Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Intergemeentelijke
samenwerking
in een notendop &
vanuit erfgoedperspectief
Bart Wouters
Agentschap Binnenlands Bestuur (A...
1. Aanleiding
Cultureel erfgoeddecreet (artikel 57 en artikel 59)
De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie
toekennen a...
1. Aanleiding
Onroerenderfgoeddecreet (artikel 3.3.1.)
De Vlaamse Regering kan een intergemeentelijke dienst
opgericht ove...
1. Aanleiding
Waarom IGS opleggen?
2. Historiek van de
intergemeentelijke samenwerking
Wet van 1 maart 1922 omtrent de vereniging van gemeenten
tot nut van ‘...
3. Relevante krachtlijnen van de
IGS in Vlaanderen
Intergemeentelijk: minstens 2 gemeenten
DIS en DLB bieden een keuze uit...
4. Types van IGS
Zonder
rechtspersoonlijkheid
Interlokale
vereniging
Met
rechtspersoonlijkheid
Projectvereniging
Opdrachth...
4. Types van IGS
4. Types van IGS
4.1. De Interlokale vereniging
• Vier basisartikelen (art. 392-395 DLB)
• Art. 392: Twee of meer gemeente...
4. Types van IGS
4.1. De Interlokale vereniging
• Gegrond op een “overeenkomst met
statutaire draagkracht” die
bepalingen ...
4. Types van IGS
4.1. De Interlokale vereniging
1 afgevaardigde per deelnemer
GR/burg./schepen
Adviezen aan de gemeenterad...
4. Types van IGS
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
• Algemene principes:
Art. 396-400 DLB
• De projectvereniging:
Art. 401-412 DLB...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
• Daar waar de IV eerder gericht is op beleidsafstemming,
gaat de PV een stap v...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
Deelnemers (art. 396 DLB):
• Gemeente / AGB
• OCMW
• publiekrechtelijke OCMW-ve...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
Oprichting
• Op basis van gemeenteraadsbesluiten binnen
een tijdsbestek van 2 m...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
Duurtijd
• Max. 6 jaar – verlengbaar
• Opgelet: als de overeengekomen termijn
v...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
Bestuur (art. 404 DLB)
• Uitsluitend een raad van bestuur.
• Bestuurders benoem...
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
4. Types van IGS
4.2. De projectvereniging
Voorbeelden:
projectverenigingen die verschillende werkingen samen nemen
bv. Cu...
4. Types van IGS
Zonder
rechtspersoonlijkheid
Interlokale
vereniging
Met
rechtspersoonlijkheid
Projectvereniging
Opdrachth...
(Brussel)
(Hasselt)
(Gent)
4.2. De OV/DV/OVPD
Duur: max. 18 jaar
Oprichting: formele procedure
(overlegorgaan, gemeenteraden) en
goedkeuring Vlaamse ...
4.2. De OV/DV/OVPD
Voorbeelden:
Erfgoedcel Waasland
5. Conclusie
Intergemeentelijke samenwerking =
het bestuurlijke rechtskader
Erkenning als IOED = “een modaliteit daarboven...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over intergemee...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over intergemee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

122 views

Published on

9) Toelichting over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Bart Wouters, agentschap Binnenlands Bestuur

