Ruimtelijke planvorming<br />“Richting geven aan de toekomst”<br />Imagine the result<br />
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 2<br />Ruimtelijke Planvorming.<br />Een uitdagende taak.<br />Vragen en oplossi...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 3<br />BestemmingsplanHet integrale product<br />Samen met u leggen we regels va...
Hoe hoog mag er gebouwd worden?
Mogen bestaande gebouwen uitbreiden?</li></ul>4 categorieën: <br />Conserverend bestemmingsplan<br />Ontwikkelingsgericht ...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 4<br />Conserverend bestemmingsplan<br />Op grond van de Wro moeten bestemmingsp...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 5<br />Conserverende bestemmingsplannen <br />Het vastleggen van de huidige situ...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 6<br />Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan<br />Nieuwe initiatieven, die een ve...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 7<br />Ontwikkelingsplannen <br />ARCADIS maakt ontwikkelingsgerichte bestemming...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 8<br />Bestemmingsplan buitengebied<br />Belangrijk hulpmiddel voor het garander...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 9<br />Bestemmingsplan buitengebied<br />Samen met gemeenten heeft ARCADIS diver...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 10<br />Provinciale- & Rijks- inpassingsplannen (PIP & RIP)<br />Een inpassingsp...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 11<br />PIP & RIP<br />ARCADIS heeft gewerkt en werkt aan diverse inpassingsplan...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 12<br />StructuurvisiesRichting geven aan de toekomst<br />In een structuurvisie...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 13<br />Structuurvisies<br />ARCADIS kan u ondersteunen bij het maken van een st...
 | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 14<br />Wro / GrexVersterkt regiefunctie op gemeentelijk beleid<br />De Wro geef...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatie Ruimtelijke Planvorming Presentatie

798 views

Published on

ARCADIS en Ruimtelijke Planvorming

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatie Ruimtelijke Planvorming Presentatie

