Palkansaajakeskusjärjestöjen tutkimusPalkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus         Erkki Laukkanen ...
SisällysSaatesanat                         5Tiivistelmä                     ...
SaatesanatTämä tutkimus on toteutettu palkansaajakeskusjärjestöjen yhteishankkeena. Tutkimuksenvarsinainen kirjoittajana o...
7TiivistelmäPalkansaajajärjestöjen toiminta jäsentensä työaika-asioiden edistämisessä edellyttää tie-toja kunkin järjestön...
8Luvussa 4 selvitettiin ali- ja ylipitkien työviikkojen laajuutta ja ongelmallisuutta palkansaa-jan työaikatoiveissa. Tulo...
91. Johdanto1.1 Raportin tarkoitusPalkan ohella työajat muodostavat työehtosopimustoiminnan ytimen, jolle pohjan antavatty...
101.2 AineistoRaportin aineistona on tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja sitä täydentävä ad hoc –osiovuoden 2001 toiselta...
111.3 Tutkimusviikon työ ja poissaolopäivätSeuraavassa täsmennetään sitä, kuinka paljon työ- ja poissaolopäiviä palkansaaj...
12
132. Työajat pähkinänkuoressaYleensä puhutaan ns. normaalityöajasta, johon sisältyvät normaalin työviikon aikana teh-dyt n...
14Keskiarvon lisäksi on luontevaa selvittää se, missä määrin viikkotyöajan vaihtelevat kes-kiarvon molemmin puolin. Onhan ...
152.2 Viikkotyöaikojen jakautuminenEdellä esitetyt tulokset kuvaavat palkansaajien keskimääräisen työviikon pituutta, ja s...
162.3 Yli- ja sivutöiden jakautuminenPalkansaajaa kohti laskettuna ylitöitä tehtiin tutkimusviikoilla varsin vähän, noin 1...
173. Työviikon lyhentämis- ja pidentämistoiveetTässä luvussa palkansaajien toivomaa työaikaa verrataan nykyiseen normaalii...
183.1 Toiveet toimialan mukaanToimialaluokitus jakaa palkansaajat eri toimialoille sen mukaan, mikä on toimipaikan toi-min...
19Ei siis ole kovin harvinaista, että palkansaajien toiveet ja todellisuus eivät aina kohtaa. Nyttätä asiaa voidaan alla o...
20Kun normaalista viikkotyöajasta vähennetään toivottu viikkotyöaika, keskimääräiseksi työ-ajan lyhentämistoiveeksi tulee ...
213.2 Toiveet iän ja sukupuolen mukaanPalkansaajamiesten ja –naisten keski-ikä on lähes sama. Miehet ovat keskimäärin 39,6...
22Myös iällä ja sukupuolella on merkitystä. Lähes puolet alle 20-vuotiaista haluaisi lisää jaalle 10 prosenttia vähemmän v...
23Kun nuoret astuvat työelämään, he haluaisivat siis tehdä enemmän tunteja kuin normaa-listi tekevät. Ero on suurimmillaan...
243.3 Toiveet työaikamuodon mukaanPalkansaajien työaikamuodot ovat moninaiset ja erot niiden esiintymisessä eri palkansaa-...
25Eikä työaikamuotojen kirjavuus vielä tähän lopu. Edellä lueteltujen lisäksi on vielä eräitävakiintuneita lisäjärjestelyj...
26Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan vaihtelee huomattavasti työaikamuodon mu-kaan. Päivätyötä tekevistä 34 prosentt...
27Suurimmalta osaltaan työajan lyhennys- ja pidennystoiveet kumoavat toisensa myös työ-aikamuodon mukaan tarkasteltuna. Er...
283.4 Toiveet työsuhdemuodon mukaanKolme neljästä palkansaajasta teki vuoden 2001 toisella neljänneksellä vakinaista koko-...
29Myös työsuhdemuotojen välillä erot toiveiden ja todellisuuden välillä vaihtelevat suuresti, jaheijastelevat niitä käsity...
30Vakinaista kokopäivätyötä tekevät haluaisivat lyhentää työviikkoaan keskimäärin 1,3 tun-nilla. Naisilla työajan lyhennys...
313.5 Toiveet koulutusasteen mukaanTärkeä palkansaajien asemaan vaikuttava tekijä on ammatillinen koulutus, jota seuraavas...
32Koulutus on siis tärkeä työmarkkinajärjestöjen tunnusmerkki. AKAVA ovat nimensä mu-kaan akateemisten alojen järjestö, ST...
33Koulutuksella on vaikutusta myös työviikon pituuteen siten, että normaalin työviikon pituuskasvaa koulutusasteen paranem...
343.6 Toiveet sosioekonomisen aseman mukaanSosioekonominen asema24 on keskeinen palkansaajajärjestöjen koostumusta kuvaava...
35Suhtautuminen työajan uudelleenjärjestelyihin ei ainakaan kovin selvästi näyttäisi riippu-van palkansaajien sosioekonomi...
36Normaalin työviikon pituus eri sosioekonomisten ryhmien välillä vaihtelee, ja eniten ylem-pien toimihenkilöryhmien välil...
373.7 Toiveet vaikutusmahdollisuuksien mukaanYli 40 prosenttia palkansaajista voi vaikuttaa tulo- ja/tai lähtöaikoihin väh...
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus

1,102 views

Published on

Palkansaajakeskusjärjestöjen tutkimus

Tutkimus täsmentää työaikapolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Erkki Laukkanen. SAK, AKAVA, STTK

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus

 1. 1. Palkansaajakeskusjärjestöjen tutkimusPalkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus Erkki Laukkanen 2003
 2. 2. SisällysSaatesanat 5Tiivistelmä 71. Johdanto 9 1.1 Raportin tarkoitus 9 1.2 Aineisto 10 1.3 Tutkimusviikon työ ja poissaolopäivät 112. Työajat pähkinänkuoressa 13 2.1 Työviikot keskimäärin 13 2.2 Viikkotyöaikojen jakautuminen 15 2.3 Yli- ja sivutöiden jakautuminen 163. Työviikon lyhentämis- ja pidentämistoiveet 17 3.1 Toiveet toimialan mukaan 18 3.2 Toiveet iän ja sukupuolen mukaan 21 3.3 Toiveet työaikamuodon mukaan 24 3.4 Toiveet työsuhdemuodon mukaan 28 3.5 Toiveet koulutusasteen mukaan 31 3.6 Toiveet sosioekonomisen aseman mukaan 34 3.7 Toiveet vaikutusmahdollisuuksien mukaan 37 3.8 Toiveet työpaikan koon mukaan 40 3.9 Toiveet siviilisäädyn ja perhetilanteen mukaan 43 3.10 Tulosten vertailua ja tulkintaa 464. Ali- ja ylipitkät työviikot 48 4.1 Vapaan valinnan ongelmallisuus 48 4.2 Alipitkät työviikot sosioekonomisen aseman mukaan 49 4.3 Ylipitkät työviikot sosioekonomisen aseman mukaan 52 4.4 Yli- ja sivutyöt sosioekonomisen aseman mukaan 54 4.5 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 555. Työaikapolitiikkaa koskevia päätelmiä 59Lähteet: 62
 3. 3. SaatesanatTämä tutkimus on toteutettu palkansaajakeskusjärjestöjen yhteishankkeena. Tutkimuksenvarsinainen kirjoittajana on toiminut SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen. Tutkimuksen seu-rantaryhmään kuuluivat kirjoittajan lisäksi Akavan tutkija Ulla Aitta ja STTK:n ekonomistiSeppo Nevalainen. Tutkimuksen muotoutumisen kannalta keskustelut seurantaryhmässäovat olleet avainasemassa. Eräisiin työaikasäännöstöä koskeviin tulkintaongelmiin ja joh-topäätösten muotoiluun työryhmä on pyytän yt apua järjestöjensä lakimiehiltä.Tutkimus on tarkoitettu erityisesti työaikapolitiikasta kiinnostuneille palkansaajille ja pal-kansaajajärjestöille. Tutkimuksen toivotaan täsmentävän niitä kysymyksiä, jotka työaika-politiikassa ovat ajankohtaisiksi tulleet. Tutkimuksen toivotaan myös rakentavan siltaasuomalaisen ja eurooppalaisen viikkotyöaikaa koskevan keskustelun välille. Tässä tarkoi-tuksessa tutkimus palvellee myös työaikapolitiikan tutkijoita.Tutkimuksen sisällöstä ja sen mahdollisista puutteista vastaavat seurantaryhmän jäsenet,joille palautetta voi antaa seuraaviin osoitteisiin:erkki.laukkanen@sak.fiseppo.nevalainen@sttk.fiulla.aitta@akava.fiHelsingissä 17.02.2003Erkki Laukkanen
 4. 4. 7TiivistelmäPalkansaajajärjestöjen toiminta jäsentensä työaika-asioiden edistämisessä edellyttää tie-toja kunkin järjestön omasta toimintakentästä ja siihen liittyvistä piirteistä. Mahdollisuudentoimintakentän selvittämiseen järjestöalan mukaan antaa Tilastokeskuksen työvoimatutki-mus, johon on tallennettu myös keskusjärjestökoodi. Tässä tutkimuksessa tätä mahdolli-suutta on hyödynnetty viikkotyöaikaa koskevissa tarkasteluissa.Yleensä viikkotyöaikaa on hahmotettu normaalin viikkotyöajan avulla. Samaa tarkoittaenon usein puhuttu myös säännöllisestä työajasta. Normaali viikkotyöaika on sikäli hyvämittari, että se mittaa sitä mikä tavaksi on tullut, mutta siinä mielessä ongelmallinen mittari,että se sisältää myös tavaksi tulleet ylityöt, joita työmarkkinajärjestöjen tarkoittamaansäännölliseen työaikaan ei käsitteellisesti sisällytetä. Tehtyyn työaikaan taas sisällytetäänkaikki ylityöt ja muissa työpaikoissa tehty sivutyö.Tässä tutkimuksessa nämä käsitteet on yritetty koota mahdollisimman kattavaksi ja visu-aalista hahmottamista helpottavaksi kokonaisuudeksi. Kunkin palkansaajajärjestön asiaton koottu samoihin kuvioihin siten, että tehdyn, normaalin, sovitun ja toivotun työajan väli-set suhteet tulisivat mahdollisimman selvästi esiin. Oma sijansa on annettu myös järjes-täytymättömille palkansaajille.Oman ongelmansa vertailuihin toivat ne 14 prosenttia palkansaajista, joiden työsopimuk-sessa ei lainkaan oltu täsmennetty säännöllistä viikkotyöaikaa. Epäselvin tilanne oli nuo-rilla, osa-aikatyötä tekevillä ja pienillä, alle 10 hengen työpaikoilla työskentelevillä ja jär-jestäytymättömillä. SAK:laisista työtunnit oli täsmentämättä 9 prosentilla, STTK:laisista 7prosentilla ja AKAVAlaisista 18 prosentilla.Luvun 3 tulosten mukaan työaikapolitiikan ongelmallisin toimintakenttä on työn ja työajanuudelleenjärjestelyissä. Peräti kolmannes palkansaajista haluaisi nimittäin muuttaa työ-aikaansa: 17 prosenttia pidemmäksi ja 19 lyhyemmäksi. Normaalia työviikkoa haluaisivatpidentää erityisesti epätyypillisessä työsuhteessa työskentelevät, alle 30-vuotiaat ja run-saasti sivutyötä tekevät. Vastaavasti normaalia työviikkoa haluaisivat lyhentää vakinaistakokopäivätyötä tekevät, yli 30-vuotiaat ja runsaasti palkatonta ylityötä tekevät.Keskimääräistä viikkotyöaikaa koskevissa tarkasteluissa lyhentämis- ja pidentämistoiveetkuitenkin kumoavat toisensa, sillä lyhyttä työaikaa tekevät haluaisivat muita useammin pi-dentää ja pitkää työaikaa tekevät lyhentää työviikkoaan. Siten tunneissa mitattu keskimää-räinen pidentämis- tai lyhentämistarve ei ole niin suuri kuin edellä esitetyt prosentit ehkäantaisivat odottaa. Mutta toki selkeitäkin tuntimääräisiä työajan lyhentämis- ja pidentämis-tarpeita nousi esiin.Naiset, yli 55-vuotiaat, ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneet sekä maa- ja met-sätaloustyötä tekevät haluaisivat tehdä vähemmän. Vastaavasti alle 30-vuotiaat, naimat-tomat, eronneet sekä ilta-, yö-, aamu- ja viikonlopputyötä, keskeytyvää 3-vuorotyötä, mää-räaikaista työtä ja osa-aikatyötä tekevät haluaisivat tehdä nykyistä enemmän.
