Your SlideShare is downloading. ×

Nuori ay-jäsen

373

Published on

Järjestötutkimuksen tässä osassa tarkastellaan SAK:n kenttään järjestäytyneitä alle 30-vuotiaita nuoria ja heidän suhdettaan ammattiyhdistysliikkeeseen. Merike Ottosson.

Järjestötutkimuksen tässä osassa tarkastellaan SAK:n kenttään järjestäytyneitä alle 30-vuotiaita nuoria ja heidän suhdettaan ammattiyhdistysliikkeeseen. Merike Ottosson.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SAK:n järjestötutkimus 2005 NuoretNUORI AY-JÄSEN Merike Ottosson
 • 2. EsipuheTämän työn toimeksiantajina ovat olleet SAK:n nuorisosihteeri EijaViitanen sekä työelämän tieto- ja tutkimuslinjan vastaavatutkimusasiantuntija Jyrki Helin. Toimeksiantona oli tarkastella SAK:nkenttään järjestäytyneitä alle 30-vuotiaita nuoria vuoden 2005järjestötutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta ja tehdä mahdollisuuksienmukaan vertailua vuoden 2000 järjestötutkimuksen tietoihin Tero Mamianvuonna 2001 kirjoittaman tutkimuksen ”Nuori työntekijä ja ay-liike,tutkimus SAK:n nuorista 2000 luvulla” välityksellä.Aineiston tarkoitus on toimia nuorisoasioiden parissa työskentelevien ay-liikkeen toimihenkilöiden työkaluna tarjoten järjestötutkimuksellakartoitettua tietoa SAK:laisista nuorista.Graafiset esitykset voi tulostaa kerralla tai osittain suoraan kalvoille SAK:nnettisivustolta, osoitteesta: www.sak.fi, jolloin toimihenkilön käytössä onA4-kokoinen kalvo kustakin esityksestä.Aineistosta otetaan myös tietty määrä painotuotetta, mikä mahdollistaahelposti vertailevan tiedon käytön esiteltäessä tuloksia eri tilaisuuksissa.Aineistosta on jätetty pois faktorianalyysit, korrelaatiot ym. pidemmällemenevät tieteelliset asian tarkastelut. Tämä johtuu puhtaasti tekstinkirjoittajasta, joka on 25 vuoden ajan työskennellyt keskustoimistonpalveluksessa ja keskittynyt tekniseen sekä sisällölliseen avustamisenoikeusjuttujen parissa. Asianajotoiminnan lakattua keskusjärjestötasollavuoden 2005 lopussa sekä kevään 2006 siirtymäkauden jälkeen onkirjoittaja ehtinyt vasta saada pintaraapaisun tilastotieteen perusteisiinsekä kokonaisen kahden päivän koulutuksen tilasto-ohjelman käyttöön.Aineisto toimii samalla osana toimihenkilötutkintoni lopputyötä.Haluan kiittää avusta aineiston teossa seuraavia SAK:ssa työskenteleviähenkilöitä: Jyrki Heliniä neuvoista tilastotieteen perusteisiin liittyvissäasioissa sekä lopputyön ohjauksesta, Erkki Laukkasta avusta tilasto-ohjelman kiemuroita selviteltäessä, Nina Kanteria graafisten esitystenyhdenmukaistamisessa, Toivo Pudasta oikoluvun suorittamisesta sekäEija Viitasta ansiokkaasta kommentoinnista.Helsingissä 16.10.2006Merike Ottossontutkimusavustaja
 • 3. JohdantoTämän aineisto tarkastelee SAK:n kenttään järjestäytyneitä alle 30-vuotiaita nuoria vuoden 2005 järjestötutkimuksessa saatujen tietojenpohjalta. Tarkastelussa on mukana nuorten suhde keskusjärjestöön,liittoihin, paikalliseen ammattiyhdistystoimintaan sekäammattiyhdistysliikkeeseen yleensä. Kyselyyn vastanneiden nuortenotos on suuruudeltaan 708. Kyselyyn vastanneista nuorista onvastaamishetkellä ollut työttöminä 89 henkilöä.Osa kysymyksistä on kohdistettu työttömille ja lomautetuille tarkastellennuorten työttömyyttä työttömyysjaksojen toistuvuuden, työttömyysturvan,työllistämistoimenpiteiden sekä työllistymismahdollisuuksien kautta.Nuorten työtä tarkastellaan työsuhdemuotojen, työolosuhteiden, työnluonteen, vaikutusmahdollisuuksien sekä työnantajan kautta. Samalla onkartoitettu myös nuorten odotuksia työelämältä. Vastapainoksi työlle onmyös muutamalla kysymyksellä tarkasteltu nuorten vapaa-aikaa ja kodinsekä perheen merkitystä nuorten maailmassa.Saatuja tietoja on vertailtu paitsi muista ikäryhmistä saatuihin tietoihin,myös Tero Mamian vuonna 2001 tekemään tutkimukseen SAK:nnuorista 2000-luvulla; Tero Mamia: Nuori työntekijä ja ay-liike) Mamiantutkimus pohjautui pääosin vuonna 2000 suoritetun järjestötutkimuksentietoihin, mutta lisänä on käytetty Mamian itsensä syksyllä 2001keräämiä nuorten työntekijöiden haastatteluja.Mitään suuria muutoksia ei viidessä vuodessa ole tapahtunut, muttatilastollisesti merkittäviä, joskin lieviä, muutoksia on tilastoitu vertailuun.Työttömyyttä kosketteleviin kysymyksiin ovat vastanneet vain työttömätja muut henkilöt ovat jatkaneet kyselyyn vastaamista tämän osionjälkeen. Tämä on syytä pitää mielessä tuloksia tarkasteltaessa.Järjestötutkimuksesta on kirjoitettu seuraavat julkaisut, joista löytyy myöstietoa nuorista ay-jäsenistä: Jyrki Helin: Ansaittua luottamusta;luottamusmiesraportti (2006), Erkki Laukkanen: Murroksestamuutokseen; perusraportti (2006), Pirjo Pajunen: Pitkää, pätkää, silppua;tasa-arvoraportti (2006). Lisäksi tutkimustietoa sarjan numerossa 3/2006on kirjoittajalta julkaistu tiivistelmä nuorista ay-jäsenistä. Tiivistelmäkirjoitettiin ennen tämän aineiston vertailuosuuden tekoa.
 • 4. SISÄLLYSLUETTELOEsipuheJohdantoESITTÄMISTAVASTA ________________________________________ 1AINEISTOSTA 2PERUSTIEDOT 3-6 Järjestötutkimukseen vastanneet liitoittain 3 Peruskoulutus ikäryhmittäin 4 Ammatillinen koulutus ikäryhmittäin 5 Työpaikan toimiala iän mukaan 6JÄSENYYS 7-9 Jäsenyysaika 7 Liittyminen 8 Tärkein syy olla jäsen 9PAIKALLINEN AY-TOIMINTA 10-19 Luottamustehtävät 10 Luottamustehtävissä toimivat iän mukaan 11 Koulutukseen osallistuminen 12-13 Toimintaan osallistuminen 14-15 AO:n ja lm:n tehtävät ja näkyvyys 16-19LIITTO JA SAK 20-38 Arviot oman liiton toiminnasta 20-29 Ay-liikkeen tärkein tehtävä 30 Ay-liikkeen tehtäviä, erittäin tärkeät alle 30-v. 31 Eduskuntavaalit – puolue 32 Tiedontarpeiden täyttäminen 33-36 Tärkein jäsenpalvelu – kehittämishalukkuus 37 Työttömyyskassa 38-39TYÖTTÖMÄT 40-45 Työttömyyden kestosta 40-41 Työttömyysturvasta 42 Työllistämistoimenpiteet 43-44 Työllistymismahdollisuudet 45TYÖSSÄ OLEVAT 46-73 Työsuhde 46-51 Etätyöstä 52 Työn luonne 53-57 Vaikutusmahdollisuudet 58-63 Työnantaja 64-67 Odotukset työelämältä 68-73VAPAA-AIKA JA PERHE 74-77 Koti, perhe, harrastukset 74-77 Työn merkitys elämässä 78Liitteet Tiivistelmä ja kyselykaavake
 • 5. NUORI AY-JÄSEN Miltä nuoren maailma näyttää SAK:n vuoden 2005 järjestötutkimuksen valossa 15.9.2006 SAK/EVO/MOEsittämistavastaJokaisen kuvan kohdalla on sen muistiinpanosivuilla kerrottu mikä vuoden2005 järjestötutkimuksen kysymys on antanut tiedot kyseiseen esitykseen.Mahdollisimman monen kuvan kohdalla on myös lyhyesti kerrottu mitentieto on muuttunut aiempaan vuonna 2000 kerättyyn aineistoon nähden jamiltä sivulta vastaava tieto löytyy Tero Mamian tekemästä tutkimuksesta(Tero Mamia: Nuori työntekijä ja ay-liike: tutkimus SAK:n nuorista 2000-luvulla, tutkimusraportti joulukuu/2001)Vastaan saattaa tulla myös aineistoa, josta ei ole vastaavaataulukkoa/kuvaa/tietoa Mamian tutkimuksessa tai kyseisen asianryhmittely on ollut erilainen. Tero Mamialla oli mukana myös omaaaineistoa, josta johtuen kaikesta ei välttämättä ole saatu vertailevaa tietoa.Lisäpyyntöjä nuorten ay-jäsenten osalta muista aihealueista kuinaineistossa esitetystä ottaa vastaan: 020 774 0171/Merike Ottosson 1
 • 6. Aineistosta Kyselyyn vastanneita jäseniä on yhteensä 6236 (N) 3-portaisen ikäluokittelun mukaan: Kyselyyn vastanneita alle 30-v. on 708 Kyselyyn vastanneita 30-44-v. on 2029 Kyselyyn vastanneita yli 45-v. on 3499 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 2EsitiedotAineisto on luokiteltu tilastokeskuksen laatiman 5-portaisen luokituksensijaan uudestaan 3-portaiseksi, jotta jonkinlaista vertailevaa tietoa olisimahdollista ylipäätään esittää aiempaan tutkimukseen. Vertailussa onkäytetty prosenttilukua, joka vertaa tutkittavaa lukua suhteessa kokojoukkoon. Niinpä pieni prosenttimäärä (0,3) saattaa kuvata esim. vain yhtävastaajaa tms. Muistutukseksi käyttäjälle on siksi saatettu joko kalvoon taimuistiinpanoihin kirjoittaa montako vastannutta ikäryhmässä tai kussakinasiakysymyksessä on.Kirjain N tarkoittaa vastaajien määrää.Graafiset esitykset on tehty Excelin puolella, jossa myös lukujenpyöristäminen on tapahtunut. Mikäli samassa esityksessä on ollut useita0,5 päättyviä lukusarjoja on lopulliseksi summaksi saattanut muodostua100 % poikkeava luku esim. 99 tai 101 prosenttia. Olen yrittänythuomioida tämän ja muokata kunkin ryhmän siten, että yhteissumma on100 %.Alle 30-vuotiaat tarkoittaa niitä henkilöitä jotka ovat alle 29-vuotiaita taitasan 29-vuotiaita. 30-44 -vuotiaat tarkoittavat tasan 30-vuotiaita aina 44-vuotiaaksi saakka. Yli 45 -vuotiaat on ryhmä, johon kuuluvat ne henkilöt,jotka ovat 45-vuotiaita tai sen yli. 2
 • 7. Järjestötutkimukseen vastanneet liitoittain IKÄRYHMÄT LIITTO alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Auto-ja Kuljetusalan Työntek.liitto AKT ry 5,5 10,3 8,3 Ilmailualan Unioni IAU ry 0,1 0,3 0,3 Kemianliitto ry -Kemifacket ry 4,0 4,9 4,9 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry 11,0 16,2 22,3 Merivartioliitto ry 0,4 0,2 0,2 Metallityöväen Liitto ry 17,9 15,0 13,6 Palvelualojen amm.liitto PAM ry 24,6 17,3 13,3 Paperiliitto ry 3,8 3,4 4,3 Postiliitto ry 2,0 2,2 2,0 % vastanneista Postin Toimihenkilöliitto PVL 0,1 0,2 0,4 Puu- ja erityisalojen liitto ry 10,2 8,8 8,8 Rakennusliitto ry 5,6 7,4 6,1 Rautatieläisten Liitto ry 0,6 0,5 1,7 Rautatievirkamiesliitto ry 0,0 0,3 Suomen Elintarviketyöl. Liitto SEL ry 4,9 4,3 3,0 Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhd. SLSY ry 0,2 0,2 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry 2,4 1,5 1,1 Suomen Muusikkojen Liitto ry 0,3 0,3 0,2 Sähköalojen ammattiliitto ry 2,1 1,7 3,2 Tulliliitto ry 0,1 0,2 0,2 Valtion erityispalv. amm.liitto VAL ry 1,6 2,0 2,9 Vankilavirkailijain Liitto VVL ry 0,1 0,1 0,2 Veturimiesten liitto VML ry 0,2 0,2 Viestintäalan ammattiliitto ry 2,5 2,4 2,5 KAIKKI 100 100 100 15.9.2006SAK/EVO/MO 6236 (N) Lähde: Järjestötutkimus 2005 3YleistäMuutos on katsottu merkittäväksi kun se on yli kymmenen prosentin.Järjestäytyminen liitoittainNoin 25 prosenttia vastanneista alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista onjärjestäytynyt PAM:iin, 18 prosenttia Metallityöväen liittoon ja 11 prosenttiaKTV:hen. Myös muissa ikäryhmissä on sama kolmen kärki.Täysin vastaavanlaista esitystä ei Mamian tutkimuksesta löydy.Mamia on tarkastellut otosta, vastanneita, nuorten osuutta javastausprosenttia ammattiliitoittain sektori kerrallaan s. 16.Lisää tutkimusaineistojen edustavuudesta ja kvantitatiivisestakyselyaineistosta voi lukea Mamian tutkimuksen sivulta 15 alkaen.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 1; Merkitse ammattiliittosi 3
 • 8. Peruskoulutus ikäryhmittäin Yli 45 -v. 71 23 6 30- 44 -v. 5 77 18 Alle 30 v. 1 75 24 0 20 40 60 80 100 Vähemmän kuin kansakoulu Kansakoulu/kansalaiskoulu Keskikoulu/peruskoulu Yo-tutkinto 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 4Valtaosa (75%) kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaistaSAK:laisista nuorista on suorittanut peruskoulun oppimäärän ja24 prosenttia on suorittanut ylioppilastutkinnon.Kansakoulun/kansalaiskoulun suorittaneita löytyy yhdenprosentin verran.Luvut ovat lähes identtiset vuoden 2000 lukemiin verrattuna;alle 30-vuotiaiden ryhmästä yksi prosentti on käynytkansakoulun tai kansalaiskoulun, 76 prosenttia on käynytkeskikoulun tai peruskoulun ja 22 prosenttia on suorittanut yo-tutkinnon.Ikäryhmien välillä suurin ero näkyy peruskoulun suorittaneidenmäärän nousuna alle 30-vuotiaiden keskuudessa (koulu-uudistus)SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 4; Peruskoulutuksesi?Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 25 4
 • 9. Ammatillinen koulutus ikäryhmittäin yli 45 -v. 24 24 4 36 7 13 1 30 - 44-v. 9 7 4 60 14 3 12 alle 30-v. 10 3 4 68 6 6 12 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Ei ammat. koulutusta Ammattikurssi Oppisopimuskoulutus Ammatillinen perustutkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopisto- tai korkeakoulututk. Muu 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 5Ammatillisen perustutkinnon puolella havaitaan nousuakyselyyn vastanneiden alle 30-vuotiaiden SAK:laisten nuortenkeskuudessa. Viiden vuoden takaisesta 57 prosentista onammatillisen perustutkinnon suorittajien määrä noussut 68prosenttiin. Nuorten keskuudessa ammatti halutaan hankkiaentistä hanakammin. Opistotason tutkinnon on hankkinutitselleen kuusi prosenttia nuorista.Vuonna 2000 14 prosentilla nuorista ei ollut ammatillistakoulutusta, kolme prosenttia oli käynyt ammattikurssin (väh. 4vkoa), kolme prosenttia oli suorittanut oppisopimuskoulutuksenja 16 prosenttia oli suorittanut opistotason tutkinnon.Opistotason tutkinnon hankkimisessa havaitaan 10 prosentinlasku (vuonna 2005 kuusi prosenttia)Erot vanhimpaan ikäryhmään ovat edelleen selvät ammatillisenperustutkinnon hankkimisen osalta. Yli 45-vuotiaista 36prosenttia on hankkinut ammatillisen perustutkinnon. Verrattunanuoriin työntekijöihin ero on 32 prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 5; Mikä onammattikoulutuksesi? Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s.25 5
 • 10. Työpaikan toimiala iän mukaan yli 45 - v. 46 28 26 30 - 44-v. 48 33 19 alle 30-v. 51 36 13 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Teollisuus Yksityiset palvelut ja liikenne Julkiset palvelut 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 6Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista SAK:laisista nuorista51 prosenttia työskentelee teollisuudessa, 36 prosenttiayksityisten palvelujen tai liikenteen parissa ja 13 prosenttiajulkisten palvelujen toimialalla. Muissa ikäryhmissä jakauma onsuunnilleen samanlainen, ainoastaan julkisten palvelujenparissa työskentelee vanhemmissa ikäryhmissä selvästienemmän henkilöitä.Vuonna 2000 teollisuuden toimialalla työskenteli kyselyynvastanneista nuorista 42 prosenttia, 30-44-vuotiaista 38prosenttia ja yli 45-vuotiaiden keskuudesta 33 prosenttia.Kasvua on tapahtunut nuorten keskuudessa teollisuudentoimialalla yhdeksän prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 7; Millä alallatyöskentelet tai työskentelit työssäolovuosinasi? Vertailevatieto Mamian tutkimuksen s. 29 6
 • 11. Kuinka kauan olet kuulunut ammattiliittoon? yli 45 -v. 02 4 17 76 30 - 44 -v. 1 8 22 53 16 alle 30-v. 8 60 31 1 0 20 40 60 80 100 % vastanneista Alle vuoden 1 - 5 vuotta 6 - 10 vuotta 11 - 20 vuotta Yli 20 vuotta 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 7Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista kahdeksan prosenttia onkuulunut ammattiliittoon alle vuoden, noin 60 prosenttia onkuulunut ammattiliittoon 1-5 vuoden ajan, 31 prosenttia 6-10vuotta ja alle 1 prosentti 11-20 vuoden ajan. Yli 45-vuotiaatjäsenet ovat tyypillisimmillään (76 %) kuuluneet johonkinammattiliittoon yli 20 vuoden ajan.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuoristaon 13,2 prosenttia kuulunut ammattiliittoon alle vuoden ajan,57,4 prosenttia on kuulunut ammattiliittoon 1-5 vuoden ajan,27,7 prosenttia 6-10 vuoden ajan sekä puolitoista prosenttia 11-20 vuoden ajan.Tarkasteltuna asiaa viiden vuoden takaisiin lukuihin, ei mitäänisoa muutosta ole tapahtunut.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 8; Kuinka kauan oletkuulunut johonkin ammattiliittoon? (Kaikki jäsenyysvuodetyhteensä)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 24 7
 • 12. Miten liityit ammattiliittoon? yli 45 -v. 38 15 39 21 4 1 30 - 44 38 16 29 4 5 6 2 alle 30-v. 31 15 23 6 12 11 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hakeuduin oma-aloitteisesti Työtoveri mainitsi asiasta Luottamusmies/ay-hlö esitti Työnantaja ehdotti liittymistä Olin liiton oppilasjäsen aiemmin Perheeni/ystäväni kannustivat liittymään Muu tapa 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 8Kyselyyn vastanneet alle 30-vuotiaat nuoret ovat liittyneet ammattiliittoihinmonin eri tavoin. 31 prosenttia on hakeutunut jäseneksi oma-aloitteisesti ja15 prosenttia työtoverin mainitessa asiasta. 23 prosenttia on hakeutunutjäseneksi luottamusmiehen tai ammattiyhdistyshenkilön esityksestä, kuntaas yli 45-vuotiaiden osalla luku on 39 prosenttia. Yli 45-vuotiaista vainyksi prosentti on ollut aiemmin liiton oppilasjäsenenä. 30-44-vuotiaidenkeskuudessa viisi prosenttia ja nykynuorten parissa peräti 12 prosenttia onaiemmin ollut liiton oppilasjäsenenä.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista 44prosenttia liittyi ammattiliittoon oma-aloitteisesti, 11 prosenttia työtoverinmainitessa asiasta, 18 prosenttia luottamusmiehen tai muun kautta, viisiprosenttia työnantajan ehdotuksesta ja perheen tai ystävienkannustamana liittyi 11 prosenttia, muilla tavoin liittyi kolme prosenttianuorista.Nuorten oma aloitteisuus ammattiliittoon liittymisessä on laskenut viidessävuodessa 13 prosenttia. Vastapainoksi esim. luottamusmiestenaktiivisuuden kautta on liittynyt jäseneksi 11 prosenttia enemmän kuin viisivuotta sitten.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 9; Miten tulit liittyneeksiammattiliittoon ensimmäisen kerran?Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 57 8
 • 13. Tärkein syy olla ammattiliiton jäsen kaikki ikäryhmät 3 1 1 haluan osallistua työpaikkani olojen kehittämiseen työ kehittä yli 45 -v. 6 4 13 käytännössä on pakko olla ammattiliiton jäsen 29 tullakseen hyväksytyksi 42 useat työtoverinikin kuuluvat liittoon 3 1 haluan omalta osaltani olla tukemassa ay-liikkeen ay- 1 tavoitteita koko yhteiskunnassa 30 - 44-v 3 2 11 kuuluminen liittoon antaa turvallisuutta elämään 47 32 haluan varmistaa ansiosidonnaisen työttömyys- turvan itselleni 3 1 Järjestäytymisellä voidaan tehokkaasti puolustaa ja ajaa palkansaajien etuja alle 30-v. 1 3 1 12 54 25 0 10 20 30 40 50 60 prosenttia vastanneista 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 9Kyselyyn vastanneilla alle 30-vuotiailla SAK:laisilla nuorilla sekä30-44-vuotiailla korostuu halu varmistaa ansiosidonnainentyöttömyysturva itselleen. Yli 45-vuotiaat ovat vastanneetyleisemmin; järjestäytymisellä voidaan tehokkaasti puolustaa jaajaa palkansaajien etuja. Näin ajattelee 42 prosenttia yli 45-vuotiaista. Ylipäätään on koettu että liittoon kuuluminen antaaturvallisuutta elämään.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista nuorista 58 prosenttia kokityöttömyysturvan tärkeimmäksi syyksi olla ammattiliiton jäsen,26 prosenttia valitsi etujen ajamisen/puolustamisentärkeimmäksi syyksi ja 10 prosenttia katsoi, että se tuoturvallisuutta elämään.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 10; Seuraavassa onsyitä ammattiliittoon kuulumiselle. Miten hyvin ne vastaavatsinun perusteitasi olla ammattiliiton jäsen? Vaihtoehdot: kuvaahyvin, kuvaa melko hyvin, kuvaa melko huonosti, ei kuvaalainkaan ja en osaa sanoa.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 60 9
 • 14. Onko Sinulla tällä hetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä tai työpaikalla? yli 45 -v. 9 24 67 30 - 44-v. 8 9 83 alle 30-v. 4 2 94 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista On juuri parhaillaan On ollut, mutta ei juuri nyt Ei ole koskaan ollut 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 10Kyselyyn vastanneilla alle 30-vuotiailla SAK:laisilla nuorilla ontai on ollut luottamustehtäviä kahdesta neljään prosenttia ja 94prosenttia on vastannut, ettei koskaan ole toiminutluottamustehtävissä.Luvut mukailevat viiden vuoden takaisia lukemia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 12; Onko sinulla tällähetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä taityöpaikalla?(Esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu jne)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 66 10
 • 15. Eri luottamustehtävissä toimivat iän mukaan:Muut ml. yhdyshenkilöt 4 34 62 ** Työsuojeluvaltuutettu 4 28 68 tai -asiamies* Muu luottamusmies 2 36 62 Pääluottamusmies 8 39 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 11Vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi on ryhmiä yhdistelty seuraavasti:* Työsuojeluvaltuutetut sekä asiamiehet on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi** Yhdyshenkilöt ja muut luottamustehtäviä hoitavat on yhdistetty yhdeksiryhmäksiYllä olevassa taulukossa on kerrottu erilaisissa luottamustehtävissätoimivien henkilöiden ikäjakaumat. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä tehtäviäesiintyy vähiten. Nuorista kahdeksan prosenttia toimiipääluottamustehtävissä (N 6), vuonna 2000 vastaava luku on ollut viisiprosenttia.Muissa luottamustehtävissä nuoria toimii kaksi prosenttia (N 2), samoin ontoiminut vuonna 2000, työsuojeluvaltuutettuina –tai asiamiehen tehtävissätoimii neljä prosenttia nuorista (N 4), vuonna 2000 nuorista kuusiprosenttia on toiminut samoissa tehtävissä. Yhdyshenkilöinä ja muissaluottamustehtävissä nuoria on neljä prosenttia (N 10) ja samoin on ollutvuonna 2000.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 13; Mitä ay-liikkeenluottamustehtäviä Sinulla tällä hetkellä on? Vaihtoehdot:Pääluottamusmies (varsinainen), Muu luottamusmies kuinpääluottamusmies (varsinainen), työsuojeluvaltuutettu,työsuojeluasiamies, yhdyshenkilö, muu luottamustehtäväVertaileva tieto Mamian tutkimuksen s. 66 11
