Colloquium Sterk Besturen in een Sterke Regio 7/12/2010

1,110 views

Published on

Presentatie
Colloquium
Sterk Besturen in een Sterke Regio
7 december 2010
Van de stuurgroep naar de regio
Tussenlanding

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Status van dit colloquium en de publicatie
 • Kort iets over de interne staatshervorming
 • Kort iets over de interne staatshervorming
 • Zeggen wat de criteria waren: - Publieke
 • FILMPJES
 • Case Bibliotheek : 1ste fase : 6 jaar terug In de luwte met 7 mensen Breed concept voor een open leercentrum 2de fase : Verdieping met de partners
 • Case Budafabric : Randvoorwaarden creëren : aankoop gebouw Stakeholdersbenadering Duidelijke projectstructuren met : Duidelijke opdracht Duidelijke sturing Duidelijke doorstroming van informatie en verantwoording  Leidt tot co-productie, co-financiering
 • Laat ons de pensioneringsgolf aangrijpen om ruimte te creëren zodat er ook ondersteunend personeel is om die netwerkende overheid mogelijk te maken.
 • FILMPJES
 • FILMPJES
 • Colloquium Sterk Besturen in een Sterke Regio 7/12/2010

  1. 1. COLLOQUIUM Sterk Besturen in een Sterke Regio 7 december 2010 Van de stuurgroep naar de regio Tussenlanding
  2. 2. Filip Santy, voorzitter Leiedal
  3. 3. Filip De Rynck, Hogeschool Gent Opdrachthouder
  4. 4. inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot STERK BESTUREN GESITUEERD Wat is de context ? Wat waren de vragen ? Hoe hebben we gewerkt ? Wat is het belang ? Hoe stellen we dit vandaag voor ?
  5. 5. WAT IS DE CONTEXT ? INLEIDING
  6. 6. INLEIDING <ul><li>WAT IS DE CONTEXT ? </li></ul><ul><li>1960: 1 </li></ul><ul><li>Debat leidde tot Intercommunale Leiedal: motor, coalitie voor streekontwikkeling </li></ul><ul><li>1960-2010: alles is veranderd </li></ul><ul><li>Samenleving, politiek, burgers, bedrijven, middenveld, overheid, regio </li></ul><ul><li>2010: 135 </li></ul><ul><li>Nieuw debat voor nieuwe context: waarheen ? </li></ul>
  7. 7. INLEIDING <ul><li>WAT WAREN DE VRAGEN ? </li></ul><ul><li>Waar staan we; wat zijn de dragers voor een vernieuwde </li></ul><ul><li>strategie in een nieuwe context? </li></ul><ul><li>Hoe efficiënt en effectief zijn onze samenwerkingsverbanden op regionaal niveau ? </li></ul><ul><li>Hoe krachtig is de publiek – private samenwerking ? </li></ul><ul><li>Hoe efficiënt en democratisch is de organisatie van de overheid ? </li></ul>
  8. 8. INLEIDING <ul><li>WAT WAREN DE VRAGEN ? </li></ul><ul><li>Debat is maar mogelijk omdat de regio sterk staat: </li></ul><ul><li>Intercommunale Leiedal: van 1 naar 50; steeds meer taken, op de brug tussen lokaal en regionaal </li></ul><ul><li>Welzijnsconsortium: samenwerking OCMW’s en private organisaties, impulsen tot sociale strategie </li></ul><ul><li>RESOC: sterke netwerkorganisatie, breed veld </li></ul><ul><li>Gebiedswerking Provincie: uitgezuiverde nichewerking (leefbaarheid, landschap, recreatie, milieu) </li></ul><ul><li>Designregio, Toerisme Leiestreek, … en vele anderen </li></ul>
