Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

220108 Presentatie 1 T. Dijk, Vi Va! Zorggroep

700 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

220108 Presentatie 1 T. Dijk, Vi Va! Zorggroep

 1. 1. De uitdaging in Midden- en Noord Kennemerland: Thuis Best en het realiseren van een regionale zorg- en diensteninfrastructuur L.E.F. van Ruth, raad van bestuur ViVa! Zorggroep
 2. 2. Agenda <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Doel Thuis Best </li></ul><ul><li>Uitgangspunten Thuis Best </li></ul><ul><li>De wijkcentra: knooppunten van dienstverlening </li></ul><ul><li>De wijkcentra: knooppunten van inhoudelijke samenwerking </li></ul><ul><li>De wijkcentra: knooppunten van facilitaire samenwerking </li></ul><ul><li>De praktijk van Thuis Best </li></ul><ul><li>De praktijk: voorwaarden </li></ul><ul><li>De praktijk: hobbels en bobbels </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>De wijkcentra: waar en wanneer </li></ul>
 3. 3. De aanleiding Maatschappelijke ontwikkelingen <ul><ul><li>Ontgroening en vergrijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgprognose </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermaatschappelijking zorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Extramuralisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Deconcentratie van voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuzevrijheid voor iedereen (ook qua zorg en wonen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wonen en zorg op maat </li></ul></ul><ul><ul><li>Zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>WMO </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 4. 4. De aanleiding Regionale ontwikkelingen <ul><ul><li>Zoeken naar geschikte/vervangende huisvesting voor diverse professionals/organisaties in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huisartsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welzijnsorganisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De Hartekamp Groep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thuiszorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partners in de Zorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal Medisch Centrum Broekpolder </li></ul></ul>
 5. 5. Doel Thuis Best <ul><li>Het realiseren van een regionale diensteninfrastructuur in Midden- en Noord-Kennemerland, waarbij het gebouw: </li></ul><ul><ul><li>efficiency voordelen heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>de samenwerking tussen WWZ aanbieders bevordert </li></ul></ul><ul><ul><li>een afgestemd en geïntegreerd aanbod van WWZ voorzieningen mogelijk maakt </li></ul></ul><ul><ul><li>sociale integratie bevordert </li></ul></ul><ul><li>ViVa! Zorggroep als geheel maakt omslag naar wijkgericht werken </li></ul>
 6. 6. Uitgangspunten Thuis Best <ul><li>De wijk is er voor iedereen </li></ul><ul><li>Multifunctionele stadswijk of dorp </li></ul><ul><li>Geen leefstijlbreuk </li></ul><ul><li>Algemeen voor bijzonder en bijzonder voor algemeen </li></ul>
 7. 7. De wijkcentra Knooppunten van dienstverlening in de wijk <ul><li>Het wijkcentrum, een combinatie van: </li></ul><ul><ul><li>dienstenkruispunt </li></ul></ul><ul><ul><li>gezondheidscentrum en </li></ul></ul><ul><ul><li>activiteitencentrum </li></ul></ul><ul><ul><li>informatiepunt voor de wijk </li></ul></ul><ul><li>Het wijkcentrum, een spil van het wijknetwerk </li></ul>