 • 16. Oletko osallistunut ay-liikkeen opistoissa järjestettyyn koulutukseen? yli 45 -v. 3 16 81 30 - 44-v. 3 7 90 alle 30-v. 2 1 97 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Olen 2 vuoden aikana osallistunut Olen osallistunut aiemmin En ole koskaan osallistunut 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 12Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuoristakaksi prosenttia ilmoittaa osallistuneensa ay-liikkeen opistoissajärjestettyyn koulutukseen ja yksi prosentti ilmoittaaosallistuneensa aiemmin. Yli 45-vuotiaiden ryhmässä päästäänselvästi yli 10 prosentin. Vaikka kolme prosenttia on osallistunutkahden vuoden aikana, niin 16 prosenttia ilmoittaaosallistuneensa aiemmin ay-liikkeen opistoissa järjestettyynkoulutukseen.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 14; Oletko osallistunutay-liikkeen opistoissa järjestettyyn koulutukseen (S14osakysymys) 12
 • 17. Oletko osallistunut muualla kuin ay- liikkeen opistoissa järjestettyyn ay- koulutukseen? yli 45 -v. 5 17 78 30 - 44-v. 3 9 88 alle 30-v. 32 95 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Olen 2 vuoden aikana osallistunut Olen osallistunut aiemmin En ole koskaan osallistunut 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 13Muualla kuin ay-liikkeen opistoissa järjestettyyn ay-koulutukseen osallistuneita kyselyyn vastanneita alle 30-vuotiaita SAK:laisia nuoria on kolme prosenttia ja aikaisemminyli kaksi vuotta sitten koulutukseen osallistuneita kaksiprosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 14; Oletko osallistunutmuualla kuin ay-liikkeen opistoissa järjestettyyn koulutukseen(S14 osakysymys) 13
 • 18. Ay-toiminta viimeisen vuoden aikana? Osallistunut 12 kk:n aikana: Ammattiosaston, työhuonekunnan, työpaikka-osaston tai vastaavan kokouksiin ikäryhmä: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Osallistunut kerran 6 8 10 Osallistunut 2 - 5 krt 5 8 10 Osallistunut yli 5 krt 1 4 7 En ole osallistunut 88 81 73 Osallistunut 12 kk:n aikana: Ay-liikkeen järjestämiin tiedotus-, luento- ja keskustelutilaisuuksiin ikäryhmä: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Osallistunut kerran 5 7 9 Osallistunut 2 - 5 krt 2 5 8 Osallistunut yli 5 krt 1 1 3 En ole osallistunut 92 87 80 Osallistunut 12 kk:n aikana: Ay-liikkeen järjestämiin virkistystilaisuuksiin ikäryhmä: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Osallistunut kerran 9 11 13 Osallistunut 2 - 5 krt 4 9 11 Osallistunut yli 5 krt 1 2 5 En ole osallistunut 86 79 71 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 14Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuoristaon osallistunut ammattiyhdistysliikkeen kokoustoimintaan 12prosenttia, vastaava luku vuonna 2000 oli 19 prosenttia.Ammattiyhdistysliikkeen järjestämiin tiedotus-, luento- jakeskustelutilaisuuksiin on nuorista osallistunut 9 prosenttia,vuonna 2000 kyselyyn vastanneista 13 prosenttia ilmoittiosallisuneensa tiedotus-, luento- ja keskustelutilaisuuksiin.Virkistystilaisuuksiin on nuorista vastannut osallistuneensa 14prosenttia, vuonna 2000 luku on ollut 28 prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 15 a, b, ja c.; ay-toimintaan osallistuminen iän ja sukupuolen mukaanVertaileva tieto Mamian tutkimuksen s.68 kuvat 9.3akokoustoiminta, 9.3 b mm. keskustelutilaisuudet, 9.3 cvirkistystilaisuudet (huom. Mamia tarkastellut sukupuolenmukaan, vertailussa naiset ja miehet on laskettu yhteen, koskaen tehnyt vertailua sukupuolittain) 14
 • 19. Ay-toimintaan osallistumisen tärkein syy: yli 45 -v. 4 3 49 17 21 4 2 30 - 44-v. 4 5 50 20 15 2 4 alle 30-v. 7 5 58 15 11 04 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Työtovereiden kehotuksesta Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin Tietää paremmmin työntekijöiden oikeuksista Vaikuttaa omien/työtovereiden etujen ajamiseen Tuloksia saavutetaan vain yhteistoiminnalla Ay-toiminta osa yhteiskunn. vaikuttamista Muu syy 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 15Alle 30-vuotiaiden ryhmässä ammattiyhdistystoimintaanosallistumisen tärkein syy on tiedonsaanti. Halutaan tietäätyöntekijöiden oikeuksista tarkemmin (58 %).15 prosenttia haluaa vaikuttaa omien tai työtovereidensa etujenajamiseen ja 11 prosenttia ymmärtää, että tuloksia saavutetaanyhteistoiminnalla. Yli 45-vuotiaiden ryhmässä yhteistoimintatulosten saavuttamiseksi on toiseksi merkityksellisin ay-toimintaan osallistumisen syy.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 16; ay-toimintaanosallistutaan monista eri syistä. Mitkä kaksi alla olevistavaihtoehdoista mielestäsi parhaiten kuvaavat omaaosallistumistasi? 15
 • 20. Väitteitä ammattiosaston/luottamushenkilöiden tehtävistä Tehokkaaseen etujen valvontaan riittää, että työpaikalla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ikäryhmät: alle 30-v . 30 - 44 -v . yli 45 -v. Täysin samaa mieltä 4 5 8 Jokseenkin samaa mieltä 17 16 16 Vaikea sanoa 30 23 18 Jokseenkin eri mieltä 31 32 27 Täysin eri mieltä 17 24 30 Ammattiosastojen kokoukset jäsenille tärkeä keskustelufoorumi, jossa he evästävät luottamushenkilöitä ikäryhmät: alle 30-v . 30 - 44 -v . yli 45 -v. Täysin samaa mieltä 14 18 33 Jokseenkin samaa mieltä 44 46 44 Vaikea sanoa 39 29 18 Jokseenkin eri mieltä 3 5 4 Täysin eri mieltä 0 1 1 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 16Alle 30-vuotiaista 31 prosenttia on jokseenkin eri mieltä siitä, ettätehokkaaseen etujen valvontaan riittäisi, että työpaikalla on luottamusmiesja työsuojeluvaltuutettu. Vuonna 2000 jokseenkin eri mieltä oli 30prosenttia alle 30-vuotiaista.Jokseenkin samaa mieltä ollaan siitä, että ammattiosastojen kokouksetovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi, jossa he evästävätluottamushenkilöitä (44 %) sekä ammattiosaston keskeisestä tehtävästä;järjestää toimintaa joka lisää jäsenten yhteenkuuluvuutta (50 %). Vuonna2000 vastaavat luvut olivat 31 ja 51 prosenttia.Jokseenkin eri mieltä (32 %) ollaan väitteestä: ”Ammattiosastolla ei olesuurtakaan merkitystä työpaikkojen asioiden hoidossa, koska asiathoidetaan pääasiassa työpaikoilla. Samoilla linjoilla ollaan kaikissaikäryhmissä. Vuonna 2000 vain kuusi prosenttia alle 30-vuotiaista vastasiolevansa tästä väitteestä jokseenkin eri mieltä ja 23 prosenttia valitsivastausvaihtoehdokseen vaikea sanoa.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 17 a ja b; Ohessa on muutamaväite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s 102 ja 103 16
 • 21. Väitteitä ammattiosaston/ luottamushenkilöiden tehtävistä Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä on jäsenten yhteenkuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäminen ikäryhmät: alle 30-v . 30 - 44 -v . yli 45 -v. Täysin samaa mieltä 15 20 28 Jokseenkin samaa mieltä 50 50 49 Vaikea sanoa 30 24 17 Jokseenkin eri mieltä 5 5 4 Täysin eri mieltä 0 1 1 Ammattiosastolla ei suurtakaan merkitystä työpaikkojen asioiden hoidossa, koska asiat hoidetaan pääasiassa työpaikoilla ikäryhmät: alle 30-v . 30 - 44 -v . yli 45 -v. Täysin samaa mieltä 5 7 8 Jokseenkin samaa mieltä 22 22 20 Vaikea sanoa 29 23 19 Jokseenkin eri mieltä 32 33 29 Täysin eri mieltä 12 15 24 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 17Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista 50 prosenttia on jokseenkin samaamieltä siitä, että ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä on jäsentenyhteenkuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäminen. Myös muissaikäryhmissä tämä vaihtoehto sai eniten kannatusta. Vuonna 2000 51prosenttia nuorista oli samaa mieltä.Kriittisessä muodossa esitettyä väittämää ammattiosaston merkityksestätyöpaikkojen asioiden hoidossa on alle 30-vuotiaista myötäillyt 27prosenttia vastanneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä on 44prosenttia nuorista. Vuonna 2000 vastausta on myötäillyt alle 30-vuotiaista nuorista 30prosenttia. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteistä on nuorista ollut 42prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 17 c ja d ; Ohessa on muutamaväite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s 103 ja 104 17
 • 22. Näkyykö ja toimiiko ay-liike tai luottamushenkilöt mielestäsi työpaikallasi?Toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt työpaikallasi: Työolojen parantamisessa IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Paljon 11 10 14 Jossain määrin 45 48 50 Ei lainkaan 27 30 26 EOS 17 11 10Toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt työpaikallasi: Työvoima-asioissa IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Paljon 15 17 19 Jossain määrin 37 39 42 Ei lainkaan 24 28 24 EOS 25 16 15 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 18Alle 30-vuotiaat eivät merkittävästi eroa mielipiteissäänvanhempiin ikäryhmiin verrattuina. Työolojen parantamisessa45 prosenttia katsoo ammattiyhdistyksen tailuottamushenkilöiden toimivan omalla työpaikallaan jossainmäärin. 27 prosenttia on sitä mieltä, että työolojenparantamiseksi ei toimita lainkaan. Luku on 16 prosenttiaisompi kuin niiden henkilöiden osalta, jotka katsovat, ettätyöolojen parantamiseksi toimintaa on paljon.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 18 d ja e ; Näkyykö jatoimiiko ay- tai lm -henkilöt mielestäsi työpaikallasi (rengastajokaisesta kohdasta yksi numero) 18
 • 23. Näkyykö ja toimiiko ay-liike tai luottamushenkilöt mielestäsi työpaikallasi? Toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt työpaikallasi: Jäsenhankinnassa IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Paljon 14 10 14 Jossain määrin 30 38 42 Ei lainkaan 30 33 24 EOS 26 19 20 Toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt työpaikallasi: Ay-asioista tiedottamisessa IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. Paljon 14 14 20 Jossain määrin 39 49 53 Ei lainkaan 27 26 19 EOS 20 10 9 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 19Kyselyyn vastanneiden alle 30-vuotiaiden osaltaammattiyhdistys ja luottamushenkilöt toimivat ja näkyvätjäsenhankinnassa seuraavasti: 14 prosentin mielestä paljon 30prosentin mielestä jossain määrin, 30 prosentin mielestä eilainkaan ja 26 prosenttia nuorista ei osaa sanoa kantaansa.Ay-asioista tiedottamista kartoitettaessa alle 30-vuotiaista 39prosenttia katsoo, että tiedottaminen näkyy työpaikalla jossainmäärin, vuonna 2000 vastaava luku on ollut 41 prosenttia,Vanhempiin ikäryhmiin verrattuna luku on noin 10 prosenttiapienempi. Vuonna 2000 on ollut näkyvissä sama ilmiö; syystätai toisesta tiedotus ei ole tavoittanut nuoria samalla tavalla kuinvanhempia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 18 f ja g ; Näkyykö jatoimiiko ay tai lm-hlöt mielestäsi työpaikallasi (rengastajokaisesta kohdasta yksi numero)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen s .100 tekstiosuus jataulukko 18 g löytyy Mamian tutkimuksen liitetaulukoistakohdasta 10.3 19
 • 24. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut palkkaehtojen parantamisessa? yli 45- v. 4 47 32 11 6 30 - 44 -v. 4 42 32 13 9 alle 30-v. 7 45 22 10 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 20Palkkaehtojen parantamisessa vain seitsemän prosenttia alle30-vuotiaista katsoo liittonsa onnistuneen erittäin hyvin. Melkohyvin arvioi liittonsa onnistuneen 45 prosenttia vastanneista.Sen sijaan 22 prosenttia nuorista on antanut liitolleenpalkkaehtojen parantamisen arvosanaksi melko huonon.Vanhemmissa ikäryhmissä vastaajat ovat olleet vieläkriittisempiä eli 32 prosenttia on sitä mieltä, että liitto ononnistunut palkkaehtojen parantamisessa melko huonosti.Vuonna 2000 neljä prosenttia nuorista katsoo liittonsaonnistuneen erittäin hyvin palkkaehtojen parantamisessa.Melko hyvin onnistuneeksi arvioi toimintaa 42 prosenttianuorista. 23 prosenttia katsoi liiton onnistuneen melko huonostitoiminnassaan ja erittäin huonosti onnistuneeksi arvioi liitontoimintaa kahdeksan prosenttia. 23 prosenttia nuorista eiosannut ilmoittaa kantaansa.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 a ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut seuraavientyömarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva taulukko Mamian tutkimuksen liitetaulukko 10.8 sekäs.123 on taulukko alle 30 -vuotiaiden nuorten suhtautumisestapalkkaehtojen parantamiseen, mutta luokiteltuna ay-osallistumistason mukaan. 20
 • 25. Miten hyvin liittosi on onnistunut työaikaan liittyvissä tavoitteissa? yli 45- v. 6 58 22 5 9 30 - 44 -v. 5 56 20 6 13 alle 30-v. 4 52 14 4 26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 21Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuoristaneljä prosenttia katsoo liittonsa onnistuneen erittäin hyvintyöaikaan liittyvissä tavoitteissaan, 52 prosenttia arvioi liitontoimintaa melko hyväksi, 14 prosenttia melko huonoksi ja neljäprosenttia erittäin huonoksi. 26 prosenttia nuorista on vastannutkohtaan ei osaa sanoa; kannanmuodostus on ollut tässäkysymyssarjassa nuorille vaikeaa kautta linjan.Vuonna 2000 nuorista viisi prosenttia on arvioinut liittonsaonnistuneen erittäin hyvin työaikaan liittyvissä tavoitteissa,melko hyvin 47 prosenttia, melko huonosti 16 prosenttia, erittäinhuonosti kolme prosenttia ja 29 prosenttia nuorista ei oleosannut sanoa kantaansa. Toimintaa melko hyväksiarvioineiden nuorten osuus on viidessä vuodessa pudonnutviidellä prosentilla.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 b ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut seuraavientyömarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva taulukko Mamian tutkimuksen liitetaulukossa 10.8sekä s.123 on taulukko alle 30 -vuotiaiden nuortensuhtautumisesta työaikaan liittyvissä tavoitteissa, muttaluokiteltuna ay-osallistumistason mukaan. 21
 • 26. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut työttömyyskassapalveluista huolehtimisessa? yli 45- v. 16 52 10 3 19 30 - 44 -v. 14 52 8 2 24 alle 30-v. 14 46 6 2 32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 22Alle 30 -vuotiaista nuorista 60 prosenttia on vastannut liittonsaonnistuneen työttömyyskassapalveluista huolehtimisessaerittäin tai melko hyvin. Vuonna 2000 vastaava luku nuortenkeskuudessa oli 56 prosenttia.Arvioitaessa työttömyyskassojen palvelualttiutta on 31prosenttia nuorista antanut kouluarvosanaksi 8, 23 prosenttiaon antanut arvosanaksi 9 ja seitsemän prosenttia peräti 10(kuva 39).Työttömyyskassapalvelut on myös mainittu tärkeimmäksijäsenpalveluksi (32 % alle 30-vuotiaista, kuva 37 ), jotahalutaan kehittää. Tutkimuksesta ei käy ilmi tarkempiakehittämisen kohteita, mutta tulosten perusteella voidaanpäätellä, että palvelualttiutta on kuitenkin jo löytynyt.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 c ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut seuraavientyömarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva taulukko Mamian tutkimuksen liitetaulukossa 10.8sekä s.123 on taulukko alle 30 -vuotiaiden nuortensuhtautumisesta työttömyyskassapalveluista huolehtimiseen,mutta luokiteltuna ay-osallistumistason mukaan. 22
 • 27. Miten hyvin liittosi on onnistunut työllisyyden turvaamisessa? yli 45- v. 4 33 33 12 18 30 - 44 -v. 4 34 31 10 21 alle 30-v. 5 37 24 5 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 23Kyselyyn vastanneiden alle 30-vuotiaiden SAK:laisten nuortenkeskuudessa on nähtävissä eroavaisuuksia verrattaessavastausprosentteja keski-ikäisten tai sitä vanhempienhenkilöiden arviointeihin siinä, miten hyvin liitto on onnistunuttyöllisyyden turvaamisessa. Nuorista 29 prosenttia on ollut sitämieltä, että liitto on onnistunut melko huonosti tai erittäinhuonosti työllisyyden turvaamisessa. 30-44-vuotiaista samaamieltä on ollut 41 prosenttia ja yli 45-vuotiaista peräti 45prosenttia.Vuonna 2000 nuorista 28 prosenttia, 30-44-vuotiaista 39prosenttia ja yli 45-vuotiaista 43 prosenttia on ollut sitä mieltä,että liitto on onnistunut työllisyyden turvaamisessa joko melkotai erittäin huonosti.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 d ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut seuraavientyömarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva taulukko Mamian tutkimuksen liitetaulukossa 10.8sekä s.123 on taulukko alle 30 -vuotiaiden nuortensuhtautumisesta liittonsa onnistumiseen työllisyydenturvaamisessa, mutta luokiteltuna ay-osallistumistason mukaan. 23
 • 28. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut taistelussa osa-aikaistamista ja määräaikaistamista vastaan? yli 45- v. 6 30 30 13 21 30 - 44 -v. 6 31 28 13 22 alle 30-v. 7 26 26 10 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 24Nuorten äänet ovat jakautuneet tasaosuuksin melko hyvin ja melkohuonosti vaihtoehtoihin. 26 prosenttia alle 30-vuotiaista kannattaakumpaakin vaihtoehtoa. Erittäin huonosti vastaa liittonsa onnistuneen 10prosenttia ja erittäin hyvin seitsemän prosenttia. 31 prosenttia nuorista eiosaa sanoa kantaansa siihen, miten hyvin oma liitto on onnistunuttaistelussa osa-aikaistamista ja määräaikaistamista vastaanVuonna 2000 22 prosenttia katsoi liittonsa onnistuneen melko hyvin, 24prosenttia melko huonosti, yhdeksän prosenttia erittäin huonosti ja kolmeprosenttia erittäin hyvin taistelussa määräaikaistamista ja osa-aikaistamista vastaan. 42 prosenttia nuorista ei osannut sanoa kantaansaasiaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 e ; Miten hyvin liittosi onmielestäsi onnistunut seuraavien työmarkkinapoliittisten tehtävienhoidossa? (rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen liitetaulukosta 10.8 ja s.123 ontaulukko alle 30 -vuotiaiden nuorten suhtautumisesta liittonsaonnistumiseen taistelussa osa-aikaistamista ja määräaikaistamistavastaan, mutta luokiteltuna ay-osallistumistason mukaan 24
 • 29. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut työsuojelun parantamisessa? yli 45- v. 10 54 18 4 14 30 - 44 -v. 8 55 15 4 18 alle 30-v. 9 48 10 2 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 2557 prosenttia kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista onvastannut liittonsa onnistuneen erittäin hyvin tai melko hyvintyösuojelun parantamisessa. 12 prosenttia on vastannutliittonsa onnistuneen melko huonosti tai erittäin huonosti, 31prosenttia nuorista ei osannut sanoa kantaansa asiaan.Vuonna 2000 55 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista olisitä mieltä, että liitto on onnistunut erittäin tai melko hyvintyösuojelun parantamisessa, melko huonosti tai erittäinhuonosti arvioi liittonsa onnistuneen 13 prosenttia nuorista,32 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 f ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut seuraavientyömarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen liitetaulukosta 10.8:työsuojelu 25
 • 30. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut työntekijän osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä oman työn suunnittelussa ja kehittämisessä? yli 45- v. 3 33 34 9 21 30 - 44 -v. 2 29 31 9 29 alle 30-v. 3 28 24 6 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 26Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista 39 prosenttia ei osaailmaista kantaansa, 28 prosenttia arvioi liittonsa onnistuneenmelko hyvin ja 24 prosenttia arvioi liittonsa onnistuneen melkohuonosti. Erittäin hyväksi toimintaa on arvioinut kolmeprosenttia ja erittäin huonoksi kuusi prosenttia.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista nuorista liittonsaonnistumista arvioi melko hyväksi 27 prosenttia, melkohuonoksi 21 prosenttia, erittäin huonoksi viisi prosenttia jaerittäin hyväksi kolme prosenttia. 44 prosenttia ei osannutsanoa kantaansa asiaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 g ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut työntekijänosallistumismahdollisuuksien lisäämisessä oman työnsuunnittelussa ja kehittämisessä (rengasta jokaisesta kohdastayksi numero)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen liitetaulukosta 10.8:osallistumismahdollisuudet 26