  9. 9. INLEIDING <ul><li>HOE HEBBEN WE GEWERKT ? </li></ul><ul><li>Een stuurgroep </li></ul><ul><li>Discussies en gesprekken: </li></ul><ul><li>Overleg secretarissen, Overleg OCMW-voorzitters en -secretarissen, het bedrijfsleven, het middenveld, ruimtelijke experten, welzijnsactoren, diverse sleutelfiguren </li></ul><ul><li>Visitatie door externen van vier organisaties </li></ul><ul><li>Terugkoppeling en discussies: </li></ul><ul><li>Raden van Bestuur Leiedal en RESOC, Conferentie van Burgemeesters </li></ul><ul><li>Driemaandelijks Klankbordforum: geen verplicht nummer </li></ul>
  10. 10. <ul><li>WAT IS HET BELANG ? </li></ul><ul><li>Wat we voorstellen leidt tot: </li></ul>INLEIDING
  11. 11. INLEIDING <ul><li>WAT IS HET BELANG ? </li></ul><ul><li>Meer efficiëntie </li></ul>
  12. 12. INLEIDING <ul><li>WAT IS HET BELANG ? </li></ul><ul><li>Meer democratie </li></ul>
  13. 13. INLEIDING <ul><li>WAT IS HET BELANG ? </li></ul><ul><li>Meer geïntegreerd werken </li></ul>
  14. 14. <ul><li>HOE STELLEN WE DIT VANDAAG VOOR ? </li></ul><ul><li>Kijken naar besturen en naar de regio </li></ul><ul><li>Een strategie op drie sporen </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Voorstellen voor Sterker Besturen in een Sterke Regio </li></ul><ul><li>Sterk Besturen, Sterke Partnerschappen </li></ul><ul><li>Appèl aan de Vlaamse Overheid </li></ul><ul><li>Toespraak Vlaams Minister Geert Bourgeois </li></ul><ul><li>Slotwoord </li></ul>INLEIDING
  15. 15. KIJKEN NAAR BESTUREN EN KIJKEN NAAR DE REGIO inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  16. 16. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>DE KIJK BEPAALT DE VOORSTELLEN </li></ul><ul><li>De kracht van de regio = samenwerking </li></ul><ul><li>Dynamiek van netwerken maakt de regio </li></ul><ul><li>Sterk Besturen is niet: één sterk bestuur </li></ul><ul><li>Netwerken kritisch durven evalueren </li></ul>
  17. 17. <ul><li>NETWERKPERSPECTIEF HEEFT GEVOLGEN </li></ul><ul><li>Netwerkperspectief = flexibel, gevarieerde schalen </li></ul><ul><li>De regio = open, zekere organisatiebasis is wel nodig </li></ul><ul><li>Spannende verhouding: flexibel versus vast </li></ul><ul><li>De regio = niet één identiteit, meervoudig </li></ul>KIJKEN NAAR DE REGIO
  18. 18. <ul><li>DE REGIONALE NETWERKEN </li></ul><ul><li>Inventariseren </li></ul><ul><li>Evalueren: regio-screening op enkele domeinen </li></ul><ul><li>Visiteren: Intercommunale Leiedal </li></ul><ul><li>RESOC </li></ul><ul><li>Gebiedswerking Provincie </li></ul><ul><li>Welzijnsconsortium </li></ul>KIJKEN NAAR DE REGIO
  19. 19. <ul><li>INVENTARISEREN </li></ul>KIJKEN NAAR DE REGIO
  20. 20. <ul><li>Welzijn </li></ul>Vzw Schuldbemiddeling Regionaal Platform Kinderopvang Welzijnsconsortium vzw Overlegtafel OCMW-trajectbegeleiders ZW-Vl Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn (SEL) Overleg OCMW-voorzitters en -secretarissen Regionaal Crisisnetwerk Netwerk Palliatieve Zorg ZW-Vl Streekforum gezondheids- en welzijnszorg, Werkgroep RAI-instrumenten Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Ad hoc uitwisseling Lokaal Sociaal Beleid Netwerk Arbeidszorg ZW-Vl Vereniging Ons Tehuis voor ZW-Vl JIP-overleg ZW-Vl CKO De Koepel Regionaal overleg van voorzieningen bijzondere jeugdzorg Netwerkstuurgroep RTJ Kortrijk-Roeselare-Tielt Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg W-Vl Overleg OCMW-diensthoofden Streekforum gezondheids- en welzijnszorg, Werkgroep Transfergebeuren
