Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
อบรม E-commerce [พื้นฐานการตลาดออนไลน์]
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

E Marketing

Download to read offline

E Marketing

 1. 1. E-Commerce แก้จน ( กลยุทธ์การค้ายุคใหม่ ) อาจารย์ : สุนันท์ เชิญธง ( นันท์ ) - Customer Support Manager บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด www.TARAD.com - วิทยากร บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด www.TARAD.com E-Mail : Sunan@tarad.com [email_address] การศึกษา ปริญญาโท MIS มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 2. 2. เกิดอะไรขึ้นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ? <ul><li>เจ้าของกิจการ </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายเพิ่ม </li></ul><ul><li>ยอดขายลด </li></ul><ul><li>การแข่งขันเพิ่ม </li></ul><ul><li>ลูกจ้าง - พนักงาน - น . ศ . </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>เงินเดือนไม่เพิ่ม </li></ul><ul><li>เงินไม่พอใช้ </li></ul>
 3. 3. การทำการค้าออนไลน์ช่วยอะไรได้บ้าง ? <ul><li>เจ้าของกิจการ </li></ul><ul><li>เพิ่มช่องทางการค้า </li></ul><ul><li>เพิ่มยอดขาย </li></ul><ul><li>ต้นทุนในการทำต่ำ </li></ul><ul><li>ขยายพื้นที่ในการค้าไปได้กว้างไกล ( ทั่วไทย - ทั่วโลก ) </li></ul><ul><li>ค้าขายได้ 365 x 7 x 24 </li></ul><ul><li>ลูกจ้าง - พนักงาน - น . ศ . </li></ul><ul><li>เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง </li></ul><ul><li>ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ </li></ul><ul><li>สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจ </li></ul>
 4. 5. www.thanomsin.com
 5. 6. http://www.condomsanook.com/
 6. 7. http://bankultida.tarad.com/
 7. 8. http://nauschadaporn.tarad.com/
 8. 9. http://catcenter.tarad.com/
 9. 10. 6. ขั้นตอนการทำการค้าออนไลน์ <ul><li>ความรู้ - ความเข้าใจ </li></ul><ul><li>สินค้า - บริการ ที่ขาย ? </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ </li></ul><ul><li>การตลาดออนไลน์ </li></ul><ul><li>การวัดผล </li></ul><ul><li>คนทำ .! </li></ul>ใครมีครบทุกข้อแล้วบ้าง ?
 10. 11. 1. ความรู้ความเข้าใจ
 11. 12. <ul><li>ภาษาไทยแปลว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” </li></ul><ul><li>“ การซื้อขาย ผ่านช่องทางอิเล็คโทรนิค ( ออนไลน์ ) ” ไม่ว่าช่องทางไหนก็ตาม โทรศัพท์ , ทีวี , อินเตอร์เน็ต , Email, แฟกซ์ , หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><ul><li>การสั่งจองพิซซ่า ทางโทรศัพท์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การจองภาพยนต์ทางมือถือ </li></ul></ul><ul><ul><li>การสั่งจองสินค้าผ่านทางทีวี </li></ul></ul>E-Commerce คืออะไร ?
 12. 13. จำนวนประชากรใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก updated on June 30, 2008 . Source : http :// www . internetworldstats . com / stats . htm
 13. 14. ประชากรคนใช้อินเตอร์เน็ตในไทย ? ~13.4 ล้านคน (20 %) จากคนไทย 65 ล้านคน ข้อมูลจาก : NECTEC
 14. 15. ขั้นตอนการซื้อสินค้า E-Commerce 2. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ 4. เลือกวิธีการชำระเงิน 5. ธนาคารตรวจสอบการชำระเงิน 6. E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อทั้งผู้ซื้อและเจ้าของร้าน 8. ร้านค้าส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ 7. ร้านค้าได้รับเงินจากธนาคาร ผ่าน 3. เข้าสู่ระบบช๊อปปิ้งการ์ด ( ตะกร้าสินค้า ) 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Customer
