SRE Corporate presentatie 2008

9,792 views

Published on

SRE algemene presentatie

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,499
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SRE Corporate presentatie 2008

 1. 1. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven “ Samenwerking schept kansen”
 2. 2. De regio Zuidoost-Brabant
 3. 3. Visie van de regio <ul><li>Onze visie op de toekomst bevat 4 kernwaarden: </li></ul><ul><li>Een innovatieve economie </li></ul><ul><li>Een leefbare omgeving </li></ul><ul><li>Een samenbindende maatschappij </li></ul><ul><li>Intensieve regionale samenwerking </li></ul>
 4. 4. Missie van de regio <ul><li>Als samenwerkingsverband van 21 gemeenten realiseert het SRE </li></ul><ul><li>een optimale ontwikkeling van de regio Zuidoost-Brabant en </li></ul><ul><li>concrete resultaten voor de deelnemende gemeenten. </li></ul><ul><li>Het SRE speelt flexibel in op de behoeften van de gemeenten en </li></ul><ul><li>geeft doelmatig inhoud aan de regionale vraagstukken. Daarnaast </li></ul><ul><li>behartigt het SRE de belangen van de regio bij andere overheden </li></ul><ul><li>en bevordert het de samenwerking tussen de gemeenten onderling </li></ul><ul><li>en tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. </li></ul>
 5. 5. Ambitie van de regio <ul><li>De ambitie van het SRE is dat de regio Zuidoost-Brabant voorop </li></ul><ul><li>loopt op nationaal en Europees niveau. Als de best presterende </li></ul><ul><li>economische regio van Nederland en een van de technologisch </li></ul><ul><li>meest innovatieve regio’s van Europa. Met een leefomgeving die </li></ul><ul><li>dat accentueert en ondersteunt. </li></ul>
 6. 6. Strategie van het SRE <ul><li>Het SRE zet in op optimale regionale samenwerking in </li></ul><ul><li>Zuidoost-Brabant. Hierbij richten we ons op drie strategische </li></ul><ul><li>opgaven: </li></ul><ul><li>Economische ontwikkeling </li></ul><ul><li>Fysieke leefomgeving </li></ul><ul><li>Sociale participatie </li></ul>
 7. 7. Toegevoegde waarde <ul><li>Bovenregionaal: de concurrentie aangaan met andere regio’s </li></ul><ul><li>Regionaal: onderlinge samenwerking versterken </li></ul><ul><li>Bovenlokaal: uitvoeringskracht mobiliseren </li></ul><ul><li>Lokaal: gemeenten ondersteunen bij uitvoering van regionaal beleid </li></ul>
 8. 8. Beleidsterreinen <ul><li>Het SRE levert inzet op de volgende beleidsterreinen: </li></ul><ul><li>- Cultuurhistorie </li></ul><ul><li>- Economie </li></ul><ul><li>- Milieu </li></ul><ul><li>- Plattelandsontwikkeling </li></ul><ul><li>- Recreatie en Toerisme </li></ul><ul><li>- Ruimte en Wonen </li></ul><ul><li>- Verkeer en Vervoer </li></ul><ul><li>- Zorg en Welzijn </li></ul>
 9. 9. Financiering 2007
 10. 10. Wettelijke basis en taken <ul><li>1994: Kaderwet ‘Bestuur in verandering’ </li></ul><ul><li>2006: Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+) </li></ul><ul><li>Drie soorten taken: </li></ul><ul><li>Wettelijke taken (SRE als bevoegd gezag) </li></ul><ul><li>Vrijwillige taken (planontwikkeling, co ördinatie en afstemming) </li></ul><ul><li>Specifieke diensten op contractbasis (cafetariamodel) </li></ul>
 11. 11. Bestuurslagen <ul><li>Rijk </li></ul><ul><li>Provincies </li></ul><ul><li>Gemeenten </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: </li></ul><ul><li>‘ verlengd lokaal bestuur’ </li></ul>
 12. 12. Bestuursstructuur <ul><li>De Regioraad (Algemeen Bestuur) </li></ul><ul><li>Het Dagelijks Bestuur </li></ul><ul><li>De Portefeuillehoudersoverleggen </li></ul><ul><li>De Adviescommissies </li></ul>
