Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teenusedisain

319 views

Published on

Teenusedisain: teenusearendaja tööriistakast

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teenusedisain

  1. 1. 1. lllis eelduseid ia oletusi oled teinud? on suurem tõenäosus. et need on valed kui õiged! 2. Pane need eeldused ia oletused paberile kiria! sihtgrupp? Probleem? llende soov seda lahendada? llalmidus maksta? kliendi teekond? kogemus ia enrotsioonid? 3. Mine räägi inimestega. kíi mõnigi kord inimesed ei tea. mida nad tahavad. llga nad on eksperdid ühel teemal - keegi ei tea neist paremini. mis probleemid neil on. seda saad nendelt oppida! 4. kui kaua rääkida? o llinult seni kuni vastused korduma hakkavad. ÜPRIS TÕENÄOLISELT TUNNED END ESIMENE KORD USNA KEHVASTI. 5. hlillest rääkida? Probleemide interviuu-kontrolli oletusi i „_ . ._„. , __L`_ slhtgrupua nende probleemi osas: P F *~ ” , . . ' P! 1 'm V! W l/ „¡„_, „J„3„ z, i'm ' qwakmuamíd Hugo" MJ [z Jznrlacicn ' nunnu. v, .r “JJ uk (IHEWJJQJI JUULI j . 6. Ehita prototüüp. Näita seda probleemi omanikele ia uuri kas ia kuidas see lahendab nende probleemi? kuula hoolega! küsi avatud küsimusi. mitte "kas sa teeksid x kui iuhtiks v? " 1. llõta tulemused luubi alla ia iärelda! Analüüsi kogutud inlot ia otsi mustreid: millised on erinevate ähktgšuppide sarnasused ia erinevused? kellele keskendud? r s. llõrdle iäreldusi algsete eelduste ia oletustega! llrutage omavahel ia vältige taiuvigul Take aetion! Iätkake õppimist s. t alustage uut ringi! :-l wwwmarípuu. eu/ teenusedisain lßllllalü E llUll a

×