Vertaisarviointimalli
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vertaisarviointimalli

on

 • 1,563 views

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi

Statistics

Views

Total Views
1,563
Views on SlideShare
1,561
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.slideshare.net 1
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Vertaisarviointimalli Vertaisarviointimalli Presentation Transcript

 • Vertaisarviointimalli sisältää työkaluja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Vertaisarviointimallin pilotointiin osallistuvien perehdytystilaisuus 7.4.2009 Opetushallituksessa
 •  
 •  
 • Kehittämistyö on yhteisöllistä, avointa ja läpinäkyvää
  • Vertaisarviointimallia on kehitetty yhteisöllisesti avoimilla työskentelyalustoilla osana ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeita.
  • 1. työkokous järjestettiin Opetushallituksessa 31.10.2008.
  • Lisätietoa kehittämistyöstä löydät osoitteesta
  • http://vertaisarviointi.wikispaces.com/ ja
  • http://vertaisarvioijat.ning.com/
 • Vertaisarviointi – mitä se tarkoittaa vertaisarviointimallissa?
  • Vertaisarviointi on vastavuoroista toisilta oppimista ja osaamisen jakamista. Arvioija ja arvioitava hyötyvät arvioinnista.
  • Se on kehittävää , kriteeriperusteista, hankkeiden toteutuksen aikaista arviointia, jossa arvioijat vertaavat havaintojaan määriteltyyn tavoitetilaan.
  • Tavoitteena käytännön ongelmien ratkaiseminen ja toiminnan edelleen kehittäminen.
  • Arvioinnin kohteet sovitaan etukäteen
  • Arviointi tuo esiin vahvuudet ja heikkoudet toiminnassa sekä tuottaa palauteraportin
  • Yhdistävinä tekijöitä vertaisarvioijilla on mm.
   • ammatillinen opettajuus
   • kehittämistyö oppimisympäristöjen
   • kehittämishankkeessa ja/ tai vaihtoehtoisesti
   • sama koulutusala/tutkinto
  • Vertaisarvioinnin osapuolet ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä ja ovat toistensa kriittisiä ystäviä.
   • .
  Vertaisarviointi – mitä se tarkoittaa vertaisarviointimallissa?
 • Vertaisarviointimalliin sisältyvät työkalut
  • Vertaisarviointimallin ydin on vertaiskäynti , jonka aikana vertaiset tekevät sovittujen arviointikohteiden osalta kehittävän arvioinnin hyödyntäen malliin sisältyviä kriteeristöjä. Vertaiskäynnillä arvioijilla on tukenaan hanketoimijoiden tuottama itsearviointi.
  • 1. Arviointikriteeristö ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittävään arviointiin 2. Arviointikriteeristö pedagogisen kehittämishankkeen toteutuksen kehittävään arviointiin
  • Molemmat kriteeristöt soveltuvat käytettäväksi myös itsearvioinnissa, Lisäksi pedagogisen kehittämishankkeen toteutuksen itsearviointiin on kehitetty myös ns. ”motorola” –lomake.
  • 3. Suositus vertaiskäyntien sisällöksi ja arviointiryhmän kokoonpanoksi
  • 4. Sopimuspohja , joka sisältää mm. yhteiset pelisäännöt ja sopimusosapuolten velvoitteet
  • Mallin kehittämistyö on vielä kesken ja kyseessä on pilotointivaihe, joten työkaluja/sisältöjä hiotaan ja täydennetään palautteen perusteella prosessin edetessä
  • Pilotoinnin avulla halutaan tietoa vertaisarviointimallin hyödynnettävyydestä /toimivuudesta kehittämistyön tukena sekä mallin mahdollisesta laaja-alaisemmasta hyödynnettävyydestä pedagogissa kehittämishankkeissa
  Vertaisarviointimalliin sisältyvät työkalut
 • 1. Arviointikriteeristö ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittävään arviointiin
  • Keskeiset oppimisympäristön arviointikohteet ovat:
  • 1. Opiskelijalähtöisyys
  • 2. Tutkinnon perusteiden mukaisuus
  • 3. Autenttisuus ja työelämälähtöisyys
  • 4. Riittävä ja laadukas ohjaus
  • 5. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisympäristössä
  • 6. Elinikäisen oppimisen avaintaidot (kestävä kehitys ja yrittäjyys)
  • Arviointikohteet ja arvioinnissa käytettävistä tietolähteistä päättää arvioinnin saaja/tilaaja.
 • 2. Arviointikriteeristö pedagogisen kehittämishankkeen toteutuksen kehittävään arviointiin
  • Arviointikohteita ovat mm.
  • 1.Tarvelähtöisyys
  • 2. Kehittämistyön mahdollistaminen, organisointi ja resursointi
  • 3. Tiedotus/tuotteistaminen/levittäminen
  • 4. Verkostoituminen
  • 5. Hankkeen arviointi ja palautteen hyödyntäminen
  •  
 • 3. Suositus vertaiskäyntien sisällöstä
  • Tervetulotilaisuus, käytännön järjestelyt ja mahdolliset kysymykset (läsnä ainakin vertaisarvioijat ja hankkeen edustajat)
  • Oppimisympäristöön tutustuminen (havainnointi)
  • Opiskelijoiden haastattelut
  • Työelämän edustajien haastattelut
  • Asiantuntijaopettajien haastattelu (hankkeen toimijat)
