20. 20. Opsporen van wezen en andere kwetsbare kinderen en hen het nodige basismateriaal bezorgen om degelijk te kunnen deelnemen aan onderwijs. Bescherming
 21. 21. Ondersteunen van sociale werkers in de gemeenschap om kinderen die uit het onderwijssysteem vielen terug naar school te sturen. Bescherming
 22. 22. Toegang tot sociale diensten en officiële instanties voor kinderen, zoals de geboorteregistratie. It’s about protection . Bescherming
 23. 23. Bewustmaking van het belang van onderwijs – zowel voor jongens als voor meisjes -, goede hygiëne en hiv-preventie in de gemeenschap via straattheater, radio en mobiele interventieteams. Betrokenheid van de gemeenschap
 24. 24. Yet, more than half of Mozambican children continue to live below the poverty line. Door inclusieve, beschermende en kindvriendelijke scholen te ondersteunen zorgen we ervoor dat elk kind zijn talenten kan ontplooien.

×