Rekabentuk grafik

6,429 views

Published on

 • Be the first to comment

Rekabentuk grafik

 1. 1. PENGENALANKEPADAREKABENTUKGRAFIK“Elemen Rekabentuk”
 2. 2. ASASGRAFIKKOMPOSISIELEMENREKA SENIVISUALPRINSIPREKAANSENIVISUAL
 3. 3. ASAS GRAFIKPENDAHULUANSUMBANGAN GRAFIKDALAM KEHIDUPAN
 4. 4. PENDAHULUAN Rekaan grafik banyak dimanfaatkan sebagai mediautama dalam penyaluran sesuatu mesej. Ia seringdigunakan dalam sesuatu paparan atau persembahanreka bentuk komunikasi visual sama ada dalam bentukbercetak, persembahan elektronik mahupun digital. Grafik mungkin memberi maksud seperti berikut ?1. Bahan yang mampu menghubungkan fakta dan ideadengan jelas melalui kombinasilukisan, lakaran, contengan, perkataan, simbol dangambar.2. Gambaran bukan fotografi, dua dimensi yang digubahdan dicipta khusus untuk menyampaikan mesej, faktaatau pandangan kepada para pelajar atau kumpulansasaran tertentu.
 5. 5. SUMBANGAN GRAFIK DALAMKEHIDUPAN1. Lebih menarik – dapat merangsang minat dan perhatian terhadapsesuatu aspek2. Mesej dapat disampaikan dengan lebih cepat, jelas dan ringkas spt.“Mudah Terbakar”, “Merbahaya”, “Jimatkan Air”dan lain-lain.3. Membantu meningkatkan daya ingatan – teks dan gambar bolehmembantu mengingat dengan lebih baik berbanding dengan tekssahaja.4. Maklumat dapat disampaikan secara tersusun dan mengikut urutanyang telah ditetapkan oleh penyampai.5. Dapat mewakili fakta-fakta dan idea dalam bentuk yang padat danringkas. Contoh: penggunaan grafik dalam poster, carta dan graf tidakmemerlukan maklumat lisan yang banyak untuk memberi kefahamankepada pelajar.6. Melahirkan manusia yang lebih kreatif dan inovatif.
 6. 6. KOMPOSISIPRINSIP KOMPOSISIKOMPOSISI DALAM REKAAN GRAFIK
 7. 7. Komposisi1. Susunan atau satu organisasi elemen rekaan SeniVisual seperti garisan, rupa,dan warna, denganmengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan sepertiimbangan untuk menghasilkan karya grafik yangmenarik.2. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemendan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatukandungan dan konteks rekaan grafik itu dapatdinyatakan dengan jelas ;sebagai satu komunikasivisual.3. Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semuaelemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.
 8. 8. Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukanrupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruangpaparan kerja grafik. Ruang grafik mungkin dalam bulatan empat segi,dan diorientasikan secara menegak atau melintang.
 9. 9. PRINSIP KOMPOSISI. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titiktumpuan (focal point) perlu dinyatakan. Elakkanmembuat titik tumpuan ditengah-tengah: alihkansedikit ke tepi ruang paparan kerja. Elakkan membuat gubahan yang membawatumpuan kesetiap penjuru ruang paparan kerja
 10. 10.  Elakkan membuat komposisi 2 subjek yang diletaksecarabertentangan dan meninggalkan ruang kososngdi tengah-tengahnya. Pemberatan ruang positif di bahagian bawah paparankerja menghasilkan prinsip imbangan, manakalasebaliknya akan menimbulkan kesan “levity’ danweightlessness’.
 11. 11.  Elakkan membahagikan medan grafik kepada duabahagian yang sama (imbangan simetri) kerana iamembuat komposisi tidak dramatik atau menarik.
 12. 12. ELEMEN REKA SENI VISUAL Rekaan grafik dihasilkan melalui pengolahanelemen dan prinsip rekaan Seni Visual. Elemen-eleman ini terbahagi kepada enam (6) jenis iaitu:
 13. 13. 1. GARISAN (Latihan kepada pelajar melukis elemen-elementersebut dalam ruangan yang disediakan sebagaiaktiviti pengukuhan)
 14. 14. 2. RUPA POSITIF DAN RUPA NEGATIF
 15. 15. 3. BENTUK Olahan garisan, tekstur dan warna menimbulkanbentuk
 16. 16. 4. WARNA Warna pigmentLengkapkan jenis-jenis warna yang terdapat dalamroda warna dalam petak yang disediakan.
 17. 17. 5. RUANG Apakah peranan ruang dalam reka letak sesuatupaparan grafik?i) Menimbulkan keselesaan dan keharmonian.ii) Memberi imbangan pada reka letak/ grafik.iii) Menimbulkan imej atau teks pada sesuatu rekaletak.iv) Menimbulkan kesan perspektif.
 18. 18. MENGENAL CIRI-CIRI PRINSIP REKAAN SENIVISUAL1.1 Keseimbangan-Formal-Tidak Formal1.2 Harmoni-Bentuk-Susunan-Warna-Saiz-Irama
 19. 19. 1.3 Kontra-Bentuk-Susunan-Warna-Saiz-Irama1.4 Penegasan-Untuk memberi tumpuan atau fokuspandangan
 20. 20. 1.5 Kesatuan-Elemen yang wujud antara elemen seni visualyang berfungsi bersama-sama; saling lengkapmelengkapi antara satu sama lain untukmengukuhkan idea dasar yang hendakdisampaikan.1.6 Pergerakan-Elemen-elemen grafik seperti teks dan imejdisusun dalam bentuk yang tertentu untukmengarah pandangan (pergerakan) mengikutkeutamaan (penegasan) mesej yang hendakdisampaikan.
 21. 21. SEKIAN TERIMA KASIH….

×