  21. 21. <ul><li>Ondernemen </li></ul>Kortrijk.IN Ondernemerscentrum Financieel Forum Vzw My Machine Vzw Designregio Kortrijk Innovatiecentrum West-Vlaanderen Regionaal Platform Startersbegeleiding Werkgroep O&O, productontwikkeling, design, kunststoffen, … Werkgroep duurzaam woon-werkverkeer Intergemeentelijke Werkgroep Lokale Economie Eurometropool Thematische Werkgroep Economie Flanders in Shape VKC POM RTC
  22. 22. Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
  23. 23. Toerisme Leiestreek
  24. 24. Psilon Crematoriumbeheer
  25. 25. Brandweerzone
  26. 26. Intercommunale Leiedal en nog meer dan 40 samenwerkingsverbanden
  27. 27. IMOG
  28. 28. VVV Scheldevallei
  29. 29. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 1 </li></ul><ul><li>Toegenomen sectoralisering en specialisatie </li></ul><ul><li>Professionalisering </li></ul><ul><li>De verkaveling van de regio </li></ul>
  30. 30. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 2 </li></ul><ul><li>Sterke en grote private organisaties werken op regionaal niveau: hun keuzes sturen de regio </li></ul><ul><li>Nood aan publiek – private netwerking </li></ul><ul><li>Rol van de overheid ? </li></ul>
  31. 31. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 3 </li></ul><ul><li>Netwerken opgelegd door de Vlaamse of federale overheid </li></ul><ul><li>Netwerkverbod door de Vlaamse overheid </li></ul>
  32. 32. <ul><li>VASTSTELLING 4 </li></ul><ul><li>Toename van samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>waarin lokale besturen een rol spelen </li></ul>KIJKEN NAAR DE REGIO
  33. 33. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 5 </li></ul><ul><li>Tendens naar projectmatig werken </li></ul>
  34. 34. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 6 </li></ul><ul><li>Sterk gedomineerd door de publieke sector </li></ul><ul><li>Beperkte betrokkenheid maatschappelijke organisaties </li></ul>
  35. 35. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 7 </li></ul><ul><li>Veel kleine samenwerkingsverbanden, </li></ul><ul><li>beperkte ondersteuning </li></ul>
  36. 36. KIJKEN NAAR DE REGIO <ul><li>VASTSTELLING 8 </li></ul><ul><li>Soorten samenwerkingsverbanden: </li></ul><ul><li>ruim pakket is </li></ul><ul><li>dienstverlenend, uitvoerend, prestatiegericht </li></ul><ul><li>30-tal samenwerkingsverbanden </li></ul>
  37. 38. EEN STRATEGIE OP DRIE SPOREN inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  38. 39. Een strategie op drie sporen OVERHEID
  39. 40. STRATEGIE OP DRIE SPOREN <ul><li>Goesting in de regio </li></ul><ul><li>Van wijk tot wereld </li></ul>
  40. 41. <ul><li>MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN </li></ul><ul><li>Goesting bij bedrijven </li></ul><ul><li>Goesting bij de politici </li></ul><ul><li>Goesting bij het middenveld en burgers </li></ul><ul><li>Goesting in besturen en instellingen </li></ul>STRATEGIE OP DRIE SPOREN