 5. 5. 8Luvussa 4 selvitettiin ali- ja ylipitkien työviikkojen laajuutta ja ongelmallisuutta palkansaa-jan työaikatoiveissa. Tulosten mukaan kolmannes kaikesta osa-aikatyöstä on ei-vapaaehtoista. Toisin sanoen joka kolmas osa-aikatyötä tekevä palkansaaja tekee sitävain siksi, että kokoaikatyötä ei ollut tarjolla. Osuus on kaksinkertainen EU-maiden kes-kiarvoon verrattuna. Kaikesta SAK:laisten tekemästä osa-aikatyöstä sitä on 49 prosenttia.Se on selvästi enemmän kuin muissa järjestöissä.Toinen asiaan puuttumista edellyttävä ongelma on ylipitkät työviikot, joista erikseen on ar-vioitu normaalisti yli 40 ja yli 48 viikkotuntia tekevien tilannetta. Näin pitkää säännöllistäviikkotyöaikaa ei työaikalainsäädännön mukaan saisi esiintyä, mutta 10 prosenttia palkan-saajista kertoo tekevänsä normaalisti yli 40 tunnin työviikkoa ja viisi prosenttia yli 48 tunnintyöviikkoa. Ylipitkä työviikko on erityisesti järjestäytymättömän kentän ongelma. Hiemanvajaa puolet kaikesta ylipitkästä työstä tehdään järjestäytymättömässä kentässä.Lopuksi luvussa 5 esitetään eräitä alustavia politiikkasuosituksia ja kysymyksiä jatkokes-kusteluja varten. Suositukset koskevat työsuojelullisten näkökohtien vahvistamista työ-aikalain soveltamisessa, palkansaajan vaikutusvaltaa työaikasäästöistä päätettäessä sekäali- ja ylipitkiin työviikkoihin puuttumisessa. Yksi kysymys koskeekin sitä, millä tavalla ei-vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön ja työlainsäädännön vastaisiin ylipitkiin työviikkoihin tulisipuuttua.Tutkimuksen mukaan työaikapolitiikan elementit vaihtelevat siis jonkin verran järjestäyty-misalan mukaan. Kaikille järjestöille suurin ja yhteinen haaste on kuitenkin töiden uudel-leenorganisointi siten, että normaali työaika vastaisi nykyistä paremmin toivottua työaikaa.Tätä toivoo joka kolmas palkansaaja. Toinen suuri haaste on ylipitkät työviikot. Kolmashaaste on ei-vapaaehtoinen osa-aikatyö. Muut haasteet ovat järjestö- ja alakohtaisia.
 6. 6. 91. Johdanto1.1 Raportin tarkoitusPalkan ohella työajat muodostavat työehtosopimustoiminnan ytimen, jolle pohjan antavattyöaika-, työehto- ja työsopimuslain säädökset. Työaikalaki uudistettiin kolmikantaisestivuonna 1996 ja työsopimuslaki vuonna 2001. Yksi lähtökohta työaikalain uudistamisessaoli EU:n komission vuonna 1993 antama työaikadirektiivi, jonka keskeisinä lähtökohtinaolivat joustavuus ja työsuojelu. Tältä pohjalta tavoitteiksi nousivat mm. ei-vapaaehtoisenosa-aikatyön ja ylipitkien, yli 48 tunnin työviikkojen, rajoittaminen.Suomen työaikalain (1996) yleissäännöksessä (6 §) todetaan, että ”säännöllinen työaikaon enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa”. Viikoittainen säännöl-linen työaika ”voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjak-son aikana”. Se miten tätä yleissäännöstä kullakin sopimusalalla sovelletaan, riippuu so-pija-osapuolten tahdosta ja harkinnasta, jolle työaikalain 9 § on jättänyt runsaasti tilaa. Si-ten on mahdollista, että eri järjestöjen toimialoilla vakiintuneet sopimuskulttuurit poikkeavattoisistaan, ja johtavat mahdollisesti hieman toisistaan poikkeaviin viikkotyöaikoihin.1Tämä raportti on selvitys palkansaajien viikkotyöajoista SAK:laisessa, STTK:laisessa,AKAVAlaisessa ja järjestäytymättömässä kentässä. Selvitys perustuu tilastokeskuksentyövoimatutkimuksen aineistoon vuoden 2001 toiselta neljännekseltä. Kokonsa puolestaaineisto mahdollistaa varsin seikkaperäisen tarkastelun minkä tahansa tekijän suhteen.Työvoimatutkimuksessa otoshenkilöiltä kysyttiin2− normaalia, tavanomaiset ylityötunnit sisältävää työaikaa,− tutkimusviikolla todellisuudessa tehtyä työaikaa,− toivottua viikkotyöaikaa, kun palkka määräytyy työajan mukaan, ja− keskimääräistä työsopimuksen mukaista työaikaa.Kullekin ”mittarille” on oma tarkoituksensa ja niitä vertailemalla saa varsin hyvän kuvanmm. sivutöiden ja poissaolojen vaikutuksesta tehtyyn työaikaan, ja siihen, mikä yhteys tut-kimusviikolla tehdyllä työajalla on työsopimuksessa täsmennettyyn, normaaliin (säännölli-seen) ja toivottuun työaikaan. Työsopimuksen mukainen työaika on sikäli tärkeä, että työ-sopimuslain 2 luvun 4 §:n mukaan työsopimuksesta tulisi käydä ilmi työnteon keskeisetehdot, jollaisena laissa mainitaan mm. säännöllinen työaika. Mitään selvitystä siitä, missälaajuudessa tämä tavoite on toteutunut ei ole, eikä työsopimuksessa mainitun työajan yh-teyttä normaaliin ja tehtyyn työaikaan ole aiemmin selvitetty.Raportin tavoitteena on alakohtaisesti selvittää palkansaajien viikkotyöaikoja, ja sitä missämäärin palkansaajien normaalit työajat vastaavat heidän työaikatoiveitaan. Tältä pohjaltaarvioidaan lopuksi palkansaajajärjestöjen omia työaikapoliittisia linjauksia. Raportin on kir-joittanut SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen.1 Esimerkiksi SAK:laisen kentän kannalta tärkeä on vuoden 1986 VHS-sopimus – nimi tulee sanoista Viina-nen, Hänninen, Somerto – jonka mukaan 40-tuntista työaikaa lyhennettiin alakohtaisesti sovittavalla tavalla68 tuntia vuodessa, mikä yhdessä vuonna 1984 sovitun työajan lyhennyksen kanssa, jolloin ns. pekkas-vapaat otettiin käyttöön, johti vuositasolla yhteensä 100 tunnin lyhennykseen.2 Näistä kolme ensimmäistä kuuluu työvoimatutkimuksen perinteisiin kysymyksiin, mutta työsopimuksenmukaista työaikaa kysyttiin nyt ensimmäisen kerran.
 7. 7. 101.2 AineistoRaportin aineistona on tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja sitä täydentävä ad hoc –osiovuoden 2001 toiselta neljännekseltä. Työvoimatutkimus on tilastokeskuksen perinteistä ti-lastotuotantoa, ja sen pohjalta laaditaan Suomen työllisyyttä ja työttömyyttä koskevat viral-liset tilastot. Ad hoc –osio on myös perinteisesti toteutettu kunkin vuoden toisen neljän-neshaastattelun yhteydessä. Tällä kertaa ad hoc –osion teemana oli työajan pituus ja työ-aikamuodot. Havaintoja aineostossa on yhteensä 31230, joista palkansaajia 17924. Näiltäotoshenkilöiltä koottiin 222 tietoa, joihin tämän raportin tulokset perustuvat.Oheiseen taulukkoon on koottu työaikamittauksissa käytetyt käsitteet määrittelyalueineen.Normaaliksi viikkotyöajaksi hyväksyttiin kaikki vastaukset 1-98 tunnin väliltä, ja 99,1 pro-senttia vastauksen myös antoi. Aivan kaikki eivät vuoden 2001 huhti-, touko- ja kesäkuuntutkimusviikoilla olleet töissä – syistä joita seuraavalla sivulla on arvioitu - ja siksi tehtyviikkotyöaika on määritelty hieman pienemmälle joukolle. Tehtyä työaikaa koskevien vas-tausten puuttumisen perusteella tilapäisiä poissaoloja päätyöstä oli 13 prosentilla vastaa-jista. Se on vain prosenttiyksikköä suurempi kuin poissaolosta suoraan kysymällä saatuosuus. Siten tutkimuksen tuloksia voi pitää varsin edustavina.3Käytetyt työaikakäsitteet määrittelyalueen ja järjestön mukaan, vastaajiaTyöaikakäsitteet SAK STTK AKAVA Villit Muut eos* KAIKKINormaali työaika, 1-98 h 5797 3415 2343 4578 513 49 16695 4Tehty työaika päätyössä, 1-150h 5011 2944 2016 4249 455 44 14719Tehty työaika yhteensä, 1-168 h5 4986 2930 2000 4188 454 42 14600Toivottu viikkotyöaika, 1-97 h 5723 3387 2315 4402 503 46 16376Sovittu työaika, 1-98 h 5032 3034 1778 3252 352 36 13484PALKANSAAJIA YHTEENSÄ 5833 3430 2363 4665 514 49 16854* eos = ei osaa sanoaEniten vastaamisongelmia tuotti sovittu työaika. Palkansaajista 81 prosenttia kykeni täs-mentämään työsopimukseen sisältyvän työajan, 14 prosentin mukaan asiaa ei ole työso-pimuksessa lainkaan täsmennetty ja 5 prosenttia ei osannut sanoa. Selvin tilanne oli teolli-suudessa (88 % osasi täsmentää) ja epäselvin maa- ja metsätaloudessa (68 % osasi täs-mentää) sekä liikenteessä (74 % osasi täsmentää). Ongelma korostuu nuorilla, osa-aikatyötä tekevillä ja pienillä, alle 10 hengen työpaikoilla työskentelevillä ja järjestäytymät-tömillä. SAK:laisilla työtunnit oli täsmentämättä 9 prosentilla, STTK:laisilla 7 prosentilla jaAKAVAlaisilla 18 prosentilla. AKAVAlaisten prosenttia nostavat mm. opetustyötä tekevät(27 %) ja johtavassa asemassa olevat (22 %) ylemmät toimihenkilöt.Taulukon sarake ”villit” tarkoittaa palkansaajia, jotka eivät kuulu ammattiliittoon. Sarake”muut” tarkoittaa palkansaajia, jotka ovat järjestäytyneet johonkin keskusjärjestöstä riip-pumattomaan ammattiliittoon. Sarake ”ei osaa sanoa” tarkoittaa palkansaajia, jotka eivätkysyttäessä olleet varmoja siitä, mikä heidän keskusjärjestönsä on. Kahdelle viimeksi mai-nitulle ryhmälle ei tuloksia ole erikseen laskettu siksi, että kyseisten ryhmien pieni koko eiole sallinut yhtä laajaa ristiintaulukointia kuin keskusjärjestöjen kohdalla on voitu tehdä.Kaikkia palkansaajia koskevaan tarkasteluun heidät on kuitenkin sisällytetty.3 Eräitä tuloksia on verrattu myös järjestöjen omiin tutkimuksiin, eikä olennaisia eroja ole havaittu.4 Sisältää päätyössä tehdyt ylityöt.5 Sisältää yliöiden lisäksi myös sivutyön.