  • Oppilaitosjohdon edustajien haastattelu (vähintään yksi tai kaksi johdon edustajaa riippuen oppilaitoksen koosta) ja hankkeen vetäjän haastattelu
  • Vertaisarviointiryhmän sisäinen kokous ja palauteraportin työstö
  • Palautetilaisuus: keskusteleva palaute (oppilaitosjohdon edustaja, hankkeen keskeiset toimijat ja sidosryhmien edustajat ovat läsnä)
  Haastateltavana vähintään kaksi opiskelijaa, kaksi työelämän edustajaa, kaksi opettajaa sekä oppilaitosjohdon edustaja ja hankkeen vetäjä
 • 3. Suositus arviointiryhmän kokoonpanosta vertaiskäynnillä
  • Vertaisarviointiryhmän kokoonpano (min. 3 – 4 arvioijaa + mahd. koordinaattori)
  • Arvioijina toimivat kahden eri kehittämishankkeen yhteyshenkilöt + yhteyshenkilön oppilaitoksesta arvioitavan hankkeen/oppimisympäristön koulutusalaa edustava opettaja
 • Yhteyshenkilö hankkeesta A (esim. hanke käynnistynyt v. 2007) Yhteyshenkilö hankkeesta B (esim. hanke käynnistynyt v. 2008) Arvioitava C-hanke Tutkinnon/ koulutusalan substanssiosaaja A-hankkeen oppilaitoksesta = arvioitava hanke (vertaisarvioinnin kohde) = hankkeiden yhteyshenkilöt, jotka toimivat C-hankkeen arvioijina = A- ja B-hankkeiden oppilaitosten asiantuntijaopettajat, jotka edustavat C-hankkeen tutkintoa/koulutusalaa Tutkinnon/ koulutusalan substanssiosaaja B-hankkeen oppilaitoksesta 3. Suositus arviointiryhmän kokoonpanosta vertaiskäynnillä Mahd. koordinaattori
 • 4. Sopimuspohja (yhteiset pelisäännöt)
  • 1. Kyseessä on arviointi, jonka tavoitteena on kehittämistyön tukeminen .
  • 2. Jaetaan avoimesti ja vilpittömin mielin omaa osaamista ja kehittämisideoita sekä hyviä käytänteitä, toimitaan hienovaraisesti toisia loukkaamatta. Arvioinnin kohteena on toiminta oppimisympäristössä ja hankkeessa. Arviointi ei kohdistu henkilöihin.
  • 3. Toimitaan luottamuksen arvoisesti ja vaietaan kaikesta sellaisesta, mikä saattaisi olla haitallista vertaisarvioinnin kohteena olevan hankkeen toimijoille, oppilaitokselle tai työelämän edustajille. Arvioitavan hankkeen toimijat määrittelevät suullisen ja kirjallisen vaitiolovelvollisuuden raamit.
  • 4. Sallitaan ja edistetään vertaiskäynneillä nähtyjen/tunnistettujen hyvien käytänteiden hyödyntämistä .
  • 5. Selvitetään, ideoidaan ja kootaan yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia
  •  
  • Arvioinnin saaja/tilaaja
  • (ennen vertaiskäyntiä)
   • tekee oppimisympäristön/hankkeen itsearvioinnin
   • ilmoittaa arvioijille arvioinnin kohteet sekä toimittaa tietolähteet vertaisarvioijille riittävän ajoissa, antaa tarvittaessa lisätietoa
   • vastaa vertaiskäynnin käytännön järjestelyistä ja aikataulutuksesta sekä ohjelman suunnittelusta
   • (vertaiskäynnin jälkeen)
   • vastaa palautekyselyyn ja tekee kriteeristöjen parannusehdotuksia Kerätään mm. tietoa siitä, miten vertaispalautetta aiotaan hyödyntää vai hyödynnetäänkö ylipäätään.
  4. Sopimuspohja (sopimusosapuolten velvoitteet)
  • Arvioija (ennen vertaiskäyntiä)
  • osallistuu perehdytystilaisuuteen ja tutustuu aineistoihin
  • tutustuu arvioitavan hankkeen kannalta keskeisiin arviointikohteisiin ja kriteereihin sekä hankkeesta toimitettuun aineistoon (tietolähteisiin)
  • tekee kirjalliseen aineistoon perustuvan alustavan arvion ja kirjaavat lyhyesti, mihin dokumentteihin arvio perustui
  • miettii, keneltä ja millaista lisätietoa tarvitsee vertaiskäynnin aikana pystyäkseen tekemään relevantin arvioinnin
  • muotoilee tarkentavat lisäkysymykset, jotka esittää keskusteluissa opiskelijoille, työelämän edustajille ja oppilaitoksen edustajille.
  4. Sopimuspohja (sopimusosapuolten velvoitteet)
  • kirjaa arvionsa ja saadut vastaukset lyhyesti sekä vastauksen antajan statuksen. Arvio perustuu dokumentaatioon, haastatteluihin ja havainnointiin.
  • osallistuu vertaiskäynnin päätteeksi arvioijien yhteiseen palaveriin, jossa eri arvioijien muistiinpanojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kootaan lopullinen arviointiraportti.
  • osallistuu palautetilaisuuteen
  • arvioi vertaisarviointimallin ja siihen sisältyvien arviointikriteeristöjen toimivuutta.Jälkeen
  • (vertaiskäynnin jälkeen)
  • vastaa palautekyselyyn (pohditaan mm. mitä opittiin ja miten opittua voitaisiin hyödyntää omassa oppilaitoksessa /omassa työssä)
  • tekee mallin ja kriteeristöjen parannusehdotuksia
  4. Sopimuspohja (sopimusosapuolten velvoitteet) Arvioija (vertaiskäynnillä)
 • Vertaisarviointimallin edut
  • ” Laatua, näkyvyyttä ja verkostojen voimaa kehittämistyöhön”
  • - Tukea hyvien käytänteiden tunnistamiseen, edelleen kehittämiseen ja levittämiseen
  • - Kehittämistyön tulokset arjen toiminnaksi
  • - Verkostoja, yhdessä oppimisen iloa ja osaamisen jakamista