  41. 42. STRATEGIE OP DRIE SPOREN <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul><ul><li>Netwerken: partnerschap en vitaliteit </li></ul><ul><li>Kritisch kijken naar de overheid: regelgeving, meer actor dan regisseur </li></ul><ul><li>Andere vormen van participatie en ondersteuning </li></ul>
  42. 43. <ul><li>VRIJPLAATSEN </li></ul><ul><li>Laten gebeuren, </li></ul><ul><li>initiatief laten groeien, </li></ul><ul><li>broedplaatsen, </li></ul><ul><li>afstand houden en afstandelijk ondersteunen </li></ul><ul><li>Vrij en goed georganiseerd debat, </li></ul><ul><li>los van sectorale dwangkijk </li></ul>STRATEGIE OP DRIE SPOREN
  43. 44. <ul><li>NETWERKENDE OVERHEID </li></ul><ul><li>Overheid: kritisch over de eigen kerntaken </li></ul><ul><li>Overheid in partnerschappen met middenveld </li></ul><ul><li>Efficiënte overheid door samenwerking op gepaste schaal </li></ul><ul><li>Flexibel samenwerken in netwerken (interlokaal en interbestuurlijk) </li></ul><ul><li>Voldoende verzelfstandiging van uitvoering </li></ul>STRATEGIE OP DRIE SPOREN
  44. 45. Een strategie op drie sporen OVERHEID
  45. 46. STRATEGIE OP DRIE SPOREN <ul><li>DRIEMAAL DEMOCRATIE </li></ul><ul><li>Democratie = doen ( spoor 1 ) </li></ul><ul><li>Democratie = vrijheid en debat ( spoor 2 ) </li></ul><ul><li>Democratie = verantwoordelijk beslissen en verantwoording geven ( spoor 3 ) </li></ul><ul><li>gemeenten / gemeenteraden als basis </li></ul>
  46. 47. Dominiek Callewier, regiovoorzitter Kortrijk VOKA West-Vlaanderen
  47. 48. Stijn Roggeman, directeur De Kreun Miche Vandenbroucke, verbondssecretaris ACW Midden- en ZW-Vlaanderen
  48. 49. Geert Six, artistiek directeur Unie der Zorgelozen
  49. 50. Een strategie op drie sporen OVERHEID
  50. 51. Jan Despiegelaere, coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
  51. 52. <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul>
  52. 53. <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul>P ERSONEN Z IJN B ELANGRIJKER D AN O RGANISATIES #1
  53. 54. <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul>S IZE D OES N OT M ATTER #2
  54. 55. <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul>O UTSIDE T HE B OX D ENKEN I S O K Z OLANG J E N OG W EET W AT E R I N D E B OX Z IT #3
  55. 56. <ul><li>VITALE COALITIES </li></ul>C OÖPERATION V S C OLLABORATION #4
  56. 60. Piet Grymonprez, directeur onderzoek Howest
  57. 61. WAT?
  58. 62. vrij kunnen spreken open en bloot elementen op tafel leggen vrij van regels geen repercussie feedbackloop naar lopende dossiers WAT?
  59. 63. WIE?
  60. 64. WIE? sterke mensen (contextueel) die kunnen luisteren onafhankelijk geen ‘lieve vrede’ coalities
  61. 65. HOE?
  62. 66. HOE? vertrouwen tussen mensen, vertrouwen in de vrijplaats loyauteit t.o.v. de vrijplaats transdisciplinair
  63. 67. HOE? mogen landen (exit strategie) het DOEN staat centraal durven doen
  64. 68. bijvoorbeeld?
  65. 69. contextueel sterke mensen transdisciplinair het DOEN staat centraal
  66. 70. Link naar bestuurskrachtige overheid?
  67. 71. vrijplaats (2007) heeft geleid tot hervormingen van het financieringskanaal effectonderzoek van een Vlaams innovatie-financieringskanaal
  68. 72. Link naar vitale coalities?
  69. 73. sterk in dwarskijken transdisciplinair ideaal om elkaar te besnuffelen
  70. 74. Het geheim?