 15. 16. 2. สินค้าและบริการ
 16. 17. เริ่มต้นทำ E - Commerce ขายอะไรดี ? <ul><li>ประเภทของสินค้า </li></ul>สินค้า (Goods) ข้อมูล (Content) บริการ (Service)
 17. 18. อะไรขายดี ? <ul><li>ของราคาถูกว่าท้องตลาด ราคาเป็นต่อ </li></ul><ul><li>ของน้ำหนักเบา </li></ul><ul><li>ของหายาก มีเรื่องราว </li></ul><ul><li>ของที่ติดตั้งง่าย ด้วยตัวคุณเอง </li></ul><ul><li>ของที่ซื้อผ่านเว็บแล้วสะดวกกว่า ( น้ำ , ข้าวสาร ที่ญี่ปุ่น ) </li></ul><ul><li>ของเฉพาะกลุ่ม ( สินค้าคนอ้วน , คนท้อง , เกย์ ) </li></ul><ul><li>ของ &quot; ไม่ &quot; ยอดนิยม ( เทปเพลงเก่า พระเครื่อง ) </li></ul><ul><li>ของไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน ( ชุดชั้นใน , ถงยาง ) </li></ul><ul><li>ของมีสไตล์เฉพาะตัว unique ( เสื้อผ้า ลายผ้า handmade) </li></ul>
 18. 19. http://herbalifeonline.TARAD.com
 19. 20. ข้อมูล หรือ สินค้าสื่ออิเล็กโทรนิก (Data -Digital Goods Product) <ul><ul><li>Software (Software, โปรแกรมไล่ยุง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปภาพ ( www.imagebank.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>เพลง ( www.Apple.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมูลหุ้น (www.SET50.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book )(www.amazon.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>โลโก้ - ริงโทน ( www.Gmember.com) </li></ul></ul>
 20. 21. การบริการ (Service) <ul><ul><li>Hosting-Domain (www.TARADnet.com ,www.hostpacific.com,) </li></ul></ul><ul><ul><li>Games (www.Ragnarok.in.th) </li></ul></ul><ul><ul><li>หางาน (www.Jobtopgun.com, www.TARADJob.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Commerce ( www.TARAD.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>อัลบัมออนไลน์ ( www.Flickr.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูดวง ( www.meesook.com) </li></ul></ul>
 21. 22. การหาสินค้ามาขายผ่านหน้าเว็บ <ul><li>การซื้อสินค้ามาเก็บไว้ </li></ul><ul><li>การนำสินค้าจากแคตตาล๊อกมาขาย ( จับเสือมือเปล่า ) </li></ul><ul><li>การนำสินค้าจากคนอื่นๆ มาขาย (Affiliate Marketing) </li></ul>
 22. 23. 3. สร้างเว็บไซต์ ( Web Site)
 23. 24. วิธีการสร้างเว็บไซต์ <ul><li>การทำขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง </li></ul><ul><ul><li>ประกาศซื้อ - ขายสินค้าได้ฟรีๆ ( E - Classified ) หรือตลาดกลางสินค้า ( E - Marketplace )   เช่น www . ThaiSecondhand . com </li></ul></ul><ul><li>การมีเว็บไซต์ E - Commerce เป็นของตัวเอง </li></ul><ul><ul><li>พัฒนาด้วยตัวเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>จ้างผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนา ( www.Rookienet.com , www.ThaiFreelanceBid.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป (www.TARADquickweb.com) </li></ul></ul>
 24. 25. การพัฒนาเว็บไซต์ของผู้ทำ E-Commerce ในเมืองไทย <ul><li>ข้อมูลจาก : การสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ . ศ . 2550 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ </li></ul>
