• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
User driven innovation maripuu
 

User driven innovation maripuu

on

 • 1,375 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,375
Views on SlideShare
465
Embed Views
910

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

2 Embeds 910

http://www.maripuu.eu 852
http://maripuu.eu 58

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  User driven innovation maripuu User driven innovation maripuu Presentation Transcript

  • 1Pärastlõunatee:„Kasutajast lähtuv innovatsioon.“Indrek Maripuuwww.maripuu.eu17. juuni 2013
  • {Indrek Maripuu}- 12 aastat koolitaja ja konsultandina;- ajurünnakud ja koosolekud 100+ organisatsioonis;- mõttemustrite murdminewww.maripuu.eu
  • Looduse, psühholoogia,juhtimise, pedagoogika ristmik.http://ait.maripuu.eu
  • 4www.maripuu.euAsukoht. Loodus. Inimesed.
  • {Harjumise jõud ja rajasõltuvus!}www.maripuu.eu
  • 1. Hüperkonkurents - kõike on võimalik toota üha kiiremalt jaodavamalt.2. Ostan kust tahan. Elan kus tahan. Töötan kus tahan.3. Tehnoloogia ülikiire areng.4. Finantssüsteemi ebakindlus.5. Sotsiaalsüsteem ja demograafia.6. Kõik otsivad kuidas homme ellu jääda....[Lähtekoht]www.maripuu.eu
  • Innovatsioonil on kolm suunda:1. hinnakonkurents,2. teadusavastused ja tehnoloogia areng,3. märkamata kliendivajadused.www.maripuu.eu
  • 75-96% arendusprojektidest, mida ettevõtted alustavad eisaavuta loodetud eesmärke.Enam kui 50% maailma suurfirmade juhtidest ei ole rahuloma ettevõtte innovatsiooni ROI-ga.Allikad: The Boston Consulting Group (2006): “Innovation 2005 and 2006”,Businessweek/Doblin Inc. (2005): “Get Creative – how to build innovative companies”, 1August 2005, Bain & Co. (2002): “Innovation Study, Harvard Business Review”.www.maripuu.eu
  • #1 {Hinnakonkurentsist lähtuvinnovatsioon}Organisatsiooni eesmärk on pakkuda tooteid,mida klient peab järjest taskukohasemaks. Hinnaalusel konkureerimine on sama vana kuiturumajandus.Kriitiline oskus: kulude alandamine.www.maripuu.eu
  • #2 {Teadusavastused jatehnoloogia areng}Organisatsiooni eesmärk on saada maksimaalset kasuteaduse ja/või tehnoloogia arengust. See aitab alandadaomahinda, pakkuda klientidele uut väärtust. On samutipika ajalooga, aga arenes tormiliselt 20-ndal sajandil.Kriitiline oskus: R&D ning selle tulemuste „tõlkimise“oskus.www.maripuu.eu
  • #3 {Märkamatakliendivajadused}Organisatsiooni eesmärk on uurida, leida jarahuldada kasutajate seni tuvastamata võirahuldamata vajadusi.Kriitiline oskus: kliendi vajaduse mõistminening selle toodeteks „tõlkimise“ oskus.www.maripuu.eu
  • [Kliendi vajaduste märkamine]Kasutajast lähtuv innovatsioon (user-driveninnovation) - süsteemne lähenemine uute toodete,teenuste, protsesside, organisatsiooni struktuurivmt arendamiseks, mis toetub kasutajatevajaduste, harjumuste või soovide mõistmisel.Kasutaja võib siin kontekstis olla nii tarbija,klient, partner, töötaja, hankija kui kodanik.www.maripuu.eu
  • Termini võttis 90ndatelõpus kasutuseleMIT professorEric Von Hippel.Tema peamine iva oli, etkoos kasutajagasuudetakse luua rohkemväärtust kui laboris võikontoris oletusi ja/võiteadusuuringuid tehes.„Pioneerriik“ maailmas:Taani.www.maripuu.eu
