Nota Produksi multimedia animasi

6,794 views

Published on

nota produksi multimedia animasi

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,564
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota Produksi multimedia animasi

 1. 1. PRODUKSIMULTIMEDIAELEMENMULTIMEDIAANIMASIDisediakan Oleh : Siti Faizah Binti Kertau Kintus(D20102039848)
 2. 2. Definisi Animasi :
 3. 3. Definisi Animasi : Animasi (animation) berasal dari perkataanlatin yang membawa erti „dihidupkan‟. Menurut kamus Dewan Bahasa danPustaka, animasi merujuk kepada satuperbuatan atau proses menjadikan sesuatuagar kelihatan hidup. Animasi didefinisikan sebagai satu prosesmenghidupkan atau memberikan gambaranbergerak kepada sesuatu yang statik agarkelihatan hidup dan dinamik.
 4. 4. Tujuan Animasi :
 5. 5. Tujuan Animasi : Animasi secara ringkasnya merujuk kepada prosesmenambahkan pergerakan kepada imej statik denganmenggunakan pelbagai kaedah. Terdapat pelbagai keadaan di mana animasidiperlukan penggunaannya di dalam sesebuahhalaman web, antaranya ialah bagimenceriakan sesuatu halaman web, menerangkansesuatu konsep dengan lebih jelas dan menjimatkanruang storan di dalam sesuatu komputer pelayan(server) bila menggunakan animasi berbandingdengan video bagi menunjukkan peristiwa yangsebenar. Animasi juga digunakan bertujuan untukmenerangkan sesuatu konsep yang tidak dapatditerangkan menggunakan media-media yang lain.
 6. 6. Animasi GIF (AnimatedGIF) :
 7. 7. Animasi GIF (Animated GIF) : Merupakan teknologi animasi yang terawal dan agakmudah untuk dihasilkan. Animasi gif sebenarnya merujuk kepada siri imej-imej statikberformatkan gif dan ianya disusun berturutan denganmenggunakan perisian-perisian animasi gif. Animasi gif ini amat popular digunakan terutamanya bagitujuan penghasilan papan pengiklanan menerusi halamanweb atau lebih popular dikenali sebagai “banner”. Kelebihan animasi jenis gif ialah ianya boleh dimainkan dimana-mana komputer yang menggunakan pelayar webtanpa memerlukan perisian tambahan atau plug-in.Kelemahannya ialah ianya tidak boleh diintegrasikandengan audio serta tidak mampu berinteraksi denganpengguna.
 8. 8. Shockwave (Flash danDirector) :
 9. 9. Shockwave (Flash danDirector) : Shockwave merupakan suatu piawaian yang amatpopular dan mendapat sambutan ramai bagitujuan persembahan multimedia menerusiinternet. Ia bukan sahaja mampu memaparkananimasi malah juga berupaya menghasilkaninterktiviti peringkat tinggi. Teknologi Shockwave ini dipelopori oleh syraikatgergasi dalam bidang multimedia iaitu MacromediInc. Terdapat pelbagai jenis Shockwave yang adaantaranya Shockwave Director, Flash, Authorwaredan juga Freehand.
 10. 10. Teknik-Teknik Animasi :
 11. 11. Teknik-Teknik Animasi :1. Animasi Tradisional Sebelum berkembangnya teknologi animasiberkomputer, semua animasi tradisi dilakukanmenggunakan tangan. Bagi menghasilkan animasi yang memakan masa 2 minitcontohnya memerlukan seseorang melukis sekitar 2400helaian imej. Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan bagimembantu di dalam proses penghasilan animasi secaratradisional antaranya:(i) Keyframes(ii) Animasi Sel(iii) Page Flipping
 12. 12. Cont…2. Animasi Berkomputer Animasi berkomputer merujuk kepada animasi yangdibentuk dan dihasilkan dengan menggunakanteknologi komputer dan elektronik. Terdapat pelbagai kaedah di dalam penghasilananimasi berkomputer, iaitu daripada animasi mudahsekadar pergerakan objek secara linear merentasiskrin sehinggalah kepada animasi 3 dimensi yangmengkagumkan. Beberapa istilah dan proses yang sering terlibat didalam penghasilan sesebuah animasi berkomputeriaitu :(i) Tweening(ii) Keyframe