 25. 26. การตั้งชื่อเว็บไซต์ <ul><li>เลือก “ นามสกุล” โดเมนเนมของเว็บไซต์คุณ </li></ul><ul><li>.com - Commercial ( การค้า ) .co.th - Company Thailand </li></ul><ul><li>.net - Network ( เทคนิค ) .in.th - in Thailand .org - Organization .co. jp - เว็บไซต์การค้าของประเทศญี่ปุ่น ( องค์กร . มูลนิธิ , สมาคม ) . com. sg - เว็บไซต์การค้าของประเทศสิงค์โปร์ </li></ul><ul><li>จดโดเมนที่ไหนดี ? </li></ul><ul><ul><li>.co.th, in.th จดที่ www.thnic.net </li></ul></ul><ul><ul><li>.com, .net, .org จดที่ www. TARAD domain.com , </li></ul></ul>
 26. 27. เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ( ตลอดชีพ ) www.TARAD.com <ul><li>รองรับ 2 ภาษา (Thai – English) </li></ul><ul><li>แสดงภาพสินค้าพร้อมรายละเอียด , ราคา </li></ul><ul><li>ระบบเก็บสถิติคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>แสดงสินค้าได้ 35 รายการ พร้อมใส่ข่าวสาร โปรโมชั่น </li></ul><ul><li>แสดงข้อมูลธนาคาเพื่อรับชำระเงิน </li></ul><ul><li>ฟอร์มติดต่อ กับทางร้านค้าได้ทันที Form Mail </li></ul><ul><li>ระบบส่งแนะนำสินค้าให้เพื่อน (HTML and Text format) </li></ul><ul><li>เปิด - ปิดร้านค้าได้ตามต้องการ </li></ul><ul><li>ฟรี .! พร้อมลูกค้านับล้านคนจาก TARAD.com และ ThaiSecondhand.com </li></ul>FREE บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ขายสินค้าของตัวเอง http://www.TARAD.com/ YourShop
 27. 28. www.DBDmart.com <ul><li>เว็บไซต์ฟรี .! </li></ul>
 28. 29. เว็บไซต์สำเร็จรูปใช้งานง่าย โคตรๆ … .. TARADQuickWeb.com <ul><li>รูปแบบเว็บไซต์มืออาชีพ </li></ul><ul><li>โดเมนเนม .com </li></ul><ul><li>ช๊อปปิ้งการด์ ( ตะกร้าสินค้าออนไลน์ ) </li></ul><ul><li>ระบบชำระเงินออนไลน์ ( บัตรเครดิต , เคาเตอร์เซอร์วิส ) </li></ul><ul><li>ดูสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ </li></ul><ul><li>ขายของ และรับเงินได้ทันที … ! </li></ul>ความสามารถ
 29. 32. เว็บบอร์ดสำหรับร้านค้า
 30. 33. www.phahurat.com สุดยอดร้านค้าที่มียอดขายสูงสุดแห่งปี Best Seller Award
 31. 34. ระบบทำภาพ 3 มิติ
 32. 35. รองรับ ภาษาไทย - อังกฤษ
 33. 36. Template ร้านค้ามีมากมาย Free Style Template ออกแบบได้ด้วยตัวเอง ( Demo)
 34. 38. ระบบแจ้งชำระเงิน ระบบ สมาชิก
 35. 39. ระบบจัดการหลังร้านค้า เมนูบริหารเว็บไซต์ รายชื่อลูกค้าล่าสุด ดาวน์โคู่มือการใช้งาน
 36. 40. ระบบรายงานการสั่งซื้อลูกค้า
 37. 41. สถิติต่างๆ
 38. 42. TARAD on Google Earth
 39. 45. ตัวอย่างร้านค้าที่มียอดขายสูง
 40. 46. ตัวอย่างร้านค้าที่มียอดขายสูง mafia_black-fat
 41. 47. ตัวอย่างร้านค้าที่มียอดขายสูง
 42. 48. ตัวอย่างร้านค้าที่มียอดขายสูง www.t-shirt2hand.com
 43. 52. “ พิเศษสุดๆ สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นวันนี้” <ul><li>เว็บไซต์สำเร็จรูป แพ็กเกจ “บรอนซ์” 2 เดือน </li></ul><ul><li>ฟรี .! ลงชื่อที่น้องแตงด้านหลังครับ </li></ul>
 44. 54. Payment ( ระบบชำระเงิน ) <ul><li>ชำระผ่านระบบไปรษณีย์ </li></ul><ul><li>การชำระผ่านทางธนาคาร </li></ul><ul><li>บัตรเครดิต </li></ul><ul><li>ชำระผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน </li></ul><ul><li>ระบบการชำระเงินแบบผ่านโทรศัพท์ ( Mobile Payment ) M-Pay, MPC, ThaiSmarCard </li></ul>
 45. 55. ข้อมูลจาก : การสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ . ศ . 2550 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 46. 56. รูปแบบการส่งสินค้า <ul><li>พนักงานส่งสินค้า (messenger) </li></ul><ul><li>ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS ) </li></ul><ul><li>พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน </li></ul><ul><li>พัสดุเก็บเงินปลายทาง ( พ . ง . ก .) </li></ul><ul><li>มารับสินค้าที่จุดรับสินค้า </li></ul><ul><li>ผู้ให้บริการส่งสินค้า Courier </li></ul>