 8. 8. 111.3 Tutkimusviikon työ ja poissaolopäivätSeuraavassa täsmennetään sitä, kuinka paljon työ- ja poissaolopäiviä palkansaajien työ-viikkoon keskimäärin sisältyy. Nehän vaikuttavat tutkimusviikolla tehdyn työviikon pituu-teen, mutta eivät ns. normaalin, tavaksi tulleen työviikon pituuteen.6Tilastokeskuksen tutkimusviikko käsittää viikon kaikki seitsemän päivää. Niistä 3,6 oli työ-päiviä, 2,8 loma- ja vapaapäiviä, 0,1 sairauspäiviä, 0,1 äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-päiviä, 0,3 työttömyyspäiviä ja 0,1 jotakin muuta. Työpäivien määrä eri toimialoilla oli kes-kimäärin 3,4 - 3,8 päivää. Loma- ja vapaapäiviä viikkoon sisältyi 2,3 – 3, eniten julkisissapalveluissa ja vähiten maa- ja metsätaloudessa. Ns. pekkas-vapaiden käyttö on ainakinvuoden 2001 toisella neljänneksellä ollut varsin vähäistä, eikä ole nostanut esimerkiksi te-ollisuuden loma- ja vapaapäivien määrää edes palkansaajien keskimääräiselle tasolle.7Tärkein poissaolon syy oli työttömyys (0,32 päivää), joka kyllä ainakin pääosin on palkan-saajan tahdosta riippumaton ilmiö, eikä siten ole rinnastettavissa menetetyksi työajaksi,kuten kuin esimerkiksi sairauspäivät työnantajan toimesta usein on rinnastettu.8 Sairaus-päiviä on eniten teollisuudessa (0,17 päivää), äitiys-, isyys- ja vanhempainlomapäiviäkauppa-, majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (0,1 päivää) ja työttömyyspäiviä kausivaihte-luherkässä rakentamisessa (0,71 päivää) ja maa- ja metsätaloustyössä (0,51 päivää).Palkansaajien työ- ja poissaolopäivät toimialan ja järjestön mukaan Työpäivät Lomat/vapaat Sairauspäivät Äitiys/isyys/ Työttömyys Muu Vanhempain- lomaToimialaMaa- ja metsäta- 3,83 2,31 0,13 0,05 0,51 0,17lousTeollisuus 3,81 2,67 0,17 0,06 0,24 0,05Rakentaminen 3,63 2,48 0,13 0 0,71 0,05Kauppa, majoitus, 3,7 2,73 0,08 0,1 0,29 0,1ravitsemusLiikenne 3,64 2,89 0,14 0,04 0,17 0,12Rahoitustoiminta 3,72 2,76 0,09 0,04 0,33 0,06Julkiset ja muut 3,41 2,96 0,13 0,08 0,33 0,09palvelutJärjestöSAK 3,58 2,74 0,19 0,05 0,37 0,07STTK 3,63 2,88 0,14 0,06 0,21 0,08AKAVA 3,69 2,92 0,08 0,11 0,11 0,09Villit 3,59 2,71 0,08 0,05 0,45 0,12KAIKKI 3,62 2,79 0,13 0,06 0,32 0,086 Taulukossa esitetyistä päivistä ei voida vetää johtopäätöksiä yksittäisten työntekijöiden keskimääräisestätyöviikon pituudesta, vaan tiedot kuvaavat sitä, miten keskimääräinen suomalainen työviikko on koostunutvalittuna tutkimusajankohtana huhtikuu-kesäkuu 2001.7 Vuoden 2001 toisella neljänneksellä pekkas-vapaita oli 0,2 päivää palkansaajaa ja 0,4 päivää säännölli-sesti 40-tuntista työviikkoa tekevää palkansaajaa kohti. Vuositasolla korotettuna se on 0,8 päivää palkan-saajaa ja 1,6 päivää säännöllisesti 40-tuntista työviikkoa tekevää palkansaaja kohti. Teollisuudessa luvutovat lähes kaksinkertaiset.8 Tilastokeskuksen työvoimatilaston 2000 mukaan sairauspoissaoloja on 1990-luvulla ollut 8-9 päivää vuo-dessa. Merkkejä sairauspäivien kasvusta tai supistumisesta ei ole.
 9. 9. 12
 10. 10. 132. Työajat pähkinänkuoressaYleensä puhutaan ns. normaalityöajasta, johon sisältyvät normaalin työviikon aikana teh-dyt normaalit työtunnit ja tavanomaisiksi muuttuneet ylityötunnit. Toinen mittari on työso-pimuksella sovittu viikkotyöaika, eli se työaika, joka työsopimusta tehtäessä säännölliseksityöajaksi on sovittu. Kolmas mittari on tehty työaika, josta on kaksi versiota: tutkimusvii-kolla päätyössä tehty työaika, kaikki ylityöt mukaan lukien, ja tehty työaika yhteensä, sivu-työt mukaan lukien. Siten tehty työaika päätyössä kuvaa parhaiten sitä työpanosta, jokatyöaikana on käytännössä annettu, ja normaali työaika sitä, mitä keskimäärin tehdään, kunasiat sujuvat normaalisti.2.1 Työviikot keskimäärinNäin määriteltynä tavanomaiseksi tulleen työviikon pitäisi täsmätä sen kanssa, mitä työ-sopimuksessa viikkotyötunneista on sovittu. Tulosten mukaan näin ei aivan tapahdu, muttakyllä ero varsin pieneksi jää. Keskimäärin se on 0,4 tuntia viikossa. Näin pienen eron voivarsin hyvin selittää sillä, että neljälle prosentille palkansaajista työsopimuksessa oli mää-ritelty vain minimitunnit. Selvästi muita useammin näin oli tilanne opetustehtävissä toimivi-en keskuudessa. Heistä kolmannekselle oli työsopimuksessa määritelty vain minimitunnit.Toinen tulos on se, että keskimäärin palkansaajien tavanomaiseksi tullut normaali viikko-työaika täsmää varsin hyvin toivotun viikkotyöajan kanssa, kun vastaajille tehdään tiettä-väksi että palkka määräytyy työajan mukaan. Tällä tuloksella on merkitystä myös työajanyleistä lyhentämistä koskevan keskustelun kanssa. Sen mukaanhan työajan lyhentäminensiten, että lyhennys olisi palkasta pois, ei saa palkansaajien yleistä kannatusta. Ja samatulkinta voidaan esittää myös toiseen suuntaan siten, että myöskään työajan pidentäminenei saa palkansaajien yleistä kannatusta. Toisaalta tämä tulos ei kerro mitään palkansaajienvalmiudesta siinä tilanteessa, että palkansaajat rahoittaisivat siitä vain tietyn osan yleistätyöajan lyhennystä.Kolmas tulos on se, että päätyössä tehty työaika on vuoden 2001 toisella neljännekselläollut pari tuntia alle tavanomaiseksi tulleen normaalin työajan. Ero johtunee kuitenkin pää-osin vastausajankohdalla vallinneesta taloudellisesta tilanteesta, ja siitä, että toinen vuo-sineljännes koostuu kuukausista (huhtikuu - kesäkuu), jolloin kertyneitä ja uusia vuosilo-mavapaita on tapana pitää paljon. Vuositasolla ero päätyössä tehdyn työajan ja tavan-omaiseksi tulleen normaalin työajan välillä on pienempi.Neljäs tulos on se, että päätyössä tehty työaika on hyvin lähellä yhteenlaskettua tehtyätyöaikaa. Mutta niin sen pitää ollakin. Erotuksenahan on vain sivutyöt, jota palkansaajatovat tutkimusajankohtana tehneet vain 0,4 tuntia.Palkansaajien keskimääräiset työviikot mittaamistavan mukaan, tuntiaTUNNIT Villit SAK STTK AKAVA KAIKKISovittu työaika, 1-98 tuntia 35,7 37,6 37 34,7 36,6Normaali työaika, 1-98 tuntia 35,4 37,9 37,5 37,6 37,2Toivottu työaika, 1-97 tuntia 36,3 38 36,6 36 37Tehty päätyössä, 1-150 tuntia 33,4 35,8 35,1 34,8 34,9Tehty yhteensä, 1-168 tuntia 34 36,1 35,3 35,2 35,3
 11. 11. 14Keskiarvon lisäksi on luontevaa selvittää se, missä määrin viikkotyöajan vaihtelevat kes-kiarvon molemmin puolin. Onhan mahdollista, että työaikojen monimuotoisuudessa oneroja järjestäytymisalan mukaan. Ja mitä suurempaa työaikojen vaihtelu, sitä puutteelli-semman kuvan kokonaisuudesta keskiarvo antaa.Tulosten mukaan järjestäytymisalojen välillä onkin selkeitä eroja, ja yksi niistä on ylitsemuiden: järjestäytymättömien palkansaajien työajat ovat selvästi kirjavammat kuin järjes-täytyneiden palkansaajien työajat. Ero muihin on selvä, mitattiinpa työviikkoa miten tahan-sa, mutta kaikkein suurin se on tavanomaiseksi tulleen normaalin työviikon kohdalla. Käy-tännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavanomaiseksi tulleesta normaalista työviikosta ei jär-jestäytymättömien kohdalla voi puhua kuin lainausmerkeissä.Eri palkansaajajärjestöjen välillä erot ovat huomattavasti pienemmät. AKAVAlla tosin työ-aikojen vaihtelu on hieman muita suurempaa. Mutta jos AKAVAn jäsenistöstä poistettaisiinopetustyötä tekevät, ero SAK:hon ja STTK:hon kutistuisi varsin pieneksi. Ehkä mielenkiin-toisiin järjestäytynyttä kenttää koskeva tulos näkyy toivottua työaikaa koskevasta asetel-masta. Sen mukaan palkansaajat haluavat hieman nykyistä yhtenäisemmät työajat.Kuviosta näkyy myös yksi varsin luonnollinen asia. Työsopimuksessa sovitut työajat poik-keavat keskimääräisestä vähiten ja tehdyt työajat eniten. Vaihtelun kasvu johtuu yhtäältäerilaisista työaikajoustoista – normaalia lyhyemmistä ja pidemmistä työviikoista, jotka ta-soittumisjakson aikana tasoittuvat lähemmäksi normaalia - ja toisaalta yli- ja sivutöistä,joita tehtyyn työaikaan sisältyy, mutta joita työsopimuksen mukaiseen tai tavanomaiseksitulleeseen normaaliin työviikkoon ei sisälly. Palkansaajien viikkotyöaikojen vaihtelu mittaamistavan mukaan* (Kuinka monta prosenttia viikkotyöajat vaihtelevat keskiarvon molemmin puolin) 50 % Villit SAK STTK Akava 45 42 43 40 34 33 33 35 29 30 30 31 30 26 25 23 22 20 19 20 18 18 17 16 14 13 15 10 5 0 Sovittu työaika Normaali työaika Toivottu työaika Tehty päätyössä Tehty yhteensä * Mittarina variaatiokerroin = 100*keskiarvo/keskihajonta
 12. 12. 152.2 Viikkotyöaikojen jakautuminenEdellä esitetyt tulokset kuvaavat palkansaajien keskimääräisen työviikon pituutta, ja sitämissä määrin palkansaajien työviikot vaihtelevat keskiarvon molemmin puolin. Kaikkeinparhaimman kuvan työviikkojen eripituisuudesta saa tutustumalla sen jakaumasta piirret-tyyn kuvioon. Vertaamalla rinnan työviikon erilaisia mittaustuloksia, on mahdollista arvioidamyös erittäin lyhyen ja erittäin pitkän työviikon piirteitä.Palkansaajien normaali työaika ja työsopimuksen mukainen työaika jakautuvat samankal-taisesti. Yli 40 tunnin työviikkoa tehdään tosin normaalisti useammin kuin työsopimuksissaon sovittu. Tehty työaika poikkeaa normaalista lähinnä siksi, että 38 prosenttia vastaajistateki tutkimusviikolla vähemmän ja 19 prosenttia enemmän kuin normaalisti. Elettiin keväänja alkukesän loma-aikaa.9Alle 30 tunnin osa-aikatyötä tekee 10 prosenttia palkansaajista.10 Mutta jos osa-aikatyöksilasketaan myös 30-34-viikkotunnin työ, niin normaalisti osa-aikatyötä tekee 16 prosenttiapalkansaajista. Työlainsäädännön – kuten myös työsuojelun ja terveyden kannalta, jollasäännöstä perustellaan - kannalta ongelmallista on se, että edes normaali työviikko eipääty lain rajaamaan 48 tuntiin. Viisi prosenttia palkansaajista tekee normaalisti enemmän. Palkansaajien viikkotyöajan jakautuminen mittaamistavan mukaan, % 90 84 % 80 74 72 70 60 50 40 40 30 23 20 12 12 9 9 10 6 5 5 6 5 7 3 5 3 5 1 5 4 1 5 0 1-19 h 20-29 h 30-34 h 35-40 h 41-48 h yli 48 h Sovittu työaika Normaali työaika Toivottu työaika Tutkimusviikolla tehty työaika9 Huhtikuu on valtion- ja kuntien virkamiehillä vuosilomien pitämisen viimeinen kuukausi, kesäkuu on joopettajilla varsinainen lomakuukausi ja monet muutkin ovat jo aloittaneet lomansa. Sitten vielä huhti- ja tou-kokuulle sijoittuvat pääsiäinen, vappu ja helatorstai. Nämä eivät voi olla vaikuttamatta tehtyyn työaikaan.Vuositasolla tehdyn työviikon ja normaalin työviikon välillä on vain hyvin pieni ero.10 Perinteisesti se on Suomessa määritelty alle 30 tunnin työksi. Ks. esim. Työministeriö (1999).
