3. πεντηκοστή short

1,648 views
1,527 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,031
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. πεντηκοστή short

  1. 1. Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  2. 2. Το ορατά σημεία: Τα παπάδοξα ηηρΤο ιστορικό γεγονός •Ο άνεμοσ Πενηηκοζηήρ •Η Βουή •Οι Πύρινεσ γλώςςεσ Οι μαθητές: • Δέχονται το ………… …………… • Ομιλούν ςε διαφορετικέσ …………… • Ο Απ. ………… ομιλεί ςτα πλήθη με παρρηςία Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  3. 3. Μπορείτε νααναγνωρίσετε στοιχεία του γεγονότος της Πεντηκοστής στην Βυζαντινή εικόνα του Θεοφάνη του Κρητός; Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  4. 4. Με ποιο τρόπο ο ζωγράφοσ τησΔύςησ απεικονίζει το γεγονόσ; Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  5. 5. Βρείτε ομοιότητεσ καιΘεολόγορ Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ διαφορέσ.
  6. 6. 1. Τι αντιλαμβάνεται, ςκέφτετ αι ή νιώθει ο Πέτροσ 2. Τι θα μπορούςε ίςωσ να πιςτεύει; 3. Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να νοιάζεται και να φροντίζει; (λϊβετε υπόψιν και τα παρακϊτω χωρία που ακολουθούν: «Μτ 26,56 ... Τότε οι μαθητέρ τος τονΕξέταςη από διαφορετικέσ γωνίεσ θέαςησ - «Αντιλαμβάνομαι, Γνωρίζω, Φροντίζω» εγκατέλειταν όλοι και έυςγαν…. 74 Τότε άπσισε να οπκίζεται: "Ο Θεόρ να με τιμυπήσει, αν τον ξέπυ αςτόν τον άνθπυπο!" Και αμέσυρ τότε λάλησε ο πετεινόρ. 75 Και θςμήθηκε ο Πέτπορ τα λόγια τος Ιησού πος τος είσε πει: "Ππιν λαλήσει ο πετεινόρ, θα απνηθείρ τπειρ υοπέρ πυρ με ξέπειρ". Βγήκε τότε Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ έξυ και έκλατε πικπά...»)
  7. 7. Φανταςτείτε ότι είςτε «ακροατέσ» του Α. Πέτρου:•Περιγρϊψτε τα ςυναιςθόματϊ ςασ μετϊτο γεγονόσ.•Ποιαεύναι τα ςτοιχεύα τησ ομιλύασ τουΠϋτρου που ςασ ϋκαναν εντύπωςη ;•Που οφεύλεται η αλλαγό του; Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  8. 8. Γιατί εκείνη την ημέρα γεννήθηκε ο Χριςτόσ. Γιατί εκείνη Γιατί η Πεντηκοστή την ημέρα ιδρύθηκε ωσθεωρείται η «γενέθλιος» ςώμα Χριςτού ημέρα της Εκκλησίας; η πρώτη Εκκληςία Γιατί εκείνη την ημέρα χτίςτηκε η πρώτοσ χριςτιανικόσ ναόσ Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  9. 9. Η επιρροή του γεγονότοσ τησΠεντηκοςτήσ ςτην κλαςςική τέχνη Νικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ
  10. 10. Η επιρροή του γεγονότοσ τησΠεντηκοςτήσΝικόλαορ Ζαλακώζηαρ Εκπ/κόρ Θεολόγορ ςτη μοντέρνα τέχνη

×