 • 31. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut työpaikkatason neuvottelu- ja toimintaoikeuksien parantamisessa? yli 45- v. 3 35 29 8 25 30 - 44 -v. 3 32 25 7 33 alle 30-v. 2 28 19 5 46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 27Alle 30-vuotiaista nuorista liki puolet (46 %) ei ole osannutsanoa kantaansa asiaan, 28 prosentin mielestä liitto ononnistunut toiminnassaan melko hyvin, 19 prosentin mielestämelko huonosti. Erittäin hyväksi liittonsa onnistumistatoiminnassaan arvioi kaksi prosenttia ja erittäin huonoksi viisiprosenttia nuorista.Vuonna 2000 24 prosenttia nuorista luonnehti liittonsaonnistuneen toiminnassaan melko hyvin, 18 prosenttia melkohuonosti. Erittäin hyvänä liiton onnistumista toiminnassaan pitikolme prosenttia ja erittäin huonona viisi prosenttia. Nuorista 50prosenttia ei ole osannut arvioida liittonsa onnistumista asiaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 h ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut työpaikkatason neuvottelu- jatoimintaoikeuksien parantamisessa (rengasta jokaisestakohdasta yksi numero)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen liitetaulukosta 10.8:työpaikkatason oikeudet 27
 • 32. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut työympäristön parantamisessa? yli 45- v. 3 36 31 9 21 30 - 44 -v. 3 36 27 8 26 alle 30-v. 3 35 21 5 36 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneita Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 28Alle 30-vuotiaista 36 prosenttia ei ole osannut sanoa kantaansaasiaan. Vanhempiin ikäryhmiin verrattuna nuoret ovat selvästiepävarmempia ilmaisemaan omaa kantaansa tähänkinkysymykseen. 35 prosenttia nuorista on arvioinut liittonsaonnistuneen työympäristön parantamisessa melko hyvin ja 21prosenttia melko huonosti, kolme prosenttia luonnehtii liittonsaonnistuneen toiminnassaan erittäin hyvin ja viisi prosenttiaerittäin huonosti.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 i ; Miten hyvinliittosi on mielestäsi onnistunut työympäristön parantamisessa(rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero) 28
 • 33. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut yhteistoimintamahdollisuuksien kehittämisessä? yli 45- v. 3 36 28 7 26 30 - 44 -v. 3 34 24 6 33 alle 30-v. 2 34 15 3 46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % vastanneista Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 29Kuten muissakin tämän kysymyssarjan kohdissa on tässäkinnuorilla ollut vaikeuksia ilmoittaa kantaansa asiaan (46 %).Pientä eroavaisuutta voidaan havaita eri ikäryhmien välillävastausvaihtoehdon; melko huonosti osalta. 28 prosenttia yli45-vuotiaista on sitä mieltä, että liitto on onnistunut melkohuonosti toiminnassaan. Tämä on 13 prosenttia enemmän kuinalle 30-vuotiaiden keskuudessa (15%).Muutoin 34 prosenttia nuorista on arvioinut liittonsa onnistuneentoiminnassaan melko hyvin, kaksi prosenttia erittäin hyvin jakolme prosenttia erittäin huonosti.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 19 j; Miten hyvin liittosion mielestäsi onnistunut yhteistoimintamahdollisuuksienkehittämisessä (rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero) 29
 • 34. SAK:laisen ay-liikkeen tärkein tehtävä: IKÄRYHMÄT: alle 30-v 30-44-v. yli 45-v. % vastanneista Taistella työttömyyttä vastaan 39 40 49 Varmistaa mahdollisimman korkea palkka jäsenille 11 10 9 Puolustaa työttömyysturvaa 10 14 10 Puolustaa lapsiperheiden toimeentuloa ja palveluita 8 6 2 Taistella osa-aikaistamista ja määräaikaistamista vastaan 7 4 4 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja 6 7 6 Parantaa työympäristöä, työoloja ja työsuojelua 5 4 2 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja 3 2 2 Huolehtia, että palkans. verotus pysyy kohtuull. tasolla 2 3 2 Puolustaa eläke-etuja ja sosiaaliturvaa 2 3 3 Parantaa jäsenten koulutusmahdollisuuksia 1 0 0 Lyhentää työaikaa 1 1 1 Kehittää jäsenten työn sis. mielenkiint. ja kehittävämm. 0 0 0 Lisätä jäsenten osall. mahd. oman työn suunn. ja kehitt. 0 0 0 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita 0 1 2 Ei halunnut vastata 5 5 8 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 30SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen tärkeimmäksi tehtäväksi onniin alle 30-vuotiaiden keskuudessa kuin vanhemmissakinikäryhmissä on valikoitunut taistelu työttömyyttä vastaan. Alle30-vuotiaista 39 prosenttia on valinnut sen kaikkeintärkeimmäksi tehtäväksi. Mahdollisimman korkean palkanjäsenille on valinnut tärkeimmäksi tehtäväksi 11 prosenttianuorista ja työttömyysturvan puolustamisen on valinnut kaikkeintärkeimmäksi 10 prosenttia nuorista.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 21_1 tärkein; Alla onjoukko tärkeitä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia tehtäviä.Arvioi jokaisen tehtävän kohdalla, miten tärkeitä ne ovatmielestäsi SAK:laisen ay-liikkeen tehtävälistassa (rengastajokaisesta kohdasta yksi numero) 30
 • 35. Ammattiyhdistysliikkeen tehtäviä. Erittäin tärkeänä pitävien osuus (%). Alle 30-vuotiaat Taistelu työttömyyttä vastaan 64 Puolustaa työttömyysturvaa 62 Varmistaa mahdollisimman korkea palkka jäsenille 36 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja 43 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja 48 Lyhentää työaikaa 11 Parantaa työympäristöä, työoloja ja työsuojelua 42 Kehittää jäsenten työn sis. mielenkiint. ja kehittävämm. 16 Taistella osa-aikaistamista ja määräaikaistam. vastaan 49 Kehittää jäsenten koulutus-, jatkok.-uud.koul.mahdoll. 31 Lisätä jäsenten osall.mahdoll. oman työn suunn. ja keh. 19 Puolustaa eläke-etuja ja sosiaaliturvaa 53 Puolustaa lapsiperheiden toimeentulos ja palveluita 54 Huolehtia siitä, että palkans. verotus pysyy kohtuull. 60 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita 22 0 10 20 30 40 50 60 70 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 31Tässä kuvassa on tarkasteltu alle 30-vuotiaita kyselyynvastanneita nuoria ja heidän mietteitään siitä, mitäammattiyhdistysliikkeen tehtäviä he pitävät erittäintärkeinä. Jokainen vaihtoehto tuli arvioida joko erittäintärkeäksi, melko tärkeäksi, ei kovin tärkeäksi, ei lainkaantärkeäksi tai valita kohta en osaa sanoa.Tärkeimmäksi (erittäin tärkeä ryhmässä) on noussuttaistelu työttömyyttä vastaan (64 %, vuonna 2000 67 %).Myös työttömyysturvan puolustaminen (62%, vuonna2000 68%), huolehtiminen siitä, että palkansaajienverotus pysyy kohtuullisena (60 %, vuonna 2000 64%)on nähty tärkeiksi.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 20 Alla onjoukko tärkeitä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisiatehtäviä. Arvioi jokaisen tehtävän kohdalla, miten tärkeitäne ovat mielestäsi SAK:laisen ay-liikkeen tehtävälistassa(rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero) vaihtoehdotovat: erittäin tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tärkeä, eilainkaan tärkeä tai en osaa sanoaVertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulta 107kuvio 10.1 31
 • 36. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit? yli 45 -v. 11 36 2 7 1 3 12 1 15 21 30 - 44-v. 7 21 5 10 2 4 2 31 29 16 alle 30-v. 6 15 7 12 4 21 3 1 34 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Vasemmistoliitto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä liitto Suomen Keskusta Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Kristillinen Liitto Kansallinen Kokoomus Muu puolue tai ryhmä EOS En halua sanoa 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 32Alle 30-vuotiaista 15 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä SuomenSosialidemokraattista puoluetta. Suomen Keskustaa kannattaanuorista 12 prosenttia, Vihreää Liittoa seitsemän prosenttia jaVasemmistoliittoa kuusi prosenttia. Puolet nuorista ei joko osaasanoa kantaansa tai ei halua ilmoittaa kantaansa asiaan.Vuonna 2000 Suomen Sosiaalidemokraattista puoluettakannatti nuorista 18 prosenttia, Suomen keskustaa 11prosenttia, Vihreää liittoa seitsemän prosenttia jaVasemmistoliittoa neljä prosenttia. Vuonna 2000 51 prosenttianuorista ei joko osannut sanoa kantaansa tai ei halunnutilmoittaa kantaansa asiaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 22; Joseduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit.(Rengasta yksi vaihtoehto)Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulta 80 (huom! alle 30-vuotiaita voi tarkastella taulukon 9.8 total -sarakkeesta, jolloinluvut ovat vertailukelpoiset tähän kuvaan verrattuna.) 32
 • 37. Miten hyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi?Miten hyvin täyttävät tiedontarpeet ay-asioissa: luottamusmiehet ym. ay-aktiivit IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 8 10 12 Melko hyvin 36 39 44 Melko huonosti 25 26 24 Erittäin huonosti 15 15 10 EOS 16 10 10Miten hyvin täyttävät tiedontarpeet ay-asioissa: työnantaja/lähin esimies IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 4 3 3 Melko hyvin 26 24 23 Melko huonosti 32 35 37 Erittäin huonosti 25 29 27 EOS 13 9 10 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 3344 prosenttia kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista on sitämieltä, että luottamusmiehet ym. aktiivit täyttävät tiedontarpeeterittäin hyvin tai melko hyvin.Vuonna 2000 noin 47 prosenttia nuorista oli yhtä mieltä asiasta.Työnantaja tai lähin esimies täytti tiedontarpeet erittäin hyvin taimelko hyvin 30 prosentin mielestä. Vuonna 2000 noin 28prosenttia nuorista oli samaa mieltä asiasta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 23 a ja b-kohdat;Miten hyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesiajankohtaisissa työelämää ja ay-liikettä koskevissa asioissa.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulta 94 ja 95 taulukot10.1 sekä 10.2) 33
 • 38. Miten hyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi?Miten hyvin täyttävät tiedontarpeet ay-asioissa: ammattiosaston lehti, tiedotteet ym. tiedotus IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 23 22 21 Melko hyvin 56 54 56 Melko huonosti 9 13 13 Erittäin huonosti 2 5 4 EOS 10 6 6Miten hyvin täyttää tiedontarpeet ay-asioissa: liiton lehti IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 32 32 35 Melko hyvin 56 55 53 Melko huonosti 5 7 7 Erittäin huonosti 1 2 1 EOS 6 4 4 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 34Alle 30-vuotiaiden mielestä ammattiosaston lehti yms. tiedotustäytti tiedontarpeet erittäin tai melko hyvin (79 %), suunnilleensamoin arvioivat muut jäsenet eri ikäryhmissä ja vuonna 2000alle 30-vuotiaista 75 prosenttia arvioi samoin.Liiton lehden osalta 88 prosenttia nuorista antoi samatarvioinnit. Myös vuonna 2000 liiton lehden arvioitiin tyydyttäväntiedontarpeita noin 10 prosenttia paremmin (86%) kuinammattiosaston taholta tapahtuneessa tiedotuksessa.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 23 c ja d-kohdat; Mitenhyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi ajankohtaisissatyöelämää ja ay-liikettä koskevissa asioissa. Vertaileva tietoMamian tutkimuksen sivu 95 taulukko10.2.) 34
 • 39. Miten hyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi? Miten hyvin täyttää tiedontarpeet ay-asioissa: liiton internet-sivusto IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 11 10 8 Melko hyvin 29 28 24 Melko huonosti 9 9 11 Erittäin huonosti 5 5 5 EOS 46 48 52 Miten hyvin täyttää tiedontarpeet ay-asioissa: sanomalehti IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 5 5 7 Melko hyvin 27 37 36 Melko huonosti 34 33 34 Erittäin huonosti 10 10 9 EOS 24 15 14 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 35Liiton internet -sivusto on vastausten perusteella koettu vieläjoltisenkin oudoksi tiedontarpeen täyttäjäksi eritiedotuslähteiden joukossa. Nuorista 46 prosenttia ei oleosannut määritellä kantaansa ja vanhemmissakin ikäryhmissäei osaa sanoa kohdan prosentti pysyi huomattavan korkeanaverrattuna muihin vastauksiin. Erittäin tai melko hyvin internet-sivuston vastasi täyttävän tiedontarvetta 40 prosenttia nuoristaalle 30-vuotiaista. Koska myönteinen palaute oli kielteistäpalautetta tuntuvasti suurempaa, voidaan internetissätapahtuvaa tiedotusta pitää hyvänä.Sanomalehteä tiedontarpeen täyttäjänä erittäin hyvin tai melkohyvin pitää nuorista 32 prosenttia ja erittäin tai melko huonosti44 prosenttia. Vuonna 2000 nuorista 50 prosenttia oli samaamieltä asiasta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 23 e ja f-kohdat; Mitenhyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi ajankohtaisissatyöelämää ja ay-liikettä koskevissa asioissa. Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivu 95 taulukko10.2,sanomalehden osalta, internet kyselyä ei v. 2000 ollut. 35
 • 40. Miten hyvin eri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi? Miten hyvin täyttää tiedontarpeet ay-asioissa: paikallisradio IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 2 2 3 Melko hyvin 10 12 15 Melko huonosti 30 33 36 Erittäin huonosti 26 25 23 EOS 32 28 23 Miten hyvin täyttävät tiedontarpeet ay-asioissa: valtakunnalliset radiokanavat IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 2 3 4 Melko hyvin 16 22 25 Melko huonosti 29 32 33 Erittäin huonosti 22 18 16 EOS 31 25 22 Miten hyvin täyttää tiedontarpeet ay-asioissa: televisio IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. Erittäin hyvin 7 7 8 Melko hyvin 32 41 39 Melko huonosti 28 26 29 Erittäin huonosti 14 11 11 EOS 19 15 13 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 36Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista19 prosenttia katsoi paikallisradion tyydyttävän tiedontarpeitaay-liikettä koskevissa asioissa erittäin tai melko hyvin. Vuonna2005 12 prosenttia oli samaa mieltä.Vuonna 2000 30 prosenttia nuorista katsoi valtakunnallisenradiokanavan tyydyttävän erittäin tai melko hyvin tiedontarpeitaay-liikettä koskevissa asioissa, vuonna 2005 18 prosenttia olisamaa mieltä.Vuonna 2000 56 prosenttia nuorista katsoi television täyttävänerittäin tai melko hyvin tiedontarpeet ay-asioissa, vuonna 200539 prosenttia oli samaa mieltä.Laskua on tapahtunut etenkin television ja valtakunnallistenradiokanavien osalta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 23 g, h ja i-kohdat; Miten hyvineri tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi ajankohtaisissa työelämää jaay-liikettä koskevissa asioissa.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivu 95 taulukko 10.2. 36
 • 41. Tärkein jäsenpalvelu, jota halutaan kehittää: IKÄRYHMÄT: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. % vastanneista Työttömyyskassapalvelut 32 33 31 Ammatillinen jatko-ja täydennyskoulutus 17 15 11 Yleissivistävä koulutus (esim. atk, kielet) 10 8 8 Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 9 11 8 Oikeusaputoiminta 7 8 6 Ammattiyhdistyskoulutus 4 6 9 Erilaiset ostoedut 4 2 2 Vakuutusturva 4 4 6 Valtakunnalliset radiokanavat 3 2 2 Liiton aluetoimistopalvelut 2 2 3 Liiton lehti 2 2 4 Erilaiset jäsenistölle suunn. tapahtumat 2 1 1 Ei halunnut vastata 4 6 9 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 37Alle 30-vuotiaiden keskuudessa samoin kuin muissaikäryhmissä tärkein jäsenpalvelu, jota halutaan kehittää ontyöttömyyskassapalvelut, (nuorista 32 %) Samoin on ollut myösvuonna 2000, jolloin nuorista noin 50 prosenttia on ollut samaamieltä.Tässä kohdassa tarkastellaan vain tärkeintä jäsenpalvelua.Myös ammatillinen jatkokoulutus ja neuvonta- jaasiantuntijapalvelut on nähty edelleen tärkeinä kehittämisenkohteina.Huomaa myös, että alle 30-vuotiaista nuorista 60 prosenttia onvastannut liittonsa onnistuneen työttömyyskassapalveluistahuolehtimisessa erittäin tai melko hyvin (kuvio tämän aineistonsivulla 22)SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 25_1; tärkeinjäsenpalvelu. Miten tärkeänä itsellesi pidät erilaistenjäsenpalvelujen kehittämistä.Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivuilla 111 - 112. 37
 • 42. Saatko tai oletko joskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa yli 45 v.- 59 41 30 - 44 -v. 60 40 alle 30-v. 31 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Kyllä Ei 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 38Tähän kysymykseen vastanneista SAK:laisista alle 30-vuotiaista nuorista 31 prosenttia vastaa saavansa tai on joskussaanut alansa työttömyyskassalta ansiosidonnaistatyöttömyyspäivärahaa. Vanhempien ikäryhmien myönteinenvastausprosentti tähän kysymykseen on noin kaksinkertainen.Huomaa myös, että näiltä myöntävästi tähän kysymykseenvastanneilta on myös kartoitettu työttömyyskassojenpalvelualttiutta; Arvioitaessa työttömyyskassojen palvelualttiuttaon 31 prosenttia nuorista antanut kouluarvosanaksi 8, 23prosenttia on antanut arvosanaksi 9 ja seitsemän prosenttiaperäti 10 (kuva 39).SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 26; Saatko tai oletkojoskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaistatyöttömyyspäivärahaa. 38
 • 43. Minkä arvosanan annat työttömyys- kassan palvelualttiudelle? IKÄRYHMÄT: KOULUARVOSANA alle 30-v. 30-44-v. yli 45 -v. % vastanneista 4 3 3 3 5 8 5 4 6 9 8 7 7 17 17 19 8 31 35 31 9 23 23 25 10 7 8 12 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 39Eniten kannatusta kaikissa ikäryhmissä on saanutkouluarvosana 8. Alle 30-vuotiaista 31 prosenttia on ollut tätämieltä. 30 prosenttia nuorista antaisi palvelualttiudellearvosanaksi 9 tai 10, 17 prosenttia ehdotti arvosanaksi 7. Katsomyös kuvan 22 selitykset.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 26 osa 2; Jos vastasitkyllä edelliseen, millaisen kouluarvosanan (asteikko 4 – 10)annat työttömyyskassan palvelualttiudelle. 39
 • 44. Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyysjaksosi on kestänyt? (kysymyssarjaan vastanneet ovat työttömiä) yli 45 -v. 46 20 15 20 (N=532) 30 - 44-v. 60 19 10 10 (N=250) alle 30-v. 73 15 9 3 (N=89) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % vastanneista alle 6 kk työttömänä 7-12 kk työttömänä 13-23 kk työttöm änä yli 24 kk työttöm änä 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 40Alle 30-vuotiaista SAK:laisista kyselyyn vastaamishetkellätyöttöminä olleista (89 henkilöä) nuorista 73 prosenttia on olluttyöttömänä kuusi kuukautta tai alle, 15 prosenttia on olluttyöttömänä 7-12 kuukautta, yhdeksän prosenttia 13-23kuukautta ja kolme prosenttia yli 24 kuukautta.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista vastaamishetkellätyöttöminä olleista nuorista 77 prosenttia on ollut työttömänäkuusi kuukautta tai alle, 15 prosenttia on ollut työttömänä 7-12kuukautta, kuusi prosenttia on ollut työttömänä 13-23 kuukauttaja kaksi prosenttia yli 24 kuukautta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 28; Kuinka montakuukautta nykyinen työttömyysjaksosi on kestänyt Vertailevaatietoa Mamian tutkimuksen sivuilla 33. 40
 • 45. Oletko ollut aikaisemmin viimeisen viiden vuoden aikana työtön? (kysymyssarjaan vastanneet ovat työttömiä) Yli 45-v. 69 31 30-44 -v. 79 21 Alle 30 -v. 82 18 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista KYLLÄ EI 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 41Kartoitettaessa työttömyyttä viimeisen viiden vuoden aikanavastaamishetkellä työttöminä olleiden keskuudessa käy ilmi,että noin 82 prosenttia alle 30-vuotiaista nuorista on ollut viidenvuoden aikana työttömänä. Yli 45-vuotiaista on ollut työttömänäviiden vuoden aikaperiodilla tarkasteltuna noin 69 prosenttia.Vaikka nuorisotyöttömyys ei SAK:laisten nuorten keskuudessanäytä suurelta ongelmalta on työttömyys kuitenkin ollut näillänuorilla toistuvaa.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 29; Oletko ollutaikaisemmin viimeisten viiden vuoden aikana työtön 41
 • 46. Työttömyysturva (kysymyssarjaan vastanneet ovat työttömiä) Millaista työttömyysturvaa tällä hetkellä saat? Yli 45-v. 71 5 16 8 30-44-v. 66 4 21 9 alle 30-v. 64 6 18 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Ansiosidonnaista Soviteltua päivärahaa Työmarkkinatukea En kumpaakaan 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 42Alle 30-vuotiaista SAK:laisista kyselyyn vastanneistakyselyhetkellä työttömänä olleista nuorista 64 prosenttia saaansiosidonnaista päivärahaa, 18 prosenttia saatyömarkkinatukea, kuusi prosenttia saa soviteltua päivärahaa ja12 prosenttia vastanneista on vastannut ettei saa kumpaakaanedellä mainitusta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 30; Millaistatyöttömyysturvaa tällä hetkellä saat 42