  • Oot-oot...Kliendi vajadus on ju aastasadu (-tuhandeid)toodete arenduse keskpunktis olnud? Selles polemidagi uut!Jah, aga see lähenemine pole kuni viimase ajaniolnud kuigi süsteemne, näiteks vähe on otsitudkasutaja kinnitust juba arendusprotsessis.www.maripuu.eu
  • {5 kasutaja kaasamise taset}1. Tuginemine senisel teadmisel, tundel jakujutlusvõimel.2. Kliendi käest küsimine a´la „milliseid uusitooteid / arendusi vajad?“, sh küsitlused.3. Kasutaja jälgimine toote kasutamisel, shfookusgrupid.4. Toodete tavapärases kasutamiskeskkonnasviibimine ja kliendi vajaduste märkamine.5. Klient kui tootearendaja – kliendile ei antaainult infot, vaid ta osaleb nii idee, prototüübi kuilõpptoote arenduses.allikas: potentialinyou (dk)www.maripuu.eu
  • Kaks suunda:1. Ettevõtte tahab kinnitust kas nende uus toodevõi teenus loob mingi kindla sihtgrupi jaoksväärtust.2. Kasutaja kui looja. Tooted mis üldjuhul sobivadsuurele sihtgrupile, ei sobi „äärmustele“. Viimaselpole sel juhul muud võimalust kui arendada omamodifikatsioon või täiesti uus toode.Sageli saab see alguse hobist või igapäevatöövajadustest. Üldjuhul sellised kasutajad jagavadoma ideid ja arendusi nii oma kogukonnas kuiväljaspool vabalt ja tasuta.www.maripuu.eu
  • #1 [Ettevõte tahab kinnitust]Vaja on aru saada, mida kliendidtegelikult tahavad, mitte mida meieusume, et nad tahavad või mida nadütlevad, et nad tahavad!www.maripuu.eu
  • Tootearendus on oma olemuselt probleemidelahendamise protsess. Olulised sammud:1. disaini - probleemi märkamine ja parima lahendusevälja töötamine2. ehita - mudeli või prototüübi tegemine3. katseta - eksperimendi korraldamine lahendusetoimimise kontrollimiseks4. analüüsi - eelmistest sammudest õppimine jajärelduste tegemine uue disaini jaokswww.maripuu.eu
  • 19[Kuidas testida kliendi soove?]Testimine! Ning selle jaoks tehtud minimaalsefunktsionaalsusega toode!{Mitte disaini jmt testimiseks, vaid põhioletuse testimiseks!}
  • KasutajatearvKasutajatearvAegToode kommertskasutusesAinult „early adopters“toode / prototüüp[Kuidas testida kliendi soove?] (2)www.maripuu.eu
  • 2130 aastase ajaloogafinantstarkvara firmaIntuit kaalus kas tuua väljamobiilpangarakenduse.Nad läksid muhvineidmüüma – sulas 2$,mobiilpanga rakenduseabil 1 $. Sooviti testida kasinimestel on nenderakenduse beetaversioonning kas nad viitsivadsellega „jännata“.www.maripuu.eu
  • „Ma ei vaja turu-uuringuid, sest kliendid ei tea,mida nad tahavad enne kui ma pole seda nendelenäidanud.“- Steve Jobswww.maripuu.eu
  • 23Minu esimene "toode" -PowerPointiga seinaltnäidatud fotod. Testisin,kas aitab leidaerinevaid ideid.Mängu teised olulisedetapid - ideedearendamine, valiminening elluviimiseplaneerimine – jäidkõrvale, sest kui kui"fotod" ei loo väärtust, siispole midagi valida.www.maripuu.eu
  • 24Ries: kui kahtled prototüübifunktsionaaluses, siis:lihtsusta!Järelduste tegemiseks onoluline õppida ühte asjakorraga, mitte testida tervetprotsessi / lahendust.[Seega: viska välja kõik, mis poleotseselt suunatud selle ühe asjaõppimisele.]www.maripuu.eu
  • #2 [Kasutaja kui looja]Kasutajate võimekus oma vajadustele vastavaidtooteid ise arendada on kasvanud hüppeliselt kuna:1. (info)tehnoloogia areng on teinudkättesaadavaks vajalikud töövahendid (CAD,3D printimine jne),2. väikepartiide tootmine on muutunud vägaodavaks.www.maripuu.eu