 13. 13. Kategori-kategori AnimasiBerkomputer :
 14. 14. Kategori-kategori AnimasiBerkomputer:1. Animasi 2 Dimensi Animasi dua dimensi juga kadangkala dikenalisebagai animasi linear. Ia merujuk kepadapergerakan objek yang mudah merentasi skrinsesebuah skrin paparan. Beberapa kaedah yang digunakan bagimembangunkan animasi dua dimensi. Antaranya :# Animasi Laluan (Path Animation)# Animasi Sel (Cel Animation)# Animasi Skrin atau Transaksi Objek# Animasi Fon dan Ikon
 15. 15. Cont…2. Animasi 3 Dimensi Merujuk kepada animasi yang mengandungi objektiga dimensi yang biasanya terbentuk menerusipemodelan atau formula matematik Setiap objekmampu dipapar serta dipertontonkan dari pelbagaisudut pandangan, memberikan ilusi seolah-olah ianyaobjek sebenar yang berdimensi. Terdapat beberapa kaedah pembangunan animasitiga dimensi. Antaranya :# Penghasilan Papan Cerita (Storyboarding)# Pemodelan (Modelling) dan Pencahayaan(Lightning)# Pemetaan (Mapping)# Rendering dan Animasi
 16. 16. Kesan Khas Animasi :
 17. 17. Kesan Khas Animasi : Selain daripada animasi 2D dan 3D, terdapatjuga beberapa jenis animasi lain yang ada danantara yang paling utama ialah kesan khasanimasi. Beberapa kesan khas animasi yang utamaialah :(i) Morphing(ii) Warping(iii) Virtual Reality
 18. 18. Format Fail Animasi :
 19. 19. Format Fail Animasi : Format fail animasi yang paling popularantaranya ialah format daripada AutoDesk 3DStudio dan Animator (.FLI, .FLC) Macromedia Director (.DIR). Animasi juga sering disimpan sebagai videoklip yang mempunyai format fail Quick Time(mov) atau Video for Windows (avi).
 20. 20. Perisian-perisianAnimasi :
 21. 21. Perisian-perisian Animasi :1. Perisian Animasi 2D : Perisian animasi dua dimensi menambahkanpergerakan dan juga pergerakan pada imej yangstatik. Perisian ini sama ada menggunakan imej vektor ataubitmap sebagai objek, pergerakan atau animasi akandicapai melalui siri frame-frame yang tersusun. Biasanya animasi 2D yang dihasilkan menggunakanperisian bahasa gubahan yang sememangnya telahsedia menyediakan kemudahan-kemudahan bagitujuan tersebut. Contohnya perisian Macromedia 5.0 meyediakan 5pilihan bagi menghasilkan pelbagai bentuk animasilaluan (path animation) yang dikehendaki.
 22. 22. Cont…2. Perisian Animasi 3D : Perisian animasi 3D membolehkan penghasilanobjek 3D dengan animasi yang bersesuaiandibangunkan. Pada peringkat asas, perisian animasi 3D yangmudah, murah dan senang digunakan antaranyaialah Asymmetrix 3DFX, Ulead Cool 3D, CrystalFlying Fonts Pro dan Ray Dream 3D. Di peringkat pertengahan, perisian sepertiSpecular Infini D, Visual Reality, Ray DreamStudio dan Macromedia Extreme 3D merupakanantara pilihan yang bijak.
 23. 23. Perkakasan Bagi PenghasilanAnimasi :
 24. 24. Perkakasan Bagi PenghasilanAnimasi: Animasi berkomputer boleh dihasilkan denganmenggunakan mana-mana sistem komputer multimediamasa kini. Sistem Komputer dengan keupayaan pemprosessetinggi 600 Mhz, ingatan utama (RAM) 64 MB danruang storan 4.3 GB mampu menghasilkan animasi-animasi yang berkualiti tinggi bagi tujuan pembangunanaplikasi multimedia. Namun demikian, bagi penghasilan animasi-animasiyang lebih kompleks serta canggih sepertimana yangsering kita lihat melalui televisyen dan media-mediaelektronik yang lain, sistem komputer dari kategoristesyenkerja (workstation), Silicon Graphics, Windows
 25. 25. TAMATDisediakan Oleh : Siti Faizah Binti Kertau Kintus(D20102039848)

×