 • 47. Oletko nyt tai oletko ollut viimeisen 5 vuoden aikana työllistettynä työllistämistuella? (kysymyssarjaan vastanneet ovat työttömiä) yli 45 -v. 7 34 59 30 - 44-v. 10 30 60 alle 30-v. 6 21 73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastannesita Parhaillaan Olen ollut En ole ollut 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 43Alle 30-vuotiaista vastaamishetkellä työttömänä olleistakyselyyn vastanneista nuorista kuusi prosenttia on olluttyöllistämistuella työllistettynä parhaillaan, 21 prosenttia onvastannut olleensa ja 73 prosenttia on vastannut ettei ole ollut.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 31 a; Oletko nyt taioletko viimeisten viiden vuoden aikana ollut seuraavissatoimenpiteissä: (rengasta oikea numero jokaiselta riviltä) 43
 • 48. Oletko nyt tai oletko ollut viimeisten viiden vuoden aikana ollut seuraavissa toimenpiteissä? (kysymys työttömille, lomautetuille ja työllistetyille) yli 45 -v. 4 33 63 2 13 85 2 12 86 30 - 44-v. 10 35 55 3 20 77 5 24 71 alle 30-v. 7 30 63 5 29 66 6 30 64 0 50 100 150 200 250 300 prosenttia vastanneista (3 eri ryhmää)= 300% parhaillaan työvoimapol.koul. olen ollut työvoimapol.koul. en ole ollut työvoimapol.koul. parhaillaan työharjoittelussa ym. olen ollut työharjoittelussa ym. en ole ollut työahrjoittelussa ym. parhaillaan omaehtoinen koul. olen ollut omaehtoinen koulu. en ole ollut omaehtoinen koul. 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 44Kuvassa on esitetty tilanne eri ikäryhmien osalta kolmen eri vaihtoehtoisentoimenpiteen osalta. Jokainen toimenpide on erotettu omaksikokonaisuudekseen tietyllä värillä ja jokaisen toimenpiteen yhteenlaskettuprosenttimäärä on 100.Kaikkien toimenpiteiden osalta voidaan nähdä, että selvä enemmistö ei oleniihin osallistunut.Työvoimapoliittinen koulutus (punainen alue)37 prosenttia alle 30-vuotiaista on ollut tai on parhaillaantyövoimapoliittisessa koulutuksessa. Tilastollisesti merkittävääeroavaisuutta ei ole nähtävissä ikäryhmien välilläTyöharjoittelussa tai –kokeilussa työmarkkinatuella (vihreä alue)34 prosenttia alle 30-vuotiaista on ollut tai on parhaillaan työharjoittelussatai -kokeilussa työmarkkinatuella. Tilastollisesti merkittävää eroavaisuutta,tosin lievää, voidaan nähdä verrattuna yli 45-vuotiaiden ryhmään, jossasamainen luku on vain 15 prosenttiaOmaehtoisessa koulutuksessa (sininen alue)36 prosenttia alle 30-vuotiaista on ollut tai on parhaillaan omaehtoisessakoulutuksessa. Tilastollisesti merkittävää eroavaisuutta on nähtävissäverrattuna vanhempiin ikäryhmiin, jossa omaehtoiseen koulutukseenhakeutuminen on yli 45-vuotiaiden kohdalla selvästi vähäisempää.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 31 b, c ja d; Oletko nyt tai oletkoviimeisten viiden vuoden aikana ollut seuraavissa toimenpiteissä:(rengasta oikea numero jokaiselta riviltä) 44
 • 49. Millaisiksi arvioit työllistymismahdollisuutesi ammattitaitoasi vastaavaan vakinaiseen työhön seuraavan vuoden aikana? yli 45 -v. 7 27 66 30 - 44-v. 20 40 40 alle 30-v. 24 42 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista 15.9.2006SAK/EVO/MO Hyvät Kohtalaiset Heikot Lähde: Järjestötutkimus 2005 45Kyselyyn vastanneet SAK:laiset nuoret sekä 30-40-vuotiaatnäyttävät suhtautuvan suunnilleen yhtä positiivisestityöllistymismahdollisuuksiinsa seuraavan vuoden aikana, noin40 prosenttia pitää työllistymismahdollisuuksiaan kohtalaisina.Yli 45-vuotiaista noin 66 prosenttia pitää mahdollisuuksiaanheikkoina.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S32 ; Millaisiksi arvioittyöllistymismahdollisuutesi ammattitaitoasi vastaavaanvakinaiseen työhön seuraavan vuoden aikana?Kysymys esitetty työttömille, lomautetuille ja työllistetyille 45
 • 50. Onko joku yritys tarjonnut sinulle työtä sillä ehdolla, että se tehdään ilman verokorttia? yli 45 -v. 4 96 30 - 44-v. 7 93 alle 30-v. 8 92 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Kyllä Ei 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 46Kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista SAK:laisistanuorista kertoo hänelle tarjotun työtä sillä ehdolla, että sitätehtäisiin ilman verokorttia. Yli 45-vuotiaille sama tarjous onesitetty puolta harvemmin.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 33; Onko joku yritystarjonnut sinulle työtä sillä ehdolla, että se tehdään ilmanverokorttia 46
 • 51. Onko sinulle tarjotun työn ehdoksi asetettu sen suorittamista itsenäisen työnsuorittajan asemassa? yli 45 -v. 3 97 30 - 44-v. 5 95 alle 30-v. 4 96 0 20 40 60 80 100 prosentia vastanneista On Ei 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 47Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista neljäprosenttia kertoo, että hänelle tarjotun työn ehdoksi on asetettuitsenäisen työnsuorittajan asema. 30-44-vuotiaista viidelleprosentille ja yli 45-vuotiaista kolmelle prosentille on tarjotuntyön ehdoksi asetettu itsenäisen työnsuorittajan asemaa.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 34; Onko sinulletarjotun työn ehdoksi asetettu sen suorittamista itsenäisentyönsuorittajan asemassa (nk. ennakkoverolippulaisena) 47
 • 52. Työsuhteen vakinaisuus sukupuolen ja iän mukaan: 100 88 89 90 82 80 76 76 prosenttia vastanneista 70 61 60 Alle 30-v. 50 30-44-v. 39 Yli 45-v. 40 30 24 24 18 20 12 11 10 0 Nainen - Nainen - Mies - Mies - vakituinen määräaikainen märäaikainen vakituinen työsuhde työsuhde työsuhde työsuhde 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 48Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista SAK:laisista naisista39 prosenttia työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa,miehistä määräaikaisessa työsuhteessa työskentelee 24prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 35; Onko nykyinentyösuhteesi vakituinen vai määräaikainen 48
 • 53. Työsuhteen vakinaisuus ikäryhmittäin: yli 45 -v. 86 14 30 - 44-v. 83 17 Alle 30-v. 70 30 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Vakituinen Määräaikainen 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 49Alle 30-vuotiailla kyselyyn vastanneilla on määräaikaisiatyösuhteita 30 prosentilla vastanneista. Viiden vuoden takaisiintietoihin verrattuna nuorilla on seitsemän prosenttia vähemmänmääräaikaisia työsuhteita. 30-44-vuotiailla määräaikaisia työsuhteita on 17 prosentillavastanneista. Viiden vuoden takaisiin tietoihin vääräaikaisiatietoja on kolme prosenttia vähemmän.Yli 45-vuotialla määräaikaisia työsuhteita löytyy 14 prosentilla.Verrattuna viiden vuoden takaisin tietoihin laskua on nähtävissäkaksi prosenttia.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista 37prosenttia on työskennellyt määräaikaisessa työsuhteessa, 30-44-vuotiaista 20 prosenttia ja yli 45-vuotiaista 16 prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 35; Onko nykyinentyösuhteesi vakituinen vai määräaikainenVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 30, taulukko 7.2 49
 • 54. Työaikamuoto sukupuolen mukaan alle 30-vuotiailla: muu järjestely 4 osa-aikainen alle 30 h/vko 2 Mies kokopäivä alle 40 h/vko 14 kokopäiväinen 80 muu järjestely 5 osa-aikainen alle 30 h/vko 18 Nainen kokopäivä alle 40 h/vko 43 kokopäiväinen 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 prosenttia alle 30-v. vastanneista 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 50Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista SAK:laisista miehistä80 prosenttia työskentelee kokopäiväisenä. Kokopäiväisenätyöskentelevien naisten osuus on 34 prosenttia.Erojen dramaattisuus vähenee, jos tarkastelemme tilannettaottaen mukaan myös ne kokoaikaiset työsuhteet, joissatyöskennellään esim. alle kahdeksan tuntia päivässä, viitenäpäivänä viikossa. Tällöin miesten osuus on 94 prosenttia janaisten 77 prosenttia. Vuonna 2000 miesten osuus olitäsmälleen sama 94 prosenttia ja naisten osuus oli 74prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 37; Onko työsuhteesikokopäiväinen 40 t/vko, kokopäiväinen alle 30 t/vko, osa-aikainen alle 30 t./vko, muu järjestely, esim. työhön kutsuttavaVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 30; taulukko 7.3vertailukelpoinen tieto alle 30-vuotiaiden sarakkeessa 50
 • 55. Työaikamuotosi tällä hetkellä? yli 45 -v. 61 4 13 9 7 6 30 - 44 -v. 53 6 16 12 5 8 alle 30-v. 48 21 13 8 6 4 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Säännöllinen päivätyö 2-vuorotyö 3-vuorotyö/4-5-vuorotyö Muu työaikamuoto Säänn. ilta-/yö-/aamutyö Jakso- tai periodityö 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 51Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista 48 prosenttia (v. 200047 %) on säännöllisessä päivätyössä, 21 prosenttia (v. 200022%)on 2-vuorotyötä tekeviä, 13 prosenttia (v. 2000 11 %)3-vuoro- tai 4-5 -vuorotyössä, muussa työaikamuodossa onkahdeksan prosenttia (v. 2000 13 %). Jakso- tai periodityönparissa työskentelee neljä prosenttia nuorista ja kuusiprosenttia säännöllisessä ilta-, yö- tai aamutyössä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 38; Työaikamuotositällä hetkelläVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 31; taulukko 7.5. 51
 • 56. Kiinnostus etätyötä kohtaan ikäryhmittäin yli 45 -v. 11 56 33 30 - 44-v. 24 36 40 alle 30-v. 31 23 46 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista On kiinnostunut Ei ole kiinnostunut EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 52SAK:laisista alle 30-vuotiaista nuorista vain runsaat kolmisenprosenttia ilmoittaa kokeilleensa etätyön tekemistä ja etätyötätekee alle 40 prosenttia työajasta vain prosentin verrankyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista.Etätyöstä olisi kiinnostunut 31 prosenttia nuorista, 23 prosenttiaei ole kiinnostunut ja kantaansa ei osaa ilmoittaa 46 prosenttianuorista.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista nuorista26 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut, 18 prosenttia ei ollutkiinnostunut ja 33 prosenttia ei osannut ilmoittaa kantaansaasiaan ja 23 prosenttia ei ollut vastannut juuri tähänkysymykseen.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 39 b; Oletkokiinnostunut tällaisesta työstä (etätyöstä)?Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen liite 2; liitetaulukot,liitekuvio 7.1: Kiinnostus etätyötä kohtaan ikäryhmittäin. 52
 • 57. Käytätkö työssäsi atk-tekniikkaan perustuvia laitteita? (esim. tieto- koneeseen yhdistettyä kassaa, atk- valvontalaitteita tms.) yli 45 -v 45 55 30 - 44-v. 58 42 alle 30-v. 58 42 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Kyllä Ei 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 53Alle 30-vuotiaista SAK:laisista kyselyyn vastanneista nuorista58 prosenttia on ilmoittanut käyttävänsä työssään atk-tekniikkaan perustuvia laitteita. Yli 45-vuotiaat käyttävät tällaisialaitteita 45 prosentin verran. Mamia on tutkinut vuoden 2000aineistoihin perustuen asiaa ja kertonut atk:n käytöstä työssäiän mukaan. Tuolloin alle 30-vuotiaiden käyttäjien osuus oli 51prosenttia ja yli 45-vuotiaiden 37 prosenttia. Lisäksi Mamia onottanut kantaa siihen, että atk:n käytössä olisi yhteysammatillisen perustutkinnon suorittaneisiin. Yli 45-vuotiaiden osuus atk-tekniikkaan perustuvien laitteidenkäytössä on viiden vuoden ajanjaksolla kasvanut kahdeksallaprosentilla, ammatillinen koulutus on noussut 29 prosentista 36prosenttiin.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 44; Käytätkö työssäsiatk-tekniikkaan perustuvia laitteita (esim. tietokoneeseenyhdistettyä kassaa, ohjelmoitavaa työstökonetta, atk-valvontalaitteita, mikrotietokonetta, tietokonepäätettä)Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivu 35 sekä liite 2;liitetaulukot, liitetaulukko 7.4. 53
 • 58. Koettu työpaine iän mukaan: yli 45 -v. 11 15 16 13 22 19 4 30 - 44-v. 7 14 17 17 25 17 3 alle 30-v. 7 12 17 19 22 20 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pros enttia vas tanneis ta Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin 1/2 Noin 1/4 Vähem m än Ei lainkaan EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 54Alle 30-vuotiaista kysymykseen vastanneista nuoristaseitsemän prosenttia (v. 2000 6 %) kokee työnsä lähes kokoajan niin intensiivisesti, ettei ajattele tai puhu mistään muusta.22 prosenttia (v. 2000 28 %) nuorista kokee tällaista painettavähemmän kuin neljäsosan työajastaan ja 20 prosenttia (v.2000 17 %) ei koe näin suurta työpainetta lainkaan. Eriikäryhmiin verrattuna ei koetun mukaan kartoitettaessa olekovin suuria eroavaisuuksia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 45 a; Arvioi, kuinkasuuren osan työajastasi työskentelet niin suuren paineenalaisena, että et ehdi puhua tai ajatella mitään muuta kuintyötäsi.Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivu 37 taulukko 7.11 54
 • 59. Yksintyöskentely iän mukaan: yli 45 -v. 25 12 12 11 20 19 1 30 - 44-v. 20 10 12 15 25 17 1 alle 30-v. 11 10 13 20 27 18 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pros enttia vas tanneis ta Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin 1/2 Noin 1/4 Vähem m än Ei lainkaan EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 55Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista nuorista työskenteleelähes koko ajan yksin noin 11 prosenttia(v. 2000 11 %). Verrattuna vanhempiin ikäryhmiinyksintyöskentely on yleisempää 30-44-vuotiaiden joukossa, 20prosenttia (v. 2000 17 %). Yli 45-vuotiaista työskentelee yksinlähes koko ajan 25 prosenttia (v. 2000 25 %).27 prosenttia nuorista työskentelee yksin vähemmän kuinneljäsosan työajastaan (v. 2000 31 %) ja n. 18 prosenttia (v.2000 20 %) ei työskentele lainkaan yksin.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 45 c;Arvioi, kuinka suuren osan työajastasi työskentelet yksinVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivu 36, taulukko 7.9 55
 • 60. Työn rutiininomaisuus iän mukaan yli 45 -v. 21 12 14 12 20 17 4 30 - 44-v. 25 15 17 12 19 9 3 alle 30-v. 30 17 17 15 13 4 4 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin 1/2 Noin 1/4 Vähemmän Ei lainkaan EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 56Alle 30-vuotiaista noin 30 prosenttia kysymykseen vastanneistakatsoo toistavansa samaa työvaihetta yhä uudelleen lähes kokoajan, 17 prosenttia toistaa työvaihetta n. ¾ työajastaan jasaman verran katsoo toistavansa samaa työvaihetta puolettyöajastaan. 15 prosenttia on ilmoittanut, että ¼ työajasta onrutiininomaista ja 13 prosenttia katsoo sen olevanrutiininomaista vähemmän kuin ¼ työajastaan. Vain neljäprosenttia nuorista ilmoitti, että työssä ei tunnu olevan lainkaantoistuvia työvaiheita.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista noin 26 prosenttia kysymykseenvastanneista katsoo toistavansa samaa työvaihetta yhtäuudelleen lähes koko ajan, 16 prosenttia n. ¾ ja 17 prosenttiakatsoo toistavansa samaa työvaihetta puolet työajastaan. 13prosenttia on ilmoittanut, että ¼ työajasta on rutiininomaista ja19 prosenttia katsoo sen olevan rutiininomaista vähemmän kuin¼ työajastaan. Seitsemän prosenttia nuorista ilmoitti, ettätyössä ei tunnu olevan lainkaan toistuvia työvaiheita.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 45 d;Arvioi, kuinka suuren osan työajastasi joudut työssäsitoistamaan yhtä ja samaa työvaihetta yhä uudelleenVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivu 36, taulukko 7.10) 56
 • 61. Mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtä koskeviin järjestelyihin ja päätöksiin: yli 45 -v. 12 37 43 8 30 - 44-v. 11 38 43 8 alle 30-v. 9 36 47 8 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Erittäin paljon Melko paljon Melko vähän Ei lainkaan 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 57Alle 30-vuotiaista kysymykseen vastanneista nuorista 47prosenttia kokee, että omaa melko vähäisetvaikutusmahdollisuudet omaa työtä koskeviin järjestelyihin japäätöksiin. 36 prosenttia puolestaan kokee, että voi vaikuttaamelko paljon. Mielipiteet ovat jakautuneet suunnilleen samoineri ikäryhmissä.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista46 prosenttia on kokenut, että omaa melko vähäisenvaikutusmahdollisuudet omaa työtä koskeviin järjestelyihin japäätöksiin. 34 prosenttia on puolestaan kokenut, että voivaikuttaa melko paljon. Erittäin paljon kokee voivansa vaikuttaa11 prosenttia nuorista.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 45 d;Arvioi, kuinka suuren osan työajastasi joudut työssäsitoistamaan yhtä ja samaa työvaihetta yhä uudelleenVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivu 37, taulukko 7.12 57
 • 62. Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä Miten paljon voit vaikuttaa siihen, millaista työtä teet: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 4 5 5 Melko paljon 12 14 15 Jonkin verran 47 47 41 Ei lainkaan 35 32 37 EOS 2 2 2 Miten paljon voit vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä teet työsi: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 18 19 21 Melko paljon 31 33 33 Jonkin verran 37 35 34 Ei lainkaan 13 12 11 EOS 1 1 1 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 58Kysymyssarjaan vastanneet SAK:laiset palkkatyöntekijätkatsovat ikäryhmistä riippumatta, että voivan jonkin verranvaikuttaa siihen millaista työtä tekevät ja missä järjestyksessäsen suorittavat.35 prosenttia SAK:laisista nuorista on sitä mieltä etteivät voivaikuttaa lainkaan siihen, millaista työtä he tekevät.Työjärjestykseen voi nuorten mielestä vaikuttaa melko paljon31%. Luvut ovat yhteneväiset eri ikäryhmiin tältäkin osin.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 47 a ja b;Miten paljon voit vaikuttaa siihen a) millaista työtä teet b) siihenmissä järjestyksessä teet työsi. 58
 • 63. Vaikutusmahdollisuudet omassa työssäMiten paljon voit vaikuttaa työmenetelmiisi: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 25 24 24 Melko paljon 36 35 34 Jonkin verran 31 34 33 Ei lainkaan 6 6 8 EOS 2 1 1 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 59Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista 25 prosenttia kokee, ettävoi vaikuttaa paljon työmenetelmiinsä, melko paljon kokeevoivansa vaikuttaa 36 prosenttia ja jonkin verran 31 prosenttianuorista.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 47 d;Miten paljon voit vaikuttaa d) työmenetelmiisi 59
 • 64. Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä Miten paljon voit vaikuttaa työtahtiisi: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 21 19 18 Melko paljon 32 30 30 Jonkin verran 35 37 37 Ei lainkaan 11 13 14 EOS 1 1 1 Miten paljon voit vaikuttaa siihen miten työt jaetaan ihmisten kesken: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 6 6 6 Melko paljon 17 18 17 Jonkin verran 45 44 41 Ei lainkaan 29 30 33 EOS 3 2 3 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 60Työtahtiinsa uskoo voivansa vaikuttaa jonkin verran 35prosenttia alle 30-vuotiaista kysymyssarjaan vastanneistanuorista. Melko paljon uskoo voivansa vaikuttaa työtahtiinsa 32prosentin verran nuorista.Töiden jakamiseen uskoo voivansa vaikuttaa jonkin verran 46prosenttia nuorista kun taas 29 % on sitä mieltä, etteivät voivaikuttaa töiden jakamiseen lainkaan.Luvut ovat yhteneväiset kaikissa ikäryhmissäSAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 47 c ja e;Miten paljon voit vaikuttaa c) työtahtiisi ja e) siihen, miten työtjaetaan ihmisten kesken 60