 47. 57. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Create Trust)
 48. 58. 10 วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณ <ul><li>มีชื่อโดเมนเนม เป็นของคุณเอง </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงการใช้เว็บ Hosting ฟรี .! </li></ul><ul><li>ออกแบบเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือ ภายในเว็บไซต์ควรจะสะกดอักษรที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>การนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่ใหม่ สดเสมอ </li></ul><ul><li>มีส่วน About Us บอกโลกให้รู้ว่าคุณคือใคร </li></ul>
 49. 59. 10 วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณ ( ต่อ ) <ul><li>แสดงที่อยู่ข้อมูลจริง ที่สามารถติดต่อได้ง่าย </li></ul><ul><li>อ้างอิงถึงผู้ที่เคยใช้บริการไปแล้ว ( Testimonials ) </li></ul><ul><li>การนำรางวัล หรือข่าวสารที่เกี่ยวกับเว็บ หรือบริษัทคุณ มาแสดง </li></ul><ul><li>อ้างอิงถึงระยะเวลาที่คุณได้เปิดให้บริการมาแล้ว </li></ul><ul><li>การนำองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยยืนยันความมีตัวตนและน่าเชื่อถือของเว็บคุณ ( จดทะเบียน E-Commerce , Trust.org, BBBOnline.com ) </li></ul>
 50. 60. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ใบทะเบียนรูปแบบเอกสารกระดาษ ใบทะเบียนรูปแบบดิจิตอล
 51. 61. 4. การตลาด ( ออนไลน์ ) (Online Marketing)
 52. 62. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คุณ (5w + 1H) <ul><li>Who – ลูกค้าคือใคร ? อายุ , เพศ , การศึกษา , ฐานเงินเดือน , อาชีพ - กลุ่มธุรกิจ , ความชอบ , ฯลฯ </li></ul><ul><li>Where – ลูกค้าอยู่ที่ไหน ? สถานที่ ( ประเทศไทย , ต่างประเทศ ) </li></ul><ul><li>What – อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ? </li></ul><ul><li>Why – ทำไมเค้าถึงต้องมาที่เรา ? ราคา , บริการ ? </li></ul><ul><li>When – เมื่อไรที่เค้าต้องการเรา ? วาเลนไทน์ ? </li></ul><ul><li>How – เราจะทำอย่างไร ? </li></ul>
 53. 63. เต็มไปหมดวิธีการทำการตลาดออนไลน์ <ul><li>Banner & Rich Media Advertising </li></ul><ul><li>Link Exchange </li></ul><ul><li>Search Engine Marketing </li></ul><ul><li>E-Mail Marketing </li></ul><ul><li>Affiliate Marketing </li></ul><ul><li>E-Marketplace Marketing </li></ul><ul><li>Viral & Buzz Marketing </li></ul><ul><li>Raid Marketing </li></ul><ul><li>Social Network Marketing </li></ul><ul><li>Blog Marketing </li></ul><ul><li>Contextual Advertising </li></ul><ul><li>PR & Press Release </li></ul><ul><li>VDO Marketing </li></ul><ul><li>RSS Feed </li></ul>
 54. 64. ทำยังไงให้คนเข้ามาที่เว็บฉัน ? แบบฟรี .!
 55. 65. ทำยังไงให้คนเข้ามาที่เว็บฉัน ? แบบฟรี .! <ul><li>โปรโมทเว็บในเว็บบอร์ดต่างๆ </li></ul><ul><li>Social Network Marketing </li></ul><ul><li>Blog Blog Blog ( แอบเชียร์ในบล๊อค ) </li></ul><ul><li>โปรโมทผ่าน E-Mail </li></ul><ul><li>ทำ Banner ของตัวเองง่ายๆ ไม่ยาก </li></ul><ul><li>แลกลิงค์กันดีกว่าเด้อ </li></ul>
 56. 66. คุณเขียนยังไงเพื่อโปรโมทเว็บคุณ ?
 57. 67. “ พูดในสิ่งเราอยากพูด” “ บ . ตลาดทัวร์ จัดทัวร์เที่ยวทั่วโลก” โทร : 02-298-0999
