Application of Computer in Government

1,380 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ssssssss
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Application of Computer in Government

 1. 1. การยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการภาครัฐ กรมสรรพากร การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารภาครัฐ
 2. 2. สมาชิกในกลุ่ม www.themegallery.com LOGO สาขาการจัดการทั่วไป A น . ส . ภัทรา มาสมาน รหัส 504411024 1 น . ส . มณีนุช มณีโชติ รหัส 504411025 2 น . ส . มณีรัตน์ แก้วมุณี รหัส 504411026 3 น . ส . สุวรรณดี ศรียา รหัส 504411045 4
 3. 3. ประวัติความเป็นมาการจัดเก็บภาษีอากร <ul><li>การจัดเก็บภาษีอากรน่าจะเป็นวิวัฒนาการมาจากผลของการก่อสร้างราชอาณาจักรในยุคแรกๆของชนชาติไทย ที่ต้องมีการรบพุ่งเป็นสงครามกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เมื่อมีการรบชนะก็จะมีการกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สิน ลักษณะการได้มาซึ่งรายได้และทรัพย์สินข้างต้นเป็นการนำรายได้จากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจถือว่าเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง รัฐจำเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์แรงงานภายในประเทศ โดยการเกณฑ์แรงงาน อาจถือเป็นรูปแบบการเก็บภาษี ที่ไม่เป็นตัวเงินประเภทหนึ่งเช่นกัน จนกระทั่งต่อมาเมื่อมีการพัฒนาจนมีการนำระบบเงินตรามาใช้ในการแลกเปลี่ยนในราชอาณาจักร ถ้าผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นแรงงานต้อง การประกอบอาชีพเป็นอิสระก็อาจนำเงินตราที่หามาได้มาใช้ให้กับรัฐหรือเจ้าขุนมูลนายเพื่อขอความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อันเป็นก้าวหนึ่งของการเริ่มเป็นระบบการจัดเก็บภาษีอากรในระยะต่อมา </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 4. 4. www.themegallery.com ค่านิยม มุ่งมันซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. 5. www.themegallery.com วิสัยทัศน์ ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
 6. 6. หน้าที่ความรับผิดชอบ www.themegallery.com LOGO (1) บริหารงานในกระบวนการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประเมินผลการบริหารงาน (4) พัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย (2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เสียภาษีอากรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Text
 7. 7. ความเป็นมาของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>“ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีกัฟเวอร์นเมนท์ ( eGovernment)” คือ การที่ภาครัฐนำบริการของรัฐไปให้ประชาชนได้ใช้โดยผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ “ โครงการ อีเรฟเวนิว ( eRevenue)” หรือ การเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตโดยเกือบร้อยละ 80 ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีได้ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีผ่านเว็บของกรมสรรพากร ( www.rd.go.th) </li></ul><ul><li>รัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ต่างพากันเร่งรัดพัฒนานำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศของตนสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้ไม่มากก็น้อย สำหรับประเทศไทยทางรัฐบาลก็ไม่ควรหยุดนิ่งที่จะพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไปให้แซงหน้าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ประเด็นที่จะช่วยให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้งก็ควรที่จะพิจารณาด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากร หน่วยงานด้านไอที และความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 8. 8. วัตถุประสงค์ของการให้บริการ <ul><li>เป็นการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบและยื่นแบบฯด้วยกระดาษ พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากรเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ไม่บังคับ แต่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิขอใช้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ เว้นแต่การยื่นแบบ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว เท่านั้น จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 9. 9. ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ www.themegallery.com LOGO 2 3 กรมสรรพากรมิได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร 1 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากร ได้รับสิทธิพิเศษในการ ยื่นแบบฯ หลังเวลา 16.30 น . จนถึงเวลา 22.00 น . มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการหากข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบจะเตือนกลับไปในทันที 4
 10. 10. การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา www.themegallery.com LOGO แบบออฟไลน์ มี 7 ช่องทาง คือ ATM, Internet Banking, Tele - Banking, Mobile Banking, Counter Service ( ของธนาคาร ) , เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay at Post ( ไปรษณีย์ ) แบบออนไลน์ มี 1 ช่องทาง คือ e-Payment มี 2 ช่องทาง
 11. 11. ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้ โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ . พ . 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา
 12. 12. ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องยื่นแบบ ภ . ธ . 40 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ . ธ . 40 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา
 13. 13. ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ www.themegallery.com LOGO กรณีขอใช้บริการยื่นแบบอื่นๆ เป็นผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นรายการนั้น ๆ เพื่อนำส่งภาษี