 • 65. Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä Miten paljon voit vaikuttaa laitehankintoihin: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 2 3 4 Melko paljon 7 8 9 Jonkin verran 32 36 35 Ei lainkaan 55 50 48 EOS 4 3 4 Miten paljon voit vaikuttaa muihin investointipäätöksiin: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 1 1 1 Melko paljon 2 3 3 Jonkin verran 11 13 12 Ei lainkaan 79 78 78 EOS 7 5 6 Miten paljon voit vaikuttaa tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 3 4 4 Melko paljon 11 13 11 Jonkin verran 29 34 35 Ei lainkaan 51 44 44 EOS 6 5 6 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 61Laitehankintoihin, muihin investointeihin tai tuotteentahi palvelun suunnittelun ja kehittämisen osaltavallitsee SAK:laisten palkkatyöntekijöiden keskuudessayksimielisyys siitä, että nämä eivät ole niitä asioitajoihin työntekijä pystyy vaikuttamaan, joskin alle 30-vuotiaista 32 prosenttia uskoo voivansa vaikuttavaalaitehankintoihin jonkin verran, samoin 11 prosenttianuorista uskoo voivansa vaikuttaa jonkin verraninvestointipäätöksiin ja 29 prosenttia uskoo voivansavaikuttaa myös tuotteen tai palvelun suunnitteluun jakehittämiseen.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 47 f, g ja i.Miten paljon voit vaikuttaa f) laitehankintoihin, g) muihininvestointipäätöksiin (esim. tuotannon/palvelun laajentaminentai supistaminen ja i) tuotteen tai palvelun suunnitteluun jakehittämiseen 61
 • 66. Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä Miten paljon voit vaikuttaa työpisteen suunnitteluun: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 8 7 7 Melko paljon 18 19 17 Jonkin verran 38 42 41 Ei lainkaan 31 29 31 EOS 5 3 4 Miten paljon voit vaikuttaa siihen, miten voit kehittää itseäsi työssäsi: ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Paljon 6 5 5 Melko paljon 15 16 14 Jonkin verran 42 42 44 Ei lainkaan 27 30 29 EOS 10 7 8 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 62Reilu kolmannes kysymyksiin vastanneista alle 30-vuotiaista onsitä mieltä, että voivat jonkin verran vaikuttaa työpisteensäsuunnitteluun sekä siihen miten voivat itseensä työssäänkehittää. Noin kolmannes on taas sitä mieltä, että he eivät voivaikuttaa näihin asioihin lainkaan.18 prosenttia alle 30-vuotiaista katsoo voivansa vaikuttaatyöpisteensä suunnitteluun melko paljon ja 15 prosenttia katsoovoivansa vaikuttaa kehitysmahdollisuuksiinsa melko paljon.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 47 h ja j.Miten paljon voit vaikuttaa h) työpisteen suunnitteluun ja j)siihen, miten voit kehittää itseäsi työssäsi (esim. mahdollisuuspäästä koulutukseen) 62
 • 67. Onko työpaikallasi tai -alallasi sinua edustava luottamusmies tai vastaava? yli 45 -v. 73 23 4 30 - 44-v. 70 23 7 alle 30-v. 66 20 14 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Kyllä on Ei ole En tiedä 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 63Alle 30-vuotiaista SAK:laisista nuorista 66 prosenttia onvastannut, että luottamusmies tai vastaava löytyy työpaikalta.20 prosenttia ilmoittaa, että työpaikalla ei ole luottamusmiestä ja14 prosenttia vastaa, että ei tiedä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 48. Onko työpaikallasitai työalallasi sinua edustava luottamusmies tai vastaava 63
 • 68. Mikä on työnantajasi? ikäryhmät: alle 30-v. 30-44 -v. yli 45 -v. % vastanneista Teollisuus/perustuot./rakennusala 45 41 36 Palveluala 31 28 23 Kunta/kuntayhtymä 10 14 23 Muu työnantaja 8 10 9 Valtion virasto/laitos 2 3 3 Säätiö, yhdistys jne. 2 2 3 Työvoiman vuokraaja 1 0 0 Valtion/kunnan liikelaitos 1 2 3 Työllistän itse itseni 0 0 0 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 64Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista nuorista 45 prosentinosalta työnantaja löytyy teollisuudesta, perustuotannosta tairakennusalalta. 31 prosenttia on palvelualalla toimivientyönantajien palveluksessa ja 10 prosentinosalta kysymykseenvastanneista on työnantajana kunta tai kuntayhtymä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 50. Mikä ontyönantajasi 64
 • 69. Minkä kokoisella työpaikalla työskentelet? ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista 30 - 99 hlöä 22 22 18 10 - 19 hlöä 13 14 15 1 - 5 hlöä 12 14 15 20 - 29 hlöä 12 10 11 100 - 199 hlöä 11 11 10 200 - 499 hlöä 11 10 10 6 - 9 hlöä 10 9 10 Yli 500 hlöä 9 10 11 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 65Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista SAK:laisistanuorista, kuten myös vanhemmista ikäryhmistä noin 22prosenttia työskentelee 30-99 henkilön kokoisillatyöpaikoilla. Jäsenistö on jakaantunut suhteellisentasaisesti muun kokoisille työpaikoille paitsi yli 500henkilön työpaikoilla työskentelee yhdeksän prosenttia,alle 9 mutta yli 6 hengen työpaikoilla työskentelee 10prosenttia alle 30-vuotaista kyselyyn vastanneista.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 51. Minkäkokoisella työpaikalla työskentelet 65
 • 70. ”Johto arvostaa työntekijöitä” - suhtautuminen iän mukaan ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Jonkin verran 46 49 46 Melko paljon 22 20 25 Ei lainkaan 21 23 17 Paljon 7 6 7 EOS 4 2 5 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 66Alle 30-vuotiaista kysymykseen vastanneista 46prosenttia katsoo, että saa osakseen arvostusta jonkinverran, 22 prosenttia melko paljon, 21 prosenttia eilainkaan ja seitsemän prosenttia paljon.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista kysymykseenvastanneista 42 prosenttia katsoi, että saa osakseenarvostusta jonkin verran, 26 prosenttia melko paljon, 20prosenttia ei lainkaan ja kahdeksan prosenttia paljon.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 53 a.Oheisena on työpaikkasi johtoa (ei lähin esimies, josmuuta johtoa on) koskevia väitteitä. Rengasta yksivaihtoehto joka kohdastaVertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulla 41,taulukko 7.15 66
 • 71. ”Johto luottaa alaisiinsa” - suhtautuminen iän mukaan ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Melko paljon 40 40 44 Jonkin verran 32 34 30 Paljon 14 14 16 Ei lainkaan 7 8 5 EOS 7 4 5 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 67Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista 40 prosenttia kokee,että johto luottaa alaisiinsa melko paljon. 14 prosenttia katsoo,että johto luottaa alaisiinsa paljon ja 32 prosenttia katsoo, ettäjohto luottaa alaisiinsa jonkin verran. Seitsemisen prosenttiavastanneista katsoo, ettei luottamusta ole lainkaan ja samamäärä ei osaa ottaa asiaan kantaa.Vuonna 2000 kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista 41prosenttia koki, että johto luottaa alaisiinsa melko paljon. 19prosenttia katsoi, että johto luottaa alaisiinsa paljon ja 28prosenttia katsoo, että johto luotaa alaisiinsa jonkin verran. Viisiprosenttia vastanneista katsoi, ettei luottamusta ole lainkaan jasama määrä ei osaa ottaa asiaan kantaa, muutos ei siis olesuurta.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 53 b. Oheisena ontyöpaikkasi johtoa (ei lähin esimies, jos muuta johtoa on)koskevia väitteitä. Rengasta yksi vaihtoehto joka kohdastaVertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulla 4, taulukko 7.14. 67
 • 72. Työssä kaikkein tärkeimpinä pidetyt asiat iän mukaan? ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45 -v. % vastanneista Työpaikan pysyvyys ja varmuus 41 48 54 Hyvä palkka- ja ansiotaso 32 28 27 Työn mielenkiintoisuus/vaihtelevuus 14 14 10 Hyvät työtoverit/suhteet työpaikalla 6 6 5 Mahdollisuudet edetä työssä/uralla 5 2 1 Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyään 1 1 2 Työn hyödyllisyys yhteiskunnalle 1 1 1 Työn helppous ja yksinkertaisuus 0 0 0 Muuta 0 0 0 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 68Tarkastelussa on keskitytty vain kaikkein tärkeimpään asiaan.Niin nuorille kuin varttuneemmillekin työpaikan pysyvyys javarmuus on se kaikkein tärkein asia, 41 prosenttia (v. 2000 - 40%) nuorista oli tätä mieltä. Eroa yli 45-vuotiaisiin vastanneisiinon 13 prosentin verran eli mitä iäkkäämpi henkilö on kyseessäsen enemmän arvostetaan pysyvyyttä ja varmuutta. Hyväpalkka- ja ansiotaso on nuorten mielissä toisella sijalla, 32prosenttia (v. 2000 - 27 %) on tätä mieltä ja työnmielenkiintoisuutta painottaa 14 prosenttia (v. 2000 – 19 %).Hyvää palkkaa arvostetaan nuorten keskuudessa enemmänkuin vanhemmissa ikäryhmissä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 54.Mitä asioita tavoittelet entisen työssäsi? Valitse vain kaksitärkeimpänä pitämääsi asiaa.Vertaileva tieto Mamian tutkimuksen sivulla 48, taulukko 7.17 68
 • 73. Tulevaisuus työmarkkinoilla: Pelkään jääväni työttömäksi ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. % vastanneista Täysin samaa mieltä 10 10 14 Jokseenkin samaa mieltä 19 15 14 Vaikea sanoa 20 24 29 Jokseenkin eri mieltä 25 27 22 Täysin eri mieltä 26 24 21 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 69Alle 30-vuotiaista kysymykseen vastanneista 29 prosenttiakokee jonkinasteista huolta siitä, että jää vaille työtä. 51prosenttia on jokseenkin tai täysin eri mieltä asiasta. Yli 45-vuotiaistakin 43 prosenttia suhteutuu toiveikkaasti työn teonmahdollisuuksiinsa tulevaisuudessa.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista 52 prosenttia on ilmoittanut etteiole huolissaan tulevaisuudestaan ja 30 prosenttia on kokenutasiasta jonkinasteista huolta.Muutosta ei juurikaan ole tapahtunut viiden vuoden kuluessaSAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 55a.Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasityömarkkinoilla? a) Pelkään jääväni työttömäksiVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 54, taulukko 7.21 69
 • 74. Tulevaisuus työmarkkinoilla: Voisin hyvinkin ajatella omaa yritystä ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44-v. yli 45-v. % vastanneista Täysin samaa mieltä 11 7 3 Jokseenkin samaa mieltä 22 16 6 Vaikea sanoa 17 19 15 Jokseenkin eri mieltä 19 19 15 Täysin eri mieltä 31 39 61 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 70Alle 30-vuotiaista vastanneista omaa yritystä voisi ajatella 33prosenttia. 50 prosenttia nuorista on jokseenkin tai täysin erimieltä asiasta. Yli 45-vuotiaista 76 prosenttia ei näe omaayritystä vaihtoehtona työssä pysymiselle.Vuonna 2000 omaa yritystä olisi voinut ajatella 31 prosenttiaalle 30-vuotiaista ja 46 prosenttia on ollut jokseenkin tai täysineri mieltä asiasta. Yli 45-vuotiaista 75 prosenttia ei ole nähnytomaa yritystä vaihtoehtona työssä pysymiselle.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 55g.Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasityömarkkinoilla? g) voisin hyvinkin ajatella omaa yritystäVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen liite 2; liitetaulukkosivulla 9. 70
 • 75. Taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikutuksista 15 10 10 5 2 0 0 Alle 30-v. 30-44-v. yli 45-v. Työllisyyteen -5 Ansiotasoon -10 -10 -15 -15 -20 -23 -25 Saldolukuja: + vaikuttaa myönteisesti – vaikuttaa kielteisesti 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 71 Tarkasteltaessa asiaa saldoluvulla (myönteisestä prosentista vähennetään kielteinen prosentti) huomataan, että alle 30- vuotiaat SAK:laiset nuoret ajattelevat taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikutuksista ansiotasoonsa ja työllisyyteensä positiivisemmin kuin vanhemmat ikäryhmät Taloudellisen yhdentymisen ja kans.väl. vaikutukset: Työllisyyteeni ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44 -v. yli 45 -v. Myönteisesti 31 29 20 Kielteisesti 21 29 30 EOS 48 42 50Taloudellisen yhdentymisen ja kans.väl. vaikutukset: Ansiotasooni ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44 -v. yli 45 -v. Myönteisesti 28 23 15 Kielteisesti 26 38 38 EOS 46 39 47 SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 56 a ja b. Miten arvioit taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikuttavan työhösi ja asemaasi lähivuosien aikana? Rengasta jokaisesta kohdasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa käsitystäsi 71
 • 76. Taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikutuksista 30 20 19 10 11 Sosiaaliturvaan 0 0 Asemaan kuluttajana Alle 30-v. 30-44-v. yli 45-v. -7 Vaikutusmahdollisuuksiin -10 -14 -20 -26 -27 -28 -30 Saldolukuja: + vaikuttaa myönteisesti – vaikuttaa kielteisesti -40 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 72Saldoluvulla tarkasteltaessa myönteisestä prosentistavähennetään kielteinen prosentti. Jos saldoluvun etumerkki on+, kokonaisarvio on myönteinen, jos -, kokonaisarvio onkielteinen. (vrt. Erkki Laukkanen järjestötutkimuksenperusraportti s. 64)Kielteisemmin alle 30-vuotiaat katsovat taloudellisen yhdentymisen jakansainvälistymisen vaikuttavan sosiaaliturvaan ja ylipäätäänmahdollisuuksiinsa vaikuttaa asioihin. Myönteisemmin nuoret katsovatvaikutuksien koskevan asemaansa kuluttajina Taloudellisen yhdentymisen ja kans.väl. vaikutukset: Sosiaaliturvaani ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44 -v. yli 45 -v. Myönteisesti 18 15 12 Kielteisesti 25 41 40 EOS 57 44 48 Taloudellisen yhdentymisen ja kans.väl. vaikutukset: Asemaani kuluttajana ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44 -v. yli 45 -v. Myönteisesti 36 35 24 Kielteisesti 17 24 24 EOS 47 41 52 Taloudellisen yhdentymisen ja kans.väl. vaikutukset: Mahdollisuuksiini vaikuttaa asioihin ikäryhmät: alle 30-v. 30 - 44 -v. yli 45 -v. Myönteisesti 15 12 9 Kielteisesti 29 38 36 EOS 56 50 55SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 56 c, d ja e.Miten arvioit taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisenvaikuttavan työhösi ja asemaasi lähivuosien aikana? Rengasta jokaisestakohdasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa käsitystäsi 72
 • 77. Mitä mieltä olet yritysten tuottaman taloudellisen voiton jaosta? yli 45 -v. 5 71 10 5 9 30 - 44-v. 6 73 10 4 7 alle 30-v. 5 70 10 5 10 0 20 40 60 80 100 prosenttia vastanneista Voitto omistajille palkintona Osa tulisi jakaa työntekijöille Puoliksi omistajille ja työntekijöille Pääosa voitosta työntekijälle EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 73Noin 70 prosenttia kaikista ikäryhmistä on odotetusti vastannut,että osa taloudellisesta voitosta tulisi jakaa työntekijöille.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 57.Mitä mieltä olet yritysten tuottaman taloudellisen voiton jaosta.Rengasta yksi vaihtoehto 73
 • 78. Mihin luokkaan katsot ensisijaisesti kuuluvasi? yli 45 -v. 66 15 11 8 30 - 44-v. 59 18 14 9 alle 30-v. 54 17 14 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Työväenluokkaan Keskiluokkaan En mihinkään luokkaan EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 74Alle 30-vuotiaista 54 prosenttia katsoo kuuluvansatyöväenluokkaan, 17 prosenttia keskiluokkaan ja 15prosenttia ei ole osannut luokitella itseään mihinkäänluokkaan. 14 prosenttia ei katso kuuluvansa mihinkäänluokkaan tai ei halua luokitella itseään lainkaan.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 66.yläluokka poistettu; vastausprosentti pyöristettynä nolla. 74
 • 79. Miten tärkeää on sinun elämässäsi: Jokin harrastus vapaa-aikana? yli 45 -v. 64 30 4 1 1 30 - 44-v. 64 30 5 1 0 alle 30-v. 73 23 21 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 75Alle 30-vuotiaista erittäin tärkeänä pitää jotakin harrastusta 73prosenttia vastanneista ja melko tärkeänä 23 prosenttia.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista erittäin tärkeänä pitiharrastuksia 70 prosenttia ja melko tärkeänä 26 prosenttia.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 69: Eri asiat ovattärkeitä eri ihmisille. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinunelämässäsi, Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero a) jokinharrastus vapaa-aikana (esim. urheilu, videot, kesämökki,kalastus, lukeminen, ystävien kanssa seurustelu, opiskelu)Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 43. 75
 • 80. Miten tärkeää on sinun elämässäsi: Vapaa-aika kodin ulkopuolella yleensä? yli 45 -v. 25 43 27 4 1 30 - 44-v. 29 43 25 30 alle 30-v. 39 45 14 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Prosenttia vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 76Alle 30-vuotiaista kysymykseen vastanneista 39 prosenttia pitäävapaa-aikaansa kodin ulkopuolella erittäin tärkeänä ja 45prosenttia melko tärkeänä. 14 prosenttia nuorista ei pidä vapaa-aikaa kodin ulkopuolella kovin tärkeänä.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista 35 prosenttia on pitänyt vapaa-aikaa kodin ulkopuolella erittäin tärkeänä ja 46 prosenttia melkotärkeänä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 69: Eri asiat ovattärkeitä eri ihmisille. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinunelämässäsi, Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero b)vapaa aika kodin ulkopuolella yleensä.Vertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 43. 76
 • 81. Miten tärkeää on sinun elämässäsi: Kotielämä? yli 45 -v. 72 25 20 1 30 - 44-v. 75 23 20 alle 30-v. 68 27 41 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 77Kotielämä on erittäin tärkeää tai melko tärkeää kaikissaikäryhmissä. Vain neljä prosenttia nuorista arvioi, ettei se olekovin tärkeää. Nuorista 60 prosenttia on pitänyt kotielämääerittäin tärkeänä ja 27 prosenttia melko tärkeänä.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista 64 prosenttia on pitänytkotielämää erittäin tärkeänä ja 31 prosenttiakin melko tärkeänä.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 69: Eri asiat ovattärkeitä eri ihmisille. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinunelämässäsi, Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero c)kotielämäVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 44. 77
 • 82. Miten tärkeää on sinun elämässäsi: Työ? yli 45 -v. 46 41 7 3 3 30 - 44-v. 35 51 10 31 alle 30-v. 32 55 10 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 prosenttia vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS 15.9.2006SAK/EVO/MO Lähde: Järjestötutkimus 2005 7832 prosenttia kysymykseen vastanneista nuorista pitää työtäerittäin tärkeänä ja 55 prosenttia melko tärkeänä. Mitäikääntyneempi henkilö on vastatessaan tähän kysymykseensitä selvempi on sävyerojen muutos. Yli 45-vuotiaista 46prosenttia pitää työtä erittäin tärkeänä ja 41 prosenttia melkotärkeänä.Vuonna 2000 alle 30-vuotiaista 43 prosenttia on pitänyt työtäerittäin tärkeänä ja 48 prosenttia melko tärkeänä. Mamia ontarkastellut vuoden 2000 järjestötutkimuksen antamien tietojenlisäksi kysymystä myös haastattelututkimuksin.Nuorten keskuudessa on viiden vuoden aikana työn tärkeydensävyerot muuttuneet.SAK:n järjestötutkimus 2005, kysymys S 69: Eri asiat ovat tärkeitä eriihmisille. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinun elämässäsi, Rengastajokaisesta kohdasta yksi numero. d) työVertailevaa tietoa Mamian tutkimuksen sivulla 44. 78
 • 83. Liite: Tiivistelmä 1(5)NUORI AY-JÄSEN – Miltä nuoren maailma näyttää SAK:n vuoden 2005järjestötutkimuksen valossa.LähteetLähdeaineistona on käytetty vuoden 2005 järjestötutkimuksessa saatuja tietoja.Oheisia lukuarvoja on osittain mahdollista verrata Tero Mamian vuonna 2001 tekemääntutkimukseen SAK:n nuorista 2000-luvulla (Tero Mamia: Nuori työntekijä ja ay-liike).Mamian tutkimus pohjautui pääosin vuonna 2000 suoritetun järjestötutkimuksen tietoihin.VastaajakunnastaKyselyyn vastasi kaikkiaan 6263 henkilöä, joista alle 30-vuotiaita on 708, 30-44-vuotiaitaon 2029 ja yli 45-vuotiaita on 3499.Järjestötutkimukseen vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista on:25 prosenttia järjestäytynyt PAM:iin,18 prosenttia Metallityöväen liittoon11 prosenttia KTV:hen ja10 prosenttia Puu- ja erityisalojen liittoon. Muissa liitoissa nuorten jäsenmäärät jäävät alle10 prosentin.Alle 30-vuotiaista vastanneista 51 prosenttia työskentelee teollisuudessa, 36 prosenttiayksityisten palvelujen tai liikenteen parissa ja 13 prosenttia julkisten palvelujen toimialalla.Muissa ikäryhmissä jakauma on suunnilleen samanlainen, ainoastaan julkisten palvelujenparissa työskentelee muissa ikäryhmissä noin 10 prosenttia enemmän henkilöitä.YleistäenTyypillinen alle 30-vuotias nuori jäsen on vähintään peruskoulun suorittanut, ammatillisenperustutkinnon omaava, oma-aloitteisesti jäsenliiton riveihin hakeutunut, 1-5 vuotta liitonjäsenenä ollut, ansiosidonnaisen työttömyysturvan itselleen jäsenyydellään varmistavayksilö.Nuorten mielestä SAK:laisen ay-liikkeen tärkein tehtävä on taistella työttömyyttä vastaan jasen tulisi jäsenpalveluiden osalta kehittää etenkin työttömyys-kassapalveluita.Työttömyyskassan palvelualttiutta kouluarvosanoin arvioitaessa antaisi niin tyypillinennuori kuin vanhempikin jäsen arvosanaksi 8.Alle 30-vuotiaista määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä nuorista naisia on 39prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. Tyypillinen alle 30-vuotias nuori tekee kuitenkinsäännöllistä päivätyötä ja pitää työpaikan pysyvyyttä ja varmuutta tärkeimpänä asiana.