 58. 68. “ พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง” “ สิงหานี้ สินค้าแบรน์แนม ที่ฮ่องกงลดราคาทั้งเกาะ ทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัด ตลาดทัวร์ 02-298-0999 “ คลิกเลย”
 59. 69. โปรโมทผ่าน E-Mail Marketing <ul><li>Targeted E-Mail Marketing ( เป้าหมายชัดเจน ) </li></ul><ul><ul><li>สร้าง Mail Marketing ของตัวเอง (House E-Mail) </li></ul></ul><ul><li>Untargeted E-Mail Marketing ( ไม่ระบุเป้าหมาย ) </li></ul><ul><ul><li>ไปยืมรายชื่อคนอื่นๆส่ง ( Rented Email List) inetgiant.com, jigsaw.com, MailCreations.com, Briefme.com, Colonize.com, , TargetMails.com </li></ul></ul><ul><li>การส่งเมล์มั่ว หรือ SPAM ไม่ถือเป็น E-Mail Marketing </li></ul>
 60. 70. พ . ร . บ . วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ . ศ . ๒๕๕๐ <ul><li>มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ บุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท </li></ul>
 61. 71. Viral Marketing การตลาดแบบไวรัส <ul><li>ถ้าคุณได้รับเมล์นี้แล้วคุณ “รู้สึกอยากส่งต่อให้คนอื่น” แค่นี้ก็ถือว่าเป็น Viral Marketing แล้วครับ </li></ul><ul><li>เป็นการผสมพสานระหว่าง Word of mouth Marketing ( การตลาดแบบปากต่อปาก ) + E - Marketing บางคนเรียก Buzz Marketing </li></ul><ul><ul><li>ข่าวการทานซูชิแล้วมีหนอนในสมอง , รูปภาพปุ๊กกี้ , พี่บอลกับน้องทาทา ( demo) </li></ul></ul>รูปแบบของ Viral Marketing - บทความน่าสนใจ ตลก เศร้า ด่า ex. ซ้อเจ็ด - Flash Animation, Games - รูปภาพ Uncontrollable Method
 62. 77. http :// adwords . google . com 2. Paid Search (PPC) 1. Natural Search Engine Optimization (SEO)
 63. 78. 1. Search Engine Optimization (SEO) <ul><li>10 เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด Search Engine </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงการทำเว็บให้ติด Search Engine </li></ul><ul><li>วิธีการเช็กว่า Search Engine รู้จักเว็บคุณแค่ไหน ? </li></ul>
 64. 79. 2. Pay Per Click (Paid Search) <ul><li>10 เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด Search Engine </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงการทำเว็บให้ติด Search Engine </li></ul><ul><li>วิธีการเช็กว่า Search Engine รู้จักเว็บคุณแค่ไหน ? </li></ul>
 65. 80. http :// adwords . google . com 2. Paid Search (PPC)
 66. 83. Mobile Marketing www.TARADquickweb.com
 67. 84. การโปรโมตผ่านสื่อออฟไลน์ ( Offline )
 68. 85. <ul><li>ใส่ชื่อเว็บไซต์บนสื่อ เพื่อเค้าสามารถกลับมาดูสินค้าเมือไรก็ได้ </li></ul>วิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ - Offline <ul><li>นามบัตร </li></ul><ul><li>ถุงใส่สินค้า </li></ul><ul><li>ป้ายราคาสินค้า </li></ul><ul><li>เครื่องแต่งกายพนักงาน ( เสื้อ , หมวก ) </li></ul><ul><li>ป้ายชื่อ - ราคาสินค้า </li></ul><ul><li>หน้าร้านค้า </li></ul><ul><li>สติกเกอร์ชื่อร้าน + ชื่อเว็บ แจก </li></ul><ul><li>ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นผับ </li></ul><ul><li>ใบเสร็จรับเงิน ( ทำตรายางประทับ ) </li></ul>
 69. 87. 5. การวัดผล (Tracking & Evaluate)