 13. 13. 162.3 Yli- ja sivutöiden jakautuminenPalkansaajaa kohti laskettuna ylitöitä tehtiin tutkimusviikoilla varsin vähän, noin 1,1 tuntiaviikossa, mistä 0,8 tuntia palkallista ja 0,3 tuntia palkatonta ylityötä. Eikä suuri ollut sivu-työnkään määrä, jota tehtiin 0,4 tuntia palkansaaja kohti. Yli- ja sivutöitä tehnyttä kohti las-kettuna osuudet tietenkin ovat tietenkin huomattavasti suuremmat, sillä palkallista ylityötäteki tutkimusviikoilla kahdeksan prosenttia, palkatonta ylityötä kolme prosenttia ja sivutyötämyös kolme prosenttia palkansaajista.Tyypillinen palkaton ja palkallinen ylityö on kolmesta kuuteen tuntiin viikossa. Sille välillejää yli puolet tehdystä ylityöstä. Vain viidennes ylityöstä on yli 10 tuntia viikossa, muttaerittäin pitkää, jopa 40 viikkotunnin ylityömäärää on tehty. Palkallisen ylityön suhteen eijärjestäytymisalojen välillä on suurempia eroja, mutta AKAVAlaiset tekevät selvästi muitaenemmän palkatonta ylityötä. Pitkät, yli 20 tunnin ylityömäärät syntyvät lähes täysin AKA-VAlaisten ja järjestäytymättömien työstä. Työsuojelun ”onneksi” palkallista ja palkatontaylityötä tekevät kuitenkin eri henkilöt, eikä kasautuvaa vaikutusta siten synny.Tyypillinen sivutyö jakautuu ylitöitä tasaisemmin, mutta kaksihuippuisesti: noin kolmannessivutyöstä on 3-6 tuntia viikossa, mutta 17 prosenttia sivutyöstä on yli 20 viikkotunnin pi-tuista. Suurin osa yli 20 viikkotunnin sivutyöstä järjestäytymättömien palkansaajien toi-mesta. Mutta näitäkin tapauksia ajatellen hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että sivutyötätekevät eri henkilöt kuin ylityötä. Palkansaajien yli- ja sivutöiden jakautuminen, % tehneistä 25 % Palkallinen ylityö 20 Sivutyö Palkaton ylityö 15 10 5 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-15 16-20 yli 20 tuntia viikossa
 14. 14. 173. Työviikon lyhentämis- ja pidentämistoiveetTässä luvussa palkansaajien toivomaa työaikaa verrataan nykyiseen normaaliin viikkotyö-aika.11 Vertailu suoritetaan kahdella tavalla. Ensin selvitetään niiden palkansaajien osuus,jotka haluaisivat tehdä vähintään tunnin normaalia pidempää tai lyhyempää työviikkoa eh-dolla, että palkka määräytyy työajan mukaan. Kannanotto muutoksen puolesta on sitenmyös kannanotto pienempien tai suurempien palkkatulojen puolesta.12 Tämän jälkeen toi-votusta työajasta vähennetään normaali työaika, ja laskennallinen ero ilmaisee palkansaa-jien toivoman työajan lyhentämis- tai pidentämistoiveen.Kuten alla olevasta kuvioista ilmenee, vain 30-39 tuntia tekevistä valtaosa kokee nykyisentyöaikansa sopivaksi. Valtaosa yli 40-tuntista työviikkoa tekevistä haluaisi tehdä nykyistälyhyempää työviikkoa, ja vajaa puolet alle 20-tuntista työviikkoa tekevistä haluaisi tehdänykyistä pitempää työviikkoa. Toivottu viikkotyöaika normaalin viikkotyöajan mukaan, % Toivottu viikkotyöaika, % 1-9 h 10-19 h 20-29 h 30-39 h 40-49 h yli 49 h yli 49 h 3 50 17 29 Normaali viikkotyöaika, tuntia 40-49 h 4 54 39 30-39 h 9 85 4 20-29 h 62 34 2 10-19 h 55 15 28 1 1-9 h 47 15 13 22 2 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %11 Periaatteessa lähes yhtä hyvä verrokki olisi työsopimuksessa täsmennetty työaika. Mutta koska se onmääritelty vain 81 prosentille palkansaajista, viidennes palkansaajista olisi jäänyt vertailun ulkopuolelle.Tehty työaika taas sisältää kaikki yli- ja sivuyöt sekä poissaolot, eikä siten sovi edustavan työviikon mittariksi.12 Pari varoituksen sanaa on edellä esitettyyn on kuitenkin paikallaan. Työaikatoiveisiin vaikuttavat erot pal-kansaajien nykyisen työajan pituudessa. Pitkää työviikkoa tekevät kokevat lisätuntien tarpeen eri tavalla kuinlyhyttä työviikkoa tekevät. Työajan pidennys- tai lyhennystoiveisiin saattaa vaikuttaa myös se, miten selkeästilisätyötunti tuo lisää palkkaa. On ammattiryhmiä, joille yksi lisätunti merkitsee selvästi yhden tunnin lisäpalk-kaa, ja ammattiryhmiä, joille lisätyötunnit eivät tuota rahallisesti juuri mitään. Osa ammattiryhmistä voi myösarvioida työajan lyhentämistä vain sitä taustaa vasten, millä työtuntimäärällä he ylipäänsä pystyvät selviyty-mään nykyisestä työmäärästä.
 15. 15. 183.1 Toiveet toimialan mukaanToimialaluokitus jakaa palkansaajat eri toimialoille sen mukaan, mikä on toimipaikan toi-minnan pääasiallinen tarkoitus. Palkansaajan ominaisuuksista se ei kerro juuri mitään,mutta toimipaikan toiminnan luonteesta sitäkin enemmän. Vuosikymmenten saatossamaa- ja metsätalous sekä teollisuus ovat saaneet tehdä tilaa palvelutoiminnalle, josta osaon julkista ja osa yksityistä palvelutoimintaa. Alla olevassa kuviossa kaikki julkiset palveluton koottu yhteen eräiden muiden voittoa tavoittelemattomien palveluiden yhteen.13Tässä rakenteessa kullakin keskusjärjestöllä on paikkansa. Yli puolet teollisuuden ja ra-kentamisen palkansaajista on järjestäytynyt SAK:laisiin liittoihin. STTK:n vahvimmat jär-jestämisalueet ovat rahoitustoiminta, maa- ja metsätalous ja julkiset palvelut. Rahoitustoi-minnan järjestäytyneistä palkansaajista STTK kattaa yli puolet, julkisten palvelujen järjes-täytyneistä lähes 40 prosenttia sekä maa- ja metsätalouden järjestäytyneistä yli 40 pro-senttia. AKAVAn vahvimmat järjestäytymisalueet ovat julkiset palvelut ja rahoitustoiminta,joiden järjestäytyneistä se kattaa noin 30 prosenttia.Heikoimmin järjestäytyneitä aloja ovat kauppa-, rahoitus- ja majoitustoiminta, maa- ja met-sätalous ja rahoitustoiminta. Näillä aloilla myös ryhmä ”muut” on keskimääräistä suurempi.Muihin luetaan tässä liittoon järjestäytyneet, mutta ilman keskusjärjestöä olevat palkan-saajat sekä ne, jotka eivät mahdollisesta järjestökytkennästään olleet varmoja. Palkansaajat toimialan mukaan, % KAIKKI 35 20 14 28 3 Julkiset ja muut palvelut 26 30 23 19 2 Rahoitustoiminta 19 24 16 37 5 Liikenne 44 16 5 31 4 Kauppa, majoitus, ravitsemus 35 9 6 45 5 Rakentaminen 52 9 2 35 3 Teollisuus 52 14 9 23 3 Maa- ja metsätalous 28 25 2 40 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SAK STTK Akava Villi Muut ja eos13 Tällaisia ovat mm. työnantajakotitaloudet, kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot.
 16. 16. 19Ei siis ole kovin harvinaista, että palkansaajien toiveet ja todellisuus eivät aina kohtaa. Nyttätä asiaa voidaan alla olevaan viitaten täsmentää siten, että 19 prosenttia katsoo teke-vänsä liikaa ja 17 prosenttia liian vähän tunteja viikossa.14 Kaiken kaikkiaan 36 prosenttiapalkansaajista toivoisi muutoksia työaikoihinsa sillä ehdolla, että palkka määräytyy työajanmukaan. Lisäksi kuvio kertoo, että selvästi keskimääräistä useammin toivottuna pidetty janormaalisti tehty työaika poikkeavat todellisuudesta kauppa-, majoitus- ja ravitsemustoi-minnan piirissä (42 %), julkisissa palveluissa (40 %) sekä maa- ja metsätaloustyössä (39%). Vastaavasti vähiten uudelleenjärjestelytarvetta on rakentamisessa (27 %) ja teollisuu-dessa (29 %).Suhteellisesti eniten työajan lyhentämistä kannatetaan julkisissa palveluissa ja teollisuu-dessa. Julkisissa palveluissa lähes joka neljäs (23 %) ja teollisuudessa joka viides (18 %)haluaisi lyhentää normaalin työviikkonsa pituutta. Myös rahoitustoiminnassa sekä maa- jametsätaloudessa työajan lyhennystä toivovat ovat niukkana enemmistönä. Vähiten tarvettatyöajan lyhentämiselle on rakennusalalla (13 %).Työajan pidennyksen puolesta liputetaan selkeimmin kauppa-, majoitus- ja ravitsemustoi-minnassa, jossa se on joka neljännen palkansaajan toive. Myös liikenteen piirissä työajanpidennystä toivovat ovat niukkana enemmistönä. Mutta teollisuuden ja rakentamisen piiris-sä työajan pidentämistä toivovia on varsin vähän. Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan toimialan mukaan, % Liian vähän tunteja Liikaa tunteja KAIKKI 17 19 Julkiset ja muut palvelut 17 23 Rahoitustoiminta 17 19 Liikenne 20 17 Kauppa, majoitus, ravitsemus 25 17 Rakentaminen 14 13 Teollisuus 11 18 Maa- ja metsätalous 19 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4514 Jos toivottu työviikko on vähintään tuntia pitempi kuin normaali työviikko, palkansaajalla on liikaa viikko-tunteja. Jos vastaavasti toivottu työviikko on vähintään tuntia lyhyempi kuin normaali työviikko, palkansaa-jalla on liian vähän viikkotunteja.