  71. 75. bananentaartjes verzachten de gemaakte fouten het experiment toestaan indicator voor een veerkrachtige regio
  72. 76. Geert Hillaert, stadssecretaris Kortrijk
  73. 77. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>Arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Financiële ruimte </li></ul><ul><li>Efficiëntere dienstverlening gevraagd </li></ul><ul><li> opportuniteiten </li></ul>
  74. 78. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Voorgeschiedenis </li></ul><ul><li>Verpampering </li></ul><ul><li>“Professionalisering” – verambtelijking </li></ul><ul><li>“manneke – gebouwtje – vzw’tje”-filosofie </li></ul><ul><li> responsabilisering </li></ul>
  75. 79. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Stand van zaken </li></ul><ul><li>Complexiteit neemt toe : 3 dimensies ! </li></ul><ul><li>Overbevraging </li></ul><ul><li>Verzuring </li></ul><ul><li>Nog meer regeltjes (cfr. GAS, APR,…) </li></ul><ul><li> Back to basics </li></ul>
  76. 80. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst: meer regisseren </li></ul><ul><li>Voorbeeld : Marke 2030 </li></ul><ul><li>Opportuniteit : Langwater </li></ul>
  77. 81. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst : partnerschappen </li></ul><ul><li>Voorbeeld : nachtopvang </li></ul><ul><li>Opportuniteit : Groene hoofdstructuur </li></ul>
  78. 82. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst: efficiënter bevragen </li></ul><ul><li>Voorbeeld : Smartcities : </li></ul><ul><li>Filialen bib </li></ul><ul><li>Opportuniteit : logistiek evenementen </li></ul>
  79. 83. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst: schaal waarop we zaken organiseren </li></ul><ul><li>Voorbeeld : brandweerhervorming </li></ul><ul><li>Opportuniteit : 1777 </li></ul>
  80. 84. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst: flexibel organiseren </li></ul><ul><li>Voorbeeld : vzw BID </li></ul><ul><li>Opportuniteit : uitwisselen personeel bij noodwendigheden </li></ul>
  81. 85. <ul><li>EEN NETWERKENDE EN BESTUURSKRACHTIGE OVERHEID </li></ul><ul><li>Toekomst: strategisch denken en focussen </li></ul><ul><li>Voorbeeld : K in Kortrijk </li></ul><ul><li>Opportuniteit : Eurometropool </li></ul>
  82. 86. <ul><li>RELATIE TOT VRIJPLAATSEN </li></ul>Site C* = “ Bib en …”
  83. 87. <ul><li>RELATIE TOT VITALE COALITIES </li></ul>Budafabric
  84. 88. <ul><li>OPROEP </li></ul>
  85. 90. PAUZE inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  86. 91. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN IN EEN STERKE REGIO inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  87. 92. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>U KAN NU AL AAN DE SLAG </li></ul><ul><li>Voorstellen die volgen zijn organisatorische onderleggers, geen dwangbuizen voor de regio </li></ul><ul><li>Inventaris, evaluatie, visitatie, drie sporen: </li></ul><ul><li>Sterk Besturen kunt u vanaf morgen zelf </li></ul><ul><li>In elke wijk en gemeente kan het debat daarmee gevoed worden </li></ul>
  88. 93. 1. NAAR EEN CONCERN VOOR INTERLOKALE SAMENWERKING inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  89. 94. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Gaat over taken binnen bevoegdheden van gemeenten en OCMW’s </li></ul><ul><li>Toegenomen aantal samenwerkingsvormen: nieuwe organisaties, eigen raad van bestuur, eigen personeel </li></ul>
  90. 95. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Er wordt nog lang niet genoeg samengewerkt, </li></ul><ul><li>met name inzake beheerskwesties van 2 tot x gemeenten </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  91. 96. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Voorbeelden van samenwerking inzake beheerskwesties: </li></ul><ul><li>Een gezamenlijk aanwervingssecretariaat </li></ul><ul><li>Onderlinge consultancy (uitwisseling van expertise) </li></ul><ul><li>Een netwerk van juristen </li></ul><ul><li>Een intergemeentelijke centrale voor fysieke aankopen en diensten </li></ul><ul><li>Een handhavingscel (ruimtelijke ordening, milieu, administratieve sancties, …) </li></ul><ul><li>Een subsidioloog </li></ul><ul><li>Een regionaal aankoopcomité </li></ul><ul><li>Een gemeenschappelijk archief- en documentenbeheer </li></ul><ul><li>Vele vormen van gebouwenbeheer en facilitymanagement </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  92. 97. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Gemeente en OCMW: </li></ul><ul><li>naar meer integratie in elke gemeente </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  93. 98. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>OCMW’s willen meer regionaal samenwerken </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  94. 99. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Niet gewenst: </li></ul><ul><li>Lokaal: gemeente en OCMW meer samen </li></ul><ul><li>Regionaal: gemeenten en OCMW’s los van elkaar samenwerken </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  95. 100. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Sociaal is niet apart: nood aan meer integratie </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  96. 101. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Gemeentebesturen (gemeenteraden zeker) </li></ul><ul><li>verliezen overzicht </li></ul><ul><li>Probleem van verantwoording en controle </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  97. 102. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Deze regio staat ver in lokale samenwerking </li></ul><ul><li>Nood aan anticiperen op die nieuwe ontwikkelingen </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  98. 103. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Daarom : voorstel voor concern </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  99. 104. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Eén bestuur voor het concern dat vormen van samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s overkoepelt en opvolgt </li></ul><ul><li>Verzelfstandigde uitvoering rond allerlei thema’s, met allerlei partners (ook private organisaties, provincie, …) </li></ul><ul><li>Verantwoording naar bestuur van concern en van bestuur naar gemeenteraden </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  100. 105. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Potentieel betrokken in het concern: </li></ul><ul><li>Leiedal </li></ul><ul><li>Welzijnsconsortium </li></ul><ul><li>Overleg OCMW-voorzitters en -secretarissen </li></ul><ul><li>Overleg Cultuur </li></ul><ul><li>Intergemeentelijke Werkgroep Digitale Regio Kortrijk </li></ul><ul><li>Vzw Schuldbemiddeling </li></ul><ul><li>Intergemeentelijke Vereniging Wonen </li></ul><ul><li>RCK (Regionaal Crisisnetwerk) </li></ul><ul><li>Sinergiek </li></ul><ul><li>… </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  101. 106. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Welke WINST halen we hieruit? </li></ul><ul><li>Efficiëntie door schaalvergroting op het vlak van management </li></ul><ul><li>Bundeling van aansturing en verantwoording naar de gemeenten </li></ul><ul><li>Duidelijker rol voor politici en ambtenaren/managers </li></ul><ul><li>Meer integratie binnen en tussen gemeenten en OCMW’s </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  102. 107. <ul><li>BIJ HET VOORSTEL CONCERN </li></ul><ul><li>Beslissing : gemeenten en OCMW’s </li></ul><ul><li>Nog uit te klaren: financiële aspecten, betrokkenheid gemeenteraden </li></ul><ul><li>35–tal samenwerkingsverbanden potentieel betrokken </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  103. 108. Guido De Langhe, stadssecretaris Waregem Philippe Awouters, OCMW-secretaris Kortrijk
  104. 109. 2. NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING VOOR RUIMTELIJKE STRATEGISCHE PROJECTEN inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  105. 110. 1940
  106. 111. 1960
  107. 112. 1980
  108. 113. 1990
  109. 114. 2005