 • 84. Liite: Tiivistelmä 2(5)YKSITYISKOHTAISEMMINKoulutuksestaAlle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista nuorista valtaosa (75%) on suorittanutperuskoulun oppimäärän ja 24 prosenttia myös ylioppilastutkinnon. Ammatillinenperustutkinto löytyy 68 prosentilla nuorista.JäsenyydestäTyypillisimmillään nuori jäsen on kuulunut ammattiliittoon yhdestä viiteen vuoteen (60%vastanneista alle 30-vuotiaista). Nuorista 31 prosenttia on liittynyt liittoon oma-aloitteisestija 23 prosenttia on hakeutunut jäseneksi luottamusmiehen tai ammattiyhdistyshenkilönesityksestä. Halu varmistaa ansiosidonnainen työttömyysturva itselleen on se tärkein syyolla ammattiliiton jäsen (54 %), joskin myös nähdään, että järjestäytymisellä voidaantehokkaasti puolustaa ja ajaa palkansaajien etuja (25 %). Kuuluminen liittoon antaa myösturvallisuudentunnetta elämään (12 %).Paikallisesta ay-toiminnastaKaikista pääluottamusmiehinä toimineista henkilöistä 8 prosenttia on ollut alle 30-vuotiaita,kaikista työsuojeluvaltuutettuna tai –asiamiehenä toimineista nuoria on ollut neljäprosenttia ja kaikista yhdyshenkilönä tai muissa luottamustehtävissä toimineista neljäprosenttia on ollut alle 30-vuotiaita.Nuorista kaksi prosenttia ilmoittaa osallistuneensa ammattiyhdistysliikkeen opistossajärjestettyyn koulutukseen ja kolme prosenttia on vastannut osallistuneensa muualla kuinammattiyhdistysliikkeen opistoissa järjestettyyn koulutukseen.Ay-toimintaan on viimeisen vuoden aikana osallistunut nuorista noin 10 prosenttia. Lukuvaihtelee hiukan toimintakohtaisesti. Ammattiyhdistystoimintaan osallistutaan ennenkaikkea tiedonsaannin takia; Nuoret haluavat tietää työntekijöiden oikeuksista tarkemmin.Liitto ja SAKOman liiton onnistumista arvioitaessa noin puolet nuorista on arvioinut liittonsa toiminnanmelko hyväksi asiassa kuin asiassa. Negatiivisväritteistä palautetta oma liitto saa enitenarvioitaessa liiton onnistumista taistelussa osa-aikaistamista ja määräaikaistamistavastaan, 36 prosenttia nuorista pitää liiton toimintaa melko huonona tai erittäin huonona.SAK:laisen ay-liikkeen tärkein tehtävä on nuortenkin mielestä taistelu työttömyyttä vastaan(39 %), myös olisi hyvä, jos varmistettaisiin jäsenille mahdollisimman korkea palkka japuolustettaisiin työttömyysturvaa. Painotettaessa tehtävän tärkeyttä erittäin tärkeäksinuoret ovat valinneet ykköseksi taistelun työttömyyttä vastaan (64%). Toiselle sijalle onkivunnut työttömyysturvan puolustaminen (62%) ja kolmannelle huolehtiminen siitä, että
 • 85. Liite: Tiivistelmä 3(5)palkansaajien verotus pysyy kohtuullisena (60 %). Vuonna 2000 erittäin tärkeidentehtävien ykkössijalle sijoittui työttömyysturvan puolustaminen ja taistelu työttömyyttävastaan oli toiseksi tärkeintä.Nuorista puolet nimesi puolueen, jota olisi äänestänyt eduskuntavaaleissa. Heistä SuomenSosiaalidemokraattista puoluetta olisi äänestänyt (15 %), Suomen Keskustaa (12 %),Vihreää liittoa (7 %) ja Vasemmistoliittoa (6 %). 34 prosenttia nuorista ei osannut sanoakantaansa ja 15 prosenttia ei halunnut ilmoittaa kantaansa.Tärkein jäsenpalvelu, mitä halutaan kehittää on työttömyyskassapalvelut. 60 prosenttia onvastannut liittonsa onnistuneen työttömyyskassapalveluista huolehtimisessa erittäin taimelko hyvin ja palvelualttiudellekin annettiin kouluarvosanaksi 8.TyöttömätNuorista 31 prosenttia vastaa saavansa tai saaneensa alansa työttömyyskassaltaansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömänä nuoria on kyselyyn vastaamishetkelläollut 89 henkilöä. Heistä 73 prosenttia on vastannut olleensa alle kuusi kuukauttatyöttömänä 15 prosenttia on ollut työttömänä puolesta vuodesta vuoteen ja vuodestakahteen vuoteen työttömiä on ollut yhdeksän prosenttia. Kartoitettaessa työttömyyttäviimeisen viiden vuoden aikana vastaamishetkellä työttöminä olleiden keskuudessa käyilmi, että noin 82 prosenttia alle 30-vuotiaista nuorista on ollut viiden vuoden aikanatyöttömänä – siis työttömyys on ehkä vähäiseksi katsottavaa mutta toistuvaa.Työllistymismahdollisuuksiaan ammattitaitoaan vastaavaan vakinaiseen työhön seuraavanvuoden aikana nuoret pitävät kohtalaisina (43 %), hyvinä (24 %) tai heikkoina (34 %).Työssä olevatSAK:laisilta kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista kahdeksalle prosentille ( 54henkilölle) oli tarjottu työtä sillä ehdolla, että se tehtäisiin ilman verokorttia. Yli 45-vuotiailleSAK:laisille kyselyyn vastanneille samaa mahdollisuutta oli tarjottu neljälle prosentillevastaajista, joka tuossa ryhmässä on tarkoittanut 112 henkilöä. Itsenäisen työnsuorittajanasemassa tarjottua työtä on esitetty neljälle prosentille (26 henkilölle) kyselyynvastanneista nuorista.Alle 30-vuotiaista SAK:laisista naisista 39 prosenttia työskentelee määräaikaisessatyösuhteessa. Miehistä määräaikaisina työskentelee 24 prosenttia. Verrattuna viidenvuoden takaiseen aikaan kaikkien määräaikaisten työsuhteiden määrää alle 30-vuotiaidenkeskuudessa, nuorilla on vuonna 2005 ollut seitsemän prosenttia vähemmänmääräaikaisia työsuhteita kuin vuonna 2000.Alle 30-vuotiaista naisista 23 prosenttia työskentelee osa-aikaisena eli alle 30 tuntiaviikossa tai muin työaikajärjestelyin. Miehillä vastaava luku on kuusi prosenttia.Kaikkien kokopäiväiseksi laskettavien työsuhteiden määrä alle 30-vuotiaiden miestenkeskuudessa on 94 prosenttia ja naisten 77 prosenttia. Verrattuna viiden vuoden takaisiinlukuihin kokopäiväisissä työsuhteissa naisten osuus on kasvanut 74 prosentista 77prosenttiin.
 • 86. Liite: Tiivistelmä 4(5)Säännöllisessä päivätyössä työskentelee 48 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista. 21prosenttia nuorista työskentelee 2-vuorotyössä, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä 2-vuorotyön osuus jää 30-44-vuotiaiden keskuudessa kuuteen ja yli 45-vuotiaidenkeskuudessa neljään prosenttiin.SAK:laisista nuorista vain runsaat kolmisen prosenttia ilmoittaa kokeilleensa etätyöntekemistä ja etätyötä tekee alle 40 prosenttia työajastaan vain prosentin verran kyselyynvastanneista kun taas etätyöstä kiinnostuneita olisi 31 prosenttia nuorista.Nuorilla työ on hiukan rutiininomaisempaa kuin vanhemmissa ikäryhmissä työskentelevien.Nuoria ei myöskään jätetä työskentelemään yksin samassa laajuudessa kuin vanhempienikäryhmien edustajia. Kokonaissävy nuorten vaikutusmahdollisuuksista omassa työssäänei jäänyt kovin positiivissävyiseksi, vaikka useimpien kysymyksien tyyppiarvona nousi esiinettä melko paljon tai ainakin jonkin verran voidaan vaikuttaa esim. työmenetelmiin, missäjärjestyksessä työtä tehdään ja työtahtiin. Kokonaisuutta arvioitaessa 47 prosenttiakyselyyn vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että voivat vaikuttaa melko vähän omaatyötä koskeviin järjestelyihin ja päätöksiin.Johto arvostaa työntekijöitä jonkin verran, vastasi 46 prosenttia nuorista. Nuorten mukaanjohto luottaa alaisiinsa melko paljon (40 %) kyselyyn vastanneista nuorista. Kaikkeintärkeimpänä pidettyihin asioihin kuuluvat työpaikan pysyvyys ja varmuus, hyvä palkka- jaansiotaso sekä mielenkiintoinen ja vaihteleva työ.Työn nuoret arvottivat elämässään seuraavasti: Erittäin tärkeänä työtä piti elämässään 32prosenttia, melko tärkeänä 55 prosenttia ja 10 prosenttia ei pitänyt työtä kovin tärkeänä.Vanhemmissa ikäryhmissä, etenkin yli 45-vuotiaiden keskuudessa työtä pidetään erittäintärkeänä (46 %).Vapaa-aika ja perheAlle 30-vuotiaista nuorista vapaa-ajan harrastuksia pitää erittäin tärkeänä 73 prosenttiakyselyyn vastanneista, joskin vain 39 prosenttia katsoo vapaa-ajan kohdin ulkopuolellayleensä erittäin tärkeäksi, vaikka melko tärkeää se silti on 45 prosentin mielestä.Kotielämä on nuorenkin mielestä (68 %) erittäin tärkeää.LopuksiTyön merkitys nuorten elämässä on tärkeä perusturvan ylläpitäjä siinä missävanhemmissakin ikäryhmissä. Merkityksen sävyero erittäin tärkeän ja melko tärkeän välilläon nuorilla enemmän melko tärkeän puolella.Vaikka järjestötutkimuksen valossa voitaisiin huolestua yhteisöllisyyden kokemisen taiammattiyhdistysaktiivisuuden vähäisyydestä, ei tämän tutkimuksen valossa mitään varmaanäiden ilmiöiden pysyvyydestä nuorten iän karttumisen myötä voida sanoa. Toimiinnuorten aktivoimiseksi voitaisiin ryhtyä jo nyt.
 • 87. Liite: Tiivistelmä 5(5)Mielenkiintoista olisikin tarkastella viiden vuoden kuluttua vuoden 2000 sekä 2010järjestötutkimusta rinta rinnan ja katsoa miltä vuonna 2000 alle 30-vuotiaiden arvotnäyttävät vuonna 2010 lähestyttäessä 40-vuoden rajapyykkiä. Vaikka vastaamassa eiolekaan samat henkilöt niin otos on tarpeeksi suuri johtopäätösten tekemiseen.
 • 88. Arvoisa ammattiliiton jäsen! SAK yhdessä jäsenliittojensa kanssa tekee viiden vuoden välein laajan jäsen- tutkimuksen. Jäsenten arkielämän kokonaisuuden tuntemus on tarpeen,Irrota kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. jotta SAK ja ammattiliitot voivat parhaalla mahdollisella tavalla ajaa jäsen- tensä etuja. On myös tiedettävä, mitä jäsenet ajattelevat työelämän ja yhteis- kunnan kehittämisestä sekä tietenkin, mitä he odottavat ammattiyhdistykseltä. Tämänkertaiseen jäsentutkimukseen on satunnaisotannalla poimittu 11 500 SAK:laisten ammattiliittojen jäsentä. Sinun henkilökohtainen panoksesi on erittäin tärkeä tutkimuksen onnis- tumiselle; vastaustasi ei voi korvata kenenkään muun vastauksella. Mitä useampi vastaa kyselyyn, sitä luotettavamman kuvan liittosi ja SAK saa jäsen- tensä asemasta ja mielipiteistä. Tällöin myös tutkimuksen tuloksia voidaan pa- remmin hyödyntää toimintojen kehittämisessä ja tavoitteenasettelussa. Perintei- sesti järjestötutkimuksissamme vastausaste on ollut korkea, esimerkiksi vuonna 2000 yli 60 prosenttia kyselylomakkeen saaneista vastasi. Sinun myötävaiku- tuksellasi meillä on jälleen mahdollisuus saavuttaa vastaavanlainen, hieno tulos. Jos olet työpaikkasi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, vastaathan myös lomakkeen lopussa oleviin luottamushenkilöiden kysymyksiin. Tutkimuksen käytännön toteutuksen hoitaa Tilastokeskus. Palauta vastauksesi oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen 10.2.2005 mennessä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi noin 2000 euron arvoista jäsenmikropakettia (ns. tehomikro, jossa Intel Pentium 4 prosessori, keskus- muisti 512 mt, tietoliikennemodeemi tai ISDN, Internet-liittymä, HP deskjet väri- mustesuihkukirjoitin, Microsoft Works 7.0 FI tai SW ohjelmat ym.). Arvonnat suorittaa Tilastokeskus. Voittajille asiasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteistyöstä kiittäen! Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Lauri Ihalainen Matti Huutola puheenjohtaja SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • 89. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SAK:N LIITTOJEN JÄSENTUTKIMUS 2005 Sinun mielipiteelläsi on merkitystä ammattiliittojen toiminnan suunnittelu- ja kehittämis- työssä. Vastaaminen kannattaa! Tilastokeskus kerää aineiston SAK:n liittojen jäsentutkimukseen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja aineisto luovutetaan SAK:n liittojen käyttöön sellaisessa muodos- sa, että siitä ei voida yksittäisen vastaajan antamia tietoja tunnistaa. Lomakkeessa esitetään kysymyksiä mm. ammattiyhdistysliikkeeseen, työelämään ja siihen liittyviin odotuksiin sekä vapaa-aikaan liittyen. Lomakkeen lopussa on vielä ky- symyksiä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksessa tutkija Marika Jokinen; puh. (09) 1734 3628 tai 050 500 5242. Tutkimuksen sisällöstä vastaa SAK:ssa tutkimussih- teeri Jyrki Helin; puh. (09) 7721 439 tai 040 731 2388. Heiltä saa tarvittaessa lisätietoja. Täytettyäsi lomakkeen, voit irrottaa etusivun ja jättää itsellesi. Lähetä lomake oheisessa postikuoressa Tilastokeskukseen. Postimaksu on maksettu puolestasi. Lomakkeen palauttamalla osallistut myös arvontaan. Yhteistyöstä kiittäen, Tilastokeskus Jussi Simpura tilastojohtaja, dosentti Vastaamisohjeet:Vastaukset merkitään rengastamalla sopivaa vaihtoehtoa edustava numero tai kirjoittamalla vastaussille varattuun tilaan.Rengasta se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa sinun tilannettasi tai käsityksiäsi.Valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vastausvaihtoehto, ellei toisin pyydetä.Jos kysymykseen merkitsemäsi vaihtoehdon jäljessä pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn kysy-mykseen, välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Tarkista kuitenkin, että olet siirtynyt oikeaankysymykseen.Jos kysymykseen sisältyy useampia osia (a, b, c jne.), vastaa jokaiseen niistä erikseen, mutta valitsekussakin kohdassa vain yksi vaihtoehto. Palauta lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen. Järjestötutkimus 2 © SAK/Tilastokeskus
 • 90. SAK:n järjestötutkimus 2005S1. Merkitse ammattiliittosi S4. Peruskoulutuksesi? Rengasta oikea vaihtoehto. Rengasta vain yksi vaihtoehto. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ............. 1 Vähemmän kuin kansakoulu (supistettu koulu, Ilmailualan Unioni IAU ry .......................................... 2 keskenjäänyt kansakoulu) ........................................ 1 Kemianliitto ry - Kemifacket ry .................................. 3 Kansakoulu, kansalaiskoulu ..................................... 2 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry ................................ 4 Keskikoulu, peruskoulu............................................. 3 Merivartioliitto ry ....................................................... 5 Ylioppilastutkinto....................................................... 4 Metallityöväen Liitto ry .............................................. 6 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ........................... 7 S5. Mikä on ammattikoulutuksesi? Paperiliitto ry............................................................. 8 Rengasta suorittamasi ylin taso. Postiliitto ry ............................................................... 9 Ei ammatillista koulutusta ......................................... 1 Postin Toimihenkilöliitto PVL .................................... 10 Ammattikurssi (väh. 4 viikkoa) .................................. 2 Puu- ja erityisalojen liitto ry....................................... 11 Oppisopimuskoulutus ............................................... 3 Rakennusliitto ry ....................................................... 12 Ammatillinen perustutkinto (esim. ammattioppilai- Rautatieläisten Liitto ry ............................................. 13 tos, kauppakoulu) ..................................................... 4 Rautatievirkamiesliitto ry........................................... 14 Opistotason tutkinto (esim. tekn. opisto, kauppa- Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ............... 15 opisto)....................................................................... 5 Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry .. 16 Ammattikorkeakoulututkinto ..................................... 6 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry ........................... 17 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto .............................. 7 Suomen Muusikkojen Liitto ry................................... 18 Muu .......................................................................... 8 Sähköalojen ammattiliitto ry...................................... 19 Tulliliitto ry ................................................................ 20 S6. Postinumerosi? (asuinpaikan) Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ........ 21 Vankilavirkailijain Liitto VVL ry.................................. 22 Veturimiesten liitto VML ry........................................ 23 Viestintäalan ammattiliitto ry..................................... 24 S7. Millä alalla työskentelet tai työskentelit työssä- olovuosinasi?S2. Sukupuolesi? Rengasta oikea vaihtoehto. Maa- ja metsätaloudessa ......................................... 1 Teollisuudessa.......................................................... 2 Nainen ......................... 1 Kuljetusalalla ............................................................ 3 Mies............................. 2 Yksityisellä palvelualalla ........................................... 4 Kunnan palveluksessa.............................................. 5S3. Syntymävuotesi? Valtion palveluksessa (myös valtion liikelaitos, Täydennä vuosiluku. Kela ym.) .................................................................. 6 Jokin muu ................................................................. 7 19 _____ Suhde ammattiyhdistysliikkeeseenJÄSENYYSS8. Kuinka kauan olet kuulunut johonkin ammattiliit- S9. Miten tulit liittyneeksi ammattiliittoon ensimmäi- toon? sen kerran? (kaikki jäsenyysvuodet yhteensä) Rengasta merkittävin tekijä (yksi), joka johti liittymiseen. Rengasta oikea vaihtoehto. Hakeuduin oma-aloitteisesti ..................................... 1 Alle vuoden............................. 1 Työtoveri mainitsi asiasta ......................................... 2 1–5 vuotta............................... 2 Luottamusmies tai muu ay-luottamushenkilö esitti 6–10 vuotta............................. 3 jäsenyyttä ................................................................. 3 11–20 vuotta........................... 4 Työnantaja ehdotti liittymistä .................................... 4 Yli 20 vuotta............................ 5 Olin liiton oppilasjäsen jo aiemmin............................ 5 Perheeni/ystäväni kannustivat liittymään.................. 6 Muu tapa .................................................................. 7 3 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 91. S10. Seuraavassa on syitä ammattiliittoon kuulumiselle. Miten hyvin ne vastaavat sinun perusteitasi olla ammattiliiton jäsen? Rengasta kustakin kohdasta numero, joka parhaiten kuvaa suhdettasi ay-liikkeeseen. Kuvaa Kuvaa Kuvaa Ei kuvaa En hyvin melko melko lainkaan osaa Olen ammattiliiton jäsen, koska… hyvin huonosti sanoaa) järjestäytymällä voidaan tehokkaasti puolustaa ja ajaa palkansaajien etuja ........................................... 1 2 3 4 9b) haluan varmistaa ansiosidonnaisen työttömyystur- van itselleni............................................................... 1 2 3 4 9c) kuuluminen liittoon antaa turvallisuutta elämään ...... 1 2 3 4 9d) haluan omalta osaltani olla tukemassa ay-liikkeen tavoitteita koko yhteiskunnassa................................ 1 2 3 4 9e) useat työtoverinikin kuuluvat liittoon ......................... 1 2 3 4 9f) käytännössä on pakko olla ammattiliiton jäsen tullakseen hyväksytyksi ............................................ 1 2 3 4 9g) haluan osallistua työpaikkani työolojen kehittämi- seen.......................................................................... 1 2 3 4 9S11. Mikä edellisistä seikoista (a - g) on itsellesi tärkein syy? Merkitse sopiva kirjain: _____PAIKALLINEN AY-TOIMINTAEri aloilla paikallisesta ammattiyhdistyksestä käytetään eri nimityksiä. Tässä ammatti-osastolla tarkoitetaan sitäyhdistystä, jonka jäsen olet (ei liitto) tai sen alaisuudessa toimivaa elintä.S12. Onko sinulla tällä hetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä tai työpaikalla? (Esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu jne.) Rengasta oikea vaihtoehto. On juuri parhaillaan ................................................. 1 . On ollut aiemmin, mutta ei juuri nyt ......................... 2 → Siirry kysymykseen S14. Ei ole koskaan ollut ................................................. 3 → Siirry kysymykseen S14.S13. Mitä ay-liikkeen luottamustehtäviä sinulla tällä hetkellä on? Rengasta oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. On Eia) Pääluottamusmies (varsinainen) .............................. 1 2b) Muu luottamusmies kuin pääluottamusmies (varsi- nainen) ..................................................................... 1 2c) Työsuojeluvaltuutettu................................................ 1 2d) Työsuojeluasiamies .................................................. 1 2e) Yhdyshenkilö ............................................................ 1 2f) Muu luottamustehtävä (esim. varaluottamusmies, tehtävä yhteistoimintaelimessä, ammattiosastossa, paikallisjärjestössä, hallintoneuvostossa jne.) .......... 1 2S14. Oletko osallistunut ammattiyhdistysliikkeen järjestämään koulutukseen? Rengasta oikea vaihtoehto molemmista kohdista. Olen kahden Olen osallis- En ole kos- viime vuoden tunut aiem- kaan osal- aikana osallis- min listunut tunuta) ay-liikkeen opistoissa järjestetty koulutus ................. 1 2 3b) muualla järjestetty ay-koulutus ................................. 1 2 3Järjestötutkimus 4© SAK/Tilastokeskus