  • Kitesurfingu varustuse mõtlesid 90-ndatel välja surfarid.1999 aastal hakkasid mõned väiketootjad varustust tootma.2001a müüdi maailmas 5 000 komplekti, 2002a 30 000komplekti, 2003a 70 000 komplekti (=turumaht 100+ M$).www.maripuu.eu
  • Hobipuusepp Stephen Gass´i leiutis SawStop -tööpingi saag peatub 5 millisekundit peale sedakui puutub kasutaja sõrme. Kriimustab, aga sõrmjääb alles.www.maripuu.eu
  • Mida avalik sektor saabtaanlaste arvates teha?1. Interdistsiplinaarne kõrgharidus ning teadus- jaarendustöö – psühholoogia, sotsioloogia, antropoloogia,kunstid, ettevõtlus, tarbijakäitumise jmt.2. Samade teemade sissetoomine teisteleharidustasemetele (sh elukestvasse õppesse).3. Interdistsiplinaarsed innovatsioonikeskused-teaduspargid ülikoolide ja erafirmade koostöös.4. Võrgustumine riigiti, regiooniti, sektorite üleselt jne.Selle propageerimine ja eestvedamine.www.maripuu.eu
  • {Medici efekt}Medicid olid 13–17. sajandil mõjuvõimas Firenzepangandusdünastia, kes oli lisaks majandusele tugevaltesil ka võimustruktuurides, jõudes kolme pereliikme näolkoguni paavsti positsioonile.Medici pank oli üks tunnustatumaid Euroopas ningmõnedel andmetel ka teatud perioodil maailma suurimfinantsasutus.Oma kaasaegsetest eristus Medici perekond selle poolest,et toetas suures mahus kunstnike ja teadlaste tööd ningaitas sellega kaasa uute taieste ja leiutiste sünnile ningrenessansiajastu õitsengule.www.maripuu.eu
  • {Medici efekt}Selle aja Firenze legendid:Michelangelo, Donatello,Leonardo da Vinci ja GalileoGalilei jpt.Kuid enam kui üksikutetalentide pärast puhkesrenessanss Johanssoniarvates õitsele justsellepärast, et Firenzesse olikoondunud mitmeteelualade professionaalid, kesinspireerisid üksteist ja lõidedasiviiva ning innovaatiliseõhkkonna.www.maripuu.eu
  • Kõigesuuremtakistus?Meil on niitraditsioonilinevaldkond, et siinon raske midagiuutmoodi teha.www.maripuu.eu
  • Ragistame!1. Kuidas eri sektorite omavaheline koostöö ningkoostöö teadus- ja arendusasutustega saab toetadamaakonna ettevõtlust?2. Mida on võimalik teha innovatsiooni arenguksValgamaal?3. Kuidas saame aidata kaasa loomemajandusearenguks soodsate tingimuste loomisele?www.maripuu.eu
  • 33Teeme uute ideede jaoks ruumi!Kirjutage 3-5 minuti jooksul üles kõik tänaseprobleemiga seotud ideed, mis juba peaskeerlevad. Pange need kõrvale ja ärge ennehindamise etappi neid kasutage.NB! TRÜKITÄHEDwww.maripuu.eu
  • Ajukirjutamine: Pane 3 minuti jooksul kirja 3 ideed.NB! Jätke ideede vahele piisavalt ruumi täienduste jaoks! Andke paber naabrile. Järgmise 3 minuti jooksul täiendage ideid saadud paberil. Korrake kuni kõik on saanud kõiki ideid täiendada.NB! TRÜKITÄHEDwww.maripuu.eu
  • 40% 20%0% 40%TeostatavusSTOPMõjueesmärgile Maksimaalselt tohib olla väljakul 10 ideed. Ideede jagunemine peab vastama protsentidele, selleks: „Stop“ ideed tuleb arendada „?“ ideedeks. „?“ ideid võib arendada „“ ideedeks või saata reservi.RESERVNB! Aega: 10 minutit!www.maripuu.eu
  • Lae alla A0 suuruses: http://www.maripuu.eu/ideede-valimise-maatriks-tanaselt-koolituselt/
  • 37Kohtumiseni!www.maripuu.eu/blogiwww.facebook.com/ideemangMõttemustritemurdmiseblogi