 1. 1. Ruimtelijke planvorming<br />“Richting geven aan de toekomst”<br />Imagine the result<br />
 2. 2.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 2<br />Ruimtelijke Planvorming.<br />Een uitdagende taak.<br />Vragen en oplossingen veranderen met de dag:<br />De schaarser wordende ruimte, <br />Nieuwe regelgeving (Wro, milieuwetten),<br />Digitalisering, <br />De mondige burger, <br />Herstructurering en transformatie,<br />Tijdelijk Anders Bestemmen, <br />Krimp. <br />ARCADIS als regisseur voor ruimtelijke planvorming<br />
 3. 3.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 3<br />BestemmingsplanHet integrale product<br />Samen met u leggen we regels vast voor gebruiks- en bouwmogelijkheden. Zoals:<br /><ul><li>Is de grond bestemd voor wonen, werken of recreëren?
 4. 4. Hoe hoog mag er gebouwd worden?
 5. 5. Mogen bestaande gebouwen uitbreiden?</li></ul>4 categorieën: <br />Conserverend bestemmingsplan<br />Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan<br />Bestemmingsplan buitengebied<br />Rijks- en provinciale Inpassingsplannen<br />
 6. 6.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 4<br />Conserverend bestemmingsplan<br />Op grond van de Wro moeten bestemmingsplannen iedere tien jaar worden herzien. <br />Dit geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied.<br />Bestaande functies krijgen hierin een bestemming overeenkomstig het huidige gebruik. <br />Ondergeschikte ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen worden in het plan niet opgenomen (met uitzondering van ontwikkelingen en initiatieven waarover planologische zekerheid bestaat).<br />Natuurlijk zijn de bestemmingsplannen, waar nodig aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving en zijn deze gedigitaliseerd. <br />
 7. 7.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 5<br />Conserverende bestemmingsplannen <br />Het vastleggen van de huidige situatie centraal.<br />Referenties:<br />Bestemmingsplan Obbicht-Grevenbicht<br />Bestemmingsplan Leveroy-Nederweert<br />Bestemmingsplan Kernen 2010 Valkenburg <br />
 8. 8.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 6<br />Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan<br />Nieuwe initiatieven, die een veranderend gebruik of bebouwing tot gevolg hebben, passen vaak niet binnen het geldende bestemmingsplan. <br />In dat geval moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. <br />Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan wordt (waar nodig) opgesteld in combinatie met de benodigde milieukundige onderzoeken (m.e.r., maar ook de andere benodigde onderzoeken zoals natuur, bodem, water, etc.)<br />
 9. 9.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 7<br />Ontwikkelingsplannen <br />ARCADIS maakt ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen van verschillende aard en omvang. <br />Referenties:<br />Zilverackers, Veldhoven <br />Pauwenhof, Nieuwaal<br />Koningsoord<br />Wolfsheide, Wolfheze<br />Ondertunneling en gebiedsontwikkeling A2 Maastricht <br />Wolfsheide, Wolfheze<br />
 10. 10.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 8<br />Bestemmingsplan buitengebied<br />Belangrijk hulpmiddel voor het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van het landschap.<br />Met het bestemmingsplan Buitengebied kan de gemeente sturing geven aan nieuwe ontwikkelingen.<br />De bestemmingsplannen worden in samenspraak met de gemeente gemaakt om provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid en (Europese en nationale) wet- en regelgeving juridisch planologisch door te vertalen in een verbeelding en regels.<br />De verschillende thema’s die in een buitengebied spelen komen aan de orde. Zoals: functie-verandering, regeling mantelzorg, intensieve veehouderij, natuur, landschap, landgoederen etc.<br />
 11. 11.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 9<br />Bestemmingsplan buitengebied<br />Samen met gemeenten heeft ARCADIS diverse integrale herzieningen van bestemmingsplannen buitengebied opgesteld en het proces hierbij begeleid.<br />Referenties: <br />Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Venray;<br />Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Nederweert; <br />Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Boxtel; <br />Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Bernheze;<br />Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Beek.<br />Bestemmingsplan Siberië (glastuinbouw)<br />
 12. 12.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 10<br />Provinciale- & Rijks- inpassingsplannen (PIP & RIP)<br />Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie of het Rijk. <br />Met een inpassingsplan kan de provincie of het Rijk belangrijke projecten regelen op het gebied van ruimtelijke ordening. <br />Een inpassingsplan kan alleen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een 'provinciaal belang' (bij de provincie) of 'rijksbelang' (bij het rijk).<br />
 13. 13.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 11<br />PIP & RIP<br />ARCADIS heeft gewerkt en werkt aan diverse inpassingsplannen. De complexiteit van deze plannen vinden wij een prettige uitdaging. De kracht van ARCADIS zit in het feit dat in onze organisatie alle benodigde specialisten beschikbaar zijn.<br />Referenties:<br />Buitenring Parkstad of http://www.buitenring.nl/?id=93<br />Noordwaard<br />N314 tussen Zutphen en de Baak<br />Agro Food Cluster, West-Brabant<br />Rijksinpassingsplan Noordwaard<br />
 14. 14.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 12<br />StructuurvisiesRichting geven aan de toekomst<br />In een structuurvisie worden afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid binnen een gemeente. <br />Gemeentes zijn verplicht om eens in de tien jaar één of meerdere structuurvisies vast te stellen (al dan niet thematisch). <br />Er wordt een koers bepaald voor de lange termijn, waarmee ingespeeld kan worden op externe invloeden. <br />Een structuurvisie kan de basis vormen voor het vragen van een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen en verrekenen/verevenen van kosten en baten tussen verschillende locaties<br />Gezamenlijk bepalen we hoe u burgers en maatschappelijke organisatie bij de voorbereidingen gaat betrekken. <br />
 15. 15.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 13<br />Structuurvisies<br />ARCADIS kan u ondersteunen bij het maken van een structuurvisie. <br />Referenties:<br />Brouwersdam, gemeente Schouwen-Duiveland<br />Inspiratieboek Toekomst- en Structuurvisies<br />
 16. 16.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 14<br />Wro / GrexVersterkt regiefunctie op gemeentelijk beleid<br />De Wro geeft een nieuwe impuls aan het ruimtelijke planvormingsproces. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om:<br />Regiefunctie op het ruimtelijk beleid te versterken<br />(publiekrechtelijk) kostenverhaal te verbeteren<br />Nadere eisen te stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen<br />De veranderingen die samenhangen met de Wro en de daarin opgenomen Grondexploitatiewet (Grex) zijn van invloed op tal van beleidsterreinen en heeft gevolgen voor uw gehele gemeentelijke organisatie. <br />Onze dienstverlening is veelomvattend en bestrijkt alle fasen van het proces. Wij adviseren over de nieuwe kansen en mogelijkheden die de Wro biedt. <br />Wat is slim en wat niet? <br />Hoe komt u tot het optimale resultaat in uw ruimtelijke ontwikkelingsproces?<br />Waar en hoe kunt u geld verdienen?<br />
 17. 17.  | 20 juni 2011 | © ARCADIS 2011<br />Dia 15<br />Wro/Grex<br />ARCADIS kan uw gemeente op tal van manieren ondersteunen bij het werken volgens de Wro. <br />Referenties:Praktijkwijzer Wro/Grex<br />
 18. 18. Perpectief & samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen<br />Dia 16<br />Dia 16<br />ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu, ruimte en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. <br />ARCADISontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. <br />Met16.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat<br />steunt op sterke lokale marktposities. <br />ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandig-hedenin snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. <br />www.arcadis.nl/<br />ruimtelijkeontwikkeling<br />Meer weten?<br />Onno Truschel <br />Onno.trushel@arcadis.nl<br />06 1250 6110 <br />Richard van den Boogaard<br />Richard.vandenboogaard@arcadis.nl <br />06 4664 7285<br />Charlotte Stoops  <br />Charlotte.stoops@arcadis.nl<br />06 5073 6653 <br />

×