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 1. 1. Intergemeentelijke samenwerking in een notendop & vanuit erfgoedperspectief Bart Wouters Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
 2. 2. 1. Aanleiding Cultureel erfgoeddecreet (artikel 57 en artikel 59) De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan de volgende besturen die een dienstverlenende rol opnemen op regionaal niveau: 1° steden en gemeenten, verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband Met behoud van de toepassing van art. 30 voldoet een intergemeentelijk samenwerkingsverband aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden: 1° in het Vlaamse Gewest liggen; 2° beschikken over rechtspersoonlijkheid conform de toepasselijke regelgeving over de intergemeentelijke samenwerking.
 3. 3. 1. Aanleiding Onroerenderfgoeddecreet (artikel 3.3.1.) De Vlaamse Regering kan een intergemeentelijke dienst opgericht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking erkennen als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.
 4. 4. 1. Aanleiding Waarom IGS opleggen?
 5. 5. 2. Historiek van de intergemeentelijke samenwerking Wet van 1 maart 1922 omtrent de vereniging van gemeenten tot nut van ‘t algemeen Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) (meermaals gewijzigd) Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) (meermaals gewijzigd) (inwerkingtreding 1/1/2019)
 6. 6. 3. Relevante krachtlijnen van de IGS in Vlaanderen Intergemeentelijk: minstens 2 gemeenten DIS en DLB bieden een keuze uit 5 types van IGS – van licht naar zwaar (IV/PV/DV/OV/OVPD) Democratische beginselen: heel wat mechanismen ingebouwd voor democratische controle Publiekrechtelijke rechtsvormen Basis van de samenwerking = statuten
 7. 7. 4. Types van IGS Zonder rechtspersoonlijkheid Interlokale vereniging Met rechtspersoonlijkheid Projectvereniging Opdrachthoudende vereniging met private deelname Opdrachthoudend e vereniging Dienstverlenen de vereniging
 8. 8. 4. Types van IGS
 9. 9. 4. Types van IGS 4.1. De Interlokale vereniging • Vier basisartikelen (art. 392-395 DLB) • Art. 392: Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
 10. 10. 4. Types van IGS 4.1. De Interlokale vereniging • Gegrond op een “overeenkomst met statutaire draagkracht” die bepalingen bevat over duur, evt. verlenging, opzegmogelijkheid, evt. inbreng van de deelnemers, interne organisatie, wederzijdse rechten en verplichtingen, financiële repercussies, financiële controle, de vereffening,…
 11. 11. 4. Types van IGS 4.1. De Interlokale vereniging 1 afgevaardigde per deelnemer GR/burg./schepen Adviezen aan de gemeenteraden
 12. 12. 4. Types van IGS
 13. 13. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging • Algemene principes: Art. 396-400 DLB • De projectvereniging: Art. 401-412 DLB • Definitie: een IGS zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren;
 14. 14. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging • Daar waar de IV eerder gericht is op beleidsafstemming, gaat de PV een stap verder omdat ze over rechtspersoonlijkheid beschikt.
 15. 15. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging Deelnemers (art. 396 DLB): • Gemeente / AGB • OCMW • publiekrechtelijke OCMW-verenigingen • Andere samenwerkingsverbanden • Politiezones • Hulpverleningszones • provincie
 16. 16. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging Oprichting • Op basis van gemeenteraadsbesluiten binnen een tijdsbestek van 2 maanden • Statuten: grote vrijheid, maar hou rekening met het decreet (art. 396-412 DLB) bij opmaak
 17. 17. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging Duurtijd • Max. 6 jaar – verlengbaar • Opgelet: als de overeengekomen termijn verstrijkt, houdt de vereniging op te bestaan (ontbinding) • Tijdens de duur is geen uittreding mogelijk
 18. 18. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging Bestuur (art. 404 DLB) • Uitsluitend een raad van bestuur. • Bestuurders benoemd door leden, 1 per deelnemer, 1 stem per bestuurder • Voor de gemeenten: enkel GR-lid, B of S • Enkel de bevoegdheid om beslissingen te nemen die expliciet door de deelnemers zijn opgedragen. • Oppositievertegenwoordiging: raadgevende bestuurders
 19. 19. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging
 20. 20. 4. Types van IGS 4.2. De projectvereniging Voorbeelden: projectverenigingen die verschillende werkingen samen nemen bv. Cultuurregio Pajottenland Zennevallei, BIE, CO7, Erfgoed Noorderkempen.
 21. 21. 4. Types van IGS Zonder rechtspersoonlijkheid Interlokale vereniging Met rechtspersoonlijkheid Projectvereniging Opdrachthoudende vereniging met private deelname Opdrachthoudend e vereniging Dienstverlenen de vereniging 4.3. De OV/DV/OVPD
 22. 22. (Brussel)
 23. 23. (Hasselt)
 24. 24. (Gent)
 25. 25. 4.2. De OV/DV/OVPD Duur: max. 18 jaar Oprichting: formele procedure (overlegorgaan, gemeenteraden) en goedkeuring Vlaamse regering Bestuur: AV, RVB
 26. 26. 4.2. De OV/DV/OVPD Voorbeelden: Erfgoedcel Waasland
 27. 27. 5. Conclusie Intergemeentelijke samenwerking = het bestuurlijke rechtskader Erkenning als IOED = “een modaliteit daarbovenop”

×