 13. 13. Regioraad <ul><li>Het Algemeen Bestuur van het SRE </li></ul><ul><li>stelt de kaders voor het beleid </li></ul><ul><li>openbare vergaderingen; 6 x per jaar </li></ul><ul><li>50 leden; afgevaardigd door gemeenteraden </li></ul><ul><li>aantal zetels per gemeente is afhankelijk van aantal inwoners </li></ul>
 14. 14. Dagelijks Bestuur <ul><li>belast met de dagelijkse leiding </li></ul><ul><li>uitvoering van beleid binnen de vastgestelde kaders </li></ul><ul><li>niet openbare vergadering; iedere twee weken </li></ul><ul><li>gekozen door en uit de Regioraad </li></ul><ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><li>voorzitter: plv. burgemeester Eindhoven (dhr. Van Gijzel) </li></ul><ul><li>vice-voorzitter: burgemeester Helmond (dhr. Jacobs) </li></ul><ul><li>afgevaardigde uit de randgemeenten (dhr. De Wijkerslooth) </li></ul><ul><li>afgevaardigde uit De Peel (dhr. Daandels) </li></ul><ul><li>afgevaardigde uit De Kempen (dhr. Meinema) </li></ul><ul><li>afgevaardigde gemeente Eindhoven (dhr. Van Merrienboer) </li></ul>
 15. 15. Portefeuilleverdeling <ul><li>I Algemene en bestuurlijke zaken </li></ul><ul><li>II Verkeer en vervoer </li></ul><ul><li>III Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, Gulbergen </li></ul><ul><li>IV Plattelandsontwikkeling, milieu en afval, recreatie en toerisme </li></ul><ul><li>V Sociaal-economische zaken (incl. Brainport), Breedband </li></ul><ul><li>VI Gezondheidszorg (incl. CVV), onderwijs, cultuur, cultuurhistorie, financiën, personeels- en interne zaken </li></ul>
 16. 16. Portefeuillehoudersoverleggen <ul><li>gekoppeld aan de portefeuilles van het Dagelijks Bestuur </li></ul><ul><li>voorzitters zijn de betrokken portefeuillehouders uit het Dagelijks Bestuur </li></ul><ul><li>elk overleg heeft een adviserende stem bij belangrijke beleidsbeslissingen van het regiobestuur </li></ul><ul><li>bestaande uit burgemeesters en wethouders </li></ul><ul><li>openbare vergaderingen </li></ul>
 17. 17. Adviescommissies <ul><li>commissies bestaand uit regioraadsleden </li></ul><ul><li>commissies bereiden beleid voor en adviseren de Regioraad </li></ul><ul><li>openbare vergaderingen </li></ul>
 18. 18. Ambtelijke organisatie <ul><li>De organisatie bestaat uit drie diensten: </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (70 fte’s) </li></ul><ul><li>SRE Milieudienst ( 150 fte’s) </li></ul><ul><li>Regionaal Historisch Centrum (35 fte’s) </li></ul>
 19. 19. Voorbeeldprojecten (I) <ul><li>Cultuurhistorie: </li></ul><ul><li>digitalisering archiefbestanden en collecties, </li></ul><ul><li>digitale stamboom, erfgoedsteunpunten </li></ul><ul><li>Economie: </li></ul><ul><li>Brainport, Regionaal Stimuleringsfonds, </li></ul><ul><li>arbeidsmarktbeleid, breedbandinfrastructuur </li></ul><ul><li>Milieu: </li></ul><ul><li>externe veiligheid, luchtkwaliteit, </li></ul><ul><li>bodemonderzoek, klimaatbeleid, geluidhinder </li></ul><ul><li>Plattelandsontwikkeling: </li></ul><ul><li>integrale dorpsontwikkelingsplannen, Parc Vital, </li></ul><ul><li>Groene Campus, PIR en PAR </li></ul>
 20. 20. Voorbeeldprojecten (II) <ul><li>Recreatie en Toerisme: </li></ul><ul><li>recreatieve poorten, toeristische infrastructuur, wandelroutenetwerk, Beleef ‘t groen </li></ul><ul><li>Ruimte en Wonen: </li></ul><ul><li>regionale woonvisie, ontwikkelingsplan A2-zone, </li></ul><ul><li>Nieuwe Woud, Bosplan Vaarle </li></ul><ul><li>Verkeer en Vervoer: </li></ul><ul><li>Zuidoost-vleugel Brabantstad, beter bereikbaar </li></ul><ul><li>Zuidoost-Brabant, concessies Openbaar Vervoer </li></ul><ul><li>- Zorg en Welzijn: </li></ul><ul><li>alcohol en jongeren, Wet maatschappelijke </li></ul><ul><li>ondersteuning, Eduweb, Digitaal Begrepen </li></ul>

×