  110. 115. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Verdicht, verweven, rasterstedelijkheid, onderlinge afhankelijkheid stijgt snel </li></ul><ul><li>(lokaal en regionaal: onderscheid wordt steeds grijzer) </li></ul><ul><li>Bij uitstek in deze regio: </li></ul><ul><li>als ergens schaalvergroting nodig is, dan wel in deze regio </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  111. 116. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Grenzen van de vrijwilllige samenwerking voor kerntaken binnen Leiedal: </li></ul><ul><li>lange termijn regionaal, korte termijn lokaal </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  112. 117. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>Veel energie voor weinig energie: </li></ul><ul><li>streekvisie windmolens </li></ul><ul><li>Aantal bestede uren tussen juli 2009 en november 2010: </li></ul><ul><li>Overleg door mandatarissen : 358 uren </li></ul><ul><li>Werkuren door Leiedalmedewerkers : 1.350 uren </li></ul><ul><li>geschatte kostprijs: 94.500 euro </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  113. 118. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Er is een maatschappelijke noodzaak, we zijn niet meer efficiënt bezig, we kunnen niet beslissen, we voeren te traag uit </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  114. 119. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Er is nood aan besluitvorming op aangepaste schaal, </li></ul><ul><li>daarom </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  115. 120. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Voorstel voor krachtiger samenwerking met beslissingsbevoegdheid voor ruimtelijke projecten, </li></ul><ul><li>Ruimtelijke drager van regio-strategie (federatie van gemeenten) </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  116. 121. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Wat stellen we voor: </li></ul><ul><li>Beslissen op basis van gemeenten </li></ul><ul><li>Overdracht door gemeenten van specifieke bevoegdheden voor bepaalde dossiers </li></ul><ul><li>Krachtige uitvoering, voldoende zelfstandig, door bundeling van middelen </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  117. 122. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>De winst van anders samenwerken: voorbeelden </li></ul><ul><li>Zwaar vrachtvervoer en bedrijfsterreinen </li></ul><ul><li>Bedrijvenzones op de juiste schaal </li></ul><ul><li>Windmolens </li></ul><ul><li>Stedelijke verdichting langs waterlopen </li></ul><ul><li>E-17 band </li></ul><ul><li>Afstemming op regionaal niveau over N-wegen in het interfluvium </li></ul><ul><li>Stad Kortrijk en omliggende gemeenten: planning woonzones </li></ul>
  118. 123. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Partnerschap met Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Realisatie van Vlaams beleid in verstedelijkt en landelijk gebied: Vlaanderen heeft hier ook belang bij </li></ul><ul><li>Erkennen van lokale dynamiek (subsidiariteit) </li></ul><ul><li>Stimuleren door bevoegdheden en middelen </li></ul><ul><li>Meewerken in de uitvoering </li></ul>
  119. 124. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Taakstellingen vanuit Vlaamse overheid: </li></ul><ul><li>realiseer X woningen, realiseer een uitvoeringsplan voor windmolens, realiseer … </li></ul><ul><li>Laat de regio zichzelf organiseren: </li></ul><ul><li>van toezicht naar kwaliteitstoets en resultaat </li></ul><ul><li>Vlaamse overheid maakt het decretaal kader </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  120. 125. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Wat winnen we? </li></ul><ul><li>Krachtig beslissen en daadkrachtig uitvoeren </li></ul><ul><li>Meer geïntegreerd werken op maat van de regio </li></ul><ul><li>Overleg dat er nu is, beter laten renderen </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  121. 126. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Democratisch? </li></ul><ul><li>Wat kiezen we: </li></ul><ul><li>Of lobbying bij Vlaamse overheid ? </li></ul><ul><li>Of meer debat in en beslissing door de regio? </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  122. 127. <ul><li>NAAR EEN FEDERATIEVE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>ROND RUIMTELIJKE THEMA’S </li></ul><ul><li>Nieuw idee ? Revolutionair ? </li></ul><ul><li>Nee: zie geschiedenis (federaties van gemeenten) </li></ul><ul><li>Nee: zie buitenland, zie binnenland </li></ul><ul><li>Ruilverkaveling, politiezones, brandweerzones, … </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  123. 128. Francis Benoit, schepen Kuurne Wilfried Vandeghinste, stedenbouwkundige Leiedal
  124. 129. <ul><li>“ Als politicus moeten we vaker onze lokale bril afzetten </li></ul><ul><li>en de helicopter nemen, </li></ul><ul><li>en liefst zo hoog mogelijk.” </li></ul>