 • 92. S15. Oletko osallistunut viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana ammattiosaston kokouksiin tai muuhun ammatti- yhdistystoimintaan? Rengasta oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. Olen osal- Olen osal- Olen osal- En ole listunut listunut listunut osallis- kerran 2 - 5 kertaa enemmän tunut kuin 5 kertaaa) Ammattiosaston, työhuonekunnan, työpaikka- osaston tai vastaavan kokouksiin ............................. 1 2 3 4b) Ay-liikkeen järjestämiin tiedotus-, luento- ja kes- kustelutilaisuuksiin.................................................... 1 2 3 4c) Ay-liikkeen järjestämiin virkistystilaisuuksiin (esim. retket, liikuntatapahtumat, pikkujoulut)........... 1 2 3 4S16. Ay-toimintaan osallistutaan monista eri syistä. Mitkä kaksi alla olevista vaihtoehdoista mielestäsi parhaiten kuvaavat omaa osallistumistasi? 1 Työtovereiden kehotuksesta 2 Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 3 Tietää paremmin työntekijöiden oikeuksista 4 Haluan vaikuttaa omien ja työtovereiden etujen ajamiseen 5 Tuloksia saavutetaan vain yhteistoiminnalla 6 Ay-toiminta on minulle osa yhteiskunnallista vaikuttamista 7 Muu syy Merkitse tärkein ja toiseksi tärkein syy: Tärkein: _____ Toiseksi tärkein: _____S17. Ohessa on muutama väite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä. Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Täysin Jokseenkin Vaikea Jokseenkin Täysin eri samaa samaa sanoa eri mieltä mieltä mieltä mieltäa) Tehokkaaseen etujen valvontaan riittää, että työ- paikalla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, ammattiosastoa ei välttämättä tarvita ....................... 1 2 3 4 5b) Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi, jossa he evästävät luottamus- henkilöitä .................................................................. 1 2 3 4 5c) Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä etujen valvomisen ohella on jäsenten yhteenkuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäminen ............................. 1 2 3 4 5d) Ammattiosastolla ei ole suurtakaan merkitystä työpaikkojen asioiden hoidossa, koska asiat hoi- detaan pääasiassa työpaikoilla................................. 1 2 3 4 5S18. Näkyykö ja toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt mielestäsi työpaikallasi? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Paljon Jossain Ei lainkaan En osaa määrin sanoaa) Palkkausasioissa ...................................................... 1 2 3 9b) Sosiaalisten etujen ajamisessa ................................ 1 2 3 9c) Työaika-asioissa....................................................... 1 2 3 9d) Työolojen parantamisessa........................................ 1 2 3 9e) Työvoima-asioissa (lomautukset, irtisanomiset, ulkopuolisen työvoiman käyttö jne.).......................... 1 2 3 9f) Jäsenhankinnassa.................................................... 1 2 3 9g) Ay-asioista tiedottamisessa ...................................... 1 2 3 9 5 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 93. Liitto ja SAKS19. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut seuraavien työmarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Erittäin Melko Melko Erittäin En osaa hyvin hyvin huonosti huonosti sanoaa) Palkkaehtojen parantaminen.................................... 1 2 3 4 9b) Työaikaan liittyvät tavoitteet ..................................... 1 2 3 4 9c) Työttömyyskassapalveluista huolehtiminen ............. 1 2 3 4 9d) Työllisyyden turvaaminen......................................... 1 2 3 4 9e) Taistelu osa-aikaistamista ja määräaikaistamista vastaan .................................................................... 1 2 3 4 9f) Työsuojelun parantaminen ....................................... 1 2 3 4 9g) Työntekijän osallistumismahdollisuuksien lisäämi- nen oman työn suunnittelussa ja kehittämisessä ..... 1 2 3 4 9h) Työpaikkatason neuvottelu- ja toimintaoikeuksien parantaminen ........................................................... 1 2 3 4 9i) Työympäristön parantaminen................................... 1 2 3 4 9j) Yhteistoimintamahdollisuuksien kehittäminen .......... 1 2 3 4 9S20. Alla on lueteltu joukko tärkeitä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia tehtäviä. Arvioi jokaisen tehtävän kohdalta, miten tärkeitä ne ovat mielestäsi SAK:laisen ay-liikkeen tehtävälistassa. Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Erittäin Melko Ei kovin Ei En tärkeä tärkeä tärkeä lainkaan osaa tärkeä sanoaa) Taistella työttömyyttä vastaan .................................. 1 2 3 4 9b) Puolustaa työttömyysturvaa ..................................... 1 2 3 4 9c) Varmistaa mahdollisimman korkea palkka jäsenille . 1 2 3 4 9d) Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja........... 1 2 3 4 9e) Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja....... 1 2 3 4 9f) Lyhentää työaikaa .................................................... 1 2 3 4 9g) Parantaa työympäristöä, työoloja ja työsuojelua ...... 1 2 3 4 9h) Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisem- maksi ja kehittävämmäksi......................................... 1 2 3 4 9i) Taistella osa-aikaistamista ja määräaikaistamista vastaan..................................................................... 1 2 3 4 9j) Parantaa jäsenten koulutus-, jatkokoulutus- ja uudelleenkoulutus mahdollisuuksia .......................... 1 2 3 4 9k) Lisätä jäsenten osallistumismahdollisuuksia oman työn suunnittelussa ja kehittämisessä ...................... 1 2 3 4 9l) Puolustaa eläke-etuja ja sosiaaliturvaa .................... 1 2 3 4 9m) Puolustaa lapsiperheiden toimeentuloa ja palve- luita........................................................................... 1 2 3 4 9n) Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla.................................................. 1 2 3 4 9o) Puolustaa kunnan ja valtion palveluita...................... 1 2 3 4 9S21. Mitkä kolme edellä luetelluista (a - o) ovat mielestäsi tärkeimmät SAK:laisen ay-liikkeen tehtävät? Merkitse kirjaimet: Tärkein: _____ Toiseksi tärkein: _____ Kolmanneksi tärkein: _____Järjestötutkimus 6© SAK/Tilastokeskus
 • 94. S22. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit? Rengasta vain yksi vaihtoehto. Vasemmistoliitto ....................................................... 1 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.................... 2 Vihreä liitto................................................................ 3 Suomen Keskusta .................................................... 4 Perussuomalaiset ..................................................... 5 Ruotsalainen Kansanpuolue..................................... 6 Suomen Kristillinen Liitto .......................................... 7 Kansallinen Kokoomus ............................................. 8 Muu puolue tai ryhmä ............................................... 9 En osaa sanoa ......................................................... 10 En halua ilmoittaa kantaani ...................................... 11S23. Miten hyvin seuraavat tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi ajankohtaisissa työelämää ja ammattiyhdistysliikettä koskevissa asioissa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Erittäin Melko Melko Erittäin En osaa hyvin hyvin huonosti huonosti sanoaa) Luottamusmiehet ja muut ay-aktiivit ......................... 1 2 3 4 9b) Työnantaja tai lähin esimies ..................................... 1 2 3 4 9c) Ammattiosaston lehti, tiedotteet ja muu tiedotus ...... 1 2 3 4 9d) Liiton lehti ................................................................. 1 2 3 4 9e) Liiton Internet-sivusto ............................................... 1 2 3 4 9f) Sanomalehti ............................................................. 1 2 3 4 9g) Paikallisradio ............................................................ 1 2 3 4 9h) Valtakunnalliset radiokanavat................................... 1 2 3 4 9i) Televisio ................................................................... 1 2 3 4 9S24. Miten tärkeänä itsellesi pidät erilaisten jäsenpalvelujen kehittämistä? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Erittäin Melko Ei kovin Ei lainkaan En osaa tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä sanoaa) Ammattiyhdistyskoulutus.......................................... 1 2 3 4 9b) Yleissivistävä koulutus (esim. kielet, ATK, sosiaa- lipolitiikka, elämänhallinta)........................................ 1 2 3 4 9c) Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus ................ 1 2 3 4 9d) Oikeusaputoiminta ................................................... 1 2 3 4 9e) Työttömyyskassapalvelut ......................................... 1 2 3 4 9f) Liiton aluetoimistopalvelut ........................................ 1 2 3 4 9g) Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut .................... 1 2 3 4 9h) Lomatoiminta............................................................ 1 2 3 4 9i) Vakuutusturva .......................................................... 1 2 3 4 9j) Liiton lehti ................................................................. 1 2 3 4 9k) Erilaiset jäsenistölle suunnatut tapahtumat (retkei- lypäivät, teatteriretket jne.) ....................................... 1 2 3 4 9l) Erilaiset ostoedut...................................................... 1 2 3 4 9S25. Mitkä kolme edellä luetelluista (a - l) ovat itsellesi tärkeimmät? Merkitse kirjaimet: Tärkein: _____ Toiseksi tärkein: _____ Kolmanneksi tärkein: _____ 7 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 95. S26. Saatko tai oletko joskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa? Kyllä.......................................................................... 1 Ei .............................................................................. 2 → Siirry kysymykseen S27. Jos vastasit kyllä, millaisen kouluarvosanan (asteikko 4−10) annat työttömyyskassan palvelualttiudelle? − Rengasta yksi arvosana. 4 5 6 7 8 9 10ASEMASI TÄLLÄ HETKELLÄS27. Oletko tällä hetkellä… Rengasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa tilannettasi tällä hetkellä. Rengasta vain yksi kohta. työssä (ei työllistämistuella),..................................... 1 → Siirry kysymykseen S33. äitiyslomalla, hoitovapaalla, pitkällä sairaslomalla,... 2 → Siirry kysymykseen S33. muulla palkattomalla vapaalla, ................................. 3 → Siirry kysymykseen S33. lomautettuna osa-aikaisesti tai määräaikaisesti, ...... 4 → Siirry kysymykseen S33. opiskelemassa (ei työvoimapoliittisessa koulutuk- sessa),...................................................................... 5 → Siirry kysymykseen S58. eläkkeellä, ................................................................ 6 → Siirry kysymykseen S58. työttömänä, työssä työllistämistuella tai työvoima- poliittisessa koulutuksessa vai.................................. 7 lomautettuna toistaiseksi? ........................................ 8 Kysymyksiä työttömille, lomautetuille ja työllistetyilleS28. Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyys- S31. Oletko nyt tai oletko viimeisten viiden vuoden jaksosi on kestänyt? aikana ollut seuraavissa toimenpiteissä? Rengasta oikea numero jokaiselta riviltä. Merkitse kuukausien määrä: ______ kuukautta Olen Olen En ole parhail- ollut ollut laan a) työllistettynä työllistämistuella.... 1 2 3S29. Oletko ollut aikaisemmin viimeisten viiden vuo- b) työvoimapoliittisessa koulutuk- den aikana työtön? sessa ......................................... 1 2 3 Kyllä.......................................................................... 1 c) työharjoittelussa tai -kokeilus- En ............................................................................. 2 sa työmarkkinatuella.................. 1 2 3 d) omaehtoisessa koulutuksessa... 1 2 3S30. Millaista työttömyysturvaa tällä hetkellä saat? S32. Millaisiksi arvioit työllistymismahdollisuutesi Rengasta yksi vaihtoehto. ammattitaitoasi vastaavaan vakinaiseen työhön Ansiosidonnaista päivärahaa ................................... 1 seuraavan vuoden aikana? Soviteltua päivärahaa ............................................... 2 Hyvät ........................................................................ 1 Työmarkkinatukea .................................................... 3 Kohtalaiset................................................................ 2 En kumpaakaan edellä mainituista ........................... 4 Heikot ....................................................................... 3Järjestötutkimus 8© SAK/Tilastokeskus
 • 96. Työtä koskevia kysymyksiä Ne, joilla ei juuri tällä hetkellä ole työtä vastaavat viimeisen työsuhteen tiedoin. Jos olet yrittäjä, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin.TYÖSUHDES33. Onko joku yritys tarjonnut sinulle työtä sillä S36. Milloin nykyinen työsuhteesi alkoi? ehdolla, että se tehdään ilman verokorttia? Merkitse alkamisvuosi ja kuukausi. Rengasta oikea vaihtoehto. (Työsuhteella tarkoitetaan nykyisen työnantajan palve- luksessa tehtyä yhtäjaksoista työtä, Kyllä.......................................................................... 1 vaikka se koostuisikin useista määräaikaisista työsuh- Ei .............................................................................. 2 teista.) vuosi _________ ja kuukausi __________S34. Onko sinulle tarjotun työn ehdoksi asetettu sen suorittamista itsenäisen työnsuorittajan ase- S37. Onko työsuhteesi… massa (nk. ennakkoverolippulaisena)? kokopäiväinen (40 tuntia viikossa),........................... 1 On............................................................................. 1 kokopäiväinen (alle 40 tuntia viikossa), .................... 2 Ei .............................................................................. 2 osa-aikainen (alle 30 tuntia viikossa) vai ................. 3 muu järjestely (esim. erikseen työhön kutsuttava)? .. 4S35. Onko nykyinen työsuhteesi vakituinen vai mää- S38. Työaikamuotosi tällä hetkellä? Rengasta vain yksi räaikainen? vaihtoehto. Vakituinen (toistaiseksi voimassa oleva) .................. 1 Säännöllinen päivätyö .............................................. 1 Määräaikainen.......................................................... 2 Säännöllinen ilta-, yö- tai aamutyö............................ 2 2-vuorotyö ................................................................ 3 3-vuorotyö (myös 4- tai 5-vuorotyö).......................... 4 Jakso- tai periodityö.................................................. 5 Muu työaikamuoto .................................................... 6S39a. Teetkö etätyötä? Rengasta yksi vaihtoehto. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt. Teen parhaillaan etätyötä yli 40 % työajasta ............ 1 → Siirry kysymykseen S40. Teen parhaillaan etätyötä alle 40 % työajasta .......... 2 → Siirry kysymykseen S40. En tee etätyötä, mutta olen kokeillut aiemmin .......... 3 En tee etätyötä enkä ole kokeillut sitä aiemmin........ 4S39b. Olisitko kiinnostunut tällaisesta työskentelystä? Olisin kiinnostunut .................................................... 1 → Siirry kysymykseen S41. En ole kiinnostunut ................................................... 2 → Siirry kysymykseen S41. En osaa sanoa ......................................................... 9 → Siirry kysymykseen S41.S40. Jos teet etätyötä, niin käytätkö työssäsi tietoverkkoja (esim. sähköpostia, Internetiä)? Kyllä.......................................................................... 1 Ei .............................................................................. 2S41. Teetkö varsinaisen työsi lisäksi muuta ansiotyötä? Kyllä.......................................................................... 1 En ............................................................................. 2 → Siirry kysymykseen S43. 9 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 97. S42. Jos vastasit edelliseen "kyllä", niin minkälaista lisätyötä teet? Rengasta yksi vaihtoehto. Olen toisen työnantajan palveluksessa .................... 1 Olen saman työnantajan palveluksessa ................... 2 Olen maatalousyrittäjä.............................................. 3 Olen muu yrittäjä ...................................................... 4S43. Kuinka monta päivää olit viime vuonna työnantajan järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa? (Vastaa 0, jos et ollut lainkaan.) Olin ______ päivää vuonna 2004TYÖN LUONNES44. Käytätkö työssäsi atk-tekniikkaan perustuvia laitteita (esim. tietokoneeseen yhdistettyä kassaa, ohjelmoitavaa työstökonetta, atk-valvontalaitteita, mikrotietokonetta, tietokonepäätettä)? Kyllä.......................................................................... 1 En ............................................................................. 2S45. Arvioi, kuinka suuren osan työajastasi… Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Lähes koko Noin Noin Noin Vähem- Ei En osaa ajan 3/4 1/2 1/4 män lainkaan sanoaa) työskentelet niin suuren paineen alaise- na, että et ehdi puhua tai ajatella mitään muuta kuin työtäsi?.................................. 1 2 3 4 5 6 9b) joudut työssäsi tekemisiin muiden ih- misten kanssa (esim. työtovereiden, asiakkaiden, potilaiden, matkustajien tai oppilaiden kanssa)?................................. 1 2 3 4 5 6 9c) työskentelet yksin? .................................. 1 2 3 4 5 6 9d) joudut työssäsi toistamaan yhtä ja sa- maa työvaihetta yhä uudelleen?.............. 1 2 3 4 5 6 9VAIKUTUSMAHDOLLISUUDETS46. Kuinka paljon sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtäsi koskeviin järjestelyihin ja päätöksiin työpaikallasi? Rengasta yksi vaihtoehto. Erittäin paljon............................................................ 1 Melko paljon ............................................................. 2 Melko vähän ............................................................. 3 Ei lainkaan................................................................ 4S47. Miten paljon voit vaikuttaa seuraaviin asioihin työssäsi? Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta. Paljon Melko Jonkin Ei En osaa paljon verran lainkaan sanoaa) Siihen, millaista työtä teet......................................... 1 2 3 4 9b) Siihen, missä järjestyksessä teet työsi ..................... 1 2 3 4 9c) Työtahtiisi ................................................................. 1 2 3 4 9d) Työmenetelmiisi ....................................................... 1 2 3 4 9e) Siihen, miten työt jaetaan ihmisten kesken............... 1 2 3 4 9f) Laitehankintoihin ...................................................... 1 2 3 4 9g) Muihin investointipäätöksiin (esim. tuotannon /palvelun laajentaminen tai supistaminen)................ 1 2 3 4 9h) Työpisteen suunnitteluun.......................................... 1 2 3 4 9i) Tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja kehittämi- seen.......................................................................... 1 2 3 4 9j) Siihen, miten voit kehittää itseäsi työssäsi (esim. mahdollisuus päästä koulutukseen) ......................... 1 2 3 4 9Järjestötutkimus 10© SAK/Tilastokeskus
 • 98. S48. Onko työpaikallasi tai työalallasi sinua edustava S51. Minkä kokoisella työpaikalla työskentelet? luottamusmies tai vastaava? Rengasta vain yksi vaihtoehto. Rengasta oikea vaihtoehto. Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. teh- Kyllä on..................................................................... 1 dasta, virastoa, laitosta, myymälää, hotellia, toimis- Ei ole ........................................................................ 2 toa, liikennealuetta, rakennustyömaata jne., jossa En tiedä .................................................................... 3 työskentelet. Työpaikkasi kokoa arvioidessasi ota huomioon työpaikkasi koko henkilökunta.S49. Missä määrin liittosi jäsenet muodostavat työ- 1–5 henkilöä ............................................................. 1 paikallasi tai työalallasi yhtenäisen joukon, joka 6–9 henkilöä ............................................................. 2 on valmis tukemaan luottamusmiehiä näiden 10–19 henkilöä ......................................................... 3 hoitaessa jäsenten asioita työpaikallasi? 20–29 henkilöä ......................................................... 4 Rengasta yksi vaihtoehto. 30-99 henkilöä .......................................................... 5 Ovat hyvinkin yhtenäisiä ja toimintavalmiita ............. 1 100–199 henkilöä ..................................................... 6 Ovat vain joissakin tilanteissa yhtenäisiä ja toimin- 200-499 henkilöä ...................................................... 7 tavalmiita, mutta eivät aina ....................................... 2 Yli 500 henkilöä ........................................................ 8 Eivät ole yhtenäisiä tai toimintavalmiita .................... 3 En osaa sanoa ......................................................... 9 S52. Miten kiinnostunut olet sen yrityksen, kunnan,TYÖNANTAJA viraston tai laitoksen asioista, jonka palveluk- sessa olet?S50. Mikä on työnantajasi? Rengasta oikea vaihtoehto. (esim. tuottavuus, kannattavuus, tilinpäätökset, Kunta tai kuntayhtymä .............................................. 1 suunnitelmat) Rengasta yksi vaihtoehto. Valtion virasto tai laitos............................................. 2 Erittäin kiinnostunut .................................................. 1 Valtion tai kunnan liikelaitos ..................................... 3 Melko kiinnostunut.................................................... 2 Teollisuuden, perustuotannon tai rakennusalan Jonkin verran kiinnostunut........................................ 3 yritys ......................................................................... 4 En lainkaan kiinnostunut........................................... 4 Palvelualan yritys (kauppa, kuljetus, ravitsemus, myös posti, VR) ........................................................ 5 En osaa sanoa.......................................................... 9 Säätiö, yhdistys jne. (esim. valtionapulaitokset) ....... 6 Työvoimaa vuokraava yritys .................................... 7 Työllistän itse itseni (ennakkoverolippu) ................... 8 Muu työnantaja......................................................... 9S53. Oheisena on työpaikkasi johtoa (ei lähin esimies, jos muuta johtoa on) koskevia väitteitä. Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta. Paljon Melko Jonkin Ei En osaa Työpaikkasi johto… paljon verran lainkaan sanoaa) arvostaa työntekijöitä ja osoittaa henkilökohtaista huomiota................................................................... 1 2 3 4 9b) luottaa alaisiinsa....................................................... 1 2 3 4 9c) huolehtii, että kullakin työntekijällä on hyvät kehit- tymismahdollisuudet ................................................. 1 2 3 4 9d) pitää koulutus- ja henkilöstösuunnittelua tärkeänä ... 1 2 3 4 9e) pitää työpaikan viihtyvyyttä tärkeänä ........................ 1 2 3 4 9f) asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle ................ 1 2 3 4 9 11 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 99. ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄS54. Mitä asioita tavoittelet eniten työssäsi? Valitse vain kaksi tärkeimpänä pitämääsi asiaa. 1 Hyvä palkka- ja ansiotaso 2 Työpaikan pysyvyys ja varmuus 3 Työn helppous ja yksinkertaisuus 4 Työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus 5 Mahdollisuudet edetä työssä ja uralla 6 Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyään 7 Työn hyödyllisyys yhteiskunnalle 8 Hyvät työtoverit ja suhteet työpaikalla 9 Muuta Merkitse tärkein ja toiseksi tärkein asia: Tärkein: _____ Toiseksi tärkein: _____S55. Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasi työmarkkinoilla? Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta. Täysin Jokseen- Vaikea Jokseen- Täysin eri samaa kin samaa sanoa kin eri mieltä mieltä mieltä mieltäa) Pelkään jääväni työttömäksi..................................... 1 2 3 4 5b) Pelkään, että en ole tarpeeksi kyvykäs tulevaisuu- den työmarkkinoille .................................................. 1 2 3 4 5c) En ole huolissani tulevaisuudestani työmarkkinoilla. 1 2 3 4 5d) Pelkään terveyteni heikkenemistä ja etten siitä johtuen pärjää nykyisessä työssäni.......................... 1 2 3 4 5e) Voisin hyvinkin ajatella toista koulutusta itselleni ..... 1 2 3 4 5f) Koen tarvitsevani lisäkoulutusta nykyisessä työs- säni .......................................................................... 1 2 3 4 5g) Voisin hyvinkin ajatella omaa yritystä....................... 1 2 3 4 5h) Voisin hyvinkin ajatella lopettavani työnteon ........... 1 2 3 4 5S56. Miten arvioit taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikuttavan työhösi ja asemaasi lähivuosien aikana? Rengasta jokaisesta kohdasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa käsitystäsi. Myöntei- Kieltei- En osaa sesti sesti sanoaa) Työllisyyteeni............................................................ 1 2 9b) Ansiotasooni............................................................. 1 2 9c) Sosiaaliturvaani........................................................ 1 2 9d) Asemaani kuluttajana............................................... 1 2 9e) Mahdollisuuksiini vaikuttaa asioihin.......................... 1 2 9S57. Mitä mieltä olet yritysten tuottaman taloudellisen voiton jaosta? Rengasta yksi vaihtoehto, joka lähinnä vastaa mielipidettäsi. Voitto on omistajille kuuluva palkinto yrittäjyydestä, eikä siihen tule työntekijöiden koskea....................... 1 Osa yrityksen taloudellisesta voitosta tulisi jakaa myös työntekijöille .................................................... 2 Yrityksen voitto tulisi jakaa puoliksi omistajien ja työntekijöiden kesken ............................................... 3 Pääosa voitosta kuuluu työntekijälle......................... 4 En osaa sanoa ......................................................... 9Järjestötutkimus 12© SAK/Tilastokeskus