 8. 8. De wijkcentra Knooppunten van inhoudelijke samenwerking <ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeteren van samenhang van aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen van sociale integratie wijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen continuïteit van dienstverlening </li></ul></ul><ul><li>Vorm: samenwerkingsovereenkomst </li></ul><ul><li>Samenwerkingspartners: </li></ul><ul><ul><li>Gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>1e lijns zorgaanbieders </li></ul></ul><ul><ul><li>Woningcorporaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Welzijnsorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere zorgaanbieders </li></ul></ul>
 9. 9. De wijkcentra Knooppunten van facilitaire samenwerking <ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Beheer van multifunctionele accommodatie vormgeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Exploitatie van m 2 </li></ul></ul><ul><li>Vorm: huurovereenkomst </li></ul><ul><li>Samenwerkingspartners: </li></ul><ul><ul><li>Woningcorporatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbieders </li></ul></ul>
 10. 10. De praktijk van Thuis Best <ul><li>Thuis Best is initiatiefnemer: </li></ul><ul><ul><li>interesse van partijen te polsen </li></ul></ul><ul><ul><li>partijen aan tafel te brengen </li></ul></ul><ul><ul><li>met partijen visie op samenwerking te ontwikkelen </li></ul></ul><ul><ul><li>met partijen huisvesting te concretiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>met partijen samenwerking vorm te geven en uit te bouwen </li></ul></ul><ul><li>Huisartsen hebben het initiatief voor organisatie van samenwerking in zorg </li></ul><ul><li>Thuis Best is exploitant / beheerder voor zorg m 2 </li></ul>
 11. 11. Voorwaarden Visie en wil belangrijker dan financiën <ul><li>Erkennen van meerwaarde van WWZ samenwerking op wijkniveau </li></ul><ul><ul><li>De gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties in de 6 gemeenten erkennen deze meerwaarde. </li></ul></ul><ul><li>Bereiken van overeenstemming over manier waarop deze samenwerking binnen gemeentegrenzen vormgegeven moet worden. </li></ul><ul><ul><li>In 3 gemeenten zijn de plaatsen van de wijkcentra in het gemeentelijk beleid opgenomen, in 3 andere op algemene wijze in beleid verwoord </li></ul></ul><ul><li>Wens en wil hebben om samenwerking te concretiseren </li></ul><ul><ul><li>Nu 3 wijkcentra opgeleverd, 8 in ontwikkeling en 9 nog op te starten. </li></ul></ul><ul><li>Vertrouwen hebben in samenwerkingspartners </li></ul>
 12. 12. De praktijk: De hobbels en bobbels <ul><li>Projectmatig werken </li></ul><ul><li>Eigen belang <-> algemeen belang </li></ul><ul><li>Vermogen om over het eigen speelveld heen te kunnen kijken </li></ul><ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>Macht </li></ul>
 13. 13. Gelegenheid tot het stellen van vragen
 14. 14. De wijkcentra: Waar en wanneer? (1) <ul><li>Plaats Wijkcentrum Opleverdatum </li></ul><ul><li>Akersloot Strammerzoom 2010 </li></ul><ul><li>Beverwijk Prinsenhof in gebruik </li></ul><ul><li>Prinsenhof II 2010? </li></ul><ul><li>Broekpolder 2009 </li></ul><ul><li>Wijkerbaan 2010 </li></ul><ul><li>Plantage na 2010 </li></ul><ul><li>Castricum Kultuurhuis Castricum 2009 </li></ul><ul><li>De Boogaert 2009/2010 </li></ul><ul><li>Santmark na 2010 (nog te ontwikkelen) </li></ul>
 15. 15. De wijkcentra: Waar en wanneer? (2) <ul><li>Plaats Wijkcentrum Opleverdatum </li></ul><ul><li>Heemskerk Waterrijck september 2007 </li></ul><ul><li>Kerkweg eind 2009 </li></ul><ul><li>Meerstate (AHOED) 2008 , overig na 2010 </li></ul><ul><li>Heiloo De Loet 2010 </li></ul><ul><li>Overkerck 2010 </li></ul><ul><li>Zandzoom na 2010 (nog te ontwikkelen) </li></ul><ul><li>Limmen nog geen ontwikkeling </li></ul>
 16. 16. De wijkcentra: Waar en wanneer? (3) <ul><li>Plaats Wijkcentrum Opleverdatum </li></ul><ul><li>Uitgeest Waldijk in gebruik </li></ul><ul><li>Centrum na 2010 (nog te ontwikkelen) </li></ul><ul><li>Velsen-Noord ‘De Schulpen’ 2010? </li></ul><ul><li>Wijk aan Zee Gouden Gunje 2009 </li></ul>

×