 70. 88. การเก็บข้อมูลสถิติและ ศึกษาพฤติกรรม ผู้ชมเว็บไซต์ <ul><li>สถิติที่เก็บ </li></ul><ul><ul><li>จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ ( ชัวโมง , วัน , เดือน , ปี ) </li></ul></ul><ul><ul><li>คนเข้ามากจากแหล่งไหน ( ประเทศ , เว็บไซต์ , Search Engine) </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าเว็บเราด้วยอะไร ( บราว์เซอร์ , OS, ขนาดหน้าจอ ฯลฯ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ดูข้อมูลเป็นตาราง กราฟ วิเคราะห์เชิงลึก </li></ul></ul>
 71. 89. ตัวอย่างโค๊ดเก็บสถิติ สมัครสมาชิก  ได้โค๊ด (Code)  นำไปติดที่เว็บ  เก็บข้อมูลสถิติ เก็บข้อมูลของผู้เข้าชม ทุกครั้งที่โลโก้แสดง < script language = 'javascript1.1' > page='HomePage';</ script > < script language='javascript1.1' src = 'http :// truehits . gits . net . th / data / a0000020 . js' ></ script >
 72. 93. ผู้ให้บริการเก็บสถิติ ฟรี .! <ul><li>www.Truehits.net ( ของคนไทย ตอนนี้ไม่ฟรี แล้ว ) </li></ul><ul><li>www.stat.in.th ( ของคนไทย ฟรี ) </li></ul><ul><li>www .google. com /analytic s ( ฟรี ของ Google) </li></ul><ul><li>http://web.analytics.yahoo.com ( ฟรี ของ Yahoo) </li></ul><ul><li>www.statcounter.com </li></ul><ul><li>www.nedstat.com </li></ul><ul><li>www.shinystat.com </li></ul><ul><li>www.extremetracking.com   </li></ul><ul><li>www.addfreestats.com </li></ul>
 73. 94. 6. ลงมือทำ (Execute)
 74. 95. งานประจำ วัน - อาทิตย์ - เดือน ที่ต้องทำ <ul><li>งานประจำ “วัน” </li></ul><ul><li>เช็กรายการสั่งซื้อประจำวัน </li></ul><ul><li>ดำเนินการสินค้าและจัดส่ง </li></ul><ul><li>ส่ง E-Mail แจ้ง status ลูกค้า </li></ul><ul><li>เช็ก - ตอบเมล์ลูกค้า </li></ul><ul><li>งานประจำ “อาทิตย์” </li></ul><ul><li>ดู Inventory </li></ul><ul><li>สั่งซื้อสินค้าเพิ่ม </li></ul><ul><li>เพิ่มสินค้าเข้าเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>แลกลิงค์ โฆษณา </li></ul><ul><li>เข้าศึกษาคู่แข่ง </li></ul><ul><li>ศึกษา Stat เว็บไซต์ </li></ul><ul><li>ดูประสิทธิภาพการโฆษณา </li></ul><ul><li>งานประจำ “เดือน” </li></ul><ul><li>หาสินค้าใหม่ </li></ul><ul><li>ส่งเมล์ update หาลูกค้า </li></ul><ul><li>ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า </li></ul><ul><li>อัพเดท Business Plan </li></ul>
 75. 96. การลงมือทำ <ul><li>ทำเอง ( หากมีความสามารถ ) </li></ul><ul><li>จ้างมือคนอื่นๆ ทำ ( มืออาชีพ - ฟรีแลนซ์ ) </li></ul><ul><li>( จ้าง ) ลูก - หลาน - ญาติ ที่ทำเป็นทำให้ </li></ul>
 76. 97. 6. ขั้นตอนการทำการค้าออนไลน์ <ul><li>ความรู้ - ความเข้าใจ </li></ul><ul><li>สินค้า - บริการ ที่ขาย ? </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ </li></ul><ul><li>การตลาดออนไลน์ </li></ul><ul><li>การวัดผล </li></ul><ul><li>ลงมือทำ .! </li></ul>
 77. 98. รู้ไหมครับ สิ่งที่อยากที่สุดในการทำ E-Commerce คืออะไร ? “ การลงมือทำจริง”
 78. 99. Pocket Book from TARADedu Total : 20 E-Business Book - Sell all over country Create Web Site Make Revenue E-Marketing Google Series
 79. 100. สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม www.TARAD.com สุนันท์ เชิญธง E-Mail : [email_address] [email_address] มีคำถามอะไรไหมครับ ?
 • WuttichaiArdnafai

  Aug. 21, 2020
 • jinnylilac

  Oct. 4, 2014
 • jarunskc

  Sep. 13, 2013
 • phatchareephanthong

  Jul. 11, 2013
 • LoogTao

  Sep. 9, 2011

Views

Total views

3,475

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

130

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×