 • 100. Vapaa-aika ja perheS58. Oletko naimisissa tai avoliitossa? S64. Miten asut? Rengasta oikea vaihtoehto. Kyllä.......................................................................... 1 Vanhempien tai sukulaisten luona ............................ 1 En ............................................................................. 2 Päävuokralaisena työ- ja virkasuhdeasunnossa....... 2Jos vastasit 2 (en), siirry kysymykseen S61. Päävuokralaisena muussa vuokra-asunnossa ......... 3 Alivuokralaisena ....................................................... 4S59. Onko puolisosi… Sinun, puolisosi tai yhteisesti omistamassanne Rengasta oikea vaihtoehto. asunnossa ................................................................ 5 Ei vakituista asuntoa................................................. 6 palkkatyössä,............................................................ 1 Asumisoikeusasunto................................................. 7 yrittäjä,...................................................................... 2 Osaomistusasunto.................................................... 8 työtön tai lomautettu, ................................................ 3 Muu asumismuoto .................................................... 9 opiskelija vai ............................................................. 4 kotona (esim. hoitovapaalla, kotiäiti tai -isä, pitkällä sairaslomalla, eläkeläinen tms.)? ............................. 5S60. Mikä on puolisosi ammatillinen keskusjärjestö? S65. Oletko sinä tai perheesi joutunut rahoittamaan Rengasta oikea vaihtoehto. elämistä joillakin seuraavista tavoista viimeksi SAK .......................................................................... 1 kuluneen 12 kk:n aikana? STTK ........................................................................ 2 Rengasta yksi tai useampi vaihtoehto. AKAVA ..................................................................... 3 Ottanut lisälainaa...................................................... 1 Puolisoni on ammatillisesti järjestäytynyt, en tiedä Myynyt omaisuutta.................................................... 2 keskusjärjestöä......................................................... 4 Saanut toimeentulotukea.......................................... 3 Puolisoni ei ole ammatillisesti järjestäytynyt ............. 5 Saanut yleistä asumistukea...................................... 4 En tiedä .................................................................... 9 Saanut muuta rahallista apua, jota ei tarvitse maksaa takaisin........................................................ 5 Käyttänyt säästöjä .................................................... 6S61. Onko sinulla kotona asuvia lapsia? Rengasta Saanut lykkäystä lainojen maksuun tai pidennystä oikea numero kummastakin kohdasta. laina-aikoihin ............................................................ 7 On Ei Joutunut huomattavasti karsimaan menoja .............. 8a) 1 2 Tehnyt lisätyötä ........................................................ 9 0–17-vuotiaita.......................................b) 18-vuotiaita tai yli.................................. 1 2 S66. Mihin luokkaan katsot ensisijaisesti kuuluvasi? Rengasta lähinnä oikea vaihtoehto.S62. Kuinka suuret ovat bruttoansiosi keskimäärin Työväenluokkaan ..................................................... 1 kuukaudessa? (ansiosi kuukaudessa ennen vero- Keskiluokkaan .......................................................... 2 ym. vähennyksiä) Yläluokkaan.............................................................. 3 En mihinkään luokkaan ............................................ 4 Merkitse euromäärä: _________ euroa/kk En osaa sanoa.......................................................... 9S63. Kuinka paljon sinulla tai yhdessä puolisosi S67. Oletko syntyperäinen Suomen kansalainen? kanssa on yhteensä erilaisia lainoja tai velkoja? Kyllä.......................................................................... 1 Merkitse euromäärä: _________ euroa En ............................................................................. 2 S68. Onko äidinkielesi…? suomi........................................................................ 1 ruotsi......................................................................... 2 jokin muu .................................................................. 3 13 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 101. S69. Eri asiat ovat tärkeitä eri ihmisille. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinun elämässäsi? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Erittäin Melko Ei kovin Ei lainkaan En osaa tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä sanoaa) Jokin harrastus vapaa-aikana (esim. urheilu, vide- ot, kesämökki, kalastus, lukeminen, ystävien kans- sa seurustelu, opiskelu)............................................ 1 2 3 4 9b) Vapaa-aika kodin ulkopuolella yleensä .................... 1 2 3 4 9c) Kotielämä ................................................................. 1 2 3 4 9d) Työ ........................................................................... 1 2 3 4 9 KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI! Jos olet luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:Järjestötutkimus 14© SAK/Tilastokeskus
 • 102. Seuraava jakso koskee luottamushenkilöasioita. Näihin kysymyksiin vastaavat vain luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.AMMATTIYHDISTYSORGANISAATIOM1. Oletko kysynyt menettelytapa- tai tulkintaohjeita liitostasi (tai sen mahdollisesta aluetoimistosta) vuoden aikana? Rengasta oikea vaihtoehto. Kyllä.......................................................................... 1 En ............................................................................. 2 → Siirry kysymykseen M3.M2. Kuinka usein? Rengasta oikea vaihtoehto. M3. Jos olet ollut yhteydessä liittoosi edunvalvonta- asioissa, onko liitolta saamasi apu tyydyttänyt Jokseenkin päivittäin ................................................ 1 sinua? Rengasta yksi vaihtoehto. Muutaman kerran viikossa........................................ 2 Muutaman kerran kuukaudessa ............................... 3 Erittäin hyvin ............................................................. 1 Noin kerran kuukaudessa......................................... 4 Melko hyvin............................................................... 2 Muutaman kerran vuodessa ..................................... 5 Melko huonosti ......................................................... 3 Vielä harvemmin....................................................... 6 Erittäin huonosti........................................................ 4M4. Mistä odotat saavasi apua edunvalvonnan ongelmatilanteissa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Tärkeä Vähemmän En osaa tärkeä sanoaa) Liitto tai sen aluetoimisto .......................................... 1 2 9b) Saman työnantajayhteisön muut SAK:laiset luot- tamushenkilöt ........................................................... 1 2 9c) Muiden henkilöstöryhmien luottamushenkilöt ........... 1 2 9d) Ammattiosaston toimikunnan, alaosaston, työhuo- nekunnan, edunvalvontaryhmän, työpaikka- toimikunnan tms. jäsen............................................. 1 2 9e) Työtoverit.................................................................. 1 2 9f) Muu .......................................................................... 1 2 9M5. Mitkä kaksi kohtaa edellä luetelluista (a - f) nimeäisit olennaisimmiksi? Merkitse kirjaimet: Tärkein: _____ Toiseksi tärkein: _____M6. Onko työpaikallasi työpaikkakohtainen ammattiosasto, työhuonekunta, työpaikkajärjestö, edunvalvontaryhmä tai vastaava ? Rengasta oikea vaihtoehto. Kyllä, toimiva ............................................................ 1 Kyllä, mutta ei kovinkaan toimiva ............................. 2 Ei .............................................................................. 3M7. Tekevätkö työntekijät sinulle sellaisia aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, jotka edelleen johtavat esityksiin työnantajalle? Rengasta yksi vaihtoehto. Aktiivisesti................................................................. 1 Ei kovinkaan aktiivisesti............................................ 2 Ei lainkaan................................................................ 3 15 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 103. M8. Vietkö neuvotteluissa esille nousevia asioita työntekijöiden yhteiseen pohdintaan? Rengasta yksi vaihtoehto. Aina .......................................................................... 1 Satunnaisesti............................................................ 2 En juuri lainkaan....................................................... 3M9. Onko järjestäytyminen ammattiyhdistysliikkeeseen työpaikallasi nousussa, ennallaan vai laskussa? Rengasta yksi vaihtoehto. Nousussa ................................................................. 1 Ennallaan ................................................................. 2 Laskussa .................................................................. 3 En osaa sanoa ......................................................... 9 Luottamushenkilö ja työnantaja sekä muut henkilöstöryhmätM10. Onko työpaikallasi tehty viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana organisaatiomuutoksia (esim. yrityksen pilkkomista, töiden siirtämistä muihin yksiköihin), jotka ovat vaikuttaneet toiminta-alueeseesi luottamusmie- henä tai työsuojeluvaltuutettuna ja edustamiesi työntekijöiden määrään? Ei .............................................................................. 1 Kyllä, toimintaa supistavasti ..................................... 2 Kyllä, toimintaa laajentavasti .................................... 3M11. Millaiset ovat neuvottelusuhteet työnantajan edustajiin työpaikallasi? (Pienissä yksiköissä ei ole useita tasoja; vastaa siis työpaikkasi organisaation mukaisesti ja jätä tarvittaessa rivejä tyhjäksi) Erittäin Melko Vaikea Melko Erittäin hyvät hyvät sanoa huonot huonota) Ylin johto .................................................................. 1 2 3 4 5b) Keskijohto................................................................. 1 2 3 4 5c) Työnjohto ................................................................. 1 2 3 4 5M12. Kuinka usein olet neuvotteluyhteydessä työnantajan edustajaan? Rengasta oikea vaihtoehto. Jokseenkin päivittäin ................................................ 1 Muutaman kerran viikossa........................................ 2 Muutaman kerran kuukaudessa ............................... 3 Noin kerran kuukaudessa......................................... 4 Muutaman kerran vuodessa ..................................... 5 Vielä harvemmin....................................................... 6M13. Onko työpaikallasi esiintynyt alla lueteltuja asioita? Kenen aloitteesta niitä on noussut esiin? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Ei ole ollut Kyllä, työn- työn- tekijöiden antajan aloite aloitea) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaikamuu- tokset, työtehtävien laajennukset jne.)...................... 1 2 3b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen mukaista sopimista ................................................... 1 2 3c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimista .................................................................. 1 2 3d) Työpaikka-/ yrityskohtaisia työehtosopimuksia......... 1 2 3e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3Järjestötutkimus 16© SAK/Tilastokeskus
 • 104. M14. Jos neuvotteluja on ollut, onko asiaa koskeva tiedonsaanti työnantajalta ollut riittävää ennen neuvotteluja? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Täysin Melko Vaikea Niukkaa Ei lainkaan riittävä riittävä sanoaa) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaika- muutokset, työtehtävien laajennukset jne.)............... 1 2 3 4 5b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen mukaista sopimista ................................................... 1 2 3 4 5c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimista .................................................................. 1 2 3 4 5d) Työpaikka-/yrityskohtaisia työehtosopimuksia.......... 1 2 3 4 5e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3 4 5f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3 4 5M15. Onko paikallisissa neuvotteluissa työntekijäosapuoli kokemustesi mukaan ollut tasavertaisessa asemassa työnantajan edustajan kanssa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Täysin Melko Vaikea Eriarvoinen Alistettu tasavert. tasavert. sanoa saneluuna) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaika- muutokset, työtehtävien laajennukset jne.)............... 1 2 3 4 5b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen mukaista sopimista ................................................... 1 2 3 4 5c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimista .................................................................. 1 2 3 4 5d) Työpaikka-/ yrityskohtaisia työehtosopimuksia......... 1 2 3 4 5e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3 4 5f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3 4 5M16. Tähän vastaavat vain ne, joiden työpaikalla on useampia henkilöstöryhmiä. Millaista on kokemuksesi mukaan yhteistyö muiden henkilöstöryhmien kanssa työpaikallasi? Yhteistoi- Yhteistoiminta on mintaa ei ole avointa ja asiallista melko eriseu- luottamuk- huonoa raista ja sellista kyräilevääa) STTK:n liittoihin järjestäytyneet ................................ 1 2 3 4 5b) Akavan liittoihin järjestäytyneet ............................... 1 2 3 4 5c) Muihin SAK:n liittoihin järjestäytyneet....................... 1 2 3 4 5M17. Onko työpaikallasi hallintoedustuslain tarkoittama henkilöstön edustus johtoryhmässä, hallituksessa tai vastaavassa? Rengasta oikea vaihtoehto. Kyllä.......................................................................... 1 Ei .............................................................................. 2M18. Jos henkilöstö on edustettuna, onko se muuttanut asioiden tilaa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Parantunut Ennallaan Huonontu- nuta) Tiedonkulku henkilöstölle yrityksen asioista ............. 1 2 3b) Henkilöstön näkökohtien esilletulo asioista päätet- täessä....................................................................... 1 2 3c) Henkilöstön neuvotteluasema .................................. 1 2 3d) Yritysjohdon ja henkilöstön väliset suhteet ............... 1 2 3e) Henkilöstön keskinäinen yhteistyö............................ 1 2 3 17 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 105. Luottamushenkilön toimintaM19. Töiden sujuvuuteen, töiden järjestelyyn, työaikaan ja uusiin koneisiin sekä laitteisiin liittyvät muutokset ovat työpaikkojen arkipäivää. Kuinka usein olet näistä johtuvissa neuvotteluissa? Rengasta oikea vaihtoehto. Viikoittain .................................................................. 1 Kuukausittain............................................................ 2 Joitakin kertoja vuodessa ........................................ 3 Harvemmin ............................................................... 4M20. Oletko ollut edellä mainituissa asioissa yhteydessä liittoosi? Rengasta oikea vaihtoehto. Usein ........................................................................ 1 Harvoin ..................................................................... 2 En koskaan............................................................... 3M21. Kun mietit toimintaasi viimeisimmissä neuvottelutilanteissa, riittivätkö… Hyvin Melko Vaikea Melko huo- Erittäin hyvin sanoa nosti huonostia) lakien ja sopimusten tuntemuksesi? ......................... 1 2 3 4 5b) tietosi neuvottelun kohteena olleesta asiasta? ......... 1 2 3 4 5c) tuki työtovereiltasi? ................................................... 1 2 3 4 5d) yhteydenpitosi työtovereihin, joita asia koskee?....... 1 2 3 4 5e) neuvottelukykysi (neuvotteluosaamisesi ja - käytöksesi)? ............................................................. 1 2 3 4 5M22. Onko työpaikallasi… Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Kyllä Ei En osaa sanoaa) tehty työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi?.. 1 2 9b) ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma? ............. 1 2 9c) työterveyshuollon toimintasuunnitelma?................... 1 2 9d) työterveyshuollon työpaikkaselvitys?........................ 1 2 9e) tasa-arvosuunnitelma? ............................................. 1 2 9f) päihdeohjelma? ........................................................ 1 2 9g) henkilöstö- ja koulutussuunnitelma?......................... 1 2 9M23. Onko sinulla sähköpostiosoite… Rengasta kummastakin kohdasta yksi numero. On Eia) työpaikalla? .............................................................. 1 2b) kotona?..................................................................... 1 2 Luottamushenkilöksi valikoituminen, jaksaminenM24. Miten tulit valituksi luottamustehtävääsi / asetuit ehdolle? Rengasta yksi, ensisijainen vaihtoehto. Liiton toimitsijan pyynnöstä....................................... 1 Pääluottamusmiehen pyynnöstä .............................. 2 Edellisen luottamusmiehen pyynnöstä ..................... 3 Työtovereiden pyynnöstä ......................................... 4 Ammattiosaston aloitteesta ...................................... 5 Poliittisen ryhmän aloitteesta.................................... 6 Työnantajan aloitteesta ............................................ 7 Omasta aloitteestani................................................. 8Järjestötutkimus 18© SAK/Tilastokeskus
 • 106. M25. Miten arvioit halukkuuttasi jatkaa luottamushenkilötehtävässä? Rengasta yksi vaihtoehto. Olen halukas jatkamaan tehtävässäni ...................... 1 Harkitsen luopumista tehtävästäni............................ 2 Jätän varmasti tehtäväni toimikauden päätyttyä....... 3M26. Alla on lueteltu joukko asioita, jotka voivat olla luottamusmies- tai työsuojeluvaltuutetun tehtävän huonoja puolia. Miten koet eri asioiden rasittavuuden? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Ei esiinty- On esiintynyt, nyt olen en ole En osaa kokenut kokenut sanoa rasitta- rasittavak- vaksi sia) Työnantajan kielteinen suhtautuminen..................... 0 1 2 9b) Työntekijöiden välinpitämättömyys edunvalvon- nassa ....................................................................... 0 1 2 9c) Työntekijöiden ylimitoitetut odotukset ...................... 0 1 2 9d) Epämääräinen toimenkuva ...................................... 0 1 2 9e) Yksinäisyys vaikeissa tilanteissa.............................. 0 1 2 9f) Raskas tehtävä yhä kiireisemmäksi käyvän oman työn ohella .............................................................. 0 1 2 9g) Liiton odotukset........................................................ 0 1 2 9h) Heikentynyt ansiotaso.............................................. 0 1 2 9i) Vapaa-ajan käyttö ay-tehtäviin................................. 0 1 2 9M27. Minkä edellä olevista kohdista (a - i) koet itsellesi rasittavimmaksi? Merkitse kirjain: _____M28. Mikä on ollut parasta luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna olemisessa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. Koen Koen En osaa Koen Koen erittäin melko sanoa melko erittäin tärkeäksi tärkeäksi merkityk- merkityk- settömäksi settömäksia) Irtisanomissuoja ....................................................... 1 2 9 4 5b) Palkkaus................................................................... 1 2 9 4 5c) Työtovereiden tunnustus ja tuki................................ 1 2 9 4 5d) Yrityksen muiden luottamusmiesten tuki .................. 1 2 9 4 5e) Saa asioita eteenpäin ............................................... 1 2 9 4 5f) Työnantajan kannustus ............................................ 1 2 9 4 5g) Liiton tuki .................................................................. 1 2 9 4 5h) Mahdollisuus kehittyä ja saada kontakteja ............... 1 2 9 4 5i) Näköalapaikka työelämään ja yhteiskuntaan............ 1 2 9 4 5M29. Minkä edellä olevista kohdista (a - i) koet itsellesi tärkeimmäksi? Merkitse kirjain: _____Jos olet työsuojeluvaltuutettu, siirry kysymykseen M34. 19 Järjestötutkimus © SAK/Tilastokeskus
 • 107. Vain luottamusmiehet vastaavat:M30. Onko ammattiosastossasi organisoitu luottamusmiesten keskinäistä yhteistyötä? On Eia) Säännöllisiä luottamusmieskokouksia ...................... 1 2b) Luottamusmiesten (tai luottamusmiehen) ja toimi- kunnan yhteispalavereita.......................................... 1 2c) Teema- ja tilannekohtaisia kokouksia edunvalvon- ta-asioista ................................................................. 1 2M31. Onko työpaikkasi tai työnantajayhteisösi eri M32. Mikä on kokemuksesi mukaan luottamusmiehen toimipisteiden luottamusmiehillä keskinäistä yh- pääasiallisin tehtäväkenttä palkka- ja työehtoasi- teydenpitoa? Rengasta oikea vaihtoehto. oissa nykyisin? Rengasta yksi vaihtoehto. Kyllä, säännönmukaisesti ......................................... 1 Pelkkä liittotasolla tehdyn työehtosopimuksen Kyllä, satunnaisesti................................................... 2 noudattamisen valvonta............................................ 1 Ei .............................................................................. 3 Pääasiallisesti sopimusten valvontatehtävä, mutta Ei ole muita toimipisteitä tai luottamusmiehiä ........... 4 hieman myös palkkoihin ja työehtoihin kohdistuva työpaikkakohtainen vaikuttaminen............................ 2 Valvontatehtävän ohella myös melko voimakas ja itsenäinen vaikuttaminen palkka- ja työehtoasiois- sa, myös joukkotoiminnan avulla .............................. 3M33. Mikä seuraavista tehtäväalueista on työllistänyt sinua eniten luottamusmiestoimessa viimeisen vuoden aikana? Rengasta vain yksi numero. Palkka- ja työehtoneuvottelut työpaikallani............... 1 Töiden ja toimintojen kehittäminen työpaikallani ...... 2 Yksittäisen työntekijän ongelmatilanteiden selvit- täminen..................................................................... 3 Perehtyminen lakeihin ja sopimuksiin....................... 4Vain työsuojeluvaltuutetut vastaavat:M34. Onko ammattiosastossasi organisoitu työsuojeluvaltuutettujen keskinäistä yhteistyötä? On Eia) Säännöllisiä työsuojeluvaltuutettujen kokouksia....... 1 2b) Työsuojeluvaltuutettujen (tai työsuojeluvaltuutetun) ja toimikunnan yhteispalavereita .............................. 1 2c) Teema- ja tilannekohtaisia kokouksia edunvalvon- ta-asioista ................................................................. 1 2M35. Onko työpaikkasi tai työnantajayhteisösi eri M36. Mikä työsuojeluvaltuutetun tehtäväalueista on toimipisteiden työsuojeluvaltuutetuilla tai - työllistänyt sinua eniten? asiamiehillä keskinäistä yhteydenpitoa? Rengasta vain yksi numero. Rengasta oikea vaihtoehto. Käytännön työsuojeluvalvontatoimet työpaikallani.... 1 Kyllä, säännönmukaisesti ......................................... 1 Töiden ja toimintojen kehittäminen työpaikallani ...... 2 Kyllä, satunnaisesti................................................... 2 Yksittäisen työntekijän ongelmatilanteiden selvit- Ei .............................................................................. 3 täminen..................................................................... 3 Ei ole muita toimipisteitä tai työsuojeluvaltuutettuja.. 4 Perehtyminen lakeihin ja sopimuksiin....................... 4 KIITOS VIELÄ KERRAN VAIVANNÄÖSTÄSI!Järjestötutkimus 20© SAK/Tilastokeskus

×