 17. 17. 20Kun normaalista viikkotyöajasta vähennetään toivottu viikkotyöaika, keskimääräiseksi työ-ajan lyhentämistoiveeksi tulee vain 0-0,2 tuntia viikossa riippuen siitä, mitä taustamuuttujiakontrolloidaan. Toisin sanoen, tavaksi tullut normaali työviikko on likimain yhtä pitkä kuinse työviikko, jota palkansaajat haluaisivat tehdä, kun palkka määräytyy työajan mukaan.On kuitenkin syytä korostaa, että tämä on vain keskiarvo, sillä eräitä toimialojen välisiäeroja on osoitettavissa.Selvästi muita enemmän viikkotyöaikaa toivotaan lyhyemmäksi maa- ja metsätaloustyössä(1,4 tuntia). Teollisuudessa ja julkisissa palveluissa työajan lyhentämistoive on puolen viik-kotunnin paikkeilla. Kauppa-, majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ihmiset haluaisivat puo-lestaan tehdä tunnin verran pitempää työviikkoa kuin normaalisti tekevät. Muilla toimialoillanormaalia keskimääräistä viikkotyöaikaa voi pitää jotakuinkin toivotun pituisena.AKAVAlaisilla laskennallinen työajan lyhentämistoive on 1,6 tuntia ja STTK:ssa 0,9 tuntiaviikossa. SAK:ssa työviikon lyhentämistoive on käytännössä nolla, ja järjestäytymättömäthaluaisivat tehdä tuntia pitempää työviikkoa. Suurelta osin erot heijastelevat koulutus-tasoeroja siten, että hyvin koulutetut ja muita pitempää työviikkoa tekevät AKAVAlaiset li-puttavat työajan lyhennyksen puolesta. Esimerkiksi liikenteen sekä kauppa-, majoitus- jaravitsemustoiminnan piirissä AKAVAlaiset toivovat varsin selvää työajan lyhennystä, kuntaas SAK:laiset ja järjestäytymättömät haluaisivat lisää viikkotunteja. AKAVAlaisia työajanpidennys kiinnostaa vain rakentamisessa. Normaali työaika ja toivottu muutos toimialan mukaan (vähennys vasemmalla, lisäys oikealla) YHTEENSÄ 37,2 Julkiset ja muut palvelut 36,1 Rahoitustoiminta 36,9 Liikenne 38,8 Kauppa, majoitus, 35 1 ravitsemus Rakentaminen 40,2 Teollisuus 38,9 Maa- ja metsätalous -1,4 39,9 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Normaali työaika Toivottu vähennys/lisäys
 18. 18. 213.2 Toiveet iän ja sukupuolen mukaanPalkansaajamiesten ja –naisten keski-ikä on lähes sama. Miehet ovat keskimäärin 39,6-vuotiaita ja naiset 40,4-vuotiaita. Tämä pieni ero johtuu siitä, että ikäryhmässä 51-55-vuotta naisia on pari prosenttia enemmän kuin miehiä. Mistään olennaisesta taso-erosta eisiis voida puhua. Olennaisempia ovat erot eri ikäryhmien koossa ja palkansaajajärjestöjenrakenteessa.15SAK:laisten ja STTK:laisten ikäjakaumat ovat oikealle vinoja. Toisin sanoen, näissä jär-jestöissä on enemmän vanhoja kuin nuoria jäseniä. Tyypillinen ikä molemmissa järjestöis-sä on 51-55 vuotta. SAK:laisten keski-ikä on 41,5 ja STTK:laisten 42,6. Runsaan vuodenero johtuu siitä, että kaikkein nuorimmissa ikäryhmissä SAK:laisia on STTK:laisia enem-män. AKAVAlaisten ikäjakauma on varsin tasapainoinen, eikä ole kallellaan sen enempäänuoriin kuin ikääntyneimpiinkään. Kaikkia yli 25-vuotiaita ja alle 56-vuotiaita 5-vuotisikäryhmiä on 12-15 prosenttia.Järjestäytymättömien ikäjakauma on hyvin erilainen. Se on vahvasti kallellaan vasemmal-le. Toisin sanoen, nuoret ovat järjestäytymättömien joukossa suurin ikäryhmä. Alle 26-vuotiaita järjestäytymättömistä palkansaajista on 37 prosenttia. Vastaavasti 51-55-vuotiaita, joita SAK:ssa ja STTK:ssa on eniten, järjestäytymättömistä on vain kahdeksanprosenttia. Järjestäytymättömyys ja nuoruus tarkoittavat siis varsin usein samaa asiaa.Alle 36-vuotiaita järjestäytymättömistä on lähes 60 prosenttia. Palkansaajat iän mukaan, % 20 % Villit STTK 15 SAK Akava 10 5 0 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 ikä15 Näissä laskelmissa nuorin oli 18 ja vanhin 64-vuotias. Eläkeikäiset palkansaajat on laskelmista poistettu.
 19. 19. 22Myös iällä ja sukupuolella on merkitystä. Lähes puolet alle 20-vuotiaista haluaisi lisää jaalle 10 prosenttia vähemmän viikkotunteja. Iän lisääntyessä työntunteja tulee lisää ja työ-viikkojen pidentämistarve vastaavasti pienenee siten, että yli 35-vuotiaiden jälkeen lisä-tunteja haluavien osuus vakioituu 13 prosentin tasolle. Toisin sanoen 13 prosenttia vielä yli60-vuotiaista palkansaajistakin haluaisi pidentää työviikkoa siitä mitä ne normaalisti teke-vät.Myös kiinnostus työajan lyhentämiseen kasvaa iän myötä. Työmarkkinoille tulevilla nuorillakiinnostus siihen on ymmärrettävästi vähäistä, kun tunteja muutenkin on vähänlaisesti.Noin 30 ikävuoden kohdalla tilanne on jo varsin tasapainoinen, sillä siinä iässä puntit työ-ajan pidennyksen ja lyhennyksen suhteen ovat tasan. Yli 35-vuotiailla kiinnostus työajanlyhentämiseen onkin jo selvästi pidentämistä suurempi, ja suurinta kannatusta työajan ly-hentäminen nauttii 51-55-vuotiaiden keskuudessa.Sukupuolten väliset erot ovat huomattavasti pienemmät. Työmarkkinoille tulevista nuoristalisätunteja toivovat enemmän naiset, mutta jo 26-30-vuoden iässä – on myös tyypillinenperheenperustamisikä - naisten kiinnostus lisätunteihin on jo selvästi miehiä pienempi.Mutta 30 ikävuoden jälkeen naisten kiinnostus lisätunteihin nousee taas miesten tasolle, japysyy sillä tasolla aina eläkeikään saakka. Sitä vastoin työajan lyhentämisessä naisilla onoma huippunsa 51-55 vuoden kohdalla, joka on niin voimakas, että se näkyy myös ohei-sen kuvan keskiarvossa. Tämä yksittäinen huippu selittää myös sen, että naisilla paino-piste on työajan lyhentämisen puolella. Miehissä työviikon pidentämisen ja lyhentämisenkannattajia on yhtä paljon. Suhtautuminen normaaliin työviikkoon iän mukaan, % 45 % 40 Liian vähän tunteja 35 30 Liian paljon tunteja 25 20 15 10 5 Tasapaino Maksimiero 0 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 ikä
 20. 20. 23Kun nuoret astuvat työelämään, he haluaisivat siis tehdä enemmän tunteja kuin normaa-listi tekevät. Ero on suurimmillaan 15-20-vuotiailla. He haluaisivat tehdä keskimäärin 33tuntia viikossa, mutta tekevät vain 29 tuntia. Sen jälkeen ero toiveiden ja toteutuman välilläpienenee siten, että heti 30 ikävuoden jälkeen normaali työaika on toivottua pitempi. Nai-silla tämä raja, jonka jälkeen työaikaa siis haluttaisiin lyhentää, tulee vastaan hieman mie-hiä aiemmin.Keskimääräisen työajan lyhentämistoive koskee siis yli 30-vuotiaita, ja kasvaa aina 55 ikä-vuoteen saakka supistuakseen taas sen jälkeen kohti eläkeikää siirryttäessä. Mutta keski-määräinen työviikon lyhentämistoive ei ole kovin suuri. Esimerkiksi 51-55-vuotiailla, jotkatyöajan lyhentämisen puolesta voimakkaimmin liputtavat, se on 1,3 tuntia viikossa. Jos jo-kin trendi miesten ja naisten työaikatoiveista pitäisi nimetä, niin ehkä se on toivottua työ-aikaa koskevan näkemyseron hienoinen supistuminen eläkeikää lähestyttäessä.Miehillä ja naisilla keskimääräinen työajan lyhentämistoive on yhtä suuri. Naiset siis teke-vät lyhyempää viikkotyöaikaa kuin miehet, mutta niin he myös haluavat tehdä. Naisillanormaali työaika ylittää toivotun joitakin vuosia miehiä aiemmin – ilmeisesti perheen pe-rustamiseen liittyvistä perinteisistä järjestelyistä johtuen - ja saavuttaa lakipisteensä vastanoin 50 vuoden paikkeilla. Miesten toivotun työajan lakipiste tulee vastaan jo noin 30 vuo-den iässä. Suurimmillaan ero miesten ja naisten toiveissa on 31-35-vuotiailla (4,3 tuntia). Toivottu ja normaali viikkotyöaika sukupuolen ja iän mukaan Tuntia 42 Miesten Miesten toivoma normaali 39 työaika työaika 36 Naisten toivoma 33 työaika Naisten Miesten tasapaino tasapaino 30 Naisten 27 normaali työaika 24 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 ikä
 21. 21. 243.3 Toiveet työaikamuodon mukaanPalkansaajien työaikamuodot ovat moninaiset ja erot niiden esiintymisessä eri palkansaa-jajärjestöjen piirissä huomattavan suuret. Vallitseva työaikamuoto on kuitenkin kaikkiallapäivätyö, jota tekee 69 prosenttia palkansaajista. Eniten sitä tehdään AKAVAssa (87%) javähiten SAK:ssa (59 %). STTK:n ja järjestäytymättömien osuudet löytyvät tästä välistä (70-71 %). Ilta-, yö-, aamu- ja viikonlopputyötä tehdään varsin vähän (2 %), mutta muitaenemmän sitä tehdään järjestäytymättömien keskuudessa (5 %).Keskeytymätöntä 3-vuorotyö tehdään jonkin verran STTK:ssa (12 %) ja SAK:ssa (9%),mutta keskeytyvä 3-vuorotyö on paljon harvinaisempaa ja keskittyy varsin selvästiSAK:hon, jossa sitä tekee 3 prosenttia.16 Myös 2-vuorotyö, johon ei sisälly yövuoroja, kes-kittyy varsin voimakkaasti SAK:hon, mutta toki sitä on vähäisemmässä määrin myös mui-den järjestöjen ja järjestäytymättömien piirissä. 2-vuorotyö, johon sisältyy yövuoroja, onsitä vastoin varsin harvinainen järjestäytymisalasta riippumatta. Työaikamuodoltaan epä-selviä tapauksia tekee noin 9 prosenttia palkansaajista. Eniten tällaisia työaikamuotojalöytyy järjestäytymättömästä kentästä (11 %). SAK:ssa epäselvyydet liittyvät usein vuoro-työhön, AKAVAssa ja järjestäytymättömillä muihin työaikamuotoihin.Myös toimialojen välillä on selviä eroja. Päivätyö on hallitsevin rakentamisessa ja rahoi-tustoiminnassa. Liikenteessä päivätyötä tekee vain puolet, ja toinen puoli soveltaa tasai-sesti erilaisia vuorotyön muotoja. 2-vuorotyö (ei yövuoroja) on tyypillinen kaupassa, ma-joituksessa ja ravitsemustoiminnassa, ja keskeytymätön kolmivuorotyö julkisissa palveluis-sa ja teollisuudessa.Palkansaajien työaikamuodot toimialan ja järjestön mukaan, %Toimiala ja järjestö Päivä- Ilta-, kes- kes- 2-vuoro- 2-vuoro- muu muu työ- YH- työ yö-, keyty- keytyvä työ, ei työ, on vuoro- aika- TEEN- aamu- mätön 3-vuoro- yövuo- yövuo- työn muoto SÄ ja vii- 3-vuoro- työ roja roja muoto konlop- työ putyöToimialaMaa- ja metsätalous 75 1 1 0 8 1 3 12 100Teollisuus 68 1 9 5 13 1 2 1 100Rakentaminen 94 0 0 0 1 0 1 3 100Kauppa, majoitus, ra- 58 4 2 1 24 2 5 4 100vitsemusLiikenne 48 6 7 2 9 4 15 9 100Rahoitustoiminta 87 3 1 0 2 0 1 5 100Julkiset ja muut pal- 68 2 10 1 10 1 3 6 100velutJärjestöSAK 59 2 9 3 17 2 5 3 100STTK 70 1 12 1 9 1 3 3 100AKAVA 87 1 1 0 3 0 2 6 100Villit 71 4 2 1 9 1 4 7 100KAIKKI 69 2 6 2 11 1 4 5 10016 Ero keskeytyvän ja keskeytymättömän välillä on se, että keskeytymätöntä tehdään myös viikonloppuisin.