 14. 14. ขั้นตอนการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต www.themegallery.com LOGO ขั้นที่ 4 ป้อนหมายเลขผู้ใช้ ( User ID) และรหัสผ่าน ( Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร ขั้นที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ป้อนข้อมูลไว้จนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันการยื่นรายการดังกล่าวโดยคลิก &quot; ตกลง ขั้นที่ 5 ป้อนข้อมูลตามแบบ ฯ ให้ครบถ้วน ขั้นที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ขั้นที่ 2 คลิกเลือก &quot; บริการอิเล็กทรอนิกส์ &quot; และเลือกหัวข้อ &quot; บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน INTERNET ขั้นที่ 3 เลือกประเภทแบบที่มีความประสงค์จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 7. จะยืนยันการยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ทราบอีกครั้งทาง e-mail ในวันถัดไป และผู้ให้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ ขั้นที่ 8 โปรดสั่งพิมพ์แบบแสดงรายการที่ได้ทำรายการไว้ ขั้นตอนมีดังนี้
 15. 15. www.themegallery.com LOGO Text Text ตัวอย่างการยื่น ภ . ง . ด 90 ขั้นตอนที่ 1 เข้ากูเกิ้ล แล้วเข้าในส่วน ' ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2 เข้ามาหน้านี้แล้วคลิก ยื่นแบบ ภงด .90 ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะให้เรากรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขั้นตอนที่ 4 จะเข้ามาสู่หน้าแบบฟอร์ม ภงด . 90 ซึ่งระบบจะกรอกที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ให้เราพร้อมแล้ว ขั้นตอนที่ 5 จะเข้ามาสู่หน้าแบบฟอร์มข้างในของ ภงด . 90 จะเห็นแถบหลายแถบ ซึ่งหมายถึงเงินได้แต่ละประเภทนั่นเอง ขั้นตอนที่ 6 เมื่อคลิกแถบ 40(3) แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ ดูส่วนที่ 2 ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตรงนี้เรากรอกตามใบเสร็จที่สนพ . ให้เรามาเลยคือกรอกสองช่อง ช่องรายได้ และ ช่องจำนวนที่หัก ณ ที่จ่าย เมื่อกรอกเสร็จแล้วคลิกแถบ ' ผู้จ่ายเงินได้ ขั้นตอนที่ 7 จะเข้าสู่หน้านี้ ซึ่งระบบจะให้เรากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้ หมายถึง เลขของบริษัทที่จ่ายเงินได้ให้เรา ขั้นตอนที่ 8 คลิกแถบ ลดหย่อนและคำนวณภาษี ขั้นตอนที่ 9 ระบบก็จะสรุปให้ว่าเรามีภาษีต้องชำระหรือไม่เท่าไร ( หักลบกับภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเอง ) ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสีย ขั้นตอนที่ 10 หลังจากยื่นแบบไปสามวันแล้วเข้าไปตรวจสอบได้ว่าการขอคืนภาษีของเราถึงขั้นไหนแล้ว
 16. 16. www.themegallery.com LOGO
 17. 17. www.themegallery.com LOGO
 18. 18. www.themegallery.com LOGO
 19. 19. www.themegallery.com LOGO
 20. 20. www.themegallery.com LOGO
 21. 21. www.themegallery.com LOGO
 22. 22. www.themegallery.com LOGO
 23. 23. www.themegallery.com LOGO
 24. 24. www.themegallery.com LOGO
 25. 25. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม <ul><li>ต้องเดินทางไปเสียภาษีที่กรมสรรพากรด้วยตัวเอง </li></ul><ul><li>เสียเวลามากในการเสียภาษีแต่ละครั้ง </li></ul><ul><li>การดำเนินงานในการยื่นเสียภาษีมี่หลายขั้นตอน </li></ul><ul><li>ข้อมูลมีข้อผิดพลาดในการเสียภาษี </li></ul><ul><li>เสียค่าใช้จ่ายมากในการยื่นเสียภาษีแต่ละครั้ง </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 26. 26. ประโยชน์ที่ได้รับจาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ <ul><li>1. ประโยชน์ต่อองค์กร </li></ul><ul><li>ประหยัดเวลาในการรับเสียภาษี </li></ul><ul><li>มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการหากข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบจะเตือนกลับไปในทันที </li></ul><ul><li>ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับเสียภาษี </li></ul><ul><li>2. ประโยชน์ต่อลูกค้า </li></ul><ul><li>ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องในการเดินทางไปยื่นแบบฯและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากร </li></ul><ul><li>ได้รับสิทธิพิเศษในการยื่นแบบหลังเวลา 16.30 น . จนถึงเวลา 22.00 น . </li></ul><ul><li>3. ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ลดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อน </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 27. 27. ปัจจัยที่ทำให้ระบบประสบความสำเร็จ <ul><li>ระบบการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>ความรู้ความเข้าใจของพนักงานและประชาชนในการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต </li></ul><ul><li>การนำวิธีการทำงาน กระบวนการและเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ </li></ul><ul><li>ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีนักท่องเที่ยว ฯลฯ </li></ul><ul><li>การปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ให้ทันสมัย </li></ul><ul><li>ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของกรมสรรพากรและประชาชน </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 28. 28. สิ่งที่กลุ่มได้รับจากการทำรายงานชิ้นนี้ <ul><li>ได้ทราบขั้นตอนในการเสียภาษีอากร </li></ul><ul><li>ได้ทราบถึงประโยชน์ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ของกรมสรรพากร </li></ul><ul><li>ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี </li></ul><ul><li>สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 29. 29. อ้างอิง <ul><li>http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php </li></ul><ul><li>http :// www . telecomjournal . net / index . php?option = com_content&task = view&id = 1692&Itemid = 39 </li></ul><ul><li>ที่มา :: หนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 2540 </li></ul>www.themegallery.com LOGO
 30. 30. www.themegallery.com สิ้นสุดการนำเสนอ

×