Application of Computer in Government
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Application of Computer in Government

on

 • 1,822 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,822
Views on SlideShare
1,821
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
1

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ssssssss
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Application of Computer in Government Application of Computer in Government Presentation Transcript

 • การยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการภาครัฐ กรมสรรพากร การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารภาครัฐ
 • สมาชิกในกลุ่ม www.themegallery.com LOGO สาขาการจัดการทั่วไป A น . ส . ภัทรา มาสมาน รหัส 504411024 1 น . ส . มณีนุช มณีโชติ รหัส 504411025 2 น . ส . มณีรัตน์ แก้วมุณี รหัส 504411026 3 น . ส . สุวรรณดี ศรียา รหัส 504411045 4
 • ประวัติความเป็นมาการจัดเก็บภาษีอากร
  • การจัดเก็บภาษีอากรน่าจะเป็นวิวัฒนาการมาจากผลของการก่อสร้างราชอาณาจักรในยุคแรกๆของชนชาติไทย ที่ต้องมีการรบพุ่งเป็นสงครามกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เมื่อมีการรบชนะก็จะมีการกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สิน ลักษณะการได้มาซึ่งรายได้และทรัพย์สินข้างต้นเป็นการนำรายได้จากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจถือว่าเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง รัฐจำเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์แรงงานภายในประเทศ โดยการเกณฑ์แรงงาน อาจถือเป็นรูปแบบการเก็บภาษี ที่ไม่เป็นตัวเงินประเภทหนึ่งเช่นกัน จนกระทั่งต่อมาเมื่อมีการพัฒนาจนมีการนำระบบเงินตรามาใช้ในการแลกเปลี่ยนในราชอาณาจักร ถ้าผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นแรงงานต้อง การประกอบอาชีพเป็นอิสระก็อาจนำเงินตราที่หามาได้มาใช้ให้กับรัฐหรือเจ้าขุนมูลนายเพื่อขอความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อันเป็นก้าวหนึ่งของการเริ่มเป็นระบบการจัดเก็บภาษีอากรในระยะต่อมา
  www.themegallery.com LOGO View slide
 • www.themegallery.com ค่านิยม มุ่งมันซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ View slide
 • www.themegallery.com วิสัยทัศน์ ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ www.themegallery.com LOGO (1) บริหารงานในกระบวนการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประเมินผลการบริหารงาน (4) พัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย (2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เสียภาษีอากรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Text
 • ความเป็นมาของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • “ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีกัฟเวอร์นเมนท์ ( eGovernment)” คือ การที่ภาครัฐนำบริการของรัฐไปให้ประชาชนได้ใช้โดยผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ “ โครงการ อีเรฟเวนิว ( eRevenue)” หรือ การเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตโดยเกือบร้อยละ 80 ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีได้ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีผ่านเว็บของกรมสรรพากร ( www.rd.go.th)
  • รัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ต่างพากันเร่งรัดพัฒนานำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศของตนสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้ไม่มากก็น้อย สำหรับประเทศไทยทางรัฐบาลก็ไม่ควรหยุดนิ่งที่จะพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไปให้แซงหน้าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ประเด็นที่จะช่วยให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้งก็ควรที่จะพิจารณาด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากร หน่วยงานด้านไอที และความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
  www.themegallery.com LOGO
 • วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
  • เป็นการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบและยื่นแบบฯด้วยกระดาษ พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากรเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ไม่บังคับ แต่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิขอใช้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ เว้นแต่การยื่นแบบ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว เท่านั้น จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน
  www.themegallery.com LOGO
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ www.themegallery.com LOGO 2 3 กรมสรรพากรมิได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร 1 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากร ได้รับสิทธิพิเศษในการ ยื่นแบบฯ หลังเวลา 16.30 น . จนถึงเวลา 22.00 น . มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการหากข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบจะเตือนกลับไปในทันที 4
 • การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา www.themegallery.com LOGO แบบออฟไลน์ มี 7 ช่องทาง คือ ATM, Internet Banking, Tele - Banking, Mobile Banking, Counter Service ( ของธนาคาร ) , เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay at Post ( ไปรษณีย์ ) แบบออนไลน์ มี 1 ช่องทาง คือ e-Payment มี 2 ช่องทาง
 • ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้ โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ . พ . 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา
 • ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องยื่นแบบ ภ . ธ . 40 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ . ธ . 40 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา
 • ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบอื่นๆ เป็นผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นรายการนั้น ๆ เพื่อนำส่งภาษี
 • ขั้นตอนการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต www.themegallery.com LOGO ขั้นที่ 4 ป้อนหมายเลขผู้ใช้ ( User ID) และรหัสผ่าน ( Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร ขั้นที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ป้อนข้อมูลไว้จนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันการยื่นรายการดังกล่าวโดยคลิก " ตกลง ขั้นที่ 5 ป้อนข้อมูลตามแบบ ฯ ให้ครบถ้วน ขั้นที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ขั้นที่ 2 คลิกเลือก " บริการอิเล็กทรอนิกส์ " และเลือกหัวข้อ " บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน INTERNET ขั้นที่ 3 เลือกประเภทแบบที่มีความประสงค์จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 7. จะยืนยันการยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ทราบอีกครั้งทาง e-mail ในวันถัดไป และผู้ให้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ ขั้นที่ 8 โปรดสั่งพิมพ์แบบแสดงรายการที่ได้ทำรายการไว้ ขั้นตอนมีดังนี้
 • www.themegallery.com LOGO Text Text ตัวอย่างการยื่น ภ . ง . ด 90 ขั้นตอนที่ 1 เข้ากูเกิ้ล แล้วเข้าในส่วน ' ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2 เข้ามาหน้านี้แล้วคลิก ยื่นแบบ ภงด .90 ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะให้เรากรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขั้นตอนที่ 4 จะเข้ามาสู่หน้าแบบฟอร์ม ภงด . 90 ซึ่งระบบจะกรอกที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ให้เราพร้อมแล้ว ขั้นตอนที่ 5 จะเข้ามาสู่หน้าแบบฟอร์มข้างในของ ภงด . 90 จะเห็นแถบหลายแถบ ซึ่งหมายถึงเงินได้แต่ละประเภทนั่นเอง ขั้นตอนที่ 6 เมื่อคลิกแถบ 40(3) แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ ดูส่วนที่ 2 ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตรงนี้เรากรอกตามใบเสร็จที่สนพ . ให้เรามาเลยคือกรอกสองช่อง ช่องรายได้ และ ช่องจำนวนที่หัก ณ ที่จ่าย เมื่อกรอกเสร็จแล้วคลิกแถบ ' ผู้จ่ายเงินได้ ขั้นตอนที่ 7 จะเข้าสู่หน้านี้ ซึ่งระบบจะให้เรากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้ หมายถึง เลขของบริษัทที่จ่ายเงินได้ให้เรา ขั้นตอนที่ 8 คลิกแถบ ลดหย่อนและคำนวณภาษี ขั้นตอนที่ 9 ระบบก็จะสรุปให้ว่าเรามีภาษีต้องชำระหรือไม่เท่าไร ( หักลบกับภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเอง ) ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสีย ขั้นตอนที่ 10 หลังจากยื่นแบบไปสามวันแล้วเข้าไปตรวจสอบได้ว่าการขอคืนภาษีของเราถึงขั้นไหนแล้ว
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com LOGO
 • ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม
  • ต้องเดินทางไปเสียภาษีที่กรมสรรพากรด้วยตัวเอง
  • เสียเวลามากในการเสียภาษีแต่ละครั้ง
  • การดำเนินงานในการยื่นเสียภาษีมี่หลายขั้นตอน
  • ข้อมูลมีข้อผิดพลาดในการเสียภาษี
  • เสียค่าใช้จ่ายมากในการยื่นเสียภาษีแต่ละครั้ง
  www.themegallery.com LOGO
 • ประโยชน์ที่ได้รับจาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้
  • 1. ประโยชน์ต่อองค์กร
  • ประหยัดเวลาในการรับเสียภาษี
  • มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการหากข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบจะเตือนกลับไปในทันที
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับเสียภาษี
  • 2. ประโยชน์ต่อลูกค้า
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องในการเดินทางไปยื่นแบบฯและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากร
  • ได้รับสิทธิพิเศษในการยื่นแบบหลังเวลา 16.30 น . จนถึงเวลา 22.00 น .
  • 3. ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • สิ่งแวดล้อม
  • ลดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อน
  www.themegallery.com LOGO
 • ปัจจัยที่ทำให้ระบบประสบความสำเร็จ
  • ระบบการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ
  • ความรู้ความเข้าใจของพนักงานและประชาชนในการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต
  • การนำวิธีการทำงาน กระบวนการและเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีนักท่องเที่ยว ฯลฯ
  • การปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ให้ทันสมัย
  • ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของกรมสรรพากรและประชาชน
  www.themegallery.com LOGO
 • สิ่งที่กลุ่มได้รับจากการทำรายงานชิ้นนี้
  • ได้ทราบขั้นตอนในการเสียภาษีอากร
  • ได้ทราบถึงประโยชน์ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ของกรมสรรพากร
  • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  www.themegallery.com LOGO
 • อ้างอิง
  • http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php
  • http :// www . telecomjournal . net / index . php?option = com_content&task = view&id = 1692&Itemid = 39
  • ที่มา :: หนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 2540
  www.themegallery.com LOGO
 • www.themegallery.com สิ้นสุดการนำเสนอ