 22. 22. 25Eikä työaikamuotojen kirjavuus vielä tähän lopu. Edellä lueteltujen lisäksi on vielä eräitävakiintuneita lisäjärjestelyjä, joita saattaa esiintyä monilla edellä mainituista työaikamuo-doista. Sellaisia ovat jaksotyö17 – samaa tarkoittaen puhutaan myös periodityöstä -, tiivis-tetty työviikko18, erikseen työhön kutsuminen19, yksilölliset työajat20 sekä näiden yhdistel-mät. Niiden peruste löytyy joko työaikalaista tai työsopimuslaista, ja niillä on tehty tilaanormaalista 40 tunnin viikkotyöajasta poikkeamiselle.Näistä laajimmin käytössä ovat yksilölliset työajat (11 % palkansaajista) ja jaksotyö (10 %palkansaajista). Selvästi muita enemmän yksilöllisiä työaikoja sovelletaan järjestäytymät-tömien keskuudessa (17 %), mutta järjestäytyneiden yksiöllisiä työaikoja on vähemmän (9-10 %) ja erot järjestöjen välillä ovat pienet. Erikseen työhön kutsuttavia on vain prosentinverran kaikista palkansaajista, ja pari prosenttia järjestäytymättömistä palkansaajista.Mutta erilaisia yhdistelmiä on 3-5 prosenttia järjestäytymisalasta riippuen ja 2-17 prosenttiatyöaikamuodosta riippuen. Työaikamuotojen erityiset järjestämistavat, % työaikamuodosta Villit 17 2 4 4 Akava 10 6 3 STTK 9 0 18 4 SAK 9 1 12 5 KAIKKI 11 1 10 4 muu työaikamuoto 22 6 10 10 muu vuorotyön muoto 12 2 4 26 14 2-vuorotyö, on yövuoroja 11 4 32 10 2-vuorotyö, ei yövuoroja 9 1 22 6 keskeytyvä 3-vuorotyö 3 15 9 keskeytymätön 3-vuorotyö 2 11 ilta-yö-aamu-viikonloppu 26 5 6 7 päivätyö 12 3 2 0 10 20 30 40 50 60 70 Yksilöllinen työaika Erikseen työhön kutsuttava Tiivistetty työviikko Jaksotyö Muut17 Jaksotyöllä tarkoitetaan työaikalain 7 §:ssä säädettyä säännöllisen työajan poikkeuksellista järjestelyä.Sen mukaan työ voidaan järjestää myös siten, että se kolmen viikon pituisena jaksona on enintään 120 tun-tia tai kahden viikon pituisena jaksona enintään 80 tuntia.18 Tiivistetyllä työviikolla tarkoitetaan työaikalain 9 §:n suomaa TES-perusteista mahdollisuutta järjestää työ-aika siten, että joinakin päivinä työskennellään pidempään, jotta jokin päivä tai osa päivästä viikossa tai tie-tyn jakson aikana voidaan pitää vapaana. Ks. esim. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden TES 2001-2003, liite 7,viikonloppuvuoroa koskevat määräykset.19 Erikseen työhön kutsuttavilla ei yleensä ole työsopimuksella täsmennettyä viikkotyöaikaa, vaan hänet kut-sutaan työhön työtilanteen niin vaatiessa.20 Yksilölliset työajat voivat perustua esim. työaikalain 13 §:n liukumia tai 15 §:n lyhennettyä työviikkoa taityösopimuslain 4:4 §:n osittaista hoitovapaata koskeviin järjestelyihin.
 23. 23. 26Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan vaihtelee huomattavasti työaikamuodon mu-kaan. Päivätyötä tekevistä 34 prosenttia ja viikonlopputyötä tekevistä 68 prosenttia haluaisimuuttaa normaalia viikkotyöaikaansa. Päivätyötä tekevistä 20 prosenttia haluaisi lyhentääja 14 prosenttia pidentää normaalia viikkotyöaikaansa. Kaikissa muissa työaikamuodoissaenemmistönä ovat palkansaajat, jotka haluaisivat pidentää normaalia työviikkoaan. Enitentyöajan pidennyksen puolesta liputtavat yksinomaan viikonlopputyötä (59%), iltatyötä (44%), yötyötä (42 %) ja aamutyötä (25 %) tekevät.Vuorotyötä tekevillä työajan uudelleenjärjestelytarpeet ovat keskimäärin yhtä suuret kuinpäivätyötä tekevillä. Tosin vuorotyön sisällä on eräitä eroja, joista suurin näyttäisi kulkevankeskeytyvän ja keskeytymättömän vuorotyön välillä. Keskeytymätöntä vuorotyötä tekevistätosin 19 prosenttia haluaisi tehdä normaalia lyhyempää ja 16 prosenttia normaalia pidem-pää työviikkoa. Keskeytyvässä 3-vuorotyössä enemmistönä ovat työajan pidennystä toivo-vat. Tämä on tilanne myös 2-vuorotyössä.Ongelmallisin ryhmä tässä tarkastelussa ovat muuta työaikamuotoa tekevät yhdeksänprosenttia palkansaajista. Noin puolet siitä on erilaista vuorotyön yhdistelmiä ja puolet pal-kansaajien työaika-autonomiaa, jossa palkansaaja itse voi varsin vapaasti päättää työ-ajoistaan. Se mitä työaikamuotoa työaika-autonomian piirissä työskentelevien työ enitenmuistuttaa, ei tämän aineiston perusteella ole ratkaistavissa. Ilmeisesti lopputulos on vä-hän ”sitä sun tätä”. Tässäkin ”jäännösryhmässä” selvänä enemmistönä näyttävät kuitenkinolevan työajan pidennystä toivovat. Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan työaikamuodon mukaan, % Liian vähän tunteja Liikaa tunteja KAIKKI 17 19 Muut 29 19 2vuorotyö, on yövuoroja 23 17 2-vuorotyö, ei yövuoroja 20 15 Keskeytyvä 3-vuorotyö 16 12 Keskeytymätön 3-vuorotyö 16 19 Viikonlopputyö 59 9 Aamutyö 25 15 Yötyö 44 9 Iltatyö 42 10 Päivätyö 14 20 0 10 20 30 40 50 60 70
 24. 24. 27Suurimmalta osaltaan työajan lyhennys- ja pidennystoiveet kumoavat toisensa myös työ-aikamuodon mukaan tarkasteltuna. Erityisen selvästi näin näyttää käyvän päivä- ja vuoro-työtä tekevien kohdalla. Mutta toki eräitä muutostoiveita jää voimaan myös keskimääräi-sellä toivetyöajalla mitattuna.Tulosten mukaan päivätyötä tekevien toivetyöaika on puolisen tuntia normaalisti tehtyä ly-hyempi. Suhteessa siihen, kuinka paljon työajan yleisestä lyhentämisestä päivätyössä onpuhuttu, luku on varsin pieni. Vuorotyön eri muotoja tekevien välillä tilanne vaihtelee jonkinverran. Keskeytyvää 3-vuorotyötä tekevät haluaisivat tehdä tunnin enemmän ja keskeyty-mätöntä 3-vuorotyötä tekevät puolisen tuntia vähemmän kuin normaalisti tekevät. 2-vuorotyössä toivotaan hieman nykyistä pitempiä työviikkoja.Kokonaan oma lukunsa ovat ilta-, yö-, aamu- ja viikonlopputyö. Näitä työaikamuotoja teke-vät haluaisivat tehdä 2-9 tuntia enemmän kuin normaalisti tekevät. Kärjessä ovat viikon-lopputyötä tekevät, jotka haluaisivat jatkaa 13 tunnin nykyistä työviikkoa keskimäärin yh-deksällä tunnilla. Ilta- ja yötyössäkin pidentämistoive on noin viisi tuntia, mutta aamutyössäjo selvästi vähemmän (2,1 tuntia).Jotain muuta työaikamuotoa tekeville nykyinen normaali viikkotyöaika sopii keskimäärinvarsin hyvin. Yli puolet heistä tosin haluaisi pidentää työaikaansa, mutta keskimääräiseksilopputulokseksi noin puolen tunnin pidentämistoive. Hieman ristiriitaiselta tuntuva tulosjohtunee ryhmän hajanaisesta rakenteesta. Normaali työaika ja toivottu muutos työaikamuodon mukaan (vähennys vasemmalla, lisäys oikealla) KAIKKI 37,0 Muut 36,4 2vuorotyö, on yövuoroja 39,0 2-vuorotyö, ei yövuoroja 36,2 Keskeytyvä 3-vuorotyö 38,5 1,1 Keskeytymätön 3-vuorotyö 36,9 Viikonlopputyö 11,8 9,1 Aamutyö 35,1 2,1 Yötyö 29,6 5,0 Iltatyö 21,6 5,2 Päivätyö 37,6 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Normaali työaika Toivottu vähennys/lisäys
 25. 25. 283.4 Toiveet työsuhdemuodon mukaanKolme neljästä palkansaajasta teki vuoden 2001 toisella neljänneksellä vakinaista koko-päivätyötä. Noin 80-prosenttisesti sitä tehtiin SAK:n ja STTK:n järjestäytymisaloilla,21 jaAKAVAssakin vain hieman vähemmän. Järjestäytymättömien ja naisten keskuudessa va-kinaisen kokopäivätyön osuus on selvästi muita pienempi.Vakiintuneen määritelmän mukaan kaikki muu työ onkin sitten ns. epätyypillistä työtä. Jär-jestäytymättömistä peräti 42 prosenttia tekee epätyypillistä työtä: määräaikaista kokopäi-vätyötä tekee 19 prosenttia, vakituista osa-aikatyötä 14 prosenttia ja määräaikaista osa-aikatyötä 9 prosenttia. AKAVAlla on runsaasti (17 %) määräaikaista kokopäivätyötä teke-viä, SAK:ssa vakituista osa-aikatyötä tekeviä (8 %) ja STTK:ssa määräaikaista osa-aikatyötä tekeviä (3%). Määräaikaisuus korostuu julkisissa palveluissa, maa- ja metsäta-loudessa ja rakentamisessa, ja osa-aikaisuus kaupassa, majoituksessa ja ravitsemustoi-minnassa.Suomalaisten palkansaajien työsuhderakenne on sikäli erikoinen, että meillä on selvästienemmän määräaikaista työtä ja selvästi vähemmän osa-aikatyötä kuin EU-maissa kes-kimäärin. Toinen ero on se, että molemmissa työsuhdemuodoissa korostuu ei-vapaaehtoisuus. Kolmasosa osa-aikatyöstä tehdään siksi, että kokoaikatyötä ei ollut tar-jolla, ja kaksi kolmasosaa määräaikaisesta työstä tehdään siksi, että henkilö ei saanut py-syvää työtä, vaikka olisi sitä halunnut. Palkansaajien työsuhdemuodon mukaan, % Villit 58 19 14 9 Akava 76 17 52 STTK 81 11 5 3 SAK 79 11 8 2 Naiset 67 16 11 6 Miehet 82 12 5 2 KAIKKI 74 14 8 4 Julkiset ja muut palvelut 67 20 8 6 Rahoitustoiminta 77 11 8 4 Liikenne 82 8 8 3 Kauppa, majoitus, ravitsemus 66 9 18 7 Rakentaminen 79 17 3 Teollisuus 85 11 3 Maa- ja metsätalous 65 21 8 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Vakituinen osa-aikatyö Määräaikainen osa-aikatyö21 SAK:n järjestötutkimuksessa vakinaista kokopäivätyötä tekevien osuus oli hieman pienempi. Eroa voi se-littää sekä mittaamisajankohdalla että kysymistavalla, so. vastausvaihtoehtojen määrällä.