  125. 130. 3. NAAR EEN STATEN-REGIONAAL inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  126. 131. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>NAAR EEN STATEN-REGIONAAL </li></ul><ul><li>De regio–strategie nu: </li></ul><ul><li>veel invalshoeken, veel niveaus </li></ul><ul><li>degelijk werk op mainstream – niveau </li></ul><ul><li>beperkte capaciteit op dat niveau </li></ul><ul><li>te weinig focus </li></ul><ul><li>te weinig prioritisering </li></ul><ul><li>te weinig geïntegreerde aanpak en projecten </li></ul>
  127. 132. <ul><li>NAAR EEN STATEN-REGIONAAL </li></ul><ul><li>Wat willen we ? </li></ul><ul><li>Proces dat kan mobiliseren, enthousiasmeren, bijdragen in vorming nieuwe coalities </li></ul><ul><li>Motivatie en persoonlijk engagement van mensen </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  128. 133. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>NAAR EEN STATEN-REGIONAAL </li></ul><ul><li>Een steviger debat en een beter onderbouwd proces over strategie </li></ul><ul><li>Meer capaciteit bundelen op niveau van regiostrategie </li></ul><ul><li>Scherpere keuzes van prioritaire projecten </li></ul><ul><li>Meer integratie, sectoroverschrijdend denken in de fase van visievorming en projecten </li></ul>
  129. 134. <ul><li>NAAR EEN STATEN-REGIONAAL </li></ul><ul><li>‘ Staten – Regionaal’: proces staat centraal </li></ul><ul><li>Niemands eigendom of alleenrecht: partnerschap (publiek – privaat) </li></ul><ul><li>Organisatievorm: periodiek regionaal congres maar proces daar naartoe is essentieel (leiderschap, draagvlak) </li></ul><ul><li>Methodiek: ‘vrijplaatsen’ en ‘vitale coalities’ </li></ul><ul><li>In uitvoering: sterke verzelfstandigde projectstructuren en meer investering in beter projectmanagement </li></ul>VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN
  130. 135. VOORSTELLEN VOOR STERKER BESTUREN <ul><li>Voorbeelden van thema’s: </li></ul><ul><li>vergrijzing </li></ul><ul><li>‘ brain drain’ </li></ul><ul><li>energie </li></ul><ul><li>… </li></ul>2012 2016 2014 Staten-Regionaal Staten-Regionaal Staten-Regionaal NAAR EEN STATEN-REGIONAAL
  131. 136. Karel Debaere, algemeen directeur Leiedal Jean de Bethune, voorzitter RESOC Ann-Sophie Maes, coördinator Welzijnsconsortium
  132. 138. STERK BESTUREN, STERKE PARTNERSCHAPPEN inleiding kijken naar de regio strategie op 3 sporen voorstellen sterk partnerschap slot
  133. 139. <ul><li>Gemeentebesturen: sterke gemeenten = sterke regio </li></ul><ul><li>Stad Kortrijk: de rol van de centrumstad / centrumsteden </li></ul><ul><li>Provincie West-Vlaanderen: partner in en van de regio </li></ul><ul><li>De Vlaamse overheid: gedeelde belangen </li></ul>STERK PARTNERSCHAP
  134. 140. <ul><li>STERKE GEMEENTEN = STERKE REGIO </li></ul><ul><li>Fusie: te weinig meerwaarde in deze regio; te hoge kosten, te weinig baten </li></ul><ul><li>Grenzen zijn politiek toeval </li></ul><ul><li>Kritische houding over gemeentelijke schaal gevraagd </li></ul>STERK PARTNERSCHAP
  135. 141. <ul><li>DE REGIO KORTRIJK VOLGENS HET PLAN MICHEL (1974) </li></ul>STERK PARTNERSCHAP
  136. 142. <ul><li>STERKE GEMEENTEN = STERKE REGIO </li></ul><ul><li>Programma voor: </li></ul><ul><li>herwaardering gemeenteraden </li></ul><ul><li>bestaffing / opvolging van netwerken </li></ul><ul><li>samenwerking gemeente – OCMW </li></ul><ul><li>uitbouw van projectmanagement </li></ul><ul><li>minder politici op uitvoerend niveau </li></ul><ul><li>kritische openbaarheid over eigen efficiëntie en kerntaken </li></ul>STERK PARTNERSCHAP
  137. 143. Paul Deprez, ere–burgemeester Zwevegem Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris Zwevegem
  138. 144. Lieven Lybeer, wnd. burgemeester Kortrijk
  139. 145. Marleen Titeca-Decraene, Gedeputeerde provincie West-Vlaanderen
  140. 146. APPEL AAN VLAANDEREN
  141. 147. Appel van de regio aan Vlaanderen Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem Carl Vereecke, burgemeester Kuurne Franceska Verhenne, voorzitter OCMW-Kortrijk Alain Top, schepen Harelbeke Bart Caron, Vlaams parlementslid
  142. 148. Geert Bourgeois Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
  143. 149. Filip Santy, voorzitter Leiedal

  ×