Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ppt GROS

337 views

Published on

GROS Merelbeke

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ppt GROS

 1. 1. GROS MerelbekeGROS Merelbeke Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
 2. 2. Inhoud Presentatie Samenstelling GROS Visie GROS Missie GROS Activiteiten GROS  Advies  Acties  Lobbywerk
 3. 3. Samenstelling GROS Merelbeekse inwoners, organisaties, scholen, … die werkzaam zijn rond ontwikkelingssamenwerking: vertegenwoordigers van ngo’s en vertegenwoordigers van lokale ontwikkelingsinitiatieven (4de pijlers), geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking, vertegenwoordigers van de politieke partijen, schepen voor ontwikkelingssamenwerking en de consulent mondiaal beleid.
 4. 4. Mondiale samenwerking Politici AmbtenarenGROS als vertegenwoordiger van het middenveld
 5. 5. Visie GROS We streven naar rechtvaardige, gelijkwaardige en solidaire relaties Duurzame ontwikkeling in het Noorden en het Zuiden (democratie, mensenrechten, bescherming van het leefmilieu, rechtvaardige handel, …) De integratie van deze principes in het dagelijks leven van alle mensen die leren, werken en wonen in Merelbeke
 6. 6. Heeft werk het Noorden verloren? Regionale bijeenkomst over het concept ‘mondiaal beleid’
 7. 7. Missie GROS De mensen in Merelbeke sensibiliseren en informeren rond ontwikkelingssamenwerking en mondiale relaties De organisaties en inwoners uit Merelbeke die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking versterken (uitwisseling, ondersteuning, onderlinge samenwerking en coördinatie van acties, …) De campagnes van ngo’s onder de aandacht brengen waaronder de campagne van de koepel 11.11.11
 8. 8. Medewerking bij evenementen
 9. 9. Activiteiten van de GROS (1) Adviezen formuleren en voorstellen doen aan het gemeentebestuur over ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling  Ontwikkelingsbeleid van de gemeente  Projecten/ programma’s Vlaamse overheid  Toelages voor ontwikkelingssamenwerking  Noodhulp
 10. 10. Noodhulp 2014-2015
 11. 11. Activiteiten van de GROS (2) Stimuleren en bevorderen van mondiaal engagement Ondersteuning van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking georganiseerd door Merelbekenaren en hun organisaties Uitwisseling van goede voorbeelden en ideeën
 12. 12. Ondersteuning 11.11.11
 13. 13. Activiteiten van de GROS (3) De jaarlijkse 11.11.11 campagne vorm geven met logistieke en financiële ondersteuning van de gemeente Deelnemen aan en steunen van de gemeentelijke initiatieven rond ontwikkelings-samenwerking via de dienst Noord-Zuid In de stedenband met Toucountouna een coördinerende rol opnemen bij initiatieven van het middenveld
 14. 14. Stedenband met Toucountouna
 15. 15. Activiteiten van GROS (4) Lobbywerk voor een betere en ruimere ontwikkelingssamenwerking:  deelnemen aan petities,  een memorandum aan de politieke partijen voor verkiezingen, ...

×