Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työmarkkinoiden ajankohtaiset

154 views

Published on

Mitä työmarkkinoilla tapahtuu lähiaikoina? Miten kilpailukykysopimuksessa edetään? SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta käsitteli työmarkkinaseminaarissa myös sama- ja matalapalkkakysymyksiä sekä perhevapaauudistusta.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työmarkkinoiden ajankohtaiset

  1. 1. Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta TYÖMARKKINOIDEN AJANKOHTAISET PUHEENJOHTAJA JARKKO ELORANTA
  2. 2.  Työn muutos ja ay-liikkeen tulevaisuus tapetilla Tampereella.  Peruslinja työstä, toimeentulosta ja ansioturvasta pitää.  Digitalisaatio ja järjestäytymisen edistäminen uusia painopisteitä.  Uuden työn edunvalvonta ja etujen aikaansaaminen keskeistä.  Järjestöllinen uudistuminen, keskusjärjestön uusi rooli ja uudet tehtävät sekä liittojen ja keskusjärjestön työnjaon kirkastaminen tarpeen.  Ensimmäinen edustajiston kokous Helsingissä 24.─25. marraskuuta. SAK:N EDUSTAJAKOKOUKSEN LÄHTÖKOHDAT 16.8.2016 2
  3. 3.  Sopimuksessa sovittujen asioiden toimeenpano – hallitusten esitysten valmistelu muun muassa muutosturva, maksujen muutokset ja veronkevennykset.  Työaikalain uudistamistyö käyntiin, vuosilomalain uudistus aloitetaan keväällä.  Työajat asiantuntijatyössä ja digitalisoituvassa työssä keskeinen asia.  Ei-toivottuja muutoksia: määräaikaisuuksien helpottaminen, koeaikojen pidentäminen, takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen sekä vuoden alusta työttömyysturvanleikkaukset.  Uusia leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia Kikyn ulkopuolelta ei pidä valmistella.  Kolmikantaisuudesta pidettävä kiinni. KIKYN JÄLKEINEN AIKA 16.8.2016 3
  4. 4.  SAK:laisessa kentässä sopimusneuvottelut tulossa rakennusalalla, elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksessa.  Liittokierros syksyllä 2017 ̶ metsä avaa.  Työmarkkinaratkaisulla tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä ja julkisen talouden tasapainoa.  Keskusjärjestön sisäinen koordinaatio keskeistä.  Sama- ja matalapalkkakysymykset sekä ansiokehitys ratkaistava.  Ilman koordinaatiota hallintaa ja sitoutumista ei synny ̶ tavoitetta ei saavuteta. TYÖMARKKINOIDEN LÄHIAJAT 16.8.2016 4
  5. 5. 16.8.2016 5 TASA-ARVOA JA TYÖLLISYYTTÄ PARANTAVA PERHEVAPAAUUDISTUS TOTEUTETTAVA HETI •Sukupuolten tasa-arvo: pidempi kiintiö ja korotettu päiväraha kannustaisi myös isiä perhevapaille. •Kaikkien perheiden tasa-arvo: sateenkaari-, yhden vanhemman, jne. perheitä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Tasa-arvo •Mahdollistaisi työn ja perheen joustavan yhteensovittamisen. •Nyt etuudet ohjaa yhdenjaksoiseen poissaoloon töistä. •Raha ei ohjaisi pitkiin kotihoitojaksoihin (vrt. kotihoidon tuki). •Suomessa olisi 55 000 työllistä enemmän, jos 25 – 44-vuotiaiden naisten työllisyysaste olisi sama kuin Ruotsissa. Työllisyys •Kustannusneutraali rakenneuudistus eli toteutettavissa heti. •sak.fi/perhevapaat Kustannusneutraali

×