 26. 26. 29Myös työsuhdemuotojen välillä erot toiveiden ja todellisuuden välillä vaihtelevat suuresti, jaheijastelevat niitä käsityksiä, joita epätyypillistä työtä tekevien työtyytyväisyydestä on viimevuosina mitattu.22 Mutta epätyypillisenkin sisällä näkemykset vaihtelevat. Valtaosa osa-aikatyötä tekevistä haluaisi muuttaa viikkotyönsä tuntimäärää, mutta määrä-aikaista koko-päivätyötä tekevät ovat yhtä tyytyväisiä nykyisiin työaikoihinsa kuin vakinaista kokopäivä-työtä tekevätkin.Vakinaista kokopäivätyötä erottuvat muista siten, että enemmistönä (22 %) ovat viikko-työajan lyhentämistä toivovat. Tämä toive korostuu naisilla. Vakinaista kokopäivätyötä te-kevistä naisista 26 prosenttia toivoisi nykyistä lyhyempää viikkotyöaikaa. Miehillä lyhen-nystä toivoisi 19 prosenttia. Vastaavasti 13 prosenttia miehistä ja 8 prosenttia naisista ha-luaisi pidentää työviikkoaan. Vakinaista kokopäivätyötä tekevät naiset ilmeisesti antavattyöajan ulkopuoliselle ajalle miehiä suuremman arvon.Kaikissa epätyypillisissä työsuhdemuodoissa enemmistönä ovat viikkotyöajan pidennystätoivovat. Lisäksi näyttää olevan niin, että mitä harvinaisemmasta työsuhdemuodosta onkysymys, sitä enemmän lisätunteja toivotaan. Vakinaista osa-aikatyötä tekevistä 46 pro-senttia ja määräaikaista osa-aikatyötä tekevistä 63 prosenttia toivoo lisätunteja työviik-koonsa. Nämä toiveet ovat miehille ja naisille yhtäläiset, eikä eroja juuri ole. Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan työsuhdemuodon ja sukupuolen mukaan, % Liian vähän tunteja Liikaa tunteja KAIKKI 17 19 Määräaikainen osa-aikatyö, naiset 63 4 Määräaikainen osa-aikatyö, miehet 61 3 Vakituinen osa-aikatyö, naiset 46 4 Vakituinen osa-aikatyö, miehet 44 5 Määräaikainen kokopäivätyö, naiset 19 16 Määräaikainen kokopäivätyö, miehet 22 11 Vakinainen kokopäivätyö, naiset 8 26 Vakinainen kokopäivätyö, miehet 13 19 0 10 20 30 40 50 60 7022 Esimerkiksi SAK:n järjestötutkimuksen 2000 mukaan työtyytyväisyys oli selvästi muita heikompi.
 27. 27. 30Vakinaista kokopäivätyötä tekevät haluaisivat lyhentää työviikkoaan keskimäärin 1,3 tun-nilla. Naisilla työajan lyhennystoive on 1,9 tuntia ja miehillä 0,7 tuntia viikossa. Muissa työ-suhdemuodoissa työskentelevät haluaisivat puolestaan lisää viikkotyötunteja. Vakituistaosa-aikatyötä tekevät haluaisivat 6 tuntia lisää ja määräaikaista osa-aikatyötä tekevät pe-räti 9 viikkotuntia lisää. Miesten joukossa lisätuntien tarve on jonkin verran suurempi kuinnaisten joukossa. Osa-aikatyö sisältää siis suuren piilevän työvoimareservin.23Määräaikaista kokopäivätyötä tekevien tilanne on varsin erikoinen. Vaikka joka kolmasheistä haluaisi lyhentää tai pidentää normaalia työviikkoaan, kuten edellisen sivun tarkas-telusta ilmeni, lyhentämis- ja pidentämistoiveet kumoavat toisensa varsin perusteellisestisiten, ettei määräaikaista työtä tekevien keskimääräistä viikkotuntimäärää tarvitse juurimuuttaa. Järjestön mukaan tarkasteltaessa tosin ilmenee, että määräaikaisten AKAVA-laisten ja järjestäytymättömien joukossa työajan hienoinen lyhentäminen olisi paikallaan.Vakinaista osa-aikatyötä tekevistä eniten lisätunteja toivovat SAK:laiset ja järjestäytymät-tömät, mutta määräaikaista osa-aikatyötä tekevistä eniten lisätunteja kaipaavatSTTK:laiset. Yllättävä poikkeama tässä asetelmassa ovat määräaikaista osa-aikatyötä te-kevät AKAVAlaiset, jotka halaisivat lyhentää työviikkoaan siten, että viikkotuntimäärä olisilähempänä määräaikaista osa-aikatyötä tekevien palkansaajien keskimääräistä viikkotun-timäärää. Normaali työaika ja toivottu muutos työsuhdemuodon mukaan (vähennys vasemmalla, lisäys oikealla) KAIKKI 37 Määräaikainen osa-aikatyö, naiset 21,9 9 Määräaikainen osa-aikatyö, miehet 21,8 10 Vakituinen osa-aikatyö, naiset 20,5 5,7 Vakituinen osa-aikatyö, miehet 18,9 7 Määräaikainen kokopäivätyö, naiset 37,5 Määräaikainen kokopäivätyö, miehet 39,2 1 Vakinainen kokopäivätyö, naiset -2 38,6 Vakinainen kokopäivätyö, miehet 40,2 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Normaali työaika Toivottu vähennys/lisäys23 Tällä havainnolla on myös kansantaloudellista merkitystä, sillä suomalaiset tekevät kansantalouden tilin-pidon mukaan edelleen noin 10 prosenttia vähemmän tunteja kuin ennen lamaa.
 28. 28. 313.5 Toiveet koulutusasteen mukaanTärkeä palkansaajien asemaan vaikuttava tekijä on ammatillinen koulutus, jota seuraavas-sa mitataan koulutusasteen avulla. Yleisin ammatillinen koulutus on ns. keskiasteen kou-lutus (48 %), joka käytännössä tarkoittaa sitä, että palkansaaja on suorittanut noin 2-vuotisen ammattikoulun tai sitä vastaavan koulutuksen. Alimman korkea-asteen suoritta-neilla koulutusta on 1-2 vuotta enemmän, ja heitä palkansaajista on vajaa viidennes (18%). Alempi korkea-aste edellyttää alempaa kandidaattitutkintoa yliopistosta, ja ylempi kor-kea-aste ylempää kandidaattitutkintoa tai tutkijakoulutusta. Kokonaan vailla ammatillistakoulutusta on 19 prosenttia palkansaajista. He tekevät siis töitä pelkän peruskoulututkin-non tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon varassa.Palkansaajajärjestöjen jäsenet eroavat toisistaan koulutuksensa perusteella varsin selväs-ti, ja nämä erot vaikuttavat myös heidän työaikatoiveisiinsa. Täysin vailla ammatillistakoulutusta on 19 prosenttia palkansaajista. Selvästi keskimääräistä korkeampi ammatilli-sesti kouluttamattomien osuus on SAK:laisilla (29 %), mutta STTK:laisissakin heitä on run-saasti. Suurelta osin ammatillisen koulutuksen puuttuminen on myös ikäkysymys siksi, ettäammatillisen koulutuksen voimakas laajentaminen alkoi Suomessa vasta 1970-luvulla. Sitäennen koulunsa päättäneet eivät laajennuksesta ole olennaisesti hyötyneet.Tyypillisin koulutus SAK:laisilla ja järjestäytymättömillä on keskiasteen koulutus. Korkea-asteen koulutusta SAK:laisilla ja järjestäytymättömillä on varsin vähän. STTK:laisista ylipuolella ja AKAVAlaisista kolmella neljästä on jokin korkean asteen koulutus. STTK:laisillase on yleensä alin korkea-asteen tutkinto, AKAVAlaisilla ylempi korkea-asteen tutkinto. Palkansaajat koulutusasteen mukaan, % Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste KAIKKI 19 48 18 7 9 Akava 2 13 10 27 49 STTK 12 37 43 6 3 SAK 29 62 8 1 1 Villit 19 54 16 6 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 29. 29. 32Koulutus on siis tärkeä työmarkkinajärjestöjen tunnusmerkki. AKAVA ovat nimensä mu-kaan akateemisten alojen järjestö, STTK:ssa korostuu alimman korkea-asteen tutkinnonsuorittaneiden ja SAK:ssa perus- ja keskiasteen vaikutus. Ja tulosten mukaan järjestöjenväliset erot työaikatoiveissa muistuttavat huomattavasti koulutusalojen välisiä eroja. AKA-VAlaiset ja STTK:laiset painottavat työajan lyhentämistä, järjestäytymättömät työajan pi-dentämistä ja SAK:ssa puntit lyhentämisen ja pidentämisen suhteen ovat tasan.Pääsääntö koulutuksen ja työajan välillä on se, että mitä parempi koulutus, sitä tyytymät-tömämpiä palkansaajat ovat normaalin työviikkonsa pituuteen. Työajan lyhentämisen kan-natus kasvaa ja työajan pidentämisen kannatus supistuu koulutusasteen noustessa. Pe-rusasteen tutkinnon suorittaneista 15 prosenttia toivoo työajan lyhennystä, mutta ylemmänkorkea-asteen tutkinnon suorittaneiden joukossa toive on yli kaksinkertainen (33 %). Suu-relta osin nämä näkemyserot johtuvat kuitenkin nykyisen työajan pituudesta, kuten seu-raavalla sivulla ilmenee.Toinen tulos näyttäisi olevan se, että perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneilla muu-tostoiveet ovat varsin samankaltaiset ja painottuvat työajan pidentämisen puolelle. Korkea-asteella työajan lyhentämisen kannatus on vakioitunut 13-14 prosentin tasolle. Siten sisäi-sesti hajanainen korkea-aste on muutostoiveiden suhteen varsin yhtenäinen. Ainoa sil-miinpistävä ero korkea-asteen sisällä on työajan lyhentämisen kannatus ylemmän korkea-asteen suorittaneiden keskuudessa. Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan koulutusasteen mukaan, % Liian vähän tunteja Liikaa tunteja Villit 25 15 Akava 13 30 STTK 12 22 SAK 16 16 KAIKKI 17 19 Ylempi korkea-aste 13 33 Alempi korkea-aste 13 23 Alin korkea-aste 14 23 Keskiaste 18 16 Perusaste 21 15 0 10 20 30 40 50
 30. 30. 33Koulutuksella on vaikutusta myös työviikon pituuteen siten, että normaalin työviikon pituuskasvaa koulutusasteen paranemisen myötä, mutta ei kovin voimakkaasti. Perusasteentutkinnon suorittaneilla normaalin työviikon pituus on 35,7 tuntia, keskiasteen suorittaneilla37,2 tuntia ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla 38,8 tuntia. Toisaalta tästä-kin asetelmasta ilmenee korkean asteen epäyhtenäisyys. Alempien korkea-asteen suorit-taneiden normaalit työviikot ovat likimain samalla tasolla kuin keskiasteen suorittaneilla.Varsinainen muutos pidemmän työviikon suuntaan tapahtuu vasta ylemmän korkea-asteentutkinnon suorittaneilla.Ehkä olennaisinta tässä on kuitenkin se, että työajan lyhentämistoiveet ovat käänteisestiverrannollisia hankitun koulutuksen pituuteen. Perusasteen tutkinnon suorittaneet, joilla eisiis ole lainkaan ammatillista tutkintoa, toivovat normaaliin työviikkoonsa noin tunnin pi-dennystä. Keskiasteen tutkinnon suorittaneille, jotka tyypillisesti ovat kaksivuotisen am-mattikoulun suorittaneita, nykyinen keskimääräinen työviikko on sopiva. Mutta korkea-asteen tutkinnon suorittaneet toivoisivat tunnin tai kahden lyhennystä – sitä pidempää,mitä pitempikestoisesta koulutuksesta on kysymys. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneetsiis haluaisivat lyhentää työviikkoaan muiden palkansaajien tasolle.Keskusjärjestöjen väliset erot noudattelevat luonnollisesti koulutusasteiden välisiä eroja.AKAVAlaiset toivoisivat keskimäärin 1,6 tunnin ja STTK:laiset tunnin lyhennystä työviik-koonsa. SAK:laisille nykyinen työviikon keskimääräinen pituus on hyvä ja järjestäytymät-tömät toivoisivat tunnin pidennystä normaaliin työviikkoonsa. Normaali työaika ja toivottu muutos koulutusasteen mukaan (vähennys vasemmalla, lisäys oikealla) Akava -1,6 37,6 STTK -0,9 37,5 SAK 37,9 Villit 35,4 KAIKKI 37,0 Ylempi korkea-aste -2,2 38,8 Alempi korkea-aste 37,5 Alin korkea-aste 37,7 Keskiaste 37,2 Perusaste 35,7 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Normaali työaika Toivottu vähennys/lisäys
 31. 31. 343.6 Toiveet sosioekonomisen aseman mukaanSosioekonominen asema24 on keskeinen palkansaajajärjestöjen koostumusta kuvaavapiirre. SAK:laisista 68 prosenttia lukeutuu työntekijöihin, 28 prosenttia alempiin toimihen-kilöihin ja 3 prosenttia ylempiin toimihenkilöihin. Työntekijöistä suurin ryhmä on teollisuus-työntekijät. Alemmista toimihenkilöistä suurimmat ovat itsenäistä ja monipuolista toimisto-tai myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt ja muut alemmat toimihenkilöt.STTK puolestaan koostuu valtaosin alemmista toimihenkilöistä, joita jäsenistöstä on 75prosenttia. Loput 25 prosenttia jakautuvat siten, että ylempiä toimihenkilöitä on 16 pro-senttia ja työntekijöitä 9 prosenttia. Suurimmat alempien toimihenkilöiden ryhmät ovat sa-mat kuin SAK:ssa, mutta myös esimiestehtävissä toimivien osuus on suuri. Ylemmistätoimihenkilöistä suurimman ryhmän muodostavat valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suun-nittelutehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt.AKAVAlaisista 85 prosenttia lukeutuu ylempiin toimihenkilöihin, 13 prosenttia alempiin toi-mihenkilöihin ja kaksi prosenttia työntekijöihin. Ylemmistä toimihenkilöistä suurimmat ryh-mät muodostavat opetustehtävissä toimivat ja muut ylemmät toimihenkilöt, mutta myösjohtotehtävissä toimivia on paljon. Järjestäytymättömät palkansaajat jakautuvat varsin ta-saisesti eri toimihenkilö- ja työtekijäryhmiin.Palkansaajat sosioekonomisen aseman mukaan, %SOSEK SAK STTK AKA- Villit KAIKKI VAJohtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 0,7 3,6 11,5 6,7 4,7Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtä- 0,6 5,3 17,8 6 5,6vissä toimivat ylemmät toimihenkilötOpetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 0,3 0,6 28,4 1,6 4,6Muut ylemmät toimihenkilöt 1,8 6,6 27,5 8 8,5Ylemmät toimihenkilöt yhteensä 3,4 16,1 85,2 22,3 23,4Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt 4,6 13,2 2,1 5,3 6,3Itsenäistä ja monipuolista toimisto- tai myyntityötä 10,6 21,2 5,4 19,6 14,8tekevät alemmat toimihenkilötEpäitsenäistä ja rutiininomaista toimisto- tai myynti- 1,1 5,7 0,6 2 2,3työtä tekevät alemmat toimihenkilötMuut alemmat toimihenkilöt 11,9 34,4 4,5 9,2 14,6Alemmat toimihenkilöt yhteensä 28,2 74,5 12,6 36,1 38Maa-, metsä- ja kalatalousalan työntekijät 1,8 1,2 0,1 3,4 1,9Teollisuustyöntekijät 33,3 2 0,8 12,3 16Muut tuotantotyöntekijät 12,3 2,1 0,2 7,8 7,1Jakelu- ja palvelutyöntekijät 20,9 4,1 0,9 18 13,7Työntekijät yhteensä 68,3 9,4 2 41,5 38,7Tuntematon 0,1 0,1 0,4 0,6 0,3KAIKKI 100 100 100 100 100N 6216 3525 2337 5093 1764524 Se on saatu ristiintaulukoimalla ammattiasema – työntekijä, alempi toimihenkilö ja ylempi toimihenkilö – jaammattiryhmä.
 32. 32. 35Suhtautuminen työajan uudelleenjärjestelyihin ei ainakaan kovin selvästi näyttäisi riippu-van palkansaajien sosioekonomisesta ryhmästä. Kussakin pääryhmässä – ylemmät toimi-henkilöt, alemmat toimihenkilöt, työntekijät – näyttäisi olevan ammattiryhmiä, joissa työ-ajan uudelleenjärjestelyt saavat laajan ja suppean kannatuksen.Eri työntekijäryhmissä viikkotyöajan lyhentämistoiveet vaihtelevat 12-14 prosentin välillä,eli varsin vähän. Suhtautumisessa työajan pidentämiseen eroja ryhmien välille syntyy si-ten, että eniten lisätunteja toivovat jakelu- ja palvelutyöntekijät (28 %) ja vähiten teolli-suustyöntekijät (12 %).Alemmat toimihenkilöryhmät näyttäisivät olevan hieman muita tyytyväisempiä normaalintyöviikkonsa pituuteen. Mutta ryhmien välillä eroja on enemmän kuin työntekijöillä. Esi-miestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt ja epäitsenäistä rutiininomaista toimisto- taimyyntityötä tekevät eivät juuri kaipaa lisätunteja työviikkoonsa. Vain muut alemmat toimi-henkilöt toivovat keskimääräistä enemmän työajan lyhentämistä.Ylemmät toimihenkilöt kaipaavat muutoksia muita enemmän, ja paino on selvästi työajanlyhentämisen puolella. Opetustehtävissä ja johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöttoivovat työviikon lyhentämistä selvästi keskimääräistä enemmän. Toisaalta huomattavaosa opetustehtävissä toimivista ylemmistä toimihenkilöistä, jotka suurelta osin ovatkin tun-tipalkkaisia, liputtaa lisätuntien puolesta.Suhtautuminen normaaliin viikkotyöaikaan sosioekonomisen aseman mukaan, % Ylemmät toimihenkilöt Johtotehtävissä toimivat 9 32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu 13 21 Opetustehtävissä toimivat 19 31 Muut 14 25 Alemmat toimihenkilöt Esimiestehtävissä toimivat 10 18 Itsenäistä ja monip. toimisto- tai myyntityö 19 17Epäits. ja rutiininomanen toimisto- tai myyntityö 13 15 Työntekijät Muut 16 23 Maa-, metsä- ja kalatalousala 21 12 Teollisuustyöntekijät 12 14 Muut tuotantotyöntekijät 22 12 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 28 12 KAIKKI 17 19 Liian vähän tunteja Liikaa tunteja 0 10 20 30 40 50
 33. 33. 36Normaalin työviikon pituus eri sosioekonomisten ryhmien välillä vaihtelee, ja eniten ylem-pien toimihenkilöryhmien välillä. Eivätkä toivotut työaikamuutokset näyttäisi kovinkaanlaajasti tasoittavan näitä eroja. Eräissä ryhmissä erot näyttäisivät jopa kasvavan, jos pal-kansaajien toiveet toteutuisivat.Ylempien toimihenkilöiden normaalit työajat vaihtelevat opetustehtävissä toimivien 34,6tunnista johtotehtävissä toimivien 42 tuntiin viikossa. Jos johtotyössä toimivien toiveet to-teutuisivat, heidän keskimääräinen työviikkonsa laskisi 39 tuntiin viikossa. Myös opetus-tehtävissä toimivat haluaisivat keskimäärin tunnin lyhennystä keskimääräiseen työviik-koonsa, vaikka lähtökohtana onkin muita lyhyempi työviikko.25Alemmissa toimihenkilöryhmissä normaalit viikkotyöajat vaihtelevat itsenäistä ja monipuo-lista toimistotyötä tekevien 34,7 tunnista esimiestehtävissä toimivien 38,5 tuntiin. Toivotutmuutokset ovat vähäisempiä kuin ylemmillä toimihenkilöillä, mutta toteutuessaan ne pie-nentäisivät jonkin verran ryhmien välisiä työaikaeroja. Suurin muutostoive koskee muidenalempien toimihenkilöiden työviikon lyhentämistä vajaalla tunnilla.Työtekijäryhmissä normaali viikkotyöaika vaihtelee jakelu- ja palvelutyöntekijöiden 35 tun-nista teollisuustyöntekijöiden 39,3 tuntiin. Mutta tässäkin tapauksessa toivotut työaika-muutokset pienentäisivät ryhmien välisiä eroja, ja varsin huomattavasti. Jakelu- ja palve-lutyötekijät toivoisivat peräti kahden tunnin pidennystä viikkotyöaikaansa. Normaali työaika ja toivottu muutos sosioekonomisen aseman mukaan (vähennys vasemmalla, lisäys oikealla) Ylemmät toimihenkilöt Johtotehtävissä toimivat -3 42 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu 38,5 Opetustehtävissä toimivat 34,6 Muut 37,4 Alemmat toimihenkilöt Esimiestehtävissä toimivat 38,5 Itsenäistä ja monip. toimisto- tai myyntityö 34,7 Epäits. ja rutiininomanen toimisto- tai myyntityö 35,2 Työntekijät Muut 36,6 Maa-, metsä- ja kalatalousala 38,2 Teollisuustyöntekijät 39,3 Muut tuotantotyöntekijät 37,1 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 35 2 KAIKKI 37 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Normaali työaika Toivottu vähennys/lisäys25 Opetusalan työajoille ja työaikasäännöksille ovat ominaisia tietyt erityispiirteet, joten ne eivät ole suo-raan verrannollisia muiden toimialojen työaikoihin.
 34. 34. 373.7 Toiveet vaikutusmahdollisuuksien mukaanYli 40 prosenttia palkansaajista voi vaikuttaa tulo- ja/tai lähtöaikoihin vähintään puolellatunnilla.26 Näistä puolella ei varsinaisesti ollut käytössä ns. liukuvaa työaikaa, mutta toi-sella puolella oli. Tästä jälkimmäisestä puolikkaasta valtaosalle (15 %) liukuva työaika an-toi vain mahdollisuuden tehdä lyhyempiä tai pidempiä työpäiviä, mutta pienempi osa (8 %)pystyi muuttamaan liukumista kertyneet tunnit vapaapäiviksi ilman erillistä lupaa.Näille 8 prosentille liukumat toimivat siis jo nyt ns. työaikatilin tavoin: liukumia voi säästää,ja säästöjä nostaa oman harkintansa mukaan. Laajimmin tästä järjestelystä hyötyvätylemmät toimihenkilöt – erityisesti johtavassa asemassa olevat ja muuta kuin opetustyötätekevät – ja vähiten työntekijäasemassa olevat tuotantotyöntekijät. Siihen väliin mahtuvatluontevasti alemmat toimihenkilöt, joista laajimmin työaikatiliä soveltavat esimiestehtävissätoimivat ja itsenäistä toimisto- tai myyntityötä tekevät.Täysin itse työajoistaan voi oman lausumansa mukaan päättää joka kymmenes (9 %) pal-kansaaja. Ja tämäkin mahdollisuus on laajimmin käytössä ylempien toimihenkilöiden kes-kuudessa. Tosin, kuten työaikatilinkin kohdalla, opetustehtävissä toimivien ylempien toimi-henkilöiden keskuudessa työajoista itse päättäminen on vähäistä. Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin sosioekonomisen aseman mukaan, % Ylemmät toimihenkilöt Johtotehtävissä toimivat 18 21 17 37 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu 11 38 26 18 Opetustehtävissä toimivat 18 32 7 Alemmat toimihenkilöt Muut 22 20 14 17 Esimiestehtävissä toimivat 22 18 14 11 Itsenäistä ja monip. toimisto- tai myyntityö 17 24 11 7 Epäits. ja rutiininomanen toimisto- tai myyntityö 12 21 8 4 Työntekijät Muut 20 8 4 5 Maa-, metsä- ja kalatalousala 34 6 3 15 Teollisuustyöntekijät 18 11 5 3 Muut tuotantotyöntekijät 20 8 43 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 23 7 2 8 KAIKKI 19 15 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ei liukuvaa työaikaa, mutta voi silti vaikuttaa tulo- ja/tai lähtöaikoihin vähintään ½ tunnilla Liukuva työaika antaa vain mahdollisuuden tehdä lyhyempiä tai pidempiä työpäiviä Voi muuttaa liukumista kertyneet tunnit vapaapäiviksi ilman erillistä lupaa Voi itse päättää työajoistaan26 Lähtökohtana oli kysymys, voiko vaikuttaa itse tulo- ja/tai lähtöaikoihin vähintään puolella tunnilla, ja josvoi, niin miten ”liukumat” tasoitetaan ja hyvitetään.

×